Luk siden
Objektiv
Dansk Fotohistorisk Selskab's medlemsblad
DFS Logo

Objektiv nr. 128 - april 2010 - TEMANUMMER
Gamle Danmark ...

Flemming Berendt


Indhold:

En præsentation af fotografiske optagelser fra Det Gamle Danmark


Pris kr. 150,-.

Jysk hedegård ca 1845

Ålborg havn ca 1850

Morgen

Et lille husmandssted

Aarhus

Industriskrædderi ca 1900

Anløbsbro Fuglefjord

Fanger Grønland

Badeanstalten Helgoland

Håndslag

Hjemlig hygge 10'erne

Hjemlig hygge 30'erne