Luk siden

 

Objektiv
Dansk Fotohistorisk Selskab's medlemsblad

DFS Logo

Objektiv Nr. 104

 

 

Objektiv nr. 104 - februar 2004 - TEMANUMMER

Dansk Fotohistorisk Selskabs Tidsskrift Objektiv nr. 104 er anden og sidste del af temaet om firmaet Kehlet.
Sigfred Løvstad, Flemming Berendt og Hans Bonnesen

Som i 1. del er denne del også forsynet med en stort antal farvetryk af nogle atelieroptagelser og af en række af Kehlets reklamer.

I særlige afsnit beskrives blandt andet Kehlets mange  kataloger gennem tiden og de mange ord der kom for dagen, for at få kunder i butikkerne, der efterhånden blev landsdækkende. Desuden beskrives forsøgene med farvefoto og en række andre emner i relation til firmaet.

Der tegnes også et portræt af mennesket og arbejdsgiveren Reimert Kehlet, der gennem sit firma havde viet sit liv til portrætfotograferingen.

For de teknisk interesserede beskrives de specielle kameraer som blev brugt, f. eks Norka og Bjørka.

I det afsluttende kapitel beskrives nøje den tekniske udvikling Kehlets firma gennemgik i sin lange historie, der endeligt sluttede i 1978.

Pris kr. 150,-.