Luk siden

Udskrift fra Hesagers databasen over visitkortbilleder

<
ID Køn Fotograf Adresse Sted Født Død Noter Uddannelse Telefon Filialer DFF? Motiv
1 M Adrian, R. P. (Rasmus Pedersen) Søndergade 53, lige over for Hotel Harmonien Nakskov 29-04-1861 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 106). 1886-1918. Sølvmedaille 1898 på landbrugsudstillingen i Nakskov. Copiering og Forstörrelse af alle slags Portraiter indtil Legemsstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Forstörrelser efter nye og gamle Billeder i alle formater. Broder til Peder Pedersen Adrian. Se ID561. 1910-1. Kreds (blev medl. 1895) portræt, konfirmand, børnebilleder, ægtepar,
2 M Aggerholm, Otto Fredensborg 08-07-1885 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 107). Ca. 1915. portræt, børnebillede,
3 M Albjerg, Hans (Rasmus Marius Andersen) (atelier Du Nord) Nørrebrogade 40 Vejle 14-12-1876 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 108). 13-02-1903ff. Ved Efterbestilling bedes opgivet No.. Omstående Fotografi, ogsaa i større Format, kan kun udføres tilfredstillende efter den originale Plade No. Der ejes og opbevares i min Forretning. 583 portræt, sømand, ægtepar, ældre dame m. barnebarn,
4 M Alexandersen, G. (Georg W.) ( P.C.Kochs efterf.) Vesterbrogade 43 (Bjørnsdal) / 46 / 41 Kjøbenhavn V 11-11-1843 00 00 00 11-10-1931 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 108). 1873-1889, Atelieret er beliggende i stuen i nr. 46. Etabl. 01-10-1873. Copier og Forstörrelser udföres. Alle Plader opbevares. Ca. 1902 til ca. 1910 Vesterbrogade 41. Har overtaget Carl Paulsens Atelier Bjørnsdal . Kabinets-Platinbilleder i fineste Udførelse til 10 Kr. pr. Dusin (uden stort Billede). 6 Kab. Bill. (Aristopapir) 6 Kr. og 1 stort gratis. Pladen opbevares for Efterbestilling. Øjebliksfotografi. 18176 1910, Ryesgade 119 billede af St. Kgs. Mølle på Vestervold. portræt, børnebilleder, konfirmander, ung pige,
5 K Geschcke, Emmely Storehedinge Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 302). Ca. 1890. ægtepar, portræt,
6 M Mikkelsen, E. (Eskild) Esbjerg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 564). Ca. 1880. børnebillede,
7 M Alstrup, Gustav St. Kjøbmagergade 39 Kjøbenhavn / Fuglebjerg 26-04-1837 00 00 00 18-09-1911 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 109). 1865 - 1911. Nekr. I D. F. T. Den 18. September i aar døde i Foerlev ved Korsør en af vore ældste Kolleger, Gustav Alstrup. Han var Søn af en af de første professionelle Daguerreotypister her i Landet, Fotograf Alstrup , og fødtes den 26. April 1837 i København. Da han var 14 Aar gammel, begyndte han at lære Faget hos Faderen, der dengang havde Atelier paa Østergade i København, og han er altsaa sandsynligvis den første Fotograf her i Landet, der har lært Fotografien uden at have haft anden Livsstilling forinden. I 1861 rejste han til Sverige, hvor han opholdt sig i 3 Aar i Gøteborg og Gefle; i 1864 tog han hjem for at deltage i Krigen, og i denne avancerede han til Løjnant. Fra 1865 til 1868 var han etableret som Fotograf i København og havde Atelier paa Købmagergade 39 (senere Tillges Atelier). Derfra rejste han til Fuglebjerg, hvor han virkede som som Fotograf i 40 Aar. I de tre sidste Aar boede han i Foerlev, hvor han udelukkende gav sig af med Friluftfotografering. Alstrup var en dygtig Fotograf og en brav og elskværdig Kollega. Af Dansk fotografisk Forening har han været Medlem, saalænge den har bestaaet, idet han var med til at stifte den. blev medl. I 1865 portræt, børnebillede, konfirmand,
8 Amatørfotograf-Magasinet Stengade 15 Helsingør Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. portræt,
9 K Bach, Maren Galtrup Mors Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. På side 141 i B. Ochsner erder beskrevet en M. Bak i Galtrup pr. Nykøbing M. mon ikke det skulle være den samme? portræt,
10 M Andersen, (Lars Peter) Færgestræde (Langgade) Nykjøbing.F. 05-03-1862 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 121). 1892. Kopier og forstørrelser udføres efter alle portraiter indtil legemsstørrelse. Pladen opbevares for Efterbestilling. Efterbestillinger modtages paa almindelige Fotografier og Forstörrelser efter samtlige Fotografier der ere tagne i den tidligere Fotograf Sidinius Tid. (Alle Plader opbevares fra 1865 til Dato.) ægtepar, portræt, konfirmand, mor og barn, børnebilleder,
11 M Andersen, L. P. (Lars Peter) Langgade (Færgestræde) Nykjøbing F. 05-03-1862 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 121). 1895 - 1898. På bagsiden står følgende Efterbestillinger modtages paa almindelige Fotografier og Forstørrelser Efter samtlige Fotografier der ere tagne i den tidligere Fotograf Sidenius tid. Alle Plader opbevares fra 1865 til Dato. Bagsiden er overstemplet H.Th. Hansen, Fotograf, S. Boulevard 170, Odense (Beskrevet i B. Ochsners bog som rejsefotograf) medl. 1891 portræt, børnebillede, mor og barn, ægtepar, konfirmand,
12 Frk Andersen, Eline Stengade 60 Helsingør 17-01-1864 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 118). Etabl. Maj 1897. 1910-2. Kreds portræt, soldat, hund, børnebilleder, far med barn, familiebillede, ægtepar, soldat, bedstemor m. barnebarn, dreng i matrostøj,
13 Andersen, H. (Hans Nicolaj) Nørregade Frederiksværk 25-11-1887 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 118). Ca. 1910ff portræt, mor og barn,
14 M Andersen, N. (Niels) Rosengade No.30 Odder & Malling 14-03-1856 00 00 00 19-03-1936 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 123). 15-08- 1890 til 1914. Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt, børnebillede,
15 M Arnholtz, E. (Emanuel Lorentz Johan Thomas) Ramsherredgade 8 (253) Næstved 30-03-1865 00 00 00 24-02-1938 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 130). Etabl. 01.05.1890. 1ste Klasses Diplom
Højeste Udmærkelse for Duelighed og Snille, på Næstved og Slagelse udstilling i 1892. Præstø Amts udstilling i Vordingborg 1901. Pladen opbevares. Har et Mignonbillede.
376 soldaterbilleder, bryllupsbillede, portræt, præst, børnebilleder, ægtepar, to piger udendørs, mor og barn,
16 Atelier Bjørnsdal Vesterbrogade 41 Kjøbenhavn Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen No. ? Opbevares og efter denne leveres Billeder indtil Legemsstörrelse. Se ID4. ægtepar, portræt, børnebilleder
17 Atelier Dagmar Amagerbrogade 9 /129 København Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. børnebilleder, konfirmandinde, portræt,
18 Atelier Dana Rolighedsvej 13 København V. Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 132). Ca. 1900. Kunstnerisk Udførelse, Garanteret holdbart. Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt, dreng i matrostøj,
19 M Atelier Dania (F. Bærentzen) Lille Torvegade 4 (2) København C. Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 132). Ca. 1895 - ca. 1898. På bagsiden står følgende Kunstrisk Udførelse Garanteret holdbart. Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt, ægtepar, konfirmand, soldaterbillede, mor og barn, børnebillede,
20 Atelier Diana (Ved Gollmann & Hansen) Vesterbrogade 29 (Apollo theatrets ejendom) København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 132). Ca. 1903 - ca. 1906. Tilkjendt Medalje Paris 1900, Berlin 1897, Malmö 1896. Pladen opbevares for Efterbestilling. Fotografering paa mörke dage og om aftenen ved lys. 26681 portræt, børnebillede, fastspændt pige,
21 Atelier du Nord Vestergade 34 Odense Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 132). 1898-1901. Pladen opbevares. portræt,
22 M Atelier du Nord (P. Fristrup og E. W. Dufva) (Peter Raun Fristrup) Nørrebrogade 23 Kjøbenhavn. N Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 132). 1903. Pladen opbevares for Efterbestilling. Efter omstaaende Billede udföres Billeder indtil Legemsstørrelse. 1897. 6819 børnebilleder, portræt, pige fastbundet, dame m. hund, konfirmand,
23 Atelier Elegance ( P. N. Hansen ) Østergade 34 København K Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 133). Ca. 1906- ca. 1916. 3593 portræt, ægtepar, matros Hejmdal,
24 Atelier Elegance (Gollmann & Hansen) Østergade 34 København K Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 133). Se også Gollmann & Hansen (s. 308). Prisbelønnet i Paris 1900, Berlin 1897, Malmø 1896 7877 ægtepar, sømand-Hejmdal på huen, portræt,
25 Atelier Empire (W. Gollmann) Frederiksberggade 38, (1ste port fra Raadhuspladsen), ved siden af Hotel Bristol. Kjøbenhavn K Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 133). Ca. 1906 - efter 1920. Tilkendt medalje Paris 1900, Berlin 1897, Malmö 1896. Fotografering paa mørke dage om aftenen ved elektrisk lys. Byen 1798 portræt,
26 M Atelier Fix H.C. Ørstedsvej 73, Hj. Aaboulevarden, 3. sal. København F. Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 134). Fotografering på mørke dage og om aftenen ved kunstig lys. Pladen opbevares. Fotograf P. C. T. Buchhave? 1901 ejet af C. Hagemann. Fremstiller Mignon billeder. Har et billede hvor H. C. Ørstedsvej 73 er overstemplet med København K, Vimmelskaftet 45, Badstuestræde 3. Nora 1672x, 27672 soldaterbillede, hundebillede, konfirmand, portræt, børnebillede,
27 Atelier for fotografi Ikke beskrevet i B. Ochsners bog . Ingen oplysninger om fotografen. ægtepar, portræt, børnebilleder,
28 Atelier Francais Vimmelskaftet 38 København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 134). Ca. 1900- efter 1920. soldaterbillede, ægtepar, portræt,
29 M Atelier Heimdal (Chr. Pedersen) Gl. Kongevej 41B, 2. sal, (Hj. af Tullinsgade) Kjøbenhavn V Beskrevet i B. Ochsners bog ( s. 135 ). 1890erne. Dette Billede kan faas i alle Störrelser. Ved Efterbestilling bedes et Billede indsendt. 1902 til ca. 1906 ejet af Helga Andreasen. portræt, mor og barn, børnebillede, konfirmand, Anna Michaelsen, fastbundet barn,
30 Atelier Höibro Höibroplads 7 (mellem store og lille Kirkestræde) Kjøbenhavn K. Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 135). Ca. 1899. portræt,
31 M Atelier Moderne (Marius Christensen) Amagertorv 19 København K. Beskrevet i B. Ochsners bog ( s. 135). blev medl. 1896 portræt, børnebilleder, Louis Schäfer, Valborg Vilhelmine Niendahl, civiling. Harald Niendahl.
32 Bærentzen, Th. Lille Torvegade 4 København Beskrevet i B. Ochsners bog (s . 207), som Paul Chr. Bærentzen på samme adresse. På bagsiden står der følgende Photografier leveres indtil legemsstørrelse-kunstnerisk udførte-akvarel saavelsom oliemaleri. Specialitet Forstørrelser efter ældre Billeder. Alle Plader opbevares for Efterbestillinger. portræt,
33 M Krogh, Marthal Langegade Kerteminde Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 494). Ca. 1900. Han havde atelier i det hus, farver Hinkes gård, der nu rummer museet for Kerteminde og omegn, og nogle af hans grejer er udstillet der. portræt
34 Atelier New York (Hagemann, C.) Østerbrogade 50 ( ved Trianglen ) København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 137). 1904-ca. 1905. Fotografering paa mørke dage og om aftenen ved kunstig lys. Pladen opbevares. børnebillede, portræt,
35 F Atelier New York (ved C. Hagemann) Østerbrogade 72, ved Trianglen København Ø Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 137). 1904 - ca. 1905. Fotografering paa mørke dage og om aftenen ved kunstig lys. 1910-1920. Pladen opbevares. Øbro 1194x portræt, familiebillede, pige i kostyme,
36 K Atelier Otto ved Marie Mathiessen Hj. af Strandvej og Marievej (Helleruphus) Hellerup Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 137). Etableret senest 1897. Pladen opbevares. Billedet kan forstørres indtil Legemsstørrelse. Se ID351, ID350 og ID1621 portræt, børnebilleder,
37 M Hansen, F. E. (Fritz Emil) (A. Gottlieb) Ahlgade 135, skraaes for Apotheket Roskilde 01-10-1892 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 340). Grundlagt 1864. Pladen opbevares for Efterbestilling. Delikatessehandler, fotograf fra 1864 Holbæk, Skibby, Jyderup portræt, far og søn, konfirmand, børneportrætter, et billede af Roskilde Domkirke indenfor, et affotograferet maleri, ægtepar, familiebillede,
38 M Atelier Populær ved W. Gollmann, ( Gollmann & Hansen) Østergade 3 (15) København K. 11-01-1858 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 137). 1905-1912. Tilkendt medalje i Paris 1900, Berlin 1897, Malmø 1896. Fotografering på mørke dage og om Aftenen ved elektrisk lys. Elevator til Atelieret. 7877 var medl. I 1897 portræt, konfirmander, musiker, ægtepar, børnebilleder, mor og barn, familiebillede, soldaterbillede,
39 ? Atelier Promenade (v. Kaj Baltzersen) Frederiksberggade 19 København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 137). Ca. 1907- ca. 1920. årstal stemplet bag på nogle billeder. portræt, marinesoldat, børnebillede, soldat, ægtepar,
40 Atelier Royal Vesterbrogade 34 København Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1914.. portræt,
41 Atelier Sct Paul Brunsgade 56 AArhus Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
42 Atelier Sorte Hest (R. Jensen) Vesterbrogade 126 København Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
43 Atelier ST. Paul Hj. af Bramers- og Brunsgade AArhus Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
44 Atelier Standard (Metha Maisel) Østergade 58 København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 138). Ca. 1910. soldaterbillede, portræt,
45 K Atelier Trianglen (Laura Nielsen) Østerbrogade 78 København Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
46 M Atelier Victoria (L. Frederik Borch) Vestergade 4 Veile 19-03-1875 00 00 00 20-02-1962 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 138). Pladen opbevares. 1899 - 1902. Se ID573. blev medl. nov. / dec. 1899 portræt, børnebilleder,
47 M Atelieret Fremad Smallegade 16 Frederiksberg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 134). Ved Efterbestillinger bedes opgivet No. Ejedes af fhv. telegrafist, fotograf Otto Dømler ca. 1899 af fotograf J. Hansen. Har et billede hvor der står M. Hansen Atelier Fremad på samme adresse. portræt,
48 Atelieret Central Algade 13 AAlborg Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. I Aalborgbogen 1967 er beskrevet en fotograf Godtfred Jensen på samme adresse. 1869-1940.
49 F Central Atelieret Amagertorv 10 Kjøbenhavn K Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 213). Ca. 1886. Pladen til dette Billede opbevares for senere Bestillinger. portræt, ægtepar, soldat, 2 damer, en strikkende dame, ung pige, mor og barn,
50 Central Atelieret ( Kaiser), (Kaisers Eftf.) Axeltorv Næstved Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 213). Ca. 1905. portræt,
51 Atelieret Dagmar Nygade 1 Kjøbenhavn Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
52 K Kyst Atelieret Marievej 16 Vedbæk Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 496). Ejedes 1898-ca. 1915 af Asta Lichtenberg Madsen, ca. 1915-ca. 1918 af Johanne Christensen og fra ca. 1919 af Rosa Holm. Har et billede fra 1898. Pladen opbeveres for Efterbestillinger. Fotograf Asta Lichtenberg Madsen og Kyst Atelieret i Vedbæk er beskrevet i Søllerødbogen 1999 af Harriet M. Hansen, Middelfart Museum. børnebillede, mor og barn, portræt,
53 M Bach, Anders Johan Sørensen Torvegade 10 Randers 26-01-1866 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 140). Ca. 1903 - ca. 1910. portræt,
54 Bach, S. S. Skelund Hadsund Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 140). Portraiter, Större og Mindre. Paa Landskaber og Grupper modtages Bestillinger. Et herlig litografi af et studie på bagsiden. B. Ochsner har ingen beskrivelse af sted, men har et billede med samme navn og med bynavn. børnebillede, ægtepar, konfirmand,
55 Frk Madsen, Andrea (Henriette) Give 28-12-1885 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 542). Ca. 1910. familiebillede, ægtepar,
56 K Birkedahl, Johanne Fruegade 11 (Søndergade 20, Søndergade 32) Nakskov / Vejen 14-01-1858 00 00 00 24-03-1947 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 164). 1857-1895, 1895-1900 / ca. 1918 - ca. 1920. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Etabl. 1887.
Medalje 1905 og 1909.
medl. 1923-1944 børnebillede, portræt, ægtepar,
57 M Bjerknæs, Gustav (Ingebret Amandus), H. Steffensens Eftf. Kongensgade 65 Esbjerg 22-07-1877 00 00 00 12-11-1962 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 165). 01 - 04 - 1904 - ca. 1916. Ved Efterbestilling bedes nr. og navn opgivet. Fineste Udførelse af alt fotografisk Arbejde. portræt,
58 M Bjørn, Fr. (Frederik Ludvig Schawo) Marievej 2 Hellerup 09-09-1885 00 00 00 19-01-1955 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 166). 1911 - 1922.
59 M Blicher, D. (Diderich Christian) Skippergade (Nytorv i Frederikshavn) Frederikshavn / Hjørring 03-12-1815 00 00 00 21-10-1887 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 169). Ca. 1860. På bagsiden står skrevet Visitkort Cabinets & Camee-Portraitter. Da den negative Plade opbevares kan til enhver Tid erholdes Visitkort derefter ved at opgive det ovenstaaende Nummer. maler, portræt, mor og barn, konfirmand, børnebilleder, familiebillede, ældre ægtepar
60 M Gylstorff, Brødr. Brogade 86 Svendborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 321). 1881 - 1884. Se ID169 og ID776. Af dette Portrait kan bestandig Exemplarer i alle Störrelser indtil Legemsstörrelse erholdes. Navn og No. Bedes opgivet. Præmieret i Flensborg 1882. portræt,
61 M Bloch, Theodor (Carl Christian) Helsingørsgade 59, hos Kjöbmand Schyt (Steengade 139, 60 Helsingør), ligefor Raadhuset Frederiksborg / Helsingør 24-04-1854 00 00 00 15-10-1906 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 172). Slutningen af 1870erne. Soldaterbillede kopieret sammen med bybillede af Helsingør. Prisbelønnet 1888. Pladen opbevares for Efterbestilling. Bestilling paa Fotografering udenfor Atelieret modtages. tegner og fotograf soldaterbillede, portræt, børnebilleder,
62 M Bock, Orla M. (Mikael) St. Knudsgade 26 Ringsted 26-12-1872 00 00 00 27-05-1930 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 175). 1890-1904.Medalje på industriudstilling i Ringsted 1895. Søn af J. Bock. Copier og Forstørrelser udføres. Alle plader opbevares. Fotograf i Halmstad fra 1899 - 1903. fotograf, senere pressefotograf og forfatter blev medl. 1895 portræt, H. L. Truelsen, soldaterbillede,
63 M Boe, L. C. (Lars Christian) Glamsberg 18-05-1876 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 176). 18-1-1912ff.
64 M Bokkenheuser, C.F. (Christian Frederik) Nykjøbing paa Sjælland 20-11-1831 00 00 00 24-06-1904 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 177). 1860erne. For efterbestilling bedes No. Opgivet. Originalpladen opbevares for fremtidige Bestillinger, og kan Aftryk erholdes naar ovennævnte Nummer opgives. 1887 - 88 i USA. Mejerist Mads Nielsen. dekorationsmaler og fotograf portræt, ægtepar, børnebilleder,
65 M Biering, J. (Julius Jens Fangel) Dronningensgade 5 Odense 20-04-1849 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 160). 1889 til efter 1920. Pladen opbevares for Efterbestilling. Fremstiller Mignon billeder. Diverse negativer, pladeregistre, bestillingsbøger og kunderegistre 1889 - 1924 i Møntergården i Odense. 1157 mor og barn, børnebilleder, portræt, student, familie med 5 børn, soldat,
66 M Borring & Schultz Bredgade 22 (Norgesgade) Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 179). Ca. 1876- ca. 1879. Atelieret er beliggende ved Jorden. portræt, soldat,
67 M Braae, J.A. (Jens Agger) Gjerritsgade 25 (26) Svendborg / Helsingør 03-05-1842 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 200). !874 - 1888 / 1904 - 1909. Prisbelønnet i 1894 på Udstillingen i Helsingør for dygtighed og snille. Pladen opbevares. Etableret den 28-08-1874 - 1888. Broder til Braae, Joh. Fr. (Johan Frederik) (ID68 / ID1576). Pladen opbevares for Efterbestillinger. soldaterbillede, portræt, børnebilleder, kaptajn, sømand,
68 M Braae, Joh. Fr. (Johan Frederik) Storegade / Søndergade 15 (44) / Torvet 2, lige for Kippervig (Kirketorvet) Thisted / Horsens 26-11-1840 00 00 00 27-04-1915 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 200). 1877-1896. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Etableret 29-04-1873 som fotograf i Thisted, flytter til 1877 til Horsens. Har et visitkortbillede med adressen Torvet no. 2, Horsens, som er stemplet tidligere Atelier. lærer portræt, børnebilleder, mor og barn, konfirmand, konfirmandinde, præst, ægtepar,
69 M Hansen, C. Chr. Vesterbrogade 63 / 65 ,Hj. Af Dannebrogsgade Kjöbenhavn 19-12-1809 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 335) . Broder til fotograf Just Hansen. Fader til N. C. og Georg Hansen. konditor, daguerreotypist og fotograf portræt,
70 Breininger, F. St Kjöbmagergade 15 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s . 193). Ca. 1875 - ca. 1880. børnebillede,
71 M Bryde, Niels Helmerhus Nestved 28-11-1856 00 00 00 13-07-1940 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 197). 1905 - 1908. Højeste udmærkelse, sølvmedaille 1895. Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt,
72 M Buchhave - Th. Petersen (Peter Christian Theodor) Stengade 60 Helsingør 19-06-1861 00 00 00 09-01-1951 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 201). Ca. 1889. Hædersdiplom i Ringsted 1883. F. Petersen. Pladen opbevares for Efterbestilling. medl i ? soldaterbillede, portræt, ægtepar,
73 M Buchhave Ørstedsvej 73, 3die sal, hj. Af Aaboulevard Kjøbenhavn Ikke beskrevet i B. Ochsners bog på denne adresse, men Atelier FIX ligger også på denne adresse. Se ID26. Er formentlig i familie, eller en af brødrene Th eller C. F. Buchhave. portræt,
74 M Buchhave, Th. (Peter Christian Theodor) Nørrebrogade 27 1.sal Kjøbenhavn N 19-06-1861 00 00 00 09-01-1951 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 201). Ca. 1893 til efter 1920. Broder til C. F. Buchhave. blev medl. 1900. 1910 - 1. Kreds portræt, mor og barn, børnebillede, ung dame m. paraply,
75 M Burcharth, Georg (Valentin Harald) Jernbanegade 36 Kolding 09-06-1874 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 203). 1899-1919. Ved mørkt Vejr fotograferes Ved elektrisk Lys. Forstörrelser efter nye og ældre Billeder leveres indtil Legemsstörrelse. Ved Efterbestilling bedes Navn og Nr. opgivet. Har et billede hvor der er trykt Kunstigt lys. Beskrevet i bogen Fotografer i Kolding indtil 1940 af Inge Ladegaard. Har fremstillet Mignonbilleder. Harald Niendahl. Hans Christian Niendahl dyrlæge. Sona Hansine Kathrine Niendahl. Valdemar Niendahl dyrlæge. Handelsagent, senere fotograf 295 familiebillede, børnebillede, portræt, dåbsbillede, far-mor og barn, Harald Niendahl, mor og barn, hund,
76 M Busk, L. (Viggo Laurentius) Prytz's Eftf. Dæmningen 329, hj.af Dæmningen og Vissingsgade Vejle Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 205). Ca. 1871 - ca. 1880. Litografi af ateliet på bagsiden. Pladen opbevares. Mellem Kl. 10 og 2 Fotog. bedst. Copier og Forstørrelser udføres, alle Plader opbevares. portræt, børnebilleder, mor og barn, familiebillede, 3 unge herrer, 2 konfirmandinder i sort kjole, ægtepar,
77 M Christensen, Chr. Tørring 10-06-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 218). Ca. 1906- ca. 1918. portræt,
78 Frk Andersen, (Bodil) Kirstine Videbæk 24-03-1887 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 120). 1905 til 1910. portræt,
79 K Bøckmann & Knudstrup (Vilh.Petersen eftf.) Amagertorv 17 Kjøbenhavn. Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 208). Pladen opbevares for Efterbestillinger. Knudstrup var medl. 1897 af Kjøbenhavns fotogr. Foren. portræt, mor og barn, 3 piger,
80 M Bøgh, Harald (Theodor) Vestergade 36 (60) Odense 11-12-1849 00 00 00 09-05-1912 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 209). 1877-1886. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Har et billede hvor der står følgende på bagsiden; Harald Bøghs fotografiske Etablissement flyttes d. 18. April til Vestergade 60, hvor der fra midt i Maj eller først i Juni indrettes et af de største og bedste Atelierer her på Fyen. Opr. Urtekræmmer, fotograf i Odense og malermester i Aarhus portræt,
81 M Bøgh, J. C. ( I. E. ) (iflg. Kirkebogen Bøegh, Johan Milius Christiansen, kaldte sig Johan Emilius) Klostergade 32 (før 1870 nr. 811) Aarhuus 17-02-1815 00 00 00 16-10-1893 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 209). 1849-1884. Pladen opbevares. Ved Efterbestillinger maa helst et af disse Billeder medfölge. malermester og daguerreotypist ægtepar, portræt, militærperson, Carl Weis departementschef, Hans Chr. Weis Dr. med. Physicus i Aarhus 1863, Andreas Weis møller i Aarhus, Birthe, Edvard og Maja Weis 1861, Gerhard Weis 1867 14år, børnebillede, portræt,
82 M Børglum, Poul M. (Møller) Falkoneralle 86 og Hj. Af Rolighedsvej København 10-01-1881 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s . 211). 1908-ca. 1918. Pladen opbevares. Nora 1237.V. 1910 - 1. Kreds portræt,
83 M Caprani, J. (Jens Jacobsen) Helligkorsgade (ligefor Svenssons Hotel) Kolding 17-06-1836 00 00 00 11-11-1878 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 212). 1872-?. Atelier for Portraiter, Prospecter og Reproduktioner. Ved efterbestilling opgives nummer. Efterbestillinger modtages. Beskrevet i bogen Fotografer i Kolding indtil 1940 af Inge Ladegaard. Billed af Harald Niendahl (1881 - 1959) cand. polyt.. Esbjerg portræt, børnebilleder,
84 M Caprani, M. A. (Michelle Alessio) Jernbanegade 15, ligefor Højskolehjemmet Kolding / Middelfart 29-04-1860 00 00 00 25-10-1922 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 212). 1880erne ff. Se ID524. Søn af J. Caprani. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Beskrevet i bogen Fotografer i Kolding indtil 1940 af Inge Ladegaard. opr. Bankuddannet portræt, børnebilleder, præst,
85 M Caprani, M.A. (Vorbecks eftf.) (Michelle Alessio) St.Clemenstorv 11, Wormhus, skraas for Hotel Skandinavien AArhus 29-04-1860 00 00 00 25-10-1922 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 212). Ca. 1906ff. Se ID524. Søn af J. Caprani. Ved Efterbestillinger bedes ovenstaaende Nummer opgivet. opr. Bankuddannet 1208 1910, Bestyrelsesm. portræt, børnebilleder, mor og barn, far med barn,
86 M Carlsen, C. C. (Carl Christian) Ringkjøbing Beskrevet i B. Ochsners bog (s . 212). Slutningen af 1860erne portræt,
87 K+M Christensen & Co. (Abelone ( Lone ) Christensen og Th. Heller) Farvergade (Torvestræde 2, konsul Nandrups ejendom) Næstved Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 226). Grundlagt i Farvergade 1860. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Fotograf
Christensen, Abelone (Lone) (1859-1937)
Født den 7. Decbr. 1859 i Horsens som Datter af en Avlsbruger.
Efter at have lært Fotografien, var hun Medhjælper hos
Christensen & Søn i Næstved, indtil hun i Kompagni med Fotograf Th. Heller (22) i Foraaret 1888 overtog Forretningen, som herefter kaldtes Christensen & Co.
Til at begynde med logerede hun hos Familien Heller i dennes Lejlighed ved Forretningen, men fra 1898 flyttede hun til
egen Lejlighed i Lille Næstved.
Efter Hellers Død den 19. April 1901 overtog Frk. Lone Christensen Forretningen og drev den videre som Eneindehaver.
Den 15. Oktbr. 1907 flyttedes Forretningen fra det gamle Atelier i Farvergade, der havde været i Brug siden 1862, til Konsul
Nandrups nyopførte Ejendom, Torvestræde 2. Samtidig optog Frk. Christensen Fotograf Carl C. Nielsen (42), forhen Vinhusgade som Kompagnon i Firmaet.
Paa det nye Sted videreførte de Næstveds største og bedste Atelier , som de kaldte det i Annoncerne,
i henved 22 Aar, indtil den 1. Maj 1929, da de solgte det til Fotograf J. B. Melberg, der hidtil havde haft Atelieret Ramsherredgade 31.
Efter Forretningens Afstaaelse blev Frk. Lone Christensen boende i Næstved, hvor hun døde den 9. Febr. 1937.
Kilde
Arnholtz, Svend
Gamle Næstved Fotografer
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1954
352 børnebillede, portrætter, ægtepar,
88 M Gaudenzi, Robert Rafaello Østergade 3 København 30-01-1842 00 00 00 23-02-1889 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 301). 1880-1889. Fremstiller Mignonkort (40x78mm) i 1886 og 1887. Etabl. 14-10-1880. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Litograf og fotograf portræt, mor og børn, ægtepar, konfirmand,
89 F Christensen & Morange Amagertorv 25, lige for Helligaandskirken Kjøbenhavn / Nakskov Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 227). Ca. 1884-ca. 1900. Billedet kan forstørres paa kul i alle størrelser. Pladen opbevares. Sophus Bauditz, dansk skolemand, forfatter og dramatiker. Billed fra 1889. portræt, børnebillede, operasanger Johan Nordal Brun (1857-1906), Sophus Bauditz, præst, hundevalp,
90 M Christensen & Søn Farvergade ( Lille Brogade) Nestved Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 228 ). 1883 - 1888. Formentlig en sammenhæng med ID nr. 87 og 88. 1883-1888. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Nakskov børnebilleder, portræt,
91 M Christensen & Søn Vestergade Silkeborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 228 ).
92 Christensen & Sørensen Vestergade Silkeborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 228). Ca. 1891. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Havde samtidig fabrikation af aristopapir. Chr. Christensen udtrådte af firmaet 1-4-1895. portræt, ægtepar,
93 M Christensen, Carl (Jacob) Frederiksgade / Torvet (Hj. Af Adelgade) Skive 02-11-1869 00 00 00 05-03-1942 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 216). 1890-1891 / 1904-1910. Pladen opbevares. barneportræt, ægtepar, mor og søn, portræt,
94 M Christensen, (Hans) Carl (Christian) Gothersgade 17 (Etlarhus) Aarup / Fredericia 13-02-1847 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 216). Aarup;1880-86. Fredericia 1886-1918. Sølvmedaille 1891 for Duelighed og Snille på Industri og Landbrugsudstilling i Fredericia. Litografi af Etlarhus på bagsiden. Filialen i Middelfart er aaben Søndag, Onsdag og Fredag. Kopier efter dette og andre Billeder udføres i alle Størrelser. Ved Efterbestillinger udbedes et Kort, eller Opgivet plade No.. Har et billede, som fungerer som legitimation til rejser, bagsiden er påklistret regler for disse rejser. Pladen opbevares. Et billede med påtrykt Mustergeschützt W. W. 32. opr. Urmager Middelfart blev medl. 1886 soldaterbillede, portræt, konfirmand, ægtepar, børnebilleder, mor og barn, søskende
95 M Christensen, Chr. (Christian) Sct. Mogensgade 20 Viborg 26-04-1828 00 00 00 05-05-1920 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 217). Maj 1876 - 1879. Lis Sengeløv opr. Malermester portræt
96 M Christensen, Chr. (Christian) Jernbanevej (lige overfor Sygehuset) Hillerød 26-04-1828 00 00 00 05-05-1920 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 217). 1895 - ca. 1899. Pladen opbevares for Efterbestilling. Se ID97. Se i Hist. Samf. f. Præstø Amt, Aarbog 1954, s. 164ff. http //naestved-museumsforening.dk/registrant/fotografer/fotograf.asp?fotograf=Christensen,Christian%20(1828-1920)&mode=f Opr. Malermester fra 1856 portræt, børnebillede,
97 M Christensen, Chr. (Christian) Lille Brogade el.Farvergade Nestved 26-04-1828 00 00 00 05-05-1920 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 217). Ca. 1880. Pladen opbevares for Efterbestilling. Se ID96. Se i Hist. Samf. f. Præstø Amt, Aarbog 1954, s. 164ff. http //naestved-museumsforening.dk/registrant/fotografer/fotograf.asp?fotograf=Christensen,Christian%20(1828-1920)&mode=f opr. Malermester fra 1856, Vordingborg portræt, børnebillede, mor og barn,
98 M Christensen, Chr. (Lars Christian) Strømgade 10 Hjørring 09-05-1866 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 217). Blev efterfulgt af P. Olsen. Pladen opbevares for Efterbestillinger. blev medl. 1891 børnebillede,
99 Frk. Christensen, Chr, Eftf. (Hardenberg, Anna) Jernbanevej Frederiksborg 14-11-1874 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 367). 1899 Pladen opbevares for Efterbestillinger. Efter dette kort udføres større billeder indtil legemsstørrelse. Se ID1464. Se i Hist. Samf. f. Præstø Amt, Aarbog 1954, s. 164ff. http //naestved-museumsforening.dk/registrant/fotografer/fotograf.asp?fotograf=Christensen,Christian%20(1828-1920)&mode=f børnebilleder, portræt,
100 K Christensen, Eugenie (Emilie) Bredgade 22 / Amagerbrogade 17 København 19-06-1887 00 00 00 18-08-1947 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 219). 15. 5. 1914 - ca. 1917. Amager 1599y portræt,
101 M Christensen, L. (Lars) Søndergade (J.A.Jørgensens gaard ) Nakskov 07-02-1843 00 00 00 24-04-1923 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 221). Ved fremtidige Bestillinger bedes nr. opgivet. Har tilsyneladende lakerede visitkortbilleder. Har et billede hvor adressen er Veilegade. portræt, mor og barn,
102 M Christensen, M. (Martinus) Østergade, overfor Apotheket Sindal 17-09-1874 00 00 00 30-06-1931 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 222). 1895ff. Forstörrelser leveres til alle priser. Nyhed Platter med Emaillefotografi, meget fix Vægdekoration. I Vintermaanederne er Atelieret aabent alle Sögnedage til Kl. 7 Aften for Fotografering ved kunstigt Lys. Forstörrelses Anstalt. Gamle Billeder omfotograferes, Friluftsbilleder tages paa Bestilling. Dette billede kan leveres baade forminsket og forstörret efter ønske I smagfuld udstyrelse. opr. Skomagersvend blev medl. 1899 portræt, børnebilleder, mor og barn, ægtepar, familiebillede,
103 M Nissen, Peter Jernbanegade 6 Kolding Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 621). 6-7-1909ff. Beskrevet i bogen Fotografer i Kolding indtil 1940 af Inge Ladegaard. Pladen opbevares for Efterbestilling og Forstørrelse. I B. O. står adressen Jernbanegade 4, forklaringen findes i bogen Fotografer i Kolding. portræt
104 K Christensen, Marius Fru Amagertorv 19 København K. Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Dags- og kunst-lys. 1910 - 1. Kreds
105 M Petersen, Knud C. (Clausen) Vejstrup 10-10-1852 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 669). Ca. 1886ff. Ved Efterbestilling bedes indsendt 1 Billede. Af dette Portrait kan bestandig Exemplarer i alle Störrelser indtil Legemsstörrelse erholdes. malermester og fotograf
106 M Christensen, Peter (Kruses eftf.) Vestergade 429 / Vestergade 39 Randers 22-05-1859 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 225). 1889-1909. Atelier afbilledet på bagsiden. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Eneret. Fotografisk, artistisk Atelier. Soldaterbillede. portræt, soldaterbillede, børnebillede,
107 M Christensen, (Jørgen) Sofus Stengade 30 / 20 Helsingør 09-02-1855 00 00 00 05-09-1927 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 226). 1899-1901. Højeste udmærkelse, sølvmedaille 1891. Ved Efterbestilling udbedes et Kort. Atelier & Friluftsforretning. Portrait Fotografi, Grupper og Børneoptagelser. Forstörrelser efter ethvert Billede i hvilket som helst Format udføres smukt og billigt.- Udenfor Atelieret, Fotografering i det Frie udføres smukt og billigt. Optagelser af Gadescener, Bygninger, Forretningslokaler, Maskiner, Landskaber, Dyr, o.s.v. Samme fotograf som ID667. Telefon 298 1910-2. Kreds soldaterbilleder, børnebillede optaget udendørs, konfirmandinde, portræt, ægtepar, mor og børn,
108 Christensen, Spindler Brædstrup Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
109 M Christiansen, N. (Hans Peter Niels) Algade, lige for Hotel Skelskør Skelskør 12-01-1869 00 00 00 21-12-1949 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 229). 1900 - 1917. På bagsiden prospekt af Skælskør. Etabl. I 1900. Smukt udförte holdbare Billeder i alle Störrelser til moderate Priser særlig for CABINET og STORE BILLEDER. Ved Efterbestillinger bedes opgivet Navn og No.. Se ID1828. 1`Kl. Instrumenter. Moderne Portrætfotografi. Forstørrelser samt Udefotografering. Portræt bedst på Atelier, ikke forsent, særlig med Børn. Gamle Billeder omfotograferes. Original i Alm. Bedst. 125 i Sandved og Dalmose børnebilleder, portræt, mor og børn,
110 M Christoffersen, V. C. (Vilhelm Cornelius) Ligefor Christian IXs bro (Frisegade 172) Nykjøbing p. F. Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 230). Ca. 1877. På bags. Litografi af broen mod Frisegade. Fremstillede Mignonbilleder. Den negative Plade opbevares. Bagermester, billedforlægger og fotograf portræt, børnebilleder, konfirmand, soldat,
111 M Clausen, Emil Frederiksberggade 34 København 03-01-1874 00 00 00 02-12-1949 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog ( s. 232). Grdl. 01.04.1901. Var plejesøn af og lærling hos Thor Spelling i Rønne. Foruden visitkortbilleder fremstillede han mange billeder i Empireformatet. 1910 - 1. Kreds portræt, børnebilleder, mor og barn, dåbsbillede, soldaterbillede, ægtepar, dreng spiller violin,
112 M Cohen, Harald (Emil) Gothersgaden 41 (48) / Store Kongensgade 44 Kjøbenhavn K 08-07-1821 00 00 00 23-09-1905 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 234). 1857 - ca. 1898. Prisbelønnet i Wien 1873. Adressen Store Kongensgade 44 er ikke beskrevet i B. O.. Pladen opbevares. Billedet kan forstørres i alle størrelser. Et billede med stemplet Benefice i Cirkus Variete. Atelier for Fremstilling af Taagebilleder, Portraits, Grupper og Industrigjenstande. Decorationsmaler og Fotograf. Maler & Photograph portræt, søskendebillede,
113 M Collin, A. Th. (Alfred Theodor) Kirkestræde 5, Hjørnet af Høibroplads / Søndergade (f h Lönborgs Atelier) København / Nakskov 19-10-1849 00 00 00 15-10-1922 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 235). Ca. 1872 - ca. 1874 / 1874-1888. pladen opbevares til Efterbestillinger. børnebilleder, folkedragter, portræt,
114 M Crone, (Jacob Ulrik) Hilmar Vesterbrogade 56 Kjøbenhavn 20-01-1854 00 00 00 24-06-1923 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 236). Ca. 1879 - ca. 1888. Pladen er opbevaret. Ved Efterbestilling bedes opgivet No. fotograf portræt, børnebilleder,
115 M Crone, Joh. (Johan P. F.) ST. Købmagergade 9 / Østergade 24 / 13 (samme sted som Børre Lorenzen) / Nørrebrogade 14 Kjøbenhavn 21-03-1854 00 00 00 14-04-1932 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 237). 1896 - 1912. Pladen opbevares for efterbestillinger og reproduktioner i større formater. Har et billede stemplet med Forretningen henflytter i November, til Østergade 13, samme Ejendom som Børre Lorenzen. 17224 portræt, konfirmand, familiebillede,
116 M Dahl & Co., J. D. Frederik Vimmelskaftet 47 / Vesterbrogade 23 Kjöbenhavn K Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 239). Ca. 1883 - ca. 1888. Et billede med adressen Vesterbrogade 18. portræt, overbanemester Sander,
117 Dahl, N. Amaliegade Børkop Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 239). 1908ff. Copiering og Forstörring af alle Slags Portraiter indtil Legemstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt, 3 unge piger, 5 unge piger i ens tøj,
118 Dahl, N.-Steensgaard Børkop Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 239). portræt,
119 M Danielsen, J. (Jens Johan) Tjôrnelunde / Østerbrogade 44 / 66, opgang Rosenvængets Alle 1 Slagelse / Kjøbenhavn Ø 10-05-1842 00 00 00 23-07-1919 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 242). 1873 - ca. 1890erne. Pladen opbevares, No. For Efterbestilling. 1873 soldaterbillede, portræt, børnebillede, sømandsbillede (Valkyrien), præst, hund,
120 M Danielsen, N. (Jens Nicolai) Frederiksberggade 21 København 21-02-1873 00 00 00 31-10-1932 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog. (s. 242). 10.11.1900 - efter 1920. Søn af J. Danielsen. 1910 - 1. Kreds portræt, børnebillede, mor og barn, ægtepar, soldat,
121 M Dannemand, H. P. (Hans Petrus) St.Torv 15 (16) / Ryesgade 16 AArhus 02-06-1868 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 243). 1902 - 1927. Etabl. 07-08-1896. portræt, baby på fåreskind,
122 M Jacobsen , W. Ecke Holstenstr. Und Rosenstr. Kiel Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
123 M David, Chr. (Davidsen, Christen) Heden 60 / Søndre Boulevard 60 Odense / Stenstrup 01-05-1874 00 00 00 26-06-1936 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 243). Etabl. 10-04-1895. blev medl. 1897 soldat, portræt,
124 M Diedrich, H. (Carl Heinrich Ludolph) (E. Langes efterf.) Kongens Nytorv 13, Hotel du Nord(2.sal) Kjøbenhavn 05-04-1834 00 00 00 03-02-1905 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 246). 1882-1889 bogbinder og fotograf portræt,
125 M Dinesen, L. (Lars) Sögade / Overgade 11 / Hjørnet af Danmarks-& Prindsessegade Ringsted / Odense / Fredericia 23-08-1840 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 247). Slutn. Af 1860erne. Guld Medalje. Sølv Medalje ved udstillingen for fyns stift 1865. 1871- ca. 1893. Pladen opbevares for Efterbestillinger. To adresser stemplet på bagsiden. Indtil 1870 i Ringsted. Bag på hans visitkortbilleders kartonèr fra denne tid er litogr. Eksteriør af Skt. Bendts kirke set fra nordøst. Lauritz Alfred Jørgensen officer. Kerteminde, Otterup portræt, mor og barn, et billede af Comtesse Camma Rautzau, ægtepar, soldat
126 Frk Dinesen, L. Eftf. (Eva Klara Holst) Fisketorvet 2 Odense 04-02-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 247). Ca. 1896. Pladen opbevares. Otterup var medl. 1896
127 Jensen, S. Helsingörsgade 59 Frederiksborg Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.. Muligvis den samme som Søren Jensen, Melløse. Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt,
128 M Dresler, (Frederik Christian) Valentin (Breiners Eftf.) Østerbrogade 27 Kjøbenhavn 10-10-1856 00 00 00 21-08-1920 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 251). 1891-1920, grundlagt 1860. Efter dette Billede kan leveres Fotografier indtil Legemsstørrelse. Pladen opbevares for Efterbestilling. Cand. Polyt. blev medl. 1886 og atter i 1891 postbud, portræt, børnebilleder,
129 K Dubgaard Nielsen, S. (Signe) (A. B. Hansen eftf.)(S. Dubgaard) Banegaardsvejen 19 Struer 30-07-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 251). Ca. 1912ff. portræt, 3 generationer barn mor mormor,
130 Frk Eckardt, Fred. (Frederikke Kathinca Alvilde) Rosensgade No. 28 / Store Torv 9 / Søndergade 23-25 AArhus 09-11-1846 00 00 00 09-03-1921 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 255). 1884 til ca. 1908. Pladen opbevares for Efterbestilling. Søster til maleren Christian Eckardt. 29-03-1884. portræt, børnebilleder, ægtepar, barn med dukkevogn,
131 M Roikjer, C. V. (Carl (V) Wilhelm) (Kongl. Hoffotograf) Södergatan 18 Malmö 07-03-1842 00 00 00 31-03-1902 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (S. 718). Se ID1439. Ur Fotografisk tidskrift Nr 209, maj 1902
Carl Vilhelm Roikjer var född i Kjöbenhavn och kom i unga år till bokhandeln, som han emellertid öfvergaf för att 1862 etablera sig som fotograf i Helsingör. Efter att hafva bott ett par år i Kjöbenhavn, flyttade R 1870 till Sverige, där han hade atelier i Göteborg, Venersborg och Halmstad, tills han 1878 bosatte sig i Malmö. Här skapade han sig en god affä, flyttade 1886 till den präktiga lokal, där Roikjerska ateliern fortfarande är belägen, utnämndes 1888 till kungl. Hoffotograf och öfverlämnade 1896 affären i sin sons händer för att bosätta sig på sin egendom i Limhamn.
Roikjer afled i Malmö den 31 mars i år. Det var ett sträfsamt lif, som härmed lyktades, en intelligent, redbar och ovanligt vänfast kamrat, som gick bort. Bland sina kolleger i Danmark såväl som i Sverige hade han vetat förvärfva talrika vänner, och då Svenska Fotografernas Förbund stiftades var han själfskrifven medlem af dess styrelse, som han tillhörde till 1898. Han var jämväl juryman vid Stockholmsutställningen 1897.
Förenad i ett sällsynt lyckligt äktenskap med Camilla Kirchoff, som själf en skicklig fotograf, i mot- och medgång stått troget vid hans sida, efterlämnar han äfven en son. Hoffotografen Victor Roikjer, som sedan 1896 är innehafvare af ateliern.
Frid öfver Carl Vilhelm Roikjers minne!
portræt,
132 Eilertsen & Koch, før I. A. Schultz Bredgade 22 Kjøbenhavn K Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 258). Ca. 1888 - ca. 1889.
133 M Elfelt, Peter (Lars) Kongl. dansk/svensk Hoffotograf Kjøbmagergade 64 (Hjørnet af Kultorvet) / Østergade 24 Kjøbenhavn 01-01-1866 00 00 00 18-02-1931 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 259). 1890 - 1905 / 1905ff. R.af D. København. Pladen opbevares. Født Petersen, Navneforandring den 14-11-1901. Se ID424
Uforanderlige Kulfotografier efter denne plade . Beskrevet i bogen Skagens Fotografer . Ole Ferdinand Olsen (1874 - 1955) overretssagfører og grosserer.
425 1910 - 1. Kreds formand portræt, børneportrætter,
134 M Elleby & Turck (J. G.)(William H.) Nørrebrogade 52 Kjøbenhavn N Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 260). 19-11-1896. Pladen opbevares. Else Wardrup. 8205 1910 - 1. Kreds portræt, børnebilleder, mor og barn, ægtepar,
135 M Ellemo, Th. (Niels Andreas Theodor) (Hermansens eftf.) Guldsmedegade 33 / Guldbergsgade AArhus 08-09-1877 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 260). Guldbergsgade ikke omtalt i B. O´s bog. 2964 blev medl. 27-09-1906 portræt, soldaterbillede,
136 M Ellemo, Th. (Niels Andreas Theodor) Söndergade Thisted & Snedsted 08-09-1877 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 260). 1902-1910 Prisbelønnet paa Præstø Amts Udstilling i Vordingborg 1901. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Billeder forstørres indtil Legemsstørrelse. Frøstrup opt. 27-09-1906, var medl. 1922 portræt, børnebillede, bagerlærling,
137 M Espersen, C. C. (Carl Christian) Kjøbmagergade 4 Kjøbenhavn K Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 264). 1883-ca. 1890. Af dette billede kan altid exemplarer i alle størrelser erholdes. portræt, ferrotypi i visitkortstr. soldat, brudepar, ægtepar
138 M Eymundsson, Sigfus Reykjavik 24-05-1837 00 00 00 20-10-1911 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 266). 1867ff. fotograf og bogbinder
139 Frk Federspiel, Frederikke Bredegade 8, (Bredgade) Aalborg / Nibe 25-01-1839 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 270). 1876 - 1908. Beskrevet i Aalborgbogen 1967. 1876-1908. Pladen opbevares. fotograf 1910 - 14. Kreds portræt, børnebilleder, familiebillede,
140 Fensen, Regnar Amagertorv 22, Hj. Af Walkendorfsgade Kjøbenhavn Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. børnebilleder, konfirmand, portræt,
141 M Feuerstein, A. (Adolf) Store Strandstræde 6, Vimmelskaftet 46 (2det sted fra Skoubogade) St. Købmagergade 15) Kjöbenhavn 26-09-1823 00 00 00 16-05-1893 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 272). 1864-1866. Har et billede hvor navn og adresse er skrevet med blæk i hånden på bagsiden. væver portræt,
142 M Fischer, F. (Christian Friedrich Fritz Wilhelm) Hj. Klostergade og Volden / Store Torv 9 AArhus 04-03-1852 00 00 00 20-09-1916 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 274). 1897ff. Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt, ægtepar,
143 M Folkmann, Jul. (Julius Doris G.) Østergade 38 / Vestergade 12 Kjøbenhavn / Odense 24-12-1864 00 00 00 29-01-1848 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 279). Tilkendt Dansk Fotografisk Forenings Sølvmedaille 1902. Pladen opbevares for Efterbestilling. Fotografisk Konkurrence Atelier B. O. s. 281). Har et billede stemplet på bagsiden Julius Folkmann, Jyderup Station. Jyderup St. portræt, ægtepar, børnebilleder, mor og barn,mor og barn i dåbskjole,
144 M Fotografisk konkurrence Atelier (Julius Folkmann) Østergade 38 (mellembygningen) Kjøbenhavn 24-12-1864 00 00 00 29-01-1948 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 281). Pladen opbevares for Efterbestillinger. Visitkort 3 1/2 Kr. Duz.. Har et billede stemplet med Julius Folkmann, Jyderup Station. Jyderup ST. portræt, børnebilleder, konfirmand, soldaterbillede,
145 M Folkmar, L. (Lars) Skaarup / Skalkendrup 12-08-1876 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 279). 1908ff. Ateliet i Skalkendrup er ikke beskrevet i B. O. Købmand og fotograf portræt,
146 M Fratz, R. (Frederik Rudolph) St.Strandstræde 6 Kjøbenhavn 31-01-1843 00 00 00 29-11-1912 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 285). Ca. 1870. litograf, fotograf og retouchør portræt,
147 K Frederiksen, Laura Viks Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
148 M Frederiksen, P. (Peder) (Riberholts Efterfg.) Centralgården Rosengade 6 Slagelse 20-02-1873 00 00 00 05-03-1929 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 286). 01-08-1902. Tegning af Atelier på bagsiden. Litografi af Slagelse på bagsiden. 1873-1929. Pladen opbevares for Efterbestilling. Efter dette billede leveres forstörrelser indtil legemsstörrelse. Ældre billeder omfotograferes samt forstörres smukt og billig. 507 Ruds Vedby portræt, børnebilleder, familiebilleder, konfirmand,
149 Frk. Frelin, Ida ? / Vestergade / Skolegade / Søndergade 17 Skjern / Lemvig / Holstebro / Aarhus 31-07-1869 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 287). Bagpå visitfotos litogr. Prosp. af Skjern ca. 1894. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Billeder forstørres indtil Legemsstørrelse. blev medl. 1893 portræt, ægtepar,
150 M Fristrup, P. (Peter Raun) St. Kjøbmagergade 9 Kjøbenhavn 16-11-1854 00 00 00 12-11-1913 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 291). 1879-1883. Pladen opbevares. Carl Vilhelm Marx, skuespiller 1858 - 1900. Retouchör og Fotograf Skuespiller Emil Poulsen 1842-1911. portræt, familiebillede,
151 M Fristrup, P. (Peter Raun) St. Kjøbmagergade 60 Kjøbenhavn 16-11-1854 00 00 00 12-11-1913 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 291). 1885-1892. Pladen opbevares. Retouchör og Fotograf portræt,
152 M Ganderup, Chr. (Christian Augustus) Nygade 7 Rødding & Holsted / Holbæk / Jyderup 21-09-1855 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 300). Pladen opbevares for Efterbestillinger. Ca. 1880. Se ID1927. blev medl. 1894 portræt, udendørs portræt,
153 M Gebuhr, Joh. (Johan Thorvald) Skolegade 36 (8) Nykjøbing F. 08-01-1858 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 301). 1895-1901. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt,
154 M Wacker, Georg Königstrasse 116 im Garten Altona Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
155 M Gjørup, 0. & Co., (Olaf) Østergade 52 og 58, Kong Salomons Aphotek / Amagertorv 10 Kjøbenhavn K 16-07-1861 00 00 00 22-01-1936 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 305). Etabl. 1895. Pladen opbevares. Billedet kan forstørres.
Sølvmedaillje Paris 1900 (Verdensudstillingen). Østergade 52 og 58, 1895- 1909. Amagertorv 10, 1909-1931. På bagsiden står følg. Efter April 1898 flyttes Forretningen
tilØstergade 58 Kong Salomons Apothek.
1910, Kasserer / 1910 - 1. Kreds portræt, familiefoto, børnebillede,
156 F Gollmann & Hansen ST. Strandstræde 6 / Gothersgade 49 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 308). Ca. 1889 - 1896. Pladen opbevares for Efterbestilling. Har et billede med 3 adresser beskrevet på bagsiden ST. Strandstræde 6, 3die Sted fra Kongens Nytorv - Gothersgade 49 og Sölvgade 86, 2det sted fra Sölvtorvet. Sølvgade 86 var medl. af Kjõbenhavns fot. Foren. 1897 portræt, soldaterbillede, børnebillede, mor og barn, familiebillede, konfirmand,
157 Gollmann, W. (Atelier Empire) Frederiksberggade 38 Kjøbenhavn K Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 133). Ca. 1904 - efter 1920. Se ID25. portræt,
158 M Petersen, Th. (Theodor) (J. Bocks eftf.) St. Knudsgade Ringsted Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 674). Ca. 1881 til ca. 1889. Modtaget hæderlig omtale i Ringsted 1876. Modtaget bronze medalje i Slagelse 1877. Modtaget anerkendelsdiplom i 1883 Ringsted. Identisk med ID72 og ID74. født Petersen men kaldte sig senere Th. Buchhave-Petersen. Har et billede hvor der står Architect J. Bock´s Atelier. Bygningstegning og Fotografi. Overstemplet med Theodor Petersen (J. Bock´s Efterfølger). Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt, børnebilleder, mor og barn,
159 M Gottlieb, H. N. (Herman Nicolai) Farvegade / Lille Brogade Nestved 07-11-1812 00 00 00 06-07-1880 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 309).
Beskrevet i Næstvedfotografer.
Nyt Photographisk Atelier i Næstved
Undertegnede, der har lært den photographiske kunst hos en hovedstadens største Photographer, har her anlagt et efter de nyeste regler indrettet atelier,
aftager fra den 12te ds. Fra kl. 10 formiddag til kl. 6 eftermiddag portraiter og visitkort, ligesom jeg ogsaa udfører alt andet til photographien henhørende arbejde.
Forsynet med de fortrinligste haaber jeg at kunne tilfredsstille enhver billig fordring.
H. N. Gottlieb
Farvergade i Næstved
Cand. Pharm. Brygger i Næstved 1853. fotograf 1862-1879. mor og barn, portræt, soldaterbillede, Jacobine Mølmark/Svendborg 1867, børnebillede,
160 Gottschalck-Hansen, C. N. Nørrevoldgade 54 Kjøbenhavn K. ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
161 M Gram, L. H. (Lave Hansen) Jernbanegade (Storegade) Thisted & Vestervig 22-12-1867 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 311). Etabl. I Thisted 01-11-1897. Litografi af Atelier Storegade på bagsiden. Efterbestillinger modtages ved Opgivelse af ovenstaaende Nummer. Specialitet Kopier og Forstørrelser. Vestervig portræt, børnebilleder, ægtepar A. Klit og husru Thisted,
162 M Greve, Otto Conr. (Firma F. E. Hansen) Nygade 7, Mikado-Atelier Holbæk Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 314) . Ca. 1892. Firma F. E. Hansen. Aristotypier & Platintypier (Haandkolorerede). 1ste Rangs Etablissement. Aristotypi-Fotografi (bestandig holbart). Enhver besøgende erholder udleveret en Kupon, der giver Adgang til Gratis (efter den optagne Plade) at erholde et Fotografi af sig selv i 1/4 LEGEMSTØRRELSE. No. Bedes opgivet ved Efterbestillinger. Mode-Fotografi, Aristotypier, Platintypier, Haandkolorede. No. Bedes opgivet ved Efterbestillinger. Se ID830 blev medl. 1883. Blev medl. Igen 1892 portræt, børnebilleder, ægtepar,
163 K Grundtmann, Gertha (Mary) Smedegade 14 (12) Horsens 19-01-1867 00 00 00 04-06-1937 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 316). 1893ff. blev medl. 1894 portræt, børnebilleder, konfirmandinde, 2 piger, dame m. paraply,
164 M Grundtvig, L. (Ludvig) Amagertorv 10 / Grundtvigsvej 3 Kjøbenhavn 12-05-1836 00 00 00 28-11-1901 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 316). 1863-1883 / 1883-1901. Pladen bevares for Efterbestilling, ligesom alle Plader tagne i mit tidligere Atelier Amagertorv 10 forefindes. Otto Borchsenius 1844 - 1925, redaktør og forfatter. Portraitmaler og Photograph blev medl. 1867 børnebilleder, portræt, affotografering af maleri, mor og barn-aftaget maj 1875. forfatter
165 Hadrup, P. (Peder Hansen) Nørregade 31 / Algade 49 overfor Museet Skive / Aalborg 26-06-1864 00 00 00 06-12-1936 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 323). Ca. 1901-1908 / 1903-1906. Se ID828, ID885 og ID742. Pladen opbevares. Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1954. 895 1867 ægtepar, portræt, mor og barn,
166 M Grøndahl, Henry (Ludvig William) Grønnegade Rudkjøbing 02-02-1866 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 317). Årstal præget i billedet. (1904-5-6-7-8-9). 07-04-1897. 2 år i lære hos Budtz Müller & Co. portræt, børnebilleder, slagtersvend, mor og barn, konfirmand,
167 Sundby fotografiske Atelier Amagerbrogade 44 København Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Billederne garanteres holdbare. 3 herrer på stribe,
168 M Gustavsen, V. (Hans Victor) Skolegade 8 Nykjøbing F. 22-04-1880 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 321). Ca. 1905 - ca. 1915. Fotograf og musiker
169 M Gylstorff, A. (Arthur) Søndergade 8, ved Clemens Bro (Brödr. Backhausens Eiendom) AArhus 15-12-1853 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 321). 1-8-1884 - ca. 1900. Præmieret Flensborg 1882. Af dette Portrait kan bestandig Exemplarer i alle Störrelser indtil Legemsstörrelse erholdes. Navn og No. Bedes opgivet. børnebilleder, portræt, konfirmand, ægtepar,
170 M Gøpel, Ernst (Frederik) Bredegade 2 AAlborg 07-05-1862 00 00 00 09-01-1919 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 322) og Aalborgbogen 1967. Etabl. I 1895. Pladen opbevares for Efterbestilling. skuespiller og fotograf 1281 portræt, børnebilleder, far og søn, konfirmand,
171 M Hadrup (Carl Niels Jensen) Nørregade 30 Skive 12-09-1878 00 00 00 18-03-1956 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 323). 1903. Aalborg 895 blev medl. 1891 portræt, børnebilleder,
172 M Søfelde, Axel Amagertorv 10 København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 791). Søn af H. Hansen (1844-1913) blev medl. 1906
173 M Hammer, S. (Th. Sørensen) Vestergade 7 / 8 Vejle Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 329). Ca. 1902ff. Specialitet Børnefotografering. Pladen opbevares for Efterbestilling. 468 portræt, børnebillede, ægtepar,
174 M Hammerom, T. (Thorvald William) Østergade 42 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 330).. 1860- ca. 1879. Photograph portræt, børnebillede, far m. 2 børn,
175 M Hansen & Bryde (Hans & Niels) Søndergade 1 / Graven, Theater Passagen Aarhus / Horsens Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 364). Ca. 1898 - ca.1900. Sølvmedaille i Horsens 1905.Sølvmedaille i Nykjøbing for Duelighed og Snille. Pladen opbevares for efterbestilling. På basiden af et billede er stemplet Emaille Reproduktions Anstalt, Aaboulevarden 5. 168 portræt, børneportræt, portræt af 5 mænd, cykelbillede, mor og barn, ung pige, ægtepar, konfirmandinde, mor m. 2 døtre, uniformeret mand, portræt,
176 Frk. Hedegaard, (Kirstine) Maria Østergade 20, over gaarden Hjørring 12-01-1870 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 374). 1899 - ca. 1912. Pladen opbevares. Fotografering ved elektrisk lys. Forstørrelser fra 2 til 25kr.. Atelieret er aabent fra 9 til 7. SØN OG Helligdage fra 12 til 5. portræt, familiebillede,
177 F Hansen & Weller Bredgade 28 (Concertpalais) (forh. Schimmelmanns Palais) København K Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 366). 1885-1900. Har et billede af Jacob Brønnum Scavenius Estrup (1825-1913). Meir Goldschmidt forfatter, 1819-1887. Billede af forfatter Karl Gjellerup 1857-1919. Pladen opbevares for Efterbestillinger og kan forstørres indtil Legemsstørrelse. Har et billede som er stemplet Juliane Orth Jacob Brønnum Scavenius Estrup (1825-1913). Meir Goldschmidt forfatter, 1819-1887. Forfatter Karl Gjellerup 1857-1919. Forfatter H. V. Kaalund, 1818-1885. portræt,
178 F Hansen & Weller Östergade 15 Kjöbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 366). 1877-1885. Etabl. 30-09-1869. Billede af Jens Christian Hostrup ( Cand. Theol. Og forfatter ). Skuespiller Olaf Poulsen 1849-1923. Skuespillerinde Camilla Elisa Hilmer 1849-1907. Skuespillerinde Oda Laurenze Helmine Nielsen 1851-1936. Johanne Petersen (1882). Læge Andersen Viborg. Wilhelm Folkmar Andersen 1852-1892. Johanne Christine Siiger. Viktualiehandler E. G. L. Brockhoff. Fru Brockhoff. portraitmaler og photograph. Jens Christian Hostrup ( Cand. Theol. Og forfatter ). Skuespiller Olaf Poulsen 1849-Skuespillerinde Camilla Elisa Hilmer Skuespillerinde Oda Laurenze Helmine Nielsen 1851-1936. Danske nationaldragter. Familiebillede, portrætter, mor og barn,
179 K Hansen, A. B. (`s enke) Hurup Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 333). Sølvmedaille på Thisted Amts Udstilling 1898. Medalje for duelighed og snille 1893 Ringkjøbing Amt. Ved Efterbestilling bedes opgivet No.. pige med dukke, postbud, børnebilleder, portræt, konfirmand, postmand,
180 M Hansen, A. B. (Anders Bertelsen) Banegaardsvejen Struer 03-08-1830 00 00 00 12-05-1890 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s 333). Senest 1878ff. Anerkendelse fra Ringkjøbing Amt i 1893 for Duelighed og Snille. Ved Efterbestilling opgives No.. Originalpladen opbevares for fremtidige Efterbestillinger. Handelsmand, skibsfører og tilsidst fotograf i 1872. portræt, ægtepar,
181 Hansen, C. L. eftf. Skomagergade 23 Roskilde Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
182 M Hansen, Carl (Peter Wilhelm) Østergade 52 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 336). Ca. 1890 - ca. 1893. Identisk ID1230. Pladen opbevares. Billedet kan forstörres paa Kul i alle störrelser. portræt,
183 M Hansen, Chr. (Niels Christian) Vestergade 54 Odense, Ejby station 21-01-1860 00 00 00 07-07-1942 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 336). På basiden Fotografisk Organisationsmærke. 1885 - 1890. Copiering og Forstörring af alle Slags Portraiter indtil Legemsstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Eiby Station blev medl. 1896 portræt, ægtepar,
184 M Hansen, (Hans Peter) Emil Møllergade 271 / Møllergade 50, Ligefor Bagergade Svendborg / Ærøeskjøbing Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 339). 1889ff. Har et billede med en påklistret seddel med følgende tekst Mine forstørrede fotografier er de bedste, som eksisterer, hvad jeg kan bevise ved Tusinder Anbefalinger. For nøjagtig Lighed, absolut Holdbarhed og enestaaende fin Udførelse garanteres. Pengene tilbagebetales, saafremt et Billede ikke fuldtud tilfredstiller. - Behag at sende Fotografi og Billedet leveres i Løbet af 8 Dage. Vogt Dem for de uretoucherede rent værdiløse Billeder, der tilbydes af Agenter, da Tusinder paa denne Maade er bleven narrede deres Penge fra. Ærbødigst P. Sommer, Hunderupvej 37, Odense. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Ærøeskjøbing / Rudkjøbing (Hotel Langeland, Torvet portræt, ungdomsbillede, børnebillede, konfirmand, ægtepar, brudepar, mor og barn, ung mand m. cykel,
185 M Thomsen, Julius Gr. Rathausstr. 4 Sonderburg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 807). Ca. 1910ff. portræt, soldat,
186 M Frydensberg, Albert Søgade Ringsted Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 296). 1880erne. Pladen opbevares til senere Bestillinger. uddannet hos Budtz Müller & Co.. portræt, familiebillede,
187 Frk Ingemann, Johanne Ollerup 06-08-1878 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 406). 1907 - 1919. Portræt, børnebillede,
188 M Hansen, Frede Slotsgade 33 Hillerød 06-03-1876 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 341). 1906ff. 1910-2. Kreds portræt, konfirmand, mor og barn, soldaterbillede, børnebilleder,
189 M Hansen, Georg (Emil) Østergade 54 2.sal Kjøbenhavn 12-05-1833 00 00 00 21-12-1891 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 341). Ca. 1880 -1891. Kongl. Hof-Photograph - Phot. To H.R.H The Prince of Wales, Photog.DE LA COUR DE RUSSIE, Phot. DE LA COUR DE SM. LEROIDES HELLENES. Medl. Af DFF til 1891 børnebilleder, portræt, Georg Sally,
190 M Gundelach-Hansen, (Hans Wilhelm) Østergade Ringkjøbing 20-07-1868 00 00 00 01-02-1944 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 320). 1899. Pladen opbevares. næstform.1910-15.kreds. Blev medl. Okt/nov. 1897 portræt,
191 M Hansen, H. (Hans) Vestergade 28 / Atelier Hotel Langeland Odense / Rudkjøbing 07-07-1844 00 00 00 15-07-1913 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 344). Fotograf fra Odense. Samme fotograf som og ID194. Copiering og Forstörring af alle Slags Portraiter indtil Legemstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. opr. Urmager, fotogr. I Søfelde, etabl. I Odense 9-10-1870. Glamsbjerg, Rudkjøbing Børneportræt, soldaterbillede, portræt,
192 Brandi, John M. (Martin) Fröstrup 27-08-1832 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 183). Ca. 1910. portræt, soldat,
193 K Fabricius, Marie Vraa St. 28-08-1861 00 00 00 17-05-1935 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 268). Ca. 1896. portræt,
194 M Hansen, H. (Hans) Vestergade 28, 36, 60 / Skolegade 2 / Jernbanegade 9, Hj. Af Vindegade Odense / Glamsbjerg 07-07-1844 00 00 00 15-07-1913 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 344). 1876-1896. Billede af atelieret på bagsiden. Copiering og Forstörring af alle slags Malerier og Portraiter indtil Legemstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Nekr. & portr. I D.f.T., xxxv, 1913, s. 143. Atelieret i Glamsbjerg er kun aabent hver Sön- og Helligdag. opr. Urmager, fotogr. I Søfelde, etabl. I Odense 9-10-1870. Rudkjøbing / Glamsbjerg portræt, soldat, mor med 3 børn, børnebillede,
195 M Hansen, H. & Faber (Hans Hansen og Baldur Faber) Nestved & Faxe Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 365). Prismedaille på almindelig dansk udstilling i Nakskov 1868. Pladen opbevares for Efterbestilling. ægtepar, børnebilleder, mor med børn, portræt,
196 M Hansen, H. C. (Harald) st. v. / Frederiksborggade 10 Gilleleje / København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 349). Ca. 1897-1911. Se ID1079. Pladen opbeveres for Efterbestilling. Aabent hver Dag, Søndagen undtagen. Pladen opbevares & Copier udføres. 1910-2. Kreds, ikke medlem portræt,
197 M Hansen, H. F. G. (Hans Frederik Georg) Sorø 25-06-1824 00 00 00 22-10-1890 00 00 00 Beskrevet i Bjørn Ochsners bog (s. 346). Hædersdiplom i Næstved i 1874. 1868-1880. Deltog i krigen i 1848. Pladen opbevares for Efterbestilling. Sønnen Ricard Hansen overtog Atelieret i 1880. Se ID214. Landmand og fotograf portræt, børnebilleder, Helga Wørmer,
198 M Hansen, H. J. (Hans Jacob) Nørregade Rudkjøbing 22-11-1824 00 00 00 07-02-1890 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 347). 1863-1890. Årstal på bagsiden (1876). Den negative Plade opbevares og kan Billeder til enhver Tid erholdes efter den. 03-11-1863 til 1890. brændevinsbrænder og fotograf blev medl. I 1896 portræt, billede med adgangstegn til Nordiske Industri og Kunstudstilling til hr. Lichtenberg. Ægtepar, børnebilleder, konfirmand,
199 M Hansen, Harald Axelhus Helsinge Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. portræt,
200 K Hansen, Ingeborg Skørping St. 01-11-1872 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 349). 1896- ca. 1913. Pladen opbevares for Efterbestillinger.
201 M Hansen, J. (Jens Peter) Høng pr Slagelse 15-04-1862 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 349). 1891-ca. 1921. Familien tog ca. 1912 navneforandring til Hebel. Fotograf og musiker portræt,
202 M Hansen, Joh. (Johan) Ferskesøgade Nexø 24-03-1833 00 00 00 10-08-1905 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 352). 1865ff. Har på Industri Landbrug og Fiskeriudstilling i 1885 modtaget diplom for Duelighed og Snille. Modtaget hædersdiplom på udstillingen Svaneke 1908. Atel. Videreført af datteren Magdalene ID 721. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Opr. Snedker børnebilleder, portræt, ægtepar, mor med børn, familiebillede, soldat,
203 M Hansen, Jens Vesterbrogade 43 Kjøbenhavn 12-12-1866 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 350). 1906- efter 1920. Pladen opbevares for Efterbestillinger. På bagsiden er der f . Eks. Skrevet 9/96 med blyant, hvilket betyder september 1896. var medl. 1897 portræt, børnebilleder, konfirmand, matros, ægtepar,
204 M Rosenquist Hansen, J. P. (Jens Peter) Horsensvej 572a, Nørrebrogade 32 (Torvegade 26) Vejle 05-06-1874 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 723). 1894-1900. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt, børnebilleder,
205 M Hansen, Joh. (Johannes T. J.) Brogade 12 (Christianshavn) / Højbroplads 7 Kjøbenhavn C. 10-05-1856 00 00 00 24-03-1940 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 351). 01-08-1887 til ca. 1915. På bags. Litografi af Vor Frelser Kirkes spir. Pladen opbevares for Efterbestillinger. blev medl. 1887. 1910 - 1. Kreds soldaterbilleder, portræt, børnebilleder, konfirmand, sømand,
206 M Hansen, Johannes (Peter) (H. Urbans Eftflgr.) Jernbanegade (tæt ved banegaarden) Frederikssund 10-12-1864 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 352). 1896 - 1923. Pladen opbevares. Ved Efterbestilling bedes et Billede indsendt. Brystbilleder indtil Legemsstörrelse. Søn af Joh. Hansen, Nexø. Se ID207 og ID1694. Mærkat på bagsiden med oplysning om H. Urbans Eftflgr. Frederikssund. På forsiden er adressen Nørrebrogade 52. Hans søn, Henning Bohm Hansen, overtog atelieret 25-04-1923. fotograf 143 1910-2. Kreds, blev medl. 1899. Gyngehest med to drenge, portræt, børnebilleder, konfirmand,
207 M Hansen, Johannes (Peter) (Chr. Wismers eftf.) Steengade 30 (skraas for Hotel du Nord) Helsingør 10-12-1864 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 352). 1.2.1887 - 1895. Søn af Joh. Hansen, Nexø. Fotografier forstørres. Brystbilleder indtil Legemsstørrelse. Alle Plader opbevares for Efterbestillinger. 1887-1895. Se ID206 og ID 1694. blev medl. 1899 soldaterbilleder, børnebilleder, ægtepar, portræt, topografisk billede, gruppebillede, fisker Valdemar Jonassen Willumsen og Dorthea Bolilde f. Hansen,
208 M Hansen, (Andreas Peter) Ludvig Herning / Vordingborg 18-02-1845 00 00 00 10-02-1910 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 354). 1878 - 1880. 1880 - 1895. Sølvdiplom i Næstved i 1892 for duelighed og snille. Pladen opbevares. Efter Pladen til dette Kort leveres Billeder indtil Legemsstørrelse. Se ID1013. Beskrevet i Fotografer i Herning i 100 år 1870 - 1970. På nogle bagsider er gåsetårnet afbilledet. urmager og fotograf portræt, mor og barn, billede af Gaasetaarnet i Vordingborg, børnebillede,
209 Lund Hansen, P. B. (Poul Bondorph) Skomagergade / Vestergade 7, ligefor Postkontoret / Overgade 11 Roskilde / Odense / Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 534). Pladen opbevares for Efterbestilling. Copiering og Forstörring af alle Slags Portraiter indtil Legemsstörrelse. Har et billede med adresse på Vestergade 7, Odense og Østergade 52, Kjøbenhavn. Roskilde 1887, Odense ca. 1888- ca. 1896. 1881 - ca. 1885 i USA. portræt, soldaterbillede, mor og barn, familiebillede,
210 Frk Hansen, Maren N. Snede 02-02-1867 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 356). Ca. 1900ff. børnebillede,
211 Hansen, N. Bay Helsingør Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
212 M Hansen, N. M. (Niels Michael) Gl. Kirkegaard 6 Nykjøbing p.F. 24-02-1831 00 00 00 Beskrevet i Bjørn Ochsners bog (s. 358). Ca. 1884 - ca. 1906. Ved Efterbestilling bedes ovenstaaende Nummer opgivet. Maler og Fotograf portræt,
213 M Timm, Johs. (Johannes) Westerstr. 4 / 19 (Oster-Str. 71) Tondern Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 815). Ca. 1890erne. portræt, familiebillede, børnebillede, ægtepar,
214 M Hansen, (Hans) Richard (Theodor) Rolighed Sorø 21-06-1857 00 00 00 22-08-1914 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 362). Grundlagt 1863. Pladen opbevares for Efterbestilling. Overtager faderens (H. F. G. Hansen) Atelier i 1880. Se ID197. Richard Hansens søn A. Techt. Hansen overtager forretningen i 1914. 1910-3.kreds, formand Portræt, H. L. Truelsen, Sorø Akademi, børnebilleder, familiebillede, konfirmand, mor med børn, Helga Wørmer, 4 udklædte børn m. fastelavnsris,
215 M Trøst Hansen, Svend Fanø Nords bad Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 819).
216 M Hansen, (H. F.) Theodor Kattesundet 6, Hjørnet af Frederiksberggade (Frederiksberggade 15) Kjøbenhavn 10-09-1841 00 00 00 18-12-1888 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 363). 1866-1885. Ved Efterbestilling bedes ovenstaaende Nummer opgivet. Nekr. i Ber. fra Da. fot. Foren. Vor Forenings Medlem, Fotograf Theodor Hansen, afgik ved Døden den 18 December 1888. Afdøde var født den 10 september 1841 og opnaaede saaledes kun en Alder af 47 Aar. Hansen lærte i sin Tid Fotografien hos Firmaet Lange og Petersen i Kjøbenhavn, han havde - siden han etablerede sig for nogle og tyve Aar tilbage - sit Atelier stadig på samme Sted, Kattesundet Nr. 6. Th. Hansen skildres af sine Venner som en elskværdig Mand. Foreningen sendte en Krands til hans Kiste. ægtepar, portræt, soldaterbillede, 2 piger, dobbeltportræt, 2 drenge,
217 F Hansen, Schou & Weller Østergade 15 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 366). 1869-1877. Etableret 30-09-1869. Har et billede af skuespiller Olaf Poulsen. Billeder af folkedragter farvelagte og ikke farvelagte. Fru Mathilde Gade g. m. Niels W. Gade. Hans Vilhelm Kaalund (1818-1885) digter og forfatter. Helga Winsløv som ung. Portraitmaler Skuespiller Olaf Poulsen. Billeder af folkedragter farvelagte og ikke farvelagte. Fru Mathilde Gade g. m. Niels W. Gade. Hans Vilhelm Kaalund (1818-1885) digter og forfatter. Helga Winsløv som ung. Portræt, mor og barn,
218 M Dahlmann Møller, K. (Karl) (K. K. Hoffotograf Georg Hansens Eftf.) Bredgade 22 Kjøbenhavn 06-08-1864 00 00 00 02-01-1933 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s.240). Ca. 1895 - ca. 1896. Atelieret beliggende i stueetagen. Cand. pharm. blev medl. 1895 børnebillede, portræt,
219 M Harder, Carl (Christian) Hovmeden 450, efter 1873 no. 11 Randers 01-02-1897 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 368). 1864-1890. Bestillinger modtages ved Opgivelse af No.. portræt,
220 M Hauerslev, Johannes ( P. Th. Olsens Eftf. ) Fælledvej 9 / Vimmelskaftet 38 Kjøbenhavn N 05-05-1860 00 00 00 21-10-1921 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 372). Grundlagt 1865, 1887-1918. Prisbelønnet i Malmø 1896. Efter dette Billede kan leveres Fotografier indtil Legemsstørrelse. Kopier efter dette og andre Billeder udføres i alle Størrelser. Pladen opbevares. Adressen Vimmelskaftet er ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Copier efter ældre Billeder udføres særdeles smukt. Har et billede hvor adressen fælledvej 9 er overstemplet med Vimmelskaftet 45, Badstuestræde 3. Har et billede med Fotografisk Organisationsmærke på bagsiden. Bogholder i Detailhandlerbanken Jordan. Cand. polyt. Harald Niendahl. Frk. Madsen. 3709 blev medl. Nov. 1887, 1910, Suppleant portræt, børnebilleder, ægtepar, konfirmand, picolo fra Hotel d`Angleterre H. C. A. Schäfer, musiklærer Vilhelm Frederik Carl Brandt, lotterikollektrice Olga Henriette Gran, Ingeborg Petersen, kasserer H. Schäfers 3 børn, frk. Søndersøe, student,
221 Frk Hedenskog, M. (Marie Cecilie) Torvet Holbæk 28-11-1862 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 375). Ca. 1901. Copiering og Forstörrelser udföres efter ethvert Billede indtil Legemsstörrelse. Alt optages i Momentbilleder uden Hensyn til Veiret. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt,
222 Frk Hegnsgaard Frederiksværk Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 375). Ca. 1918ff.
223 M Hennebergs Atelier (Hans Christian) Gothersgade 30 (i Mellembygningen) Kjöbenhavn 07-10-1826 00 00 00 09-05-1893 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 378). Atelier for Photographi & Xylographi. 1865- ca. 1868. portræt, børnebillede, ægtepar Sally, Theodor Chr. Vilh. 1839-1895 og hustru Elise Cathrine f. Brockhoff.
224 M Hermann, Joh. (Johan Peter August) Brogade 11 Svendborg 08-12-1856 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 382). 1885- 1914. Af dette Portrait kan bestandig Exemplarer i alle Störrelser indtil Legemsstörrelser erholdes. Navn og Nr. bedes opgivet. blev medl. April / maj 1897 portræt, børnebillede, mor og barn, familiebillede,
225 Fru Hermansen, Wilhelmina Amagertorv 17, 3. Sal Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 383). Ca. 1888 - ca. 1890. For Efterbestillinger bedes Navn og No. opgivet. Har et billede hvor der står Wilhelmine. portræt, børnebillede,
226 M Hermansen, H. (Herman Sørensen) Søndergade 48 (44) Kasernegaarden Horsens 22-12-1868 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 382). Ca. 1903 - ca. 1907. Broder til Thomas S. Hermansen. Pladen opbevares. Ved Efterbestillinger opgives Navn og No.. portræt,
227 M Hermansen, Thomas S. (Sørensen) Hjørnet af Ny Guldsmedegade og Nørre Alle Aarhus 03-06-1867 00 00 00 31-03-1930 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 382). Ca. 1895 - ca. 1.11.1909. Se ID226. Pladen opbevares. Ved Efterbestillinger opgives navn og No. 1113 blev medl.1894 portræt, børnebilleder, gruppebillede,
228 M Hillebrandt, A. (Albert T. H.) Skomagergade 35 Roeskilde Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 386). 1870erne. På bagsiden billede af Roskilde Domkirke. 1870erne. Se ID1594. fotograf portræt, ægtepar, børnebilleder,
229 M Hoffgaard, A. (Andreas Sophus Emil) Jernbanegade 4 Kolding 17-10-1851 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 388). 1891 - 1902. Prisbelønnet i 1891. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Beskrevet i bogen Fotografer i Kolding indtil 1940 af Inge Ladegaard. blev medl. 1891 portræt, ung dreng, dyrlæge Valdemar Niendahl,
230 M Hoffgaard,(Andreas) Marius St. Strandstræde 6 / Gothersgade 21 / Toldbodgade 2 København K 11-10-1875 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 388). 20-10-1897 - ca, 1906. Efter 1920 Toldbodvej 2. mester den 20-10 1897. Soldaterbillede. Marinesoldat ved båd.
231 M Hohlenberg, E. (Hans Adam Christian Emil) Østergade 1 (24) Kjøbenhavn 14-08-1841 00 00 00 26-06-1901 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 390). Kgl. Hoffotograf. Etabl. 26--09-1876. Kgl. Hoffotograf 1884. Pladen opbevares. Billedet kan forstørres paa Kul i alle størrelser. 5174 Operasanger Niels Juel Simonsen. portræt, børnebillede, dåbsbillede, cand. Phil. Hans Pedersen Sandby,
232 M Løve, A. Holger (Nathaneal Andreas Joachim) Nysted 07-06-1848 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 541). Er i B. O`s bogbeskrevet med w. portræt, børnebilled,
233 K Holst, Eva & Anna Helmecke Strandvejen 163B (96) Sundborghus (Bredgade 47) Hellerup Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 395 og 377). 1904-1908. Billede dateret 1907 på Strandvejen 96. 1910 - 1. Kreds portræt, mor og barn, børnebilleder,
234 Jeppesen Østergade 20 Hjørring Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Konfirmandinde
235 M Høeg, Georg Brøns Frederiksværk Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 402). 1890erne.
236 M Høffner, V. (Viggo) Søndergade Ærøskøbing 26-02-1873 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 402). Pladen opbevares. Ca. 1897. portræt, børnebilleder,
237 M Hølbeling, W. (Wilhelm Henrich Andreas) Raadhustorvet 29, (4), (Torvegade 7) Randers 15-02-1829 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 403). 1864-1902. Pladen opbevares til Efterbestilling. børnebillede, Sophus Oppenheim, portræt,
238 Frk Høyberg, Kirstine Gl. Kongevej 128 København F 24-05-1867 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 404). Ca. 1907-ca. 1912. 1910 - 1. Kreds portræt, mor og barn,
239 M Iansen, Emil (Ferdinand Rasmus) Nørregade 12 og 207 Køge 29-07-1862 00 00 00 20-07-1920 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (405). 1-2-1886ff. Ophørte som fotograf oktober 1919. Se ID624. Ved Efterbestillinger bedes Navn og No opgivet. i Storehedinge og Faxe portræt, børnebilleder, konfirmand,
240 M Jacobsen, A. (Andreas) Algade 13 AAlborg 04-05-1863 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 409). 1899ff.
241 Frk Jacobsen, Camilla Store Torv 9 AArhus Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 410). Pladen opbevares. Ca. 1895 - ca. 1896. børnebilleder,
242 M Jacobsen, G. P. (Gebhardt Peter) Vestergade 36 / Flakhaven Odense 28-11-1840 00 00 00 25-11-1915 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 410). 1868 - 1877 / 1875 - ca. 1883. Tilkjendt den store Guldmedaille i Neapel 1891, for kunstnerisk Fotografi. Tilkjendt höjeste Udmærkelse (Erkehertuginde Maria Theresias Æresdiplom) paa den internationale Udstilling for Kunstnerisk Fotografi i Wien 1891. 1875- ca. 1883. Pladen opbevares for Efterbestilling. Der fotografers bedst mellem 10-3. Etabl. 1868 i Odense. På bagsiden af nogle billeder årstal 1882 og 1883. 1332 Niels Ahlefeldt Laurvig 1905. Børnebilleder, familiebillede, portræt, topografiske billeder, mor og barn, ægtepar,
243 M Jacobsen, Gebhardt P. (Peter) Østergade 15 Kjøbenhavn 28-11-1840 00 00 00 25-11-1915 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 410). Ca. 1892 - ca. 1893. Tilkjendt den store Guldmedaille i Neapel 1891, for kunstnerisk Fotografi. Tilkjendt höjeste Udmærkelse (Erkehertuginde Maria Theresias Æresdiplom) paa den internationale Udstilling for Kunstnerisk Fotografi i Wien 1891. 1875- ca. 1883.
244 M Jacobsen, Jørgen Storegade Varde Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 413). 1880erne.
245 Frk Jensen, Alma Frk. & Co (L. J. D. Jensen) Classensgade 3 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 436). 1898-1910. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Efter dette Billede leveres Forstörrelser indtil Legemsstörrelse i Kul og Emulsion. 1910 - 1. Kreds portræt,
246 M Jensen, Chr. (Christian Nielsen) Torvet Korsør 05-06-1906 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 420). Ca. 1861-ca. 1890. Pladen hvorefter dette Billede er taget, er opbevaret og lignende kan til enhver Tid erholdes. blev medl. 1865 portræt,
247 M Jensen, J. P. (Jens Peter) Sct. Mathiasgade 19 Viborg / Bøvlingbjerg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 427). Pladen opbevares for Efterbestillinger. 1-10-1884. portræt,
248 M Jensen, H. P. (Hans Peter) Kirketorvet 23, 204, 402 ved siden af Sparekassen Veile 14-10-1855 00 00 00 25-04-1924 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 425). Overtog faderens forretning 21.3.1881. Litografi af Atelieret på bagsiden i forskellig udgaver. Pladen opbevares. 402 er formentlig det rigtige nummer, 204 er der formentlig byttet om på tallene 2 og 4. 207 blev medl. 1897 portræt, børnebilleder, ægtepar, diakonisse, mor med børn, ægtepar, cykelbillede far og søn, 3 unge fyre m. cigar, ung pige m. harpe, overlæge Thorvald Guldmann, far m. barn i dåbskjole, Katrine Ravn, kvinde i folkedragt, soldaterbillede,
249 Jensen, Henning Frederiksberggade 15, Hjørnet af Kattesund Kjøbenhavn K. 06-12-1838 00 00 00 28-02-1929 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 425). 1895-1903. Pladen opbevares for Efterbestillinger og Forstörrelser indtil Legemstörrelse. Præst, Politiker, Forfatter,Journalist, Fotograf blev medl. Marts 1895 portræt, børnebilleder, ægtepar,
250 M Jensen, Herluf W. (Wilhelm Westengaard) (Steen Møllers eftfl.) Frederikshavn 06-05-1882 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s.425). 1905-1932
251 M Jensen, J. P. (Jens Peter) St. Annagade 44 Helsingør 18-02-1872 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 427). 1900ff. Soldaterbilleder. Pladen opbevares for Efterbestillinger. 1ste KL, Udførelse. 1900. 1910-2. Kreds, næstfm. En soldat med sin kone, portræt, soldat i feltuniform og gevær, barn på gyngehest,
252 Frk. Jensen, Elise Johanne Axelhus Helsinge 29-10-1882 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 428). Ca. 1910ff. portræt, mor m. 2 børn, mor m. barn,
253 M Juncker-Jensen, Sophus Peter Frederik Frederiksgade 21 / Vimmelskaftet 39 (forhen Frederiksberggade 21) Kjøbenhavn K 16-02-1859 00 00 00 15-10-1940 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 447). På bagsiden står årstal fra 1892 til 1915. Pladen opbevares. Havde atelier på Den Nordiske Industri- Landbrugs- og Kunstudstilling i København 1888. Havde efter udstillingen logo fra udstillingen på bagsiden af sine billeder. 1910 - 1. Kreds portræt, ægtepar, dåbsbillede, mor og barn, Premierløjtnant Theodor Emil Falgren Schäfer, cigarhandl. Urithzen, detailhandler Urithzen,
254 M Jensen, Ludvig (August) Ahlgade 43 Holbæk 01-03-1864 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 431). Ca. 1914ff. Se ID255 og ID818. blev medl. 1895 portræt, soldaterbillede,
255 M Jensen, Ludvig (August) Gothersgade 52 København 01-03-1864 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s.431). Ca. 1905ff. Se ID254 og ID818. blev medl. I 1895 soldaterbilleder, far og barn,
256 Frk. Jensen, (Ane) Mette Østergade 2 (Hammerhus) Herning 29-08-1863 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 432). 1.11.1901 - ca. 1912. Litografi af Hammerhus med atelier på 3. sal på bagsiden. Beskrevet i Fotografer i Herning i 100 år. 1901-1919. Pladen opbevares for Efterbestilling. Efter dette Billede kan leveres Fotografier indtil Legemsstörrelse. Impire og visit. 1910-15. Kreds (vestjyl.), blev medl. I 1899. portræt, ægtepar, børnebilleder, konfirmandinde, 2 søstre,
257 M Jensen, Oluf (Niels Frederik) Adelgade 5 / Vesterbro Præstø 06-07-1866 00 00 00 12-10-1944 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 433). Etabl. 01.05.1888. Ved Efterbestilling opgives No.. Billigere end Agenterne leverer jeg Forstørrelser efter ethvert Fotografi, blev medl. jan. 1892 portræt, ægtepar, børnebilleder, konfirmand og konfirmandinde,
258 M Jensen, P. (Peder) Adelgade Skanderborg 11-12-1857 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 433). Etabl. 1-8-1883. Pladen opbevares for Efterbestilling. Forstørrelser efter nye og ældre Billeder leveres indtil Legemsstørrelse. barnebillede, portræt, ægtepar,
259 M Jensen, V. & CO Kjøbmagergade 11 (6) / Vestergade 34 København / Odense Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 437). Eneste Atelier i Danmark for fotografering ved elektrisk lys i Atelieret indtil kl. 11 aften mod forudbestilling indtil Kl. 11 aften.. Originale venteværelser
Toilet og Omklædningsværelser. Elektrisk lys overalt. På nogle billeder er påhæftet prisliste. Ca. 1897- ca. 1904. På bagsiden stemplet Kjøbmagergade 11 og Vestergade 34. Ca. 1897 - ca. 1904 og 1899 - 1910.
5015 Vestergade 34, Odense børneportræt, portræt,
260 Jensen & Høeg Vesterbrogade 29 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 437). Ca. 1900. København potræt,
261 Jensen, V. Eftf. (H. Chr. Hansen og M. Koch) Vestergade 34 Odense Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 437). Ca. 1909. portræt,
262 M Hansen, Niels Klostervej 5 Odense 05-02-1841 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 357). 1893-1902. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Soldaterbilleder, Portræt,
263 K Jepsen, Christine Jernbanegade 12 Skærbæk Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Et billede dateret den 30. oktober 1889. Flyttede i 1905 til Frifelt portræt, mor og børn, børn,
264 M Jepsen, N. (Niels) Frederiksgade (Nørregade, Nygade) Skive 09-11-1856 00 00 00 04-11-1894 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 439). Ca. 1881. Litografi af atelieret på basiden. Af dette Portrait kan bestandig Exemplarer i alle Störrelser indtil Legemsstörrelse erholdes. Ved Efterbestilling bedes indsendt 1 Billede med No.. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Litografi af indgang til atelieret i Frederiksgade på visitkort. Haderup børnebilleder, soldaterbillede, portræt, konfirmand, familiebillede, ægtepar, mor og barn,
265 Frk Larsen, Maren frøken Jerslev St. 11-11-1873 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 507). 1898- ca.1921.
266 M Johansen, H. (Hans Christian Mikkelsen) Frederikke Federspiels eftf. Bredegade 8 AAlborg 27-09-1875 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 442). 1279 portræt, børnebillede,
267 M Johansen, Johnny Kultorvet, Taarnbygningen København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 443). Ca. 1895 - 1904. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Elektrisk Elevator til Atelieret. portræt,
268 M Schwennesen, Chr. (Christian Theodor) Westerstrasse 96 (4) Tondern 04-07-1912 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 755). Die Platten bleiben zu Nachbestellungen aufbewahrt. portræt,
269 M Johansen, Oscar (Adolf Valdemar) Slotsgade, Gjæstgivergaarden Sjælland /Jernbanegade 4 Frederiksborg (Hillerød) / Nykøbing F. 19-02-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 444). Gjæstgivergaarden, Sjælland. Pladen opbevares for Efterbestillinger. 1ste Klasses Udførelse. Etableret i Hillerød 1-5-1897. 180 alm. portrætter, børnebilleder, folkedragt , konfirmand,
270 M Mydtskov, H. J. (Hans Julius) Algade 28 Middelfart 23-01-1887 00 00 00 11-05-1973 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 577). 1914-1927. ægtepar,
271 Frk Johansen, Signe (Stine Hansigne) Frederiksværk og Helsinge 09-06-1860 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 444) som Stine Hansine Johansen. Pladen opbevares. Udvandr. 1894 fra Hillerød til Counsil Bluff, Iowa. portræt, børnebillede,
272 M Jæger, A. F. & søn (Andreas From) Mathiasgade 264 Viborg 22-03-1801 00 00 00 17-07-1873 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 451). Etableret som fotograf juni 1858. Maler og Photograph portræt, børnebillede,
273 M Jørgensen, Axel (Carl) Mogensgade Grenaa 08-07-1848 00 00 00 26-04-1923 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 452). 1880erne. Flot bagside, Landskabs & Portraitfotograf. Pladen opbevares for Efterbestilling. Specielt anbefales elegante Emulsionsbilleder. fotograflære hos Dresler i Århus. portræt, børnebilleder, ægtepar, konfirmand, lille dreng m. soldateruniform, lille pige m. dukkevogn,
274 M Munksgaard, Aage Gravene 1 Viborg 20-07-1887 00 00 00 10-08-1949 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 577). 1912ff
275 M Olsen & Co., Lauritz Östergade 13 Kjöbenhavn N 24-03-1834 00 00 00 25-05-1899 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s.641). 1890-1893. Prismedaille Stockholm 1866. Fra Kl. 10 til 3 photograferes bedst. Glaspladen opbevares og efter samme kan bestilles Billeder paany. Prisbelønnet. blev medl. 1866 portræt, børnebilleder, soldat Volmer Berling 1880,
276 M Jørgensen, C. W (Carl Theodor Wulffert) Bredgade 10 / Smedegade Herning 26-09-1854 00 00 00 20-01-1913 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s 453). Medalje i 1893 for Duelighed og Snille i Holstebro, Ringkøbing amt. Beskrevet i Fotografer i Herning i 100 år. Pladen opbevares for Efterbestilling. Efterbestilling modtages ved Opgivelse af No.. Etableret som fotograf den 1-1-1886. Et fint litografi af en portrætmaler på bagsiden. Har et billede stemplet Atelier William Jensen, Ølgod, tlf.. 127. se ID914.. maler+fotograf 91 Skjern portræt. børnebilleder, ægtepar,
277 M Betzonich, Geo Frederiksberggade 19 København Beskrevet i B. Ochsners bog (s, 159). Var 1902-06 indehaver af Atelier Moderne i Bergen og det amerikanske Atelier i Christiania, Grænsen 4, indgang Nedre Slotsgade. Var sannsynligvis dansk, familien kom fra Steyermark. G. m. Sofie Johnsen, datter av Mariken og Stian J. (senere g. m. fotograf Ragnvald
Væring). Ifølge Bjørn Ochsner fotograferte han i København 1896-98 og ble medlem av Dansk Fot. Foren. I 1896. I årene 1902-03 var han innehaver av Atelier Moderne Vaagsalm. 3 i Bergen. Fra 1902 drev han dessuten Det Amerikanske Atelier i Christiania
med adressene Karl Johans gade 27, Kirkegaden 8 og 30, og fra 1903 Grændsen 4. Atelieret i Grændsen ble sannsynligvis drevet sammen med ektefellen, som også betegnes som fotograf ca. 1915. Hun drev det (etter mannens død?) til 1922, da det ble overtatt av
Bernhard Schwartzmann. I 1942 ble det så overtatt av Alf Mathisen.
Virkested
1902-? Oslo
1914 ca-1917 Drammen; Bragernes
1914 ca-1917 Moss (filial)
1902-1903 Bergen
Kilder
Bonge, Susanne Eldre norske fotografer, 1980
blev medl. Marts 1896 portræt,
278 M Jørgensen, Chr. (Hans Christian) Torvet 10, Ligeoverfor Hotel Phønix Assens 30-06-1864 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 454). 1888 - 1903. Modtaget diplom på Industri og Landbrugsmessen i Assens i 1891. Filialen i Haarby er aaben hver Søndag. Pladen opbevares for efterbestilling. Har et billede som er stemplet med navnet Christian Krag, men ifølge B.O. blev ateliet overtaget af Carl Burcharth. Filialen i Haarby er åben hver Søndag. Fotograf senere kulhandler Haarby blev medl. 1897 portræt, 4 unge piger, børnebilleder
279 M Jørgensen, Chr. E. (Chresten Estrup) St. Mathiasgade 55, nedenfor Sparekassen, nærmest Domkirken. Viborg 11-09-1843 00 00 00 21-11-1879 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 455). Åbnede 11.09.1875. Prisbelønnet ved verdensudstillingen i Paris 1878. Diplom i Milano 1875. Atelier for Portraiter Prospecter og Reproductioner. Pladen opbevares. Årstal på bagsiden. Har et billede som er stemplet 1910, det må være sønnen, som tilsyneladende har ført forretningen videre i faderens navn. portræt, børnebilleder,mor og barn, Marie Cortsen, familiebillede,
280 Enkefrue Jørgensen, Ingrid Vestergade 25 Thisted 30-01-1877 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (S. 456). 28-8-1908. Et portræt med en nytårshilsen på basiden. ægtepar, portræt
281 M Jørgensen, Karl Vejen ST, / Askov / Vamdrup / Holsted 22-03-1844 00 00 00 16-12-1917 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s.458). 1874 - 1895. Se ID811. Atelieret er aabent hver dag. Ved Efterbestillinger udbedes kort. Forstörrelser udföres indtil Legemsstørrelse. Forretningen i Askov for Fotografi og Kunsthandel. På bagsiden litografi af Flors Höjskole. På kartonens bagside billede af Karl Jørgensens hus og atelier. Fornavn med C på forsiden af nogle billeder. portræt, familiebillede, bedstemor m. barnebarn, ægtepar,
282 Jørgensen & Co., Oluf Kjøbmagergade 12 Kjøbenhavn Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. 1910 - 1. Kreds portræt,
283 M Jørgensen, Rudolf (Emil) ( Gihbssons Eftf. ) Bramstræde 3, Vett & Wessels Eiendom (Ny Bramstræde 3, Holgerhus) Helsingør 12-07-1873 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 461). Etabl. 1.4.1897. Pladen opbevares. Navn bedes opgivet for Efterbestilling. Litografi af ejendommen i Bramstræde med atelier på bagsiden. Har et billede hvor adressen Bramstræde 3 er overstemplet med Ny Bramstræde 3 Holgerhus . 346 1910-2. Kreds ægtepar, portræt, mor og barn, børnebilleder, sømand undervandsbaadsstation,
284 M Jørgensen, V. (Poul Georg Villiam) Helsinge 11-06-1843 00 00 00 24-12-1917 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 463). 1901ff. litograf og fotograf 1910-2. Kreds, Kredsfm. børnebillede, mor og barn,
285 Frk Kaiser, Henriette (Caroline Laura Lovise) Algade Vordingborg 02-07-1862 00 00 00 16-07-1945 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s.467). Ca. 1903 - 1908.
286 M Kanneworff, Kai (Thorstensen) Kohave Alle Hørsholm 26-12-1870 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 469). 1895ff. portræt,
287 Kauffmann, C. A. Nykjøbing p. Falster Beskrevet i B. Ochsners bog (s.470). Portræt,
288 M Kihlstrøm, Wilh. (C. L. Wilhelm) Østerbrogade 27 København Ø 22-12-1870 00 00 00 13-05-1923 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 471). 1902 - efter 1920. Fleraarig bestyrer af tidl. Valentin Dreslers Atelier. På basiden Efter dette billede kan leveres fotografier indtil legemsstørrelse, ligeså efter alle plader fra tidligere V. Dreslers Atelier. Pladen opbevares for Efterbestilling. 2548 1910 - 1. Kreds børnebilleder, portrætter, ægtepar, barn i stor papkasse, far mor og barn,
289 M Kirchhoff (August Wilhelm) Østergade 4, ved Kongens Nytorv / Vimmelskaftet 27 (37) / Vesterbrogade 62 (ligefor den Kgl. Skydebane) Kjøbenhavn 06-03-1822 00 00 00 08-04-1886 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 472). 1863 / 1866 - 1874. instrumentmager og pianofortestemmer, fotograf Portræt, lille pige, Thomas Peter Christian Hansen,
290 Kjeldsen, Kr. Smedegade Horsen Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Ved Efterbestilling bedes opgivet No.. børnebilleder,
291 M Kirkegaard, R. R. (Rasmus Rasmussen) (H. Hansens efterfølger) ? / Veilegade 1 Hammel / Nakskov 18-06-1876 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 474). 1900-1918. Pladen opbevares for Efterbestillinger. familiebillede, portræt, børnebilleder, børnebilleder i robåd,
292 K Kjædeby, Emilie (Augusta) Skomagergade 24. Atelieret er beliggende i stuen Roeskilde 01-09-1853 00 00 00 22-07-1929 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 475). Virksom i 1890erne. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Atelieret er beliggende i Stuen. Copier og Forstørrelser udføres. Skibby & Tølløse blev medl. 1894 børnebilleder, mor og barn, portræt, præst,
293 M Kjær, (Joseph) Ludvig Store Torv 1(Klemenshus)(vis a vis Hotel Royal) AArhus 25-08-1861 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 476). På bagsiden stemplet Fotograferet ved lys. 1885 - 1900. portræt,
294 M Kjølby, Wilhelm (Marinus) Storegade 224 Thisted 29-05-1845 00 00 00 01-09-1908 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 477). 1883ff. Litografi af atelieret i 2 etager på bagsiden 1895 og med 3 etager 1898. Efterbestillinger modtages ved opgivelse af nedenstående Nummer. portræt, børnebilleder, ægtepar,
295 M Knudsen, (Aage) Harald (Valdemar T.) Torvet / Hotel Langeland Rudkøbing 17-06-1879 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 482). 02-07-1907ff. portræt, børnebilleder, 2 udendørsbilleder af mand og kone,
296 M Knudsen, K. (Knud Christian) (Christiansens Eftf.) Axeltorv 2 Næstved 21-05-1881 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 483). 1-10-1905. konfirmandinde, børnebilleder, portræt,
297 M Riis Knudsen, (Waldemar) Lille Torv 2 AArhus 16-04-1881 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 714). Ca. 1908ff. portræt, børneportræt, ægtepar,
298 M Knudstrup, M. Joh. (Morten Johannes) Danmarksgade 53 Frederikshavn 13-05-1854 00 00 00 21-12-1940 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 485). Etableret 1-6-1897. Portrait Fotografi i alle Arter og enhver Størrelse. Kulbilleder i alle farver. Forstørrelser efter ethvert billede i hvilket som helst format. Fotografering i hjemmene, saavel ved dag, som ved kunstigt lys. Højeste udmærkelse paa udstillingen i Horsens 1905. Beskrevet i bogen Skagens Fotografer . Pladen opbevares. Omtale i Amatør-fotografen 1919 Juli side 112. 229 blev medl. I 1897 portræt, familiebillede, børnebilleder, konfirmand, forældre m. barn i dåbskjole,
299 M Koch, Karl (Carl Christian Conrad) (I. A. Schultz) Bredgade 22 Kjøbenhavn K 15-05-1858 00 00 00 03-11-1915 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 485). Ca. 1890 ca. 1891.
300 M Kock, M. (Niels Johannes Marius) Heden 164 (176) / Søndre Boulevard 176 Odense 27-06-1858 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 486). Ca. 1893 - ca. 1896 / ca. 1896 - ca. 1920. Copiering og Forstörring af alle Slags Portraiter indtil Legemstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Efter 1920 Toldbodvej 2. Ca. 1893. Blev medl. marts/april 1897 soldaterbillede, marinesoldat ved en båd, konfirmand, børnebilleder, portræt, ægtepar,
301 M Koch, Pet. Chr. (Peter Christian) (ved Waldemar Andersen) Vesterbro 43 Kjøbenhavn 19-02-1807 00 00 00 02-11-1880 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 486). Udstillet på Den Nordiske Industri og Kunstudstilling i 1872. Har et billede fra 1865. 1867- ca. 1869. Se Fotogr. Medd. , 9. årg. 1880-81 side 113. Har et lakeret billede. Anvender etikette på bagsiden. Phothograph blev medl. 1865 portræt, børnebillede, ægtepar, 3 små børn, mor m. 2 døtre,
302 M Paetz, Harald (Johan Casper) Bredgade 35, ved siden af Hotel Phønix / Norgesgade 35 København 05-09-1837 00 00 00 21-11-1895 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 688). 1865-1895. Kongl. Hoffotograf. Har et billede af operasanger Jens Larsen Nyrop (1831-1904), Billede af skuespillerinde Josefine Hortensia Nancy Adelaide Eckardt 1839-1906. Skuespiller Axel Valdemar Madsen 1850- ?. Skuespillerinde Betty Mathilde Hennings 1850-1939. Skuespillerinde Josefine Eckardt 1839-1906. Danser og Mimiker Ludvig Harald Gade 1823-1897. Skuespiller Joachim Ludvig Phister 1807-1896. Pladen bevares for Efterbestilling. Eneberettiget. Skuespiller Betty Julie Borchsenius, 1850 - 1890, født Guldbrandsen, gift i 6år med Otto Borchsenius. Maren Frederikke Ferslew. Opr. Skuespiller Billede af skuespillerinde Josefine Hortensia Nancy Adelaide Eckardt 1839-1906. Skuespiller Axel Valdemar Madsen 1850- ?. Skuespillerinde Betty Mathilde Hennings 1850-1939. Skuespillerinde Josefine Eckardt 1839-1906. portræt, børnebillede,
303 Krestensen, C. H. Nørre Nebel Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
304 M Kristensen, Karl (Elias) Askov pr. Vejen St. 25-05-1925 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 492). 1895-1922. Fotografiske Atelier & Fotografihandel. Pladen opbevares for efterbestillinger. medl. 1897 portræt, 3 unge piger på stribe,
305 M Sand, Kristensen (Anders Oluf) (Atelier Heimdal) GL. Kongevej 128 / ( 41B ) , H.C. Ørstedsvej 4 / Hj. Af Gl. Kongevej Kjøbenhavn 03-01-1875 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 731). 1905 - ca. 1910. Pladen opbevares. Se ID29. uddannet i Viborg 2400x & vester 4141 børnebilleder, portræt, sømand,
306 Frk. Samson & Co Amagertorv 17 3. sal Kjöbenhavn 03-07-1854 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 730). Ca. 1885 - ca. 1886. Pladen opbevares for Efterbestilling. Indehaver Frøken Louise Samson. farvelagt sømand Logisskibet,
307 M Krog (Gustav Adolf Jensen) Klampenborg 04-09-1875 00 00 00 08-11-1963 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 493). mor og barn, ægtepar, portræt, børnebilleder,
308 M Krogh, A. M. (Anders Madsen) Ikke overfor stationen, men ved siden af Gæstgivergaarden. Korinth 23-08-1938 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 493). Ca. 1894. Med litografi af ateliet på bagsiden. På flere billeder staves navnet Krogh uden h. Copiering og Forstörrelser af alle Slags Billeder indtil Legemsstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. 1ste Kl. Atelier med bedste og fineste Apparater, altid nye Dekorationer derfor bedste Billeder i alle Störrelser til moderate Priser. Al Udefotografering besørges hurtigst. NB Specialitet Stuer og Heste. Litografi af huset på bagsiden. korinth 27 portræt, børnebilleder,
309 M Kromann, J. N. (Jens Nielsen) Nordby Fanø 24-10-1865 00 00 00 08-04-1936 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 494). 12-4-1882. Grundlagt 1880. Pladen opbevares. Efter dette billed kan leveres Fotografier indtil Legemsstörrelse. fotograf medl. Fra 18.4.1887 Billeder med Fanödragter, mor og datter, far og søn, portræt,
310 M Kruse, (Johan) Georg (Isidor) Vestergade 39 Randers Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 495). Etabl. April 1873. 1876 - 1883. Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt, konfirmand, børnebillede, mor og barn,
311 Frk Krøll, A. St. Hans Torv 3, Nørrebro Kjøbenhavn N. Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 496). 1890erne. Pladen opbevares for Efterbestilling, blev medl. Nov. 1896 portræt, børnebilleder, konfirmand, soldaterbillede, familiebillede,
312 Krøyer, M.C. Skindergade 2 København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 496). 1864-1868
313 Kærgaard Madsen (Kjærgaard) Sct. Mikkelsgade 19 Slagelse 30-10-1946 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 497). Ca. 1916. Har et billede hvor der står Kjærgaard Madsen på samme adresse. 283 portræt, børnebilleder,
314 K Ladegaard, (Magdalene) Hansen Ferskesøstræde Nexø 27-07-1866 00 00 00 05-01-1931 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 498) .Ca. 1916ff. sømand, portræt, børnebilleder,
315 M Lütken, Carl (Theodor) Østergade 16 Kjøbenhavn 31-12-1830 00 00 00 24-01-1910 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 537). 1878 - 1885. cand. Polyt. portræt
316 Bruse, Prior Gjedved Ikke Beskrevet i B. Ochsners Bog. Efterbestillinger modtages ved Opgivelse af No..
317 K Langkilde, (Donata) Margrethe Store Grønnegade Nibe 07-08-1857 00 00 00 04-03-1932 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 502). Pladen opbevares for Efterbestillinger. Niels Jensen fra Nibe. portræt,
318 M Ehlers Larsen, Andreas Vestergade 50 Faaborg 28-10-1885 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 257). Borgerskab som fotograf i Faaborg 6-01-1909. Efterfulgte Anna Ibsen, 1903-1909 havde været H. J. Hansens Eftf. I Atelier Moderne. Pladen opbevares for Efterbestillinger. 256 portræt, børnebillede,
319 M Larsen, R. K. (Rasmus Kjær) / Central Atelieret ? / Grønnegade 43, 3die Sted fra Torvegade Jelling / Aarup / Vejle 01-03-1853 00 00 00 10-06-1923 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 508). Ca. 1900 - 1919 i Vejle. Pladen opbevares for Efterbestilling. Gamle Fotografier omfotograferes i hvilken som helst Størrelse. Sølvmedaille, Aarup 1892. Højeste udmærkelse for Duelighed og Snille. Litografi af et 3 etagers hus med atelier øverst oppe. Har et billede som er stemplet med Kr. Jensen, Jelling på bagsiden. Er muligvis den nye ejer. maler og fotograf blev medl. 1886 portræt, mor og barn, børnebilleder, et par unge fyre m. langpiber,
320 M Lassen, Viggo A. Chr. (Anders Christian) (Hammeroms eftf.) Østergade 42 Kjøbenhavn K Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 510) . Etableret 1863, udvidet 1881. Pladen opbevares for Efterbestillinger. 1ste Klasses Atelier for Börnefotografi. Skrevet tekst bag på billedet; Dette billede bedes ikke forsmået men opbevaret til venlig erindring om Christine Vestergaard og Hedvig Nielsen. Nørrebrogade 175 var medl. I 1897 portræt, konfirmand, familie, børneportræt, sømand, ægtepar, soldat, mand m. 3 medailjer, mor m. barn,
321 Frk Laurberg, Julie (Rasmine Marie) Kongens Nytorv 13 (Hotel Du Nord) Kjøbenhavn 07-09-1856 00 00 00 29-06-1925 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 511). 1895-1907. Sølvmedaille Paris 1900. Elektrisk Person-Elevator. Litografi af Hotel Du Nord på bagsiden. Pladen opbevares. Etabl. 01-05-1895. 1910 - 1. Kreds portræt, børnebilleder, 3 unge sømænd,
322 Laurberg & Gad, Julie Kongens Nytorv 13 København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 511). Ca. 1911. Modtaget en pris i Paris 1900. Sølvmedaille Paris 1900. Kgl. Hoffotografer. Pladen opbevares. portræt, overretssagfører Ole Ferdinand Olsen
323 M Thomsen, Gerhard Schlossstr. 17 Gravenstein Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 806). Ca. 1910. portræt, mor og barn, familiebillede,
324 M Legind, Chr. (Peter Christian) (C. Pedersens Eftf.) Algade 22 Nykjøbing Mors 11-05-1873 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 514). Etableret 1-1 1896. Pladen opbevares for Efterbestillinger. medl. 1899 portræt, børnebillede, 4 unge damer, ægtepar,
325 M Liisberg, Carl (Frederik Theodor) Torvet / Algade 47, 35 Middelfart 28-12-1853 00 00 00 15-11-1932 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 520). Etableret 1887, afstod atelieret 1915 til sønnen Carl Liisberg. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Fra min Forstørrelses-Anstalt leverer jeg Billeder i enhver Størrelse efter saavel gamle som nye Fotografier, til meget billige Priser. Beskrevet i Fotografer i Herning i 100 år . Købmand og fotograf portræt,
326 M Lind, Magnus Jernbanegade 6 Kolding 10-03-1873 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 522). Etableret d. 6-10-1900. Beskrevet i bogen Fotografer i Kolding indtil 1940 af Inge Ladegaard. Pladen opbevares for Efterbestillinger. børnebillede, portræt,
327 M Lind, W. (Waldemar Meinert Comelius) Bredgade 21 Herning 06-07-1860 00 00 00 02-07-1928 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 522). Beskrevet i Fotografer i Herning i 100 år. 1871-1891. Pladen opbevares for Eftebestillinger. En rettelse fra Uwe Bacher ( familie til W. Lind) er født 6-7 1860 i Wyk på Föhr og død 2-7-1928 i Wyk. Eget atelier på Sandwall 111. Faderen Comelius Christian Lind født i København. fotograf blev medl. 1888 ægtepar, portræt,
328 M Lindstrøm, Georg (Sophus Georg August) Apothekergade 310 / Købmagergade 42 / Langgade 40 Haderslev / København / Valby 31-08-1866 00 00 00 16-12-1923 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 525). Havde fra 01-04-1894 til 31-07-1897 atelieret i Apothekergade 310 Haderslev efter L. N. Christensens enke. 2 sølvmedailler og 3 æresdiplomer paa fotografiske Udstillinger i Udlandet i tidsrummet 1894-98. Højeste Udmærkelse København 1901. Berlin 1903. Udenfor Atelieret Specialitet Fotografering i Hjemmene saavel ved Dag som ved kunstigt Lys. Optagelser af Gadescener. Bygninger Forretningslokaler, Maskiner, Landskaber, Dyr o.s.v.. Elevator til gratis afbenyttelse. Forstörrelser efter ethvert Billede i hvilket som helst Format udföres paa holdbare Papirsorter. Har et billede med teksten Fru Georg Lindstrøm. Har et billede med et litografi af købmagergade på basiden. 29159 1910 - 1. Kreds portræt, børnebillede, sømand,
329 Lorentxen, C. E. Stubbekøbing Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
330 Lund, J. W. Bredgade 13 /17 i Stuen, 9 Sted fra Konmgens Nytorv København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 530). Ca. 1862 - ca. 1863. portræt,
331 M Kriegsmann, H. (Heinrich) Grosse Strasse 75 Flensburg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 490). Ca. 1880. Die Platte bleibt zum Nachbestellen aufbewahrt. soldat, portræt,
332 Lund, J. W. Gothersgade 41 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 530). Ca. 1864 - ca. 1866.
333 Lund, J. W. Dannebrogsgade 2 København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 530). Ca. 1867 - ca. 1869.
334 K Lund, Kirstine (Thomine Sørine) Stationsvejen (Jernbanegade 22) Løkken/Hjørring, Frederikshavn/Hjørring, Lønstrup 14-06-1852 00 00 00 16-03-1948 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 532). 1882 - 1909. Litogr på bagsiden af Atelier. Ved Efterbestilling bedes Navn og No. Opgivet. fotograf 318 Frederikshavn & Lønstrup portræt, brudepar, børnebilleder, ægtepar
335 M Lund, Mathias Chr. (Christian Hansen) Amagertorv 21 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 532). 1888-1916. Denne plade opbevares for Efterbestilling. børneportræt, ægtepar, konfirmandinde, portræt,
336 M Lund, Niels Ulfborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 532). 1860erne-1890erne.Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt,
337 Lund, T. E. Vestergade 23, Ligefor Gjæstgivergaarden Maribo Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 533). 1870erne. Etableret før 1872. Isenkræmmer og fotograf
338 M Lund, Victor (Christian Adolf) Danmarksgade 70 / Nørregade 30 Frederikshavn / Holstebro 09-04-1874 00 00 00 28-02-1944 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 533). Ca. 1912 - 1914. Samme som ID902. Malermester og Fotograf
339 M Lundbeck, E. (Emil C. Ernst) Jernbanegade Haslev 17-11-1872 00 00 00 01-02-1940 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 535). 1902-1937. bryllupsbilleder, portræt, børnebillede,
340 Frk Lundgren, Severine Danmarksgade 7, lige over for Raadhuset Frederikshavn 13-06-1867 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 535). Ca. 1-7-1897 - ca. 1914. Pladen opbevares for Efterbestilling. Overtog Chr. N. Sørensens atelier se ID591, ægtepar, portræt,
341 M Løffler (Christian Frederik) Ladebæksgade, Telegrafstationen (ca. 1862), Labæksgade (ca. 1870) Holbæk / Holbek Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 538). Ca. 1862 . Har et billede med følgende tekst Rammer til billig pris. Fotografiet indsættes gratis hos Løffler. portræt,
342 Knudsen, K Nykjöbing paa Falster Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 483). Ca. 1860erne. forgylder og speilhandler portræt,
343 M Lønborg, A. (Christian Adolph Barfod) Amagertorv 6, Hafnias Gaard / Østergade 16 Kjøbenhavn 05-09-1835 00 00 00 27-10-1916 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 538). 1871- va. 1885, ca. 1885 - ca. 1912. Pladen opbevares. Har et billede med adressen Gl. Amagertorv 6 Schoustrups Gaard. Se ID1659. Glostrup 1910 - 1. Kreds portræt, børnebillede, ung mand m. kasket.
344 M Möller, Peter (Nicolai Brandt) Vestergade 68 / 60 Odense 30-01-1845 00 00 00 16-06-1929 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 590). 1876- ca. 1884. Löbe No. Paa Pladen. Efterbestillinger modtages. portræt, ægtepar,
345 M Løvstrøm, Charles (Jacob Ferdinand) Vinhusgade 8 Næstved 10-12-1854 00 00 00 31-01-1937 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 541). 1889-1903. Prisbelønnet paa Udstillingen 1892. Det er Løvstrøm i midten af billedet. Dette Billede kan forstörres indtil Legemsstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. uddannet som kunstdrejer Flotte soldaterbilleder, portrætter, børnebillede, ægtepar, gårdejer Peder og Ellen Kirstine Jørgensen,
346 M Løvstrøm, From (Axel Jens) Algade 7 AAlborg 23-06-1872 00 00 00 11-03-1944 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 541). Beskrevet i Aalborgbogen 1967. Etableret 10-7-1898. Ved Efterbestillinger udbedes et Kort. Billedet kan forstörres indtil Legemsstørrelse. 1290 portræt, soldaterbillede,
347 Frk Madsen, Elfrida (Cecilie Christine Margrethe) Jernbanegade Fredensborg / Græsted 11-07-1882 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 543). 1907- ca.1911. 1910-2. Kreds, sekretær Soldaterbillede.
348 M Madsen, Peder Rask Mølle 19-04-1939 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 547). 1890ff. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Litografi af hans hus på bagsiden, Tømrermester og fotograf portræt,
349 M Martinsen, Gorm Overgade 11 Odense Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 551). Ca. 1912 - ca. 1915.
350 Frk Mathiesen, Marie Købmagergade 9 København K 03-10-1879 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 553). 1910 - 1. Kreds
351 Frk Mathiesen, Marie, Atelier Otto Hellerup 03-10-1879 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 553).
352 M Matthiesen, Laurids Hoyer Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 553. På bagsiden oplysninger på dansk og tysk. Pladen opbevares for Efterbestilling. Forstørrelser efter hvert Billede. Photograph portræt, børnebillede, mor/far+barn,
353 Frk Mentze, Sophie Nykjøbing S. 12-06-1869 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares (s. 558). 1904. Copier efter ældre Billeder udføres særdeles smukt. Alle plader opbevares for Efterbestillinger. portræt, konfirmandinde, børn, konfirmandinde,
354 Meyer, Ludv. W. Eftf. Kjøbmagergade 4 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 561). Ca. 1899ff. Specialitet Et stort Brystbillede (Fotografi i omtrent naturlig størrelse) og 12 Visitkort, i alt for 5Kr. Udføres ogsaa efter ethvert indsendt fotografi, men er Prisen da 7Kr.
355 M Meyer, Ludv. W. (Wilhelm) Kjøbmagergade 4, Hj. Af Østergade Kjøbenhavn, 25-08-1864 00 00 00 01-05-1899 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 561). 1894- ca. 1899. Specialitet Et stort Brystbillede, Fotografi i omtrent naturlig størrelse og 12 Visitkort, i alt for 5 Kr. Udföres ogsaa efter ethvert indsendt Fotografi. Billigste Atelier for Emulsionsbilleder. portræt, ægtepar, konfirmand, soldat,
356 M Mikkelsen, (Niels) Marius Vestergade 1 Faaborg 28-03-1872 00 00 00 01-08-1950 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 564). 1893 - 1898. Litografi af atelier på bagsiden. På bagsiden er skrevet Billedet kan også udføres som Platinotypi, samt forstørres i ethvert format indtil legemstørrelse til Priser fra 12 til 50 Kr. Pladen opbevares. blev medl. 1893 portræt, mor og barn, børnebilleder, ægtepar,
357 Mortensen, Chr. Tørring Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 571). Ca. 1893ff.
358 M Most, (Carl) Peter (Herman) Østergade 22 / Kjøbmagergade 18, Förste Port fra Silkegade Kjøbenhavn 28-11-1826 00 00 00 17-09-1900 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 573). 1860 - ca. 1875. 1882- ca. 1897. Modtaget en Medalje i 1861 i Kjöbenhavn. På bagsiden, billeder paa Emaillee og Porcelain indbrændes. Etabl. Som fotograf 1858. Skuespillerinde Julie Johanne Christiane Hansen 1835-1895. Billede af lægen professor Howitz. 1860- ca. 1875. Har et billede dateret oktober 1862 og et aftaget October 1874. Se ID748. Skuespiller Betty Julie Borchsenius, 1850 - 1890, født Guldbrandsen, gift i 6år med Otto Borchsenius. Bagsiden af billedet stemplet med J. N. Guldbrandsen, skuespiller v. Det KGL. Theater, Østerbrogade 72. 1. sal.. Et billede med Fru Borchsenius som 8 års barn. Hr. Borchsenius. Billedskærer og Snedkerlære portræt, marinesoldat, børnebilleder, folkedragt, skuespiller, ægtepar,
359 K Budtz & Co., Marie Gothersgade 11 Kjøbenhavn K. Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 202). Ca. 1889 - ca. 1897. Ved Efterbestilling opgives Navn. Kompagnonen var Frk. M. Matheson. blev medl. 1890 portræt,
360 Mottlau, F. C. C. Walkendorfsgade 38 (Hj. Af Amagertorv) / Amagertorv 22, lige overfor Löve-Apotheket Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 574). 1885- ca.1894. Pladen opbevares for Efterbestillinger, Forstörrelser udføres. Billedet kan forstørres paa Kul i alle Størrelser. Har et billede der er overklistret med m. skilt af den nye ejer. Grosserer og fotograf 831 Portræt, børnebillede, ægtepar,
361 K Nielsen, Marie Varpelev Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Ægtepar
362 M Müffelmann, H.S. (Harald Søren) Ringstedgade 241 Nestved 20-04-1854 00 00 00 26-11-1911 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 578). 1888 - 1890.
363 M Myhre, (H. M.) Valdemar Matr. Nr. 131 Svaneke 27-05-1864 00 00 00 30-06-1916 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 578). Gevaert Wettbewerb 1912, trykt på katonen. Pladen opbevares. maler og fotograf blev medl. 1889 portræt, børnebilleder, ægtepar, mor og børn, konfirmand, far med barn,
364 M Møller, Chr. A. (Christian Anthon) Sct. Mortensgade 34 Rønne 24-07-1861 00 00 00 14-03-1928 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 585). Billede af hans hus på bagsiden. Huset ligger i dag overfor Bornholms museum. Forstørrelser efter nye og ældre Billeder levers indtil Legemsstørrelse. Pladen opbevares. udd. Bygningskonstruktør blev medl. 1888 ægtepar,portræt, børnebilleder, mor og barn,
365 M Møller, E. (Eduard Benjamin) Frederiksborggade 37 Kjøbenhavn 02-07-1841 00 00 00 18-04-1911 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 585). 1879-1910. Pladen opbevares. Edv. Møller.
R. af Dbg.
Edv. Møller begyndte sin fotografiske Virksomhed i Ørsted ved Randers og boede i 7-8 Aar, hvorpaa han flyttede til Randers. Da han havde virket her i en halv Snes Aar, flyttede han til København, hvor han nedsatte sig i Frederiksborggade.
Samtidig med Fotografien drev Møller en omfattende Dyrlægevirksomhed.
Efter at have taget Dyrlægeeksamen deltog han kort Tid efter i Felttoget 1864, hvor han fik rig Lejlighed til Behandling af Heste, hvad der da ogsaa blev hans Specialitet siden. Møller var en velset Gæst paa Veterinærskolen, og han var Censor ved Eksaminerne der.
Tidligere deltog han med Liv og Lyst i fotografisk Forenings Møder, og var i Aarene 1892-96 Bestyrelsesmedlem i Foreningen.
Fotograf og dyrlæge børnebillede, portræt, ægtepar, Sona Hansine Kathrine Niendahl, billede af et horn,
366 M Møller, E. & Co (Edvard) Frederiksborggade 37 Kjøbenhavn 17-07-1841 00 00 00 18-04-1911 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 591). 1879 - ca. 1910. Pladen opbevares. Se ID365. Fotograf og dyrlæge var medl. 1883 børnebillede m. 4 børn, portræt, Sona Hansine Kathrine Niendahl,
367 M Möller, J. Chr. A. (Johan Christian Albert Victor) Østergade 58 Kjøbenhavn 04-06-1848 00 00 00 14-05-1888 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 587). 1883-1888. Øjebliksfotografi. Medhjælper i 16 aar hos Hoffotograf Georg E. Hansen, Kjøbenhavn. Pladen opbevares. portræt, børnebilleder,
368 M Møller, Steen Eftfl. ( Herluf W. Jensen ) Frederikshavn Beskrevet i B. Ochsners bog.
369 Nebel, N. Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Atelier for Fotografi og Kultegning
370 M Neuhaus, Chr. (Christian Rasmus) St. Kjöbmagergade 14 Kjöbenhavn K 13-03-1833 00 00 00 21-03-1907 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 597). 1862-1894. Etabl. 1862. Pladen opbevares for Efterbestillinger. - Ukendt vinter 1867. Dansk fotograf, opprinnelig glarmester (glassmester). Neuhaus var trolig selv medlem av den danske Fodgjænger Expedition da de la ut på en vandring gjennom Norge i 1890. Sammen med grosserer og fotograf F.C.C. Mottlau fotograferte han vandringen som ble ledet av direktør Ritter fra København. Resultatet ble en serie på 18 bilder med danske turister i norsk landskap. Teltene og bagasjen ble fraktet med egne hestevogner slik at fotgjengerne kunne få en behagelig mosjonstur der de vandret gjennom Valdres med egen drummer-boy som på en militær utmarsj. Turen gikk over Filefjell til Lærdal, videre med båt til Gudvangen og fortsatte med vandring over Stalheim til Voss. Om de vandret helt til Bergen, eller tok den smalsporede Vossebanen er uvisst, men turen endte der.
Virkested 1890 Bergen, 1890 Filefjell, 1890 Gudvangen, 1890 Voss, 1890 Valdres, 1890 Lærdal.
Kilder Meyer, Robert Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog, Oslo Kunstforening, 1989.
professor Albert Orth, Koksbölle f. Djörup, Anna Margrete Christine Sundorph, prokurør Christian Andersen, Elise Cathrine Sally, viktualiehandler Theodor Chr. Vilh. Sally, Peter Andersen
glarmester og fotograf 29167 medl. I 1865 ægtepar, portræt, børnebilleder, sømand, soldaterbillede, mor og barn, ung pige, 3 søskende,
371 M Neuhaus, Chr. Eftf. Oluf W. Jørgensen Kjøbmagergade 14 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 598). 1899 - 1915. Pladen opbevares for Efterbestilling. Byen 2167y, 29167 soldaterbillede, ung mand i matrostøj,
372 ? Atelier Frem Langgade 40 Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
373 M Neuhaus, Even Amagertorv 25 (Industribankens Ejendom), 19 København K 06-02-1863 00 00 00 20-04-1946 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 598). 29-4-1888 til 1902 og 1902 til 1938. Modtaget flere medailler og hædersbevisninger. Dansk fotografisk Forening sølvmedaille 1895, Sølvmedaille i Malmø 1896. Specialitet Store billeder til moderate priser. På forsiden er trykt Kunstigt Lys. Pladen opbevares. 3370 1910 - 1. Kreds Best. M. portræt, soldaterbillede, præst, ægtepar, mor og barn, børn
374 M Newland, Peter Købmagergade 4 (6) København. K 04-11-1866 00 00 00 16-07-1928 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s.599). 1902- ca.1905. Tilkendt sølvmedaille ved den store internationale udstilling i Dresden 1909. Visitkortbillede overstemplet på bagsiden fra 6 til 4. Et visitkortbillede stemplet med navnet J. Kahlke. Specialitet, fine portraiter i alle størrelser også efter ældre billeder. 8479 1910 - 1. Kreds portrætter, børnebilleder, Helga Hildebrand Hansen og Kristian Randing pinsen 1913,
375 M Nielsen, A. O. (Anders Ole) udenfor Slagelse Nyport ved Gasværket (Nyport-Jernbanevejen 238) Slagelse 03-11-1832 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 600). Priis-medalje for duelighed og snille på landbo- og industriudstilling for Sorø og Præstø Amter. Etableret i 1862. Reklame på bagsiden for Bikuben. Anbefaler sig vedhjælp af fortrinlige apparater og mange aars erfaring (siden 1857). Til udførelsen af alt til fotografien henhørende, Billeder leveres i alle størrelser til moderate priser. Har 2 billeder der overstemplet med A. O. Nielsen, Slagelse. Kan ikke se hvad der står nedenunder. Fra avisannonce yndede polerede visitkort. portræt, børnebilleder, mor og datter,
376 M Nielsen, Carl (Christian) Gothersgade 19 Fredericia 01-02-1866 00 00 00 03-07-1922 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 603). April 1899 til 1911. Copier og Forstörrelser udföres efter ethvert Billede indtil Legemsstörrelse. Interieurs Grupper og Prospekter i det Frie tages paa Bestilling. Pladen opbevares for senere Efterbestillinger. blev medl. 1899 ,1910, Næstform. børnebilleder, portræt, konfirmandinde, soldat,
377 M Nielsen, (Alfred) Emil ved Holbæk Snertinge 14-12-1872 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 606). Ved Efterbestillinger bedes Navn og No. Opgives. Ca. 1906. soldaterbillede, portræt, børnebilleder,
378 M Clausen, Hans (Johansen) Jungfernstieg 4 Hadersleben 21-03-1876 00 00 00 12-05-1910 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 232). 1.1.1901ff. Modtaget broncemedailje i Flensburg 1906. Vergrösserungen nach jedem Bilde. Die Platte bleibt für Nachbestellungen und Vergrösserungen aufbewahrt. konfirmand,
379 M Nielsen, J. (Jens) Lodsbygade 77 (99) Kolding 13-02-1826 00 00 00 15-01-1916 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 609). 1860erne til 1894. Portraiter, Prospecter og Reproduktioner. Visitkort Forstørres. Pladen opbevares. Beskrevet i bogen Fotografer i Kolding indtil 1940 af Inge Ladegaard. børnebillede,
380 M Nielsen, N. P. (Niels Peter) Dronningens Tvergade 33 (Hj. af Borgergade) København K. 27-02-1868 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 613). Flot bagside. Ca. 1897- ca.1902 og ca. 1908- ca. 1910. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Fulstændig Garanti for absolut Holdbarhed. blev medl. 1890 soldaterbilleder, portræt, familiebilleder, farvelagt sømand sjælland på kasketten,
381 M Nielsen, N. P. (Niels Peter) ( Monty´s eftf.) Dronningens Tvergade 33 / Gothersgade 11 København K. 27-02-1868 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 613). Ca. 1902 - ca. 1908 / ca. 1910 - ca. 1915. Soldaterbilleder. Fuldstændig Garanti for absolut Holdbarhed. 27.02.1868 - 06.1948. Pladen opbevares for Efterbestillinger. 2094 blev medl. 1890 Sømandsbillede, portræt,
382 M Nielsen, Oluf (Ingvard Christian) Søborghus / Vestergade 45 Næstved / Silkeborg 14-01-1880 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 614). 1907-1908 / 1908-1938. præst, portræt, børnebillede,
383 M Berger, J. D. (Johan Detlef) Rendsburg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 157). glarmester, fotograf og spækhøker
384 M Nielsen, (Christoffer) Sander Nygade / Kongegade 14 Slagelse / Nyborg 05-04-1895 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 617). 1866-1883 / 1883-1893. Verdensudstillingen i Wien1873. Anerkendelsesdiplom og hæderlig omtale. Udstillingen i Slagelse 1867. Overtog i Slagelse Just Hansens Atelier. Har et billede stemplet med eneberettiget. Har lakerede billeder. I Nyborg Fotograf Möllers Efterfölger. portræt, børnebillede, ægtepar, mor og barn,
385 Frk Nielsen, (Inger Marie) Sophie Bredegade 18 / Boulevarden 22 AAlborg 20-02-1858 00 00 00 19-10-1941 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 617). 1895-1916 / 1916- ca. 1920. Beskrevet i Aalborgbogen 1967. Pladen opbevares. blev medl. 1895 portræt, brudepar, børnebilleder, 3 børn, familiebillede,
386 M Nielsen, Theodor (Vilhelm) Torvet 18 Varde 14-04-1855 00 00 00 20-03-1935 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 618). Etabl. 11.05.1881 i Varde. Søn af J. Nielsen, Kolding. I lære hos faderen. Pladen opbevares for Efterbestilling. Årstal på bagsiden fotograf blev medl. 1882 portræt, konfirmand, børnebilleder, ægtepar, familiebilleder, børn med nissetøj, mor far og barn,
387 M Nielsen, Valdemar Gørløv ST. 16-11-1868 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 618). Pladen opbevares. Ved Efterbestilling opgives No.. Ethvert gammelt Billede omfotograferes smukt og billigt samt forstørres indtil Legemstørrelse. Fotograf og Barber blev medl. 1897 Mor og barn, børnebilleder,
388 M Nissen, Chr. Vesterbrogade 29 Kjøbenhavn V 11-08-1868 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 620). Pladen opbevares for Efterbestillinger. soldaterbillede, portræt
389 M Nissen, Sophus (Christian) Vestergade / Langgade Mariebo / Nykjøbing F. 19-01-1870 00 00 00 01-05-1938 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 621). 1891-1937 / 1900 - ca. 1905. Pladen opbevares for Efterbestilling. Første Rangs Atelier. medl. 1891 børnebilleder, ægtepar, portræt, mor med børn, bryllupsbillede,
390 M Nyberg, Brødr. (d.v.s. J. og N. Nyberg) Kjøbmagergade 39 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 624). Ca. 1894- ca. 1907. Pladen opbevares. Billeder forstørres. børnebillede, portræt,
391 M Nörgaard, J. (Jens P.) Himmerlandsgade 84 Aars 05-02-1882 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 626). Overtog 15-11-1903 atelieret efter Ida Møller. Tilkjendt Præmie i Aarhus 1903. Diplom og pris i Aars 1907. Virksom til sin død, 1939. portræt, børnebillede, familiebillede, mor og barn
392 M Nyberg, N. (Niels Knudsen) Valby Langgade 48 A / Kjøbmagergade 39 Valby / Kjøbenhavn 18-02-1861 00 00 00 27-02-1948 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 624). Etabl. I Valby 20-11-1887. Pladen opbevares. Billeder forstørres. blev medl. 1894 / 1910 - 1. Kreds børneportræt, portræt, mand i uniform,
393 Odense Fotografiske Galleri Vestergade 7 Odense Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 628). Ca. 1885, portræt, børnebilleder,
394 M Nedell, H. (Hermann) (J. Duus Nachf.) Grossestr. 9, senere Storegade 11 Apenrade 11-05-1872 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s.594). 1900ff. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Forstørrelse efter ethvert Billede indtil Legemsstørrelse. Teksten på bagsiden står på dansk og tysk. portræt, børnebilleder, ægtepar, mor og barn,
395 M Offenberg, (Frederik) Carl (Christian) (søstrene Schiøtz eftf.) Frederiksberg Alle 12 / Gl Kongevej 128 København 08-11-1868 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsnes bog (s. 629). Samtlige plader fra Atelierets Grundlæggelse 1892, opbevares fremdeles. Broder til Ludvig Offenberg, se ID396 og ID985. Har et billede med Ludvig Offenbergs navn, men på adressen Gl. Kongevej 128, og på basiden af billedet står Alle de i Kongl. Hoffotograf Budtz Müllers Atelier Bredgade, fotograferede Plader ere opbevarede. 1910, Sekretær portræt, mor og barn, børnebilleder,
396 M Offenberg, Ludvig (Johan) Falkoneralle 57 Kjøbenhavn F 31-07-1863 00 00 00 26-11-1904 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 629). Ca. 1899 - 1904. På basiden står Indehaver af alle Plader fotograferede i Kgl. Hoffotograf Budtz Müllers Atelier, Bredgade. Godthaab 547 blev medl. 1896 portræt, børnebilleder, mor m. 2 døtre,
397 M Ohm, (Christoph Heinrich) Hermann Gothersgade 49, tæt ved Myntergade Kjöbenhavn 25-03-1829 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s.630). 1860-1867. Portefeuillearbeider og Photograph Portræt, børnebillede fra 1862,
398 M Olsen, Johannes ( Julius) Rigensgade 28 Kjøbenhavn K. 17-11-1856 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 637). 1889-1916. Beskrevet på bagsiden Specialitet indbrænding af fotografier paa Porcellain, Platter, Kopper, Pibehoveder, Askebægere, Talerkener etc. Fra 3 Kr til højere Priser. Pladen opbevares, 1910 - 1. Kreds Soldaterbilleder, portræt, dåbsbillede, ægtepar-manden er soldat,
399 Frk Olsen, Julie (Augusta) Bjergegade 17 Helsingør 08-07-1877 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 637). Pladen opbevares. 1896 - 1909. soldaterbilleder, børnebillede,
400 M Feddersen, J. (Jacob) Tondern (Tønder) 01-05-1894 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 270). Die Platte bleibt for Nachbestellungen aufbewahrt. Har et billede fra august 1879. Borgerbrev som guldsmed i Tønder 14-03-1842 og senere fotograf. guldsmed og fotograf portræt
401 M Olsen, P. TH. Fælledvej 11 / Nørrebroes Fælledvej 9 Kjøbenhavn 17-02-1827 00 00 00 18-01-1888 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 640). 1861. På bagsiden litografi af atelier og opstilling af landskabsfotografering.
Portrait, Landskab, Stereoskop, Miniatur, Glasbilleder og Forstørrelses Photographi. L. No. For fremtidige Bestillinger. Har et billede aftaget 22. Februar 1872.
Opr.snedker, udn. fotograf Danske kongerække med Fr. d. VII. i midten. børn, portræt, mor og barn,
402 M Rask, Andersen A. (Anders) Kjellerup 25-10-1879 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 696). 1899ff. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Billeder forstørres indtil Legemsstørrelse. dobbelt portræt,
403 M Christensen, Carl Maribo Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 216). Ca. 1882.
404 M Paulsen, C. (Andreas Carl) Badstuegade 184 (gamle Amtstue) / Storegade 430, Grosse Strasse Haderslev, Hadersleben 29-08-1827 00 00 00 27-08-1904 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 646). Ca. 1864 - ca. 1867 / 1872 - 1897. Den nordslesviske Industrie Udstelling 1873 , momentoptagelse. Ved Efterbestilling udbedes et Kort. alm. portrætter, ægtepar, børnebilleder, mor og barn,
405 Pedersen & M. Svendsen Skjern Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 788). Slutn. af 1890erne ff.
406 M Pedersen, C. (Christen) Nykjøbing paa Morsö / Mors / Løgstør 02-08-1852 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 648). Fotograf Christen Pedersen, født 2/8 1852, Hellerød, Thisted Amt.
Atelier Algade 53, Nykjøbing Mors ca. 1889-1896, filial ca. 1890 i Løgstør.
Udstilling i København 1888.
Flyttede 1896 til Nakskov hvor han kaldte sig C. Petersen, adresse Veilegade 1, Nakskov.
Døde i Californien 1915.
(Kilde Margit Hansen). Omkring 1892 havde bagsiden et litogr. Prosp. Af Nykøbing M. Ved Efterbestilling bedes opgivet No.. Se ID407, ID1790.
Løgstør portræt, børnebilleder, pige m. hund,
407 M Petersen, C. (Christen) Veilegade Nakskov 02-08-1852 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 648). Fotograf Christen Pedersen, født 2/8 1852, Hellerød, Thisted Amt.
Atelier Algade 53, Nykjøbing Mors ca. 1889-1896, filial ca. 1890 i Løgstør.
Udstilling i København 1888.
Flyttede 1896 til Nakskov hvor han kaldte
sig C. Petersen, adresse Veilegade 1, Nakskov.
Døde i Californien 1915. Se ID406, ID1476, ID1790.
Var medlem fra 1896 portræt,
408 M/K Pedersen, Chr. & Marie Svendsen (Christian Marius) Bredgade Skjern 02-12-1874 00 00 00 18-05-1951 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 649). Slutn. Af 1890erne - 1916. blev medl.1898
409 M Pedersen, Chr. M. (Christian Marius) Bredgade, ligefor Grönlunds hotel. Skjern 02-12-1874 00 00 00 18-05-1951 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 649). Slutn. af 1890erne - 1916. På bagsiden et litografi af ateliet. Portræt af ham findes på K.B. . Borris blev medl. 1898. Kasserer, 1910-15.Kreds Portræt,
410 K Pedersen, Johanne Nørrebro 32 Odense Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
411 Pedersen, Kingo Odense Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
412 Frk Pedersen, Petrine Hvidbjerg ST. 24-02-1868 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 653). Ca. 1900ff. Pladen opbevares. Billeder forstørres indtil Legemsstørrelse. portræt,
413 K Pedersen, Birgitte Storegade Varde Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 648). Nævnt i beretningen fra D. F. F. juni 1897.
414 M Perch, H. (Harald) Vesterbrogade 56 / 20 / Gothersgade 52 København 25-11-1882 00 00 00 18-02-1958 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 655). 1906- ca. 1909. ca. 1909 - 1912. 1912 - 1943. portræt, soldat,
415 Petersen Tørring Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
416 M Petersen, Carl Algade 19 Vordingborg (Mern) 07-12-1875 00 00 00 29-11-1935 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 659). Etabl. 24.04.1897. Pladen opbevares for Efterbestilling. Efter pladen til dette Kort leveres Billeder indtil Legemsstörrelse. No 56 Mern blev medl. 1897 Flot cykelbillede, portræt, børnebillede, konfirmand, diakonisse, dreng i sømandstøj,
417 K Petersen, (Marie) Frederikke Raadhusstræde 2 Randers Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 661). Ca. 1895 - ca. 1902. blev medl. 1897
418 Petersen, J. Vestergade 60 Odense Beskrevet i B. Ochsners bog.
419 M Petersen, J. (Jens) Vestergade / Østergade 15 (tidligere Kongens Klub) / Kongens Nytorv 3 Odense / Kjøbenhavn 19-03-1829 00 00 00 01-02-1905 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 664). Ca. 1856 / 9-5-1863 - ca. 1865. 1865-1875. Kgl. Hof Photograph. Har billede af dronning Luise, formentlig solgt af H.I. Bing & Søn. Billede af Frederik den 8 som ung ca. 1870. Ukendt vinter 1866. Medalje i Stockholm 1866,1 CL. I Sølv. Belõnnings Medalje i Guld. Bagsidens litografi er trykt i Wien. Photographist og Daguerreotypist formand og grundlægger af fotgr. Foren. Stiftet d. 5. April 1879 portræt, børnebillede, ægtepar, dame m. hund, Hans Lauritz Svanholm Siiger, Johan Peter Ferslew, Anna Johanne Ferslew, R. C. With,
420 M Petersen & comp., J. (Jens) Østergade 34 Kjøbenhavn 19-03-1829 00 00 00 01-02-1905 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 675). 1876-1880. Har modtaget en del medailler ( 6 stk.). På bagsiden af et billede står der Den negative plade er optaget i Kgl. Hof Fotograf J. Petersen & Cos Atelier. Forlagt af C. Ferslew & Co, St. Kongensgade 24, Kjöbenhavn. Har et billede m. påklistret mærkat med adressen Østergade 34. portræt,
421 M Petersen & Søn, J. (Jens)(søn Charles Bendix) Østergade 34 / 32 Kjøbenhavn 24-03-1860 00 00 00 30-03-1927 00 00 00 Lang beskrivelse i B. Ochsners bog (s. 676). 1880-ca. 1900. Kgl. Hof-Photograph. Diverse priser og medailler. På bagsiden står Af dette Portrait kan erholdes uforanderlige Kultryk fra 8x10 Tommer indtil Legemsstørrelse, Naar Nummer og Navn opgives. 632 portræt, børnebilleder, dreng på gyngehest, soldat, Johan Christian Ferslew, Borring, Anna Caroline Lasenia, Anna Johanne Ferslew, Helga Monrad 1888,
422 M Petersen, Johannes (V. E. Svendsens Efterfølger) Nørrebrogade 12 (3die Sted fra Söen), 14 Kjøbenhavn 24-06-1845 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 668). 1870- ca.1894. Diplom i Wien i 1873 og 1875, broncemedaille i Malmø 1881. Pladen opbevares. Specialitet Legemstore Fotografier. Uforgjængelige Pigmentfotografier. portræt, børnebilleder, ægtepar, mor og barn,
423 M Petersen, Johannes Eftf. (Carl Viggo) V. Jacobsen-Ellegaard Nørrebrogade 14 Kjøbenhavn N 13-11-1868 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 260). På basiden billeder af forskellige medailler og hædersbevisninger. Ehren Diplom Wien 1875, Bronze Medalje Malmö 1881, Den Nordiske Industri og Landbrugs og Kunstudstilling Kjöbenhavn 1888. Pladen opbevares for Efterbestilling. Forstörrelser indtil Legemsstörrelse. Ved Eftebestilling bedes No. Opgivet. blev jan/feb. Medl. I 1899 portræt,
424 M Petersen, Peter L. (Lars) (Elfelt) Kjøbmagergade 64 (Hjørnet af Kultorvet) Kjøbenhavn K 01-01-1866 00 00 00 18-02-1931 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 673). 1-6-1890. Medalje Dansk fotograf Forening 1893, Malmø 1896, Stockholm 1897. Sølvmedaille ved verdensudstillingen i Paris 1900. Kgl. Hoffotograf. Pladen opbevares. Navneforandring 1901-11-14 fra Petersen til Elfelt. Pladen opbevares. 993 formand for DFF portræt, mor og barn, børnebilleder, soldaterbillede, mor m. 5 børn, barn fastbundet m. bælte.
425 M Petersen, Vilh. (Carl Vilhelm) Vesterbrogade 18, Hj. Af Petersens Passage / Amagertorv 17 Kjøbenhavn 30-09-1854 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 675). Ca. 1882- ca. 1888. 1895-1896 var medl. 1880 portræt,
426 Frk Poulsen, Christine Hørdum St. / Galten / Galtrup Thy / Mors Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 684). Ca. 1906. portræt, familiebillede, børnebillede,
427 M Poulsen, Carl (Sofus) Gothersgade 52 / Vesterbrogade 41 (Bjørnsdal) Kjøbenhavn 28-06-1857 00 00 00 16-04-1938 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 684). For Efterbestilling No.. 1883- 1891. Beg. I 1894 at fremstille fotopapir med navnet Merkur. Pladen opbevares for Efterbestillinger. soldaterbillede, portræt, barnebillede, garderhusar,
428 M Lund, (Søren) Peter Frederiksberggade 15 Kjöbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 532). Ca. 1862 til ca. 1865. 1865 medl. Af Den Fotogr. Forening portræt, forfatter W. Schorn,
429 M Poulsen, L. (Laurids) Vejen ST. (Vejen) 04-03-1865 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 685). 1893-1918. Pladen opbevares. Billeder forstørres indtil Legemsstørrelse. medl. Jan. 1900 portræt, H. L. Truelsen, præst, ægtepar, børnebilleder,
430 Frk Poulsen, Marie Karise ST. Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 685). Ca. 1907. portræt, børnebillede, ægtepar,
431 M Poulsen, Vald. (Valdemar A.) Gothersgade 52 / Højbroplads 7 (Winkel & Magnussens Ejendom) Kjøbenhavn K 11-04-1859 00 00 00 30-04-1923 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 686). 1891- ca. 1899. Ca.1899 - 1920. 1910 - 1. Kreds børneportræt, portræt,
432 Rasmussen & Co, N. Møllergade 271 Svendborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 704). 1875. portræt
433 Gottlieb, A. (H.) Skomagergade 31 Roskilde Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 309). Ca. 1900ff. var medl. I 1900 portræt,
434 K Ramsig, C. (Cathrine J. Anna) Gravene 1 Viborg 18-02-1863 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 694). Ca. 1908ff.
435 M Rasmussen, Anton J. Vestergade Stubbekjøbing Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 696). Ca. 1886. Litograferet prospekt af Stubbekjøbing på bagsiden. Ved Efterbestilling opgives nr. . Har et billede af Ida før hun blev gift med fotografen. blev medl. 1899 portræt, børnebillede,
436 M Rasmussen, Chr. (Christian Julius) Guldsmedegade 34 (22) AArhus 02-07-1856 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 697). Copiering og Forstörrelse af alle Slags Portraiter indtil Legemsstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. 1894-1896. blev medl. 1896 ægtepar, portræt, børnebilleder,
437 M Rasmussen, H. (Henrik Elias) Kjøbmagergade 9 ( 15 ) / Vimmelskaftet 43 Kjøbenhavn 07-12-1859 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 698). Etabl. 1880. Nærværende billede kan erholdes i alle størrelser. Pladen opbevares. blev medl. aug. 1882 portræt, børnebilleder, konfirmand,
438 Rasmussen, K. Haslev Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 700).
439 M Rasmussen, L (Lars) Havdrup 05-07-1860 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 700). Postkort fra 1910 med eksteriør af atelieret i Havdrup. snedkersvend og fotograf
440 M Rasmussen, L. (Lars) Jernbanegade Løgstør 05-07-1860 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 700). 1907- ca. 1911. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Snedkersvend og Fotograf portræt,
441 M Rathsach, C. (Theodor Carl Christian Voss) Vimmelskaftet 34 / Slotsgade 23 (Fisketorvet) Frederiksborg 04-08-1839 00 00 00 28-03-1911 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 704). 1864 / 1865. Frederiksborg slot på bagsiden. Pladen opbevares for Efterbestilling. Lennert Weber Carl Rathsachs Hillerød, 1910-2. Kreds Billede af Hostrup. Billede af riddersalen på Frederiksborg slot. Børnebilleder, ægtepar, portræt, konfirmand,
442 M Raupach (Hans Christian Hansen) Storegade No 10 Randers 07-05-1818 00 00 00 14-12-1884 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 705). 1863. Pladen opbevares for Efterbestilling. Dansk Fotografisk Forening skriver Hans Christian Hansen Raupach.
Det er vor sørgelige Pligt at meddele Foreningen, at Fotograf HANS CHRISTIAN HANSEN RAUPACH i Randers er afgaaaet ved Døden dersteds den 14. December 1884 i en Alder af 66 Aar. Han bar været Medlem af vor Forening lige sides dens Stiftelse.
H. C. RAUPACH var født i Randers den 7. Mai 1818 og var oprindelig Kunstdreier. 1863 lærte han Fotografien hos BUDTZ-MÜLLER og etablerede et Atelier i Randers, dette fortsættes af hans Enke, som i mange Aar har assisteret sin afdøde Mand i hans fotografiske Virksomhed.
Kunstdrejer og fotograf portræt, børnebilleder,
443 M Reinau, Chr. (Christian Frederik) Lindegade Kalundborg (Kallundborg) 07-02-1863 00 00 00 03-07-1939 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 707). 6.10.1889 - 1.10.1903. Portraiter Grupper, Prospecter samt Reproduktioner, Forstørrelser indtil Legemsstørrelse. Etabl. 1888
Tegning af Atelier på bagsiden. Specialitet Ubegrænset Holdbare Emulsionsfotografier i alle Størrelser indtil Legemsstørrelse. Pladen til dette Billede opbevares, ved Eterbestillinger bedes opgivet No..
Cand. Pharm. Og fotograf blev medl. 1890 sømand, barn fastbundet til stol, børnebilleder, portræt, 2 billeder af 3 konfirmandinder,
444 M Riberholt (Wilhelm Ferdinand) Vestergade 614 / Rosengade (Centralgaarden det tidligere jernbanehotel) Aarhus / Slagelse 20-05-1829 00 00 00 07-09-1904 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 710). 1889-1902. Fotograf W. Riberholdt
er som tidligere meddelt afgaaet ved Døden i en Alder af 75 Aar. R., der saaledes hørte til Veteranerne blandt Danmarks Fotografer var oprindelig Guldsmedemester. I 1858 lagde han sig efter Fotografien og gjorde sig snart bekendt Landet over ved sine smukke Forstørrelser. Indtil 1889 var hans Virksomhed knyttet til Aarhus, hvor hans Søn nu fortsætter Forretningen. I 1889 grundede han i Slagelse et nyt Atelier, som han ledede indtil Alderens Krav for tre Aar siden tvang ham til at søge lidt velfortjent Hvile. Forstørrelser i alle formater. Årstal på nogle billeder.
Guldsmed, portræt, børnebilleder, mor med 2 børn,
445 M Riberholt, Sophus (Dionysius Jensenius) Vestergade 14 AArhus 30-09-1850 00 00 00 09-01-1921 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 710). 1889- ca. 1896. Litografi af Aarhusbugten på bagsiden. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Specialitet Forstørrelser efter ældre Fotografier fra 5kr. Til højere priser, Legemsstørrelse 25kr.. Farvelagte soldaterbilleder, ægtepar,
446 M Rieger, V. (Theodor Vilhelm) Kjøbmagergade 11 København 05-02-1868 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 712). Ca. 1897 - ca. 1904. Se ID259. portræt,
447 M Rieger, (Theodor) Vilhelm (Atelier Premier) Frederiksberggade 2, stuen København 05-02-1868 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 712). 1902 - ca. 1913. På bagsiden Dette fotografi er udført ved Elektrisk Lys 1904. Pladen opbevares. 6813 konfirmandinde, portræt,
448 M Riise, Frederik Vimmelskaftet 42 København 08-12-1863 00 00 00 11-01-1933 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 714). 1897-1908. Fremstiller Mignon billeder. Cand. Phil. portræt, børnebilleder, Adda Linvald, Fanny Hannover Cohen, cand. phil. Johan Hannover Cohen,
449 M Riise, Fred. (Frederik) Amagertorv 6 (33) Kjøbenhavn 08-12-1863 00 00 00 11-01-1933 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 714). 1888 - ca. 1897. Fotograferet ved Magniumslys. Pladen opbevares for Efterbestilling. Cand. Phil. 1229 portræt, ægtepar, børn,
450 M Riise, H. (Harald) Amagertorv 6 Kjøbenhavn 17-10-1856 00 00 00 14-01-1892 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 714). Ca. 1885 - 1888. Pladen opbevares for Efterbestilling.
451 M Ring, (Johan) Ancher Industri- & Haandværkerforeningen Nykøbing M. 09-09-1862 00 00 00 22-10-1896 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 715). Ca. 1891ff. Søn af Anker Ring. gruppebillede af 18 unge piger,
452 M Johansen, J. P. (Johan Peter) Jægergaardsvej 78 Aarhus 14-08-1854 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 443). Pladen opbevares. Ca. 1894. 530 blev okt. 1894 medl. portræt, børnebillede,
453 M Rye & Co's, E. Østergade 52 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 726). 1872-1887. Sølvmedaille ved industriudstillingen for Fyns Stift i Odense 1865. Kong Christians IX` s Belønningsmedaille i guld. Kompagnonen var E. Hohlenberg, 14-09-1876 blev Rye enehaver igen, og Hohlenberg startede for sig selv den 26-09. Robert Watt, 1837 - 1894, forfatter og instruktør. portræt, børnebilleder, mor og barn, ægtepar, forfatter,
454 M Ryland, Th. (Rasmus Theodor)(Atelier Moderne) Torvet 6 Korsør 02-08-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 726). 1910. portræt,
455 M Rønnov & Hansen Tivoli Facadebygning / Vesterbrogade 1 Kjøbenhavn V. Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 727). Etableret 18-07-1895 til ca. 1899. Pladen opbevares for Efterbestillinger. På bagsiden Fotografisk Organisationsmærke. portræt,
456 M Rønnov, Hans (Wilhelm Siegfred) Nygade 4 (Detailhandlerbanken) / Torvegade 7 ( 5 ) Kjøbenhavn / Christianshavn, København 12-12-1865 00 00 00 09-09-1940 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 728). Ca. 1900-ca. 1906. Ca. 1906 til ca. efter 1920. medl. 1891.1910 - 1. Kreds soldaterbillede, portræt, børnebillede, konfirmandinde, sømand, soldat, stationsforstander Peter Herman Yhman, ung pige,
457 M Schou, Christian Ludvig Max (Albert Schou Jun.) Købmagergade 45 / Frederiksborggade 1 København 16-10-1878 00 00 00 20-07-1944 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 747). 1-10-1898. Pladen opbevares ogforstørres indtil Legemsstørrelse. Årstal på bagsiden på nogle billeder. 4945 portræt, familiebillede, børnebilleder, mor og barn,
458 M Sanberg, F. A. (Ole Frederik Albrecht) Kolding 24-03-1824 00 00 00 12-04-1883 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 730). 1860erne-1883. Beskrevet i bogen Fotografer i Kolding indtil 1940 af Inge Ladegaard. danselærer, senere lærte at fotografere hos Rudolph Striegler portræt, mor m. barn,
459 M Scharff, H. (Hans Nikolai Henrik) St.Kongensgade 21 Kjøbenhavn 24-09-1834 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 734). Ca. 1888- 1889. På bagsiden står følgende Fotografier paa Brevpapir med brevskriverens Portrait, samt Invitationskort og sange ved festlige Leiligheder m. m. 12 Stk 1Kr. 50. Ordres til Provindserne udföres ved Indsendelsen af et Billede. 1875- Ca. 1887. Pladen opbevares for Efterbestilling. Vintage-genbrugstøj portræt,
460 M Schaumann, F. (Johannes) AArslev ST 31-10-1868 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 735). Ca. 1904ff. Malermester og fotograf
461 M Schaumburg, Jens Peter Conrad Eegholm Nørrebrogade 23 ( 12 ), ved Dronning Louises Bro Kjøbenhavn 04-09-1857 00 00 00 02-02-1930 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 735). 1888-1894. Litografi af atelieret på bagsiden. Pladen opbevares. Efter dette Kort udføres større Billeder indtil Legemsstørrelse. 2351 blev medl. 1891 portræt, soldaterbillede, ægtepar,
462 M Schiellerup, Edv. (Edvard Theodor Høiberg) & Co. Nørregade No 21 Odense Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 735). Copiering og af alle Slags Malerier og Portraiter. Pladen opbevares for Efterbestilling. 3 Stykker 1 Krone, 1 Stykke 50 Öre. børnebilleder, konfirmand, portræt,
463 M Schiøttz, Heine (Ferdinand Wilhelm) Rolighedsvej 13 Kjøbenhavn 12-05-1868 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 737). 1895 blev medl.
464 K Schiotz, Søstrene (Anna og Thyra Schiøtz) Frederiksberg alle 12 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 737). Etabl. 08-11-1892. Pladen opbevares og kan forstørres indtil legemsstørrelse.
465 M Schmidt & Søn, F. V. (Frederik Vilhelm) Nørregade 53, ligefor Torvet Horsens 10-04-1829 00 00 00 21-06-1903 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 741). 1890erne. Modtaget en medalje i Horsens 1905. Pladen opbevares for Efterbestilling. Cykelbillede, ægtepar, portræt, mor og barn, familiebillede, julehilsen på bagsiden, pige m. stor hund, ung mand,
466 M Schmidt, F. W. (Friedrich Wilhelm) Borgergade 8./ Kattesundet 402 (5) / Kattesundsgade 402 / Nørregade 53, ligefor Torvet Horsens 10-04-1829 00 00 00 21-06-1903 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 739). 1856. Pladen opbevares for Efterbestilling. Skuespiller Betty Julie Borchsenius, 1850 - 1890, født Guldbrandsen, gift i 6 år med Otto Borchsenius. Ferslew, Emma, Johanne & Marie. Frederikke Wilhelmine Ferslew. Godsejer H. Christensen. Rask 1880. Lithograph & Photograph medl. 1896 Konfirmand, portræt, ægtepar, skuespiller, mor og søn, 3 søskende, børnebilleder, lille pige m. mamelukker, 2 unge piger i folkedragter , flot togmand m. fløjte, pige m. hund, familiebillede, gruppebillede,
467 M Schmidt, K. D. (Dall) (P.Th. Gravesen) Tarm 23-06-1877 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 740).
468 M Schmidt, K. Dall Smedegade 2 Herning 23-06-1877 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 740). 9-5-1900ff. Beskrevet i Fotografer i Herning i 100 år. 1901-1906. Pladen opbevares. Billeder forstørres indtil Legemsstørrelse. rejste rundt som skolebørnsfotograf. portræt,
469 M Crone, Joh & Schnitger Østergade 24 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 237). Ca. 1888 - ca. 1897. Joh. P. F./ R. V., Lieutenant og fotograf. Pladen opbevares for Efterbestilling soldaterbillede, portræt,
470 M Schou, (Rudolf) Albert (jun.) Holmens Kanal 12 (Industriforeningen) / Kjøbmagergade 45 og Tivolis Facadebygn / Lille Torvegade 7, forhen Bombebøssen Christianshavn. Kjøbenhavn K og V 27-03-1849 00 00 00 04-02-1900 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 744). 15-10-1872. Medailje i Chicago 1892. Bag på nogle visitkort står der priser. Ca. 1887-1898. Pladen opbevares. Har et billede med kort over Kjöbmagergade, så man kan se hvor Atelieret ligger. Bag på på nogle visitkort står årstal. Pladen opbevares. boghandlerlære, skuespiller og fotograf 4945 Tivolis Facadebygning portræt, ægtepar, børnebilleder, mor og barn,
471 M Schou, (Rudolf) Albert Joh. Hassels Eftf. Vesterbrogade 41 2.sal, Hotel Bjørnsdal Kjøbenhavn 27-03-1849 00 00 00 04-02-1900 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 744). Ab 15-10-1872 til ca. 1877. portræt,
472 M Schou, Albert jun. (Christian Ludvig Max) Frederiksborggade 1(elevator) Hj. Af Kultorvet-Taarnbygningen København 16-10-1878 00 00 00 20-07-1944 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 747). Medailje i Chicago 1892, Tidligere Kjøbmagergade 45
Tårnbygningen HJ. Af Kultorvet. Pladen opbevares og forstørres indtil Legemsstørrelse. Årstal på bagsiden. Grundlagt 1872.
4945 ægtepar, portræt,
473 K Schönberg, C. Amagertorv 4, 3.die Sal Kjöbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 756). Ca. 1870 til ca. 1873. Photographistinde portræt,
474 M Schou, (Jens) Valdemar (Theodor) Gothersgade 49, Amagertorv 10-12 , Nørrebrogade 23 Kjøbenhavn 15-02-1838 00 00 00 17-06-1888 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 748). 1875-1884. Fra Da. Fot. Foren. V, 1888-89 s. 84. Dødsfald. Den 17- Juni 1888 afgik vor Forenings Medlem, Fotograf Jens Valdemar Theodor Schou ved Døden. Afdøde var født i Kjöbenhavn den 15. Februar 1838 og opnaaede saaledes kun en Alder af 5o Aar. Schou havde oprindelig Lært Drejer¬professionen. Han havde en Tid lang Atelier i Gothersgade, Universitetsboghandler Høsts Ejendom, hvilket han overtog efter Kunstmaler og Fotograf L. Hartmann; derfra flyttede, han til Amagertorv og havde senest sit Atelier paa Nørrebro; Schou var en stille, virksom Mand, afholdt af sine Kolleger; hans helbred havde stedse været svageligt, en i de senere Aar tiltagende Brystlidelse gjorde Ende paa hans Liv. opr. Drejer portræt,
475 M Schreiber, Fritz (Jørgen Elis) (Central Atelieret) Amagertorv 10 København 03-06-1875 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 750). blev medl. 1900 portræt, ægtepar,
476 M Sidenius, J. B. (Jacob Benjamin) Færgestræde 273 Nykjøbing p. F. 24-03-1832 00 00 00 07-10-1908 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 761). Ca. 1864 - ca.1880erne. Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt, børnebilleder,
477 M Sild, Alfr. (Andreas Alfred Marius) Gothersgade 65, (41) København K. 22-10-1860 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 762). 1902- ca. 1909. blev medl. 1897 soldaterbilleder,
478 M Sild, Brødr. Sølvgade 86 (ved Sølvtorvet) Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 762). Soldaterbillede. Uden omfotografering, kun ved Opgivelse af Batt. Comp. No. Samt Aargang, kan stadig erholdes Billeder som dette. Pladen opbevares. Grundlagt i 1897. På bagsiden et litografi af landsoldaten m. den lille hornblæser. soldaterbillede farvelagt, portræt, soldat m. trompet,
479 M Sinding, N. E. (Niels Edvard) St. Kjøbmagergade 15 (Østergade 58, Kong Salomons Apothek) Kjøbenhavn 02-12-1839 00 00 00 24-05-1902 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 764). 1870-1874, 1874-183. Atelier for Miniaturportraiter og fotografiske Billeder. Billede af Etatsråd Koch, Vemmetofte. portrætter, ægtepar, kvinde m. flot hovedprydelse,
480 Skanderborgs Nye Fotografiske Atelier Skanderborg Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
481 M Sonne, Carl (Christian) Gothersgade 45, indg. Chr. IXs Gade 10 Kjøbenhavn 09-04-1845 00 00 00 17-09-1919 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 768). 1869-1880. Fortjenstmedaille, Kongl. Dansk og Svensk Hoffotograf. Pladen opbevares for Efterbestilling. Har et billede hvor der står Souvinir på bagsiden. Fotografens navn stemplet på bagsiden. Har et Mignonbillede med en julehilsen fra 1901. Photograph 2694 soldaterbilleder, sømandsbillede, portræt, student, børneportræt, familiebillede, picolo, soldat
482 F Special Atelieret for Kabinetskort Østergade 3 og 15 Kjøbenhavn K Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 769). Ca. 1897- ca. 1905. Ved Gollmann & Hansen. Tilkendt Medalje Paris 1900, Berlin 1897, Malmö 1896. Fotografering paa mørke Dage og om Aftenen ved elektrisk Lys. Ca. 1906-ca. 1917. Har et billede, hvor der på basiden står Til April Flyttedag 1905 henflyttes Atelieret til Østergade Nr. 34, og fortsættes under Navn Atelier Elegance . Se ID24. Pladen opbevares for Efterbestillinger. 3312 portrætter, børnebilleder, ægtepar, flot ægtepar,
484 M Stahl, Martin (Johan Wilhelm Martin) Rosengade 3 Slagelse 07-01-1863 00 00 00 13-03-1940 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 771). Pladen opbevares. Ethvert gammelt Billede omfotograferes Smukt og billigt, samt forstørres indtil Legemsstørrelse. Etabl. 01-05.-1891. Fremstiller Mignonkort (40x78mm) 308 var medl. 1900 portræt, mor og barn,
485 M Staunstrup, Olaf Helsingørsgade 116 / 33 Hillerød Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 771). Ca. 1903- ?. 1910-2. Kreds portræt, konfirmand, børnebilleder,
486 Frk Steen, Mary (Dorthea Frederikke) (& Co.) Amagertorv 4 Kjøbenhavn 28-10-1856 00 00 00 07-04-1939 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 772). 1884-1918. Kongl. Dansk Hoffotograf for H.M. Dronning Victoria og H.K.H. Prinsessen af Wales. Hoffotograf for H. M. Dronning Alexandre af England.
Præmieret på udstillingen Kjøbenhavn 1888. Højeste pris ved verdensudstillingen i Chicago i 1893. Guldmedaille Paris 1900. Pladen opbevares.
5135 1910 - 1. Kreds portræt, ægtepar, børn,
487 M Jörgensen William (Poul Georg Villiam) (Schippers Eftf.) Apenrade 11-06-1843 00 00 00 24-12-1917 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s.463). 1880 - ca. 1882. Glaspladen opbevares og Efterbestilling paa Portraitter sker bedst vedat indsende foranstående Nummer tilligemed Navnet.
488 M Steensgaard, N. Dahl (Niels) Børkop 08-06-1887 00 00 00 05-12-1957 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 774). 1908ff.
489 K Stratbøcker, Julie (A. Juliane Frederikke, født Springer) Frederiksberggade 21/ Vesterbrogade 30 / St. Kongensgade 21 / Kjöbmagergade 13 Kjøbenhavn 12-10-1834 00 00 00 09-01-1923 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 780). Ca. 1864 - ca. 1865 og ca. 1868 - ca. 1887. Pladen opbevares for Efterbestilling. Søster til C. Springer, se ID1100. portræt, børnebilleder, dobbeltportræt, familiebillede, præst, mor og barn,
490 Sørensen, J. P. Kirketorvet 191 Vejle Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 795). Ca. 1865. portræt
491 M Støckel, G. (Knud Gottlieb Constantin) Ved Kirken / Store Torv Rønne 16-03-1839 00 00 00 13-01-1889 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 785). Ca. 1866ff. Anerkendelse for Duelighed og Snille på Bornholms Industriudstilling i Rønne 1881. Ved fremtidige bestillinger bedes løbenummer opgivet. Pladen opbevares for Efterbestillinger. blev medl. 1866 børnebilleder, portræt, far, mor og barn, ægtepar, portræt med håndkolorerede folkedragter, børnebillede,
492 Bertelsen, J. (Ingeborg) Smedegade 30 Aakirkeby Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 158). Pladen opbevares. 1897-1900. portræt, børnebilleder, ægtepar, 2 unge piger,
493 M Svale (Severin Valdemar) Søndergade 44 Horsens 25-05-1874 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 786). Højeste udmærkelse, Vordingborg 1901. Etablerede sig som fotograf i Horsens 1907 og tog navneforandring til Svale. Førhen Wahl-Hansen. (se B. O. s. 835). portræt,
494 M Svendsen, V. E. (Viggo Emil) Kongens Nytorv 21 / Nørrebrogade 12 / St. Kjöbmagergade 4 Kjøbenhavn, 01-04-1837 00 00 00 18-02-1901 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 789). 1861 - ca. 1863 / ca. 1865 - ca. 1870. Hædersdiplom Stockholm 1866. Eneret. Løbe No. For fremtidige Bestillinger. 1861-1863. 1865 var han medl. ,var medl. I 1900 portræt, børnebilleder, ægtepar, familiebillede, konfirmationsbillede,
495 M Søndenbro, Fr. (Joh. Frederik) Vesterbrogade 63 / 65 ,Hj. Af Dannebrogsgade Kjøbenhavn 31-07-1849 00 00 00 12-07-1920 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 792). 1.10.1876 - 1920. Optog ca. 1880 også ferrotypier. Etabl. 1876. For Efterbestilling No.. Stationsforstander i Skanderborg Peter Herman Yhman. Har et billede m. overklistret navn. Tømrermester og fotograf Vester 954Y 1910 - 1. Kreds portræt, far med børn, familiebillede, børnebilleder, konfirmandbilleder,
496 M Søndergaard, Bent Kongensgade 100 (18) Esbjerg 27-04-1884 00 00 00 29-02-1976 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 792). portræt,
497 M Søndergaard, S. K. (Søren Kanne) Brdr. Ferralls Ejendom, Langgade 23 Nykjøbing F. & Nysted 13-05-1869 00 00 00 29-01-1930 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 793). 1895 - 1908. Litografi af Atelier på bagsiden. Pladen opbevares for Efterbestilling. På forsiden, Atelieret Søndergaards Nye Ejendom. Har formentlig fået en anerkendelse i 1912. No. 170 portræt, ægtepar, børneportræt,
498 M Sørensen, C. Allegade 88, Hjørnet af Allegade og Hunderupvej Odense Beskrevet i Bjørn Ochsners bog (s. 794). Ca. 1895 - ca. 1900. På basiden litografi af huset og atelieret. Billede af Konferentsraad E. Kock. blev medl. 1896 og igen 1907 portræt, børnebilleder, mor og barn med dåbskjole,
499 M Sørensen, Chr. (Christian) Gothersgade 65 Kjøbenhavn 17-12-1830 00 00 00 23-02-1893 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 794). 1865 - 1893. Pladen opbevares til Efterbestillinger. Udd. Snedker og fotograf farvelagt soldaterbillede, portræt, soldat m. sabel,
500 M Sørensen, Chr. P. (Christian Peter) Rolighedsvej Halskov Korsør 21-06-1862 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 794). Etabl. 01-01-1891. Pladen opbevares for Efterbestillinger. 25 / 83 blev medl. 1891 portræt, gruppebillede,
501 M Sørensen, N. (Niels Christian Adam) Kjøbmagergade 9 / Frederiksberggade 19 Kjøbenhavn 07-01-1865 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 796). Ca. 1889 - 1891 / 1891 - ca. 1895.
502 M Sørensen, Wilh. (Wilhelm) Gothersgade 17 Fredericia 20-04-1859 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 800). 20.04.1859- 1906.
503 K Teilmann, Asta Adelgade 87 Skanderborg 04-07-1870 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 802). 1900ff.
504 M Thaarup, Th. (Thorvald Axel Peter) Gothersgade 21 (Hjørnet af Grønnegade) Kjöbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 813). Ca. 1871-1890. Har et billede hvor Gothersgade er stavet som Gotersgade. Pladen opbevares for Efterbestillinger. sømand farvelagt, soldat, børnebillede, portræt, familiebillede,
505 M Thomsen, Chr. (filial i Brande) Bredgade 21 Herning Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 806). Beskrevet i Fotografer i Herning i 100 år. 1880-1887. Pladen opbevares. filial i Brande blev medl. 1892 portræt, familiebillede, børnebillede,
506 M Thuesbøl, Th. (Thomas Hansen) Storegade 108b / Roskilde Apothek Skomagergade 29 Kallundborg / Roskilde 01-12-1852 00 00 00 08-03-1932 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 812), Ca. 1888 - 1900. Medalje i sølv. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Kalundborg ( Storegade 108b ) gruppebillede, børnebilleder, ægtepar, portræt, soldaterbillede, muslimsk mand, konfirmand, 3 piger m. dukker. Familiebillede, børneportræt, ægtepar,
507 M Thuesbølske Atelier Dom-Apotheket Roskilde 01-12-1852 00 00 00 08-03-1932 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 812). 1886 - 1888, bestyredes af Julie Antonisen og fra 1888 - 1893 af F. O. Weirup. Se ID506. portræt, mor og søn i robåd, 3 damer i robåd, konfirmandinde,
508 M Tillge, V. (Vilhelm) Frederiksberg Alle 36 / St. Kjöbmagergade 38-2 Sal, lige for Postgaarden Kjöbenhavn 08-04-1843 00 00 00 09-04-1896 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 814). 1866- ca. 1867 / 1873-1893. Etabl. 1866. Alle plader opbevares. Har en serie visitkortbilleder af Thorvaldsens figurer. Et billede af Nielsigne Jacobsen. Et billede stemplet St. Kjöbmagergade 38-2sal, ligefor Postgaarden. Tømrersvend og fotograf børneportræt, mor og barn, portræt, topografisk billede af Kommunehospitalet, figur af Thorvaldsen, far m. datter,
509 M Torkildsen, R. Jærnbanegade Haslev Beskrevet i B. Ochsners bog (s, 817). Boghandler og fotograf portræt, børnebilleder,
510 Tromholts Eftf., Emil Møllergade 31 Svendborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 818). Efterbestillinger modtages ved opgivelse af No.. Se ID1161. blev medl. 1890 portræt,
511 M Turck, William (Heinrich) Hovedgaden 35 Kgs. Lyngby 15-06-1872 00 00 00 09-06-1946 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 820). 1907 - 1925. Se ID 134. Pladen opbevares. Ved Efterbestilling bedes Datoen for Fotograferingen opgivet. Der står dato på basiden af billedet. blev medl. 1896. 1910-2. Kreds børnebilleder, portræt, hund,
512 M Tønnies, H. (Johan Georg Heinrich Ludwig) Nytorv 478 ( 8 ) AAlborg 10-05-1825 00 00 00 11-12-1903 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 821). Sønnen Emil Tønnies overtog forretningen 1899, faderen dør i 1903. E.T. børn Werner og Lilli overtager forretningen i 1923. Beskrevet i Aalborgbogen 1967. Efterbestillinger modtages ved Opgivelse af ovenstaaende Nummer. Da den negative Plade opbevares kan til enhver Tid erholdes Visitkort derefterved at opgive det ovenstaaende Nummer. Billede af en bro, formentlig over Limfjorden, og solgt af Georg Schultz, Aalborg. Topografisk billede af Gammel Torv og Østerågade i ålborg. Antoinette Kjellerup. Møllebygger A. N. Jensen Hjørring 20,02,1892 951 E.T.Formand 1910-14.kr. Portræt, ægtepar, mor og barn, familie Larsen m. 3 børn, ung bager, børnebilleder, soldat, 5 børn,
513 M Vorbeck, A. H. (Adolph Hermann) ved Nørregade Holstebro 25-06-1838 00 00 00 15-06-1926 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 831). 1864ff. Broder til Bernhard Vorbeck. Vedd Eftedrbestilling bedes opgivet No.. blev medl. 1883 portræt, børnebilleder, ægtepar, 3 børn,
514 M Vorbeck, B. (Bernhard Adolph) Skive, Jeberg 07-07-1831 00 00 00 27-11-1897 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 832). 1865-1895. Bror til A. H. Vorbeck. Lærte fotografi af denne. Inden da ved landbruget. Copiering og Forstörring af alle Slags Portraiter indtil Legemstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt, børnebilleder, ægtepar,
515 K Schiørring, Ingeborg (Vorbeck, Henriette Eftfl.) Hovmeden 9 Randers 20-05-1868 00 00 00 12-09-1926 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 736). Specialitet Øjebliksbilleder af Børn. Forstørrelser indtil Legemsstørrelse. Enkefrue. var medl. Fra 1896 under adressen Frederikshavn Konfirmand, Portræt,
516 M Vorbeck, W. (Gustav Wilhelm) (V. E. Svendsens Eftf.) Taarnbygningen v. Sct.Clemensbro 11 AArhus 07-07-1831 00 00 00 27-11-1897 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 832). Ca. 1891 - ca. 1897. På bagsiden billede af ejendommen + domkirken. Efterbestillinger modtages ved opgivelse af No.. Portræt, børnebilleder, mor og barn,
517 M Waarsøe, Richard, Oskar Johansens Eftf. Slotsgade 9 Hillerød 21-09-1881 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 863). 1905ff. Et billede stemplet 7 nov. 1908, 28 nov. 1908, dec. 1911. Pladen opbevares for Efterbestillinger. 180 1910-2. Kreds, Kasserer Soldaterbillede, portræt, konfirmandinde, matros, børnebillede,
518 Frk Wasmann, Vilhelmine Torvet Frederikssund 12-09-1869 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 837). 1903ff. Pladen opbevares for Efterbestilling. 1910-2. Kreds portræt, børnebilleder,
519 M Wedel, Otto (Frederik Daniel) St.Helliggeiststræde 36 (Kokkegade) Kjøbenhavn. 12-01-1840 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 838). 16-7-1863 til ca. 1871. Gift 24-7-1867 med Emma født 6-11-1845. billede af Chr. Flensburg.
520 M Weirup, F. O. (Frederik Octavius) ST. Mathiasgade 31 Viborg (Hvidbjerg Thyholm) 27-01-1865 00 00 00 07-02-1941 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 840). 1893ff. Pladen opbevares. Af dette Portrait kan faaes gode holdbare Emulsionsbilleder i enhver Störrelse. portræt, børnebilleder, mor og barn,
521 M Weller (Frantz Clemens Stephan) (Hansen, Schou & Weller) Østergade 15 Kjøbenhavn. 17-05-1838 00 00 00 17-07-1900 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 842).
522 M Wieghorst, K. (Karl Adolf) Søndergade 1, 11 (Ankerhus) AArhus 30-06-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 849). 1900-1906. pladen opbevares. billede af N. C. Christensen i 1902 formodentlig kendt gymnast med mange medailjer på brystet. Portræt, konfirmandinde,
523 M Willumsen, N. (Niels) Skindergade 7 / Holmens Kanal 7 (ved siden af Studenterbygningen) København 31-12-1812 00 00 00 08-12-1870 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 852). 1846-1869. Fra 1863 Holmens Canal. I Grosserer Gröns nye Eiendom. Daguerreotypist og Photograph portræt, børnebilleder,
524 M Kolding Nye Fotografiske Atelier (M. A. Caprani) Höfdingsgade Kolding Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 488). Se ID84 og ID85. Ethver ikke tilfredsstillende udført billede kan ombyttes. Beskrevet i bogen Fotografer i Kolding indtil 1940 af Inge Ladegaard. mor og barn, far m. 3 drenge,
525 M Wils, (Lauritz) Oscar Nygade, senere kaldt Jærnbanegade 6, skraaes for Apotheket Kolding Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 853). Ca. 1890. Deltaget i Landes Ausstellung in Graz i 1880. Kulbilleder, Reproductioner og Portraiter i alle Störrelser. Flotte bagsider. Pladen opbevares. (1852-1912) Beskrevet i bogen Fotografer i Kolding indtil 1940 af Inge Ladegaard. Veterinærinspektør Hans Christian Niendahl og cand. polyt. Museumsinspektør Harald Niendahl. børnebilleder, portræt, ægtepar, mor og barn,
526 M Wils, Vilhelm (Bernhart) Vestergade 68, 1ste sal (Dinsens Sted) 2det Hus fra Billes Hotel / 17 3die SAL(overfor Discontokassen) Odense 27-07-1837 00 00 00 11-01-1920 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 853). 1868 - ca. 1875. Har modtaget en del priser, medailler og anerkendelser. Atelieret grundlagt i 1865. Sølvmedaille i Paris 1872. Pladen opbevares. Har et billede hvor der er stemplet på bagsiden Guldmedaille 1875. Medlem af Academie Nationale i Paris. portræt, ægtepar,
527 M Winther, (Carl) Gustav Torvet 1 Lemvig 10-09-1879 00 00 00 07-01-1947 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 855). 11-3-1905ff. portræt, børnebilleder, mor og barn,
528 M Worm, N. F. (Niels Ferdinand) Nyport 238 (Ved Gasværket) Slagelse 07-05-1854 00 00 00 07-07-1927 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 860). Etabl. I Slagelse 13-2-1881. Hædersdiplom Slagelse 1885. Broder til P. Chr. Worm ID529. Pladen opbevares for Efterbestilling. maler, fotograf medl. Fra 1882 portræt, ægtepar, børnebilleder, kraftig mand, 2 mænd m. cykler, soldat
529 M Worm, P. C. (Peter Christian) Kongevejen Birkerød 03-05-1863 00 00 00 11-12-1921 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 860). Ca. 1908. Broder til N. F. Worm ID528. Copier og Forstørrelser udføres efter ethvert Billede indtil Legemsstørrelse. Interieurs, Grupper og Prospekter i det Frie tages på Bestilling. Pladen opbevares forEfterbestilling. Maler og fotograf blev medl. 1895 portræt,
530 Wulff, J. Randers Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 861). Ca. 1860-70. portræt,
531 M Wulff, J. (Julius) Vimmelskaftet 37 / Amagertorv 6, Schoustrups Gaard / St. Kjöbmagergade 11 Kjöbenhavn 18-12-1834 00 00 00 02-11-1899 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 861). På bagsiden afbildning af Schoustrups Gaard. Har et billede, hvor der på basiden står Copi. 1864-72 /1893-95. Visitkort 2 Rd. Dusinet. portræt, børnebilleder,
532 K Gram. Kirstine Sommersted / Rødding Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 311). Virksom i Aars ca. 1-4-1896 til 1-6-1898. portræt,
533 M Yhr, Theodor (Valdemar Johannes) (G. Støckels Eftf.) Store Torv 14 Rønne & AAkirkeby 27-10-1865 00 00 00 16-12-1938 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 863). 1888ff. På bagsiden 8 forskellige medailler, som sikkert er fra Støckels tid. På bagsiden står Af dette Portrait kan bestandig Exemplarer i alle Størrelser indtil Legemsstørrelse erholdes. No 16 Aakirkeby blev medl. 1890 portræt, børnebilleder, familiebilleder, soldaterbillede, sømand, mor m. 3 børn, præst
534 M Zachariasen, N. (Niels Peter) Jernbanegade Haslev 17-07-1868 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 863). 1896. Etablissement for Forstørrelser Efter ethvert Billede. Pladen opbevares for Efterbestilling. musiker og fotograf portræt, børnebillede, 2 kvinder m. ens kjoler,
535 M Zehngraf, C. A. (Christian Antoni) Allgade 487 AAlborg 06-09-1816 00 00 00 31-05-1880 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 864). Beskrevet i Aalborg-bogen 1967. 1816-1880. Efterbestillinger modtages. portræt, soldaterbillede, ægtepar, ung pige,
536 M Zehngraf, Gebh. (Gebhard) Østergade 162 (16) i Hr. Bager Stillings Gaard Randers 18-06-1873 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 864). 1870 Pladen opbevares for Efterbestillinger. Kopier og Forstörrelser indtil Legemsstörrelse udföres efter alle Portraiter. portræt, børnebilleder, mor m. 2 børn,
537 M Olsen, Vilh. Græsted ( Gilleleje ) Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 641).
538 M Bang, Carl Hordum St. Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 142). Ca. 1916ff.
539 M Barby, H. J. (Heinrich Johan) Gl. Kongevej 178 (hj. Af Falkoneralleen) Frederiksberg V. 22-08-1858 00 00 00 25-07-1930 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 143). 1884-1930. Etabl. 1884. Pladen opbevares. 32351Y og vester 2351y 1910 - 1. Kreds portræt, børnebilleder, familiebillede, soldaterbillede, ældre ægtepar, far-mor og søn,
540 M Beck, P. H. (Peter Hansen) Nørregade Vejen ( Esbjerg ) 19-05-1882 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (149). 1904-1920. Pladen opbeveres for Efterbestillinger. Forstørringer laves efter ethvert Billede indtil Legemsstørrelse. portræt, konfirmand, ægtepar, børnebillede,
541 M Becker, Axel (Emil Waldemar) Birkerød / Borup 14-12-1866 00 00 00 12-03-1930 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 150). 1894ff. Ca. 1917ff. portræt,
542 M Beiter, Andreas Christensen Vestergade Ringkjøbing, Tarm 30-08-1851 00 00 00 27-09-1935 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 151). Etabl. 1882 som fotograf. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Copier udføres i alle Störrelser. Forstörrelser af gamle og nye Billeder udföres indtil Legemsstörrelse. bogbinder og boghandler 1910-15. Kreds (vestjyl.) portræt,børnebilleder, ægtepar, soldaterbillede, familiebillede,
543 M Berg, Axel Kjøbmagergade 60 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 156). Ca. 1892 - ca. 1894. blev medl. 1892
544 M Birch, Chr. V. (Christian Valdemar) Jernbanegade 3 Hjørring 26-08-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 162). Okt. 1898 - dec. 1900. Blev medl. 1896
545 M Nielsen, Rasmus Casino Ortved pr. Ringsted / Karise ST. / Ringsted 12-06-1874 00 00 00 27-01-1957 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 615). 1899-1906. Litografi af atelier på bagsiden. Prisbelønnet paa Landsudstillingen 1909. Medalje paa Amtsudstillingen i Haslev 1905. Fotograf Inge Aasmul og hendes moder har boet og arbejdet i huset. Pladen opbevares for Efterbestilling. Ethvert gammelt Billede omfotografers, forstörrelser indtil legemsstørrelse, ved Efterbestilling bedes tilsendt et Billed. Alle slags billeder indrammes smukt og billigt. Atelieret aabent baade hellig og søgnedage. 22 Uggerløse / Borup ST. blev medl. nov. dec. 1899 portræt, 2 konfirmander,
546 M Dyrehauge-Hasle, Jens Peter Kjöbmagergade 60 København 14-08-1866 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 254). Köbenhavns special Atelier for Börnefotografering. Pladen opbevares. Ca. 1894 - ca. 1911. Blev medl. sept. 1885 portræt, børnrbileder, bybilleder, mor og barn,
547 M Kaiser, Carl (Edmund Hugo) Jernbanegade ( indgang Theatergade ) Næstved 01-04-1876 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s.467). 1897 - 1905. Broder til Henriette Kaiser ID285. Soldaterbillede.
548 M Rasmussen, Chr. (Christian) Ulfborg 30-11-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 697). 1899ff.
549 M Schuchardt, P. (Jens Peter Norsted) Algade 7/ Kongensgade 32 Roskilde / Esbjerg 29-06-1865 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 751). Ca. 1891. Efterbestillinger modtages ved Opgivelse af no.. Firma F. E. Hansen. Fotograferte i Bergen noen få år, deretter fra 1903 i Esbjerg.
Virkested
1900 ca-0000 Bergen; Vågsalmenning 3
Kilder
Bonge, Susanne Eldre norske fotografer, 1980
Danmark
portræt,
550 M Clausen, Carl (Martin) Købmagergade 12 København 23-10-1877 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 232). 1909 - ca. 1914. Atelier for Kunstfotografi. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Forstørrelser udføres efter ethvert Billede. Skiftede navn til Condil ca. 1914 - (B. O. s. 236). Kunstfotograf Byen 3312 portræt, soldaterbillede,
551 M Svinding, H. P. (Hans Peter) ? / Skolegade Hadsund / Holstebro Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 790). Hadsund 1880erne og Holstebro 1890erne. Efter dette Billede kan leveres Fotografier indtil Legemsstørrelse. Pladen opbevares for Efterbestilling. robåd, bryllupsbillede, konfirmander, portræt, børnebillede,
552 Lorenzen, H. N. Viøl, Sønderjylland Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. På tysk side. Photograph & Uhrmacher
553 M Nörmark, Otto (Lauritz) Nørregade 16 Nyborg 23-04-1880 00 00 00 15-08-1960 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 627). Ved efterbestilling bedes opgivet nr.. Etabl. 22-04-1900. telefon 198 Soldaterbillede, portræt, familiebillede,
554 Atelier Grand Prix Frederiksberggade 14 Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1900. portræt,
555 Fischers, F. Eftf. Kongegade 22 Nyborg Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt,
556 Michelsen, H. Lügumkloster Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 563). 1890erne. Die Platten bleiben für Nachbestellungen aufbewahrt. Ehrendiplom Kiel 1896 Børneportræt, portræt,
557 M Ring, (Niels) Anker (Ring) Havnestræde 328 / Vestergade No 5 Thisted / Aarhus 23-05-1830 00 00 00 12-08-1883 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 716). Ca. 1864 - 1883. Ved Efterbestilling opgives No.. Har et billede fra den 1ste januar 1865. udd. Forretningsmand+fotograf barnebillede, portræt,
558 M Albert, L. (Leopold) København 24-11-1868 00 00 00 16-09-1949 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 107). Ca. 1903 - ca. 1927.
Kgl. Hoffotograf
portræt,
559 M Andreasen, Carl Mørkøv (Otterup) 11-02-1874 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 125). Ca. 1905. Trafikassistent+Fotograf portræt,
560 Andersen, Chr. Danmarksgade Fredericia Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 116). Ca. 1904. portræt,
561 M Adrian, P. P. (Peder Pedersen) Østergade / Vestergade 63 Rødby / Stubbekjøbing 10-03-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 106). Etableret 1-4-1894 i Rødby. Med adresse Vestergade i B. O`s bog, Bag på visitbillede Østergade i Rødby. Pladen opbevares.
Broder til R.P.Adrian
63 blev medl. Jan./feb. 1897 portræt, konfirmandinde, konfirmand, børnebilleder,
562 Atelier Adelson Købmagergade 9 København Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. portræt,
563 M Nielsen, N. (Niels) Vestergade Thisted 01-08-1871 00 00 00 29-12-1949 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 613). 1896 - 1903. Identisk med ID1452. Pladen opbevares. Ved Efterbestillinger bedes opgivet No.
1896-1903
portræt,
564 M Nielsen, H. J. (Hans Jørgen) Bindestræde ved Stranden / Torvet i Kjøge Rudkøbing / Kjøge Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 607). April 1862 - april 1866. Ca. 1877. Pladen opbevares for Efterbestillinger. et lakeret kvindeportræt, portræt, børnebillede,
565 M Nissen, Chr.(L. P. junr.) Vesterbrogade 74-76 / Sct. Hans Torv 3 København N 11-08-1868 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 620).Ca. 1909 - ca. 1914. Medl. 1897 af Kjöbenhavns fot. Foren. Portræt,
566 K Boesen, Anna Jernbanegade 63 Haslev 25-09-1880 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 176). Ca. 1909ff. Udd. Hos Harry Paetz Kbh. portræt, konfirmand,
567 M Brandt, Carl (Andreas) (Larsen Boes Eftf.) Østergade 19 Assens 15-09-1879 00 00 00 19-04-1969 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s . 184). Højeste udmærkelse på Amtsudstillingen i Assens 1906, for Duelighed og Snille. Etabl. I Assens 1- 1- 1905. portræt, ægtepar, far mor og barn,
568 Frk. Buch, A. (R.) Nørregade 16 Vejle Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 200). Ca. 1900ff. Copier og Forstörrelser udföres, alle Plader opbevares. portræt, 2 drenge,
569 M Ballermann, F. (Carl Ferdinand Heinrich) (Central Atelieret) Allgade 7 / Slotsgade 15 Aalborg 19-10-1847 00 00 00 02-05-1923 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 142). 1880 - 1891 / 1891 - 1910. Visitkort forstørres. Pladen opbevares. Beskrevet i Aalborgbogen 1967. 1847-1923.Et billede stemplet med Central Atelieret, Slotsgade 15, Aalborg. Beskrevet i bogen Skagens Fotografer . blev medl. 1894 portræt, børnebillede,
570 M Bærentzen, Paul (Chr.) Østergade 58 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 207). Ca. 1890 var 1897 medl. Af Kbh.Fot.Foren. konfirmand, portræt, familiebillede, pigebillede,
571 M Bayer, R. Emil (Rud) (forhen. W. Gylstorff) Torvegade 10 Randers 24-10-1866 00 00 00 23-11-1893 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 146). Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt,
572 K Boldsen, Julie (Theodora) Torvegade No 8, Lige over for Hotel Royal, og nr.26, 368 Veile 27-10-1859 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 177). Pladen opbevares for Efterbestillinger. 1891 - 1900. blev medl. I 1891 portræt, børnebilleder, cykelbillede,
573 M Borch, F. (L. Frederik) Søndergade 5 / Bropalæ Aarhus 19-03-1875 00 00 00 20-02-1962 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 178). 1902 - 1961 Se ID46. blev medl. 1899 portræt, ægtepar,
574 Central Atelieret (Gylstorff, A.) Søndergade 5 Aarhus Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 214). Ca. 1887. mor og søn,
575 M Klink, M. (Anders Marius Jensen) Vivild 18-02-1876 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s.485). Ca. 1908ff. Børnebilleder,
576 Pedersen, Rigmor Svinninge ikke beskrevet i B. Ochsners bog
577 M Hansen, H. (Hans) Læderstræde / Ringstedgade (Ringstedgaden) Roeskilde / Næstved (Nestved) 20-03-1829 00 00 00 14-02-1920 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 344). Aktiv fra ca. 1860. Pladen opbevares for Efterbestilling. Virksom i Roskilde fra 19 maj 1864 indtil nov. 1869.
Prismedaille i Nakskov 1868
omrejsende fotograf, 1865 medl. af Den fotografiske Forening børnebilleder, portræt, familiebillede,
578 t Holm, Chr. (Julius Christian) Østergade 38 (2den Mellembygning) / Blaagaardsgade 2A / Griffenfeldtsgade 8 / Gothersgade 49 Kjøbenhavn 13-11-1851 00 00 00 05-06-1901 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 392). 1880-83. Grundlagt 1880. Ca. 1885- ca. 1892. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Fint dekoreret baside. Har et billede m. adressen Blaagaardsgade 2A, som er overklistret m. en mærkat hvor der står Chr. Holms fotografiske Atelier er flyttet til Griffenfeldtsgade 8. Børneportrætter, mor og barn, portrætter, unp pige m. violin, 2 piger,
579 M Lefolii, Aage Frederiksberggade 40 / Havnegade 37 Kjøbenhavn K / Esbjerg 09-12-1868 00 00 00 25-08-1944 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 514). Ca. 1893-1899 / 1899-1924. Pladen opbevares. Copier efter dette Billede udføres i alle størrelser. Blev medl.sept. 1893 portræt, Anna Sandby, cand. phil. Hans Pedersen Sandby
580 M Nyberg, J. (Jørgen Knudsen) Frederiksborggade 48 Kjøbenhavn 30-05-1865 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 624). Pladen opbevares. Portræt dateret 1898.
Ca. 1897-1903. Et billede hvor adressen er Frederiksberggade 38, hvor Atelier Empire lå.
blev medl. 1894 portræt, børnebilleder,
581 Frk Lund, Jensine Christensen) Søndergade 8 Aarhus 24-08-1870 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 531). Ca. 1907ff. børnebillede, portræt,
582 M Svendsen, V. E. (Viggo Emil) Store Torv No 1 / Taarnstedet ved Sct. Clemensbroen Aarhus 01-04-1837 00 00 00 18-02-1901 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 789). Medalje i Stockholm 1866 og Medalje i Aarhus 1876. Af dette Portrait kan bestandig Exemplarer i alle Störrelser indtil Legemsstörrelse erholdes. Navn og No. Maa opgives. var medl. 1865 far og søn, portræt, børnebilleder, soldat, hund, Wilhelm Folkmar Andersen,
583 M Wieghorst, K. (Karl Adolf) ST. Mathiasgade 19 Viborg 30-06-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 849). 1897 - 1900. børnebilleder, portræt,
584 M Søberg, Chr. Kattesund 3 Svendborg 30-04-1877 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 791). 1904ff. Fotografisk Atelier, Reproductions & Forstørrelses Anstalt. Billeder i enhver störrelse i Fineste Udførelse. Copier efter gamle Billeder i Kunstnerisk udførelse og med garanteret lighed. Al udefotografering udføres paa bestilling og til billige priser. Fotografering paa mørke dage og om aftenen ved kunstigt lys. Efterbestillinger modtages ved opgivelse af no. portræt,
585 M Scharff, H. (Hans Nikolai Henrik) Gothersgade 421 - 393 / Nørregade 20 Fredericia / Odense 24-09-1834 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 734). Ca. 1866-1875. På bagsiden står følgende Fotografier paa Brevpapir med brevskriverens Portrait, samt Invitationskort og sange ved festlige Leiligheder m. m. 12 Stk 1Kr. 50. Ordres til Provindserne udföres ved Indsendelsen af et Billede. Pladen
opbevares for Efterbestillinger. Copiering og Forstörring af alle Slags Portraiter indtil Legemsstörrelse.1888-1899
portræt, soldat,
586 M Schultz, J. A. (Jens August) (forhen Borring & Schultz) Bredgade 22 (Norgesgade) Kjøbenhavn 19-07-1841 00 00 00 05-04-1888 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 752). Pladen opbevares for Efterbestilling.
Atelieret er beliggende ved jorden.
Nekrolog fra Da. fot. Foren. V. 1888-89 s. 51. Den 5te April 1888 afgik vor Forenings Medlem, Fotograf Jens August Schultz ved Døden. Den Afdøde havde i de sidste Aar sit Atelier i Bredgade 22.
Den 11te April blev J. A. Schultz begravet. Foreningen havde sendt en Krands til hans Kiste, ligesom Bestyrelsen og mange Kolleger fulgte Afdøde til hans sidste Hvilested.
billede af Biskop Rørdam, portræt, børnebillede, ægtepar manden har en fortjenstmedailje,
587 M Steffensen, Henrik (Ejlert) Tårnbygningen, Hjørnet af Kongensgade og Jyllandsgade Esbjerg 24-03-1865 00 00 00 10-04-1944 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 775).1896-1904 Lært hos H. Hansen Odense Medl. af Da. Fot. Foren.
588 M Steffensen, Henrik Ejlert Nørregade 49 (overfor St. Hans Kirke) Odense 24-03-1865 00 00 00 10-04-1944 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 775). 1904 - 1912. Alle fotografiske arbejder i fineste Udførelse. Pladen opbevares. Medl. af Da.Fot. Foren. portræt, ægtepar, 2 malere, konfirmandinde,
589 M Friis-Sløk, Hans Christian Vasen 110 Lemvig 10-09-1844 00 00 00 26-06-1919 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 290). Etableret som fotograf April 1874.
1874-1900. På bagsiden et litografi mod havnen og vandet med en vimpel, hvorpå der står 1874 jubilæum 1899 . Han fejrer åbenbart 25 års jubilæum. Efterbestilling modtages ved Opgivelse af Couvertens No.. Pladen opbevares. Fotografier forstörres & cupieres, retoucheres.
Musiker og Malersvend og senere organist portræt, ægtepar, børnebilleder, mor og barn
590 Madsen, M. P. Vestergade 52 Odense Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 545).
1893-1900
591 M Sørensen, Chr. N. Danmarksgade 7, lige overfor Raadhuset Frederikshavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 794). Pladen opbevares for Efterbestilling. 1896-1897 Fotograf, Løjtnant blev medl. 1896 portræt, børnebillede, et billede m. beskrivelse af fotografens arbejde på basiden,
592 M Winther, J. E. (Jørgen Enevoldsen) Vestergade Lemvig 01-01-1868 00 00 00 04-08-1903 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 856). 1898ff. Forstørrelser fra 4 til 30 Kr. Litografi af atelieret på bagsiden. portræt, børnebilleder
593 M Christiansen, P. C. (Peter) ( Birkedals Eftf.) Brogade 12 Christianshavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 230). Pladen opbevares. 1879-1887 var medl. 1883 farvelagt sømandsbillede, børnebillede, portræt, mor og barn,
594 M Christensen, Peter (Peder Christian) (Muncks Eftflgr.) Søndergade 42 Horsens 30-05-1856 00 00 00 20-04-1943 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 224). Ca. 1896ff. Litografi af atelier på basiden. Ved Efterbestilling udbedes et Kort. Se ID944. udd. Manufakturhandler i Næstved blev medl.sept. 1896 Seilmager E. Johansen, Horsen. portræt,
595 M Christensen, Chr. Nørregade Kjøge 26-04-1828 00 00 00 05-05-1920 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 217). Pladen opbevares for Efterbestillinger. Opr. Malermester ægtepar, børnebilleder,
596 M Christensen, J. P. Rønnedevej / Østergade 16 (98 - 99) Faxe / Maribo Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 220). 1890 - ca. 1911. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Se ID634. Har et billede med adressen Østergade 98 - 99. Faxe Ladeplads blev medl. sep. 1891 portræt, ægtepar, mor og barn, konfirmand, familiebillede, børnebillede,
597 K Zehngrafs eftf. Torvet Hobro Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 865). Ca. 1880erne. Er også beskrevet under fotografer i Hobro. Se ID1018. børnebillede, portræt,
598 Thorsøe Bredgade 20 i Stuen Kjøbenhavn Længere beskrivelse bag på visitkortet. Portraitmaler
599 Frk Thomle, Pauline Frk. Merløse St. Holbæk 02-01-1872 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 806). 1904-1915. Se følgende link http //www.fotohistorie.com/thomle-pauline-merloslashse-ballerup.html. portræt,
600 M Mauritzen, Peter W. (Atelier Nord) Nørrebrogade 175 København 20-09-1874 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 554). Ca. 1904-1911. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Bestillinger paa større Billeder modtages. TGV 299 portræt,
601 Pedersen, P. M. (Peter Marinus) (Atelier Moderne) Bredgade 40 Herning 06-02-1885 00 00 00 01-09-1955 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 653). 1-9-1906ff. Længere beskrivelse bag på visitkortet. Beskrevet i Fotografer i Herning i 100 år. 1906-1944. Har et billede , hvor Pedersen er stavet med t. Billigere end Agenterne leverer Jeg Forstørrelser efter ethvert Fotografi. 126 portræt, ægtepar,
602 M Madsen, N. C. (Niels Christian) Allgade 57 (HJ. af Allgade og Jernbanegade) Aalborg 08-07-1858 00 00 00 17-07-1921 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 546). 1888-1896. Beskrevet i Aalborgbogen 1967. Ved Efterbestillinger bedes opgivet No.. medl. Af Da. Fot. Foren. portræt, konfirmand, børnebilleder, bedstemor m. barnebarn,
603 Frk Hauschildt Bodil Frk.(Mathilde Bruns Eftf.) Alleen ved Kirkegaarden Ribe 09-10-1861 00 00 00 25-12-1951 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 373). 1890-? Kongl. Hoffotograf. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Se ID685. opr. Privatlærerinde, senere fotograf portræt, børnebillede,
604 M Meyer, Daniel (Jacob) Nygade 236 (Jernbaneatelieret) / Frederiksborggade 48 Holbæk / København 09-11-1870 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 560). 1899. Pladen opbevares. var kun medlem 1897 portræt,
605 Henriksen, Margrethe Østergade 7 Hadsten Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 640) under Peder Olsen. Hun bliver gift med ham. Se ID700.
606 K Nielsen, Laura (Johanne Dorthea) (Atelier Trianglen) Østerbrogade 78 København Ø 27-03-1863 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 612). Ca. 1911 - ca. 1920. Efter dette Billede leveres Forstörrelser indtil Legemsstörrelse i Kul og Emulsion. Pladen opbevares for Efterbestillinger.
607 Hansen, V. Stenlille St. Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 363). Ca, 1902ff. Fotograf og Galanterihandler
608 M Mønsted, Chr. (Otto Christian) Mindesgade 324 (Verden) Aarhus 25-03-1834 00 00 00 16-08-1912 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 592). 1865-1876
609 Atelier Moderne Haarby Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. far mor og barn,
610 M Hansen, C. J. F. (Carl Johan Ferdinand) Adamsgade 4 Odense 29-08-1876 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 336). 1897-1908. Pladen opbevares for Efterbestilling. Medl. Af Fyens Fot. Foren. soldaterbillede,
611 M Hanghøj, Chr. (Christian Michael) Mathiasgade 19, efter 1884 nr. 31 Viborg 16-06-1853 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog(s. 330). 1878-1884 portræt,
612 Frk Hansen, Dagmar Algade 33 / Slotsgade 2. Bankbygningen Vordingborg / Hillerød Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 337). (S. Wahl-Hansens Eft. I Vordingborg). Ca. 1906ff / 1910ff. portræt
613 M Hansen, N. P. Skt. Hansgade 3 Ringsted / Hvalsø ST. 28-10-1892 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 358). Ca. 1898. Pladen opbevares. 42 Blev medl. 1898 Soldaterbilleder, indfødt fra St. Thomas, portræt, ægtepar, konfirmand, børnebillede,
614 Frk Holst, Eva (Klara) (L. Dinesens Eftf.) Fisketorvet 2 Odense 04-02-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 395). 1896-1900. 1. Klasses Atelier. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Blev medl. 1896 portræt, børnebilleder, Premierlieutnant og Ritmester Nils Vilhelm Hoffmann,
615 Hofgreen, Selma & Co Frederiksberggade 21 København K Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 389). Ca. 1898. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt,
616 Frk Hjort, Clara Frk. Jyderup St. Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 387). Ca. 1893-1904. Pladen opbevares for Efterbestilling. Blev medl. 1893 portræt,
617 M Høeg, A. N. (Andreas Nicolai) Havnestræde Thisted 14-05-1835 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 402). 1873-1886. Ved Efterbestillinger bedes opgivet No.. Ægtepar, Portræt,
618 M Jørgensen, Jul. (Julius) Algade 49, Skraas for Museet Aalborg 28-12-1858 00 00 00 16-07-1922 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 457). 1887-1895. Beskrevet i Aalborgbogen 1967. 1858-1922. portræt, ægtepar, børnebilleder,
619 M Jørgensen, V. (Poul Georg Villiam) Hjørnet af Kors- & Gjerritzgade / Casino Svendborg / Ringsted 11-06-1843 00 00 00 24-12-1917 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 463). 15.7.1880 - ca. 8.4.1882 / 1889ff. Copiering og Forstörrelser udföres efter ethvert Billede indtil Legemsstörrelse. Alt optages i Momentbilleder uden Hensyn til Veiret. Pladen opbevares for Efterbestillinger. 1889. portræt, børnebilleder, mor og barn,
620 Petersen & Søns Eftf., J.og E. Hohlenbergs Eftf. Østergade 32 og Kristen Bernikows gade 1 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 676). Ca. 1910- ca. 1912. Kgl. Hoffotograf. portræt,
621 Frue Jensen, Anna Frue Haslev Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 418). 1890erne. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Efter dette kort udføres større Billeder indtil Legemsstørrelse. blev medl. 1892 portræt,
622 Jensen, C. Sct. Hans Torv København N Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 419). 1907-1909 portræt,
623 M Jensen, Regnar Amagertorv 22, Hj. Af Walkendorfsgade Kjøbenhavn 20-11-1932 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 434). 1896-1904 blev medl. 1892 portræt,
624 M Iansen, V. (Christensens Efterf.) Nørregade 207 og 297 Kjøge Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 405). Slutningen af 1880erne. Antagelig Niels Valdemar Iansen, fader til Emil Iansen ID239. Pladen opbevares for efterbestillinger., Storehedinge portræt, børnebilleder, ægtepar, 3 unge damer, konfirmand,
625 M Nielsen, (Rasmus) Carl (Chr. Christensens efterflg.) Mogensgade 20 Viborg 12-03-1850 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 604). 1884-1891. Tilkjendt hædersdiplom på Viborg Amts Industri og Landbrugsudstilling 1887. Efter dette Billede kan leveres saavel Miniatur som legemstore Fotografier. Pladen opbevares for Efterbestillinger ved opgivelse af Navn. Gjedsted portræt,
626 Atelier Elegance Vig Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. For Holdbarheden af ethvert fra Atelier Elegance udgaaet Fotografi ydes ubegrænset Garanti. Elektrisk Lys indlagt overalt i Lokalerne. Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt, børnebillede,
627 Teilmann, Asta & Co Nykjøbing M. Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 802). Ca. 1898 - 1900. blev medl. April 1898
628 Jørgensen, Ch. ( I. B. Sidenius Eftfgr. ) Nykjøbing F. Beskrevet i B. Ochsners bog (s.455).
629 Wismers Eftf. Nytorv Nakskov Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 858). Virksom før 1872. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt,
630 Larsen, L. Vestergade / Møllergade ved Torvet Maribo / Svendborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 506). 1890erne. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt, børnebilleder,
631 M Fischer, F. (Christian Friedrich Fritz Wilhelm) Stengade 60, ligefor Raadhuset Helsingør 04-03-1852 00 00 00 20-09-1916 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 274). 16.5.1884ff. Pladen opbevares. blev medl. nov/dec 1899 soldaterbillede, portræt,
632 M Bech, Carl (Adolph) Vestergade 7, overfor Raadhuset Odense Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 147). 1850-1876. På bagsiden står, eftertryk forbydes. Etableret som daguerreotypist ca. 1850. maler+daguerreotypist portræt, børnebillede, ægtepar,
633 M Reinau, Chr. (Christian Frederik) Søndergade 15 Horsens 07-02-1863 00 00 00 03-07-1939 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 707). Ca. 1912-1938. Cand.pharm.1884 blev medl. 1890 portræt,
634 Christensen, J. P. (Buchhave-Petersen Eftrf.) Tranebjerg-Samsø Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 220). 1890-1911( ID634 og ID596 er samme fotograf). Pladen opbevares for Efterbestilling. blev medl. 1891 portræt, børnebillede
635 M Andersen, C. (Christian) Vestergade Saxkjøbing Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 116). Ca. 1890. portræt,
636 K Vorbeck, Henriette Hovmeden 9 Randers 04-06-1870 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 833).1896- ca. 1901. Datter af Bernhard Vorbeck ID514. 1896-ca. 1901. Specialitet Øjebliksbilleder af Børn og Forstørrelser indtil Legemsstørrelse. portræt; børnebilleder, ægtepar,
637 M Munck, A. (Rasmus Anton) Søndergade 42 Horsens 03-05-1838 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 576). Ca. 1889 - 1896. Efterbestillinger modtages ved Opgivelse af No.. portræt, ung pige, far og mor m. 2 børn.
638 M Hollesen, Frederik (Andreas) Østergade 17 Hjørring / Brønderslev 14-07-1875 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 391). 1898-1914. Portrait Fotografi, Grupper og Børneoptagelser, Studier og Reproduktioner. Forstörrelserefter ethvert Billede i hvilket som helst Format udföres paa holdbare Papirsorter. Udenfor Atelieret Specialitet Fotografering i Hjemmene saavel ved Dag som ved kunstigt Lys Optagelser af Gadescener, Bygninger, Forretningslokaler, Maskiner, Landskaber, Dyr o.s.v.. - I Vintermaanederne fotograferes ved kunstigt Lys fra Mörkets Frembud. - Atelieret er lukket alle Søn- og Helligdage. Brønderslev blev medl. 1899 portræt, børnebillede
639 Frk. Dahl, Fanny (Vilhelmine) Adelgade Hobro 08-08-1865 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 238). Er også beskrevet under fotografer i Hobro. 1896-1897. børnebilleder, portræt,
640 M Jensen, A. (Anders) Kannikestræde Hobro / Kjellerup / Grenaa 11-03-1859 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 417). Ved Efterbestillinger bedes opgivet No.. Ca. 1888 - 1892ff. blev medl. April 1889 brudepar, børnebilleder, portræt, ægtepar, konfirmandinde,
641 Andersen, A. Gandrup ST. Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. portræt,
642 M Bay, Søren (Hansen) Asnæs & Faarevejle 18-06-1879 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 146). Modtaget sølvmedaille fra Dans Fotografisk Forening. Litografi af Atelieret på bagsiden. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Atelier for Kunst & Fotografi. 16 Faarevejle St. portræt,
643 Fotografisk Atelier Storehedinge Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
644 M Eilertsen, H. (Hans Peder) Strandvejen 185 (ved Kirken) Hellerup 19-09-1860 00 00 00 18-02-1930 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 257). 1909 - 1920. (forh 16 Aar etabl i Frankrig), Elevator. Flere internationale medailjer. Pladen opbevares. Har fået nogle priser i Frankrig. Helr. 400x blev medl. Nov. 1885 børnebillede, portræt, matros, konfirmandinde, student.
645 M Hartmann, L. (Friedrich Leopold Hermann) Gothersgade 11 (49) Kjøbenhavn 08-10-1839 00 00 00 09-05-1897 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 370). 1878-1886. Deltog i krigen i 1864. Efterfølger Budtz & Co., Marie. Amerikanske dobbelt Atelier for Fotografi. Ved Efterbestillinger opgives Navn og No.. portraitmaler og photograf portræt, justitsraad Jacobsen kontorchef i nationalbanken 1883, børnebillede
646 F Hansen, N. C. & Schou Østergade 15. (Kongens klub) Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 365). 1-12-1867 til 1869. Kongens Klub. Portraitmaler Farvebelagt Billede af ung pige med Læsødragt, mor og barn, portræt, ægtepar,
647 Frk Madsen, K. (Kirstine Georgine) / Atelier Juelsbakke Juulsbakke Ebeltoft 27-08-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 544). 1896ff. For Efterbestillinger Nr. blev medl. Jan,/feb. 1898 som R. Madsen portræt, dåbsbillede, børnebillede,
648 M Möller, J. G. (Jacob Gilbert) Skindergade 3 Ebeltoft 06-12-1837 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 588). Pladen opbevares. Etabl. 1867 til 1907. Har et visitkort med fejlagtig L. G. Møller. portræt, familiebillede,
649 M Petersen, Frederik Ferdinand Store Kongensgade 21 Kjøbenhavn 09-01-1815 00 00 00 18-12-1898 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 661). 1857-1866. Formand for Den Fotografiske Forening stiftet den 20.01.1863. daguerreotypist og fotograf stiftet 20/01/1863 / første formand portræt, billede af Kirsti Mackeprang, Kammerherre Johan Chr. v. Jessen,
650 Schou, V. Lille Kjøbmagergade 57 Kjøbenhavn Ikke beskrevet i B. Ochsners bog, men muligvis den samme som ID474. portræt,
651 M Nielsen, N. C. (Niels Christian) Chr. Husteds vej 6 Ringkøbing 26-04-1879 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 613). 1914-? 178
652 Frk Vestergaard, Dagmar Frøken Kvarmløse Tølløse ST. Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 827). 1906-? portræt,
653 M Daugård, L. (Ludvig Jensen) Uldum St. 09-08-1877 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 243). 1905ff.
654 Frk Blume, Nielsine Vestbirk Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 173). 1902. medl. 1905
655 M Petersen, Heinrich (C. Huseler Nachfolg.) Schleswig Ikke beskrevet i B. Ochsners bog, men efterfølgeren er. soldat m. rygsæk,
656 M Kjøller, B. (Bendt) Pilestræde 87C Allinge 01-03-1846 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 478). 1890. børnebillede,
657 M Bloch, H. (Hans Frederik) Mogensgade 5 / Kannikestræde Grenaa 17-07-1835 00 00 00 02-09-1891 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 170). 1868-1878 portræt,
658 M Nyboe ,Christen Henriksen Vestergade Ringkjøbing / Lemvig 07-03-1853 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 625). Ca. 1878-1885. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Har et billede stemplet på basiden Chr. Nyboe, Fotograf, Lemvig. Electriker + fotograf blev medl. 1900 portræt,
659 Atelier Metropole (P. M. M. Christensen) Nygade 4, stuen København K. Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 135). 1900-1902. Kunstigt Lys. portræt,
660 M Bock, Orla (Mikael), (Steen Møllers Eftf.) strax utanfor Norreport Halmstad 26-12-1872 00 00 00 27-05-1930 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 175). 1899-1903. 1sta Priset i Ringsted 1895. Samme som ID 62. Copier og Forstørrelser udføres, alle Plader opbevares. 250 Veinge og Laholm blev medl.1895 portræt,
661 M Aagaard, Niels Peder Nielsen Falkoneralle 33 Frederiksberg 21-03-1864 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 868). Ca. 1895- ca. 1901. Pladen opbevares for efterbestilling. ID661, ID678 og ID874 er alle på samme adresse. blev medl. 1895 ,var medl. 1897 portræt, børnebilleder, mor og barn, marinesoldat,
662 M Kjøller, Alfred (Christian) Havnegade Allinge 18-02-1883 00 00 00 02-06-1957 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 477). Fra 1911. Malermester og Fotograf børnebilleder, mor og barn,
663 M Diedrich, (Carl) Heinrich (Ludolph) Sveitserplads (Lige overfor Casino) Slagelse 05-04-1834 00 00 00 03-02-1905 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 246). 1891-1901 bogbinder og fotograf portræt,
664 M Schmidt, Nis (Christensen) Sjællandsgade 512 (24), ligefor Raadhuset Fredericia Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 741). 1870erne børnebillede,familiebillede, soldat, 2 mænd m. bowlerhat,
665 M Gaudenzi, Robert (Eftf.) Østergade 3 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 301). 1880-1889.
666 Kier, H. Søndergade 15 Horsens ikke Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. børnebillede,
667 M Christensen, (Jørgen) Sofus Danmarksgade 21 Fredericia 09-02-1855 00 00 00 05-09-1927 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 226) . 1880erne. Sølvmedaille 1891, højeste udmærkelse. Copiering og Forstörrelser udföres efter ethvert Billede Indtil Legemstörrelse, Interieurs, Prospecter og Grupper i det Frie tages paa Bestilling. Ved Efterbestilling udbedes et Kort. Samme fotograf som ID107. soldaterbillede, portræt, far og søn i robåd,
668 M Buxbom, J. C. Hansen (Johan Christian) Torvet Saxkjøbing 27-09-1870 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s . 206). Ca. 1889ff. portræt,
669 Andersen, K. ST. Mikkelsgade Slagelse Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. børnebillede, tvillinger,
670 M Andersen, Martin Vinderup 06-10-1882 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (122). Ca. 1917 portræt, ægtepar m. barn,
671 M Andersen, Laurs Them pr.Silkeborg 16-01-1846 00 00 00 05-04-1937 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 121). Ca. 1906. Pladen opbevares. opr. Murer portræt, børnebilleder, topografiske billeder,
672 K Nielsen, Signe Jernbanegade Haslev / Storehedinge (ligefor kirken) 21-09-1876 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 617). 1910-?. portræt,
673 K Nielsen, Signe Dubgaard ( A. B. Hansens Eftf.) Banegaardsvejen Struer 30-06-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 617). 1898ff. Opr. Sine Overgaard gift Dubgaard Nielsen. Se ID179 og ID180. Ved Efterbestilling bedes opgivet No.. Modtaget anerkendelse i Ringkjøbing Amt, for Duelighed og Snille 1893.
674 Steffensens, H. Ejlert Eftf. Nørregade 49 Odense Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 775) Atelieret overtoges i 1902 af Gustav Bjerknes
675 Andersen, C. Carstensensgade 40 København V Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. portræt,
676 M Jeppesen, Adolf (Reinaus Efterfølger) Lindegade 3 Kallundborg / Kalundborg 02-10-1871 00 00 00 11-07-1910 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 437). 1903-? Bruger Reinaus papstykker. Sølvmedalje i 1899. Sølvmedaille Dansk foto. Forening 1905. Medaillie for Kunstfotografi paa verdensudstillingen i Liege, Belgien 1905. Efterbestilling modtages efter alle i forretningen tagne plader. Et litografi af 2 lurblæsere på bagsiden. Sømand (Søridderen), portræt, dame m. hund,
677 M Friis, John Vesterbrogade 20 Kjøbenhavn 21-12-1856 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 289). 1883-1904. Pladen opbevares for Efterbestillinger. blev medl. 1896 portræt, børnebilleder, tivoligarder, ægtepar,
678 Atelier Falken Falkoner Alle 33 Kjøbenhavn F Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Ca. 1904. ung pige m. hund, Lydia Larsen,
679 Frk Jacobsen, Anna Ollerup pr.Vesterskjerninge / ved Svendborg 20-12-1863 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 409). 1893-? Pladen opbevares for Efterbestillinger. Gamle Fotografier omfotograferes i hvilken som helst størrelse. Cykelbillede / 2 Cykler. Børnebilleder, portræt,
680 M Jørgensen, Poul Danmarksgade 21 Fredericia Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
681 Pedersen, M. (Atelier Moderne) Vestergade Herning Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 653). 1-9-1906. Ved Efterbestillinger bedes opgivet No.. portræt,
682 Frk Bjørkgren, Hulda Agusta (Nielsens Efterfölger) Jernbanegade / Amagerbrogade 45 Køge / Kjøbenhavn C 30-04-1863 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 166). 1892-? Litografi på bagsiden, Kan være Kjöge aa. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Har et billede med adressen Amagerbrogade 45, som ikke er beskrevet i B. O.. blev medl. 1894 portræt,
683 M Lerche, Fr. Chr. Broacker Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 516). Visitkortfotos 1880erne. Pladen opbevares til Efterbestillinger. photograph portræt, far og mor m. barn, 2 damer,
684 Frue Fisker, Hedvig Danmarksgade 21 Fredericia / Støvring Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 276). 1908-1915. Formentlig datter af Lauritz Sørensen portræt,
685 K Hauschildt, Bodil Sct. Clemensborg Aarhus 09-10-1861 00 00 00 25-12-1951 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 373). 1908-1922, Se IID603. opr. Privatlærerinde, senere fotograf
686 M Lundhus, Peter Vestergade Thisted Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 535). medl. 1906 portræt,
687 M Lippert, Ludvig Danmarksgade 21 Fredericia 04-08-1877 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 526). 1899-1906. Pladen opbevares. blev medl. 1899 portræt,
688 K Valentin, Helene Langgade 31 Valby Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 826), men som Anna Valentin på samme adresse. Har senere fundet et billede med navnet H. Valentin Schmidt, Langgade 31, Valby portræt,
689 K Petersen, Hertha (Camilla) Jahnsensvej, villa Hertha Gjentofte 03-11-1863 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 662). 1905-?
690 M Petersen, (Carl) Vilhelm Vesterbrogade 18, Hj.af Petersens Passage Kjøbenhavn V 30-09-1854 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s . 675). 1882-1888. Landsteder, Bygninger, Gravsteder, ectr udføres efter Bestilling. Fin bagside, men med stempel, navn og adresse. var medl. 1880 ægtepar, portræt,
691 M Rasmussen, L. P. (Lars Peter) Gl. Amagertorv 31 Kjöbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 700). Ca.1862 - ca. 1875. Pladen bevares for Efterbestilling. 1860-1862 omrejsende fotograf medl. I 1865 i Den fotografiske Foren. portræt, soldat faldt i krigen 1864, Hans Christian Ferslew,
692 Frk Thomle, Pauline Ved Realskolen Ballerup 02-01-1872 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 806). Se ID 599. Måske den samme fotograf.
693 Bruun & Dreyer Frederiksberggade 19 Kjøbenhavn K. Beskrevet i B. Ochsners bog (s . 196).
694 M Müller R. C. Paul ( Th. Spellings Eftf. ) Lille Torv 3 Rønne 01-01-1869 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 580). 1899 - 1906. Samme fotograf som ID 780. Pladen opbevares for efterbestilling. Forstørrelser indtil Legemsstørrelse. medl. af Da. Fot. Foren. 1899 familiebillede, portræt, børnebillede, konfirmander,
695 M Møller, C. M. (Marius Silentz) Adelgade 17 Nysted 16-09-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 589). 1899. portræt
696 M Haarup, Carl Valdemar Gjerritsgade 22 Svendborg 19-06-1870 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 405). 16.9.1894 - ca.1919. Pladen opbevares. Copiering og Forstörring af alle Portraitter indtil Legemsstörrelse. Fotograf og købmand, (exam. Fotograf) portræt, børnebilleder, ægtepar,
697 Frk Christensen, Christine E. Højskolehjemmet Odense 16-09-1853 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 218). Se ID1601. Pladen opbevares. D. s. s. Kristine Kristensen, se ID1601. brudepar, portræt, mor og barn, brudepar,
698 M Mikkelsen, M. K. (Atelier for Fotografi) S. Draaby pr. Morsø Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 565). Trykt på for og bagside, Atelier for Fotografi, men stemplet M. K. Mikkelsen, Fotograf. blev medl. sept. 1891 Portræt, Gruppebillede
699 M Weishaupt, Anders Peter St. Kongensgade 21 / Møntergade 36, hj. Af Gothersgade Kjøbenhavn K. 22-12-1856 00 00 00 11-01-1925 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 841). 1912- . Pladen opbevares for Efterbestillinger. blev medl. 1885 Mor og Barn, Børnebilleder, portræt, soldaterbillede,
700 M Olsen, Peder Østergade 7 Hadsten ST. 21-06-1866 00 00 00 19-12-1946 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 640). 1894-1913. Bror til astromekanikeren Jens Olsen (1872-1945). Den 28-04- 1894 gift med Margrethe Henriksen (ID605). Peder Olsen efterfulgtes af sine sidste elever Margrethe Dyr og Anna Nielsen. portræt, børnebilleder,
701 Størkler, J. W. Sønderborg Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
702 M Pio, F. Chr. (Frederik Carl Christian) Klædeboderne 47 Kjøbenhavn 17-04-1832 00 00 00 12-03-1904 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 681). Ca. 1865 - ca. 1867. børnebillede,
703 M Andresen, Andreas Gr. Strasse 6 Hadersleben 19-07-1884 00 00 00 25-03-1971 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 126). 1911. portræt,
704 Atelier Esplanade Toldbodvej 2 (hjørnet af St. Kongensgade) Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 134). Ca. 1900. Efter dette Billede kan erholdes kopier indtil Legemsstørrelse. portræt, børnebillede
705 M Steinlein, Christian (Frederik Ludvig) Kongegade 22 / Vestergade 52 Nyborg / Odense 01-01-1864 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 776). 1883-1888. Ca. 1891- ca. 1893. Pladen opbevares for Efterbestillinger. blev medl. 1883 børnebilleder, soldaterbilleder, portræt, ægtepar,
706 M Nielsen Søe, Niels Peter Frederiksberg Alle København 01-06-1885 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 613). 1911-1915, men har et billede dateret 1910
707 M Christensen, Franz (Emanuel) Jernbanegade 3, Østergade 4b Hjørring 05-07-1942 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 219). 1906-1913 portræt, ægtepar, børnebilleder
708 Grand Atelier Istedgade 58 København V Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. portræt,
709 Atelier Nora Nørrebrogade 14 København Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Billed dateret 1914
710 M Kofoed, Karl (Morten) Store Torvegade 5 Rønne 11-11-1884 00 00 00 03-06-1957 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 488). 1912-?
Starter som fotograf på St. Torvegade 54.
portræt, børnebilleder, far mor og barn,
711 Columbus Østerbrogade 66 ( om hjørnet ) / Rosenvænget Alle 1 København ikke beskrevet i B. Ochsners bog. børnebilleder, visitkort sendt som fødselsdagshilsen, portræt,
712 M Mogensen, Gunnar Vestergade 7 Silkeborg 02-02-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 567). 1-6-1895. Guldmedaille i Paris 1904. Litografi af landskabsfotograf med udsigt til Himmelbjerget på bagsiden. Pladen opbevares. Fremstiller Mignon billeder. 107 blev medl. 1895 portræt, børnebilleder, familiebillede,
713 M Collin, A. Th. (Alfred Theodor) overfor Banegaarden Lyngby 19-10-1849 00 00 00 15-10-1922 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 235). 1888-? Hædersdiplom for fotografier på Nakskov Industriudstilling 1883. Pladen opbevares. 41 børnebilleder, portræt, familiebilleder, folkedragt, mor med børn,
714 M Thygesen, Axel / Vestergade 19 Helsinge /Thisted 04-11-1870 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 812). 1905-1909 / 1909-? portræt,
715 M Skovdals Atelier Banegaardsstien Hobro 06-04-1889 00 00 00 11-02-1960 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 766). 1914-1960. Er også beskrevet under fotografer i Hobro. Pictorialist, Portræt
716 M Hansen, Georg Emil Norgesgade 22 / Bredgade 22 Kjöbenhavn 12-05-1833 00 00 00 21-12-1891 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 341). 1856-1891. Medalje i 1862. Balletdanser Harald Anton Scharff, 1836 - 1912. Har et par billeder stemplet på bagsiden E. G. Hansen, Bredgade. Prinsesse Alexandra, Frederik Paludan-Müller(jurist og forfatter). Portræt, brud, børnebilleder, mor og barn1861 lak.,
717 M Hansen & Co., Georg E Norgesgade 61. Hj. Af Toldbodvejen Kjöbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s.365). 1867 - 1871. Phot. TO H.R.H. The Prince of Wales. PHOTOG. DE LA COUR DE RUSSIE. 1867-1871. Kongl. Hof Photograph. billede af Amtsforvalter i Ribe Henrik? Nielsen, apoteker Niels Nielsens far.
718 M Saxtorph-Mikkelsen, Jacob Købmagergade 12 København K 29-07-1878 00 00 00 18-08-1951 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 733). Ca. 1905-1908. børnebillede,
719 M Rye, Emil (Carl Edvard) Aarhuus 25-03-1820 00 00 00 15-04-1890 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 725). 1861-1862. På basiden står Aarhuns. apotekerlære, huslærer, hotelforpagter
720 Frk. Schou, (Julie) Augusta (Paul Mullers Eft.) Lille Torv Rønne 30-07-1857 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 746). 1906-? Sølvmedaille i 1906 fra D.F.F. På bagsiden af medaillen står 1839-1889, præget i anledning af fotografernes 50 års jubilæum. Pladen opbevares for Efterbestillinger. familiebillede, børnebilleder, portræt, ægtepar, bedstemor m. 2 børnebørn,
721 K Hansen, Magdalene (M.) Ferskesøgade 64 Nexø 27-07-1866 00 00 00 05-01-1931 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 356). 1905ff. Hædersdiplom Svaneke 1908. Datter af Joh. Hansen (bagsiden) ID 202. Har flere billeder, hvor faderens bagside er bibeholdt, men forforsiden er trykt med Magdalene Hansen. Billederne har ændret karakter. Tre af hendes optagelser er gengivet i D.f.T., 1914, s. 19, 21 og 23. portræt, børnebilleder,
722 M Påskesen, Niels (Andersen) Aagaard 13-03-1866 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 690). 1894ff. Pladen opbevares. Billeder forstørres indtil Legemsstørrelse. Maler og Fotograf portræt,
723 M Rolin, Otto Hans Lassen Kongensgade No.10 Esbjerg 21-06-1859 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 719). Ca. 1886ff. Urmager og fotograf ægtepar, børnebilleder, portræt, mor m. sine to piger,
724 Dalsgaard Petersen, N. Fredericia Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 241). Ca. 1907. soldaterbillede med den lille landsoldat,
725 Dahl, N. M. Amaliegade Børkop Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt,
726 M Møller, Emil (Bernhard) Nygade 2, Hj. af Vimmelskaftet / Gothersgade No. 421 Kjöbenhavn / Viborg / Fredericia 06-01-1880 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 586). Ca. 1863 - ca. 1869. Slutningen af 1870´erne fotograf i Fredericia. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Soldaterbilleder. Ca. 1870 omrejsende fotograf i Østrig. mor og barn, familiebillede, portræt, soldaterbillede, børnebillede, portræt m. bem. copi,
727 Centralatelieret Skraas overfor Banegaarden Skjern Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. På basiden står følgende Enhver bør lade sig fotografere i Centralatelieret i Skjern, skraas overfor Banegaarden, thi der er De sikkerpaa at faa de bedste og holdbareste Fotografier i fineste Udstyrelse. For god Lighed garanteres. Fotografering af Landskaber, Grupper, Bygninger etc. Udføres til billigste Priser. Ældre Billeder omfotograferes, saa de bliver som nye. Specielt anbefales legemstore Fotografier, prøv engang, og De vil sikkert blive tilfredsstillet. mor og barn
728 M Bryde, Niels (egl. Bryde Petersen) Frisegade 192 / Skolegade 8 / Langgade 7 Nykøbing F. 28-11-1856 00 00 00 13-07-1940 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s, 197), men ikke på adressen Langgade 7. 1884- ca.1895. Ca. 1895-ca. 1898. Højeste udmærkelse, sølvmedaille 1895 på Fiskeri og Landbrugsudstilling i Nykjøbing. Copiering og Forstørring af alle Slags Portraiter indtil Legemsstørrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. brudepar, portræt, børnebilleder, familiebillede, gårdejer Lars Larsen plus hustru og børn,
729 K Hegtmann, Anna Tistrup St. 23-03-1858 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 375). Ca. 1900 - ca.1909. Pladen opbevares. portræt, børnebillede,dreng m. hund,
730 M Jensen, A. (Andreas) Søndergade / Østergade Hjørring 22-09-1835 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 417). 1863-1886. Ved Efterbestilling opgives No.. Pladen opbevares for Efterbestilling. blev medl. 1883 børnebilleder, konfirmandbilleder, portræt,
731 Atelier Moderne Nygade 7 Holbæk Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Se ID152, ID890 og ID1171 alle på samme adresse. 380 portræt, 3 piger,
732 Frk Andersen, Margrethe Frøken Snedsted 04-08-1880 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 122). 1904ff. portræt,
733 Atelier Victoria (Sørensen) Vestergade Thisted Muligvis beskrevet i B. Ochsners bog under Peter Sørensen (s. 797). bagerlærling,
734 M Behnke, Martin Torvet 7 Nyborg 12-01-1880 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 150). 3-10-1904ff. Efterbestillinger modtages ved Opgivelse af No.. 307 mand m. stok, konfirmand,
735 M Brandt, Cai Ditlev Hegermann Østergade 20 Hjørring 24-01-1921 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 183). 1886-1897. Ved Efterbestilling opgives No.. Fotograf og Portraitmaler blev medl. feb. 1885 ægtepar, portræt,
736 Christensen & Danielsen Nygaardsvej 2 Hj. af Strandvejen København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 227). 1914-1920? portræt, børnebillede,
737 M Diedrich, H. (Carl Heinrich Ludolph) (E. Langes Efterf.) Østergade 24 Kjõbenhavn 05-04-1834 00 00 00 03-02-1905 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 246). 1863-ca.1882. Har et lakeret dameportræt. Portræt efter tegning. bogbinder og fotograf portræt, børnebilleder, ægtepar, student,
738 Rasmussen, Th. Vestergade Thisted Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Men en Hans Rasmussen, Vestergade 319a er beskrevet, mon det er en fejl? Mor og Barn
739 M Thorsøe, A. Friis (Niels Anton Arild Friis) Enghaveplads 5 København 16-06-1876 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 811). 1904-? portræt, børnebilleder, pige m. hund,
740 Wettern, D. Schulterblatt 59b Altona / Hamburg ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Die Platte bleibt für Nachbestellung aufbewahrt.
741 M Ingstrup, Jens Michaelsen Skive 18-08-1829 00 00 00 18-08-1886 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s.406). 1873-1882. Plaaden opbevares for Efterbestilling. børnebilleder, konfirmand, portræt,
742 M Hadrup, P. (Peder Hansen) Nørrebrogade 12 / H. C. Ørstedsvej 4 (Lige ved Gl. Kongevej) / Falkoneralle 84 og Hj. af Rolighedsvej København 26-06-1864 00 00 00 06-12-1936 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 323 og 324). 1907-ca.1909 / 1910-1913. Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1954. Nora 870 / Vester 4080 blev medl. 1899 børnebilleder, portræt, ægtepar,
743 M Lindegaard, Johannes Petter Hj. Af Toldbodg. Og Kongensg. 22 / Kongensgade 12 Oslo (Christiania) 02-10-1830 00 00 00 10-01-1889 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 523). Biografi/historikk Født i Svendborg på Fyen 02.10.1830, død 10.01.1889. Gift med Kaia Marie Hansen (12.07.1847-13.03.1918). Han eiet gården Mellom-Nes i Asker og kjøpte i 1882 også gården Stokke på auksjon. Her hadde han store planer om å opprette et rekonvalescenthjem for syke, sanatorium m m. men oppga imidlertid snart planene, fordi han ikke kunne få Vestbanen til å anlegge stasjon ved Billingstad. I 1888 solgte han gården igjen.
Virkested
1860 ca-1889 Oslo
1860 ca
Oslo; Kongens Gade 12
1879-0000 Oslo; Toldbodgd. 22
0000-0000 Høland
Kilder Bonge, Susanne Eldre norske fotografer, 1980
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Nasjonalitet Norge
I maler- og murerlære i København, derefter på tegneskole. Familieportræt, Topografisk billede fra Oslo.
744 M Hansen, K. (Knud) Glamsbjerg St og Knarreborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 354). Litografi af atelier på bagsiden. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Eftermandens død i 1910, videreførte enken atelieret til 1912. Portræt, Børnebilleder,
745 Jensen, J. M. Hørdum (Hvidbjerg,Hurup, thyholm, Vestervig, Bedsted) Muligvis den samme J. M. Jensen som er beskrevet i B. Ochsners bog (s. 427) i Hvidbjerg og Hurup. 1914ff og 1918ff. portræt,
746 Knagh-Jensen & Co. Kjøbmagergade 11 København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 480). Legemsstore Fotografier fra 8.50. Pladen opbevares for Efterbestillinger. 1 Dusin Visit Fotografier fra 1 Kr. 50. 1 Dusin Kabinets Fotografier fra Kr. 4. Legemsstore Fotografier fra Kr. 8,50. dreng i matrostøj,
747 M Ridiger, Carl (Theodor August) Præstø Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 711).
748 M Most, (Carl) Peter (Herman) Hotel DU Nord 2 sal, Kongens Nytorv Kjøbenhavn 28-11-1826 00 00 00 17-09-1900 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 573). 1875- ca. 1882. Modtaget en Medalje i 1861 i Kjöbenhavn. På bagsiden, billeder paa Emaillee og Porcelain indbrændes. Etabl. Som fotograf 1858. Se ID358 og ID359. Robert Watt, 1837 - 1894, forfatter og instruktør. Billedskærer og Snedkerlære portræt, forfatter,
749 M Petersen, Adam Østergade 8 Randers Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 657).1891-?. soldaterfotograf blev medl. 1896 Soldaterfotograf
750 Schmidt, H. P. Skjærbæk Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 740). Ca. 1865. På bagsiden stemplet H. P. Schmidt, Photograph, Winum. portræt,
751 Pedersen, M. Vestervig Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
752 M Schmidt, A. (Adolf Poulsen) Skovbogade Varde 04-06-1852 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 738). Etableret 5-6-1872. Litografi af forretningen på bagsiden. Forstörrelser efter nye og ældre Billeder leveres indtil Legemsstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Musiker og Fotograf portræt, ægtepar,
753 M Slej, Carl Pedersen Ved Torvet Hurup St. (Thy) 30-10-1869 00 00 00 28-12-1930 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 766). 1898-1903. Priser bag på billedet. På basiden står følgende Forstørrelses-Anstalt, Gamle billeder omfotograferes, Friluftsbilleder tages på bestilling, Billeder i Gummitryk, i den mørke årstid fotografering ved kunstigt lys. Atelieret er aabent hver Dag til Kl. 7. I den mørke Aarstid Fotografering ved kunstigt Lys. På bagsiden stemplet kunstigt lys. Har et billede hvor der på bagsiden er en tabel, som angiver forskellige slags billeder i tommer, hvad de koster fra 1 til 120 stk. portræt, børnebilleder, mor og barn,
754 M Abrahamsen, Martinus Kjøbmagergade 11 Kjøbenhavn 14-07-1852 00 00 00 26-02-1923 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 106). 1893-1895. Kopier og Forstørrelser udføres. Alle Plader opbevares. grosserer i fotografiske artikler og fotograf Blev medl. 1892 portræt,
755 Frk Atelier Central (Bestyrer Agnes Olsen) Storegade No. 49 Stege 03-09-1878 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 131). 1914-? Forstørrelser udføres efter ethvert Billede. Pladen opbevares. portræt, familiebillede, ægtepar,
756 M Andersen, L. P. (Lars Peter) (Th.Petersens efterfølger) St. Knudsgade Ringsted 05-03-1862 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 121). 1889- . Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt, børnebilleder,
757 M Bock, J. (Jørgen Johannes) Søgade Ringsted 24-05-1881 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 174). Nekr. I ber. Fra Da. Fot. Foren. , I 1879-81 JOHANNES BOCK.
Den 24. Mai døde i Ringsted, Medlem af vor Forening, Architekt og Fotograf Johannes Bock. Efter at have modtaget sin Uddannelse ved Kunstakademiet i Kjøbenhavn, arbeidede Bock under vor berømte Landsmand Theophilus Hansen i Wien. Hjemkommen til Fædrenelandet, virkede Bock nogen Tid i Kjøbenhavn, hvorpaa, han nedsatte sig i Ringsted og udøvede her, ved Siden af sine andre Forretninger, ogsaa, praktisk Fotografien. Bock nærede en levende Interesse for Kunst, Videnskab og Industri, og har gavnet Ringsted og Omegn meget ved sin fleraarige Virksomhed som Formand og Medlem af Bestyrelsen den derværende Industriforening. Enhver som lærte ham nærmere at kjende, skattede hans aabne og elskværdige Charakter og vil med os beklage hans tidlige Bortgang.
Architect og Fotograf portræt, sognefoged P. Madsen og familie, Vekjølille,
758 M Bocks Atelier (Orla Mikael) St. Knudsgade 26 Ringsted 26-12-1872 00 00 00 27-05-1930 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 175). Ca. 1890 - 1904. Se også ID62 og ID757. Fremstiller Mignon billeder. blev medl. 1895 Soldaterbilleder, portræt, børnebillede,
759 M Larsen, H. (Hans) Mogensgade 20, ligefor lille Sct. Hansgade Viborg 06-02-1853 00 00 00 15-09-1924 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 505). 1899 - ca. 1920. Copier og Forstørrelser udføres efter alle Billeder indtil Legemsstørrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. blev medl. 1899 børnebillede, ungdomsbillede, 5 damer m. hatte,
760 M Christensen, Chr. Gl. Amagertorv No. 31 Kjøbenhavn 26-06-1851 00 00 00 28-01-1941 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 217). Prisbelønnet på udstillingen i Kjøbenhavn 1888. Pladen opbevares for Efterbestillinger. var medl. og senere formand familiebillede, portræt, konfirmand, børnebillede, ægtepar, soldat,
761 M Carolsfeld-Krause, Albert Jacob Peter von Conor (F. E. Hansens Eftf.) Ahlgade 7 Roskilde 29-09-1867 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 213). Fotograf i Roskilde fra 1897. På basiden står at han anbefaler formindsket og forstørret til alle størrelser og kan udføres som Platinotypi, Transparent, Kulfotografi etc. Børnefotografier. Død i 1928. Pladen opbevares. Exam. Pharm. 1885 345 portræt, mor og barn, børnebilleder, ægtepar, far mor og barn,
762 Christiansen, A. Roskilde Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
763 M Dresler, I. F. (Iver Frederik) (tidl. Rye og Fritz) Store Torv (Hjörnet af Store Torv Kjödtorv)(Ved Aaen nærmest Fiskerbroen) Aarhuus 16-10-1820 00 00 00 22-11-1883 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 250). 1865-? Hædersdiplom i Stokholm 1866. Hædersdiplom. Billede fra 24-6-75. På bagsiden står I. E. Dresler på forsiden J. F. Dresler. Fotografisk Atelier for Portraiter, Prospecter og Reproductioner. Farbroder til Valentin Dresler. Originalpladen bevares. Har et billede af Provst Brammer. Maler og Fotograf portræt, udendørsbillede af 3 herrer, ung pige, 3 børn,
764 M Fischer, C. F. junr. (Carl Ferdinand) Ryesgade No. 16 Aarhus 18-10-1879 00 00 00 16-12-1957 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 273). 1905-1908. Søn af F. Fischer. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Forstørrelser leveres indtil Legemsstørrelse. 1481
765 M Fritz´s Fotogr. Atelier (Andreas) Aarhus 02-11-1828 00 00 00 22-02-1906 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 293). 1863-1865 Maler og fotograf. Uddannet på akad.. Topografisk billede,
766 M Forum, J. C. (Jes Christian) Kræmmergade Varde 16-01-1832 00 00 00 22-12-1916 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 280). 1865-1880. Ved Efterbestillinger bedes opgivet No. Har 2 meget tidlige billeder med stemplet navn på bagsiden og Varde stavet med Warde. Købmand og Fotograf portræt, børnebillede,
767 M Eide, O. (Otto) Sankt Hans Torv 3 København 20-06-1881 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 267). 1909 - ca. 1911. Musikerbillede.
768 Atelier Bon Marsche Gothersgade 83 Kjøbenhavn K Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 131). Pladen opbevares for Efterbestillinger. Ca. 1900. portræt,
769 M Glistrup, Johannes C. (Christen) Brogade Nexø 31-07-1866 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 306). Ca. 1890ff. Pladen opbevares for Efterbestilling. Glistrups efterfølger er formentlig Ipsen & Møller. Fotograf og Malermester oktober 1890 portræt, barnedåb, mor og far m. barn,
770 Harnisch & C0., E. (Sinding & Chr. Møllers Eft.) Østergade 58 (Kong Salomons Apothek) Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 369). Ca. 1890. portræt,
771 Frk. Markussen, Dagmar Egtved Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 550). Ca. 1898. Efter dette Billede kan leveres Fotografier indtil Legemsstørrelse. Pladen opbevares. portræt,
772 Nielsen, A. W. Vesterbrogade 56 (vis a vis d. kgl. Skydebane) København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 601). Ca. 1911 til 1916. børnebillede,
773 Frk Klitgaard-Nielsen, Karen (Elisabeth) Kjøbmagergade 6 København 11-08-1878 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 480). Frøken. 1908 til ca. 1920. portræt, børnebilleder,
774 M Larsen, M. P. (Morten Peter) Hadsund 06-12-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 507). Ca. 1900ff. Stemplet på bagsiden Kunstigt Lys. hyrekusk, vognmand, konditor, fotograf, børnebilleder, portræt,
775 M Andersen, Knud J. (Jørgen) Rønde 09-03-1859 00 00 00 11-03-1932 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 120). 1894. blev medl. 1890 børnebilleder, portræt,
776 M Gylstorff, W. (Wilhelm Peter Heinrich) Torvegade 10, ved Løveapotheket Randers 12-06-1852 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 321). Ca. 1888ff. Præmieret Flensborg 1882 med Diplom. Ca. 1884. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt, børnebilleder,
777 M Lassen, Björn Østertorv Skive Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 509). Pladen opbevares for Efterbestillinger. Startet d. 11-12-1906.
778 Sønderbro, Atelier Amagerbrogade 156 Ringsted Ikke beskrevet i B. Ochsner. portræt,
779 M Olsen, Valdemar (Julius) Jernbanegade 15 Kolding 24-03-1879 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 641). Ca. 1903 - ca. 1914. Medalje i Horsens 1905 med indskriften Arbejde er vej til lykke. Beskrevet i bogen Fotografer i Kolding indtil 1940 af Inge Ladegaard. portræt, cand. polyt. Harald Niendahl,
780 M Müller, (R. C.) Paul Vesterbrogade 34 København 01-01-1869 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 580). blev mel. 1899
781 M Jensen, Chr. (Christen) Hornum ( filial i Farsø ) 30-01-1868 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 420). 1898. Farsø blev apil / maj 1898 medlem og atter marts 1907 børnebilleder, portræt, konfirmand, portræt i det frie,
782 K Andersen & Co, Laurine Odder Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 125). Ca. 1880erne. Pladen opbevares. portræt,
783 Frk. Boldsen, Ane Storegade 10 / Raadhusstræde 2 Randers 14-03-1875 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 177). 1898ff. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Etabl. Ca. 1898. Fra ca. 1906 Fru Boldsen Gadmar. Se ID784 og ID954. portræt, en dreng,
784 K Gadmar, Ane Boldsen Raadhusstræde 2 Randers 14-03-1875 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 298). 1905 - ca. 1910. Se ID783 og ID054. portræt
785 K Hanghøj, K. (Karen f. Jensen) Vestergade Thisted 19-08-1855 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 330). Beg. Af 1880erne. Pladen opbevares for Efterbestilling.
786 M Grand Atelier (indehaver Lauritz Olsen) Østergade 50 Kjøbenhavn 24-03-1834 00 00 00 25-05-1899 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 312). 1893 - 1897. Indehaveren belønnet med Prismedaille. Uforanderlige Legemstore Emulsjonsbilleder. 25Kr. Pladen til dette Billede Gjemmes altid. Efter det nye system med Sydlys. Specialitet Kopier i alle Störrelser af ældre Fotografier. Se Olsen, Lauritz (B. O. s. 638). blev medl. I 1866 portræt,
787 Frk. Hasle, Th. Rask (Theodora Sophie) (P P Adrians Eftfl.) Østergade Rødby 25-04-1876 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 371) og under Adrian, Peder Pedersen (s. 106). Overtog forretningen i 1903. Pladen opbevares. medstifter af kredsafdeling for Lolland-Falster af D.f.F. portræt,
788 M Müller & Co, Budtz Bredgade 21, Norgesgade Kjøbenhavn 26-12-1837 00 00 00 30-12-1884 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 580). 1863ff. Kgl Dansk, Svensk og Norsk- Hoffotograf. Hædret med 10 udmærkelser og Medailler fra europæiske Udstillinger. Billede fra Amalienborg. Billede af skuespiller Fritz Vilhelm Hultmann 1820-94. Billede af forfatteren Henrik Hertz, 1797-1870. Billede af professor, teolog H. N. Clausen 1793-1877.Hædret med 10 Udmærkelser og Medailler fra europæiske Udstillinger. Billede af digter og forfatter Carsten Hauch (1790-1872) muligvis en affotografering af oliemaleri. Henrik Hertz dansk forfatter (1797-1870). Soldaterbillede. Kemiker Edvard August Scharling (1807-1866). Høyen, Niels Lauritz (1798-1870). Wilhelm Folkmar Andersen (1852 - 1892). Kasserer i 1865 Billede af skuespiller Fritz Vilhelm Hultmann 1820-94. Forfatteren Henrik Hertz, 1797-1870. Professor, teolog H. N. Clausen 1793-1877. digter og forfatter Carsten Hauch (1790-1872). Henrik Hertz dansk forfatter (1797-1870). Soldaterbillede.
789 M Martensen, Fr. (Hans Friedrich Ferdinand) (Central Atelier) Grosse-Strasse 430 Hadersleben 14-10-1908 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 551). ægtepar, portræt,
790 M Hollesen, A. (Andreas Marinus) Østergade 60 / Gothersgade 21 København 30-11-1873 00 00 00 01-06-1924 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 391). Ca. 1911 - ca. 1920.
791 Ankjer, Julie & A. F, Wicklunds fotografiske atelier Hj. Af Brostræde & Steengade Helsingør Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 128). Begyndelsen af 1860erne. portræt,
792 M Brynjølfsson, P. (Pe´tur) Reykjavik 04-08-1882 00 00 00 01-04-1930 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s . 198). 1902 - 1905. Kongl. Hoffotograf Ekspedient og Fotograf
793 M Akselsen (Jens Johannes) Gørding 30-03-1888 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 107). Ca. 1911. børnebillede,
794 M Christensen, A. (Kristensen, Jens Ole Andreas) Bonnet St. 24-02-1867 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 214).
795 M Mahrt, W. (Waldemar Emil August) Banegaardsvej Hobro 18-12-1852 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 548). 1892-1897. Er også beskrevet under fotografer i Hobro. Efterbestillinger modtages ved Opgivelse af ovenstaaende Nummer. Pladen opbevares. blev medl. 1894 portræt, børnebilleder, konfirmand,
796 M Jørgensen, Oluf W. (Waldemar) (Chr. Neuhaus Eftf.) Købmagergade 14 København 09-01-1853 00 00 00 21-01-1922 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 460). 1894 - 1899. Pladen opbevares. Byen 2167y, 29167 portræt, ung jernbanemand 1911, børnebilleder, konfirmand,
797 M Stratbøcker, H. (Peter Hermann Heinrich) Frederiksberggade 21 Kjøbenhavn 20-10-1832 00 00 00 27-08-1901 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 779). Ca. 1863 - ca. 1884. portræt,
798 M Augustinus, Wm. (William Anthon Henry) Østergade 15 Kjøbenhavn 16-03-1866 00 00 00 24-10-1925 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 139). 1893- ca. 1896 fotograf, skuespiller, forfatter, filminstruktør portræt, børnebilleder,
799 M Kaysen, A. F. L. (Frederik) Torvegade (skraaes for Posthuset) / Norgesgade (Bredgade) 22 Veile / Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 470). Beg. Af 1860erne. 1865 medl. Af Den Fotgr. Foren. kunstoptagelse,
800 M Larsen, Ferd. (Jens Vilhelm Ferdinand) St. Kjøbmagergade No.11, ligefor Silkegade Kjøbenhavn 04-09-1830 00 00 00 22-10-1892 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 504) . 1864-1869. Elev af Hermann Ohm litograf og fotograf børnebillede,
801 M Hansen, Rasmus Chr. Ringe / Ryslinge / Korinth 07-02-1850 00 00 00 24-07-1927 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog ( s. 361). 1874. Bestillinger på større Billeder modtages. Filialen i Korinth er aabent hver Søndag. Ved Efterbestillinger opgives No. Købmand og fotograf i Ryslinge og Korinth medl. Fra 1882 pige med folkedragt , portræt, diakonisse,
802 M Wismer, Christian Peter Lauritz Steengaden 408, Steengade 30, skraas for Hotel du Nord Helsingør Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 857), billede fra 1882. 1868 - 1881i Helsingør. portræt, børnebilleder,
803 M Christensen, Lauritz Nielsen Storegade 458 / Smedegade 300, gamle Latinskole tæt ved Frue Kirke / Apothekergade 310 Haderslev 06-06-1818 00 00 00 10-01-1886 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 221). 1818-1886. Schleswig-Holsteinischer Photographen-Verein 1892 (Dem Verdienste). Hans hustru Helene Elisabeth f. Petersen videreførte forretningen til 01-04-1894, og flyttede ca. 1890 til Apothekergade 310. Enken overdrog 01-04-1894 forretningen til Georg Lindström, der videreførte den til 31-07-1897 under det gamle navn med tilføjelsen Indehaver Georg Lindström. Pladen opbevares til Efterbestillinger. Opr. Snedkermester portræt, børnebilleder, affotografering af bibelsk motiv,
804 K Otto, Anna Frederiksberggade 15 København 30-08-1878 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 642). 1911-1934.
805 Brøcking, F. Grosse-Strasse No 34 Apenrade Beskrevet i B. Ochsners bog (s . 198). Ca. 1880- ca. 1890. Die Platte bleibt für Nachbestellungen aufbewahrt. portræt,
806 M Dose, Albrecht Wilhelm Friedrich Bispegade Haderslev 15-08-1864 00 00 00 28-02-1909 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 249). Prämiirt i Rendsburg 1894, Flensburg 1906. Pladen opbevares for Efterbestilling, Navn og Nummer maa opgives. Nr. 74 og 142 portræt, børnebilleder,
807 K Monty, Julie (Frederikke), f. Anthonisen Store Kongensgade 21(tæt ved Kongens Nytorv) / Gothersgade 11 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 570) . Ca. 1895- ca.1898. Billeder indtil legemsstørrelse efter ethvert mindre billede kun 25 kroner. Pladen opbevares. Godt! Holdbart!. portræt, børnebilleder, familiebilleder, ægtepar, soldaterbillede, student, soldat,
808 Jensen, P. Græsted Beskrevet i B. Ochsners bog (s, 433). Pladen opbevares for Efterbestilling. Ca. 1900. portræt, børnebilleder, ægtepar,
809 Haugan & Olsen Græsted Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
810 M Kock, (Anton) Emil (Ingvar) Kongegade Marstal 11-07-1844 00 00 00 18-11-1921 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 487). 1865. Pladen opbevares for Efterbestilling. boghandler, fotograf, skibsreder portræt, børnebillede,
811 Knudsen. Peter Østergade 8 Randers Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 484). Ca. 1883. Pladen opbevares for Efterbestilling. medl. april 1883 portræt,
812 Petersen, Chr. Svindinge Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 660). Stadig virksom i 1907..
813 Gram-Poulsen, Andr. Vejen ST. Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 311). Ca. 1890.
814 M Jørgensen, Chr. Tranekjær ( Lohals, Humble ) / Sorø 20-05-1873 00 00 00 07-05-1935 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 455). Ca. 1897. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Etabl. 1908 i Sorø. portræt, børnebilleder,
815 M Sørensen, August Gothersgade 65 Kjøbenhavn K. 26-08-1865 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 793). 1894 - 1902. Pladen opbevares for Efterbestilling. blev medl. Marts 1895 soldat, portræt,
816 M Steffensen, Holger Møllergade 16 (Terrassen) Svendborg 09-06-1877 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog(s. 775). 1.9.1904 - ca. 1918. Svoger til E. Arnholtz, hvor han var i lære fra 1892 - 1895. portræt, børnebilleder,
817 Frk. Ohlsen`s Eftf., L ( Amanda (Adda) Stenberg) Kongegade 22 Nyborg 03-09-1864 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 777). Ca. 1894 - ca. 1896. Copiering og Forstørring af alle Slags Portraiter indtil Legemstørrelse. Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt, børnebillede,
818 M Jensen, Ludvig (August) (Georg Petersens Eftf.) Nørregade 16 Nyborg 01-03-1864 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 431). Pladen opbevares. Ca. 1895. Se ID254 og ID255. blev medl 1895 portræt, konfirmand, far med sønner,
819 M Hansen, Georg E. (Emil) Norgesgade No. 61/Bredgade 61 , HJ. Af Toldbodvejen Kjöbenhavn 12-05-1833 00 00 00 21-12-1891 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 341). Ca. 1865 - ca. 1880. Kongl. Hof Photograph. Phot. To H.R.H. the Prince of Wales. Photog. De la Cour De Russie. Phot. DE LA Cour De S. M. LE Roi des Hellenes. Diverse medailler og anerkendelser. Etabl. I København 16-05-1854. Eneberettiget. skuespiller Holst, portræt, børnebilleder,
820 M Langhoff, Eduard (Christian) Vinhusgade 8 / Vesterbrogade 29 / 56, ligefor den kgl. Skydebane Næstved / Kjøbenhavn V 20-06-1854 00 00 00 16-10-1900 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 501). 26-6-1882. Ved Efterbestilling bedes opgivet No.. Broder til Jørgen og Jacob Langhoff. bager, fotograf var medl. Af Kjøbenshavn fotografiske forening 1897 ægtepar, portræt, børnebilleder,
821 Riberholt & Søn Vestergade 14 Aarhus Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 711). Grundlagt 1887.
822 M Andersen, Chr. Otterup Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 117). Ca.1900. portræt, konfirmand, børnebillede,
823 M Topp, Jacob Møllegade (Møllestræde) Kallundborg 04-11-1838 00 00 00 17-08-1891 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 816). Ca. 1870ff. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt, gruppebillede, børnebillede, mor og barn, konfirmand,
824 Frk Svendsen, (Tove) Marie Søndergade Sæby 24-04-1850 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 788). Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt, 3 piger,
825 Frk. Petersen, Julie Svinninge ST. Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 668). Ca. 1915. børnebillede,
826 M Pedersen Jul. (Julius Holger) Bredgade 22 Kjøbenhavn 24-02-1874 00 00 00 27-01-1938 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 652). 1898- 1906. Atelieret er ved Jorden. Pladen opbevares for Efterbestilling. fotograf portræt,
827 M Nielsen, Rasmus Adelgade 145 Nysted Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 616). Ca. 1880erne. Kjøbmand & fotograf
828 Frk Jensen, Marie Jernbanegade 4 Kolding Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 431). Ca. 1909. Beskrevet i bogen Fotografer i Kolding indtil 1940 af Inge Ladegaard. portræt,
829 M Hadrup, P.H. (Peder Hansen) Ringstedgade 6 Næstved 26-06-1864 00 00 00 06-12-1936 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 323). Pladen opbevares for Efterbestillinger. 01-15-1890-01-12-1891. Se ID885 og ID742. Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1954. blev medl. 1899 portræt
830 M Greve, Otto (Conrad) Torvet / Nørregade 16 Assens / Nyborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 314). Ca. 1882-ca. 1886. Pladen opbevares. blev medl. 1883, blev atter medl. 1892. soldaterbilleder, portræt,
831 M Christensen, Chr. (Niels Christian) Fredericia 16-09-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 223). Ca. 1901. Søn af Carl Christensen portræt,
832 M Rasmussen, Karl M. (Atelier du West) Istedgade 31 (45) København V. Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 700). medl. 1907 portræt
833 M Möller, J. Chr. A. (Johan Christian Albert Victor) Kongegade 359 Nyborg 04-06-1848 00 00 00 14-05-1888 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 587). 1876-1883. Medhjælper i 16 aar hos hoffotograf Georg E. Hansen i Kjöbenhavn. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt, soldaterbillede, børnebillede,
834 M Hansen, Preben (Jens Andreas) (forhen Sander Nielsens Atelier) Kongegade 14 Nyborg 02-10-1868 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 361). 26-04-1893-1907. Pladen opbevares for Efterbestilling. Kopier og forstørrelser udføres. fotograf blev medl. i 1896 Børnebilleder, ægtepar, portræt, soldaterbillede,
835 M Bentzon, H. C. (Hans Christian) Fredericia Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 155). 1858- 1869. Glarmester og fotograf
836 M Jensen, Gotfred Algade 13 / Danmarksgade 51 Aalborg 14-10-1869 00 00 00 06-03-1940 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 423). 1894 - ca. 1895 / ca. 1895 - 1899. Beskrevet i Aalborgbogen 1967. Pladen opbevares. Har et billede Hvor Algade 13 er overklistret m. skilt hvor der står Danmarksgade 51. Lærer og fotograf blev medl. 1896 portræt, børnebillede,
837 Atelier Premier (V. (Vilhelm) Jensen ) Frederiksberggade 40 / 2 stuen København K Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 137). 1901-1910. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Litografi af Købenshavns Rådhus på bagsiden. Elektrisk Lys. Empire og visit. 6813 portræt,
838 M Eriksen, Chr. Kongensgade 71 Esbjerg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 363). 1907ff.
839 M Jensen, Martin Nørregade, Guldsmed Hillers Ejendom / Torvegade 12 Løveapotheket Skive / Randers 17-02-1864 00 00 00 15-01-1915 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 431). På bagsiden står der Husk Indgang i Porten ved Tugthus Udsalget. 1894 - 1902 og 1902 - 1911. Pladen opbevares. Copier efter dette og andre Billeder udføres i alle Størrelser. portræt, mor og barn, konfirmand, børnebilleder, ægtepar,
840 M Syppli, J. O. (Jens) Eiby Station Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 791). På bagsiden billede af fotografens hus. 1890erne. portræt
841 K Stratböcker, H. (Peter Hermann Heinrich) Efterfølger Gl. Amagertorv 13 Kjöbenhavn 12-10-1834 00 00 00 09-01-1923 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 780). Efterfølgeren er formentlig hans kone Stratböcker. A. Juliane (Julie) Frederikke f. Springer. Søster til C. Springer.
842 K Frankel, Anna Djeknegatan 14 Malmø Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 283). Enke eller datter efter Sophus Frankel
843 Frk Horsbøl, Maria Kongensgade 32 / Nørrebrogade 14 Esbjerg / Kjöbenhavn 15-08-1867 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 397). Pladen opbevares for Efterbestillinger. 1895. blev medl. 1895 portræt,
844 Frk Rantzau, Mathilde Nørrebrogade 27 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 695). Ca. 1880. Atelieret er paa 1ste sal. Blev medl. 1888
845 Frk Bøckmann (Marie Antoinette Ernestine) Amagertorv 17 København 10-08-1865 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 207). 1901. portræt, ægtepar,
846 Frk Nielsen, Dorothea Skomagergade no. 31 Roskilde Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 605). blev medl. 1892 portræt,
847 K Blichert, Kirstine Algade, Hj. Af Strandstien Aalborg 08-07-1869 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 169). Stemplet 1902 på bagsiden. Pladen opbevares.
848 Johansens, Oskar Eftf. Slotsgade Frederiksborg Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. 180 portræt,
849 M Jacobsen, (Christian Frederik) Herman Skovgyden Marstal 14-10-1866 00 00 00 20-05-1924 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 412). Ca. 1910ff. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Ca. 1910 er der på bagsiden et fint litografi af Ateliet. blev medl. 1899 portræt, familiebillede,
850 M Jensen, Chr. (Peder Christian D.) Allgade No 1 (ligefor Gravensgade) Aalborg 23-07-1835 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 421). 1874-1878. Beskrevet i Aalborgbogen.
851 M Christensen, Carl (Vilhelm) Store Torv 1 (Klemenshus) Aarhus 12-05-1879 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 216). Ca. 1906ff. 1542
852 M Granau, Ludvig (N.) Nørrebro 32 / Odense / København 31-12-1870 00 00 00 08-05-1952 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 312). Pladen opbevares for Efterbestilling. barberlære, derpå fotograflære blev medl. Af Fyens fot. Foren. I 1897 udendørs portræt, udendørs familiebillede,
853 M Povlsen, Povl (Andreas) Gravensgade 15 / Søndergade 15 Aalborg / Struer & Vinderup 20-12-1877 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 687). 1900-1903. Broder til Hans Povlsen. Fotograf og Maler Vinderup portræt,
854 M Christensen, C. (Chr). Tørring 10-06-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 218). Ca. 1906 - ca. 1918.
855 M Harboe, E. V. (Edvard Valdemar) Kompanistræde 20 Kjøbenhavn 30-03-1834 00 00 00 30-04-1883 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 367). Medalje i Paris 1862, I Kjöbenhavn 1872, i Wien 1873. malerlære og fotograf Motiv fra Dyrehaven, Kronborg Flagbastion, Gammel Strand. Kronborg Flagbastion,
856 Sørensen Christiansfeld Ikke beskrevet i B. Ochsners bog Portræt, Kaffedrikning,
857 M Petersen, S. (Steffen) Tørring ST. 08-05-1876 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 674). Ca. 1906 - ca. 1920. fotograf og barber portræt,
858 M Richter, O. (W.) Chr. Gothersgade 83 Kjöbenhavn 29-03-1851 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 711). 1887 -1889. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Soldaterbillede.
859 K Petersen, Johanne (Birgitte) Veistrup 30-09-1856 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 668). 1890erne. Ved Efterbestilling bedes indsendt et Billede. Af dette Portrait kan bestandig Exemplarer i alle Størrelser indtil Legemsstørrelse erholdes. portræt,
860 Atelier du Nord ( I. A.T. Hansen) Nørrebrogade 40 Vejle Beskrevet i B. Ochsners bog(s. 133). Ca. 1903 - ca. 1904. Copiering og Forstørrelser af alle Slags Portraiter indtil Legemsstørrelse udføres. portræt,
861 Licht & Jensen Veile Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 518). Ca. 1911ff.
862 M Tornøe, Frederik Ringe & Ryslinge 23-08-1876 00 00 00 24-11-1917 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 817).1,11.1907ff. Et billede stemplet med Vimmelskaftet 45 og Badstuestræde 3, København K, 3. nov. 1913 . Al Udefotografering paa Bestilling. Store Billeder leveres til moderate Priser, ogsaa efter gamle Fotografier. Plader opbevares for Efterbestilling. Ryslinge 42, 46 Ringe portræt,
863 M Christensen, M. Thorkild Kongensgade 35 Esbjerg Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
864 Pedersen, Johs. P. K. Mørkøv St. Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 652). Ca. 1907ff.
865 M Hald, H. A. (Herman Lorentz Andreas Gudichsen) Allgade no. 13 Aalborg 28-10-1845 00 00 00 29-03-1914 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 325) og Aalborgbogen 1967. 1876-1886.Copier efter ældre Fotografier og Daguerreotypier udføres i alle Størrelser indtil Legemsstørrelse. Ældre Daguerreotypier som ere blevne plettede, restaureres saa de blive som nye. Copier efter Malerier, Kobberstik, Tegninger & Kort.Hurtigst og billigst. Paa alle i Atetieret siden 1870 tagne Plader modtages Efterbestillinger. For Efterbestillinger No.. Colorerede og retoucherede Fotografier i alle Størrelser.Grupper og større Billeder udføres billigst. Visitkortfotografier og større indtil Legemstørrelse. Aftagninger af Landskaber Bugninger etc. Efter Bestilling. Har et lakeret billede. portræt, mor og barn,
866 Schack, P. T. (Peder Tilgaard) Venge Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 734). 1860erne. portræt,
867 Francke, Georg Kattesundet 6, HJ. af Frederiksberggade Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 282). 1885. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Emulsionsbilleder tages efter ethvert Billede og efter Originalen. Karton trykt med 1, rettet med pen til 6. portræt,
868 M Lønborg, (Magnus Didrik) Harald (Hansen) Kongensgade 31 Odense 18-09-1868 00 00 00 23-04-1942 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 540). Etableret 20-10-1903. 1329 portræt, børnebilleder, matros,
869 M Lønberg, C. F. (Carl F.) Bredgade 4 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 538). 1,8, 1863 - ca 1877. portræt,Lille dreng,
870 M Sick, (Niels) Ludvig (Ferdinand) Søndergade 327 Middelfart 01-02-1829 00 00 00 03-07-1902 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 760). Ca. 1858ff. Beskrevet på bagsiden som Anstalt for Lysbilleder . Pladen opbevares for Efterbestillinger. Fotograf og Kæmner (malerlære) børnebillede, portræt, mor og barn, mor m. 2 børn, barn fastspændt,
871 M Gylstorffs eftfl. Th. Møller Søndergade 8 Aarhus 14-11-1873 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 321). 1900ff. Se ID1335. blev medl. 1899
872 M Heilskov-Christensen (Peder) Torvegade 10 Randers 24-06-1866 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 376). Pladen opbevares for Efterbestillinger. Specialitet Kopier og Forstörrelser. Slutningen af 1890erne til ca. 1902. Hadsund var medl. I 1900 portræt,
873 Frk Sørensen, Agnes (Magdalene) Frøken Ruds-Vedby 26-05-1878 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 793). Ca. 1900. portræt, børneportræt,
874 M Urban, H. (Holger Wilhelm) Falkoneralle 23A / 33 Frederiksberg 05-11-1858 00 00 00 25-04-1915 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 822). Ca. 1889 - ca. 1893. Pladen opbevares for Efterbestilling. børnebileder, portræt, konfirmand,
875 M Rasmussen, A. (Andreas) Realgade Sorø 19-03-1862 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 696). 1894ff.
876 M Rye, E. (Carl Edvard Emil) (Dinesen & Salchov) Overgade i Odense, førhen Petersens Atelier. Overgade 40 i stuen (11) Odense 25-03-1820 00 00 00 15-04-1890 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 725). Ca. 1862. Sølvmedaille Odense 1865 på industriudstillingen for Fyns Stift. Kong Christians IX` s Belønningsmedaille i guld. Overtog Dinesen & Salchovs forretning. aphotekerlære, huslærer, boghandler, fotograf blev medl. 1865 portræt,
877 M Dinsen, F. (Johan Frederik Hans Christian) Vestergade 17 / Nørregade 20 / 16 Odense / Nyborg 16-06-1880 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 248). Ca. 1902ff. Søn af C. A. Dinsen. soldaterbillede, portræt, mor og barn,
878 M Nielsen, R. (Rasmus) Casino Ringsted 12-06-1874 00 00 00 27-01-1957 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 615). 1-10-1906ff. Udmærkelser, priser og medaljer beskrevet på bagsiden af visitkortet. På bagsiden Litografii af ateliet i Karise. Mine Billeder erholdt højeste Udmærkelse og Extrapræmie i Haslev 1906. Æresdiplom paa Landsudstillingen i Aarhus 1909. Prisbelønning af 1. KL. paa Gewaerts Verdenskonkurrence for kunstnerisk Portrætfotografi i Antwerpen 1912. Samme Aar Broncemedalje for Landskabsbilleder. Dansk Fotografisk Forenings Højeste Udmærkelse Sølvmedalje 1913. 22 Karise St. blev medl. 1899 portæt, soldat,
879 M Prytz, A. (August Frederik) Gl. Amagertorv 4 / Dæmningen 329, Klæstrups Gaard tætved Banken / Borgergade 8 / Kirketorvet 12, (Bager Smidts Gaard) København / Veile / Horsens Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 690). Ca. 1861 til ca. 1866. Ca. 1869-1871. Er fra 1ste Marts 1875 flyttet Bager Smidts Gaard på Torvet. Bestilling efter gamle plader fra nr.8 i Borgergade modtages. Fint litografi af Bager Smidts Gaard på bagsiden. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Forretningen bliver kaldt Horsens fotografiske Landboforretning. barnebillede, portræt,
880 Frk Andersen, Anna Frøken Jælling, Jelling 03-11-1867 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 115). Ca. 1907. En personlig hilsen på bagsiden af fotografen portræt,
881 M Svanholt, A. (Anders Christian) (Eftf.) Frisegade 7 Nykøbing F. 03-09-1872 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 787). Ca. 1905ff. Fotograf og musiker portræt,
882 M Olsen, K. H. (Knud Hansen) Hyldegaardsvej 7 Charlottenlund 18-01-1866 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 637).
883 Nederby, E. Roslev Ikke beskrevet i B. Ochsners bog? børnebillede,
884 K Svendsen, (Kirsten) Marie Skjern 25-06-1879 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 788). Slutn. Af 1890erne ff. blev medl. 1898 portræt,
885 M Hadrup, P. (Peder Hansen) Hj. Af Volden og Klostergade / Store Torv 9 / Søndergade 11, personelevator til Atelieret Aarhus 26-06-1864 00 00 00 06-12-1936 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 323). Pladen opbevares for Efterbestillinger. 1891-ca. 1896 / ca. 1896-1902 / ca. 1909. Litografi af atelieret på bagsiden. Se ID829 og ID742. Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1954. 2727 Ebeltoft blev medl. 1891 portræt, mor og barn, soldaterbillede, børnebillede,
886 M Bauer (Viggo Cecil) Bredgade 21 Kjøbenhavn 22-01-1861 00 00 00 18-05-1930 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 145). Ca. 1895 - ca. 1904. Forstørrelser efter nye og ældre Billeder leveres indtil Legemsstørrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. blev medl. 1895 portræt,
887 M Tromholt, Emil A. Møllergade 31 / Gravensgade 15 / Guldsmedegade 22 Svendborg / Aalborg / Aarhus 31-03-1868 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 818). 1.4.1891 - 1896 / 1897 - ca. 1898 / ca. 1903ff. Beskrevet i Aalborgbogen 1967. Efterbestillinger modtages ved Opgivelse af No. blev medl. sept. 1890 portræt,
888 Hansen, Chr. Tromsø Ikke beskrevet i B. Ochsners bog?
889 Fru Jensen, (Petrea) Anine Vest for Banen, Vestergade Brønderslev 20-01-1862 00 00 00 16-06-1930 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 418). 12-6 1896ff. Pladen opbevares. blev medl. Sept. 1892 portræt, 3 børn,
890 Nygades Atelier Nygade 7 Holbæk Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 625). 1890erne. ægtepar, portræt,
891 Frk. Knudstrup, Camilla Slotsgade 15 Aalborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 485). Ca. 1902. ægtepar,
892 M Fischer, F. (Christian Friedrich Fritz Wilhelm) Gl. Kongevej 178 / Vesterbrogade 29 / Kjöbmagergade 4 Kjøbenhavn / Stege 04-03-1852 00 00 00 20-09-1916 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 274). Ca. 1882 - ca. 1883. blev medl. 1887 portræt,
893 M Mathieu, George Nygaardsvej 2, Hj. Af Strandvejen København 14-04-1878 00 00 00 17-04-1929 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 553). 1911 - ca. 1914. Specialitet Studier i gravure-gummi-kul-kunstnerisk udførelse af interiørs-exteriørs-architekturer-gengivelse af iagtagelser-kunstneriske lysvirkninger i fotografi m. m. . Efterbestillinger eller forstørrelser efter nr. familiebillede, børnebilleder, portræt,
894 Gottliebs, A. Eftf. Roskilde ikke beskrevet i B. Ochsners bog? 418 soldaterbillede,
895 Frk Peschardt, Anna C. Frøken Torvet Casino Ringsted 26-09-1866 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 655). Ca. 1900ff. Borup
896 M Søberg, C. Hj. Af Nygade og Ahlgade Korsør 30-04-1877 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 791). Ca. 1902.
897 M Hansen, Chr. (Christian) Stenmagle sogn Vedde st. 27-04-1884 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 336). 1907ff. portræt
898 Hansen, Chr. Nidløse Dianalund Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
899 Central-Atelieret Torvet Nyborg Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
900 Holdt, M. Søndergade 351 Middelfart Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 391). Ca. 1906 - ca. 1915. Kopier efter dette og andre Billeder udføres i alle Størrelser. Pladen opbevares. børnebilleder, portræt,
901 Beinthin, H. Gudhjem Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
902 M Lund, Victor (Christian Adolf) Havnegade 32f / Store Torvegade 5 Allinge / Rønne 09-04-1874 00 00 00 28-02-1944 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 533). Ca. 1900 - 1909 / 1909 - ca. 1912. Samme fotograf som ID 338. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Fotografisk Atelier samt Kunst- ,Galanteri- samt Papirhandel. Malermester og Fotograf portræt, børnebilleder, ægtepar,
903 M Ipsen, Andr. (Hans Andreas) havnegade 51b Allinge / Nexø 25-03-1880 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 406). Ca. 1916. portræt, mor og børn, ægtepar,
904 M Nyholm Olsen, (Christian) Svaneke 26-06-1880 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 626). Ca. 1916.
905 Fulvia (Akademiet Fulvia ) Vesterbrogade 62 Kjøbenhavn V Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 296). Ca. 1884 - ca. 1886. Fulvia Fotografi Akademiets Atelier.
906 Lauritzen, L. (F. Brockings Nachf.) Grosse Strasse 41 Apenrade Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 512). Ca. 1891. Die Platten werden für Nachbestellungen aufbewahrt und können jederzeit Abzuge sowie Vergrösserungen davon geliefert werden. portrætter, ægtepar,
907 M Gaasvig, N. (Niels Christian) (L.N.Christensens eftf.) Apothekergade 310 (Gravene 433a) Haderslev 22-07-1871 00 00 00 25-08-1951 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 298). 1897ff. Kunstanstalt for Photographie og Maleri. Ærendiplome Gôrlitz 1895, Trier 1896. Bronze medalje Flensborg 1892. Bronze medalje Kiel 1893. Sølvmedalje Rendsburg 1894. Sølvmedalje Slesvig 1896. Pladen bliver opbevaret. portræt, børnebilleder, mor og barn,
908 M Petersen, Georg (Christian Anton) Nørregade 16 / 55 Nyborg 27-05-1838 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 662). Ca. 1863-1865. Pladen opbevares. Virksom indtil 1895. Drev desuden malerforretning. blev medl. 1865 portræt,
909 M Karner, Fritz (Fotograf Gebuhrs tidligere Atelier.) Gravensgade 15, Bispensgade 21 (Købmand Kauffeldts Ejendom) Aalborg 20-11-1874 00 00 00 14-07-1955 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 469). 1900- ca. 1904 / 1904ff. Beskrevet i Aalborgbogen 1967.
Født i Danmark, død s. st. Blev fotograf i Aalborg fra 1.1.1900. Omreisende fotograf i Norge ca 1896-1900.
Virkesteder
1896 ca-1900 Norge
Kilder
Bonge, Susanne Eldre norske fotografer, 1980.
Et visitkortbillede med adressen Gravensgade 15 står der Povl Povlsens Efterfølger. Et visitkorkbillede hvor Gravensgade 15 er overstemplet med Bispensgade 21. Bispensgade 21 er Fotograf Gebuhrs tidligere Atelier.
911 portræt, børnebilleder, konfirmand, ægtepar, dobbelt portræt, soldat,
910 M Bloch, Th. (Theodor Carl Christian) Søndergade 5 Aarhus 24-04-1854 00 00 00 15-10-1906 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 172). Ca. 1884 - ca. 1887. Tegner og fotograf portræt,
911 K Nielsen, Johanne Hinnerup 20-02-1883 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 610). Se ID1681. portræt
912 Kehlet & Knudsen (Reimert, Erika) Vesterbrogade 40 (ved Det ny Theater)Frederiksberg alle 5 København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 471). 1910 - 1919. portræt, børnebillede, 3 børn på stribe, konfirmandinde,
913 M Graversen, Keld Ølgod 28-06-1867 00 00 00 26-08-1956 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 312). Etabl. 27-10-1891. Efter dette Billede og efter andre Billeder leveres Forstörrelser indtil Legemsstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Har åbenbart haft atelier i Tarm. Filialen i Tarm er åben Søndag og Onsdag er streget over på bagsiden. Fotograf og Barber To drenge med stor hund, portræt, ægtepar, børnebilleder, familiefoto,
914 M Jensen, William Ølgod Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 436). Se ID276. portræt,
915 K Rasmussen, Helene Brædstrup Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 698). Ca. 1906ff.
916 Frk Christiansen, Emilie Skjern Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 229). Ca. 1890.
917 M Nielsen, Henrik Vallekilde ved Svinninge 10-10-1849 00 00 00 23-12-1919 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 608). Etabl. Som fotograf i 1884. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Sønnen Holger Nielsen fortsatte forretningen. Stemplet Eneret på forsiden. bogbinder og fotograf blev medl. 1883 og 1900 portræt, børnebillede, mor og barn, 3 unge piger m. ens kjoler,
918 Atelier Strandborg STR. 112 Hellerup Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
919 M Dupont, A. (Carl Alfred) Rosengade 14 / St. Torv 9 Odder / Aarhus 27-08-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 253). Odder 1895-1899, Århus ca. 1910- ca. 1918. blev medl. marts 1894 portræt,
920 M Hedegaard, J. R. (Jens Zakarias Rasmussen) Brædstrup 01-05-1870 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 374). 1696 - 1904. Fik d. 22-07-1905 navneforandring fra Rasmussen. portræt,
921 Pedersen, A. Strandvejen 4 Struer Ikke beskrevet i B. Ochsners bog
922 Jensen, A. Skolegade Holstebro Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
923 M Nolken & Petersen Guldsmedegade 33 Aarhus Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 622). Formentlig den samme som Nolken Petersen, Hans Wahlis
924 M Post, David L. (Lorenzen) Vestergade Faaborg 26-08-1861 00 00 00 02-03-1949 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 682). 19-4 1887 og ophørte 1930. Copiering og Forstörring af Alle Slags Portraiter indtil Legemstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Skibskok, Bogbinder portræt,
925 M Hansen, N. M. (Niels Michael) Brogade (Torvet) / Langeland Svendborg 24-02-1831 00 00 00 Beskrevet i Bjørn Ochsners bog (s. 358). Ca. 1863 - ca. 1873. Pladen opbeveres for Efterbestillinger. Langeland er ikke beskrevet i B. O. Maler og Fotograf Pastorinde Bock-Bregninge. Portræt, børnebillede,
926 M Seligmuller, Otto Stadtweg 147 Schleswig Beskrevet i Bjørn Ochsners bog (s. 758). Se Huseler, Carl i Bj.Och. Præmiert i Flensburg 1878, Schleswig 1880, Flensburg 1882
927 M Sørensen, S. M. (Søren Marinus) Jægersborg Alle No. 38 (højre side fra banen mellem Lindegaardsvej og Annettevej) Charlottenlund 26-07-1865 00 00 00 15-03-1924 00 00 00 Beskrevet i Bjørn Ochsners bog (s. 798). Litografi af Bernstorf slot. Pladen opbevares. var medl. 1896 portræt, mor og børn, børn,
928 Frk Sørensen, Anna Vraa St. 02-08-1882 00 00 00 Beskrevet i Bjørn Ochsners bog (s. 793). Ca. 1905 - ca. 1915. Pladen opbevares for Efterbestillinger. konfirmand, mor m. sine 3 døtre,
929 Frk Mortensen, Hansine Ringe Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 571). 1890erne. Pladen opbevares for Efterbestilling. børneportræt, ægtepar, portræt,
930 M Hansen, E. Helsingør Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 337). Ca. 1875. På basiden E. Hansens Fotografiske Atelier Helsingborg, Christianstad, Lund, Malmø, Esløf, Halmstad och Helsingør. portræt
931 M Fischer, F. (Christian Friedrich Fritz Wilhelm) St.Mathiasgade 19 Viborg 04-03-1852 00 00 00 20-09-1916 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 274). Ca. 1884ff. Pladen opbevares for Efterbestilling. A. Hansens eftf. Marts 1895. Se B. O. (s.332). Anvendte A. Hansens bagside med overtryk F. Fischer. blev medl. 1887 portræt,
932 Andersen, J. Gothersgade 83 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 119). 1865-1867.
933 M Levald, Philip paa Torvet ligefor Raadhuset / St. Strandstræde 6 Assens / Kjøbenhavn 09-01-1887 00 00 00 Formodentlig den samme fotograf, som er beskrevet i B. Ochsners bog, men med atelier i Assens (s. 517). portræt, dreng m. hund, 3 børn,
934 M Klink, M. (Anders Marius Jensen) Axelhus Helsinge 18-02-1876 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s.479). Billedet er på bagsiden overstemplet med fotograf M. Klink, Vivild pr. Allingaabro Børnebilleder, Ægtepar,
935 M Sehested, Knud Storegade Stege 03-02-1864 00 00 00 06-12-1944 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 757). Etableret i Stege den 1-5-1893. Prisbelønnet på Præstø Amts Udstilling i Vordingborg 1901. Flot cykelbillede. Pladen opbevares for Efterbestilling. blev medl. 1894 cykelbillede, børnebillede, portræt, 3 børn,
936 M Ridiger, Fritz (Carl Christian) Adelgade Præstø 18-06-1827 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 711). Ca. 1860ff. Overlod senere forretningen til sønnen Carl Ridiger. Har et billede fra 1869. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Uhrmager og Photograph børnebillede, mor og barn, portræt,
937 Atelier Birch Lindegaardsvej 39 / Nørrebrogade 148, ved Rundelen Charlottenlund / København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 131). Ca. 1912 - efter 1920 Nørrebrogade 148. portræt,
938 Frk Jensen, Kristine Dybvad 17-10-1886 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 430). Ca. 1915 - ca. 1919. portræt,
939 Kehlet & Knudsen Frederiksberg Alle 5 Ikke beskrevet i B. Ochsners bog
940 M Schmidt, J. (Johannes Frederik) Østergade 16 / Torvet Kjøbenhavn / Frederikssund 14-11-1818 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 740). Pladen opbevares for Efterbestilling. 1860-1878. portræt, mor og barn,
941 Olsen, H Græsted Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
942 Frk Munch, J. C. Nørrebroes Slotsgade No. 7, 1ste Sal København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 576). Ca. 1865 - ca. 1867. Photographistinde
943 Welien, Nils J. Engelholm ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
944 M Christensen, Peder ( Peter ) Christian Bjergegade 17 / Søndergade 42 / Jernbanegade 6 Helsingør / Horsens / Kolding 30-05-1856 00 00 00 20-04-1943 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 224). 1.7.1888 - 1.8.1893 / 1896 - ? / 9.8.1899 - 1900. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Bag på billederne fra Horsens litografi af huset med atelier. Beskrevet i Fotografer i Kolding indtil 1940 af Inge Ladegaard. manufakturhandler i Næstved blev medl. 1896 soldaterbillede, portræt, børnebilleder, ægtepar, børn i matrostøj, ægtepar m. barn,
945 M Nielsen, N. P. (Niels Peter) Gothersgade 41 København K 27-02-1868 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 613). Byen 2094 blev medl. 1890
946 M Rørbye, Andreas W. Roeskilde Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 728). Ca. 1859 Civilingenieur og exm. Gartner 1865 medl. af Den fotogr. Foren. portræt,
947 M Fleischer, Carl Frederik Østergade No. 3 Kjøbenhavn 29-01-1879 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 277). Ca. 1863 - ca. 1865. Grosserer, en kort tid fotograf
948 M Birch, August (Wilhelm) Højbroplads No. 7 (imellem store og lille Kirkestræde), Lille Kirkestræde 5. 3die Sal. Kjöbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 162). 15-10-1867-ca. 1889. Pladen opbevares. Et lakeret billede, 1865 medl. af Den Fotografiske Foren. portræt, sømand(Krieger), billede af Cammerraad Petersen, portræt, mor med børn, soldat, Marie Andersen,
949 M Dørge, Christian Johan Allingaabro 24-01-1890 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 254). Ca. 1906ff. 2små piger,
950 M Schwieger, H. Vorstadt 268 Kiel 24-03-1832 00 00 00 07-10-1908 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 755). Fra jan. 1857 hus nr. 20. Photograph Børnebilleder, Portræt,
951 Jørgenen, Emilie Nysted Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
952 M Elmgaard, Henrik Skt. Mathiasgade 19, senere Sct. Mathiasgade 43 Viborg 24-09-1872 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 261). Ca. 1900. blev medl. 1875 portræt, børnebilleder, ægtepar,
953 Jensen, L. Vesterbrogade 29 København B Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Portræt, Børnebilleder,
954 K Gadmar, Ane Boldsen Harløsevej Frederiksborg (Hillerød) 14-03-1875 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 298). Ca. 1917ff. Se ID784 og ID783. portræt, lille pige,
955 M Nielsen, V. (Carl Valdemar) Kongensgade 71 Esbjerg 03-07-1877 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 618). Ca. 1902 - ca. 1908. portræt,
956 Ström & Höyberg Nørrebrogade 12 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 783). Ca. 1906. portræt,
957 M Bærentzen, Paul (Chr.) Lille Torvegade 2 Christianshavn (Kbh) Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 207). Ca. 1890. Eneret forbeholdt paa Tegningen. Et Billede stemplet på basiden Cirkus Variete, Kjøbenhavn. var medlem i 1897 portræt, børnebillede,
958 M Petersen, P. M. (Peter Madsen) Torvet Køge Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 672). Ca. 1861. Pladen hvorefter dette Billede er taget er opbevaret, og lignende kan til enhver Tid erholdes. familiebillede, portræt, Marie Johansen,
959 M Hansen, Fritz Emil (Lund Hansen) Ahlgade 135 (skraaes for Apotheket) Roeskilde 01-10-1892 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 340). Grundlagt i 1864. Fotograf fra 1864. Pladen opbevares for Efterbestillinger. delikatessehandler, senere fotograf Holbæk, Jyderup og Skibby Portræt, Farvelagt kvindeportræt, et billede af Roskilde Domkirke m. 3 kister og et set udefra.
960 M Hansen, A. (Anders) ST. Kjøbmagergade 4 København 20-06-1810 00 00 00 24-06-1879 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 332). Ca. 1861 - ca. 1865. Kobberstikker, daguerreotypist, fotograf
961 Nielsen, P. C. Pilestræde 106 / 10 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 615). Ca. 1854 - ca. 1864. Har et daguerreotypi af en dame Susanne Jantzen. Snedkermester og fotograf portræt,
962 M Hansen, J. I. (Jacob Ingertus) Østergade 39 Assens Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 350). Ca. 1863. optaget i 1866 portræt,
963 M Dorr, J. H. (Josephus Hugo), Atelier für Portraits & Landschaften Beim Nordermark, Ramsharde No 76 Apenrade 22-10-1841 00 00 00 23-03-1885 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 249). Die Platte bleibt zum Nachbesteller aufbevahrt, Bei Nachbestellungen beliebe man ein Bild herzufügene. portræt, ægtepar,
964 M Faber, B. (Baldur) Stege 15-09-1840 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 267). 1860erne - 1878. portræt,
965 M Koefoed, M. (Mathias) Brogade 12 (Christianshavn) Kjøbenhavn 20-01-1813 00 00 00 07-03-1883 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 488).
Født i Rønne, Bornholm, død i København. Sønn av sjømann Frederik Christian K. (1786-1853) og Maren Christiane Vesth. Gift 5.7.1843 med Marie Sophie Synnestvedt Børs (1815-), datter av gullsmedmester Christen B. og Hanne Frederikke Synnestvedt, 6 barn. Utdannet urmaker, kom til Tromsø ca. 1839/40 og tok i 1840 borgerskap som urmaker der. Fikk 15 spd. Årlig for å passe tårnuret, men skal ikke alltid ha vært like påpasselig. Etter en tid solgte han sitt hus i Tromsø og ble omreisende fotograf i Troms og Finnmarken med fast atelier i Hammerfest om sommeren. Fra ca.1874-78 arbeidet han som fotograf i København.
Virkesteder
1860-1871 ca Hammerfest
Kilder
Bonge, Susanne Eldre norske fotografer, 1980
Urmager og fotograf
966 M Jensen, H. (Hans) Skjelskør 17-05-1847 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 424). Pladen opbevares for Efterbestillinger. var medl. I 1883 og 1900 portræt, børnebillede,
967 Christensen, C. Brenderup Nørre-Aaby Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
968 M Schulenburg, W. A. (Wilhelm Adolph) Gothersgade 52 Kjöbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 751). Ca. 1870 - ca. 1883. Pladen opbevares 1 Aar for Efterbestillinger. Farvelagt soldaterbillede, portræt,
969 M Tillge, Vilhelm Helsingør 08-04-1843 00 00 00 09-04-1896 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 814). 1862-1896. Alle plader opbevares. Ved Efterbestilling bedes No. opgivet. Har en serie visitkortbilleder af Thorvaldsens figurer. På bagsiden engelsk tekst om genbestilling af billedet. Tømresvend og fotograf børnebillede, portræt, mor og barn, konfirmand,
970 M Rasmussen, J. (A. Jens) Østergade 60 / Østergade 15 / Amagerbro 44 Assens / København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 699). Ca. 1876 - ca. 1885 / ca. 1888 - Ca. 1892.. portræt, børneportræt,
971 M Hansen, L. (Lars) Stege 26-01-1842 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 354). 1880erne.
972 M Fischer, C. (Carl Ferdinand) Bramstræde 3 Helsingør 18-10-1879 00 00 00 16-12-1957 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 273). Ca. 1912. børnebillede,
973 M Sørensen, S. (Søren) Søborghus Theatergade 2 Næstved 20-05-1879 00 00 00 20-01-1946 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 799). Ca. 1900. portræt,
974 M Ellemo, Th. (Niels Andreas Theodor) Vordingborg 08-09-1877 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 260). Ca. 1917ff. var medl. 1922 soldaterbillede,
975 M Pøckel, Edv. (Eduard Waldemar August) Mellemgaden (skraas for Kjøbmand Birck) / Torvet 7 Nyborg 17-04-1894 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 690). Ca. 1865ff / ca. 1880ff. Medalje i Odense 1865 og Malmø 1865, hæderlig omtale. 1865 mdl. Af Den fotogr. Foren. Billede af Johanne Winslev og Sofie Winsløv f. Schalburg+Helga Winsløv. Portræt, konfirmand, soldaterbillede, ægtepar,
976 M Philipsen, Lauritz Kjøbmagergade 9 København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 678). Pladen opbevares. 1880erne. portræt,
977 M Hansen, N. C. (Niels Christian) Østergade 15 Kjøbenhavn 16-12-1834 00 00 00 25-10-1922 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 357). 1866 - 1867. Portraitmaler portræt,
978 M Thiele, (Hans) Anton Store Kjøbmaergade 39 Kjøbenhavn 29-03-1838 00 00 00 03-10-1902 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 804). Ca. 1863 - 1865. Landskabsmaler
979 Olsen & Hansen Skomagergade 35 Roeskilde Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 641). Prismedaille i Stockholm 1866
980 Rasmussen, Malvine Rødby Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
981 Frk Hansen, Barbara Jellinge / Aarup 14-02-1872 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 334). Etabl. 1896. Ca. 1902-1910. 1910- ca. 1913.Efter dette Billede kan leveres Fotografier indtil Legemsstørrelse. Pladen opbevares for Efterbestilling. blev medl. 1896 portræt, børnebillede,
982 K Madsen, Mathilde Tårnbygningen Løsning St Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Ægtepar, portræt,
983 Gottlieb, A. Enkefru Brønniches Ejendom Nykjøbing Sj. Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 309). Ca. 1896 - ca. 1898. Pladen opbevares. Ved Efterbestilling opgives No.. var medl. I 1900
984 M Bendtsen, Laurits Søren Vig pr Holbæk (Vig St.) 22-06-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 153). 1898ff. blev medl, 1898
985 M Offenberg, Ludvig ( Johan) Bredgade 21, 2sal Kjøbenhavn K 31-07-1863 00 00 00 26-11-1904 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 629). Ca. 1890 til ca. 1895. Førhen Budtz Muller & Co, Kongl. Dansk Svensk og Norsk Hoffotograf. Pladerne fra Forretningens Grundlæggelse 1862 ere alle opbevarede. blev medl. 1896 billede af Wilhelm Bergsøe, Dansk forfatter 1835-1911. portræt
986 M Pors, H. (Hans Lauridsen) Vestergade 35 Silkeborg 08-12-1878 00 00 00 19-07-1946 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 682). Højeste udmærkelse for fotografi paa Landsudstillingen i Aarhus 1909. TLF. 274 medl. 1906 portræt, soldaterbillede,
987 M Litzmann, Carl Heinrich Hovmeden 6 (lige for Helligaandshuset) Randers 18-05-1868 00 00 00 18-05-1916 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 526). 1899ff. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Exam. Jur. , Lærte hos Christensen & Morange. Udendørs portræt af mor og barn. Portrætter.
988 Frk Larsen, Anna Skagen Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 503). Ca. 1903ff.
989 M Steen Møller, William Havnegade, Danmarksgade (skraas for Hoffmanns hotel) Frederikshavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 772). Se ID1526. 1888 - 1895. for Efterbestillinger bedes Navn og No. Opgivet. Læssø portræt, børnebilleder, ægtepar, familiebillede, mor m. 3 døtre, 2 damer,
990 Frk Villumsen, Marie (Mary) Frøken Sigersløv Øster Vestbirk Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 852). Ca. 1902ff.
991 Olsen, C. L. Nørrebrogade 23 København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 635). Ca. 1880. Pladen opbevares for Efterbestillinger. sømand,
992 M Wahl-Hansen, S. (Severin Valdemar) Algade 16 (købmand C. Meisners Ejendom) Vordingborg 25-05-1874 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s.835). Højeste Udmærkelse for Fotografi på Amtsudstillingen i Vordingborg 1901. Bestilling Modtages af Plader taget af d`Hrr. Ludvig og J. Hansen fra Aaret 1873 til Dato. -Alt fineste Udførelse-. Etablerede sig 1907 i Horsens, Søndergade 44 og tog navneforandring til Svale. Har et billede med forgængerens baside som er overstemplet med den nye ejers navn. Plader opbevares for Efterbestillinger. Efter Plader leveres Billeder indtil Legemsstørrelse. portræt,
993 M Kiær, Valdemar Bispegade 368, Bischoffsstrasse Haderslev, Hadersleben Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 475). Etabl. 17.10.1887. Pladen opbevares. Ved Efterbestilling udbedes et Kort. På nogle billeder er Waldemar stavet m. V. portræt,
994 Frk. Andersen, Helga Jernbanegade 24 Hjørring 21-06-1871 00 00 00 03-12-1965 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 119). 1910ff. Kirstine Lunds eftf.. ægtepar, portræt
995 M Brandt, (Olaf Emil Valdemar) Korsør / Helsinge 10-06-1858 00 00 00 04-11-1946 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 192). 1890 - 1895 / 1895 - 1900. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Efter dette Billede leveres forstørrelser indtil Legemsstørrelse. Portræt,
996 M Fabiansen, Martinus N. (Nicolai) Søndergade 32 / Rosensgade 28 Aarhus 22-07-1844 00 00 00 21-04-1917 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 267). 1886 / 1886-1900. blev medl 1887 portræt, 2 unge piger,
997 Nielsen, G. Chr. Adelgade 63 Bogense 05-09-1872 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 606). 1-4-1914ff. Tlf. 118 portræt,
998 K Petersen, Mathilda Frederiksvej 7 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 670). Ca. 1892 - ca. 1897 Omrejsende fotograf.
999 M Lifler, V. (H E Viggo) ( F. Fischers Efterfølger) Storegade Stege 11-06-1857 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 519). Ca. 1881ff. Pladen opbevares. portræt, ægtepar, børnebilleder,
1000 M Madsen, Fr. (Frederik) (Adrians Eftf.) Søndergade 53 Nakskov 01-12-1887 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 543). drengeportræt, portræt,
1001 M Christensen, Chr. Rødkjærsbro Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1002 M Thordahl, M. (Martin Christensen) Lilletorv Nykjøbing M. 20-10-1872 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 809). 1908ff. portræt, børnebillede,
1003 M Andresen, Adolf (Christian) (Atelier Stöckler) Gr. Rathausstrasse 23 Sonderburg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 126). Ca. 1910. Die Platten bleiben für Nachbestellungen aufbewahrt und können jederzeit Abzüge sowie Vergrösserungen davon geliefert werden. portræt,
1004 M Aldewelt, P. B. Vesterbrogade 56 Kjøbenhavn 26-02-1862 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 108). Ca. 1890. Atelieret er beliggende ved jorden.
1005 M Borup, Oluf (Atelier Moderne) Amagerbrogade 129 København 25-08-1877 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 179). 1904 - 1920. Dags & Kunstlys Atelier. Ved Efterbestillinger bedes Plade No. opgivet. Amager 327 portræt, børnebilleder,
1006 Szacinski, L. Carl Johans gade 4 (ved Stortorvet) Christiania Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 791). Ca. 1883 - 1888. Se ID1541 og ID1861. portræt,
1007 K Bruun, Mathilde Alleen ved Kirkegaarden Ribe 18-09-1866 00 00 00 09-02-1945 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s . 196).
1008 M Bødewadt, Jacob A. (Andreas) Osterstrasse 40 Tøndern Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 208). Preisgekrønt Hamburg 1868, Hadersleben 1873. Bei Nachbestellung ist nebenstehende No. Aufzugeben. Guldsmed og Fotograf portræt,
1009 Christensen, P. Grosse Strasse 31 / Ecke Bahnhofstrasse Sonderburg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 224). 1880erne. Prämiirt mit dem EHRENDIPLOM 1. Klasse auf der Industrie Ausstellung Sonderburg. Die Platte bleibt für Nachbestellungen und Vergrösserungen aufbewahrt. På nogle billeder er der en flot rød baside. portræt, familiebilleder, børnebilleder, soldat m. vistnok tysk uniform,
1010 Frk Gomard, Andrea Fisketorvet 2 Odense 02-09-1864 00 00 00 27-04-1944 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 308). 1900 - 1916. Pladen opbevares for Efterbestilling. 1393 Blev medl. okt./nov. 1899 portræt, børnebilleder, dobbelt portræt, mor m. 2 børn,
1011 M Grønlund, A. (Arnold Wilhelm) Ribevej 5 Skjaerbek (Scherrebek) Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 317). 1852 - 1934. Hans søn Th. Grønlund virkede nogle år som fotograf. portræt,
1012 Frk. Hummeluhre, M. (Marie) hj. Af Østergade og Smedegade Herning 03-05-1863 00 00 00 Formentlig den samme som beskrevet i B. Ochsners bog (s. 399) men uden e i efternavnet. Beskrevet i Fotografer i Herning i 100 år. 1901-1906
1013 M Hansen, (Andreas Peter) Ludvig (Chr. Wismers efterf) Stengade 30 Helsingør 18-02-1845 00 00 00 10-02-1910 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 354). Sølvdiplom i Næstved1892. 1895 - 1899. Se ID208. urmager og fotograf portræt, børnebilleder, mor og barn,
1014 M Mahrt, W. (Waldemar Emil August) Fjerritslev 18-12-1852 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 548). Pladen opbevares. blev medl. 1894 portræt,
1015 Frk Mentze, Sophie Brande 12-06-1869 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 558). 1897. Copier efter ældre Billeder udføres særdeles smukt. Alle plader opbevares for Efterbestillinger. børnebilleder, portræt,
1016 M Meulengracht, H. N. (Hans Nicolai) Bredgade Løgstør 21-01-1859 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 559). Ca. 1893. blev medl. 1893 portræt,
1017 K Nielsen & Co, Sophie Boulevarden 22 Aalborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 619). Ca. 1920ff.
1018 M Ohlsen, L. (Lars Peter Lauritz) (C. A. Zehngrafs eftf.) Adelgaden 37 Hobro 18-01-1843 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 629). Ca. 1880 - ca. 1888. Er også beskrevet under fotografer i Hobro. Se ID597. Pladen opbevares for Efterbestillinger. blev medl. 1886 portræt,
1019 M Reinau, Chr. (Christian Frederik) Østerbrogade 44 Kjøbenhavn 07-02-1863 00 00 00 03-07-1939 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 707). Cand. Pharm. Og fotograf blev medl. 1890 portræt, børnebilleder,
1020 M Scharling, A. (Alfred) Søndergade 4 05-07-1887 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 734). 1.10-1910ff.
1021 M Busk, S. S. (Søren) Danmarksgade Holstebro Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 206). 1890erne. Modtog en medalje i 1893 for duelighed og snille af Ringkjøbing Amt. Pladen opbevares for Efterbestilling blev medl. 1894 portræt, ægtepar
1022 Frk Wrensted, Benedicte Frøken Torvet No 8 Horsens Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 860). Ca. 1891 - ca. 1894. Pladen opbevares for Efterbestillinger. blev medl. 1892 portræt,
1023 M Hansen, H (Hans) Søndergade 11 Aarhus 20-11-1865 00 00 00 09-04-1938 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 345). Pladen opbevares for Efterbestilling.
1024 Enkefru Rasmussen, Anna (Salmine) Guldsmedegade 9 Aarhus 25-03-1856 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 696). Pladen opbevares. Ved Efterbestillinger opgives Navn og Nr.. 1906-1917. portræt,
1025 M Michelsen, Tevis Roskilde Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 563) med W, men bag på visitkortet med enkelt v. Ca. 1869 - ca. 1880. blev medl. 1882
1026 Schmidts, N. fotografiske Atelier Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 738).
1027 M Støckler, J. L. (Johan Ludvig) Gr. Rathhausstr. 6 / ved Raadhuset Sonderburg / Sønderborg 24-05-1826 00 00 00 07-12-1898 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 785). Ca. 1855 - 1898. Die Platte bleibt für Nachbestellungen aufbewahrt. Pladen opbevares til senere Bestillinger. Mange forskellige bagsider. Nogle billeder med dansk og andre med tysk tekst på bagsiden. Portræt, børnebilleder, ægtepar, familiebilleder,
1028 M Nielsen, Chr. (Lars Christian) Møntergade 36, Hjørnet af Gothersgade Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 605). 1889. Kalder sig også L. C. Nielsen eller C. Nielsen. 1867 - 1882. soldaterbillede, portræt, ægtepar, ung gravid kvinde,
1029 Olin, C. W. Sonderburg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 633). Die Platte bleibt u Nachbestellungen aufbewahrt.
1030 M Gleerup, Valdemar Dr. Tvergade 33, Hj. Af Borgergade / Gothersgade 49 Kjøbenhavn K Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 306), ca. 1890 - 1891. men Valdemar stavet med W og på en anden adresse.
1031 M Schipper, N. (Nicolaj Christian) Storegade, Hjørnet ved Kirken Apenrade 18-11-1868 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 736). Slutningen af 1860erne. Søn af Schipper, J. F. (Jürgen Friedrich) ID1672. Glaspladen opbevares og Efterbestilling paa Portraiter skeer bedst ved at indsende foranstaaende Nummer tilligemed Navnet. portræt,
1032 M Fischer & Co, F. (Christian, Friedrich Fritz Wilhelm) Gl. Kongevej 41B, Hj. af Tullinsgade, Indgang i Tullinsgade. Kjøbenhavn 04-03-1852 00 00 00 20-09-1916 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog. (s. 276). Ca. 1890 - ca. 1894. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Indgang i Tullinsgade. Har et billede med adresse Sact. Mathiasgade 19, Viborg. portræt, konfirmand,
1033 M Petersen, Carl (H. Hansens Efterf.) Vesterbrogade 62 Kjøbenhavn V Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 659 og 366). Ca. 1895. Pladen opbevares. Forstørrelse af ethvert Billede udføres indtil Legemsstørrelse. portræt, børnebilleder,
1034 M Olsen, L. Th. (Ludvig Thorvald) Østergade / ? / Museumsvejen Nakskov / Horslunde / Maribo 25-08-1861 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 638). 1880-1895, i Horslunde fra 1895. Pladen gjemmes for Efterbestilling. Maribo er ikke nævvnt i B. O. Portræt, Brudepar,
1035 Berthelsen & Lind Vesterbrogade 56 Kjøbenhavn V Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 159). 1880. Pladen opbevares for Efterbestilling. børnebillede
1036 M Fratz, R. (Frederik Rudolph) Ringstedgade 145 Nestved 31-01-1843 00 00 00 29-11-1912 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 285). Ved Efterbestillinger opgives No. litograf, fotograf og retouchør portræt, børnebilleder,
1037 M Skov, Chr. (Christian Rasmussen) Stenstrup ST. 12-03-1880 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 766). 1905ff. Portræt, børnebilleder,
1038 Martens, Rud. Norderstrasse 25 Flensburg Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1039 Atelier Black & White Købmagergade 4 København k Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. portræt,
1040 Kristensen, K. Løkken Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 491). Ca. 1913ff. ægtepar, konfirmand, mor m. 3 børn,
1041 Atelier Kjøbmagergade 11 Kjøbmagergade 11 København Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. portræt,
1042 M Bech, Peter Lille Kirkestræde 5 Hj. af Højbroplads Kjøbenhavn K 02-03-1844 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 147). Ca. 1890ff. var medl. 1883
1043 M Olsen, P. (Peter) Frederikssund 23-11-1887 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 639). På bagsiden Lager af Uhre, Guld- og Sølvvare, Elektroplet, Optiske, Elektriske og Musikalske Instrumenter, samt Cycler og Symaskiner. Pladen opbevares for Efterbestilling. Fotograf, Uhr-& Instrumentmager portræt,
1044 M Weishaupt, A. P. (Anders Peter) Møntergade 36 Hj. Af Gothersgade Kjøbenhavn K 22-12-1856 00 00 00 11-01-1925 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 841). Pladen opbevares for Efterbestillinger. Fotografisk organisationsmærke på basiden. 1885-1907. blev medl. I okt. 1885 Konfirmand, portræt, mor og barn, børnebilleder, en smed,
1045 K Biering, Johanne (Frederikke Andrea Salome Sophie) Skomagergade 31(Bager Olsens Ejendom) Haslev / Roskilde 24-04-1850 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 160). 1894ff. Pladen opbevares blev medl. 1899 konfirmand, 2 unge piger,
1046 M Andersen, Ad. R. (Adolf Rasmus) Kongensgade 63 (17) Holsted / Esbjerg / Ribe 31-07-1867 00 00 00 10-11-1953 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 114). 1891ff. På bagsiden et billede af Esbjergs vandtårn. Ribe ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares saa at der selv efter mange Aars Forløb kan faaes Billede ved at opgive Navn eller No.. blev medl. 1891 mor og børn, portræt, børnebillede,
1047 M Dinsen, F. (Johan Frederik Hans Christian) Nørregade 16 Nyborg 16-06-1880 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 248). F.Dinsen er søn af C. A. Dinsen som har forretning på samme adresse. portræt,
1048 K Klintø, Anine Vestergade Brønderslev 20-01-1862 00 00 00 16-06-1930 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 480 og 418). 12.6.1896ff. Født Kristensen, gift Jensen. blev medl. sept. 1892 børnebillede, konfirmand, portræt,
1049 Frk Salling, Kirstine Frøken Vestergade 3 Aalestrup 13-01-1872 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 730). Ca. 1907 - ca. 1917. medl. 1907
1050 K Atelier Henriette (Ejedes af Henriette Kaiser) Hj. Af Ramsherred og Jernbanegade Nestved Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 135). 5-7-1908 - sommer 1913. Ejedes af Henriette Kaiser. Beskrevet i Arnholtz, Svend
Gamle Næstved Fotografer
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1954
portræt af 2 kvinder, barnebillede,
1051 M Christensen, Peter Torvegade 10 Randers Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 225). Formodentlig den samme fotograf på Vestergade 429 eller 39
1052 M Kittendorff & Aagaard, B. Olsen St. Kjøbmagergade 15 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s.474). 1863 - ca. 1868. Axel Theodor Kittendorff, Johan Aagaard, Bernhard Olsen. 1863-1868. Solgt af Chr. Falkenberg, Store Kjöbmagergade No. 17, Bog-Papir og Konsthandel. xylograf og fotograf affotografering af Fr. VI, gemalinde og døtre.
1053 M Motzfeldt, Ludvig Emil Frederiksberggade 13 / Bredgade 4 / Wimmelskaftet 38 København 05-12-1812 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 574). 1856 - 1861 / 1861 - 1863 / 1863 - ca. 1865. Uddannet som fotograf i Paris 1856. 1856 - 1861. hjul og karetmager, fotograf billede af skuespillerinde Johanne Luise Heiberg 1812-1890. et meget flot vitrotypi, børnebillede, portræt, farvelagt portæt,
1054 Vahlendick, J. Friedrichstrasse 8 Schleswig Formodentlig den samme fotograf beskrevet i B. Ochsners bog fra Kellinghusen Photograph & Buchbinder
1055 M Rasmussen, L. (Lars) Hornum ST. 05-07-1860 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 700). Samme fotograf som ID 439 og 440. 1900-1908 portræt,
1056 M Wind, Charles (Sophus Wilhelm) Store Kongensgade 48 / Gothersgade 83 Kjøbenhavn 07-01-1838 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 854). 1867 / ca. 1879 - ca. 1885. Pladen opbevares. På bagsiden står Maler og Fotograf. oprindelig malermester, fotograf, på sine gamle dage handelsagent. farvelagt billede af Judithe Petersen f. Eiberg. portræt, brudepar fra 1873, konfirmand, børnebillede, violinspiller, ægtepar,
1057 K Atelier Budolfi (Ella Høstrup) Algade 49 Aalborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 131). Ca. 1915 - ca. 1917. Se ID2031. 962 portræt,
1058 M Hansen, C. L. (Christian Lavrits Sofus) Skomagergade 23 Roskilde 08-01-1877 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 355). 1910ff. Prisliste over de forskellige størrelser billeder. portræt, soldat,
1059 Thorstenson, B. Langgade 48 ? Kjøbenhavn Valby Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1060 M Overgaard, Valdemar Skørping 31-07-1881 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 643). Ca. 1913 - ca. 1919. Atelier Mosebo bryllupsbillede, ægtepar,
1061 Frk Olsen, Agnes ( Ingeborg Dagmar ) Bankbygningen Hillerød 03-09-1878 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 635). 1915. ægtepar, konfirmand,
1062 M Offenbergs Eftf. Ludvig (Alexander Clark) Falkoneralle 57 Frederiksberg 06-09-1873 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 629). Ca. 1905 - ca. 1909. Godthaab No 547
1063 Weber, Carl & Neumann A. Spielbuden Platz no 10, Marienstrasse No. 41 St. Pauli Carl Weber beskrevet i B. Ochsners bog (s. 838). Flytter i november 1862 til ny adresse. Maler og fotograf billede af Apotheker Bayer.
1064 M Mouritzen, Chr. (Christian) Østergade / Kongevejen Ringkjøbing / Birkerød 04-08-1862 00 00 00 14-11-1939 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 575). 17-6-1894 til 1897. 1897- ca. 1908. Har et billede hvor navnet Mouritzen er stavet Mauritzen. oprindelig købmand, lærte fotografi hos H. Vorbeck mor og barn, ægtepar, børnebillede, portræt
1065 M Kock, L. L. (Laurids Lauridsen) Æröeskjöbing 21-03-1868 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 487). ægtepar, portræt, Emilie Seierup, bondehus m. familien foran,
1066 M Christensen, C. (Hans Carl Christian) ?/ Gothersgade 17 Aarup / Fredericia 13-02-1847 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 216). Ca. 1880 - ca. 1886. Gamle Fotografier omfotograferes i hvilken som helst størrelse. Pladerne opbevares. Grupper, Landskaber og Bygninger m. m. aftages paa Bestilling. Litografi af Aarup st. på bagsiden. Et flot litografisk landskab på basiden, som er Mustergeschützt no.30. Sølvmed. i 1891 på udst. i Fredericia. Eksteriør af Etlarhus på bagsiden. oprindelig urmager Middelfart blev medl.1886 portræt, soldat med den tapre landsoldat i baggrunden, børnebillede, ægtepar, mor og datter,
1067 M Michelsen, C. (Cornelius) Rømø 01-01-1885 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 562). 1860erne. Photograph af Romö portræt, mor og barn,
1068 M Larsen, H. C. (Hans Christian) Vestergade 44 Silkeborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 505). 1860erne-1890. Pladen opbevares. urmager og fotograf mor og søn, børnebilleder, konfirmand, ægtepar, portræt,
1069 , Olsen & Siemsen Store St. Hansgade 32 Viborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 641). Ca. 1865. , ægtepar m. barn,
1070 Smith, F. Adelgade 108 Middelfart Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 767). 1870erne.
1071 M Kampff, (Christian) Harald Vesterbro 10 (forr. Accisebod) Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s.468). Ca. 1863 - ca. 1871. delvis rejsende fotograf. Portræt, håndkoloreret blomsterbillede,
1072 M Hedager, O. P. (Ole Pedersen) Sõndergadeved Apotheket Horsens 06-08-1827 00 00 00 21-08-1883 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 374). 1865.
1073 M Moyel, Julius W. (Wilhelm David Borgen) Niels Juelsgade 13 (Gammelholm) / Vimmelskaftet 36 Kjøbenhavn 14-04-1825 00 00 00 07-05-1898 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 575). 1864 - ca. 1865. portræt,
1074 M Schmidt & Malling (Frederik og Rasmus) Gothersgade 21 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 741). Juli 1863 - ca. 1871. portræt,
1075 M Sild, Balduin Sølvgade 86 (ved Sølvtorvet) København K 21-03-1867 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 762). 1897ff. Dannebrogsflag på bagsiden. Soldaterfotograf. 1902- 1905. Uden omfotografering, kun ved Opgivelse af Nummer, Batl. Comp. Samt Aargang kan stadig erholdes Billeder som dette. Blev medl. 1897 soldat, portræt, børnebillede,
1076 Jensen, J. Aars Beskrevet i B. Ochsners bog (s.426). Ca. 1900.
1077 M Jensen, J. Nörreportsgade Ribe Beskrevet i B. Ochsners bog (s.426). 1880´erne. Visitkort forstørres. blev medl. 1880
1078 K Møller & Co, Ida (Nathalia, f. Hansen) Aars 11-09-1861 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 586).
1079 M Hansen, Harald (C.) Frederiksborggade 10 København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 349). Se ID196. 1911-ca. 1916. portræt,
1080 Lau, J. F. Beckerggrube 202 Lübeck Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. børnebillede,
1081 M Rasmussen, M. (Morten) pr. Skovby St. Herskind 11-07-1864 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 702). maler og fotograf portræt,
1082 M Bech, Chr. (Peter Christian) Laasbygade 37 / 32 Kolding 31-12-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 147). Etabl. I 1895. Har samarbejdet med B. Bach. B. O. oplyser kun nr. 37, men det rigtige svar står beskrevet i bogen Fotografer i Kolding indtil 1940 af Inge Ladegaard. blev medl. 1899 mor med barn, portræt,
1083 Madsen, Kaiser Nørrebrogade Vejle ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1084 M Johansen, A. (Anders) Uldum 05-02-1883 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 442). 1909. portræt,
1085 K Krog, I. (Ida Kirstine) Skovvej 2 / Nørrebrogade 148 Klampenborg / København 01-07-1881 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 493). 21-5-1904ff. fotograf portræt, børnebilleder,
1086 K Jensen, Anine (H.) Nørre Nebel St. 24-06-1876 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s.418). Ca. 1910ff. Enkefrue efter P. Jensen. Averterede sept. 1912 atelieret til salg. Portræt
1087 M Rentzmann, Gerhard (Christian Georg) Vestergade Vamdrup 31-01-1886 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 709). 1911ff.
1088 Jørgensen, Car. Vimmelskaftet 47 København Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. børneportræt,
1089 M Hansen, Julius (Lauritz Peter) Frederiksborgvej Søborg 06-05-1869 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 353). Ca. 1916 - ca. 1920. Fotograf og porcelænmaler
1090 K Forthmeiier, Hanna (Petrine) Helsingborg, Ystad, Åby, Engelholm, Wexiö og Laholm 03-09-1829 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 280). Beskrevet i Fotograferna af Hans Permbo 2009. Er født i København, men kom tidligt til Sverige. Vid efterbestallning upgifves No.
1091 M Olesen, C. K. (Christen Klemmensen) Jernbanegade Bramminge 01-04-1857 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 633). Etableret 1895. Litografi af ejendommen med atelier og Cykelforretning på bagsiden. Aut. Kollektør for Alm. Dansk Vare og Industrilotteri og Landbrugslotteriet. C. K. Olesen & Søn, Cykleforretning, Elektriske Artikler og Installationer. Pladen opbevares for Efterbestillinger. No 15 Stenderup børnebilleder, portræt, familiebillede,
1092 Lauridsen, Margr. Jellinge Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Billeder forstørres indtil Legemssörrelse. Børnebilleder, Portræt,
1093 Thestrup, Dusine Bjerringebro / Allingaabro Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1094 M Zeuthen, Th. (Theodor) Læsø 27-05-1875 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 865). Ca. 1900. Købmand og fotograf portræt,
1095 M Wissing, Th. (Thorvald Esben Lind) Ringe 17-03-1880 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 858). Ca. 1900. Atelier Victoria. Rejsefotograf børnebillede,
1096 M Rasch, Gustav Stadtweg 32 Schleswig Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1097 M Petersen, (Anders) Valdemar Masnedsund (Ore) 29-08-1891 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 675).
1098 StrandveisAtelieret Strandvejen 91 Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1099 Frk Hermansen, Anna (Helene Kirstine) Vesterbrogade 18 Kjøbenhavn / Kjellerup 21-09-1860 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 382). Ca. 1892 - 1894 / 7-6-1894ff. Pladen opbevares for Efterbestillinger. blev medl. I 1892 og 1895 portræt, 3 unge damer, 5 unge damer,
1100 K Springer, C. (Christine N.) Gl. Amagertorv No 17 / 4 Kjöbenhavn 09-08-1840 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 770). 26-10-1876-ca. 1884. Søster til Julie Stratböcker, f. Springer. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Fotografistinde børneportræt, portræt,
1101 Petersen, Ad. Pilegade 8 Allinge Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 657). Håndstemplet Ad. Petersen-Allinge med violette bogstaver. Ca. 1897. børnebilleder, portræt,
1102 K Poulsen, Wilhelmine Møgeltønder Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 686). Ca. 1880. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Fotografistinde portræt,
1103 K+M Krog, I. og G. (Ida & Gustav) Skovvej 2 / Lindegaardsvej 39 / Dyrehavevej Charlottenlund / Klampenborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 493). Ca. 1912 - ca. 1918. medl. I 1907 portræt, soldaterbillede, børnebillede,
1104 K Møller, B. (Benedicte Gertrudline Natalie) Rødby Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 584). 1870erne og 1880erne. Benedicte er hustru til Christian Wilhelm
1105 Jensen`s, Dötre, Henning Frederiksberggade 15, Hj. af Kattesund Kjöbenhavn K 06-12-1838 00 00 00 28-02-1929 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 437). Ca. 1903 - ca.1909. Et billede med en hilsen på basiden. Pladen opbevares for Efterbestillinger og forstörrelser indtil Legemsstörrelse.Fremstiller Mignonbilleder. Præst, Politiker, Forfatter, Journalist, Fotograf blev medl. 1898 portræt,
1106 Hansen, P. Stubbekjöbing Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 359).
1107 M GEM Company (Anglo-American GEM Company) (M. E. Rasmussen) Kjöbmagergade 4 Kjöbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 128). Ca. 1880. portræt, ægtepar, børn, miniportræt,
1108 Nielsen, R. (overtaget af M. Hansen) Saxkjöbing Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 616). På bagsiden overskrevet med M. Hansens fotografiske Atelier
1109 K Koopmann, Margrethe Bispensgade 12 Aalborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 488). Pladen opbevares for Efterbestillinger. Ca. 1897- ca. 1899. Portræt, Soldaterbillede,
1110 K Bokkenheuser, A. (Anna) Vesterbro 97 Nykjøbing Sjælland 28-05-1860 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 176). Ca. 1910. Datter af C. F. Bokkenheuser. For Efterbestillinger bedes No. Opgivet. portræt, børnebilleder, ældre dame,
1111 M Schnitger, R. (Rudolph Vilhelm) Østergade 24 Kjøbenhavn 03-07-1863 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 742). 1890erne. portræt,
1112 Henneberg & Rosenstand Gothersgade 30 (i mellembygningen) Kjöbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 378). (1862-1865) Atelier for hotographi og ylographi. ægtepar,
1113 M West, Th. (Theodor) Solhjem Auning St. 25-01-1885 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 847). Ca. 1905ff.
1114 Brandt & Co, Elisabeth (j. Jørgensen) Svejtserpladsen (Lige over for Casino) Slagelse Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 192). Ca. 1902. Efterbestillinger modtages. - Nekr. I D. F. T. Fotograf J. Jørgensen af Firmaet E. Brandt & Co. I Slagelse afgik ved Døden den 2. September 1911. Han var født 21. Novbr. 1860, lærte først Murerprofessionen, rejste nogle Aar i Tyskland og nedsatte sig i 1895 i Haderslev, hvor han i 6 Aar drev et Cementstøberi og en Tagstensfabrik. 1901 blev han gift med Frøken Elisabet Brandt, der havde fotografisk Forretning i Slagelse. Hr. Jørgensen lærte da Fotografien og har siden den Tid med Interesse og Dygtighed udelukkende beskæftiget sig med dette Fag. Se ID1261. 539 portræt, mor og barn, familiebilleder, børnebilleder,
1115 M Lorentzen, N. (Niels) Vestergade Ryslinge / Svenborg 16-03-1867 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 527). 1896ff / ca.1902ff. Billede af to damer i robåd. Kjøbmand og fotograf portræt,
1116 M Jerndorff, Iust (Carl Paul William) Nyhavn 5 / Lille Kirkestræde 5 (HJ. Af Höibroplads) Kjöbenhavn 16-11-1841 00 00 00 28-11-1887 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 440). Ca. 1865 - 1873. På bagsiden står Fra 15. Nov. 1867 Lille Kirkestræde 5 (HJ. Af Höibroplads). tømrer og fotograf optaget i 1866 i Den fotogr. Forening portræt,
1117 M Mortensen, J. J. (Johan Jacob) Skive Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 571). 1860- 1872 Maler og fotograf portræt,
1118 M Hansen, H. Th. S. Boulevard 170 Odense 22-04-1869 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 348). Ca. 1910. Har et billede stemplet med H. Th. Hansen, Fotograf, S. Boulevard 170, Odense. På forsiden H. H. Barby, Allegade 24, Frederiksberg. Pladen opbevares. Se ID1871. rejsefotograf ægtepar,
1119 M Carstensen, Carl (Christian) Johnstrups Alle 1, hjørnet af H.C.Ørstedsvej,V. København 05-03-1862 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s . 213). Ca. 1898 - ca. 1901. Reproduktionsanstalt, atelier forfotografi, fotolitografi og ætsning, specialitet, fotografering ved magniumlys. Kemigraf 18370 - 27154 blev medl. 1899
1120 Holm Brønderslev Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 391).
1121 M Bloch, J. T. (Jørgen Theodor) Gothersgade 33 (49) Kjöbenhavn 17-03-1817 00 00 00 07-06-1892 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 171). Etabl. Ca. 1867. Etableret som daguerreotypist 1854. portræt,
1122 Thomsen & Andresen Gr. Rathhausstr. 6 Sonderburg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 808). På bagsiden Atelier Stõckler. Die Platte Bleibt für Nachbestellungen aufbewahrt. Vergrösserungen nach jedem Bilde bis zu Lebensgrösse. Børnebilleder, Portræt,
1123 M Nyblin, Daniel Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1124 M Clausen, Peter (Atelier Clausen) Grossestr. 15 Apenrade Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 233). Ca. 1901ff.
1125 M Schützsack, W. (Max Alexander Wilhelm Storegade 411 Aabenraa 21-10-1870 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 755). Ca. 1895ff.
1126 Winther, A. & Co Vimmelskaftet 47 Kjøbenhavn K Ikke beskrevet i B. Ochsners bog, men på samme adresse er en Jacob Laurentius Braag Winther beskrevet. Pladen opbevares for Efterbestillinger.
1127 K Jensen, Camilla lige for Gjætgivergaarden Maribo Beskrevet i B. Ochsners bog (s.419).
1128 M Holtzweissig, F. Georg Östergade 10 Kjöbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 396). Ca. 1862 - ca. 1867. blev medl. 1865 af Den fotogr. Foren. Portræt, børnebillede (4), ægtepar,
1129 Schramm, E. Süderthor Apenrade Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 750). 1880erne. Die Platte bleibt aufbewahrt. Vergrösserungen nach jedem Bilde bis zur Lebensgrösse. portræt,
1130 M Vahl, W. M. (Wilhelm Martinus) Volden 907 Aarhuus Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 826). Opticus og physisk instrumentmager
1131 M Kjellovs atelier (Carl Gotthard) 15-07-1876 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s.455). Ca. 1903ff.
1132 M Atelier Mundus (Petersen, Alfred Mondus) Ryesgade 16 Aarhus 19-01-1889 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 136). Ca. 1918ff. portræt, 2 konfirmander i matrostøj,
1133 M Vadum, Axel Gothersgade 49 Kjöbenhavn 15-04-1857 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 834). under Axel Wadum. Ca. 1883-ca. 1890. portræt, sømand jylland,
1134 M Atelier du port (Paul Bærentzen) (Bærentzen & Nielsen) Lille Torvegade 2 Copenhague. C (Christianshavn) Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 132). Ca. 1890erne. På bagsiden lit. Guldtrykt prospekt af ejendommen med lidt af den dav. Knippelsbro. Eneret forbeholdt paa Tegningen portræt, ægtepar,
1135 M Lange, E. Østergade No 24 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 499). 1854-ca. 1863. Blev udkonkurreret af Striegler. Til visitkortbilleder brugte han et apparat med fire objektiver og forskydelig kassette, så han ved to eksponeringer fik 8 negativer og således kunne få 8 aftryk ad gangen på hvert blad albuminpapir. Pris 6 rigsdaler dusinet. børnebilleder, portræt, Fru Henriette Ehrlich, ægtepar,
1136 Ramus, F. H. J. Gl. Amagertorv 13 /Graabrödretorv 15 København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 695). Ca. 1860 - ca. 1863 / ca. 1863 - ca. 1865. Orgelbygger portræt
1137 M Vorbeck, Bernhard (Adolph) Jeberg 01-11-1891 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 832). Bror til A. H. Vorbeck (513). 01.11.1891- ca. maj 1895.
1138 M Hüseler, Carl Stadtweg 147 Schlewig Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 401). 1890erne.
1139 Koch, G. J. Lollfuss 24 / Lollfuss 118-120 Schleswig Beskrevet i B. Ochsners bog (s.485). Ca. 1860ff. HOF-Photograph. Preisgekrönt auf der grossen Photographischen Ausstellung zu Hamburg 1868. Erster preis Ausstellung Schleswig 1868 u. 1880, Flensburg 1882. Die Platten bleiben Für Nachbestellungen aufbewahrt und können jederzeit Abzüge sowie Vergrösserungen davon geliefert werden. Soldaterbillede. Maler und Photograph
1140 M Andersen, P. C. (Peter Chr.) Torvegade 368 Vejle 31-01-1864 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 124). Ca. 1889 - 1891. Copiering og Forstöring af alle slags Portraiter indtil Legemstörrelse. Ved Efterbestillinger bedes opgivet No.. portræt,
1141 Reich, Atelier Augustenborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 706). 1890erne.
1142 M Knudsen, Peter eftf. Welling & Ingstrup Østergade 8 Randers Beskrevet i B. Ochsners bog (s.484). Ca. 1883. P. Ingstrup har købt Kemikalier på Løveapot. Welling har tilsvarende købt kemikalier på Løveapoteket. blev medl. 1883
1143 M Madsen, L. A. (Lars Andreas) Harrendrup 20-08-1860 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 545). Ca. 1904ff.
1144 M Jacobsen, H. N. (Hans Nicolaisen) Torvet Holbæk 25-04-1841 00 00 00 13-05-1910 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 411). 1871 - ca. 1897. Pladen opbevares for Efterbestilling. blev medl. 1883 portræt, børnebillede,
1145 M Timm, P. (Peter Wigo Gotfried) Kallundborg 24-01-1823 00 00 00 31-12-1891 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 815). 1862 1870 Maler og Fotograf
1146 Franklin Torvegade Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1147 M Jacobsen, Julius (Marcus) Bredgade 13 / St. Kjöbmagergade 4 / Vimmelskaftet 37 Kjöbenhavn 12-06-1828 00 00 00 27-05-1912 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 413). 1866 - 1867. Har et billede fra d. 22 april 1876 med navneetikette på bagsiden lavet på albuminpapir. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt,
1148 M Steinlein, Chr. (Christian Frederik Ludvig) St. Kongensgade 114, Hj. Af Toldbodveien Kjøbenhavn K 01-01-1864 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 776). Pladen opbevares for Efterbestillinger. blev medl. I 1883 portræt,
1149 Andersen, P. C. Søndergade 20 (i Hr. Boghandler Einar Jespersens Ejendom) Nakskov Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 123). Ca. 1907ff. Pladen opbevares. Forstørrelser udføres. 316 portræt, far m. 3 børn,
1150 Wulffeldts Fotografi-Atelier Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 681). Ca. 1863. Stemplet på bagsiden Fotograf Hansen, Stenosgade, Odense. portræt,
1151 M Lövström, Charles (Jacob Ferdinand) Helligkorsgade 16 Kolding 10-12-1854 00 00 00 31-01-1937 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 541). 1899-1901. Portræter, Grupper, Börn, Moment optagelse, Copier efter ældre Fotografier, Specialitet Forstörrelser efter ethvert-Billede paa Bromsölv og Platin Papir etc.. Sammensatte grupper, Foreningstableaux, Ejendomme, Villaer, Kjöretöjer, Heste M. M.. Pladen opbevares for Efterbestillinger. For Holdbarhed og fineste Udförelse garanteres. Soldaterbillede. På bagsiden står der Erindring med et felt til at skrive i. Beskrevet i bogen Fotografer i Kolding indtil 1940 af Inge Ladegaard. På forsiden står der Kolding & Næstved. uddannet som kunstdrejer portræt, mor og datter, børnebillede,
1152 M Frederiksen, Johannes Vimmelskaftet 42 (38) Kjöbenhavn 20-01-1834 00 00 00 27-03-1891 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 286). Beg. 1860erne til ca 1873 portræt,
1153 M Christensen, Chr. (Georg Petersens Efterfölger) Nörregade 55 Nyborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 218). Ca. 1890erne.
1154 Hansen, K. Kolind Mørke Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. dreng m. hund,
1155 M Christiansen, K. P. (Knud Peter) Ørbæk St. 26-06-1860 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 229). 1898ff. På kartonens bagside litografi af Ørbæk Fotografiske atelier set fra gaden. På bagsiden står Gamle og nye Billeder omfotograferes og forstörres til største Fuldkommenhed. Garanti for absolut Holdbarhed. Fotograf og Danselærer
1156 K Hallager, Thora (Caroline Andrea) Pilestræde 15 Kjöbenhavn 03-02-1821 00 00 00 16-06-1884 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 328). 1861-ca1865. Billede af Sofie Winsløw f. Schalburg. daguerreotypistinde Billede af pastor Winsløv Amerika som ung. portræt,
1157 M Holmblad, Jacob St. Kjöbmagergade 42 (HJ. Af Klareboderne) Kjöbenhavn 23-10-1835 00 00 00 18-11-1908 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 394). 1863-ca. 1864 cand. Polyt. Og fotograf
1158 M Wunderlich, J. (Jacob Emilius) Østergade 10 (Østergade 26, i Haven) Kjöbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 862). Ca. 1862-1863. Malermester senere fotograf billede af etatsraad Schou, billed af fru Framma Meyer, født Eishel, portræt,
1159 Möller, J. & W. Rünitz Gml. Amagertorv 13 Kjöbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 591). 1860erne
1160 M Hansen, Eduard Overgade 11 / Kongens Nytorv 1-17 Odense / Kjöbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 338). Ca. 1860-1865. Ca. 1865. Omrejsende. Portraitmaler & Photograph billede af Johanne Luise Heiberg.
1161 K Kjärrström, Ester Möllegade 31 / Torvet Svendborg / Rudkjöbing 24-06-1878 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 477). Overtog 31-10-1896 Emil Tromholts Atelier i Svendborg. Copier udføres i alle Størrelser. Pladen opbevares. blev medl. I 1896 portræt,
1162 Hansen, R. Gjerritsgade 46 (ved Korsgade) Svendborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 361). Ca. 1866. Bestillinger paa Större Billeder modtages.
1163 M Bay-Hansen, S. (Søren) Asnæs 18-06-1879 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 146). Eksteriør af ateliervilla Solbakken ses i litografi på bagsiden. Ca. 1910.
1164 Frk Lund, Karen Terrassen ligefor Banegaarden / Sct. Clemensborg Svendborg / Aarhus 18-11-1865 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 531). 4-7-1895. Pladen opbevares for Efterbestillinger. blev medl. 1897 Portræt, 3 søskende, et portræt fra 1904,
1165 Iris Frederiksberggade 15 3.sal København Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1166 M Petersen, N. P. (Niels Peter) hotel Langeland Rudkøbing 01-03-1861 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 671). Ca. 1886. Af dette Portrait kan bestandig Exemplarer i alle Störrelser indtil Legemstörrelse erholdes. Navn og No. Bedes opgivet. blev medl. 1887 portræt, børneportræt, mor og barn, familiebillede, 2 piger,
1167 Frk Jacobsen, Anna Algade 22 Nykøbing M. 20-12-1863 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners Bog (s. 409). Ca. 1913ff. Chr. Legind visitkort overstemplet med Anna Jacobsen på bagsiden. portræt, børnebillede, ægtepar
1168 M Østergaard, L. J. (Laust Jacobsen) Selde & Fuur, Vestervig 11-11-1872 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 866). 1893. Pladen opbevares for Efterbestilling. blev medl. 1894 børnebilleder, portræt,
1169 Pedersen, N. (Petersen, N.) Gedved pr. Horsens Beskrevet i B. Ochsners bog undernavnet Petersen, som den 25-02-1907 nævnt i Horsens Apoteks giftprotokol som N. Pedersen. Har et billede, som er stemplet på basiden med fotograf A. Nielsen, Gedved pr. Horsen. Portræt,
1170 Petersen, M. ST. Strandstræde 6 Kjöbenhavn Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt
1171 M Christensen, H. (Hans Marius) Nygade 7 Holbæk 20-05-1880 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 219). Ca. 1908ff.
1172 Nielsen, Chr. Torvet 2 Horsens Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 605). Slutningen af 90erne. No. Bedes opgivet ved Efterbestillinger. Har et billede hvor der på forsiden står Joh. Fr. Braaes tidligere Atelier portræt,
1173 M Henschel, J. (Carl Anton Frantz Joseph) Løvegade (Ved siden af Posthuset) Slagelse 23-08-1825 00 00 00 08-07-1883 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 380). 1861- 1865. Portraiter, smukke og holdbare, aftages til billige priser i Henschels Atelier. Biogr. i Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1954. portræt, børnebilleder, far m. datter, familiebillede,
1174 K Vorbecks, Henriette Eftfl. Alma Jespersen Hovmeden 9 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 833). Ca. 1911 - 1919. Alma Jespersen har overtaget forretningen efter Ingeborg Schiørring , da I.S. stadig står på basiden. Specialitet Öjebliksbilleder af Börn, Forstörrelser indtil Legemsstörrelse. portræt, portræt, børnebilleder,
1175 Frk Kaiser, Henriette (Caroline Laura Lovise) Bredegade 2 / Sct. Mikkelsgade 6 Slagelse 02-07-1862 00 00 00 16-07-1945 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s.467). Ca. 1913 - ca. 1922. Har et billede med adressen Bredgade 2 på forsiden og stemplet med Sct. Mikkelsgade 6 på bagsiden. Børnebillede,
1176 Dahl, H. L. Römö Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. portræt,
1177 M Jørgensen, Oluf ? / Rønnedevej Haarlev St.- senere Faxe 14-03-1884 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s.559). 1908 - 1914, 1917 Fotograf og musiker Byen 2167y portræt, konfirmandinde, Bodil Marie Arboe,
1178 K Amdrup, Mathea (Kirstine) Jernbanegade 298b Thisted 14-01-1841 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 113). 1880erne og 1890erne. Pladen opbevares for Efterbestilling. 1880erne. børnebillede, familiebillede,
1179 Petersen, H. (Stemplet på bagsiden) Ingen adresse Ingen beskrivelser. Stemplet H. Petersen på bagsiden.
1180 Atelier Moderne Algade Nykjøbing Sj. Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 136). Ca. 1909. far mor og barn,
1181 Willumsen, W. Nørre Vestergade Holstebro Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 853). Ca. 1881 - ca. 1890. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Et billede fra en fotograf af samme navn, men fra Ulfborg Station. blev medl. 1883 portræt,
1182 M Wohlert, Chr. (Christian Frederik Bagger) Kongensgade 18 Esbjerg 04-06-1875 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 859). portræt,
1183 Petersen, Victor (J. V. M.) Vestergade 7, ligeoverfor Raadhusporten Odense Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 667). Ca. 1887- ca. 1888. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt,
1184 Langhoff, C. Langgade 16 Valby Beskrevet i B. Ochsners bog (s. evt. s. 501). Måske enken Christine efter Langhoff, Eduard Christian. mor og søn (konfirmand),
1185 M Fabiansen, (Martinus Nicolai) Fritzehus Hobro 22-07-1844 00 00 00 21-04-1917 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 267). 1900-1917. Er også beskrevet under fotografer i Hobro. portræt, børnebilleder, familiebilleder,
1186 Frk Madsen, Henriette Lejbølle pr Tranekjær & Humble Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 544). Ca. 1904. Pladen opbevares for Efterbestilling. børnebilleder, konfirmand,
1187 M Striegler, (Peter Ludvig) Rudolph Kgs. Nytorv København 04-10-1816 00 00 00 24-01-1876 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 780). 21.4.1857 - 31.3.1863. Kongl. Hof. Photograph. Har lakeret visitkortbilleder med schellak (1861 og 1862). Indførte visitkortformatet i 1860, 3x2 parisertommer (ca. 82x55mm). Solgte sin forretning i 1863 til Moritz Unna (se ID1676). Billedhugger, forgylder, daguerreotypist portræt, Billede af opbygningen af Frederiksborg slots rejsegilde, lakeret billede. Anna Maria Elisabeth Jerichau født Baumann, Jens Adolf Jerichau, topografisk billede af Kongens Nytorv no1, ligefor teatret,
1188 M Lassen, L. J. (Laurits Jonathan) Ranum 27-06-1873 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 510). Ca. 1900ff. Fotograf/Boghandler
1189 Hansen, H. C. Romöe Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 346). Formentlig den samme i Højer. portræt, ægtepar, børnebilleder,
1190 M Poulsen, Waldm. (Paulsen Valdemar) (E. Kocks eftf.) Marstal Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 647). Ca. 1889ff. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt,
1191 Lassen, H. J. Ordrup pr. Roeskilde Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 509). 1870erne.
1192 M Ryland, Th. (Rasmus Theodor) Møllergade 31 Svendborg 02-08-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 726). Ca. 1904. Samme som id 454 portræt,
1193 M Rasmussen, J. (Jens) Danmarksgade Holstebro 21-01-1874 00 00 00 26-04-1943 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 699). Etabl. 1-4-1897. Pladen opbevares. blev medl. I 1897 børnebilleder, portræt, ægtepar, mor og barn,
1194 Schuchardt, P. Sønderport Varde Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 751). Men på to andre adresser.
1195 M Richter, O. (W.) Chr. Faaborg 29-03-1851 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 711). 1881-87. Formentlig den samme som Chr. Richter. Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt, børnebillede,
1196 Frk. Larsen, Signe Vamdrup 06-01-1870 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog med adresse i København (s. 508). Ca. 1900. Forstørrelser leveres i alle Formater. Ved Efterbestilling opgives nr. børnebilleder, mor og børn,
1197 Jensen, H. Wallstrasse 1 Rendsburg Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. ægtepar,
1198 Pedersen, P. (Peter) Oxbøl Ikke beskrevet i B. Ochsners bog, men en P. Petersen, Oxbøl St. ca. 1909ff (s. 672). For Efterbestillinger bedes opgivet Navn og No. portræt, Mary Jeppesen 1912, P. S. Hansen Blaavand Janderup Højskole,
1199 M Lind, L. (Petersen Lauritz) Vestergade Lemvig / Ringkjøbing 23-02-1848 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 521). Ca. 1880 - 1885. Pladen opbevares. blev sept./okt. 1898 medl.
1200 Sörensen & Möller Gothersgade 65 Kjöbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 800). Ca. 1870erne. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Ca. 1870. Se ID 499. portræt, Karen og Niels Truelsen, Høed, Ringsted., Madam Madsen fra Sletten, soldaterbillede,
1201 Atelier Marrylyst Jernbanegade Frederiksværk Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Har et billede med teksten Marylyst. portræt, børnebillede,
1202 Andreasen, K. P. Skolegade Hadsund / Ulsted St. 27-02-1875 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 126). Etabl.27-02-1895. Fotografering af Dyr, Landskaber, Bygninger, Grupper og Stuer ved Magniumlys udføres paa Bestilling. Alle Slags Billeder indrammes stærkt. Kopier efter dette og andre Billeder udføres i alle Størrelser. portræt, mor og barn,
1203 M Hansen, N. M. (Niels Michael) Faaborg 24-02-1831 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 358). Identisk med ID 925 og ID 212. 1873 Maler og Fotograf portræt,
1204 M Madsen, P. (Peter) Præstegade 371 Kjerteminde 16-02-1894 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 546). Han var i 1889 formand for vaabenbrødre-foreningen. Copiering Forstörring af alle Slags Portraiter indtil Legemstörrelse . Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt, børnebillede,
1205 M Holm, J. (Jørgen Jensen) Vestergade 1 Faaborg 24-06-1817 00 00 00 14-11-1896 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 393). Ca.1864. Pladen opbevares. Fotografier copieres, forstörres og retoucheres. Gamle Fotografier omfotograferes i hvilken som helst Störrelse. Prisbelønnet i 1891 for Duelighed og Snille. 1840 møllersvend, senere fotograf portræt, børnebilleder, ægtepar,
1206 M Petersen, S. & Carl (Atelier Scandinave) Hj. af Bramstræde og Stengade Helsingør Delvis beskrevet i B. Ochsners bog. Litografi af ateliet på bagsiden. Pladen opbevares for senere bestillinger. portræt,
1207 K Hvalsøe, B. (Benedikte Gertrudline Nathalie) Sølvgade 86 Kjøbenhavn 03-07-1859 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 399). Ca. 1890. Copiering og Forstörrelse af alle Slags Portraiter indtil Legemsstörrelse, Pladen opbevares for Efterbestilling. blev april 1893 medl.
1208 K Lundgaard, Ingeborg Kongensgade Esbjerg Ikke Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 535), men muligvis den samme, som står under Frk. Lundgaard i Vinderup eller Ingeborg Lundegaard i Esbjerg. Pladen opbevares for Efterbestilling. ægtepar, portræt
1209 M Fløe, K. P. (Kristen Pedersen) Kongensgade 71 Esbjerg 09-08-1853 00 00 00 24-03-1938 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 277). Maj 1913 - ca. 1917.
1210 M Kjølby, Wilh. (Wilhelm Marinus) Nørregade 20 (Vestergade 1) Odense 29-05-1845 00 00 00 01-09-1908 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 477). Ca. 1902ff / ca. 1905ff. portræt, børnebilleder,
1211 M Kirkegaard, N. P. (Niels Pedersen) Nygade 17 / Ahlgade 79 (ved Apotheket) Holbæk 28-03-1868 00 00 00 06-03-1958 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 473). 1893ff. Efter dette Billede kan leveres Fotografier indtil Legemsstørrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. 1 klasses Atelier. 1893. blev medl. 1899 portræt, mor og barn, ægtepar, børnebilleder, præst, 4 børn på stribe,
1212 Fotografisk Atelier Hørve Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1213 Nielsen & Søn, Henrik Vallekilde Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 608).
1214 M Atelier Bellevue (Peter Bloch) Korsgade Nyborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 130). børnebillede
1215 M Mohr, (Hans Frederik) Immanuel ST. Kongensgade 21 / Sølvgade 86 København 29-11-1861 00 00 00 01-02-1930 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 568). Oprettede 1887. Sølvmedaljer i Stockholm 1897 og i Paris 1900. Pladen opbevares. 1914 bestyrer af Gislev aphotek. Cand. Pharm. Fabrikant Konfirmand i matrostøj, portræt, grosserer Martin Møller,
1216 K Christiansen, Emilie Holsted Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1217 M Refslund, M. (Mathias) ? /? / Jernbanegade 3 Vamdrup / Hvalsø / Hjørring 27-02-1868 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 706). 1896-1901 / 1901- ca. 1902 / ca. 1902 - 1906. Solgte 15.3.1906 for 15 Kr. sine negativer til Kirstine Lund. blev medl. 1899 børnebilleder, 4 børn, portræt,
1218 M Andersen, Otto St. Mikkelsgade 22 Viborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 123). Ca. 1914ff. børnebillede,
1219 M Bloch, Frederik (F. M. J.) Frisegade Nykjøbing p. F. Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 170). Pladen opbevares for Efterbestilling. billede af Thora Gredsted, 28 år / okt. 1883.
1220 M Westergaard, (Magnus) Farum st. 16-03-1859 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 848). Ca. 1904ff. fotograf, urmager, barber og musiker børnebilleder,
1221 Cohns, H. Eftf. Gothersgade 41 København Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. ægtepar m. barn,
1222 K Jones, Agnes Jessensgade 6 Horsens Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares 931
1223 M Petersen & Co, Georg (Christian Anton) Nørregade No 55 Nyborg 27-05-1838 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 675). Ca. 1873.
1224 M Jørgensen, Aug. (Georg August) Østergade 98-99 / Rosengade 3 Maribo / Slagelse 30-06-1877 00 00 00 26-09-1948 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 452). Pladen opbevares for Efterbestillinger. 1902. 308 / 170 portræt, ægtepar, mor m. barn i dåbskjole,
1225 M Hansen, Johan (F. A.) Nr. Alslev St. 23-07-1888 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 352). Ca. 1912. portræt, pigeportræt,
1226 K Olsen, Othilia (Marie Kristiane) Fuglebjerg 29-11-1875 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 639). Ca. 1909. På visitkortet er det stavet Othilie. portræt,
1227 Nielsen, J. C. H. C. Andersensgade 92 Odense Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 609). blev medl. Af Fyens fot. Foren.
1228 Hansen, E. Sandved Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 337). Ophørt ca. 1918.
1229 M Michelsen, H. P. (Hans Peter) Østervej Holeby 10-10-1850 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 563).1890erne. Pladen opbevares. Urmager og Fotograf blev medl. 1896 portræt, børnebilleder,
1230 M Hansen, Carl (Peter Wilhelm) (Chr. Nielsens Eftf.) Mõntergade 36, Hj. Af Gothersgade Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog. Identisk med ID182
1231 Frk. Schrøder, Atelier (Camilla Petersen) Østergade 55 København 14-12-1886 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 750). Ca. 1913- ca. 1918. Kom 1912 fra Kiel.
1232 Frk Lillienskjold, Ebba Østergade 55 København 23-02-1883 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 521). Ca. 1910 - ca. 1913.
1233 Frk From, E. (Edle Cathrine Marie) Østergade Nr. 3, 4. sal / Kjöbmagergade 4 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 295). Ca. 1864 - ca. 1865. Ca. 1868 - ca. 1873. portræt,
1234 M Sjelborg, (Hans) Peter (H. J. Hansens eftf.) Bogense, forstaden 13-05-1870 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 765). Fint litografi af ateliet på bagsiden. 1901-1910. Gamle og nye Billeder omfotograferes. Alle Plader opbevares for Efterbestillinger. 62 portræt, ægtepar, børnebilleder,
1235 M Hansen, R. (Reinholt) Nørregade 21 Odense 04-03-1864 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 361). 1892-1907. Copiering og Forstörring af alle Slags Portraiter indtil Legemsstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. blev medl. 1891 portræt,
1236 M Fristrup, P. (Peter Raun) Istedgades fotografiske Atelier Istedgade 31, Hjørnet af Absalonsgade Kjøbenhavn V 16-11-1854 00 00 00 12-11-1913 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 291). Pladen opbevares. Af denne plade kan bestandig Exemplarer efterbestilles.Har et billede med overklistret mærkat med adressen på Istedgade. Retouchör og Fotograf, senere forfatter og iscenesætter. ægtepar, portræt,
1237 M Corydon, J. L. (Jacob Lauritzen) Valby Langgade 55 København 03-06-1871 00 00 00 30-05-1956 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 236). Slutningen af 1890erne. Pladen opbevares for Efterbestillinger. blev medl. 1890 portræt,
1238 K Pedersen, Else Havndal Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Forstørrelser indtil Legemsstørelse udføres. mor og datter,
1239 Nielsen, Christine Aabybro ST. Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 605). Slutningen 1890erne. mor med børn
1240 Olsen, E. (Vorbecks Eftf.) Holstebro Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1241 M Willemsen, N. P. (Niels Peter) Østergade 219 Bogense 18-10-1836 00 00 00 06-02-1903 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 851). 1863ff. udlært malersvend blev medl. 1883 portræt, børnebillede,
1242 M Larsen, Ch. (Christopher) Søndergade 44 / Elmealle og Køgevej 73a Horsens / Taastrup 22-05-1871 00 00 00 09-07-1959 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 504).Ca. 1902 - 1904 / 1904 - 1909. Efterbestillinger modtages ogsaa efter H. Andersen Ebbesens Plader. Omtalt i Jens A. Petersens Hedeboegnens fotograf gennem 75 år, 1979. I Horsens overtager C. Larsen forretningen efter H. Andersen Ebbesen (B. O, s. 255) børnebillede, portræt,
1243 M Ansø (Hans, Magnus Carl Jensen) Kordilgade 75 Kallundborg 20-07-1880 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 128). 20-10-1909 til 27-04-1916. Kgl. Medalje Malmõ 1914. Diplom 1. klasse Intern Udst. Antwerpen 1912. portræt,
1244 K Faber, Søstrene (Anna, Agnete) Cordilgade Kallundborg 04-02-1870 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 266). Ca. 1903 - 1904. Forstörrelser efter nye og ældre Billeder leveres indtil Legemsstörrelse. Ved Efterbestilling bedes Navn og No. Opgivet. portræt, 4 årig dreng som soldat, konfirmand, børnebilleder,
1245 Petersen, Chr. Fjerritslev 16-04-1873 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 650). Præmieret 1900-1902 Fjerritslev. Etabl. 1-11-1895. Er beskrevet som Pedersen, Christian i B. O.. Løgstør børnebillede,
1246 K Aagaard, Mathilde Sæby Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares Portræt
1247 Frk Andersen, (Anne) Johanne Søndergade 21 (Drewsensvej 30) Silkeborg 07-07-1877 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 120). 1909f portræt, ægtepar,
1248 Atelier Favorit Vejlegade Nakskov Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. portræt,
1249 Juul, A. Grosse Str. 35 Flensburg Beskrevet i B. Ochsners bog (s.450). Prämiert 1902 u. 1906.
1250 Frk Andersen, Constance Frk. Taarnborg Odder 22-02-1882 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 117). 1908ff. børnebillede, portræt,
1251 M Andersen, F. P. (Frederik Peder) Kværndrup 09-03-1872 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 118). Ca. 1895 til ca. 1905. Forstörrelse efter dette og andre Billeder udföres. Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt,
1252 Thorsøe, Friis A. Grand Atelier Istedgade 58 Kjøbenhavn V 16-06-1876 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 811), men ikke på den adresse. portræt, barnebillede,
1253 M Gaasvig, N. (Niels Christian) Apothekergade 310 / Am Graben 433a Hadersleben 22-07-1871 00 00 00 25-08-1951 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 298). 31.7.1897. Kunstanstalt für Photographie u. Malerei. Pladen bliver opbevaret. Apothekergade 310 er tidligere L. N. Christensens forretning. Se ID803. 5 piger,
1254 Frk Fromm, Th. (Thyra) Torvet Holbæk Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 295).
1255 M Gollmann, W. (Friedrich Martin Wolfgang) Atelier Populær Østergade 3 Köbenhavn K 11-01-1858 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 308). 1897- ca. 1903. Elevator til atelieret. Tilkendt medalje Malmö 1896, Berlin 1897, Paris 1900. 7877 Frederiksgade 38
1256 Atelier National Frederiksberggade 2 Formodentlig fotograf Vilhelm Rieger ID447 portræt,
1257 M Hoffmeyer, I. Storeheddinge Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 389). 1890erne. Dette Billede kan forstørres indtil Legemsstørrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt,
1258 M Sørensen, Wilh. (Wilhelm) Holbæk 01-09-1879 00 00 00 29-10-1914 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 800). 1908-1914. Se ID1633. ægtepar, dobbelt portræt,
1259 M Lynged, A. M. (Kirkegaards Eftfg.) Ahlgade 30 Holbæk 13-06-1885 00 00 00 10-09-1947 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 537). 1-7-1912. portræt,
1260 Kjær, Chr. Vordingborg Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Samme som ID618
1261 K Brandt, Elisabeth Cordilgade (ved siden af Dagbladets Kontor) / Svejtserpladsen (lige overfor Casino) Kalundborg / Slagelse Beskrevet i B. Ochsners bog (s . 184). 16-10-1896 til 1-5-1900. Efterbestillinger modtages. I Slagelse Elisabeth Brandt & Co. (J. Jørgensens). Se ID1114. børneportræt, portræt,
1262 M Jørgensen, Jul. (Julius) Danmarksgade 54 (HJ. Af Rantzausgade) Aalborg 28-12-1858 00 00 00 16-07-1922 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 457). Litografi af atelier på bagsiden. Beskrevet i Aalborgbogen. 1858-1922. Litografi af atelieret på bagsiden. var medl. 1901 Børnebilleder, Ægtepar, Portræt,
1263 M Sørensen, Wilh. (Wilhelm) Vestergade 60 Odense 20-04-1859 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 800). 1881ff. Samme som ID502. Copiering og Forstörring af alle Slags Portraiter indtil Legemstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger.
1264 Jørgensen, H. P. (Hans Peter) Atelier Malvang Malvang pr Ebberup Ebberup St. 29-08-1875 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog. (s. 456). maler og fotograf portræt,
1265 Lund, T. E. Nørregade Maribo Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 533). Etabl. Før 1872. Isenkræmmer og fotograf
1266 M Nyholm Olsen, (Christian) Jernbanegade Løgstør 26-06-1880 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 626). 1908 - ca. 1916. portræt, ægtepar,
1267 Ipsen & Møller Brogade Nexø Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 407). Pladen opbevares for Efterbestillinger. Har formentlig overtaget forretningen af J. C. Glistrup (ID769). Har et billede med tryk J. C. Glistrup og hammerstemplet med Ipsen & Møller på selve billedet. Ca. 1906-1908. portræt,
1268 Christensen & Horsbøl Kongensgade 26 Esbjerg Beskrevet i B. Ochsners bog (s . 227). Pladen opbevares for Efterbestillinger. barneportræt, portræt,
1269 M Christensen, (Georg) Ludvig (Jens) Roskildevej 58 Glostrup 18-05-1886 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 221). 1920erne. Se ID1272 og ID1385
1270 Frk Böckmann, Marie Svinninge Beskrevet i B. Ochsners bog (s . 207).
1271 Øresund Hj. Nygaardsvej og Strandvej Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. portræt,
1272 Christensen, L. (Georg Ludvig Jens) ? / Vestergade Sandved / Storeheddinge 18-05-1886 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 221). Se ID1385. portræt, børnebillede, ægtepar
1273 Pedersen, C. Nykøbing F. Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. portræt, børnebilleder,
1274 Atelier Expres Østergade 16 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 134). Ca. 1904. Korinth portræt
1275 M Birck, Chr. V. (Martin Jensens eftf.) Nørregade 31b Skive formodentlig identisk med ID544, som er beskrevet i B. Ochsners bog.
1276 K Bech, Karen Kolind Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 147). Ca. 1900.
1277 Hansen, H. Eftf. Jernbanegade 9 Odense Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. portræt,
1278 Jensen, V. Vestergade 34 Odense Ikke direkte beskrevet i B. Ochsners bog. Bestyredes af C. L. S. Hansen.
1279 Frk Bøgh, Alma Brande 02-03-1886 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s . 209). 1906ff.
1280 Skough, L. M. ? / St. Annæplads 18 Carlskrona / København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 765). Ca. 1863. børnebillede,
1281 M Nissen, J. (Julius) (Schützsack Nachfolger) Ramsharde 38 (Ecke Schulweg) Apenrade Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 621). Ca. 1910. Vergrösserungen nach jedem bilde, für nachbestellungen bleibt die platte aufbewahrt. ægtepar, mor og barn, konfirmand, portræt,
1282 Christensens eftf. Hillerød Formentlig den samme som ID96 og beskrevet i B. Ochsners bog som Christian Christensen.
1283 M Svendsen, A. (Albert E.) St. Kjøbmagergade 15 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 787). Ca. 1881- ca. 1884 og ca. 1885- ca. 1887. Pladen opbevares. bemalet sømand, portræt, mor og barn,
1284 Frk Lublin, Hedvig Skolegade 8 Nykøbing F. Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 529). Ca. 1917. familiebillede,
1285 M Damgård, P. Krogh Ø. Jølby Morsø Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 241). Ca. 1916. portræt,
1286 K Thomsen, Marie Ulstrup Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1287 M Andersen, Joh. (Johannes), og Eftfl. ? Kirketorvet Storehedinge Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 120). Ca. 1918. børnebillede,
1288 M Nielsen, A. (Anders) Gjedved Horsens 02-12-1879 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 600). 1910ff.
1289 Hansen & Christensen Struer & Lemvig Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 364). 1870erne ff.
1290 Frøken Eriksen, Marie (Christine) Odder 07-01-1885 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 264). Ca. 1905ff.
1291 M Ferslew, H. C. (Hans Christian) Amagertorv 17 Skiern / Kjøbenhavn 19-03-1854 00 00 00 14-02-1893 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 271). På bagsiden stemplet med De Liberale Vælgerforeningers Høstfest den 6th. Septhe. 1890. Emma og Hans Christian Ferslew. Hans Christian Ferslew, selvportræt 1892, Karen Ferslew f. Lund, gift med fotograf Hans Christian Ferslew. På basiden litografi fra Skiern. På kartonerne staves navnet Ferslev. ingeniør, fotograf børnebillede, portræt,
1292 M Pedersen, M. C. (Mikkel Christian) Skibstedbro Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 654). 1880erne ff.
1293 Wolffert-Jørgensen Kjøbmagergade 9 Kjøbenhavn Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. portræt,
1294 Jensen, J. Gramby Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1295 M Sørensen, (Fisker) Lauritz Nørregade 10 Horsens 18-08-1846 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 796). Pladen opbevares for Efterbestilling. Malermester og fotograf børneportræt, lille pige m. dukke, portræt, familiebillede,
1296 M Zehngraf, Johs. (Johannes) Vestergade 5 (Vestergade 34) Aarhus (Odense) 18-04-1857 00 00 00 07-02-1908 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 865). Ca. 1882 - ca. 1886. Atelier for fotografi, reproduction og portraitmaleri. Odense konfirmand, portræt, familie, mor og barn,
1297 Atelier Bellevue Amagerbrogade 139 Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. portræt,
1298 M Hansen, Carl P. (Peter) Haslev Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 336). Ca. 1880erne. fotograf børnebillede,
1299 M Nellemann-Andersen (Jens Peter) Vestergade 1 Odense 05-12-1886 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 596). Ca. 1911ff. portræt, FDFer, soldat, 3 soldater,
1300 M Rimmen, H. F. (Helvig Ferdinand) Griffenfeldtsgade 8 Kjøbenhavn 22-07-1883 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 715). Ca.1908 - ca.1914.
1301 M Kaiser (Carl Edmund Hugo) (Central-Atelieret) Axeltorv/Jernbanegade (Indgang Theatergade) Næstved 01-04-1876 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 467). Pladen opbevares. 1897 - 1905. familiefoto, portræt, soldaterbilleder, børnebilleder,
1302 M Hansen, H. (Hans) Norden 180 / 130 (51) / Norderstrasse 51 Flensburg & Apenrade Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 343). 1870erne / slutn. af 1880erne. Die Platte bleibt aufbewahrt. Vergröfserung nach jedem Bilde. På siden står skrevet Etablirt 1863. portræt, børnebilleder, ægtepar,
1303 K Hallager, Thora (Caroline Andrea) Kongens Nytorv (Hjörn af Lille Kongensgade No 1)/Pilestræde 15 Kjöbenhavn 03-02-1821 00 00 00 16-06-1884 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 328). Ca. 1866 - 1870. daguerreotypistinde/fotograf portræt, student Barfoed med kæreste, Ernst Weis,
1304 M Hoffmann, Otto Julius Theodor Brogade 12 Christianshavn 16-08-1873 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 389). Ca. 1862 - ca. 1870. oprindelig glarmester, senere fotograf portræt af portier,lakeret og delv. farvelagt portræt.
1305 Fratz & Langhoff Hasle & Nestved Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 285 og 501). Se ID820 og ID1036. Ca. 1883. portræt,
1306 K Nielsen, Johanne Vandel St. Beskrevet i B. Ochsners bog (s, 608). Ca. 1900. Peter L. Petersens kundeprotokol fra 1890erne. portræt, børnebillede, barn m- hund, mor og barn,
1307 M Monberg, K. (Knud Valdemar) Kattesundet 3 / Gjerritsgade 26 Svendborg 04-01-1868 00 00 00 06-08-1913 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 568). På basiden er stemplet Fra oktober flyttedag 1900 er mit fotografiske atelier flyttet til Gjerritsgade 26 (tidligere fotografs J. A. Braaes ejendom) Ærbødigst K. V. Monberg. Aalborgbogen 1967. portræt, børnebillede, familieportræt,
1308 M Jørgensen, Chr. (Oluf Peder Christian) Enghaveplads 5 København 14-09-1881 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s.455). Ca. 1903 - ca. 1908. fotograf og musiker portræt,
1309 Frue Olsen, Agnes (Atelier Marylyst) Jernbanegade Frederiksværk 31-08-1875 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 635). 1910ff. Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt, børnebilleder, soldaterbillede,
1310 M Nielsen, Rasmus Classensgade 3B København 18-04-1876 00 00 00 17-10-1932 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 616). 20-4-1911ff. børnebilleder,
1311 M Olsen, H. J. (Hans Julius) Skibby 15-07-1874 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 636).. Ca. 1915ff. portræt,
1312 K Kaas, L. (Louise) Smedegade Aakirkeby 09-01-1864 00 00 00 12-05-1941 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 497). 1895-1897. Pladen opbevares. 1 portræt, børn,
1313 M Hyldgård, R. H. (Rasmus Hansen) St. Mikkelsgade Slagelse 26-08-1854 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 400).
1314 M Sørensen, Th. (Theodor Jensen) Mathiasgade Viborg 18-04-1877 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 799). 1907ff.
1315 M Lindstrøm, Axel (Constantin Gustav) ( Julie Boldsens Eftf.) Torvegade 8, lige over for Hotel Royal Vejle 08-05-1877 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 525). 1908ff. På bagsiden står Portarit Fotografi, Grupper og børneoptagelser, studier, reproduktioner. Forstørrelser efter ethvert billede i hvilket som helst format udføres paa holdbare papirsorter. Udenfor atelieret Specialitet Fotografering i hjemmene saavel ved som ved kunstigt lys. Optagelser af bygninger, forretningslokaler, maskiner, landskaber, dyr o.s.v.. Pladen opbevares for Efterbestillinger. 388 portræt,
1316 K Nielsen, (Anna) Jensine Bjerringbro 18-03-1892 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 610). Ca. 1915ff.
1317 M Raun, A. E. (Andreas Christian Emiel) St. Kongensgade 39 / Bredgade 22 / 47 Marmorpladsen (ligefor Arveprinsessens Palais) / Norgesgade 22 København 28-07-1832 00 00 00 22-09-1905 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 705). Ca. 1864 - 1880. Elegante visitkort fra 9 til18 Dus. For Fabrikanter og Handlende udföres Fotografier af Maskiner, Meubler, Varer og lignende. Fortrinlige Billeder efter Amerikansk Methode expeders paa 1 Time. Fotografier saavel smaae som store til Byens billigste Priser. Naar flere tages kan forskjellige Stillinger uden Forhøjelse i Prisen benyttes. isenkræmmersvend, melhandler, købmand, handskemager medl. 1883 portræt, mor og barn, soldaterbillede,
1318 National Atelieret (J. C. Fred Hilfling-Rasmussen) Frederiksberggade 21 Kjøbenhavn K Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 594). 1895-1896. Medalje for portraiter, hvorpå der står 1839-1889 præget i anledning af fotografiens 50 års jubilæum. Pladen opbevares. Pastor Ochsner. Student, portræt,
1319 M Høyer, C. J. (Christian Julius) Frisegade 192 / Østergade 532 / Torvet 8 Nykjøbing p. F. / Nakskov / Horsens Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 404). Ca. 1878. For Efterbestillinger No.. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt, børnebillede,
1320 M Holm, H. H. Vesterbrogade 18 (56) København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 393). Pladen opbevares. Ca. 1870. Stemplet på bagsiden med navn og adresse. portræt,
1321 M Vorbeck, G. W. (Gustav Wilhelm) Thisted / Aarhus 21-07-1858 00 00 00 25-01-1930 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 832). 1880erne. Søn af Bernhard Vorbeck. Ved Efterbestillinger bedes opgivet No. Bestyrer af J. F. Braae´s Atelier i Thisted i 1880erne. portræt,
1322 K Wollenberg, Johanne (Sophie) Faxe Ladeplads 19-06-1867 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 859). Ca. 1902 - ca. 1905. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt,
1323 M Hansen, P. (Peder Rasmus) Vamdrup 20-03-1880 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 360). Ca. 1905. Et billede dateret 1910. dec. 1907 portræt,
1324 M Aagaard, P. (Dines Christian Jochum Pontoppidan) Rendebanen 331 Kolding 16-08-1807 00 00 00 06-08-1899 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 868). Ca. 1860ff. Litografi af Koldinghus på bagsiden. Beskrevet i bogen Fotografer i Kolding indtil 1940 af Inge Ladegaard. Kunstmaler og fotograf portræt, børnebilleder
1325 M Steenberg, W. (Wilhelm) Assens 01-03-1818 00 00 00 25-07-1878 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 773). Organist og fotograf
1326 Halvorsen, H. W. Lille Kjöbmagergade 57 (Ny Apothek) Kjöbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 328). portræt,
1327 M Meyer, Ludv. W. (Ludv. Wilhelm) Kjøbmagergade 42, Hj. Af Klareboderne ligefor Løvstræde Kjøbenhavn 25-08-1864 00 00 00 01-05-1899 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 561). Ca. 1891-ca. 1894. Efter gamle billeder tages nye. Ved efterbestilling indsendes billedet. Et stort Brystbillede og 12 Visitkort i alt for 5Kr. portræt, børnebilleder, ægtepar,
1328 M Nørgaard Nielsen, C. (Christen) Mellemdammen / Nederdammen 7 Ribe 14-03-1870 00 00 00 14-10-1954 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 626). Etabl. 01-09-1894. Et billede fra 1914. blev medl. 1894 portræt,
1329 Pedersen, J. Wisby Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 651). 1864 til 1872 Portrait & Photograf
1330 K Frantzen, C. (Anne Dorthea Cecilie) Guldsmedgade 9 Aarhus 15-02-1893 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 284). (ca. 1917-1920)
1331 Mæhle, Henri Allingaabro (filial i Auning) Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 583). Ca. 1916 - ca. 1921.
1332 Frk Antoniussen, J. K. Give Beskrevet i B. Ochsners bog som Antoniusen (s. 129). Ca. 1890. Efterbestilling modtages ved Opgivelse af No.. børnebillede m. hund, portræt,
1333 Frk Jensen, Kirstine Allegade 88 / Kongensgade 14 Odense 05-08-1872 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 430). Ca. 1901ff. Et billede fra Allegade 88 står der på forsiden C. Sørensens Atelier. portræt,
1334 K Petersen, Albertine Skagen 10-04-1872 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 657). 1904ff. Beskrevet i bogen Skagens Fotografer . Pladen opbevares for Efterbestillinger. Gamle Billeder omfotograferes og forstørres. portræt,
1335 M Møller, C. Th. (Carl Theodor) Kjerteminde 14-11-1873 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 585). Ca. 1894 - 1900. Pladen opbevares for Efterbestillinger. De ID871. blev mrdl. 1899 portræt, børnebilleder, mor og barn,
1336 Jensen, Th. Norderhofenden 15 Flensborg Beskrevet i B. Ochsners bog (435). Die Platte bleibt für Nachbestellungen und Vergrösserungen aufbevahrt. 1890erne. portræt, mor og barn, cykelbillede, ægtepar,
1337 M Mertens, (Christian Hinrich) Ludvig Am Gymnasium / Altstadt 223 Rendsburg 14-01-1821 00 00 00 05-10-1896 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 558). Die Platte bleibt reservirt. Die Platte bleibt für Nachbestellungen aufbewahrt. Zeichnenlehrer, Portraitmaler og Daguerreotypist børnefotografi, portræt,
1338 M Boe, (A) Larsen Østergade 19 Assens Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 176). April 1899-1905. Pladen opbevares for Efterbestilling. Musiker og Fotograf gruppebillede, konfirmand, portræt,
1339 K Balleby, Oline Storegade Varde Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. ægtepar,
1340 K Knudsen, Sinna Tistrup Beskrevet i B. Ochsners bog (s.484). Ca. 1918 - ca. 1920.
1341 M Schützsack, W. (Max Alexander Wilhelm) Hadersleben 21-10-1870 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 755). 5.10.1903 - 3.5.1915
1342 Paulsen, V. Dronningensgade 8 Kjøbenhavn C. Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Fotografens navn og adresse skrevet med blæk portræt,
1343 Madsen, M. C. Give Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Forstørrelser efter ny og ældre Billeder leveres billig. Fotograf og Uhrmager portræt,
1344 M Monsrud, Edw. (Edward) Aarhus 23-02-1871 00 00 00 10-02-1935 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 509). Ca. 1913 - ca. 1929ff. Opr. Bogbinder senere fotograf
1345 Bjørnholdt, N. P. Haarup Silkeborg Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. udendørs portræt,
1346 M Kriegsmann, M. (Mathias) Nordermarkt no. 49 Flensburg 24-12-1808 00 00 00 27-03-1896 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 490). Die Originalplatte wird fürNachbestellungen aufbewahrts. Fra ca. 1860. Maler og Daguerreotypist billede af skovrider Johan Th. Neergaard (1815-1865), børnebilleder, portræt,
1347 M Litzmann, C. H. (Carl Heinrich) Gothersgade 19 Fredericia 18-05-1868 00 00 00 18-05-1916 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 526). Etabl. 1893. Exam. Jurist og fotograf
1348 Frk Andresen, Mary (Jensine) Søndergade 5 Aarhus 23-07-1869 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 127). Ca. 1894 - 1900. Pladen opbevares for Efterbestillinger. blev medl. I 1893 portræt,
1349 M Bang, N. Chr. (Niels Christian) Strandgade 11 København 24-06-1867 00 00 00 31-07-1934 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 143). 1-3-1907ff. opr. Boghandler portræt,
1350 M Olsen, Chr. (Christen) Christiania 18-05-1813 00 00 00 25-03-1898 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 636). 1813-1898. Født på Fyn. Sønn av gårdmann Ole Christensen og Johanne Larsdatter, gift 17.3.1843 med Ingeborg Marie Madsen (16.8.1819-1.5.1875), datter av Mads Endresen og Marie Halvorsdatter. Portrettmaler og retusjør. Arbeidet først som malerhåndverker i Danmark, kom til Norge i 1839 etter å ha vært elev ved Kunstakademiet i København, reiste rundt som portrett-tegner, men slo seg ned i Christiania i 1840-årene. I 1856 etablerte han fotografatelier sammen med C. C. Wischmann med adresse Torvet 18, fra 1857 kom også W. A. Boeckmann med. I 1860 het firmaet Olsen & Thomsen , og hadde adresse Prindsensgd. 9, fra 1865 Prindsensgd. 11. Fotografiene ble denne tiden signert Olsen & Thomsen's Photographiske Atelier Christiania . I 1866 var signaturen Portraitmaler Chr. Olsen (af forrige Firma Olsen & Thomsen, Christiania) , ennu senere Atelier Chr. Olsen, Portraitmaler, Christiania . I slutten av 1880-årene averterte han at Portræter efter Fotografi malet i Olie paa Lærred indtil naturlig Størrelse udføres i Portrætmaler Olsens Atelier, Storthingsgd. No. 4 . Olsen må ha fotografert selv, men det han var mest opptatt av var å bruke forstørrede fotografier som underlag og male på disse. Thomsen var fotograf Marie T.
Virkested
1856-1898 ca Oslo; Torvet 18/Prindsensgt 9 og 11
Kilde
Bonge, Susanne Eldre norske fotografer, 1980.
Portraittegner og maler
1351 M Jensen, J. Chr. (Jens Christian) Mørke 05-09-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 426). Maj 1901ff. børnebillede, portræt,
1352 Rasmussen, C. M. Give 22-06-1888 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 697). 1912. portræt,
1353 Sörensen & Co. Gothersgade 65 Kjöbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 800). Ca. 1890. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt,
1354 Moritz, J. Amagertorv 17 (ligefor Niels Hemmingsensgade)(ligefor Lille Helliggeiststræde) Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 570). På basiden trykt Øjebliksfotografi og Hovedstadens lyseste Atelier. På et andet billede står der Ligefor Helliggeistræde, men med samme adresse. 1881-85. Pladen opbevares for Efterbestilling. Portræt, soldaterbilledem,
1355 M Fölger, F. V. Norgesgade 20 Kjöbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 297). Kaldte sig oprindelig Völcker, Frederik Wilhelm. Ca. 1862-ca. 1866. fotograf blev medl. 1863. 1865 i bestyrelsen portræt efter maleri,
1356 Möller, Valdm. Brogade 12 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog? portræt,
1357 M Klem, Frederik (Johannes Gotfred) Universitetsgade 6 Christiania 03-10-1823 00 00 00 01-01-1895 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s.479). 1867 i best..
Født i København, død i Christiania. Sønn av Peter Henrich Wolff K. (1722-1835) og Birgitte Marie Hermann (1786-1827), gift 1864 med Kirsten Henriette Rasch (1836-90), datter av Ole R. og Sophie Margrethe Fredrikke Klem (1803-37). Metropolitanskolen inntil 1840, da han ble maler ved Kgl. Porcellainsfabrik. Utskrevet soldat 1848-51. Flyttet så til Fredrikshald til sin slektning Ole Rasch. Her åpnet han etter en tid fotografisk atelier, som han ca. 1865 overlot til Hamilton og flyttet til København som kompanjong i hoffotograf Petersens forretning. Her hadde han tidligere gått i lære. I 1866 åpnet han atelier i Christiania, hvor han overtok Wischmanns plater. Han brukte også firmanavnet Fredrik Klem & Co. . I 1891 ble atelieret overtatt av Gustav Borgen, som kalte seg Fr. Klems Eftfg. . Han drev firmaet til 1922. Deretter ble det til 1925 eiet av redaktør Bertrand Marius Steen og bestyrt av den danskfødte fotografen Henry T. Schmidt med firmanavnet Borgens Atelier . I 1925 døde Steen og forretningen ble overtatt av Helga Olsen (senere gift Krause og flyttet til USA). Schmidt fortsatte som bestyrer til 1929, etterfulgt av Aage Løkke. 15.8.1938 ble firmaet kjøpt av Thore Fredrik Finne, som i 1939 flyttet det fra Karl Johans gate 45 (hvor Borgen var flyttet i 1899) til Karl Johans gate 19. Han hadde også overtatt sin fars firma og drev firmaene sammen frem til 1952, da han solgte forretningen til fotograf Bent Harald Lund, som fortsatt eier og driver atelieret med firmanavnet Fotograf Finne, Bent Lund . Firmaet har oppbevart glassplater og negativsamlinger etter fotografene Klem, Borgen og Th. Finne. Samlingen dep. i SFFR fra 1987, senere i Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum.
Virkesteder
1866-1891 Oslo; Universitetsgd. 6
1850-1865 ca Halden
Kilder
Bonge, Susanne Eldre norske fotografer, 1980
Opr. Porcelænsmaler blev medl. 1866
1358 M Atelier Moderne (Const. Philipsen) Kjøbmagergade 12 Kjøbenhavn 01-12-1859 00 00 00 23-08-1925 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 135 ). Dags og kunstlys. Pladen opbevares for Efterbestilling. Efter dette billede kan leveres Fotografier indtil Legemsstørrelse. Se ID1881. bev medl. feb. marts 1897 billede med folkedragt, portræt,
1359 M Jensen, Sophus O. W. Vimmelskaftet 45 (Hjörnet af Badstuestræde) København 25-03-1873 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 435). Ca. 1862 - ca. 1868. + omrejsende. Blev medl. 1865 portræt, børnebillede,
1360 M Raabye, C. A. (Peter Christian Andersen) Rolighedsvej 13 København 31-01-1864 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 729). Ca. 1915ff.
1361 Raabye, H. A. Rolighedsvej 13 København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 729). Identisk med ID1360. Har identiske billeder med C. A. og H. A. Raabye med samme adresse. Portræt
1362 M Jensen, J. (Jens) Give 07-05-1880 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 428). medl. I 1907 portræt,
1363 Sørensen-Hammer (Atelier Victoria) Vestergade 8 Veile Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 800). Se Hammer (ID655)
1364 M Nissen, (Peter) Ditlev Torvegade 38 Veile 03-06-1878 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 620). Se ID1362. Kom 1903 fra Fredericia. Pladen opbevares. Samtlige Plader fra fröken A. Buchs Atelier opbevares og Efterbestillinger efter samme modtages. Portræt, pige,
1365 Skovdal Jepsen (Jensens Eftf) Give Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 766).
1366 M Schjønning, Axel (Ludvig) Frederiksberggade 15 Kjøbenhavn 06-01-1866 00 00 00 01-11-1938 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 738). var kun fotograf et par år blev medl. marts 1893 3 unge piger,
1367 M Dreesen, Wilh. (Wilhelm) Norden 185, Norderstr. 148, Grosse Str. 21, Holstensstrasse 22 Flensburg, Kiel 31-03-1840 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 250). Preisgekrönt Hamburg 1868, Altona 1869, Hadersleben 1873. Bei Nachbestellung wird die Einlieferung einer Karte erbeten. Gegründet 1865. Hofphotograph. portrætmaler i Flensburg portræt, billede m. 4 børn, 2 drenge,
1368 Atelier Victoria Ringe Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1369 M Trøst Hansen, Svend Hj. Af Englandsgade og Kongensgade Esbjerg 14-09-1880 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 819). Har udgivet Historiske Sognekort , har et med Gørløse og skævinge kirke og lilleskole. Se ID1936. Har også haft Atelier på Fanø Nordsøbad. portræt, konfirmand,
1370 M Westermann, V. (Wiggo) Apenrade / Holbæk / Vejle 19-02-1845 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 848). Glaspladen opbevares til Efterbestillinger efter medfölgende Nummer. Har et billede hvor Apenrade er overstreget og Holbæk er tilføjet med blæk. Apenrade 1870erne, Holbæk 1880erne, Vejle 1880erne. (omrejsende) fotograf Portræt,
1371 Frk Malling, Tove Algade 49, ligefor Museet Aalborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 549). 1906 - ca. 1909. Pladen opbevares for Efterbestilling. 895 blev medl. 1906 portræt,
1372 Jacobsens Eftfg. Petersen Møller Bredgade 20 København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 414). Atelieret er beliggende ved Jorden. Beg. Af 1880erne. Fotografisk Atelier ved C. A. Jacobsens eftf.. portræt,
1373 M Pedersen, Chr. Østergade Dronninglund Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 649). 1898 - 1921. Pladen opbevares. Billeder forstørres indtil Legemsstørrelse. Asaa, Hjallerup ægtepar, portræt, 3 børn på rad,
1374 M Breiner, Johannes (Frederiksen) Wimmelskaftet 38 / Østerbrogade 44 (27) / Østergade 3 (tæt ved Kongens Nytorv) Kjõbenhavn 20-01-1834 00 00 00 27-03-1891 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s . 193). Ca. 1874 - ca. 1880. 1880 - ca. 1891. Af Pladen kan senere efterbestilles. Fra beretninger i D. F. F. April 1891, side 355 Den 27. Marts døde mangeaarigt Medlem af vor Forening, Fotograf Johannes Breiner. Neppe 20 Aar gammel lærte Afdøde Daguerreotypien hos Hansen i St. Kongensgade, og var selv etableret fra 1860 til 1880 i Vimmelskaftet. Siden da har B. haft Atelier på Østerbrogade, hvor han ved Flid og Dygtighed vandt et godt Renomme og en stor Kundekreds. Breiner var født den 20. Jan. 1833. Foreningen sendte en Krands til hans Kiste. Har fundet et billede med adressen Østergade 3, Kjøbenhavn, som ikke er beskrevet i B. O,s bog. Fotograf medl. af D. F. F. portræt,
1375 Frk. Frigast, Johanne Kordilgade 14 Kalundborg 08-09-1879 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 288). 10.8.1909 - 15.10.1915 portræt, børnebillede,
1376 Frk Knudsen, Maren ? / Vestergade 39 N. Nissum/Lemvig 08-05-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 483). Ca. 1906 - ca. 1908ff. portræt,
1377 M Ottosen, J. (Jens Peter) Torvegade 12 Randers 16-06-1885 00 00 00 27-11-1918 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 643). Ca. 1911. portræt, børnebilleder,
1378 M Petersen, Peter N. (Niels) Overgade 11 Odense 01-03-1861 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 673). Ca. 1900-1915. blev medl. 1887
1379 M Urban, H. (Holger Wilhelm) Lige overfor Hotel Isefjord (lige ved Banegaarden) Frederikssund 05-11-1858 00 00 00 25-04-1915 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 823). 1890erne. Pladen opbevares for efterbestillinger. Portræt, børnebilleder, konfirmand,
1380 M Ganderups Eftf. (Hans Marius Christensen) Holbæk 20-05-1880 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 300). Ca. 1910. bøenebillede m. 3 børn,
1381 M Jensen, C. (Christian) Store Torv 1 (Klemenshus) Aarhus 17-11-1876 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 421). børnebillede,
1382 K Steffensen, Fru K. (Anna Kirstine) Adelgade (skraas for Apotheket) Bogense 12-09-1867 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 775). 1891ff
1383 M Brandt, F. (Christian Friedrich) Flensburg 01-07-1823 00 00 00 03-06-1891 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s . 184). Ca. 1848 - 1852. På bagsiden af billedet står Hofphotograf S. K. H. d. Prinzen Friedrich Carl v. Preussen. Preisgekrönt auf den Photograph Ausstellungen zu Berlin, Paris, etc. familiebillede, portræt, ægtepar,
1384 Buxboms Eftf. Torvet Saxkøbing Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. 767
1385 M Christensen, (Georg) Ludvig (Jens) Adelgade 74 Bogense 18-05-1886 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 221). Samme som ID1269 og 1272. Pladen opbevares. 118 konfirmand, børnebillede
1386 M Berthelsen, Harald (Victorinus Alexander) Østergade 38 / Amagerbrogade 156 / 44 / St. Strandstræde 6 Sundby / København 25-02-1853 00 00 00 28-01-1931 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 159). Ca. 1880. Pladen opbevares for Efterbestilling
KIRKELIGE DATA 25/2 1853 Født i København 24/2 1853 Døbt i Helliggeistes Kirke Koppevaccineret 28/4 1867
Konfirmeret i Holmens Kirke 25/4 1879 Gift med Oline Josephine Eleonore Schmidt i Vor Frelsers kirke
7/1 1882Knud Harald fødes 12/12 1883 Karla Ketty fødes 4/5 1886 Oda Gunild fødes 21/7 1888 Orla Hjalmar fødes, dør 27/4 1889 8/5 1893Edith Ebba fødes
28/1 1931Dør på Dr. Permins Klinik,Tranegårdsvej i Hellerup.
1/2 1931Begravet på Vestre Kirkegård, X linie 6, nr 13. Ved pastor Knudson, Margrethevej 13
SKOLEGANG OG UDDANNELSE
1867-71Ansat i hoffotograf J Petersens forretning, hvor han formentlig er uddannet til fotograf
MILITÆRTJENESTE
26/4-27/10 1875 Rekrut ved 13 batallion, 3 kompagni i København
28/10 1875-29/7 1876 Underkorporal samme sted
ANSÆTTELSER M M
1867-1871 Ansat hos hoffotograf J Petersen
12/5-29/8 1871 Ansat hos fotograf J E Bøgh i Århus
1871-1875 Ansat hos fotograf Hansen, Schou og Weller, Østergade 15, København
ca. 1880-81 Fotograf, Østergade 38, Kbh
ca. 1881-83 Fotograf, Store Strandstræde 6, Kbh
1/10 1883-1/4 1888 Bestyrer af Pacht & Crones Fotografiske Etablissement, Vesterbrogade 56, Kbh
1885, 21/7 1888 Fotograf, Oehlenschlägersgade 16, 1sal
1891 Vesterbrogade 56, Kbh V. En tid sammen med Lind
ca. 1892-1895 Fotograf, Vesterbrogade 18
? Fotograf, Amagerbrogade 44, Kbh S
okt 1894-1905? Amagerbrogade 156, 2 el. 3 sal (se lejekontrakt)(Dette skulle være samme sted som nr. 44, idet der var sket en administrativ ændring af vejnumre)
1883 Medlem af Dansk Fotograf Forening
3/6 1884 og 26/9 1884 Konkursbo behandlet
13/5 1891 Rejsepas til Finland og retur
26/7 1894 Rejsepas til Finland og Rusland
24/6 1895 Rejsepas til Finland og Rusland
17/9-10/10 1895 Næringsbrev i Stockholm
31/7 1895 Næringsbrev i Kristiania
21/9 1895 Tilladelse til at fotografere Stockholms Slot
jan 1901 Harald ansøger om et legat til oprettelse af en tobaksforretning, da fotografforretningen ikke kunne betale sig på grund af den store konkurrence
3/9 1904 Klasselotteri kollektør indtil sin død, herefter overtog Karla kollektionen
? Beværterbevilling, Cafe Jomsborg Strandvejen 102 i Hellerup
var medl. I 1883 børneportræt, portræt,
1387 M Hansen, H. J. (Hans Jensen) Forstaden / Algade 49, lige overfor Museet Bogense / Aalborg 24-12-1872 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 347). Ca. 1897. Pladen opbevares. Gamle og nye Billeder omfotograferes billigst. Stort Lyst Atelier for hurtigste Öjebliksoptagelser. Aabent hver Dag ogsaa Söndagene. blev medl. 1895 portræt, 2 øldrikkende mænd,
1388 Gottlieb, A. Efterfølger Nykjøbing Sj. Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 309).
1389 Folkets Atelier Gothersgade 52 Kjöbenhavn Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt, sømand,
1390 M Hansen, Preben (Jens Andreas) (Førhen W. Hölbeling) Torvegade 7 Randers 02-10-1868 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 361). 1907 - 1934. Pladen opbevares for Efterbestilling. Amatør?-Maler 118 (1178) blev medl. 1893 portræt, børnebilleder, konfirmandinde,
1391 Frk Dahl, Fanny (Vilhelmine) Torvegade 12 (Löve Apotheket) Randers 08-08-1865 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 238). 1897-ca.1902. Pladen opbevares for Efterbestillinger. 3 børn, børnebilleder,
1392 Frk Rahr, A. (Thora Avilda) Paa Vestervold ved St. Pederstrædes Mölle København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 693). 1865-1869 Photographistinde
1393 M Nielsen, Carl Torvet 7 / Møllergade 31 Nyborg / Svendborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 603). Ca. 1896 til 1904. Pladen opbevares for Efterbestillinger. blev medl. 1899 portræt,
1394 Fru Jepsen & Søn, H. (Helene) Møllergade 31 Svendborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 439). Ca. 1910 - ca. 1920. Diplom Landsudstilling Aarhus 1909. Efter ethvert Billede kan udføres holdbare Forstørrelser. Pladen opbevares. Ved Efterbestilling bedes opgivet No.. portræt, familiebillede,
1395 Riberholt Junior (Sophus Dionysius Jensenius) Vestergade 14 Aarhus Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 710). Specialitet Forstørrelser efter ældre fotografier fra 5 kroner til højere priser, legemsstørrelse 25 kr.. Soldaterbillede,
1396 M Nielsen, N. C. (Niels Christian) Danmarksgade Holstebro 26-04-1879 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 613). 1905ff.
1397 Mathisen, J. Fredensborg Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1398 K Christiansen, Andrea (Blichers Eftf.) Havnegade Frederikshavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 228). Nov. 1886 - nov. 1888.
1399 M Atelier du West (Karl M. Rasmussen) Istedgade 31 (Hjörnet af Absalonsgade). Senere 45 Kjöbenhavn V Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 133). 1898, ca 1906 Istedgade 45. Identisk med ID832. børnebilleder, portræt, ægtepar, fastbundet pige,
1400 K Christiansen, Valborg Kirke Stilllinge Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 230). Ca. 1914
1401 K Andersen, Marie Pandrup pr. Aabybro St. 18-10-1870 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 122). 1908. Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt, børnebillede m. julehilsen på bagsiden,
1402 Expres Østergade 16 Kjøbenhavn Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1403 M Schoffer, M. (Moses Monscha) Vesterbrogade 56 København 10-12-1887 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog. (s. 743). 1916- efter 1920. Kom 1916 til Kbh. fra Rusland. portræt,
1404 M Schreiber, F. (Fritz Jørgen Elis) (Grugni & Co.) Vesterbrogade 1. sal(Tivoli-facadens Atelier) Kjøbenhavn 03-06-1875 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 750). Ca. 1900 til ca. 1902. 17163 blev medl. 1900 børnebilleder, portræt, ægtepar,
1405 K Monberg, Thora (Henriette) Trandbjerg 21-12-1875 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 568). 1910 - 1914. Under billedet er det stavet Trandbjerg men er Tranebjerg. portræt,
1406 M Martens, R. (Rudolph) Algade 38, Veilegade Aalborg, Nakskov Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 551). Ca. 1896 - 1898 / ca. 1899. Pladen opbevares. Se ID1038. portræt, ægtepar, far m. barn,
1407 M Hoppe & Co, Alfred Vestergade 7 Odense Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 396). Ca. 1886- ca. 1887. blev medl. 1890
1408 Frk Nielsen, Kirstine Brabrand Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 611). Ca. 1912ff.
1409 Christensen, J. P. (Jens Peter) Østergade Vraa 16-11-1880 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 220). 1907ff. På bagsiden er følgende beskrevet Enhver Art af Portrætfotografering. Friluftsbilleder tages efter Bestilling. Forstørrelser leveres til alle Priser. Uforanderlige Kulfotografier udføres i alle Farver. I Vintermånederne er Atelieret om Aftenen aabent for Fotografering ved kunstigt Lys portræt, far mor og 2 børn,
1410 M Hansen, H. Andr. (Hans Andreas) Hesselager St. 03-10-1876 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 345). Overtog Atelieret af sin far Erik Jørgen Hansen i 1897/98. Se ID1727. portræt,
1411 Frk Mortensen, (Ane) Margrethe Odder 17-10-1860 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 572). 1899ff.
1412 Atelier for Portrait og Landskab Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. portræt,
1413 Tivoli-Facadens Atelier Vesterbrogade 1sal Kjøbenhavn B Beskrevet i B. Ochsners bog. Idendisk med ID1404. Togmand, portræt,
1414 Godthaabs Fotografiske Anstalt Godthåb Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 307). Billede fra 1909 af Richard.
1415 M Atelier Moderne (Oluf Borup) Amagerbrogade 129 København Beskrevet i B. Ochsners bog ( s. 136). Ca. 1904. Ved Efterbestilling bedes Nr. opgivet. Dags & Kunstlys. Amager 327x portræt,
1416 Enke Schiørring, Ing. (Ingeborg) (Steen Møllers Eftf.) Danmarksgade 51 Frederikshavn / Sæby 20-05-1868 00 00 00 12-09-1926 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 736). Okt. 1896ff - Ca. 1905ff. Ved Efterbestillinger bedes Navn og No. Opgivet. var medl. Fra 1896 portræt, ægtepar, børnebilleder, mor m. 2 børn, brudepar, mor og barn,
1417 M Hansen, N. (Niels Cilius Andreas Samuel) Ved Havnen Marstal 14-02-1866 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 357). Ca. 1890ff. Malermester og Fotograf blev medl. 1890
1418 M Dreyer, Otto (Ludvig) Alderslyst Silkeborg 10-05-1865 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 251). 1899ff.
1419 M Larsen, Jens Hundslev Nymark 09-04-1873 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 505). 1898. portræt,
1420 M Rosenkilde, G. (Georg Henricus) Vingaardstræde No. 1 Kjöbenhavn 15-11-1814 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 720). 1863 - ca. 1873. Kunstnerportr. på karton i visitkortformat. Under portr. Et foto af et ad den pågældendes arbejde. Serien er startet i 1868. Har 8 stk. Carl Joachiem Brandt, H. C. Andersen, Chr. Flor, Rasmus Nielsen-dansk filosof, August Bournonville, Thomas Overskov, portræt,
1421 Central-Atelieret (ved Bernhard Bach) Skjelskør Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1422 M Modeweg, (Johan) Carl Volden ved St. Peterstr. Mölle Kjöbenhavn 14-01-1817 00 00 00 04-09-1886 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 566). Ca. 1862-1863. Urtekræmmer og fotograf portræt
1423 M Schou, Georg (Anesius) Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 747). 1846-1861. Dansk fotograf, død i København. Hadde atelier i København 1846 - ca.1861. Død 01.02.1900.
Virkested
1863 ca-1866 Oslo; Dronningensgd. 36
Kilder
Bonge, Susanne Eldre norske fotografer, 1980 Danmark
urmager
1424 M Holm, Georg (Bendzen) ? / Bispensgade 12 Nørresundby / Aalborg 23-05-1883 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 392) og Aalborg-bogen 1967. Født i Ålborg . Gift med Signe Cathrine Alexandra Lauritzen, 2 sønner, 2 døtre. Utdannet fotograf hos Frederikke Federspiel i Ålborg, praktiserte i Nørresundby 1901-1905, flyttet så til Ålborg. En kort tid, sannsynligvis omkring 1915/16 oppholdt han seg i Tromsø og drev atelier der, mens atelieret i Ålborg ble bestyrt av hustruen. Han drog så tilbake til Ålborg hvor han var fotograf en tid, men oppga atelieret i 1917 og ble kioskeier.
Virkested
1915 ca Tromsø
Kilde
Bonge, Susanne Eldre norske fotografer, 1980.
portræt,
1425 M Møller, Ad. (Adolf) Lille Torv Rønne (Aakirkeby / Nexø) 02-02-1875 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 584). 1906 - 1919. portræt, børnebilleder, konfirmand, mor med barn,
1426 Jespersen & Kyhlensø Østerbrogade 72 København Jespersen er beskrevet i B. Ochsners bog (s.440). På denne adresse.
1427 M Möller, Chr. N. Christian Nicolai) Nykjöbing paa Falster 25-11-1835 00 00 00 12-06-1876 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 585). 1874ff På basiden af billedet står mangeaarig Medarbejder hos Hoffotograf Georg E. Hansen i Kjöbenhavn.
1428 M Bodemann, O. (Otto J. E.) ved Jernbanestationen Maribo Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 175). Fra ca 1875. Pladen opbevares for Efterbestillinger. På basiden påklistret en etiket med Jernbanestationen. portræt, ægtepar,
1429 Atelier Columbus Østerbrogade 66 / Rosenvængets alle 1 Kbh. Ø Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 131). Ca. 1910 - ca. 1913 / ca. 1913 - ca. 1914. barnebillede,
1430 Atelier Daguerre Nørrebrogade 14 Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. portræt,
1431 M Levald, Philip (Chr. Wismers Efterfølger) Steengade 30 (skraas for Hotel du Nord) Helsingør 09-01-1887 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 517). Formentlig identisk med ID933. Fotografier forstørres meget billigt, Brystbilleder indtil Legemsstørrelse. English spoken. Alle plader opbevares for Efterbestillinger. Tilkjendt Hæders-Diplom for Fotografier. soldaterbillede, portræt, børnebillede,
1432 Bruun, O. H. Frederiksberggade 19 København Beskrevet i B. Ochsners bog (s, 196). Ca. 1889 - ca.1900. ægtepar, portræt,
1433 K Blanck &Cie, de Nörrebrogade 12, ved Dronning Louises Bro Kjöbenhavn N Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 168). Ca. 1894 - ca. 1901. Efter Pladen til dette Kort faas forstørrelser indtil Legemsstørrelse. Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt, børnebillede,
1434 M Sivertsen, N. (Niels) Vordingborg / Maribo 29-09-1840 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 764). Ca. 1878 / 1880-1882 portræt,
1435 K Jensen, Anna Ruds Vedby Muligvis den samme Anna Jensen som beskrevet i Bjørn Ochsners fortegnelse. ID621
1436 Jørgensen, P. ? Fredensborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 460). Photograph portræt
1437 M Biering, Edv. (Edvard) Dronningensgade 5 Odense 12-06-1879 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 160). 1900. Søn af ID65 1157
1438 M Timm, Johs. (Johannes) (P. P. Hansen´s Nachflgr.) Apenrade / Tønder Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 815). Identisk med ID213. I B. Ochsners bog står en anden efterfølger. portræt, børnebillede,familiebillede, ægtepar,
1439 M Roikjer, C. W. (Carl Wilhelm) Steengaden 258 (408) Helsingør 07-03-1842 00 00 00 31-03-1902 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 718) . 1865-1868. På basiden står C. V. Roikjer. Desuden står der Negative kept, og Copies can alwaijs be obtained. Se ID131. portræt,
1440 Frk Hansen, Maren Auning 02-02-1867 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog. Formentlig samme fotograf som ID210. Samme litografi, som på nogle billeder fra N. Snede.
1441 M Sørensen, S. (Søren) Løgstør 20-05-1879 00 00 00 20-01-1946 00 00 00 Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1442 M Paulsen, W. ( T. Valdemar) (E. Kocks Eftfl.) Marstal Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 647). Ca. 1889. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt, børnebilleder, mor og barn,
1443 M Speyer, Johan Ringe 28-02-1837 00 00 00 31-03-1875 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 770). 1860erne. Fotograf, Løjtnant og cand. Pharm.
1444 M Jensen, J. J. (Jens Jacob) Kirketorvet 248 ved siden af Sparekassen Veile 21-04-1819 00 00 00 09-02-1881 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 427). Etabl. Som fotograf 1864. Pladen opbevares for Efterbestilling. malermester og fotograf portræt, topografisk billede af en gård,
1445 M Schouenborg, S. S. (Søren Sørensen) Nygade 1 København 30-10-1875 00 00 00 04-12-1941 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 749). 1904-1918. Hedder Schouenborg, men skrev Skouenborg i 1912. portræt,
1446 M Riberholt, Wilh. (Wilhelm Ferdinand) Vestergade 614 (fra og med 1870 Vestergade 14) / Rosengade 255 ( fra 1895 kaldt Centralgaarden) Aarhus / Slagelse 20-05-1829 00 00 00 07-09-1904 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 710). 1862-1881. 1889 - 1902. Forstørrelser i alle formater. udlært guldsmed mor og børn, portræt, børnebillede, ægtepar, soldaterbilleder,
1447 Frk Holscher, Anna (Helena) Torvet Holbæk Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 395). Slutn. Af 1890erne. Copiering og Forstörrelser udföres efter ethvert Billede indtil Legemsstörrelse. Alt optages i Momentbilleder uden Hensyn til Veiret. Pladen opbevares for Efterbestillinger.Billeder fra 1898. blev medl. Sept./okt. 1898 Portræt, mor m. børn,
1448 M Heichelmann, (Frederik Vilhelm) Emil Storehedinge / Storehedinge 16-06-1837 00 00 00 18-01-1887 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 375). 1871-1878? Portræt, Topografisk billede af en stor gård, mor og barn i dåbskjole,
1449 Holm, H. H. Maaløv Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Navn og sted stemplet på bagsiden.
1450 Hansen, M. Grøntorvet 6 Nykjøbing F. Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1451 M Jensen, N. S. (Niels Søndergaard) Hadssund 25-10-1856 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 432). 1891 - 1917. Gamle saavel som nye Fotografier forstörres indtil Legemsstörrelse. Kunstige tænder indsættes, står der på basiden af et visitkortbillede. Ved Efterbestillinger bedes opgivet No.. var medl. 1892 portræt, 6 børn m. en dame,
1452 M Nielsen, N. (Niels) Frederiksgade Skive 01-08-1871 00 00 00 29-12-1949 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 613). Fra 1903. Identisk med ID563. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Roslev portræt, børnebilleder,
1453 M Graversen, P. Th. (Poul Thomsen) Skjern-Boris 18-07-1892 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 312). 1.4.1916f. Chr. M. Pedersens Plader opbevares for Efterbestilling. 42 Portræt
1454 M Nielsen, N. Danmarksgade 7 Frederikshavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 612). 1888ff. Pladen opbevares for Efterbestilling. Forstørrelse af alle Slags Portraiter udføres indtil Legemsstørrelse. Sæby ca. 1890ff portræt,
1455 Frk Hesselbjerg, Andrea Ulfborg 14-04-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 384). 1903ff.
1456 Hadrup,P. Østerbrogade 50, Trianglen Kjøbenhavn Ikke beskrevet i B. Ochsners bog på denne adresse. Pladen opbevares. portræt,
1457 M Dreyer, H. P. (Hans Peter) Klostergade 1 Aarhus 14-12-1868 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 251). Ca. 1910.
1458 M Lihn, N. P. Nielsen (Niels Peter) Hammel Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 522). Ca. 1885. var medl. I 1885 familiebillede,
1459 M Skjöth, P. (Povl Povlsen) Söndergade 13 Kolding 10-05-1878 00 00 00 21-08-1925 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 765). 1904 - 1916. Beskrevet i bogen Fotografer i Kolding indtil 1940 af Inge Ladegaard. portræt, ægtepar,
1460 M Madsen, H. M. (Hans Markus) Bispensgade 12 Aalborg 03-05-1870 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 544). Ca. 1902.
1461 Atelier Central Helligkorsgade 16 Kolding Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 131). Ca. 1908. Beskrevet i bogen Fotografer i Kolding indtil 1940 af Inge Ladegaard. børnebilleder, portræt, lille pige m. dukke,
1462 M Bendtsen, G. H. Mörkøv-Station Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 153). 1880erne.
1463 Jensen Langaa Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1464 Frk Hardenberg, Anna (Christensens, Chr. Eftf.) Jernbanevej 183 (nuv. Søndre Banevej 9) Frederiksborg 14-11-1874 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 367). Overtog i 1899 Chr. Christensens atelier. blev medl. 1900 portræt, mignonbilleder,
1465 K Hansen, Henriette Lejbølle pr. Tranekjær & Humble Humble Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 349). Ca. 1911. D. s. s. Henriette Madsen. Pladen opbeveres for Efterbestilling. bedstemor m. barnebarn, portræt, ægtepar,
1466 M Ohlsen, L. (Lars Peter Lauritz) Kongegade 22 Nyborg 18-01-1843 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 629). Ca. 1880 til ca. 1888. Copiering og Forstørring af alle Slags Portraiter indtil Legemsstørrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. blev medl. 1886 portræt,
1467 M Langholm, Chr. Torvet 7 Nyborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 502). 1892 - ca. 1896
1468 K Vorbecks, Henriette Eftfl. Ingeborg Schiørring Hovmeden 9 Randers Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 128). Ca. 1905 - ca. 1911. Specialitet Øjebliksbilleder af Børn, Forstørrelser indtil Legemsstørrelse . børnebillede,
1469 Frk Feldt, N. (Nicholine Sofie Elise) & Sjelborgs Eft. Forstaden Bogense 12-08-1881 00 00 00 26-11-1967 00 00 00 Hver især beskrevet i B. Ochsners bog. portræt,
1470 Central Atelieret Torvet Middelfart Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1471 M Schmidt, K. Dall Middelfart, Brænderup, Nr. Aaby, Aarup 23-06-1877 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 740). Fotografering ved Dag og kunstlys. Specialitet Udefotografering. rejste som skolebørnsfotograf på motorcykel Aarup 70 portræt,
1472 Fotografen Aalborggade 10 København Ø Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1473 Petersen, Worm (forhen J. Lindegaard) Christiania (Hj, af Kongens og Tolbodgd.) København Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1474 M Rasmussen, R. M. (Rasmus Marius) Ejby St. (Fyn) 06-06-1867 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 704). 1900 - ca. 1915. N. Aaby gruppebillede,
1475 Frk. Andersen, (Maren) Sofie Cordilgade 108 Kalundborg 02-05-1866 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 124). 4-5-1900 til 20-10-1909. Efter dette Kort leveres Billeder indtil Legemsstørrelse. portræt, børnebillede, mor og barn,
1476 Pedersen, J. Chr. Gandrup ST. Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. portæt
1477 Federspiels Eftf. Nibe Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 270). Ca. 1900. portræt, børnebillede, udendørsbillede af lille pige m. bedstefar.
1478 K Madsen, (Karen) Ingrid Storegade 31 Stege 05-02-1888 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 544). 1910ff. Far med sønner, børnebillede,
1479 Atelier Moderne Ahlgade 49 Aalborg Beskrevet i B. Ochsners bog ( s. 136 ). portræt, 5 kvinder,
1480 Martens, H. Hoyer Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 550). Ca. 1862. Atelier für Photographie und Malerei. Maler portræt, ægtepar,
1481 Frk. Atelier Moderne (Anna Ibsen) Vestergade 50 Faaborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 135). Ca. 1904. På bagsiden Gamle og Nye Billeder omfotograferes billigst i alle størrelser. 3 stk visit for 1kr. Alle plader opbevares for Efterbestilling. 256 portræt, mor far og barn,
1482 Hansen, H. J. (Hans Jensen) Vestergade 50 Faaborg 24-12-1872 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 347). 6.12.1901ff. Gamle og nye Billeder omfotograferes billigst. Stort lyst atelier for hurtigste öjebliksoptagelser. Aabent hver Dag ogsaa Söndagene. Alle Plader opbevares for Efterbestillinger. Ved efterbestillinger 3 Stkr for 1Kr. blev medl. 1895 konfirmand, portræt,
1483 Grönlund, Ad. Lügumkloster / Scherrebeck Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 317). 1880erne / 1890erne. portræt, familiebillede,
1484 M Hansen, Carl Niebüll Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. mor m. sin konfirmandsøn, mor m. trillinger. 2 drenge,
1485 M Kreutzfeldt, Adolf (Heinrich) (Christensens Nachf.) Bahnhofstrasse 1 Sonderburg 03-06-1880 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 490). Ca. 1910. Die Platten bleiben für Nachbestellungen aufbewahrt. Vergrösserungen nach jedem Bilde. portræt, ægtepar,
1486 Atelier du Nord (Ejet af V. Hansen) Østergade 29 Assens Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 132). 1890erne. Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt, mor og barn,
1487 M Rasmussen, M. C. (Mads Christian) Nedergade 12 Odense 05-01-1894 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 701). Ca. 1879-1880
1488 M Hansen, N. (Niels) (Schjellerups Efterfølger) Nörregade 21 Odense 05-02-1841 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 357). 1883-1893. Billeder faaes til enhver Tid ved Opgivelse af nedenstaaende No.. portræt, ægtepar,
1489 M Pedersen, L. C. (Lars Christian) Brobyværk 30-11-1867 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 653). Ca. 1895. ægtepar, portræt, børnebillede,
1490 M Andersen, J. (Johan) Torvegade 7, ligeover for Hotel Dagmar Randers 17-03-1877 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 119). Ca. 1902. Pladen opbevares for Efterbestillinger. ægtepar,
1491 M Hansen, (Jens Peter) Thorvald Tranebjerg / Samsö 02-05-1869 00 00 00 25-11-1959 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 363). 1894- ca. 1912/13. Ved efterbestilling opgives nr.. Virksom til 1912 /13. Købte 1-4-1894 for 3000Kr. J. P. Christensens hus med atelier. portræt, mor og barn, 3 topografiske billeder
1492 Jensen, A. Algade Nibe Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 417). Ca. 1906 - ca. 1910. portræt, 2 drenge,
1493 M Jørgensen. J. (Julius) Gl. Torvet 1 (ligeoverfor Raadhuset) Aalborg 28-12-1858 00 00 00 16-07-1922 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s.457). 1884 - 1887.
1494 M Rasch, Frederik Lunde (Kappendrup) 12-03-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 695). Ca. 1905ff. Malermester og Fotograf
1495 M Lassen, Eduard Nedergade 12 Odense Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 509). 1881-1882 var medl. 1 år
1496 M Nordstrøm, Carl (Christian) Slotsgade 4 Randers 01-02-1866 00 00 00 03-07-1922 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 623). 1911-1916 børnebillede,
1497 Therkildsen, Th. Taulov Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 803). Ca. 1905ff.
1498 K Kristensen, Mette Vemb 16-12-1878 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 492). Ca. 1903ff.
1499 M Petersen & Comp., J. (Jens) Kongens Nytorv 3 (ved siden af Charlottenborg) Kjöbenhavn 19-03-1829 00 00 00 01-02-1905 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 675). 1875-1876. Identisk med ID 419. Den negative Plade opbevares. Diverse anerkendelser og medailler. Kgl. Hof-Photograph. portræt, etatsråd Jean Christian Ferslew,
1500 M Nielsen, L. (Lars) Vesterbro 6 (alleen tilhöire) 18 København 03-02-1822 00 00 00 07-11-1889 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 611). Ca. 1874-1881. Bagpå et enkelt billede er 6 overstreget og 18 tilføjet. Præmiebelönnet ved verdensudstillingen i Wien 1873. portræt, mor og barn,
1501 M Birkmose, O. (Krestensen Ole) Vildbjerg St. 17-04-1849 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 164). 1891ff. Fotograf og Urmager
1502 M Odense, Chr. (Jørgen Christian) Vestergade 647 / 5 Aarhuus Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 628). 1870 Maler & Fotograf soldat,
1503 M Hougaard (Ludvig) Lille Kjöbmagergade 57 (Ny Apothek) Kjöbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 397). Ca. 1865
1504 Jensen, N. P. Vesterbrogade 62, ligefor den Kgl. Skydebane København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 432). 1880erne. portræt,
1505 K Rasmussen, Marie Bjerringbro Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1506 M Nielsen, H. P. (Hans Peter) Brostræde 17 / Torvet Helsingør / Arendal Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 607). 23-11-1862. Pladen opbevares. portræt
1507 Atelier Moderne (J. Søndergaard & E. Dinesen) Købmagergade 12 København K Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 792 og 136).1.10.1889 - ca. 1905. Ca. 1905 - ca. 1906. Dags og Kunstlys. På bagsiden af et billede står Sundby Filial. portræt, børnebillede
1508 Christensen, (Lars) Christian Brønderslev 09-05-1866 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s . 217). 1890-1896 blev medl. 1891 portræt, børnebilled,
1509 Weber & Co., O. Flensburg Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. På bagsiden står Copie.
1510 M Hansen, Erik (Peter) Faxe 25-01-1882 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s.339). Ca. 1910ff. portræt, børnebillede,
1511 Jensen, Aug. Quern-Dingholz, Schleswig-Flensburg ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1512 Kjær, Chr. Vig Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Formentlig identisk med ID1260.
1513 M Hansen, M. (Mads) Nybølle Højrup St. 25-04-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 356). Ca. 1904f, Cand. Phil., huslærer og fotograf
1514 Frk Nielsen, R. (Rasmine) Klosternakken Præstø 05-08-1866 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 616).
1515 Jacobsen, J. Kongegade Nyborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 412). medl. I 1865 af Den fotogr. Forening Mor og barn, portræt,
1516 M Lund, P. (Peter Knudsen) Ejby St. 18-08-1884 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 532). Ca. 1912ff.
1517 K Sonne, Lorentze (Grethe Marie) Fotografinde Vimmelskaftet 38 Kjöbenhavn 12-11-1844 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 769). 1886-1888 Fotografinde
1518 M Christensen, Peter Chr. N. (Christian Niels) Toftlund Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 225). 1890erne.
1519 Christensen & Søn Fruegade Nakskov Beskrevet i B. Ochsners bog (s . 228). 1887.
1520 M Hansen, C. C. (Carl Christian) St. Kongensgade 21 (26) (i Haven) Kjöbenhavn 19-12-1809 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 335). 1872 - 1874. Hans søn er Georg E. Hansen. opr. konditor, 1849-1850 daguerreotypist i Næstved, portræt (maj 1868), mor og barn, familiebillede, sort hund,
1521 Petersen & Co, Kathinka Amagertorv 22 (Hj. Af Walkendorfsgade) Kjöbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 675). Ca. 1885. Pladen gemmes for Efterbestilling. blev indmeldt 1885 Portræt, Mor og Barn,
1522 Jakobsen, Thurid Thorshavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 414). A. 1917ff.
1523 M Andersen, Bo Sønder Boulevard 43 / Frederiksberggade 2 København 06-05-1883 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 116). Ca. 1912 - ca. 1913. portræt,
1524 M Trier, Sigurd Gentofte 16-07-1876 00 00 00 13-02-1920 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 818). Amatørfotograf. forfatter, journalist, cand. mag. I nationaløkønom portræt,
1525 M Dufva, E. W. (Erik Wilhelm) Nörrebrogade 23 Kjöbenhavn 02-09-1873 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 252). 8819 blev medl. 1898
1526 M Steen Møller, (William) Havnegade, Danmarksgade, strax utenfor Nørreport / Kullagatan 12 Frederikshavn, Halmstad / Helsingborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 772). 1-11-1888 - 1895. 1sta Priset, Silvermedalj. Samme som ID989. Porträttfotograf Læssø, Söderg. 48 portræt, familiebillede, ægtepar
1527 K Hammer, C. (Caroline) Wyk 28-10-1832 00 00 00 12-01-1915 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 329). blev mel. 1881
1528 M Voigt, H. J. (Hans Jacob) Gravenstein 07-09-1918 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 830). Hof Photograph. Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen Christian zu Schleswig - Holstein. Die Platte bleibt zum Nachbestellen aufbewahrt. portræt,mor og far m. barn, billede m. 3 børn, 6 drenge, mor m. 2 børn,
1529 Urban, C. C. Storeheddinge Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1530 Hansen, M. Give ikke beskrevet i B. Ochsners bog. ægtepar,
1531 K Braamunk, Clara Østergade Skelskør 20-01-1875 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s . 200). Ca. 1915ff. portræt,
1532 M Andersen, H. (Hans) Söndergade 17, (Godtfred Becks Eiendom) / Søndergade 44 Aarhus / Horsens 08-12-1848 00 00 00 29-06-1923 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 118). Ca. 1886 - ca. 1899. På bagsiden Aristo Fotografi som aldrig falmer. Pladen opbevares og Billeder kan altid erholdes i hvilken som helst Størrelse. Gamle Fotografier forstørres og omfotograferes. Kaldte sig senere Ebbesen (kgl. bevilling 1903). uddannet som smed, derefter på Kunstakademiet portræt, ung pige m. paraply,
1533 M Svanholt (Anders Christian) Danmarksgade / Frisegade 7 Holstebro / Nykjøbing F. 03-09-1872 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 787). Se ID 881. 1895. Fotograf og musiker portræt, børnebilleder,
1534 Rasmussen, Kaare Gudhjem 06-08-1893 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 700). 3.4.1921ff.
1535 M Holm, A. (Anthon Christian) Gudhjem 29-11-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 391). 1900ff. Forretningen senere overtaget af Charles Svendsen. Har et billede som er overstemplet med Charles Svendsen. Malermester og fotograf portræt,
1536 Nielsen, H. (Harald) Helsingørsgade 116 Frederiksborg Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. portræt,
1537 M Pedersen, Laury (Peter) Griffenfeldtsgade 8, tætved Nörrebrogade Kjøbenhavn n. 01-03-1875 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 653). 1897. Pladen opbevares. portræt, konfirmand,
1538 Hansen, H. Ryslinge Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 344). Formentlig den samme fotograf i Ringe. Uhrmager og Photograph
1539 Larsen, H. I. Rudkjøbing Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 505). Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt,
1540 M Hilfling-Rasmussen, Jens Carl Frederik Storthingsgade 14 Christiania 14-10-1869 00 00 00 27-12-1940 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 386). Modtaget Prismedaille 1894 fra Dansk Fotogr. Forening. Hilfling-Rasmussen, Jens Carl Frederik (1869-1941) portrett
Kommentar
Født på Fyen. Sønn av fotograf Jens Rasmussen (ca. 1841-), begynte som læregutt hos faren i Assens. Kom til København i 1893, bestyrte forskjellige forretninger der og begynte egen forretning ca.1894. Giftet seg samme år. 5.6.1896 kom han til Christiania som operatør hos Borgen og overtok i 1898 Axel Leverins firma, averterte i 1899 at han leverte avtrykk av Leverins plater. Han hadde enerett på fotografering av begivenhetene i 1905 på nært hold, som f. eks. Kong Haakons ankomst, og var med på Kroningsferden i 1906 som fotograf. Drev også kunstforlag. Fra 1907 var han en tid sammen med Ernest Rude i firmaet Rude & Hilfling , men overlot dette i 1910 til Rude og reiste til Trondheim. Her startet han atelier i Søndre Gade og var lærer ved fotografskolen ved Trondhjems Fagskole. Diverse medaljer i gull og sølv. Ble i 1934 æresmedlem av Nordenfjeldske Fotografers Kreds, som han var en av stifterne av og i 1937 æresmedlem av Norges Fotografforbund. Firmaet ble i 1943 overtatt av sønnen Skjold, som senere gikk i kompaniskap med Thor Melhuus og dannet A/S. Melhuus gikk ut av firmaet etter kort tid, og det opphørte før 1968.
Virkesteder
1910-1941 Trondheim; Søndre Gade 1896 ca-1910 Oslo; Stortingsgaden 14 (og 16). Født 27.11.1895 i København, død 21.09.1968. Sønn av fotograf Jens Carl Frederik H.-R. Sv.br. 1945. Overtok i 1943 det firmaet som faren hadde startet i Trondheim 1910, gikk i 1962 i kompaniskap med Thor Melhuus og dannet A/S, men Melhuus trakk seg ut etter kort tid og firmaet opphørte før 1968. Var faglærer på Fagskolen i Trondheim og oldermann i Trøndelag Fotograflaug 1950-1956.
Virkested
1943-1968 Trondheim; Dronningensgate 9
Kilde
Bonge, Susanne Eldre norske fotografer, 1980.
7195
1541 M Szacinski, Stn. Jr. Kongensgade 12 Christiania Szacinski, Stanislaw (Stani) (1865-1931) portrett
Kommentar
Født i Christiania, død i Skien. Sønn av fotograf Ludwik S., gift 26.2.1903 med Wally Johansen, 5 barn. Læretid hos faren i 6 år fra 1884, drog i 1890 utenlands for å utdanne seg videre. Åpnet eget atelier i Kongensgd. 12 i Christiania i 1893, Stn. Szacinski jr. , flyttet i 1897 til Prindsensgd. 12. I 1910 flyttet han til Tønsberg, hvor han drev atelier med firmanavnet St. Szacinski . I 1913 flyttet han til Skien, hvor han hadde atelier til sin død i 1931. Etter hans død fortsatte enken forretningen frem til 1950. Se Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 791)
Virkesteder
1910-1913 Tønsberg
1913-1931 Skien
1893-1910 Oslo
1542 M Petersen, Chr. Ryslinge Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 660). 1880´erne.
1543 M Kanberg, Gustav Prinzessinstrasse 403 Rendsburg Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Preisgekrönt auf der Photographischen Ausstellung zu Hamburg, 1871.
1544 M Stürve, Carl Schloss-Strasse Husum Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1545 Schultz, M. B. Norderhofenden 13 (zwischen Bahnhof u. Dampfschiffspavillon) Flensburg Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Atelier für künstlerische Photographie und Malerei. Atelier neu gebaut, modern eingerichtet, bequeme Umkleidezimmer mit eigenem Heim-Atelier, Freilichtatelier, hierfür eigens angelegter Garten, Alles pacterre. 806 ægtepar,
1546 K Jensen, Jenny (Jacobine) Nørregade (Guldsmed Hillers Eiendom) Skive 17-07-1864 00 00 00 01-05-1953 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 428). Litografi af atelieret på bagsiden. 1893 - 1894. Copier efter dette og andre Billeder udføres i alle Størrelser. portræt,
1547 M Kaiser, (Johan) Harald (Georg) Nørregade Køge 22-09-1876 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 467). Ca. 1902. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt,
1548 Frk Nielsen, Ingeborg (Kristine Lawrense) Vig 25-04-1891 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 608). Ca. 1915. portræt,
1549 K Ludvigsen, Hedvig Jernbanegade 4 Kolding Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 529). Ca. 1904. Beskrevet i bogen Fotografer i Kolding indtil 1940 af Inge Ladegaard. portræt,
1550 Frk Børglum, Anna Laasbygade 37 Kolding Beskrevet i B. Ochsners bog (s . 211). Ca. 1903ff. Beskrevet i bogen Fotografer i Kolding indtil 1940 af Inge Ladegaard.
1551 Ovesen, R. Storthingsgaden 14 Christiania Ovesen, R. (-) Ikke beskrevet i B. Ochsner.
Kommentar
Startet atelier i Christiania i 1879 eller tidligere, hadde også atelier i Stockholm. Før 1889 overlot han firmaet i Christiania til Christian Gihbsson, som igjen solgte det til Ludvig Forbech i 1898. Han drev det først til 1911, overlot det til Olaf Rasch, men kjøpte det tilbake igjen i 1917 og drev det videre til han i 1921 solgte det til Hugo Wickman. I 1960-årene ble Wickmans slektning Arne Moberg partner i firmaet, da han ble syk kom også Arthur Andersen inn. I 1972 overtok Bjørn Blegen Mobergs del av firmaet og i 1975 også Andersens del, og han har siden drevet firmaet alene.
Virkesteder
1879-1889 ca Stockholm; Näckstrømsgatan 1
1879-1889 ca Oslo; Kongensgade 13 b (også bare 13)
Samlinger
Gamle Bergen Billedsamling
Kilder
Bonge, Susanne Eldre norske fotografer, 1980
Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
1552 Fru Petersen, Else Thorshavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 650). Ca. 1890erne. Pladen opbvares for Efterbestilling. På visitkortet beskrevet med Else Petersen, men i B. O. beskrevet som Else Birgitte Pedersen. Se ID1740. Samme person, født Else Birgitte Debes. Gift to gange, Pommerencke / Petersen. 1896 medl. portræt,
1553 Busk, E. F. Bælum Beskrevet i B. Ochsners bog (s . 205). Ca. 1880.
1554 M Jensen, Chr. (Jens Christian) Skovgyden Marstal 07-04-1875 00 00 00 18-09-1945 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 421). 3-12-1899. Dette Billede kan leveres formindsket og forstørret i alle Størrelser. Platinotypi, Kulfotografi, Transparant etc. Pladen opbevares. portræt, sømand,
1555 M Lund, H. (Hans) (Atelier Central) Grindsted Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 530). 1-4-1907ff.
1556 M Høeg, A. N. (Andreas Nicolai) Allgade 13 Aalborg / Frederiksværk 14-05-1835 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 402). Ca. 1886-1893 / ca. 1894. ægtepar, portræt,
1557 M Orlow-Nielsen, P. Købmagergade 9 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 642). Ca. 1885- ca. 1888. portræt,
1558 M Nielsen, P. (Peter) Skals Aalestrup 22-10-1877 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 615). Organist
1559 M Andersen, Carl Aalestrup 11-01-1945 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 116). Ca. 1918. portræt,
1560 M Olsen, Vald. (Valdemar Iulius) Ahlgade Roskilde 24-03-1879 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 641). Ca. 1914ff. Identisk med ID779
1561 K Jepsen, Helene (Kathrine, f. Vöge) Hovedgaard 29-04-1854 00 00 00 23-07-1928 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 439). 1908 - 1910. blev medl. 1896 portræt,
1562 K Tarp, Marie Vamdrup Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 801). Ca. 1900.
1563 K Hansen, Karen Storegade Svaneke 12-12-1885 00 00 00 15-12-1930 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 354). 1918ff. portræt, 2 unge damer,
1564 M Gregersen, G. (Gregers) Aarhus Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 313). 1864-1865. Dansk fotograf. Som fotograferte i Aarhus 1864-65. Bilder med hans signatur men uten stedsbetegnelse i OB og NBO, muligens fotografert i Christiania.
Virkested
1864-1865 U. st.
Kilder
Bonge, Susanne Eldre norske fotografer, 1980.
Bonge, Susanne Upublisert materiale (SFFR).
Photograph
1565 M Hansen, M. (Mads) Søndergade 77 Saxkjøbing Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 355). 1870erne og 1880erne. Atelierfor Fotografi. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Fotograf Portræt, familiebillede, ægtepar udendørs,
1566 M Enghoff, Joh. København K Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. portræt
1567 M Jepsen, Chr. (Christian) Gammeltorv No. 293 Aalborg 26-10-1882 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 438). Ca. 1877 - ca. 1878.
1568 M Grønnemark, J. (Jens Nielsen) Spørring 06-12-1866 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 317). 1888ff. børnebilleder, portræt,
1569 Olsen.P. Eftf. Hadsten Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 640), som P. Olsen.
1570 K Borgen, Charlotte Danmarksgade 53 (skraas for banken) Frederikshavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 178). 1895-1897
1571 M Christensen, A. Kongerslev Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 491). Ca. 1908. Formentlig den samme som Anton Kristensen i B. O.. portræt,
1572 Gjerulff, Th. Holsteinsgade 16 Odder Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 304). Ca. 1912.
1573 M Christensen & Søn, (Zehngrafs efterfølger) Vestergade 5 Aarhus Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 228 ). Juli 1885 - feb. 1887. Pladen opbevares for Efterbestillinger.
1574 Jensen, J. A. Søndergade 11 AArhus Beskrevet i B. Ochsners bog (s.426). Ca. 1901.
1575 M Olsen, P. (Ole Peter) (Chr. Christensens Eftf.) Strømgade 10 Hjørring 20-11-1877 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 640). Ca. 1900ff. Se ID98. Pladen opbevares. Ved Efterbestillinger bedes opgivet Navn og Nr.. Borgerskab som fotograf 21-11-1902. portræt, børnebilleder,
1576 M Braae, Joh. Fr. (Johan Frederik) Søndergade32 Aarhus 26-11-1840 00 00 00 27-04-1915 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (S. 200). 1896-1897
1577 Pedersen, Chr. Hadsten Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 649). Ca. 1908ff.
1578 Hansen, Chr. Ryslinge Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1579 Frk Lassen, Marie Nimtofte Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 510). Ca. 1906ff.
1580 K Blichert, Kirstine (Frederiksen) Torvet 3 Nørresundby 08-07-1869 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 169). Litografi af Atelier på bagsiden og trykt 1898. Pladen opbevares.
1581 Axel Classensgade 3 Kjöbenhavn Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. ID245 og ID1310 er begge på samme adresse. Absolut holdbare Fotografier i alle Størrelser. Pladen opbevares. portræt, ægtepar,
1582 M Eisenhardt, Ad. (Adolf Ove Julius) Holsteingade / Rosengade 14 Odder 24-09-1873 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 259). Ca. 1903. medl. 1906 portræt,
1583 Frk Hansen, S. (Sigrid L.) Store Torv 9 Aarhus 30-04-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 362). Ca. 1904ff.
1584 Hansen, P. P. Apenrade Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 360). 1870erne ff. Caprani´s Efterfølger. portræt,
1585 Mortensen, A. J. Langeskov Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 570). Ca. 1907ff.
1586 M Østergaard, John Jebjerg 08-01-1863 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 866). 1897. Pladen opbevares. portræt
1587 M Baltzersen, Kaj (Hjalmar) Saxkøbing 25-01-1886 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 142). 1909-ca. 1919
1588 M Petersen, Johannes Kongens Lyngby 24-06-1845 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 668). På basiden står OBSERVERE fotografering af Store og mindre Selskaber, Foreningsgrupper, Kjøretøjer, Malerier og Tegninger, Villaer og Værelser.- SPECIALITET Copier og Forstørrelser efter ethvert nyt og ældre Portrait i correct og kunstret Udførelse. Portraiter i Farver. Moderate Priser. portræt
1589 F Christensen & Henningsen Østerbrogade 41 København Beskrevet i B. Ochsners bog (s . 227). Ca. 1896-ca. 1902. var medl. 1897
1590 M Schumann, H. (Johan Hermann Engelhardt) Gjerritsgade 25 / Holm 579 (1) Svendborg / Flensburg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 753). Etablerer sig i Svendborg 9.6.1857. Har et lakeret billede. Lithograph og Photograph billede af Gustav Johansen, forhenværende dansk rigsdagsmand. Portræt, ægtepar, børnebillede,
1591 Atelier Milano Nørrebrogade 175 København Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Samme adresse som ID600
1592 M Stahl, M. (Johan Wilhelm Martin) (K. Wieghorsts eftflg.) Ankerhus Søndergade 1 Aarhus 07-01-1863 00 00 00 13-03-1940 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 771). Prisbelønnet paa Landsudstillingen i Aarhus 1909. identisk med ID484. Bestilling paa Fotografering af Grupper, Værelser og Butikker modtages.- Ethvert gammelt Billede omfotograferes smukt og billigt i alle størrelser.- Moderne Forstørrelsesanstalt efter udenlandsk Mønster som tilfredsstiller enhver Fordring af det nyeste paa Fotografiens Omraade.- Denne plade opbevares for Efterbestillinger. Har et billede hvor K. Wieghorst er overstemplet m. Fotograf M. Stahl. 1907 - ca. 1931. 899 Portræt,
1593 M Hansen, A. (Anders) Hennetved / Lindelse - Langeland Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 331). 1870erne. Udvandr. Til USA i 1879. Pladen opbevares for Efterbestilling. Der Fotograferes bedst mellem 10 - 3. portræt, familiebillede, lille pige bundet til stol,
1594 M Hillebrandt, A. (Albert T. H.) Vesterbrogade 41 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 386). Ca. 1865- ca. 1868. Se ID228. portræt,
1595 Frk. Clausen, Nicoline Lohals 21-02-1881 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 232). 1909 børnebilleder, portræt,
1596 Frk Krøll, L. (Laura Marianne) St. Hans Torv 3 København 01-03-1861 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 496). Hjemmestemplet på bagsiden.
1597 Rützou, Augusta Østerbrogade 50 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 727). Ca. 1897- ca. 1898.
1598 Dahl, M. Halvrimmen St. Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. portæt,
1599 M Frier, E. (Jens Emil) Ebeltoft 13-11-1875 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 288). 1901. Balle familiebillede,
1600 M Andersen, J. Skibby Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 120). Ca. 1891 - 1893. Originalpladen opbevares for Efterbestillinger. portræt,
1601 Frk Kristensen Kristine (E.) Klostervej 2 (5) / Dronningensgade 2 Odense 16-09-1853 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 492). Ca. 1889 - ca. 1893 / ca. 1893ff. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Identisk med ID697. 1889 - 1893. Udbyder p. g. a. sygdom forretningen til salg april 1908. soldaterbillede, portræt, dobbeltportræt,
1602 M Davidsen, (David) Christen (Chr.) Heden 50 Odense 01-05-1874 00 00 00 26-06-1936 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 243). Ved Efterbestilling bedes opgivet No.. Etableret 110-04-1898. blev medl. 1897 portræt,
1603 Centralatelieret (Tromholts Eftf.) Guldsmedegade 22 Aarhus Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1604 Central Atelieret Jernbanegade Kjøge Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1605 M Gedde, Carl von Alderslyst Silkeborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 301). Ca. 1900ff. portræt, brudepar, konfirmand,
1606 M Jensen, Chr. L. Tarm St. Beskrevet i B. Ochsners bog (s.420). Ca. 1899ff.
1607 M Baunsgaard, K. N. (Knud Nielsen) Ry St. 09-08-1864 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 145) 1894ff. blev medl. 1899 portræt,
1608 Atelier Moderne Silkeborg Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1609 M Jeppesen, Fr. (Frederik Julius) Tarm 04-06-1883 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s.438). 1908.
1610 Wittendorf, K. Skjern Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. børnebillede,
1611 Ryis, F. Søndergade Silkeborg Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1612 M Müller, Alfred Vesterbrogade 41 Köbenhavn 11-03-1884 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 578). Ca. 1910- ca.1917 Portrætfotograf
1613 Atelier Heimdal (J. C. Pedersen) Drewsensvej 30 Silkeborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s.135). Ca. 1900. På bagsiden litografi af Juulsø med himmelbjerget i baggrunden. portræt af 2 mænd,
1614 M Dinesen, E. (Emil Christian Laurentius) (Atelier CHIC) Sct. Hans Torv Kjöbenhavn 28-07-1875 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 247). Ca. 1906 - ca. 1907.
1615 M Hvilsted, J. L. (Jørgen Lindegaard) Smedegade 14 (370) Horsens 19-09-1832 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 400). Pladen opbevares for Efterbestillinger. B. O. skriver Smedegade nr. 370, men bag på billedet står der nr. 14. portræt, børnebillede, mor m. 2 børn,
1616 M Specht, Andr. (Hofphotograph W. Dreesen`s Nachflg.) Holm 12 / Grosse Strasse 21 Flensburg Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Die Platte bleibt für Nachbestellungen reservirt. portræt, ægtepar,
1617 M Jensen, P. (Povl) N. Nebel 10-04-1873 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 433). Ca. 1901 - ca. 1909.
1618 M Jacobsen, J. Brejninge pr Børkop Beskrevet i B. Ochsners bog (s.412). 1907ff. Se Jacobsen, Jacob Sørensen (B. O. s. 414).
1619 Wiener Atelier Nørregade 20 Odense Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. På samme adresse er ID585 og ID1210 portræt,
1620 M Central Atelieret (E. Haagensen) Adelgade Hobro Beskrevet i B. Ochsners bog under Haagensen, E. (s . 404) . Ca. 1917. Er også beskrevet under fotografer i Hobro.
1621 Atelier Otto Vimmelskaftet 47 (over for Yorks Passage) København Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1622 M Hjort, Nicolai N. (Nielsen) Nørreportsgade Ribe Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 388). Ca. 1865ff. Efterbestillinger modtages. Fotograf og Maler portræt,
1623 M Wejsholt, Valfred Ved Hovedbanen Vordingborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 841) under navnet Weisholt, C. og Vejsholt, Valfred. Ca. 1914ff.
1624 M Stochholm, P. (Peter Hansen) Varde 13-08-1843 00 00 00 21-06-1921 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 778). Ca. 1880ff. Pladen opbevares for Efterbestillinger. børnebillede,
1625 M Andersen, P. Æröeskjöbing Beskrevet i B. Ochsners bog (s.123). Slutningen af 1880erne. ægtepar,
1626 Dinsen, F. Torvet Middelfart Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Formentlig identisk med ID877. portræt,
1627 M Sørensen, S. (Søren) Vamdrup 05-07-1879 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 798). 1911ff.
1628 M Pedersen, Chr. Svinninge Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1629 M Jensen, K. L. Tarm Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 429).
1630 K Pedersen, Margrethe Storegade Varde Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt
1631 K Christensen, M. (Marie Hansine Christine) Gothersgade 21 / Falkoneralle 33 København 31-03-1872 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 222). Enkefrue. Ca.1910-ca. 1920. ID661, ID678 og ID874 er alle på samme adresse. portræt, børnebillede, ægtepar, soldaterbilleder,
1632 K Sörensen, Karen Skjørping St. Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 796), som Karin Sørensen. Ca. 1890-ca. 1895.
1633 M Sørensen, Wilhelm Stege 01-09-1879 00 00 00 29-10-1914 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 800). Pladen opbevares. 1905-1908. Se ID1258. portræt, børnebilleder, ægtepar, soldat,
1634 Frk Madsen, Clara Torvet Stege 19-09-1876 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 543). 19.09.1876- ? . Pladen opbevares. blev medl. 1899 mor og barn,
1635 M Bech & Bach Losbygade 32 Kolding Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 147). Ca. 1908. Se ID1082. Beskrevet i bogen Fotografer i Kolding indtil 1940 af Inge Ladegaard. portræt,
1636 ? Madsen, P. E. Præstø / Kallehave Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 547). Ca. 1908ff / ca. 1910ff. Udendørs børneportræt, portræt,
1637 M Abrahamsen, Charles (Adolph Ludvig) Bjerggade 17 Helsingør 17-10-1854 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 105). 1881-1885. Pladen opbevares. portræt, mand m. ordner,
1638 F Helsingørs Billedgalleri Stengade 60, ligefor Raadhuset Helsingør Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 377). 1880erne.
1639 M Crone. Joh. (Johan P. F.) Østergade 24 /St. Kjøbmagergade 9 / Østergade 13 Kjøbenhavn 21-03-1854 00 00 00 14-04-1932 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 237). Ca. 1892 - 1896. Stemplet på bagsiden Forretningen henflytter i November til Østergade 13, samme ejendom som Børre Lorenzen. Pladen opbevares for Efterbestillinger og Reproduktioner i større formater. portræt, mor og barn+søster?,
1640 M Petersen, P. J. (jun. Peter Johannsen) Apenrade 15-10-1838 00 00 00 23-02-1909 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 672). 1860erne. Pladen opbevares til Efterbestilling.
1641 M Mortensen, M. C. (Martin Christoffer) Fruestræde Svendborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 572). Foto fra 1865. portræt, ægtepar,
1642 M Hassel, Joh. (Johan Christian Emil) Vesterbrogade 33 / St. Kongensgade 21 Kjöbenhavn 13-10-1834 00 00 00 28-07-1914 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 371). 1863-1864 / ca. 1867 - ca. 1869.. Se ID1717 litograf mor og barn, portræt, Andersen f. Danckel, Folkmar Andersen, Wilhelm (1852-1892) grosserer, mor m. sin søn konfirmand,
1643 M Jacobsen, J. (Jacob Sørensen) Ustrup pr. Horsens 28-09-1866 00 00 00 20-10-1918 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 414). Ca. 1895 - ca. 1904. Se ID1797. Børneportræt,
1644 M Støckel, G. (Knud Gottlieb Constantin) (Hilmar Crones Efterf.) Vesterbrogade 56, V Kjøbenhavn 16-03-1839 00 00 00 13-01-1889 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 785). Ca. 1886. Anerkendelse for Duelighed og Snille på Bornholms Industriudstilling i Rønne 1881. Ateliet er beliggende ved jorden. Ved Efterbestillinger bedes Löbe No. Opgivet. Beskrevet på hjemmesiden http //www.bornholmphoto.dk/ blev medl. 1866 i den fotografiske forenning portræt, sømand Georg Stage,
1645 M Andersen, K. A. (Kristen Albert) Adelgade 3 / Danmarksgade 5, ved Hjørnet af Vendersgade Holsted / Skanderborg / Fredericia Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 120). Ca. 1889. Ca. 1892. Copiering og Forstörring af alle Slags Portraitter indtil Legemsstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestilling. børnebillede, portræt
1647 M Larsen, M. Gothersgade 83 København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 506). Ca. 1918. portræt,
1648 Jacobsen & Co Nörregade 55 Nyborg Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares.
1649 M Atelier Felix Falkoneralle 57 København F 17-09-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 134 og 333). Ejedes ca. 1910 af Alfred Ferdinant Hansen. Har et billede hvor Felix er stavet som Felisc. portræt,
1650 M Schiotz, Søstrene (Anna og Thyra Schiøtz) Eftf. Carl Offenberg Frederiksberg Alle 12 København 08-11-1868 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 737). Samtlige Plader fra Atelierets Grundlæggelse, 1892, opbevares fremdeles. Efter dette Kort udføres større Billeder indtil Legemsstørrelse. Portræt, Børnebilleder
1651 M Suhr, Anton (førhen Striegler´) Kongens Nytorv, Hj. Af lille Kongensgade No 1. Kjöbenhavn 09-05-1845 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 791). 1870-ca. 1875. På bagsiden står Erindingstavle. Har tilsyneladende fået en anerkendelse i Odense 1865.
1652 Atelier Philadelphia Smallegade 16, Havehuset København F Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Fotografering på mørke dage og om aftenen ved elektrisk lys. Pladen opbevares. Se ID47, som er samme adresse.
1653 M Clark, Alexander Falkoneralle 57 København 06-09-1873 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 231). Godth. 547
1654 M Nielsen, N.P. ( Niels Peder Nielsen Aagaard) Falkoneralle 33 21-03-1864 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 613). Pladen opbevares for efterbestilling. ID661, ID678 og ID874 er alle på samme adresse. blev medl. 1895 ,var medl. 1897
1655 Frue Jensen, Sextine Østergade Rødby Beskrevet i B. Ochsners bog (s.435). Ved Efterbestillinger bedes Navn og No. Opgivet. blev medl. 1894 portrætter, bager,
1656 M Usling, J. W. (Ussing, Johan Ludvig) Randers 29-01-1813 00 00 00 05-07-1899 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog som Ussing, Johan Ludvig. (s. 824). Ca. marts - okt. 1846 Trangstræde okt.1846 - ca. 1854, Nørregade 624 ca. 1854 - 1870 Adelgade 722. portræt og dekorationsmaler samt fotograf mor m. 2 børn,
1657 M Walther, W. A. Hj- af Nørregade & Dyrkjöb 6, 4.Sal / Borgergade 45, 3.Sal Kjöbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 837). Ca. 1863 - 1870. portræt,
1658 M Jacobsen, Chr. A. (Christian Andreas Gram Heide) Østergade 4- 2. sal Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 409). Beg. Af 1864 samt 1865 - ca. 1869. Cand. Pharm. Købmand, Apotheker
1659 M Lønborg, Ad. (Christian Adolph Barfod) & Co. Söndergade 282 Nakskov 05-09-1835 00 00 00 27-10-1916 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 540). 1865 - 1871. Den negative plade opbevares. Se ID343. malersvend 1856, litograf, 1865 fotograf i Nakskov, og fra 1871 i København. portræt, barnebillede
1660 M Monberg, K. (Knud Valdemar) Bispensgade 12 Aalborg 04-01-1868 00 00 00 06-08-1913 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 568) og Aalborgbogen 1967. Pladen opbevares for Efterbestilling. Ca. 1892. portræt,
1661 M Løvstrøm. A. (Axel Jens) From Jernbanegade 3 Hjørring 23-06-1872 00 00 00 11-03-1944 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 541). Ca. 1901 - ca. 1903. Beskrevet i Aalborgbogen 1967. På basiden står Til Erindring. Ved Efterbestillinger udbedes et Kort, Billedet kan forstørres til Legemsstørrelse.
1662 M Renard, G. (Gregorius) Klinke 355 Kiel 21-11-1814 00 00 00 06-04-1885 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 708). Ca. 1860. portræt-,kunst- og porcelænsmaler, 1843 daguerreotypist
1663 M Nielsen, Carl C. (Christian) (Løvstrøms Eftf.) Vinhusgade 8 Næstved 16-02-1870 00 00 00 09-07-1955 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 603). 1903 til 1907. portræt,
1664 D Schiøtz. Søstrene (Anna og Thyra) Frederiksberg alle 8A / 12 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 737). 8-11 1894. Pladen opbevares og kan Forstørres indtil Legemsstørrelse. portræt,
1665 M Engelhardt, Fritz (Zacharias Nachf.) Neustadt 172 Husum Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Die Platte wird für Nachbestellungen aufbewahrt.
1666 M Zehngraf, C. A. (Christian Antoni) (Efterfølger) Hobro 06-09-1816 00 00 00 31-05-1880 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 864).. For Efterbestillinger No.. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Ålborgbogen 1967, s. 35-36. børneportræt, portræt,
1667 M Mörch, Christian Kjöbenhavn Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Bog, Papir og Galanterihandel.
1668 M Jörgensen, William Apenrade 11-06-1843 00 00 00 24-12-1917 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 463) under navnet Jørgensen, Poul Georg Villiam. 1870erne. Pladen opbevares og Efterbestilling paa Portraitter skeer bedst ved at indsende foranstående Nummer tilligemed Navnet. portræt,
1669 M Westermann & Co, V. (Viggo) Storegade Apenrade Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 848).
1670 M Kaiser, Adolf Grosse Strasse 44, gegenüber dem Kirchweg Apenrade Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 467). Ca. 1900. portræt,
1671 M Duus, J. Nachf. (H. Nedell) Grossestr. 41 (Storegade 41) Apenrade (Aabenraa) Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 253). Ca. 1900. Ifølge B. Ochsners bog hedder efterfølgeren L. Lauritzen. Stempel på bagsiden om efterfølgeren. Die Platte bleibt für Nachbestellungen aufbewahrt. 2 piger,
1672 M Schipper, J. F. (Jürgen Friedrich) Storegade , Hjörnet ved Kirken Apenrade 14-01-1797 00 00 00 04-06-1889 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 736). Ca. 1870erne. Glaspladen opbevares og Efterbestilling paa Portraiter skeer bedst ved at indsende foranstaaende nummer tilligemed Navnet. Har et billede af rådmand i Åbenrå Martin Bahnsen og hans kone Marie Dorothea Hansen, gift Bahnsen. Borgerskab i Aabenraa den 08-05-1841, han er søn af kræmmer Nicolai Christian Schipper og Wilhelmina Maria Catharina f. Jacobsen. Blev gift 11-10-1832 med Anna Catharina Bahnsen, som er søster til Martin Bahnsen. opr. Kunstdrejer og handelsmand billede af rådmand i Åbenrå Martin Bahnsen og hans kone Marie Dorothea Hansen, gift Bahnsen,portræt,
1673 Meyer, (B) Apenrade Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 559).
1674 Kier & Co., H. B. Grossestrasse 392 (Storegade) Hadersleben (Haderslev) Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 471). 1860erne og 1870erne, portræt, bedstemor m. barnebarn
1675 M Caprani, J. (Jens Jacobsen) Storegade 34 Aabenraa 17-06-1836 00 00 00 11-11-1878 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s . 212). 1863 - 1872.
1676 M Unna, M. (Moritz), förhen Strieglers Atelier. Kongens Nytorv 17 Kjöbenhavn 31-12-1811 00 00 00 02-12-1871 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 822). 1.4.1863 - ca. 1865. Förhen Strieglers Atelier. Har leveret billeder af Christian de Meza til Bog & Papirhandel i Flensborg. Portraitmaler og fotograf billede af General Christian de Meza (ca. 1860), Fr. VII stående,
1677 M Find, (Peter) Theodor Nørregade 36 Kjøbenhavn 20-04-1830 00 00 00 02-02-1908 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 273). 1861 - ca. 1868. medl. I 1865 portræt,
1678 M Voigt, H. (Hans) Hillerød 17-11-1813 00 00 00 07-12-1865 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 831). billedskærer, kunstdrejer og fotograf portræt
1679 Bachmann, W. (Vilhelm Frederik Emilius) Helsingörsgade (Kjöbmand Schjötts Gaard) Hillerød 12-11-1846 00 00 00 31-08-1890 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 141). 1860erne og 1870erne. portræt,
1680 M Berthelsen, Ingvard Sæby Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 159). 1889. For Efterbestillinger opgives No..
1681 K Johansen, Johanne Banegårdsplads 9 Hinnerup 20-02-1883 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (443). 1906 - 1924. Se ID911. Født Nielsen gift i 1909 med vognmand Mads Johansen. portræt,
1682 Frk Frederiksen, Jørgine lige for Chr. IX Bro, Frisegade 7 Nykøbing F. 22-02-1873 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 286). 1898ff. Pladen opbevares. portræt,
1683 M Hansen, P. (Ferdinand Peter Nicolai) St. Strandstræde 6, 3die Sted fra Kongens Nytorv Kjøbenhavn 11-06-1860 00 00 00 09-02-1928 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 359). Pladen opbevares for Efterbestillinger. Ca. 1887. børnebillede, portræt,
1684 M Qvist, (Christian) Christensen Hobro 21-02-1871 00 00 00 24-12-1910 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 690). 1898ff. Pladen opbevares. opt. I 1900 Portræt,
1685 Hansen, R. Ringe B. Ochsner beskriver en uhrmager og fotograf ved samme navn, men i Vester Aaby (s. 361). Uhrmager og fotograf portræt,
1686 M Bremer, Chr. F. M. Skaarup Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 193). Ca. 1911-ca. 1915.
1687 Frk Nielsen, Anna Torvet !0 Assens, senere Østergade 19 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 601). 01-09-1918ff.
1688 M Aarup, Arnold St. Kjöbmagergade 4, 3.sal Kjöbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 869). 1860erne. 2
1689 Frk Mogensen, Emilie (Lund Hansens Efterf.) Vestergade 7 / Kongensgade 31 Odense Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 567). 1896-ca. 1900. Pladen opbevares for Efterbestilling og Forstørrelse. blev medl. 1898 portræt,
1690 Frk Hummeluhre, M. (Marie) (Møllers Eftf.) Langegade Kjerteminde 03-05-1863 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 399). Ca. 1900. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt, børnebillede,
1691 K Pedersen, Johanne Dræby St. Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1692 Petersen, J. P. Overgade 11 Odense Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 667) . Ca. 1895-ca. 1899. Pladen opbevares for Efterbestilling. Fint litografi af to børn på bagsiden. blev medl. 1897, men er jan. 1899 ikke medl. Mere. mor og søn,
1693 Jacobsen, M. A. Frederiksborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 413). Ca. 1860erne. portræt,
1694 M Hansen, Johannes (Peter) Nørrebrogade 52 Kjøbenhavn 10-12-1864 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 352), men ikke på denne adresse. Se ID206 og ID207. Dette Billede kan faas i alle Störrelser. Ved Efterbestilling bedes et Billede indsendt. På basiden er stemplet H. Urbans Efttflgr. Frederikssund. Søn af Joh. Hansen, Nexø. portræt,
1695 Jörgensen, (N.) P. (C.) Gothersgade 52 Kjöbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 460). Ca. 1865-ca. 1870. portræt,
1696 Flarup, F. Grossestr. 75 Flensburg Beskrevet i B. Ochsners bog.
1697 M Nielsen, Anton Tranebjerg Samsø 19-10-1869 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 602). 16-4- 1877ff. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Litografi af atelieret på basiden. portræt, konfirmandinde,
1698 Lehmann & Holm (E. & Sophus H.) Frederiksberggade 19 Kjöbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 515). Ca. 1888-ca. 1891. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt,
1699 M Philipsen, Lauritz Kjøbmagergade 9 / Amagervej 44, Skraas for Sundby Kirke Kjøbenhavn / Amager Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 678). Pladen opbevares for Efterbestillinger. Af dette Portrait kan bestandige Exemplarer i alle Störrelser indtil Legemsstörrelse erholdes. portræt, børneportræt,
1700 Rörbye, J. H. Barrit St. Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 728). Ca. 1896. Pladen opbevares for Efterbestillinger.
1701 Frk. Stenberg, Amanda (Adda) (Central Atelieret) Adelgade / Kongegade 22 / Vesterbrogade 30, Løven Hobro / Nyborg / København 03-09-1864 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners (s. 777). 1-8-1896 / ca. 1894 - ca. 1896 / ca. 1897. Kopier og Forstörrelser efter ældre Billeder udføres smukt. Priserne moderate. Pladen opbevares. Præmieret på Industri og Landbrugsudstillingen i Nyborg 1884. Under medailen står præmieret 1894. L. Ohlsens Eftf. i Nyborg. var medl. I slutningen af 1880erne portræt, børnebilleder, ægtepar, Frk. Ellen Nielsen,
1702 M Balle, L. (Laurits Lars Nicolai) Brogaden Christianssand / Porsgrund 31-10-1825 00 00 00 21-07-1896 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 142). Pladen opbevares for Efterbestilling.
1703 M Nielsen, N. & Poulsen, V. Store Vestergade 35 Aalborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 619). Ca. 1895. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Portræt, børneportræt,
1704 Nielsen, P. Danmarksgade 5 Fredericia & Bramminde Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 614).
1705 K Nielsen, Bertha (Klementine Klara) Tølløse / Hvalsö pr. Hvalsö Stat. 29-10-1878 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 602). 1899ff. Pladen opbevares. Specialitet Stueinterieur ved Magniumslys. portræt
1706 Lagercreutz, S. Frederiksstad Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Frederiksstad er beskrevet som Friedrichstadt i B. O´s. bog.
1707 Carstenn, Aug. Schlossgarten 2 Kiel Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Prämiirt Flensburg. Für Nachbestellungen bleibt die Platte aufbewahrt. ægtepar,
1708 Atelier Cimbria Vejle Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. portræt,
1709 Frk Lautrup, Augusta (Charlotte) Ahlgade Korsør 26-12-1877 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 513). blev sept. 1895 medl.
1710 M Munch, Viktor Storegade Hasle Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. portræt
1711 Kanberg, Ed. Lollfuss 118-120 Schleswig Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Die Platte bleibt zum Nachbestellen reservirt. Vergröfserung nach jedem kleinen Bilde.
1712 M Sivertsen. S. (Sofus Soltau) Vestergade 164e Hasle 31-05-1856 00 00 00 25-12-1941 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 765). 1891ff. Har et billede med håndstemplet S. Sivertsen og 122. Exam. Pharm. 1877
1713 Andersen, Eugenie Allinge Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Billedet kan forstörres paa Kul i alle Störrelser. portræt,
1714 M Jacobsen, H. P. Allinge Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 411). Ca. 1908. børnebilleder, portræt,
1715 M Sundbøll, Ch. L. (Charles Leander), (Møller, Christian Anthon Eftf.) Sct. Mortensgade 34 Rønne 07-01-1885 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 786). Ca. 1912. børnebillede, ung matros,
1716 Hansen, H. Guldhøj ved Ringe Ringe Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 344). 1870erne. Uhrmager & Fotograf Familiebillede
1717 M Hassel & Co., Joh. Vesterbrogade 41, Hotel Björnsdal Kjöbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 371). Compagnon´en var Albert Schou. Se ID1642. (1872-1875)
1718 M Nodermann, J. (Johan Theodor) Skindergade 17 København / Helsingborg och Malmö 23-02-1927 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 622). Ca. 1863 - ca. 1864 / 1872ff. Maler, skuespiller og fra 1863 fotograf portræt,
1719 M Lange`s Efterf., E. Østergade 24 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog. Se ID737, Diedrich.
1720 Notzfeldt Bredgade 4 København Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1721 Kaiser & Madsen Præstegade 371 Kierteminde Beskrevet i B. Ochsners bog (s.468). Pladen opbevares. Se ID1204.
1722 Atelier Adele Frederiksborggade 48 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 130). Ca. 1895-1897. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt,
1723 M Kisum, M. (Marius Christian) Söndergade 32 Nakskov 06-06-1888 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 474). Ca. 1912 - ca. 1916. Pladen opbevares. 468 portræt, familiebillede, barn m. hund, børnebillede Helge Friis 1911,
1724 Torvegades Fotografiske Atelier Lige over for købmand M. P. Larsen, Torvegade 9 Randers Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 817). Ca. 1893. Pladen opbevares for Efterbestillinger, portræt, børnebilleder,
1725 M Hansen, (Carl) Alfred Adelgade 17 Nysted 05-02-1883 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 332). 1906 - 1911. børnebillede,
1726 Frk. Schnack, Anna (forhen Martin Stahl) Rosengade 3 Slagelse Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 742). På forsiden står K. Wieghorst. (Se forklaring under Martin Stahl i B. Ochsners bog.
1727 M Hansen, Erik J. (Jørgen) Hesselager 23-01-1845 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 339). Hans søn H. Andr. Hansen (ID1410) overtog atelieret i 1897/98. Copiering og Forstörring af alle Portraiter indtil Legemstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Uhrmager og fotograf portræt,
1728 Frk Wallensbek, Petra Algade 98 Middelfart 13-04-1890 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 836). Ca. 1913ff.
1729 M Middelhede, J. (Jens) Stoholm / Rødkærsbro 23-02-1878 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 564). Ca. 1900ff / 1912ff. Fotograf og musiker
1730 Frankel, Andres (se Frænkel, Andreas ID1731) Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 282).
1731 M Frænkel, Andreas (Frederik Christian) Kjøbmagergade 4 Kjøbenhavn 08-10-1854 00 00 00 21-06-1929 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 296). Bagsiden overstemplet med Kjøbmagergade 4. På basiden står Andres Frankel, men ifølge B. Ochsner er navnet Andres Frænkel. fotograf og retouchør børnebilleder,
1732 M Jansen, V. (se Iansen, V. ID624) Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 405).
1733 M Stæhr, Emil Vesterbrogade 20 Kjöbenhavn 30-03-1827 00 00 00 27-03-1912 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 780). Morbroder til Holger Drachmann. Fortrinsvis rejsende fotograf. børnebillede, gruppebillede, mor med børn,
1734 M Raaberg, P. (Peter Elkjær) Industrihotellet Algade Nykjøbing Mors 18-03-1874 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 729). Ca. 1902. Pladen opbevares for Efterbestillinger. medlem i 1906 portræt,
1735 M Jensen, Elias Lemvig ST. 02-04-1868 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s.422). 1908ff. Malermester og fotograf
1736 Dynesen, J. A. Brønderslev 26-09-1885 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 253). Ca. 1911ff portræt,
1737 M Svendsen, Ch. (Charles) Aakirkeby / Gudhjem / Hasle 17-11-1885 00 00 00 31-05-1963 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 788). Ca. 1908 ca. 1912. Har et tidligt billede; C. Svendsen - Aaker ca. 1904. fotograf og detailhandler børnebillede, portræt,
1738 Fotografiske Atelier, Det St. Kongensgade 26 i Haven København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 281). Ca. 1870.
1739 D Svendsen´s Efterf´s, V. E. Fotografi Atelier. (Johannes Petersen) Nörrebrogade 12 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 789). Beg. Af 1870erne. Benyttedes af politiet til fotografering af sigtede. Löbe Nr. for fremtidige Bestillinger. portræt, 2 piger m. en stor hund,
1740 K Pommerencke, Else (Birgitte) Thorshavn 22-06-1854 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 681). 1880erne. Se ID1552. blev medl. Jan. 1892 portræt, søster og bror,
1741 M Ehlers, T. C. (Terkel Christensen) Grydergade Ribe Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 257). Beg. af 1860erne. Kunstdrejer og fotograf portræt,
1742 Landsperg, F. E. Vesterbrogade 41 Kjöbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 499). Pladen opbevares for Efterbestillinger. Albert Schous Eftf. ung mand,
1743 Färber, C. Prinzessinstrasse, Nenwerk Rendsburg Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Die Platte bleibt zum Nachbestellen aufbewahrt.
1744 Hansen, J. Lerbek Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1745 M Condil, Carl Martin Clausen Frederiksberggade 14 København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 236). Ca. 1915 - ca. 1918.
1746 M Meyer, Ludv. W. (Wilhelm) Gothersgade 30, ligefor Regnegade (83, ligefor Rosenborg Bröndanstalt) Kjøbenhavn K. 25-08-1864 00 00 00 01-05-1899 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 561). Ca. 1887 - ca. 1890 / ca. 1890 - ca. 1891. Copier efter ethvert selv nok saa gammelt Billede udföres billigst. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Gothersgade 30, ca. 1887- ca. 1890. Gothersgade 83, ca. 1890 - ca. 1891. portræt,
1747 M Ellegaard, (Carl Viggo) V. Jacobsen (se ID423) Nørrebrogade 14 København N. 13-11-1868 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 260). Pladen opbevares for Efterbestilling. Forstörrelser indtil Legemsstörrelse. Ved Eftebestilling bedes No. Opgivet. Johannes Petersens Eftf.. blev jan./febr. 1899 medl. portræt
1748 M Selmer, Marcus Bergen 08-10-1818 00 00 00 18-01-1900 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsner bog (s. 758). Marcus Selmer 1819-1900
Biografi/historikk Født i Randers 06.10.1819, død i Bergen 18.01.1900. Sønn av kjøbmann Jacob S. og Vibeke Margrete Hee, gift 19.4.1859 med Ellen Margrethe Rohde, datter av hattemakermester Johan H. R. og Anne Johanne Schnell. 10 barn. Cand. Pharm. 1838, bestyrte først apotek i Randers fra 1842. I 1852 kom han, etter først å ha praktisert som daguerreotypist i Stavanger, på kort gjennomreise til Bergen, hvor han slo seg ned for resten av livet som daguerreotypist og fotograf. Reiste meget rundt i Norge den første tiden og fotograferte landskapsbilder som ble solgt gjennom bokhandlerne. Meget anerkjent som landskaps- og portrettfotograf. I 1872 utga han Catalog over Fotografier af Norske Nationaldragter, Landskaber og Stereoskopbilleder. Efter Naturen optagne af M. Selmer i Bergen . Etter 1880 oversatte han og utga W. W. Majorkiewics bok Publikum i Fotografens Atelier. En Anvisning til hvorledes man skal vælge sin Klædning og forholde sig, forat erholde et godt og smukt Portrait . Han ble kgl. Hoff-fotograf i 1880. Etterhvert la han landskapsfotograferingen på hyllen og ble Bergens ledende portrettfotograf, fotograferte bl.a. Bjørnson i 1857. Dessverre ble platearkivet ødelagt ved hans død, og ingen av hans to sønner som også var fotografer, overtok firmaet. Ærespriser i London 1862, Stockholm 1866, Paris 1867, København 1872 og Wien 1873. Æresmedlem av Dansk Fotografisk Forening og Société Francaise de Photographie, hvor han hadde vært medlem fra 1859.
Virkested
1852-1900 Bergen
1863 Valdres
1852 Stavanger;Øvre Strandgate 16
Kilder
Bonge, Susanne Eldre norske fotografer, 1980
Sollied, Ragna, Susanne Bonge og Per Jonas Nordhagen Photograf M. Selmers Bergensbilleder, 1974
Sollied, Ragna Eldre bergenske fotografer, 1967
Risa, Lisabet Bilete frå Hå, 1990
Skorgevik, Kjell Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Skorgvik, Kjell Sunnmøre og sunnmøringer fotografert av Marcus Selmer i 1850 og -60 årene, Tidsskrift for Sunnmøre historielag , 1986
Dagbladet 28.10.1992
Erlandsen, Roger S. Skrankar fototeknikken sette for fotografane 1849-72. Nordisk Fotohistorisk Symposium 1980
Erlandsen, Roger S. Frå kunstnar til handverkar. Fotografene i Bergen 1840-65. Hovudfagsoppgåve i historie. Universitetet i Bergen, 1982
Erlandsen, Roger S. Det fotografiske visittkortet. Syn og Segn, 1-2/1988
Erlandsen, Roger S. Maleri og fotografi i norsk kunst rundt 1860. Skandinavisk kunst og fotografi. Munch-Museets skrifter 4, 1988
Erlandsen, Roger Pas nu paa! Nu tar jeg for hullet! Om fotografiens første hundre år i Norge - 1839-1940, Forlaget Inter-View, 2000
Henriksen, Egil Fra kuriositet til etablert håndverk. Fotografiets historie i Stavanger til 1880-årene. Stavanger Museums årbok 1992
Tønsbergs Blad 23.10.1992
Anderssson, Espen B. Det eldste fotografi av Bergen, Gamle Bergen, Årbok for Gamle Bergen Museum, 1982
Norske fotosamlinger, 1989
Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
Meyer, Robert Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog. Oslo Kunstforening, 1989 Nasjonalitet Norge
Cand. Pharmaciæ 1838 Æresmedlem
1749 Killendahl & Asmussen Ahlgade 13 Holbæk Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 472). Ca. 1920.
1750 M Orth, Emil (Cordius Heinrich) St. Strandstræde 6 Kjöbenhavn 19-09-1833 00 00 00 28-09-1919 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 642). Etableret som fotograf i 1863. figurmaler/landskabsmaler/fotograf billede af fru Sarah Orth f. Haynes.
1751 Frölich, Martin Norder Hofenden 9 Flensburg Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Photographisches Kunst-Institut. Prämiiert; Flensburg 1902, London 1905, Brüssel 1905. 698 portræt,
1752 Petersen & Vogelsang Kongensgade 14 Esbjerg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 676). Pladen opbevares for Efterbestillinger. Ca. 1897-1899. børnebillede,
1753 Frk Laasby, Birgitte Brande Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 541). Ca. 1912. børnebillede,
1754 Petersen, J. F. (Atelier Norden) Lübeck Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1755 M Paetz`s Eftf.,Harald (Harry Paetz) Bredgade 35 København 11-06-1870 00 00 00 06-04-1932 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 690). 1895- efter 1920. Se ID302. børnebilleder, portræt, kgl. Kammersanger Helge Nissen,
1756 M Thiesen, V. (Valdemar) Gjerritsgade 26 Svendborg Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 805). Ca. 1893 - 1895.
1757 M Billström, Georg Holstenstr. 22 Kiel Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.
1758 K Hartvig, Eva Frederiksborggade 36 København Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 370). Ca. 1916 - efter 1920. Pladen opbevares. Byen 3645
1759 M Schultz, C. (Carl August Frederik) Söndergade 44 Horsens 23-07-1852 00 00 00 Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 752). Borgerskab som fotograf i Horsens 01-04-1903.
1760 Fjelrad & Co, M. Amagertorv 17 Kjøbenhavn Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 276). Ca. 1886- ca. 1888.
1761 Pedersen, P. Bentsen Kingosgade 5, 3. Kjøbenhavn V Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Navn og adresse er stemplet på bagsiden. Portræt,
1762 M Bröndum (Anders Anthon Villiam)