Luk siden

 

Objektiv
Dansk Fotohistorisk Selskab's medlemsblad

DFS Logo

Objektiv Nr.38
Temanummer


Objektiv Nr.38 Stereoskopi - at se rumligt
Flemming Berendt

Allerede fra fotografiets opfindelse i 1839 kendte man til teknikken, at optage to billeder forskudt og betragte dem i en stereoskopbetragter. Den rumlige virkning var betagende og blev mange år senere det gode borgerskabs fjernsyn. Vi oplever trin for trin dybdevirkningens utrolige gengivelse af livet omkring os. Temanummeret er samtidig en spadserertur gennem København omkring århundredskiftet. En større kollektion af stereoskopbilleder gengives 1:1. Billederne kan betragtes stereoskopisk ved hjælp af en betragter. Et større antal kameraer, betragtere og projektionsapparater anskueliggør udviklingen gennem de sidste 150 år.

Blondin crossing Niagara 1859  

Kr. 100,-