Gamle stereokort

Gamle stereokort.

Peter Lars Petersen (efter 1901 Peter Elfelt) med første hustru den 20årige Emilie Anny Casparine Andersen 1892, det år de blev gift. Den 26årige Peter L. Petersen med et Kodak  stereoskopkamera.
Elfelts Stereoskopgalleri havde over 8000 billeder. Elfelt tog selv stereoskopiske billeder  bl.a. med et kamera lavet af Poul Andersen – ”Nellerødmanden”, men mange billeder blev  taget af andre fotografer for Elfelt.
Fangel med familie fremstiller stereoskoper. For hvert stereoskop fik børnene en beskeden betaling, som blev sat ind på en sparekassebog til deres konfirmation. Billedet, der er tidligt eksempel på det iscenesatte fotografi, er taget af Odense fotografen Hans Hansen ca. 1880. Fangel fremstillede ca. 10.000 stereoskoper og han fremstillede sit eget kamera. Han optog mere end 7000 plader, og er måske den mest produktive danske stereoskopfotograf.

AD0419.
Jens Bangs stenhus i Ålborg 1850.
Billedet er taget af cand. polyt. Johan Bülow Birk (1819-1858), der i september 1850 optog en række daguerreotypier i Ålborg. Dette billede må derfor være en kopi af et daguerreotypi, idet vådpladeprocess først blev offentliggjort året efter. Billedet er det ældste i Registrant over Danske Stereoskopbilleder med en nogenlunde sikker  tidsangivelse.

TM2185A.
Ridebanen, Christiansborg Slot 1857.
Billedet er taget af Carl Anton Frantz Joseph Henschel(1825-1883). Billedet er taget med et almindeligt vådpladekamera, der er flyttet mellem de to optagelser. Flytningen (basisafstanden) er imidlertid alt for stor, og desuden er højre og venstre billeder byttet om på originalen. Sidste fejl er rettet på billedet ovenfor, men den store basisafstand kan der ikke gøres noget ved. Det ældste billede, der er taget af det nu nedlagte psykiatriske hospital Oringe ved Vordingborg, er en stereoskopisk optagelse taget af Henschel i 1860. Senere blev Henschel indlagt på Oringe, hvor han dør i 1883 57 år gammel. Henschel
havde selv arbejdet med Daguerreotypier, der fremkaldes med giftige kviksølvdampe. Symtomerne på kviksølvforgiftning svarer til en række psykosomatiske lidelser, så mon ikke det var hans fortid som daguerreotypist, der bragte ham til Oringe igen.