Luk siden

Udskrift fra Hesagers databasen over visitkortbilleder

ID Død Født Køn Fotograf Adresse Sted DFF? Noter Telefon Filialer Uddannelse Motiv

1 M Adrian, R. P. (Rasmus Pedersen) Søndergade 53, lige over for Hotel HarmonienNakskov1910-1. Kreds (blev medl. 1895)Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 106). 1886-1918. Sølvmedaille 1898 på landbrugsudstillingen i Nakskov. Copiering og Forstörrelse af alle slags Portraiter indtil Legemsstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Forstörrelser efter nye og gamle Billeder i alle formater. Broder til Peder Pedersen Adrian. Se ID561. portræt, konfirmand, børnebilleder, ægtepar,

2 M Aggerholm, Otto FredensborgBeskrevet i B. Ochsners bog.

3 M Albjerg, Hans (Rasmus Marius Andersen)(atelier Du Nord) Nørrebrogade 40VejleBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 108). Ved Efterbestilling bedes opgivet No.. Omstående Fotografi, ogsaa i større Format, kan kun udføres tilfredstillende efter den originale Plade No. Der ejes og opbevares i min Forretning.583 portræt, sømand,

4 11-10-1931 M Alexandersen, G. (Georg W.) ( Atelier Bjørnsdal ) Vesterbrogade 43 / 46 / 41Kjøbenhavn VBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 108). 1873-1889, Atelieret er beliggende i stuen i nr. 46. Etabl. 01-10-1873. Copier og Forstörrelser udföres. Alle Plader opbevares. billede af St. Kgs. Mølle på Vestervold. portræt, børnebilleder, konfirmander,

5 K Geschcke, Emmely StorehedingeBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1890. Ægtepar,

6 11-10-1931 M Alexandersen, G. W. (Georg) ( P.C.Kochs efterf.) Vesterbrogade 43Kjøbenhavn1910, Ryesgade 119Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 108). 1873-1889. Pladen opbevares for efterbestilling. børnebilleder, portrætter, konfirmationsbillede,

7 18-09-1911 M Alstrup, Gustav St. Kjøbmagergade 39Kjøbenhavn / Fuglebjergblev medl. I 1865Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 109). Nekr. I D. F. T. : Den 18. September iaar døde i Foerlev ved Korsør en af vore ældste Kolleger, Gustav Alstrup. Han var Søn af en af de første professionelle Daguerreotypister her i Landet, Fotograf Alstrup , og fødtes den 26. April 1837 i København. Da han var 14 Aar gammel, begyndtehan at lære Faget hos Faderen, der dengang havde Atelier paa Østergade i København, og han er altsaa sandsynligvis den første Fotograf her i Landet, der har lært Fotografien uden at have haft anden Livsstilling forinden. I 1861 rejste han til Sverige, hvor han opholdt sig i 3 Aar iGøteborg og Gefle; i 1864 tog han hjem for at deltage i Krigen, og i denne avancerede han tilLøjnant. Fra 1865 til 1868 var han etebleret som Fotograf i København og havde Atelier paa Købmagergade 39 (senere Tillges Atelier). Derfra rejste han til Fuglebjerg, hvor han virkede som som Fotograf i 40 Aar. I de tre sidste Aar boede han i Foerlev, hvor han udelukkende gav sig af med Friluftfotografering. Alstrup var en dygtig Fotograf og en brav og elskværdig Kollega. Af "Dansk fotografisk Forening" har han været Medlem, saalænge den har bestaaet, idet han var med til at stifte den. portræt, børnebillede, konfirmand,

8 Amatørfotograf-Magasinet Stengade 15HelsingørIkke beskrevet i B. Ochsners bog. portræt,

9 Andersen (P. C.) SøndergadeNakskovBeskrevet i B. Ochsners bog.

10 M Andersen, (Lars Peter) Færgestræde (Langgade)Nykjøbing.F.Beskrevet i B. Ochsners bog. Har et billede stemplet med H. Th. Hansen, Fotograf, S. Boulevard 170, Odense. Kopier og forstørrelser udføres efter alle portraiter indtil legemsstørrelse. Pladen opbevares for Efterbestilling. Efterbestillinger modtages paa almindelige Fotografier og Forstörrelser efter samtlige Fotografier der ere tagne i den tidligere Fotograf Sidinius Tid. (Alle Plader opbevares fra 1865 til Dato.) ægtepar, portræt, konfirmand, børnebilleder,

11 M Andersen, L. P. (Lars Peter) Langgade (Færgestræde)Nykjøbing F.medl. 1891Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 121). På bagsiden står følgende: Efterbestillinger modtages paa almindelige Fotografier og Forstørrelser Efter samtlige Fotografier der ere tagne i den tidligere Fotograf Sidenius tid. Alle Plader opbevares fra 1865 til Dato. Bagsiden er overstemplet H.Th. Hansen, Fotograf, S. Boulevard 170, Odense (Beskrevet i B. Ochsners bog som rejsefotograf) portræt,

12 Frk Andersen, Eline Stengade 60Helsingør1910-2. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 118). Etabl. Maj 1897. portræt, soldat, hund, børnebilleder, far med barn,

13 Andersen, K. Frederiksværkikke beskrevet i B. Ochsners bog.

14 19-03-1936 M Andersen, N. (Niels) Rosengade No.30OdderBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 123). Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt,

15 24-02-1938 M Arnholtz, E. (Emanuel Lorentz Johan Thomas) Ramsherredgade 8 (253)NæstvedBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 130). 1ste Klasses Diplom Højeste Udmærkelse for Duelighed og Snille, på Næstved og Slagelse udstilling i 1892. Præstø Amts udstilling i Vordingborg 1901. Etabl. 01.05.1890. Pladen opbevares.376 soldaterbilleder, bryllupsbillede, portræt, præst, børnebilleder, ægtepar, to piger udendørs,

16 Atelier Bjørnsdal Vesterbrogade 41KjøbenhavnIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen No. ? Opbevares og efter denne leveres Billeder indtil Legemsstörrelse. Se ID4.

17 Atelier Dagmar Amagerbrogade 9 /129KøbenhavnIkke beskrevet i B. Ochsners bog. børnebilleder, konfirmandinde,

18 Atelier Dana Rolighedsvej 13København V.Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 132). Kunstnerisk Udførelse, Garanteret holdbart. Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt,

19 M Atelier Dania (F. Bærentzen) Lille Torvegade 4 (2)København C.Beskrevet i B. Ochsners bog. 1895-ca. 1898. På bagsiden står følgende: " Kunstrisk Udførelse" Garanteret holdbart. Pladen opbevares for Efterbestilling. Portræt, Ægtepar, Konfirmand, Solodaterbillede.

20 Atelier Diana (Ved Gollmann & Hansen) Vesterbrogade 29 (Apollo theatrets ejendom)KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Tilkjendt Medalje Paris 1900, Berlin 1897, Malmö 1896. Pladen opbevares for Efterbestilling. Fotografering paa mörke dage og om aftenen ved lys.26681

21 Atelier du Nord Vestergade 34OdenseBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 132). 1898-1901. Pladen opbevares. portræt,

22 M Atelier du Nord (P. Fristrup og E. W. Dufva)(Peter Raun Fristrup) Nørrebrogade 23Kjøbenhavn. NBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 132). Pladen opbevares for Efterbestilling. Efter omstaaende Billede udföres Billeder indtil Legemsstørrelse. 1897.6819 børnebilleder, portræt

23 Atelier Elegance ( P. N. Hansen ) Østergade 34København KBeskrevet i B. Ochsners bog. Prisbelønnet i Paris 1900, Berlin 1897, Malmø 18963593

24 Atelier Elegance (Gollmann & Hansen) Østergade 34København KBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 133). Se også Gollmann & Hansen (s. 308)7877 ægtepar,

25 Atelier Empire (W. Gollmann) Frederiksberggade 38, (1ste port fra Raadhuspladsen), ved siden af Hotel Bristol.Kjøbenhavn KBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 133). Tilkendt medalje Paris 1900, Berlin 1897, Malmö 1896. Fotografering om aftenen ved elektrisk lys.Byen 1798 portræt,

26 M Atelier Fix H.C. Ørstedsvej 73, Hj. Aaboulevarden, 3. sal.København F.Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 134). Fotografering på mørke dage og om aftenen ved kunstig lys. Pladen opbevares. Fotograf P. C. T. Buchhave? 1901 ejet af C. Hagemann. Fremstiller Mignon billeder.Nora 1672x soldaterbillede, hundebillede, konfirmand, portræt,

27 Atelier for fotografi Ikke beskrevet i B. Ochsners bog . Ingen oplysninger om fotografen. ægtepar, portræt,

28 Atelier Francais Vimmelskaftet 38KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 134). 1900-1920. soldaterbillede, ægtepar, portræt,

29 M Atelier Heimdal (Chr. Pedersen) Gl. Kongevej 41B, 2. sal, (Hj. af Tullinsgade)Kjøbenhavn VBeskrevet i B. Ochsners bog ( s. 135 ). Dette Billede kan faas i alle Störrelser. Ved Efterbestilling bedes et Billede indsendt. 1902 til ca. 1906 ejet af Helga Andreasen. portræt, mor og barn, børnebillede,

30 Atelier Højbro Højbroplads 7Kjøbenhavn K.Beskrevet i B. Ochsners bog.

31 M Atelier Moderne (Marius Christensen) Amagertorv 19København K.blev medl. 1896Beskrevet i B. Ochsners bog ( s. 135). portræt, børnebilleder,

32 Bærentzen, Th. Lille Torvegade 4KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog, som Paul Chr. Bærentzen på samme adresse. På bagsiden står der følgende: Photografier leveres indtil legemsstørrelse-kunstnerisk udførte-akvarel saavelsom oliemaleri.

33 M Krogh, Marthal LangegadeKertemindeBeskrevet i B. Ochsners bog. Han havde atelier i det hus, farver Hinkes gård, der nu rummer museet for Kerteminde og omegn, og nogle af hans grejer er udstillet der. Portræt

34 Atelier New York (Hagemann, C.) Østerbrogade 50 ( ved Trianglen )KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 137). 1904-ca. 1905 børnebillede,

35 F Atelier New York Østerbrogade 72, ved TrianglenKøbenhavn ØBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 137). Fotografering paa mørke dage og om aftenen ved kunstig lys. 1910-1920.Øbro 1194x portræt, familiebillede,

36 K Atelier Otto Hj. af Strandvej og MarievejHellerupBeskrevet i B. Ochsners bog. Etableret senest 1897. Pladen opbevares. Billedet kan forstørres indtil Legemsstørrelse.

37 M Hansen, F. E. (Fritz Emil) (A. Gottlieb) Ahlgade 135, skraaes for ApotheketRoskildeBeskrevet i B. Ochsners bog. Grundlagt 1864. Pladen opbevares for Efterbestilling. Holbæk, Skibby, JyderupDelikatessehandler, fotograf fra 1864portræt, far og søn, konfirmand, børneportrætter,

38 M Atelier Populær ved W. Gollmann, ( Gollmann & Hansen) Østergade 3 (15)København K.var medl. I 1897Beskrevet i B. Ochsners bog. 1905-1912. Tilkendt medalje i Paris 1900, Berlin 1897, Malmø 1896. Fotografering på mørke dage og om Aftenen ved elektrisk lys. Elevator til Atelieret.7877 portræt, konfirmander, musiker, ægtepar, børnebilleder, mor og barn, familiebillede,

39 ? Atelier Promenade Frederiksberggade 19KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 137). Ca. 1907- ca. 1920. portræt, marinesoldat, børnebillede, soldat, ægtepar,

40 Atelier Royal Vesterbrogade 34KøbenhavnIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

41 Atelier Sct Paul Brunsgade 56AArhusIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

42 Atelier Sorte Hest (R. Jensen) Vesterbrogade 126KøbenhavnIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

43 Atelier ST. Paul Hj. af Bramers- og BrunsgadeAArhusIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

44 Atelier Standard Østergade 58KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

45 K Atelier Trianglen (Laura Nielsen) Østerbrogade 78KøbenhavnIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

46 20-02-1962 M Atelier Victoria (L. Frederik Borch) Vestergade 4Veileblev medl. nov. / dec. 1899Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 138). Pladen opbevares. 1899 - 1902. portræt, børnebilleder,

47 M Atelieret "Fremad" Smallegade 16FrederiksbergBeskrevet i B. Ochsners bog. Ved Efterbestillinger bedes opgivet No. Ejedes af fhv. telegrafist, fotograf Otto Dømler: ca. 1899 af fotograf J. Hansen. Har et billede hvor der står M. Hansen "Atelier Fremad" på samme adresse. Portræt,

48 Atelieret Central Algade 13AAlborgIkke beskrevet i B. Ochsners bog. I Aalborgbogen 1967 er beskrevet en fotograf Godtfred Jensen på samme adresse. 1869-1940.

49 F Central Atelieret Amagertorv 10Kjøbenhavn KBeskrevet i B. Ochsners bog.

50 Central Atelieret ( Kaiser) AxeltorvNæstvedBeskrevet i B. Ochsners bog.

51 Atelieret Dagmar Nygade 1KjøbenhavnIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

52 K Kyst Atelieret VedbækBeskrevet i B. Ochsners bog. Ejedes 1898-ca. 1915 af Asta Lichtenberg Madsen, ca. 1915-ca. 1918 af Johanne Christensen og fra ca. 1919 af Rosa Holm. Har et billede fra 1898. Pladen opbeveres for Efterbestillinger.

53 M Bach Torvegade 10RandersBeskrevet i B. Ochsners bog.

54 Bach, S. S. SkelundHadsundBeskrevet i B. Ochsners bog. Portraiter, Större og Mindre. Paa Landskaber og Grupper modtages Bestillinger. Et herlig litografi af et studie på bagsiden. B. Ochsner har ingen beskrivelse af sted, men har et billede med samme navn og med bynavn. Børnebillede, Ægtepar, Konfirmand,

55 Frk Madsen, Andrea (Henriette) GiveBeskrevet i B. Ochsners bog.

56 24-03-1947 K Birkedahl, Johanne Fruegade 11 (Søndergade 20, Søndergade 32)Nakskovmedl. 1923-1944Beskrevet i B. Ochsners bog. 1857-1895, 1895-1900. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Etabl. 1887. Medalje 1905 og 1909. børnebillede, portræt, ægtepar,

57 12-11-1962 M Bjerknæs, Gustav (Ingebret Amandus), H. Steffensens Eftf. Kongensgade 65EsbjergBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 165). Ved Efterbestilling bedes nr. og navn opgivet. Fineste Udførelse af alt fotografisk Arbejde. portræt,

58 19-01-1955 M Bjørn, Fr. (Frederik Ludvig Schawo) Marievej 2HellerupBeskrevet i B. Ochsners bog.

59 M Blicher, D. (Diderich Christian) Skippergade (Nytorv i Frederikshavn)FrederikshavnBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 169). På bagsiden står skrevet: Visitkort Cabinets & Camee-Portraitter. Da den negative Plade opbevares kan til enhver Tid erholdes Visitkort derefter ved at opgive det ovenstaaende Nummer. portræt, mor og barn, konfirmand, børnebilleder, familiebillede,

60 M Gylstorff, Brødr. Brogade 86SvenborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Se ID169 og ID776. Af dette Portrait kan bestandig Exemplarer i alle Störrelser indtil Legemsstörrelse erholdes. Navn og No. Bedes opgivet. Præmieret i Flensborg 1862.

61 15-10-1906 M Bloch, Theodor (Carl Christian) Helsingørsgade 59, hos Kjöbmand Schyt (Steengade 139, 60 Helsingør), ligefor RaadhusetFrederiksborg / HelsingørBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 172). Soldaterbillede kopieret sammen med bybillede af Helsingør. Prisbelønnet 1888. Pladen opbevares for Efterbestilling. Bestilling paa Fotografering udenfor Atelieret modtages. tegner og fotografsoldaterbillede, portræt, børnebilleder,

62 27-05-1930 M Bock, Orla M. (Mikael) St. Knudsgade 26Ringstedblev medl. 1895Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 175). 1890-1904.Medalje på industriudstilling i Ringsted 1895. Søn af J. Bock. Copier og Forstørrelser udføres. Alle plader opbevares. Fotograf i Halmstad fra 1899 - 1903. fotograf, senere pressefotograf og forfatterportræt, H. L. Truelsen, soldaterbillede,

63 M Boe, L. C. (Lars Christian) GlamsbergBeskrevet i B. Ochsners bog.

64 24-06-1904 M Bokkenheuser, C.F. (Christian Frederik) Nykjøbing SjællandBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 177). For efterbestilling bedes No. Opgivet. Originalpladen opbevares for fremtidige Bestillinger, og kan Aftryk erholdes naar ovennævnte Nummer opgives. 1887 - 88 i USA. dekorationsmaler og fotografportræt, ægtepar, børnebilleder,

65 M Biering, J. (Julius Jens Fangel) Dronningensgade 5OdenseBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 160). Pladen opbevares for Efterbestilling. Fremstiller Mignon billeder. Diverse negativer, pladeregistre, bestillingsbøger og kunderegistre 1889 - 1924 i Møntergården i Odense.1157 mor og barn, børnebilleder, portræt, student,

66 M Borring & Schultz Bredgade 22 (Norgesgade)KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 179). Atelieret er beliggende ved Jorden. Ca. 1876- ca. 1879. portræt,

67 M Braae, J.A. ( Helsingør) Gjerritsgade 25 (26)SvendborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Prisbelønnet i 1894 på Udstillingen i Helsingør for dygtighed og snille. Pladen opbevares. Etableret den 28-08-1874 - 1888. Broder til Braae, Joh. Fr. (Johan Frederik) (ID68 / ID976 / ID1576) soldaterbillede, portræt, børnebilleder,

68 27-04-1915 M Braae, Joh. Fr. (Johan Frederik) Søndergade 15 (44) / Torvet 2HorsensBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 200). 1877-1896. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Etableret 29-04-1873 som fotograf i Thisted, flytter til 1877 til Horsens. Har et visitkortbillede med adressen: Torvet no. 2, Horsens, som er stemplet: tidligere Atelier. lærerportræt, børnebilleder, mor og barn, konfirmand, konfirmandinde, præst,

69 M Hansen, C. Chr. Vesterbrogade 63 / 65 ,Hj. Af DannebrogsgadeKjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Broder til fotograf Just Hansen. Fader til N. C. og Georg Hansen. konditor, daguerreotypist og fotograf

70 Breininger, F. St Kjöbmagergade 15KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

71 13-07-1940 M Bryde, Niels HelmerhusNestvedBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 197). Højeste udmærkelse, sølvmedaille 1895. Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt,

72 09-01-1951 M Buchhave- Th. Petersen (Peter Christian Theodor) Stengade 60Helsingørmedl i ?Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 201). Hædersdiplom i Ringsted 1883. F. Petersen. Pladen opbevares for Efterbestilling. soldaterbillede, portræt,

73 M Buchhave Ørstedsvej 73, 3die sal, hj. Af AaboulevardKjøbenhavnIkke beskrevet i B. Ochsners bog på denne adresse, men "Atelier FIX" ligger også på denne adresse. Se ID26. Er formentlig i familie, eller en af brødrene Th eller C. F. Buchhave. portræt,

74 09-01-1951 M Buchhave, Th. (Peter Christian Theodor) Nørrebrogade 27 1.salKjøbenhavn Nblev medl. 1900. 1910 - 1. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 201). Broder til C. F. Buchhave. portræt, mor og barn,

75 M Burcharth, Georg (Valentin Harald) Jernbanegade 36KoldingBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 203). 1899-1919. Ved mørkt Vejr fotograferes Ved elektrisk Lys. Forstörrelser efter nye og ældre Billeder leveres indtil Legemsstörrelse. Ved Efterbestilling bedes Navn og Nr. opgivet.295 Handelsagent, senere fotograffamiliebillede, børnebillede, portræt,

76 M Busk, L. (Viggo Laurentius) Prytz's Eftf. Dæmningen 329, hj.af Dæmningen og VissingsgadeVejleBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 205). Litografi af ateliet på bagsiden. Pladen opbevares. portræt, børnebilleder, mor og barn, familiebillede,

77 M Christensen, Chr. TørringBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1906- ca. 1918.

78 Frk Andersen, Kirstine VidebækBeskrevet i B. Ochsners bog.

79 K Bøckmann & Knudstrup (Vilh.Petersen eftf.) Amagertorv 17Kjøbenhavn.Knudstrup var medl. 1897Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger.

80 09-05-1912 M Bøgh, Harald (Theodor) Vestergade 36 (60)OdenseBeskrevet i B. Ochsners bog. 1877-1886. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Opr. Urtekræmmer, fotograf

81 M Bøgh, J. C. ( I. E. ) (iflg. Kirkebogen: Bøegh, Johan Milius Christiansen, kaldte sig Johan Emilius) Klostergade 32 (før 1870 nr. 811)AArhusBeskrevet i B. Ochsners bog. 1870-? Pladen opbevares. Ved Efterbestillinger maa helst et af disse Billeder medfölge.

82 M Børglum, Poul M. (Møller) Falkoneralle 86 og Hj. Af RolighedsvejKøbenhavn1910 - 1. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog. 1908-ca. 1918. Pladen opbevares.Nora 1237.V.

83 M Caprani, J. (Jens Jacobsen) Helligkorsgade (ligefor Svenssons Hotel)KoldingBeskrevet i B. Ochsners bog. 1872-?. Atelier for Portraiter, Prospecter og Reproduktioner. Ved efterbestilling opgives nummer. Efterbestillinger modtages. Esbjerg

84 25-10-1922 M Caprani, M. A. (Michelle Alessio) Jernbanegade 15, ligefor HøjskolehjemmetKolding / MiddelfartBeskrevet i B. Ochsners bog. Se ID524. Søn af J. Caprani. Pladen opbevares for Efterbestillinger. opr. Bankuddannet

85 25-10-1922 M Caprani, M.A. (Vorbecks eftf.) (Michelle Alessio) St.Clemenstorv 11, Wormhus, skraas for Hotel SkandinavienAArhus1910, Bestyrelsesm.Beskrevet i B. Ochsners bog. Se ID524. Søn af J. Caprani. Ved Efterbestillinger bedes ovenstaaende Nummer opgivet.1208 opr. BankuddannetPortræt, Børnebilleder, Mor og barn,

86 M Carlsen, C. C. (Carl Christian) RingkjøbingBeskrevet i B. Ochsners bog. Slutningen af 1860erne

87 K+M Christensen & Co. (Abelone ("Lone") Christensen og Th. Heller) Farvergade (Torvestræde 2, konsul Nandrups ejendom)NæstvedBeskrevet i B. Ochsners bog. Grundlagt i Farvergade 1860. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Fotograf Christensen, Abelone (Lone) (1859-1937) Født den 7. Decbr. 1859 i Horsens som Datter af en Avlsbruger. Efter at have lært Fotografien, var hun Medhjælper hos Christensen & Søn i Næstved, indtil hun i Kompagni med Fotograf Th. Heller (22) i Foraaret 1888 overtog Forretningen, som herefter kaldtes Christensen & Co. Til at begynde med logerede hun hos Familien Heller i dennes Lejlighed ved Forretningen, men fra 1898 flyttede hun til egen Lejlighed i Lille Næstved. Efter Hellers Død den 19. April 1901 overtog Frk. Lone Christensen Forretningen og drev den videre som Eneindehaver. Den 15. Oktbr. 1907 flyttedes Forretningen fra det gamle Atelier i Farvergade, der havde været i Brug siden 1862, til Konsul Nandrups nyopførte Ejendom, Torvestræde 2. Samtidig optog Frk. Christensen Fotograf Carl C. Nielsen (42), forhen Vinhusgade som Kompagnon i Firmaet. Paa det nye Sted videreførte de "Næstveds største og bedste Atelier", som de kaldte det i Annoncerne, i henved 22 Aar, indtil den 1. Maj 1929, da de solgte det til Fotograf J. B. Melberg, der hidtil havde haft Atelieret Ramsherredgade 31. Efter Forretningens Afstaaelse blev Frk. Lone Christensen boende i Næstved, hvor hun døde den 9. Febr. 1937. Kilde: Arnholtz, Svend: Gamle Næstved Fotografer Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1954352 Børnebillede, Portrætter, Ægtepar,

88 M Gaudenzi, Robert Rafaello Østergade 3KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1880-1889. Fremstiller Mignonkort (40x78mm) i 1886 og 1887. Etabl. 14-10-1880. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Litograf og fotograf

89 F Christensen & Morange Amagertorv 25Kjøbenhavn / NakskovBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1884-ca. 1900. Billedet kan forstørres paa kul i alle størrelser.

90 M Christensen & Søn Farvergade ( Lille Brogade)NestvedBeskrevet i B. Ochsners bog. Formentlig en sammenhæng med ID nr. 87 og 88. 1883-1888. Pladen opbevares for Efterbestillinger. NakskovBørnebilleder, Portræt,

91 M Christensen & Søn VestergadeSilkeborgBeskrevet i B. Ochsners bog.

92 Christensen & Sørensen VestergadeSilkeborgBeskrevet i B. Ochsners bog.

93 05-03-1942 M Christensen, Carl (Jacob) Torvet (Hj. af Adelgade)SkiveBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. 1904-1910. barneportræt, ægtepar,

94 M Christensen, (Hans) Carl (Christian) Gothersgade 17 (Etlarhus)Fredericiablev medl. 1886Beskrevet i B. Ochsners bog. Sølvmedaille 1891for Duelighed og Snille på Industri og Landbrugsudstilling i Fredericia. Litografi af Etlarhus på bagsiden. Filialen i Middelfart er aaben Søndag, Onsdag og Fredag. Kopier efter dette og andre Billeder udføres i alle Størrelser. Ved Efterbestillinger udbedes et Kort, eller Opgivet plade No.. Har et billede, som fungerer som legitimation til rejser, bagsiden er påklistret regler for disse rejser. Pladen opbevares. Et billede med påtrykt Mustergeschützt W. W. 32. Middelfartopr. UrmagerSoldaterbillede, Portræt, Konfirmand, Ægtepar, Børnebilleder, Mor og barn, Søskende

95 M Christensen, Chr. ViborgBeskrevet i B. Ochsners bog.

96 05-05-1920 M Christensen, Chr. (Christian) Jernbanevej (lige overfor Sygehuset)HillerødBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 217). Pladen opbevares for Efterbestilling. Opr. Malermester fra 1856portræt, børnebillede,

97 05-05-1920 M Christensen, Chr. (Christian) Lille Brogade el.FarvergadeNestvedBeskrevet i B. Ochsners bog. Vordingborgopr. Malermester

98 M Christensen, Chr. (Lars Christian) Strømgade 10Hjørringblev medl. 1891Beskrevet i B. Ochsners bog. Blev efterfulgt af P. Olsen.

99 Christensen, Chr, Eftf. JernbanevejFrederiksborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Fremstiller Mignon billeder.

100 18-08-1947 K Christensen, Eugenie (Emilie) Amagerbrogade 17KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

101 24-04-1923 M Christensen, L. (Lars) Søndergade (J.A.Jørgensens gaard )NakskovBeskrevet i B. Ochsners bog. Ved fremtidige Bestillinger bedes nr. opgivet.

102 30-06-1931 M Christensen, M. (Martinus) Østergade, overfor ApotheketSindalblev medl. 1899Beskrevet i B. Ochsners bog. Forstörrelser leveres til alle priser. Nyhed: Platter med Emaillefotografi, meget fix Vægdekoration. Vintermaanederne er Atelieret aabent alle Sögnedage til Kl. 17 Aften for Fotografering ved kunstigt Lys. Forstörrelses Anstalt. Gamle Billeder omfotograferes, Friluftsbilleder tages paa Bestilling. Dette billede kan leveres baade forminsket og forstörret efter ønske I smagfuld udstyrelse. Portræt, Børnebilleder, mor og barn,

103 M Nissen, Peter Jernbanegade 6KoldingBeskrevet i B. Ochsners bog.

104 K Christensen, Marius Fru Amagertorv 19København K.1910 - 1. KredsIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Dags- og kunst-lys.

105 M Petersen, Knud C. (Clausen) VeistrupBeskrevet i B. Ochsners bog. Ved Efterbestilling bedes indsendt 1 Billede. Af dette Portrait kan bestandig Exemplarer i alle Störrelser indtil Legemsstörrelse erholdes. malermester og fotograf

106 M Christensen, Peter (Kruses eftf.) Vestergade 429 / Vestergade 39RandersBeskrevet i B. Ochsners bog. 1889-1909. Atelier afbilledet på bagsiden. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Eneret. Fotografisk, artistisk Atelier. Soldaterbillede.

107 05-09-1927 M Christensen, (Jørgen) Sofus Stengade 30 / 20Helsingør1910-2. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog. 1899-1901. Højeste udmærkelse, sølvmedaille 1891. Ved Efterbestilling udbedes et Kort. Atelier & Friluftsforretning. Portrait Fotografi, Grupper og Børneoptagelser. Forstörrelser efter ethvert Billede i hvilket som helst Format udføres smukt og billigt.- Udenfor Atelieret, Fotografering i det Frie udføres smukt og billigt. Optagelser af Gadescener, Bygninger, Forretningslokaler, Maskiner, Landskaber, Dyr, o.s.v.Telefon 298 soldaterbilleder, børnebillede optaget udendørs, konfirmandinde,

108 Christensen, Spindler BrædstrupIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

109 21-12-1949 M Christiansen, N. (Hans Peter Niels) lige for Hotel SkelskørSkelskørBeskrevet i B. Ochsners bog. På bagsiden prospekt af Skælskør. Etabl. I 1900. Smukt udförte holdbare Billeder i alle Störrelser til moderate Priser særlig for CABINET og STORE BILLEDER. Ved Efterbestillinger bedes opgivet Navn og No.. Se ID1828. 1`Kl. Instrumenter. Moderne Portrætfotografi. Forstørrelser samt Udefotografering. Portræt bedst på Atelier, ikke forsent, særlig med Børn. Gamle Billeder omfotograferes. Original i Alm. bedst.125 i Sandved og DalmoseBørnebilleder, Portræt, Mor og Børn,

110 M Christoffersen, V. C. (Vilhelm Cornelius) Ligefor Christian IXs bro (Frisegade 172)Nykjøbing p. F.Beskrevet i B. Ochsners bog. På bags. Litografi af broen mod Frisegade. Fremstillede Mignonbilleder. Bagermester, Billedforlægger og fotograf

111 02-12-1949 M Clausen, Emil Frederiksberggade 34København1910 - 1. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog. Grdl. 01.04.1901. Var plejesøn af og lærling hos Thor Spelling i Rønne. portræt, børnebilleder, mor og barn, dåbsbillede,

112 23-09-1905 M Cohen, Harald (Emil) Gothersgaden 41 (48) / Store Kongensgade 44Kjøbenhavn KBeskrevet i B. Ochsners bog. Prisbelønnet i Wien 1873. Adressen Store Kongensgade 44 er ikke beskrevet i B. O.. Pladen opbevares. Billedet kan forstørres i alle størrelser. Et billede med stemplet: Benefice i Cirkus Variete. Atelier for Fremstilling af Taagebilleder, Portraits, Grupper og Industrigjenstande. Decorationsmaler og Fotograf. Maler & Photograph

113 15-10-1922 M Collin, A. Th. (Alfred Theodor) Søndergade (f h Lönborgs Atelier)NakskovBeskrevet i B. Ochsners bog. 1874-1888. pladen opbevares til Efterbestillinger. børnebilleder, folkedragter,

114 24-06-1923 M Crone, (Jacob Ulrik) Hilmar Vesterbrogade 56KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen er opbevaret. Ved Efterbestilling bedes opgivet No. fotograf

115 14-04-1932 M Crone, Joh. (Johan P. F.) Østergade 13 (samme sted som Børre Lorenzen)KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1896 - 1912. Pladen opbevares for efterbestillinger og reproduktioner i større formater.17224

116 M Dahl, Frederik & Co. Vimmelskaftet 47Kjöbenhavn KBeskrevet i B. Ochsners bog.

117 Dahl, N. AmaliegadeBørkopBeskrevet i B. Ochsners bog. Copiering og Forstörring af alle Slags Portraiter indtil Legemstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger.

118 Dahl, N.-Steensgaard BørkopBeskrevet i B. Ochsners bog.

119 M Danielsen, J. (Johannes) Østerbrogade 44Kjøbenhavn ØBeskrevet i B. Ochsners bog. Sømandsbillede (Valkyrien). Pladen opbevares, No. for Efterbestilling. Soldaterbillede, Portræt,

120 31-10-1932 M Danielsen, N. (Jens Nicolai) Frederiksberggade 21København1910 - 1. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog. Søn af J. Danielsen. Portræt, Børnebillede,

121 M Dannemand, H. P. (Hans Petrus) St.Torv 15 (16) / Ryesgade 16AArhusBeskrevet i B. Ochsners bog. 1902 - 1927. Etabl. 07-08-1896.

122 M Jacobsen , W. Ecke Holstenstr. Und Rosenstr.KielIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

123 26-06-1936 M David, Chr. (Davidsen, Christen) Heden 60 / Søndre Boulevard 60Odenseblev medl. 1897Beskrevet i B. Ochsners bog. Etabl. 10-04-1895

124 03-02-1905 M Diedrich, H. (Carl Heinrich Ludolph) (E. Langes efterf.) Kongens Nytorv 13, Hotel du Nord(2.sal)KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1882-1889 bogbinder og fotografPortræt

125 M Dinesen, L. (Lars) Sögade / Overgade 11 / Hjørnet af Danmarks-& PrindsessegadeRingsted / Odense / FredericiaBeskrevet i B. Ochsners bog. Guld Medalje. Sølv Medalje ved udstillingen for fyns stift 1865. 1871- ca. 1893. Pladen opbevares for Efterbestillinger. To adresser stemplet på bagsiden. Indtil 1870 i Ringsted. Bag på hans visitkortbilleders kartonèr fra denne tid er litogr. Eksteriør af Skt. Bendts kirke set fra nordøst. portræt, mor og barn, et billede af Comtesse Camma Rautzau,

126 Frk Dinesen, L. Eftf. (Eva Klara Holst) Fisketorvet 2Odensevar medl. 1896Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Otterup

127 Jensen, S. Helsingörsgade 59FrederiksborgMuligvis den samme som Søren Jensen, Melløse. Pladen opbevares for Efterbestilling.

128 21-08-1920 M Dresler, (Frederik Christian) Valentin (Breiners Eftf.) Østerbrogade 27Kjøbenhavnblev medl. 1886 og atter i 1891Beskrevet i B. Ochsners bog. 1891-1920, grundlagt 1860. Efter dette Billede kan leveres Fotografier indtil Legemsstørrelse. Pladen opbevares for Efterbestilling. Cand. Polyt.Postbud, Portræt, Børnebilleder,

129 K Dubgaard Nielsen, S. (Signe) (A. B. Hansen eftf.)(S. Dubgaard) Banegaardsvejen 19StruerBeskrevet i B. Ochsners bog.

130 09-03-1921 Frk Eckardt, Fred. (Frederikke Kathinca Alvilde) Rosensgade No. 28 / Store Torv 9 / Søndergade 23-25AArhusBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling. Søster til maleren Christian Eckardt.

131 31-03-1902 M Roikjer, C. V. (Carl (V) Wilhelm) (Kongl. Hoffotograf) Södergatan 18MalmöBeskrevet i B. Ochsners bog. Se ID1439. Ur Fotografisk tidskrift Nr 209, maj 1902: "Carl Vilhelm Roikjer var född i Kjöbenhavn och kom i unga år till bokhandeln, som han emellertid öfvergaf för att 1862 etablera sig som fotograf i Helsingör. Efter att hafva bott ett par år i Kjöbenhavn, flyttade R 1870 till Sverige, där han hade atelier i Göteborg, Venersborg och Halmstad, tills han 1878 bosatte sig i Malmö. Här skapade han sig en god affä, flyttade 1886 till den präktiga lokal, där Roikjerska ateliern fortfarande är belägen, utnämndes 1888 till kungl. Hoffotograf och öfverlämnade 1896 affären i sin sons händer för att bosätta sig på sin egendom i Limhamn. Roikjer afled i Malmö den 31 mars i år. Det var ett sträfsamt lif, som härmed lyktades, en intelligent, redbar och ovanligt vänfast kamrat, som gick bort. Bland sina kolleger i Danmark såväl som i Sverige hade han vetat förvärfva talrika vänner, och då Svenska Fotografernas Förbund stiftades var han själfskrifven medlem af dess styrelse, som han tillhörde till 1898. Han var jämväl juryman vid Stockholmsutställningen 1897. Förenad i ett sällsynt lyckligt äktenskap med Camilla Kirchoff, som själf en skicklig fotograf, i mot- och medgång stått troget vid hans sida, efterlämnar han äfven en son. Hoffotografen Victor Roikjer, som sedan 1896 är innehafvare af ateliern. Frid öfver Carl Vilhelm Roikjers minne!"

132 Eilertsen & Koch, før I. A. Schultz Bredgade 22Kjøbenhavn KBeskrevet i B. Ochsners bog.

133 18-02-1931 M Elfelt, Peter (Lars) Kongl. Hoffotograf Kjøbmagergade 64 (Hjørnet af Kultorvet) / Østergade 24Kjøbenhavn1910 - 1. Kreds formandBeskrevet i B. Ochsners bog. R.af D. København. Pladen opbevares. Født Petersen, Navneforandring den 14-11-1901. Se ID424 "Uforanderlige Kulfotografier efter denne plade"425 Portræt, børneportrætter,

134 M Elleby & Turck (J. G.)(William H.) Nørrebrogade 52Kjøbenhavn N1910 - 1. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares.8205

135 M Ellemo, Th. (Niels Andreas Theodor) (Hermansens eftf.) Guldsmedegade 33 / GuldbergsgadeAArhusblev medl. 27-09-1906Beskrevet i B. Ochsners bog. Guldbergsgade ikke omtalt i B. O?s bog.2964 Portræt, Soldaterbillede,

136 M Ellemo, Th. (Niels Andreas Theodor) SöndergadeThisted & Snedstedopt. 27-09-1906, var medl. 1922Beskrevet i B. Ochsners bog. 1902-1910 Prisbelønnet paa Præstø Amts Udstilling i Vordingborg 1901. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Billeder forstørres indtil Legemsstørrelse. FrøstrupPortræt, Børnebillede,

137 M Espersen, C. C. (Carl Christian) Kjøbmagergade 4Kjøbenhavn KBeskrevet i B. Ochsners bog. 1883-ca. 1890. Af dette billede kan altid exemplarer i alle størrelser erholdes.

138 20-10-1911 M Eymundsson, Sigfus ReykjavikBeskrevet i B. Ochsners bog fotograf og bogbinder

139 Frk Federspiel, Frederikke BredgadeAAlborg1910 - 14. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog. Beskrevet i Aalborgbogen. 1839-1913. Pladen opbevares. fotograf

140 Fensen, Regnar Amagertorv 22, Hj. Af WalkendorfsgadeKjøbenhavnIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Børnebilleder, Konfirmand, Portræt,

141 M Feuerstein, A. (Adolf) Store Strandstræde 6, Vimmelskaftet 46 (2det sted fra Skoubogade) St. Købmagergade 15)KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1864-1866. Har et billede hvor navn og adresse er skrevet med blæk i hånden på bagsiden. væver

142 20-09-1916 M Fischer, F. (Christian Friedrich Fritz Wilhelm) Hj. Klostergade og VoldenAArhusBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling.

143 M Folkmann, Jul. (Julius Doris G.) Vestergade 12OdenseBeskrevet i B. Ochsners bog. Tilkendt Dansk Fotografisk Forenings Sølvmedaille 1902. Pladen opbevares for Efterbestilling.

144 29-01-1948 M Folkmann, Julius (Doris G.) Østergade 38KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Fotografisk Konkurrence Atelier. Jyderup St.

145 M Folkmar, L. (Lars) Skaarup / SkalkendrupBeskrevet i B. Ochsners bog. Ateliet i Skalkendrup er ikke beskrevet i B. O. Købmand og fotograf

146 29-11-1912 M Fratz, R. (Frederik Rudolph) St.Strandstræde 6KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 285).

147 K Frederiksen, Laura ViksIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

148 05-03-1929 M Frederiksen, P. (Peder) (Riberholts Efterfg.) Centralgården RosengadeSlagelseBeskrevet i B. Ochsners bog. Tegning af Atelier på bagsiden. Litografi af Slagelse på bagsiden. 1873-1929. Pladen opbevares for Efterbestilling. Efter dette billede leveres forstörrelser indtil legemsstörrelse. Ældre billeder omfotograferes samt forstörres smukt og billig.507 Ruds VedbyPortræt, Børnebilleder, Familiebilleder,

149 Frk. Frelin, Ida Skjernblev medl. 1896Beskrevet i B. Ochsners bog. Bagpå visitfotos litogr. Prosp. Af Skjern ca. 1894.

150 12-11-1913 M Fristrup, P. (Peter Raun) St. Kjøbmagergade 9KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1879-1883. Pladen opbevares. Retouchör og FotografSkuespiller Emil Poulsen 1842-1911.

151 12-11-1913 M Fristrup, P. (Peter Raun) St. Kjøbmagergade 60KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1885-1892. Pladen opbevares. Retouchör og Fotograf

152 M Ganderup, Chr. (Christian Augustus) Nygade 7Rødding & Holsted / Holbækblev medl. 1894Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt, udendørs portræt,

153 M Gebuhr, Joh. (Johan Thorvald) Skolegade 36 (8)Nykjøbing F.Beskrevet i B. Ochsners bog. 1895-1901

154 M Wacker, Georg Königstrasse 116 im GartenAltonaIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

155 22-01-1936 M Gjørup, 0. & Co., (Olaf) Østergade 52 og 58, Kong Salomons Aphotek / Amagertorv 10Kjøbenhavn K1910, Kasserer / 1910 - 1. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog. Etabl. 1895. Pladen opbevares. Billedet kan forstørres. Sølvmedaillje Paris 1900 (Verdensudstillingen). Østergade 52 og 58, 1895- 1909. Amagertorv 10, 1909-1931. Portræt, Familiefoto, Børnebillede,

156 F Gollmann & Hansen ST. Strandstræde 6Kjøbenhavnvar medl. af Kjõbenhavns fot. Foren. 1897Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling. Har et billede med 3 adresser beskrevet på bagsiden: ST. Strandstræde 6, 3die Sted fra Kongens Nytorv - Gothersgade 49 og Sölvgade 86, 2det sted fra Sölvtorvet. Sølvgade 86

157 Gollmann, W. Frederiksberggade 38Kjøbenhavn KIkke Beskrevet i B. Ochsners bog.

158 M Petersen, Th. (Theodor) (J. Bocks eftf.) St. KnudsgadeRingstedBeskrevet i B. Ochsners bog. Modtaget hæderlig omtale i Ringsted 1876. Modtaget bronze medalje i Slagelse 1877. Modtaget anerkendelsdiplom i 1883 Ringsted. Identisk med ID72 og ID74. født Petersen men kaldte sig senere Th. Buchhave-Petersen. Har et billede hvor der står: Architect J. Bock?s Atelier. Bygningstegning og Fotografi. Overstemplet med Theodor Petersen (J. Bock?s Efterfølger). Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt, børnebilleder, mor og barn,

159 M Gottlieb, H. N. (Herman Nicolai) Farvegade, Lille BrogadeNestvedBeskrevet i B. Ochsners bog. Beskrevet i Næstvedfotografer. Nyt Photographisk Atelier i Næstved Undertegnede, der har lært den photographiske kunst hos en hovedstadens største fhotographer, har her anlagt et efter de nyeste regler indrettet atelier, aftager fra den 12te ds. fra kl. 10 formiddag til kl. 6 eftermiddag portraiter og visitkort, ligesom jeg ogsaa udfører alt andet til photographien henhørende arbejde. Forsynet med de fortrinligste haaber jeg at kunne tilfredsstille enhver billig fordring. H. N. Gottlieb Farvergade i Næstved Cand. Pharm. Brygger i Næstved 1853. fotograf 1862-1879.Mor og Barn, portræt,

160 Gottschalck-Hansen, C. N. Nørrevoldgade 54Kjøbenhavn K.ikke beskrevet i B. Ochsners bog.

161 M Gram, L. H. (Lave Hansen) Jernbanegade (Storegade)Thisted & VestervigBeskrevet i B. Ochsners bog. Etabl. I Thisted 01-11-1897. Litografi af Atelier Storegade på bagsiden. Efterbestillinger modtages ved Opgivelse af ovenstaaende Nummer. VestervigPortræt, Børnebilleder,

162 M Greve, Otto Conr. (Firma F. E. Hansen) Nygade 7, Mikado-AtelierHolbækblev medl. 1883. Blev medl. Igen 1892Beskrevet i B. Ochsners bog. Firma: F. E. Hansen. Aristotypier & Platintypier (Haandkolorerede). 1ste Rangs Etablissement. Aristotypi-Fotografi (bestandig holbart). Enhver besøgende erholder udleveret en Kupon, der giver Adgang til Gratis (efter den optagne Plade) at erholde et Fotografi af sig selv i 1/4 LEGEMSTØRRELSE. No. Bedes opgivet ved Efterbestillinger. Mode-Fotografi, Aristotypier, Platintypier, Haandkolorede. No. Bedes opgivet ved Efterbestillinger. Portræt, Børnebilleder, Ægtepar,

163 04-06-1937 K Grundtmann, Gertha (Mary) Smedegade 14 (12)Horsensblev medl. 1894Beskrevet i B. Ochsners bog. 1893-? Portræt, Børnebilleder, Konfirmandinde,

164 28-11-1901 M Grundtvig, L. (Ludvig) Amagertorv 10Kjøbenhavnbev medl. 1867Beskrevet i B. Ochsners bog. 1863-1883. Pladen bevares for Efterbestilling. Portraitmaler og PhotographBørnebilleder, Portræt

165 28-11-1901 M Grundtvig, Ludvig Grundtvigsvej 3Kjøbenhavn V.1867Beskrevet i B. Ochsners bog. Portraitmaler og Photograph. Tidligere Atelier: Amagertorv Nr.10. Pladen opbevares for Efterbestilling, ligesom alle Plader tagne i mit tidligere Atelier, Amagertorv no. 10 forefindes. Grundtvigsvej er 1st. Sidevej fra Gl. Kongevej ad Bülovsvej. Se ID164. Portrætmaler og fotografPortræt, affotografering af maleri, Børnebilleder,

166 M Grøndahl, Henry (Ludvig William) GrønnegadeRudkjøbingBeskrevet i B. Ochsners bog. Årstal præget i billedet. (1904-5-6-8). 2 år i lære hos Budtz Müller & Co.portræt, børnebilleder, slagtersvend, mor og barn, konfirmand,

167 Sundby fotografiske Atelier Amagerbrogade 44KøbenhavnIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Billederne garanteres holdbare.

168 M Gustavsen, V. (Hans Victor) Skolegade 8Nykjøbing F.Beskrevet i B. Ochsners bog. Fotograf og musiker

169 M Gylstorff, A. (Arthur) Søndergade 8, ved Clemens Bro (Brödr. Backhausens Eiendom)AArhusBeskrevet i B. Ochsners bog. Præmieret Flensborg 1882. Af dette Portrait kan bestandig Exemplarer i alle Störrelser indtil Legemsstörrelse erholdes. Navn og No. Bedes opgivet. Børnebilleder, Portræt, Konfirmand,

170 09-01-1919 M Gøpel, Ernst (Frederik) Bredegade 2AAlborgBeskrevet i B. Ochsners bog og Aalborgbogen 1967. 1862-1919. Pladen opbevares for Efterbestilling. skuespiller og fotografPortræt, Børnebilleder, Far og Søn,

171 06-12-1936 M Hadrup (Peder Hansen) Nørregade 30 (31) / Algade 49, overfor MuseetSkive / Aalborgblev medl. 1891Beskrevet i B. Ochsners bog. 1903-1908 / 1903-1906. Pladen opbevares.Aalborg 895 Portræt,

172 M Søfelde, Axel Amagertorv 10Københavnblev medl. 1906Beskrevet i B. Ochsners bog. Søn af H. Hansen (1844-1913)

173 M Hammer (S. Th. Sørensen) Vestergade 7 / 8VejleBeskrevet i B. Ochsners bog. Specialitet: Børnefotografering.468

174 M Hammerom, T. (Thorvald William) Østergade 42KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1860- ca. 1879. Photograph

175 M Hansen & Bryde (Hans & Niels) Graven, Theater PassagenHorsensBeskrevet i B. Ochsners bog. Sølvmedaille i Horsens 1905.Sølvmedaille i Nykjøbing for Duelighed og Snille. Pladen opbevares for efterbestilling. På basiden af et billede er stemplet: Emaille Reproduktions Anstalt, Aaboulevarden 5.168 Portræt, Børneportræt, Portræt af 5 mænd,

176 M Hansen & Bryde (Hans & Niels) Søndergade 1AArhusBeskrevet i B. Ochsners bog.

177 F Hansen & Weller Bredgade 28 (Concertpalais) (forh. Schimmelmanns Palais)København KBeskrevet i B. Ochsners bog. 1885-1900. Har et billede af Jacob Brønnum Scavenius Estrup (1825-1913). Meir Goldschmidt forfatter, 1819-1887. Billede af forfatter Karl Gjellerup 1857-1919. Jacob Brønnum Scavenius Estrup (1825-1913). Meir Goldschmidt forfatter, 1819-1887. Forfatter Karl Gjellerup 1857-1919. Forfatter H. V. Kaalund, 1818-1885.

178 F Hansen & Weller Östergade 15KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1877-1885. Etabl. 30-09-1869. Billede af Jens Christian Hostrup ( Cand. Theol. Og forfatter ). Skuespiller Olaf Poulsen 1849-1923. Skuespillerinde Camilla Elisa Hilmer 1849-1907. Skuespillerinde Oda Laurenze Helmine Nielsen 1851-1936. Jens Christian Hostrup ( Cand. Theol. Og forfatter ). Skuespiller Olaf Poulsen 1849-1923. Skuespillerinde Camilla Elisa Hilmer 1849-1907. Skuespillerinde Oda Laurenze Helmine Nielsen 1851-1936.

179 K Hansen, A. B. (`s enke) HurupBeskrevet i B. Ochsners bog. Sølvmedaille på Thisted Amts Udstilling 1898. Medalje for duelighed og snille 1893 Ringkjøbing Amt. Ved Efterbestilling bedes opgivet No.. pige med dukke, postbud, børnebilleder, portræt, konfirmand, postmand,

180 M Hansen, A. B. (Anders Bertelsen) BanegaardsvejenStruerBeskrevet i B. Ochsners bog. Anerkendelse fra Ringkjøbing Amt i 1893 for Duelighed og Snille. Ved Efterbestilling opgives No.. Originalpladen opbevares for fremtidige Efterbestillinger. Handelsmand, skibsfører og tilsidst fotograf

181 Hansen, C. L. eftf. Skomagergade 23RoskildeIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

182 M Hansen, Carl (Peter Wilhelm) Østergade 52KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Identisk ID1230. Pladen opbevares. Billedet kan forstörres paa Kul i alle störrelser. Portræt

183 07-07-1942 M Hansen, Chr. (Niels Christian) Vestergade 54Odense, Ejby stationblev medl. 1896Beskrevet i B. Ochsners bog. På basiden: Fotografisk Organisationsmærke. Eiby Station

184 M Hansen, Emil (Hans Peter) Møllergade 50, Ligefor Bagergade / Møllergade 271Svendborg / ÆrøeskjøbingBeskrevet i B. Ochsners bog. Har et billede med en påklistret seddel med følgende tekst: Mine forstørrede fotografier er de bedste, som eksisterer, hvad jeg kan bevise ved Tusinder Anbefalinger. For nøjagtig Lighed, absolut Holdbarhed og enestaaende fin Udførelse garanteres. Pengene tilbagebetales, saafremt et Billede ikke fuldtud tilfredstiller. - Behag at sende Fotografi og Billedet leveres i Løbet af 8 Dage. Vogt Dem for de uretoucherede rent værdiløse Billeder, der tilbydes af Agenter, da Tusinder paa denne Maade er bleven narrede deres Penge fra. Ærbødigst P. Sommer, Hunderupvej 37, Odense. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Ærøeskjøbing / Rudkjøbing (Hotel Langeland, TorvetPortræt, Ungdomsbillede, Børnebillede, Konfirmand,

185 M Thomsen, Julius Gr. Rathausstr. 4SonderburgBeskrevet i B. Ochsners bog.

186 M Frydensberg, Albert SøgadeRingstedBeskrevet i B. Ochsners bog.Pladen opbevares til Bestillinger. uddannet hos Budtz Müller & Co..portræt, familiebillede,

187 Frk Ingemann, Johanne OllerupBeskrevet i B. Ochsners bog. Portræt,

188 M Hansen, Frede SlotsgadeHillerød1910-2. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog. Portræt, Konfirmand, Mor og Barn, Soldaterbillede,

189 M Hansen, Georg (Emil) Østergade 54 2.salKjøbenhavnMedl. Af DFF til 1891Kongl. Hof-Photograph - Phot. to H.R.H The Prince of Wales, Photog.DE LA COUR DE RUSSIE, Phot. DE LA COUR DE SM. LEROIDES HELLENES. Beskrevet i B. Ochsners bog. børnebilleder, portræt,

190 01-02-1944 M Gundelach-Hansen, (Hans Wilhelm) ØstergadeRingkjøbingnæstform.1910-15.kreds. Blev medl. Okt/nov. 1897Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares.

191 15-07-1913 M Hansen, H. (Hans) Vestergade 28 / Atelier Hotel LangelandOdense / RudkjøbingBeskrevet i B. Ochsners bog. Fotograf fra Odense. Samme fotograf som ID 192 og ID194. Copiering og Forstörring af alle Slags Portraiter indtil Legemstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Glamsbjerg, Rudkjøbingopr. Urmager, fotogr. I Søfelde, etabl. I Odense 9-10-1870.Børneportræt, soldaterbillede, portræt,

192 15-07-1913 M Hansen, H. (Hans) Jernbanegade 9, Hj. Af VindegadeOdense / GlamsbjergBeskrevet i B. Ochsners bog. Billede af atelieret på bagsiden. Nekr. & portr. I D.f.T., xxxv, 1913, s. 143. Pladen opbevares for Efterbestilling. Atelieret i Glamsbjerg er kun aabent hver Sön- og Helligdag. Opr. Urmager

193 14-02-1920 M Hansen, H. (Hans) LæderstrædeRoeskildeBeskrevet i B. Ochsners bog. Virksom i Roskilde fra 19 maj 1864 indtil nov. 1869. omrejsende fotografPortræt

194 15-07-1913 M Hansen, H. (Hans) Vestergade 28, 36, 60Odense / GlamsbjergBeskrevet i B. Ochsners bog. 1876-1896. Copiering og Forstörring af alle slags Portraiter indtil Legemstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Nekr. & portr. I D.f.T., xxxv, 1913, s. 143. Atelieret i Glamsbjerg er kun aabent hver Sön- og Helligdag. Rudkjøbingopr. Urmager, senere fotograf

195 M Hansen, H. & Faber (Hans Hansen og Baldur Faber) Nestved & FaxeBeskrevet i B. Ochsners bog. Prismedaille på almindelig dansk udstilling i Nakskov 1868. Pladen opbevares for Efterbestilling.

196 M Hansen, H. C. (Harald) st. v.Gilleleje1910-2. Kreds, ikke medlemBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1897-1911. Pladen opbeveres for Efterbestilling. Aabent hver Dag, Søndagen undtagen. Pladen opbevares & Copier udføres.

197 M Hansen, H. F. G. (Hans Frederik Georg) SorøBeskrevet i Bjørn Ochsners bog. Hædersdiplom i Næstved i 1874. 1868-1880. Deltog i krigen i 1848. Pladen opbevares for Efterbestilling. Sønnen Ricard Hansen overtog Atelieret i 1880. Se ID214. Landmand og fotografPortræt, Børnebilleder,

198 M Hansen, H. J. (Hans Jacob) NørregadeRudkjøbingblev medl. I 1896Beskrevet i B. Ochsners bog. 1863-1890. Årstal på bagsiden (1876). Den negative Plade opbevares og kan Billeder til enhver Tid erholdes efter den. 03-11-1863 til 1890. brændevinsbrænder og fotografportræt,

199 M Hansen, Harald AxelhusHelsingeIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

200 K Hansen, Ingeborg Skørping St.Beskrevet i B. Ochsners bog. 1896- ca. 1913. Pladen opbevares for Efterbestillinger.

201 M Hansen, J. (Jens Peter) Høng pr SlagelseBeskrevet i B. Ochsners bog. 1891-ca. 1921. Familien tog ca. 1912 navneforandring til Hebel. Fotograf og musikerportræt,

202 10-08-1905 M Hansen, Joh. (Johan) FerskesøgadeNexøBeskrevet i B. Ochsners bog. Har på Industri Landbrug og Fiskeriudstilling i 1885 modtaget diplom for Duelighed og Snille. Modtaget hædersdiplom på udstillingen Svaneke 1908. Atel. Videreført af datteren Magdalene ID 721. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Opr. Snedkerbørnebilleder, portræt, ægtepar,

203 M Hansen, Jens Vesterbrogade 43Kjøbenhavnvar medl. 1897Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger.

204 M Rosenquist Hansen, J. P. (Jens Peter) Nørrebrogade 32 (Torvegade 26)VejleBeskrevet i B. Ochsners bog. 1894-1900. Formentlig identisk med ID1366

205 24-03-1940 M Hansen, Joh. (Johannes T. J.) Brogade 12 (Christianshavn)Kjøbenhavn C.blev medl. 1887. 1910 - 1. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog. På bags. Litografi af Vor Frelser Kirkes spir. Pladen opbevares for Efterbestillinger. 01-08-1887 til ca. 1915. soldaterbilleder, portræt,

206 M Hansen, Johannes (Peter) (H. Urbans Eftflgr.) Jernbanegade (tæt ved banegaarden)Frederikssund1910-2. Kreds, blev medl. 1899.Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Ved Efterbestilling bedes et Billede indsendt. Brystbilleder indtil Legemsstörrelse. Søn af Joh. Hansen, Nexø. Se ID207 og ID1694. Mærkat på bagsiden med oplysning om H. Urbans Eftflgr. Frederikssund. På forsiden er adressen Nørrebrogade 52. Hans søn, Henning Bohm Hansen, overtog atelieret 25-04-1923.143 fotografGyngehest med to drenge, Portræt, Børnebilleder, Konfirmand,

207 M Hansen, Johannes (Peter) (Chr. Wismers eftf.) Steengade 30 (skraas for Hotel du Nord)Helsingørblev medl. 1899Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 352). Søn af Joh. Hansen, Nexø. Fotografier forstørres. Brystbilleder indtil Legemsstørrelse. Alle Plader opbevares for Efterbestillinger. 1887-1895. Se ID206 og ID 1694. soldaterbilleder, børnebilleder, ægtepar, portræt, topografisk billede,

208 10-02-1910 M Hansen, (Andreas Peter) Ludvig VordingborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Sølvdiplom i Næstved i 1892 for duelighed og snille. Pladen opberes. Efter Pladen til dette Kort leveres Billeder indtil Legemsstørrelse. urmager og fotografportræt,

209 Lund Hansen, P. B. (Poul Bondorph) Skomagergade / Vestergade 7, ligefor Postkontoret / Overgade 11Roskilde / OdenseBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling. Copiering og Forstörring af alle Slags Portraiter indtil Legemsstörrelse. Har et billede med adresse på Vestergade 7, Odense og Østergade 52, Kjøbenhavn. Roskilde 1887, Odense ca. 1888- ca. 1896. 1881 - ca. 1885 i USA. Portræt, Soldaterbillede, mor og barn,

210 Frk Hansen, Maren N. SnedeBeskrevet i B. Ochsners bog.

211 Hansen, N. Bay HelsingørIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

212 M Hansen, N. M. (Niels Michael) Nykjøbing p.F.Beskrevet i Bjørn Ochsners bog.

213 M Timm, Johs. (Johannes) Westerstr. 19 (Oster-Str.)TondernBeskrevet i B. Ochsners bog.

214 22-08-1914 M Hansen, (Hans) Richard (Theodor) RolighedSorø1910-3.kreds, formandBeskrevet i B. Ochsners bog. Grundlagt 1863. Pladen opbevares for Efterbestilling. Overtager faderens (H. F. G. Hansen) Atelier i 1880. Se ID197. Richard Hansens søn A. Techt. Hansen overtager forretningen i 1914. Portræt, H. L. Truelsen, Sorø Akademi, Børnebilleder, Familiebillede, Konfirmand,

215 M Trøst Hansen, Svend Fanø Nords badBeskrevet i B. Ochsners bog.

216 M Hansen, (H. F.) Theodor Kattesundet 6, Hjørnet af Frederiksberggade (Frederiksberggade 15)KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1866-1885. Ved Efterbestilling bedes ovenstaaende Nummer opgivet. Ægtepar, Portræt,

217 F Hansen, Schou & Weller Østergade 15KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1869-1877. Etableret 30-09-1869. Har et billede af skuespiller Olaf Poulsen. Billeder af folkedragter farvelagte og ikke farvelagte. Fru Mathilde Gade g. m. Niels W. Gade. Hans Vilhelm Kaalund (1818-1885) digter og forfatter. Helga Winsløv som ung. PortraitmalerSkuespiller Olaf Poulsen. Billeder af folkedragter farvelagte og ikke farvelagte. Fru Mathilde Gade g. m. Niels W. Gade. Hans Vilhelm Kaalund (1818-1885) digter og forfatter. Helga Winsløv som ung.

218 02-01-1933 M Dahlmann Møller, K. (Karl) (K. K. Hoffotograf Georg Hansens Eftf.) Bredgade 22Kjøbenhavnblev medl. 1895Beskrevet i B. Ochsners bog. Atelieret beliggende i stueetagen. Cand. pharm.

219 M Harder, Carl (Christian) Hovmeden 450, efter 1873 no. 11RandersBeskrevet i B. Ochsners bog. 1864-1890

220 21-10-1921 M Hauerslev, Johannes ( P. Th. Olsens Eftf. ) Fælledvej 9 / Vimmelskaftet 38Kjøbenhavn Nblev medl. Nov. 1887, 1910, SuppleantBeskrevet i B. Ochsners bog. Grundlagt 1865, 1887-1918. Prisbelønnet i Malmø 1896. Efter dette Billede kan leveres Fotografier indtil Legemsstørrelse. Kopier efter dette og andre Billeder udføres i alle Størrelser. Pladen opbevares. Adressen Vimmelskaftet er ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Copier efter ældre Billeder udføres særdeles smukt. Har et billede hvor adressen fælledvej 9 er overstemplet med: Vimmelskaftet 45, Badstuestræde 3. Har et billede med Fotografisk Organisationsmærke på bagsiden.3709

221 Frk Hedenskog, M. (Marie Cecilie) TorvetHolbækBeskrevet i B. Ochsners bog.

222 Frk Hegnsgaard FrederiksværkBeskrevet i B. Ochsners bog.

223 M Hennebergs Atelier (Hans Christian) Gothersgade 30 (i Mellembygningen)KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Atelier for Photographi & Xylographi. 1865- ca. 1868.

224 M Hermann, Joh. (Johan Peter August) Brogade 11Svendborgblev medl. April / maj 1897Beskrevet i B. Ochsners bog. 1885- 1914. Af dette Portrait kan bestandig Exemplarer i alle Störrelser indtil Legemsstörrelser erholdes. Navn og Nr. bedes opgivet. Portræt, Børnebillede,

225 M Hermann, F. Atelier BrogadeSvendborgikke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Portræt, Mor og Barn, Familiebillede,

226 M Hermansen, H. (Herman Sørensen) Søndergade 48 (44) KasernegaardenHorsensBeskrevet i B. Ochsners bog. Broder til Thomas S. Hermansen. Pladen opbevares. Ved Efterbestillinger opgives Navn og No..

227 31-03-1930 M Hermansen, Thomas S. (Sørensen) Hjørnet af Ny Guldsmedegade og Nørre AlleAarhusblev medl.1894Beskrevet i B. Ochsners bog. Se ID226. Pladen opbevares. Ved Efterbestillinger opgives navn og No. Portræt, Børnebilleder,

228 M Hillebrandt, A. (Albert T. H.) Skomagergade 35RoeskildeBeskrevet i B. Ochsners bog. På bagsiden billede af Roskilde Domkirke. 1870erne. fotograf

229 M Hoffgaard, A. (Andreas Sophus Emil) Jernbanegade 4Koldingblev medl. 1891Beskrevet i B. Ochsners bog. Prisbelønnet i 1891

230 M Hoffgaard,(Andreas) Marius St. Strandstræde 6 / Toldbodgade 2København KBeskrevet i B. Ochsners bog. 20-10-1897 - ca, 1906. Efter 1920 Toldbodvej 2. mester den 20-10 1897.Soldaterbillede. Marinesoldat ved båd.

231 26-06-1901 M Hohlenberg, E. (Hans Adam Christian Emil) Østergade 1 (24)KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Kgl. Hoffotograf. Etabl. 26--09-1876.5174 Operasanger Niels Juel Simonsen.

232 M Løve, A. Holger (Nathaneal Andreas Joachim) NystedBeskrevet i B. Ochsners bog. Er i B. O`s bogbeskrevet med w. Portræt, Børnebilled,

233 K Holst, Eva & Anna Helmecke Strandvejen 163B (96) Sundborghus (Bredgade 47)Hellerup1910 - 1. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog. Billede dateret 1907 på Strandvejen 96. Portræt, Mor og Barn, Børnebilleder,

234 M Høeg, A. N. (Andreas Nicolai) FrederiksværkBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1894

235 M Høeg, Georg Brøns FrederiksværkBeskrevet i B. Ochsners bog.

236 M Høffner, V. (Viggo) SøndergadeÆrøskøbingBeskrevet i B. Ochsners bog.

237 M Hølbeling, W. (Wilhelm Henrich Andreas) Raadhustorvet 29, (4), (Torvegade 7)RandersBeskrevet i B. Ochsners bog. 1864-1902. Pladen opbevares til Efterbestilling. børnebillede, Sophus Oppenheim, portræt,

238 Frk Høyberg, Kirstine Gl. Kongevej 128København F1910 - 1. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1907-ca. 1912.

239 20-07-1920 M Iansen, Emil (Ferdinand Rasmus) Nørregade 12 og 207KøgeBeskrevet i B. Ochsners bog. Ophørte som fotograf oktober 1919. Se ID624. Ved Efterbestillinger bedes Navn og No opgivet. i Storehedinge og FaxePortræt, Børnebilleder, Konfirmand,

240 M Jacobsen, A. (Andreas) Algade 13AAlborgBeskrevet i B. Ochsners bog.

241 Frk Jacobsen, Camilla Store Torv 9AArhusBeskrevet i B. Ochsners bog.

242 25-11-1915 M Jacobsen, G. P. (Gebhardt Peter) Flakhaven (Vestergade 41)OdenseBeskrevet i B. Ochsners bog. Tilkjendt den store Guldmedaille i Neapel 1891, for kunstnerisk Fotografi. Tilkjendt höjeste Udmærkelse (Erkehertuginde Maria Theresias Æresdiplom) paa den internationale Udstilling for Kunstnerisk Fotografi i Wien 1891. 1875- ca. 1883. Pladen opbevares for Efterbestilling. Der fotografers bedst mellem 10-3. Etabl. 1868 i Odense. På bagsiden af nogle billeder årstal: 1882 og 1883.1332 Niels Ahlefeldt Laurvig 1905. Børnebilleder, familiebillede, portræt, topografiske billeder, mor og barn,

243 25-11-1915 M Jacobsen, Gebhardt P. (Peter) Østergade 15KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Tilkjendt den store Guldmedaille i Neapel 1891, for kunstnerisk Fotografi. Tilkjendt höjeste Udmærkelse (Erkehertuginde Maria Theresias Æresdiplom) paa den internationale Udstilling for Kunstnerisk Fotografi i Wien 1891. 1875- ca. 1883.

244 M Jacobsen, Jørgen StoregadeVardeBeskrevet i B. Ochsners bog. 1880erne.

245 Frk Jensen, Alma Frk. & Co (L. J. D. Jensen) Classensgade 3Kjøbenhavn1910 - 1. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog. 1898-1910. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Efter dette Billede leveres Forstörrelser indtil Legemsstörrelse i Kul og Emulsion. portræt,

246 05-06-1906 M Jensen, Chr. (Christian Nielsen) TorvetKorsørblev medl. 1865Beskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1861-ca. 1890.

247 M Jensen, J. P. (Jens Peter) Sct. Mathiasgade 19ViborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Den samme som ID 828

248 25-04-1924 M Jensen, H. P. (Hans Peter) Kirketorvet 23, 204, 402 ved siden af SparekassenVeileblev medl. 1897Beskrevet i B. Ochsners bog. Litografi af Atelieret på bagsiden i forskellig udgaver. Pladen opbevares. 402 er formentlig det rigtige nummer, 204 er der formentlig byttet om på tallene 2 og 4.207 Portræt, Børnebilleder,

249 28-02-1929 Jensen, Henning Frederiksberggade 15, Hjørnet af KattesundKjøbenhavn K.blev medl. Marts 1895Beskrevet i B. Ochsners bog. 1895-1903. Pladen opbevares for Efterbestillinger og Forstörrelser indtil Legemstörrelse. Præst, Politiker, Forfatter,Journalist, FotografPortræt, Børnebilleder,

250 M Jensen, Herluf W. (Wilhelm Westengaard) (Steen Møllers eftfl.) FrederikshavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1905-1932

251 M Jensen, J. P. (Jens Peter) St. Annagade 44Helsingør1910-2. Kreds, næstfm.Beskrevet i B. Ochsners bog. Soldaterbilleder. Pladen opbevares for Efterbestillinger. 1ste KL, Udførelse. En soldat med sin kone.

252 K Jensen, (Elise) Johanne AxelhusHelsingeBeskrevet i B. Ochsners bog.

253 15-10-1940 M Juncker-Jensen, Sophus Peter Frederik Frederiksgade 21 / Vimmelskaftet 39 (forhen Frederiksberggade 21)Kjøbenhavn K1910 - 1. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog. På bagsiden står årstal fra 1892 til 1915. Pladen opbevares. Havde atelier på Den Nordiske Industri- Landbrugs- og Kunstudstilling i København 1888. Havde efter udstillingen logo fra udstillingen på bagsiden af sine billeder. portræt, ægtepar, dåbsbillede, mor og barn,

254 M Jensen, Ludvig (August) Ahlgade 43Holbækblev medl. 1895Beskrevet i B. Ochsners bog. Portræt, Soldaterbillede,

255 M Jensen, Ludvig (August) Gothersgade 52Københavnblev medl. I 1895Beskrevet i B. Ochsners bog. Soldaterbilleder. Far og barn,

256 Frk Jensen, Mette Østergade 2 (Hammerhus)Herning1910-15. Kreds (vestjyl.), blev medl. I 1899.Beskrevet i B. Ochsners bog. Litografi af Hammerhus med atelier på 3. sal på bagsiden. Beskrevet i Fotografer i Herning i 100 år. 1901-1919. Pladen opbevares for Efterbestilling. Efter dette Billede kan leveres Fotografier indtil Legemsstörrelse. Impire og visit. portræt, ægtepar, børnebilleder, konfirmandinde,

257 12-10-1944 . Jensen, Oluf (Niels Frederik) VesterbroPræstøblev medl.1892Beskrevet i B. Ochsners bog. Etabl. 01.05.1888. Ved Efterbestilling opgives No.. Billigere end Agenterne leverer jeg Forstørrelser efter ethvert Fotografi, Portræt, Ægtepar, Børnebilleder,

258 M Jensen, P. (Peder) AdelgadeSkanderborgBeskrevet i B. Ochsners bog. 1883-?. Pladen opbevares for Efterbestilling. Portræt, Ægtepar,

259 Jensen, V. & CO Kjøbmagergade 11 (6)KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Eneste Atelier i Danmark for fotografering ved elektrisk lys i Atelieret indtil kl. 11 aften. Originale venteværelser Toilet og Omklædningsværelser. Elektrisk lys overalt. På nogle billeder er påhæftet prisliste. Ca. 1897- ca. 1904.5015 Vestergade 34, OdenseBørneportræt,

260 Jensen, V. & CO Vestergade 34OdenseBeskrevet i B. Ochsners bog. Eneste Atelier i Danmark for fotografering ved Elektrisk Lys i Atelieret mod forudbestilling indtil Kl. 11 aften. Alt fotografisk arbejde udføres. Originale venteværelser. Toilet og Omklædningsværelser. Elektrisk lys overalt. På bagsiden stemplet Kjøbmagergade 11 og Vestergade 34.5015

261 Jensen, V. Eftf. (H. Chr. Hansen og M. Koch) Vestergade 34OdenseBeskrevet i B. Ochsners bog. 1909

262 M Hansen, Niels Klostervej 5OdenseBeskrevet i B. Ochsners bog. 1893-1902. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Soldaterbilleder, Portræt,

263 K Jepsen, Christine Jernbanegade 12SkærbækIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Et billede dateret den 30. oktober 1889. portræt, mor og børn,

264 M Jepsen, N. (Niels) Frederiksgade (Nørregade, Nygade)SkiveBeskrevet i B. Ochsners bog. Litografi af atelieret på basiden. Af dette Portrait kan bestandig Exemplarer i alle Störrelser indtil Legemsstörrelse erholdes. Ved Efterbestilling bedes indsendt 1 Billede med No.. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Børnebilleder, Soldaterbillede, Portræt, Konfirmand, Familiebillede,

265 Frk Larsen, Maren frøken Jerslev St.Beskrevet i B. Ochsners bog. 1898-1921

266 M Johansen, H. (Hans Christian Mikkelsen) Frederikke Federspiels eftf. Bredegade 8AAlborgBeskrevet i B. Ochsners bog.1279

267 M Johansen, Johnny Kultorvet, TaarnbygningenKøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Elektrisk Elevator til Atelieret.

268 04-07-1912 M Schwennesen, Chr. (Christian Theodor) Westerstrasse 96 (4)TondernBeskrevet i B. Ochsners bog. Die Platten bleiben zu Nachbestellungen aufbewahrt.

269 M Johansen, Oscar (Adolf Valdemar) Slotsgade, Gjæstgivergaarden SjællandFrederiksborgBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 444). Gjæstgivergaarden, Sjælland. Pladen opbevares for Efterbestillinger. 1ste Klasses Udførelse. Etableret i Hillerød 1-5-1897.180 alm. portrætter, børnebilleder, "folkedragt",

270 M Johansen, Oskar (Adolf Valdemar) JernbanegadeNykøbing F.Beskrevet i B. Ochsners bog.

271 Frk Johansen, Signe (Stine HanSigne) Frederiksværk og HelsingeBeskrevet i B. Ochsners bog som Stine Hansine Johansen. Pladen opbevares. Udvandr. 1894 fra Hillerød til Counsil Bluff, Iowa. Portræt,

272 M Jæger, A. F. & søn (Andreas From) ViborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Etableret som fotograf juni 1858. Maler og Photograph

273 26-04-1923 M Jørgensen, Axel (Carl) MogensgadeGrenaaBeskrevet i B. Ochsners bog. 1880erne. Flot bagside, Landskabs & Portraitfotograf. Pladen opbevares for Efterbestilling. Specielt anbefales elegante Emulsionsbilleder. fotograflære hos Dresler i Århus.Portræt,

274 10-08-1949 M Munksgaard, Aage Gravene 1ViborgBeskrevet i B. Ochsners bog.

275 M Olsen & Co., Lauritz Östergade 13Kjöbenhavn Nblev medl. 1866Beskrevet i B. Ochsners bog. 1890-1893. Prismedaille Stockholm 1866. Fra Kl. 10 til 3 photograferes bedst. Glaspladen opbevares og efter samme kan bestilles Billeder paany. Prisbelønnet. portræt, børnebilleder, soldat Volmer Berling 1880,

276 20-01-1913 M Jørgensen, C. W (Carl Theodor Wulffert) Bredgade 10 / SmedegadeHerningBeskrevet i B. Ochsners bog. Medalje i 1893 for Duelighed og Snille i Holstebro, Ringkøbing amt. Beskrevet i Fotografer i Herning i 100 år. Pladen opbevares for Efterbestilling. Efterbestilling modtages ved Opgivelse af No.. Etableret som fotograf den 1-1-1886.91 Skjern maler+fotografPortræt. Børnebilleder,

277 M Betzonich, Geo Frederiksberggade 19Københavnblev medl. Marts 1896Beskrevet i B. Ochsners bog (s, 159). Var 1902-06 indehaver af Atelier Moderne i Bergen og det amerikanske Atelier i Christiania, Grænsen 4, indgang Nedre Slotsgade. Var sannsynligvis dansk, familien kom fra Steyermark. G. m. Sofie Johnsen, datter av Mariken og Stian J. (senere g. m. fotograf Ragnvald Væring). Ifølge Bjørn Ochsner fotograferte han i København 1896-98 og ble medlem av Dansk Fot. Foren. I 1896. I årene 1902-03 var han innehaver av "Atelier Moderne" Vaagsalm. 3 i Bergen. Fra 1902 drev han dessuten "Det Amerikanske Atelier" i Christiania med adressene Karl Johans gade 27, Kirkegaden 8 og 30, og fra 1903 Grændsen 4. Atelieret i Grændsen ble sannsynligvis drevet sammen med ektefellen, som også betegnes som fotograf ca. 1915. Hun drev det (etter mannens død?) til 1922, da det ble overtatt av Bernhard Schwartzmann. I 1942 ble det så overtatt av Alf Mathisen. Virkested: 1902-?: Oslo 1914 ca-1917: Drammen; Bragernes 1914 ca-1917: Moss (filial) 1902-1903: Bergen Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980 portræt,

278 M Jørgensen, Chr. (Hans Christian) Torvet 10Assensblev medl. 1897Beskrevet i B. Ochsners bog. 1888 - 1903. Modtaget diplom på Industri og Landbrugsmessen i Assens i 1891. Filialen i Haarby er aaben hver Søndag. Pladen opbevares for efterbestilling. Har et billede som er stemplet med navnet Christian Krag, men ifølge B.O. blev ateliet overtaget af Carl Burcharth. HaarbyFotograf senere kulhandler

279 M Jørgensen, Chr. E. (Chresten Estrup) St. Mathiasgade 55, nedenfor Sparekassen, nærmest Domkirken.ViborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Prisbelønnet ved verdensudstillingen i Paris 1878. Diplom i Milano 1875. Atelier for Portraiter Prospecter og Reproductioner. Åbnede 11.09.1875. Pladen opbevares. Årstal på bagsiden. Har et billede som er stemplet 1910, det må være sønnen, som tilsyneladende har ført forretningen videre i faderens navn. Portræt, Børnebilleder,

280 Enkefrue Jørgensen, Ingrid Vestergade 25ThistedBeskrevet i B. Ochsners bog.

281 16-12-1917 M Jørgensen, Karl HolstedBeskrevet i B. Ochsners bog. Se ID811. Atelieret er aabent hver dag. Ved Efterbestillinger udbedes kort. Forstörrelser udföres indtil Legemsstørrelse. Portræt, Familiebillede,

282 Jørgensen & Co., Oluf Kjøbmagergade 12Kjøbenhavn1910 - 1. KredsIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

283 M Jørgensen, Rudolf (Emil) ( Gihbssons Eftf. ) Bramstræde 3, Vett & Wessels Eiendom (Ny Bramstræde 3, Holgerhus)Helsingør1910-2. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Navn bedes opgivet for Efterbestilling. Litografi af ejendommen i Bramstræde med atelier på bagsiden. Se ID553.346 ægtepar, portræt, mor og barn,

284 24-12-1917 M Jørgensen, V. (Poul Georg Villiam) Helsinge1910-2. Kreds, Kredsfm.Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.

285 16-07-1945 Frk Kaiser, Henriette (Caroline Laura Lovise) AlgadeVordingborgBeskrevet i B. Ochsners bog.

286 M Kanneworff, Kai (Thorstensen) HørsholmBeskrevet i B. Ochsners bog.

287 Kauffmann, C. A. Nykjøbing p. FalsterBeskrevet i B. Ochsners bog. Portræt,

288 13-05-1923 M Kihlstrøm, Wilh. (C. L. Wilhelm) Østerbrogade 27København Ø1910 - 1. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog. Fleraarig bestyrer af tidl. Valentin Dreslers Atelier. På basiden: Efter dette billede kan leveres fotografier indtil legemsstørrelse, ligeså efter alle plader fra tidligere V. Dreslers Atelier. Fleraarig Bestyrer af Tidl. Valentin Dresler Atelier. Pladen opbevares for Efterbestilling.2548 Børnebilleder, Portrætter, Ægtepar,

289 M Kirchhoff (August Wilhelm) Østergade 4, ved Kongens Nytorv / Vimmelskaftet 27 (37)KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1863 / 1866 - 1874. instrumentmager og pianofortestemmer, fotografPortræt,

290 06-03-1958 M Kirkegaard, Niels Pedersen Nygade 17 (Ahlgade, ved Apotheket)HolbækMedl. 1899Beskrevet i B. Ochsners bog. Efter dette Billede kan leveres Fotografier indtil Legemsstørrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Præst, Ægtepar, Børnebilleder, Portræt,

291 M Kirkegaard, R. R. (Rasmus Rasmussen) (H. Hansens efterfølger) HammelBeskrevet i B. Ochsners bog. 1900-1918. Pladen opbevares for Efterbestillinger. familiebillede, portræt, børnebilleder, børnebilleder i robåd,

292 22-07-1929 K Kjædeby, Emilie (Augusta) Skomagergade 24. Atelieret er beliggende i stuenRoeskildeblev medl. 1894Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Skibby & TølløseBørnebilleder, Mor og Barn, Portræt,

293 M Kjær, (Joseph) Ludvig Store Torv 1(Klemenshus)(vis a vis Hotel Royal)AArhusBeskrevet i B. Ochsners bog. På bagsiden stemplet: Fotograferet ved lys.

294 01-09-1908 M Kjølby, Wilhelm (Marinus) Storegade 224ThistedBeskrevet i B. Ochsners bog. Litografi af atelieret i 2 etager på bagsden. Efterbestillinger modtages ved opgivelse af nedenstående Nummer. Portræt,

295 M Knudsen, (Aage) Harald (Valdemar T.) Torvet / Hotel LangelandRudkøbingBeskrevet i B. Ochsners bog. 02-07-1907ff. portræt, børnebilleder,

296 M Knudsen, K. (Knud Christian) (Christiansens Eftf.) AxeltorvNæstvedBeskrevet i B. Ochsners bog. Konfirmandinde, Børnebilleder, Portræt,

297 M Riis Knudsen, (Waldemar) Lille Torv 2AArhusBeskrevet i B. Ochsners bog. Portræt, Børneportræt, Ægtepar,

298 21-12-1940 M Knudstrup, M. Joh. (Morten Johannes) Frederikshavnblev medl. I 1897Beskrevet i B. Ochsners bog. Portrait Fotografi i alle Arter og enhver Størrelse. Kulbilleder i alle farver. Forstørrelser efter ethvert billede i hvilket som helst format. Fotografering i hjemmene, saavel ved dag, som ved kunstigt lys. Højeste udmærkelse paa udstillingen i Horsens 1905.229

299 03-11-1915 M Koch, Karl (Carl Christian Conrad) (I. A. Schultz) Bredgade 22Kjøbenhavn KBeskrevet i B. Ochsners bog.

300 M Kock, M. (Niels Johannes Marius) Heden 164 (176) / Søndre Boulevard 176OdenseBlev medl. marts/april 1897Beskrevet i B. Ochsners bog. Copiering og Forstörring af alle Slags Portraiter indtil Legemstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Efter 1920 Toldbodvej 2. Soldaterbillede. Marinesoldat ved en båd,

301 M Koch, Pet. Chr. (Peter Christian) Vesterbro 43Kjøbenhavnblev medl. 1865Beskrevet i B. Ochsners bog. Udstillet på Den Nordiske Industri og Kunstudstilling i 1872. Har et billede fra 1865. Phothographportræt, børnebillede,

302 M Paetz, Harald (Johan Casper) Bredgade 35, ved siden af Hotel Phønix / Norgesgade 35KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1865-1895. Kongl. Hoffotograf. Har et billede af operasanger Jens Larsen Nyrop (1831-1904), Billede af skuespillerinde Josefine Hortensia Nancy Adelaide Eckardt 1839-1906. Skuespiller Axel Valdemar Madsen 1850- ?. Skuespillerinde Betty Mathilde Hennings 1850-1939. Skuespillerinde Josefine Eckardt 1839-1906. Danser og Mimiker Ludvig Harald Gade 1823-1897. Skuespiller Joachim Ludvig Phister 1807-1896. Pladen bevares for Efterbestilling. Eneberettiget. Opr. SkuespillerBillede af skuespillerinde Josefine Hortensia Nancy Adelaide Eckardt 1839-1906. Skuespiller Axel Valdemar Madsen 1850- ?. Skuespillerinde Betty Mathilde Hennings 1850-1939. Skuespillerinde Josefine Eckardt 1839-1906.

303 Krestensen, C. H. Nørre NebelIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

304 25-05-1925 M Kristensen, Karl (Elias) Askovpr. Vejen St.medl. 1897Beskrevet i B. Ochsners bog. 1895-1922. Fotografiske Atelier & Fotografihandel. Pladen opbevares for efterbestillinger.

305 M Sand, Kristensen (Ander Oluf) (Atelier Heimdal) H.C. Ørstedsvej 4 / Hj. Af Gl. KongevejKjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Se ID29.

306 M Sand, Kristensen (Ander Oluf) "Atelier Heimdal" GL. Kongevej 128, ( 41B )KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 731). Pladen opbevares.2400x & vester 4141

307 08-11-1963 M Krog (Gustav Adolf Jensen) KlampenborgBeskrevet i B. Ochsners bog. mor og barn, ægtepar, portræt, børnebilleder,

308 23-08-1938 M Krogh, A. M. (Anders Madsen) Ikke overfor stationen, men ved siden af Gæstgivergaarden.KorinthBeskrevet i B. Ochsners bog. Med litografi af ateliet på bagsiden. På flere billeder staves navnet Krogh uden h. Copiering og Forstörrelser af alle Slags Billeder indtil Legemsstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. 1ste Kl. Atelier med bedste og fineste Apparater, altid nye Dekorationer derfor bedste Billeder i alle Störrelser til moderate Priser. Al Udefotografering besørges hurtigst. NB: Specialitet: Stuer og Heste. Litografi af huset på bagsiden.korinth 27 portræt, børnebilleder,

309 08-04-1936 M Kromann, J. N. (Jens Nielsen) NordbyFanømedl. Fra 18.4.1887Beskrevet i B. Ochsners bog. Grundlagt 1880. Pladen opbevares. Efter dette billed kan leveres Fotografier indtil Legemsstörrelse. fotografBilleder med Fanödragter. Mor og Datter,

310 M Kruse, (Johan) Georg (Isidor) Vestergade 39RandersBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 495). Etabl. April 1873. 1876 - 1883. Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt,

311 Frk Krøll, A. St. Hans Torv 3, NørrebroKjøbenhavn N.blev medl. Nov. 1896Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling,

312 Krøyer, M.C. Skindergade 2KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1864-1868

313 30-10-1946 Kærgaard Madsen (Kjærgaard) Sct. Mikkelsgade 19SlagelseBeskrevet i B. Ochsners bog. Har et billede hvor der står Kjærgaard Madsen på samme adresse.283

314 05-01-1931 K Ladegaard, (Magdalene) Hansen NexøBeskrevet i B. Ochsners bog.

315 16-10-1900 M Langhoff, Eduard (Christian) Vesterbrogade 29 / 56, ligefor den kgl. SkydebaneKjøbenhavn Vvar medl. Af Kjøbenshavn fotografiske forening 1897Beskrevet i B. Ochsners bog. 1893. Ved Efterbestillinger bedes opgivet No.. Broder til Jørgen og Jacob Langhoff. Se ID820 og ID315. Bager og fotograf

316 Bruse, Prior GjedvedIkke Beskrevet i B. Ochsners Bog. Efterbestillinger modtages ved Opgivelse af No..

317 04-03-1932 K Langkilde, (Donata) Margrethe Store GrønnegadeNibeBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger.

318 M Ehlers Larsen, Andreas Vestergade 50FaaborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Borgerskab som fotograf i Faaborg 6-01-1909. Efterfulgte Anna Ibsen, 1903-1909 havde været H. J. Hansens Eftf. I Atelier Moderne. Pladen opbevares for Efterbestillinger.256 Portræt

319 10-06-1923 M Larsen, R. K. (Rasmus Kjær) AArupblev medl. 1886Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling. Gamle Fotografier omfotograferes i hvilken som helst Størrelse. Sølvmedaille, Aarup 1892. Højeste udmærkelse for Duelighed og Snille. Portræt,

320 M Lassen, Viggo A. Chr. (Anders Christian) (Hammeroms eftf.) Østergade 42Kjøbenhavn Kvar medl. I 1897Beskrevet i B. Ochsners bog. Etableret 1863, udvidet 1881. Pladen opbevares for Efterbestillinger. 1ste Klasses Atelier for Börnefotografi. portræt, konfirmand, familie, børneportræt, sømand

321 29-06-1925 Frk Laurberg, Julie (Rasmine Marie) Kongens Nytorv 13 (Hotel Du Nord)Kjøbenhavn1910 - 1. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog. 1895-1907. Sølvmedaille Paris 1900. Elektrisk Person-Elevator. Litografi af Hotel Du Nord på bagsiden. Pladen opbevares. Etabl. 01-05-1895. portræt, børnebilleder,

322 Laurberg & Gad, Julie Kongens Nytorv 13KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Modtaget en pris i Paris 1900. Sølvmedaille Paris 1900. Kgl. Hoffotografer.

323 M Thomsen, Gerhard Schlossstr. 17GravensteinBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1910. Portræt, Mor og Barn, Familiebillede,

324 M Legind, Chr. (Peter Christian) (C. Pedersens Eftf.) Algade 22Nykjøbing Morsmedl. 1899Beskrevet i B. Ochsners bog.

325 15-11-1932 M Liisberg, Carl (Frederik Theodor) Torvet / Algade 47, 35MiddelfartBeskrevet i B. Ochsners bog. Etableret 1887. Købmand og fotograf

326 M Lind, Magnus Jernbanegade 6KoldingBeskrevet i B. Ochsners bog.

327 02-07-1928 M Lind, W. (Waldemar) Bredgade 21Herningblev medl. 1888Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 522). Beskrevet i Fotografer i Herning i 100 år. 1871-1891. Pladen opbevares for Eftebestillinger. fotograf og guldsmedægtepar, portræt,

328 16-12-1923 M Lindstrøm, Georg (Sophus Georg August) Apothekergade 310 / Købmagergade 42Haderslev / København1910 - 1. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog. Havde fra 01-04-1894 til 31-07-1897 atelieret i Apothekergade 310 Haderslev efter L. N. Christensens enke. 2 sølvmedailler og 3 æresdiplomer paa fotografiske Udstillinger i Udlandet i tidsrummet 1894-98. Højeste Udmærkelse København 1901. Berlin 1903. Udenfor Atelieret: Specialitet:Fotografering i Hjemmene saavel ved Dag som ved kunstigt Lys. Optagelser af Gadescener. Bygninger Forretningslokaler, Maskiner, Landskaber, Dyr o.s.v.. Elevator til gratis afbenyttelse. Forstörrelser efter ethvert Billede i hvilket som helst Format udföres paa holdbare Papirsorter.29159 Portræt, Børnebillede,

329 Lorentxen, C. E. StubbekøbingIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

330 Lund, J. W. Bredgade 13 /17KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

331 M Kriegsmann, H. (Heinrich) Grosse Strasse 75FlensburgBeskrevet i B. Ochsners bog. Die Platte bleibt zum Nachbestellen aufbewahrt.

332 Lund, J. W. Gothersgade 41KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

333 Lund, J. W. Dannebrogsgade 2KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

334 16-03-1948 K Lund, Kirstine (Thomine Sørine) Stationsvejen (Jernbanegade 22)HjørringBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 532). Litogr på bagsiden af Atelier. Ved Efterbestilling bedes Navn og No. Opgivet.318 Frederikshavn & Lønstrupportræt, brudepar, børnebilleder,

335 M Lund, Mathias Chr. (Christian Hansen) Amagertorv 21KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1888-1916. Denne plade opbevares for Efterbestilling. børneportræt, ægtepar,

336 M Lund, Niels UlfborgBeskrevet i B. Ochsners bog. 1860erne-1890erne.

337 Lund, T. E. Vestergade, Ligefor GjæstgivergaardenMariboBeskrevet i B. Ochsners bog. Isenkræmmer og fotograf

338 28-02-1944 M Lund, Victor (Christian Adolf) FrederikshavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Malermester og Fotograf

339 01-02-1940 M Lundbeck, E. (Emil C. Ernst) JernbanegadeHaslevBeskrevet i B. Ochsners bog. 1902-1937. Bryllupsbilleder, Portræt,

340 Frk Lundgren, Severine FrederikshavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

341 M Løffler (Christian Frederik) Ladebæksgade, Telegrafstationen (ca. 1862), Labæksgade (ca. 1870)Holbæk / HolbekBeskrevet i B. Ochsners bog. portræt,

342 M Løffler, C. (Christian Frederik) Labæksgade, Ved MarkedspladsenHolbekBeskrevet i B. Ochsners bog.

343 27-10-1916 M Lønborg, A. (Christian Adolph Barfod) Østergade 16Kjøbenhavn1910 - 1. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog. Glostrup

344 16-06-1929 M Möller, Peter (Nicolai Brandt) Vestergade 68 / 60OdenseBeskrevet i B. Ochsners bog. 1876- ca. 1884. Löbe No. paa Pladen. Efterbestillinger modtages. Portræt,

345 31-01-1937 M Løvstrøm, Charles (Jacob Ferdinand) Vinhusgade 8NæstvedBeskrevet i B. Ochsners bog. 1889-1903. Prisbelønnet paa Udstillingen 1892. Det er Løvstrøm i midten af billedet. Dette Billede kan forstörres indtil Legemsstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. uddannet som kunstdrejerFlotte soldaterbilleder. Portrætter,

346 11-03-1944 M Løvstrøm, From (Axel Jens) Algade 7AAlborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Beskrevet i Aalborgbogen 1967. 1872-1944. Ved Efterbestillinger udbedes et Kort. Billedet kan forstörres indtil Legemsstørrelse.1290 Portræt, Soldaterbillede,

347 Frk Madsen, Elfrida (Cecilie Christine Margrethe) JernbanegadeFredensborg / Græsted1910-2. Kreds, sekretærBeskrevet i B. Ochsners bog. 1907-1911. Soldaterbillede.

348 19-04-1939 M Madsen, Peder Rask MølleBeskrevet i B. Ochsners bog. Tømrermeser og fotograf

349 M Martinsen, Gorm Overgade 11OdenseBeskrevet i B. Ochsners bog.

350 Frk Mathiesen, Marie Købmagergade 9København K1910 - 1. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog.

351 Frk Mathiesen, Marie Atelier Otto HellerupBeskrevet i B. Ochsners bog.

352 M Matthiesen, Laurids HoyerBeskrevet i B. Ochsners bog. På bagsiden oplysninger på dansk og tysk. Photograph

353 Frk Mentze, Sophie Nykjøbing S.Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares.

354 Meyer, Ludv. W. Eftf. Kjøbmagergade 4KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Specialitet: Et stort Brystbillede (Fotografi i omtrent naturlig størrelse) og 12 Visitkort, i alt for 5Kr. Udføres ogsaa efter ethvert indsendt fotografi, men er Prisen da 7Kr.

355 M Meyer, Ludv. W. (Wilhelm) Kjøbmagergade 4, Hj. Af ØstergadeKjøbenhavn,Beskrevet i B. Ochsners bog. 1894- ca. 1899. Specialitet: Et stort Brystbillede, Fotografi i omtrent naturlig størrelse og 12 Visitkort, i alt for 5Kr. Udföres ogsaa efter ethvert indsendt Fotografi. Billigste Atelier for Emulsionsbilleder. Portræt, Ægtepar, Konfirmand,

356 01-08-1950 M Mikkelsen, (Niels) Marius Vestergade 1Faaborgblev medl. 1893Beskrevet i B. Ochsners bog. Litografi af atelier på bagsiden. På bagsiden er skrevet: Billedet kan også udføres som Platinotypi, samt forstørres i ethvert format indtil legemstørrelse til Priser fra 12 til 50 Kr. Pladen opbevares.

357 Mortensen, Chr. TørringBeskrevet i B. Ochsners bog.

358 17-09-1900 M Most, (Carl) Peter (Herman) Kjøbmagergade 18, Förste Port fra SilkegadeKjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1882- ca. 1897. Modtaget en Medalje i 1861 i Kjöbenhavn. På bagsiden, billeder paa Emaillee og Porcelain indbrændes. Etabl. Som fotograf 1858. Skuespillerinde Julie Johanne Christiane Hansen 1835-1895.

359 17-09-1900 M Most, (Carl) Peter (Herman) Østergade 22KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Modtaget en Medalje i 1861 i Kjöbenhavn. På bagsiden, billeder paa Emaillee og Porcelain indbrændes. Etabl. Som fotograf 1858. Billede af lægen professor Howitz. 1860- ca. 1875. Har et billede dateret oktober 1862. Billedskærer og Snedkerlærefolkedragt,

360 Mottlau, F. C. C. Walkendorfsgade 38 (Hj. Af Amagertorv)KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1885-1894. Pladen opbevares for Efterbestillinger, Forstörrelser udføres.831 Grosserer og fotografPortræt,

361 14-11-1939 M Mouritzen, Chr. (Christian) KongevejenBirkerødBeskrevet i B. Ochsners bog. Købmand og fotograf

362 26-11-1911 M Müffelmann, H.S. (Harald Søren) Ringstedgade 241NestvedBeskrevet i B. Ochsners bog.

363 M Myhre, (H. M.) Valdemar Matr. Nr. 131Svanekeblev medl. 1889Beskrevet i B. Ochsners bog. Gevaert Wettbewerb 1912, trykt på katonen. Pladen opbevares. maler og fotografPortræt, Børnebilleder, Ægtepar,

364 14-03-1928 M Møller, Chr. A. (Christian Anthon) Sct. Mortensgade 34Rønneblev medl. 1888Beskrevet i B. Ochsners bog. Billede af hans hus på bagsiden. Huset ligger i dag overfor Bornholms museum. Forstørrelser efter nye og ældre Billeder levers indtil Legemsstørrelse. Pladen opbevares. udd. Bygningskonstruktør

365 18-04-1911 M Møller, E. (Eduard Benjamin) Frederiksborggade 37KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Edv. Møller. R. af Dbg. Edv. Møller begyndte sin fotografiske Virksomhed i Ørsted ved Randers og boede i 7-8 Aar, hvorpaa han flyttede til Randers. Da han havde virket her i en halv Snes Aar, flyttede han til København, hvor han nedsatte sig i Frederiksborggade. Samtidig med Fotografien drev Møller en omfattende Dyrlægevirksomhed. Efter at have taget Dyrlægeeksamen deltog han kort Tid efter i Felttoget 1864, hvor han fik rig Lejlighed til Behandling af Heste, hvad der da ogsaa blev hans Specialitet siden. Møller var en velset Gæst paa Veterinærskolen, og han var Censor ved Eksaminerne der. Tidligere deltog han med Liv og Lyst i fotografisk Forenings Møder, og var i Aarene 1892-96 Bestyrelsesmedlem i Foreningen. Pladen opbevares.

366 18-04-1911 M Møller, E. & Co (Edvard) Frederiksborggade 37Kjøbenhavnvar medl. 1883Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Fotograf og dyrlæge

367 M Möller, J. Chr. A. (Johan Christian Albert Victor) Østergade 58KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1883-1888. Øjebliksfotografi. Medhjælper i 16 aar hos Hoffotograf Georg E. Hansen, Kjøbenhavn. portræt, børnebilleder,

368 M Møller, Steen Eftfl. ( Herluf W. Jensen ) FrederikshavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

369 Nebel, N. Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Atelier for Fotografi og Kultegning

370 21-03-1907 M Neuhaus, Chr. (Christian Rasmus) St. Kjöbmagergade 14Kjöbenhavn Kmedl. I 1865Beskrevet i B. Ochsners bog. 1862-1894. Etabl. 1862. Pladen opbevares for Efterbestillinger. - Ukendt vinter 1867. Dansk fotograf, opprinnelig glarmester (glassmester). Neuhaus var trolig selv medlem av "den danske Fodgjænger Expedition" da de la ut på en vandring gjennom Norge i 1890. Sammen med grosserer og fotograf F.C.C. Mottlau fotograferte han vandringen som ble ledet av direktør Ritter fra København. Resultatet ble en serie på 18 bilder med danske turister i norsk landskap. Teltene og bagasjen ble fraktet med egne hestevogner slik at fotgjengerne kunne få en behagelig mosjonstur der de vandret gjennom Valdres med egen "drummer-boy" som på en militær utmarsj. Turen gikk over Filefjell til Lærdal, videre med båt til Gudvangen og fortsatte med vandring over Stalheim til Voss. Om de vandret helt til Bergen, eller tok den smalsporede Vossebanen er uvisst, men turen endte der. Virkested: 1890: Bergen, 1890: Filefjell, 1890: Gudvangen, 1890: Voss, 1890: Valdres, 1890: Lærdal. Kilder: Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog, Oslo Kunstforening, 1989.29167 glarmester og fotografægtepar, portræt, børnebilleder, soldaterbillede, professor Albert Orth,

371 M Neuhaus, Chr. Eftf. Oluf W. Jørgensen Kjøbmagergade 14KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling.Byen 2167y soldaterbillede,

372 ? Atelier Frem Langgade 40Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.

373 20-04-1946 M Neuhaus, Even Amagertorv 25 (Industribankens Ejendom), 19København K1910 - 1. Kreds Best. M.Beskrevet i B. Ochsners bog. Modtaget flere medailler og hædersbevisninger. Dansk fotogrfisk Forening sølvmedaille 1895, Sølvmedaille i Malmø 1896. Specialitet: Store billeder til moderate priser. På forsiden er trykt: Kunstigt Lys. Pladen opbevares.3370 portræt, soldaterbillede, præst,

374 16-07-1928 M Newland, Peter Købmagergade 4 (6)København. K1910 - 1. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog. 1902-1905. Tilkendt sølvmedaille ved den store internationale udstilling i Dresden 1909. Visitkortbillede overstemplet på bagsiden fra 6 til 4. Et visitkortbillede stemplet med navnet J. Kahlke. Specialitet, fine portraiter i alle størrelser også efter ældre billeder.8479 Portrætter, Børnebilleder,

375 M Nielsen, A. O. (Anders Ole) udenfor Slagelse Nyport ved Gasværket (Nyport-Jernbanevejen 238)SlagelseBeskrevet i B. Ochsners bog.Priis-medalje for duelighed og snille på landbo- og industriudstilling for Sorø og Præstø Amter. Etableret i 1862. Reklame på bagsiden for Bikuben. Anbefaler sig vedhjælp af fortrinlige apparater og mange aars erfaring (siden 1857). Til udførelsen af alt til fotografien henhørende, Billeder leveres i alle størrelser til moderate priser. Har 2 billeder der overstemplet med A. O. Nielsen, Slagelse. Kan ikke se hvad der står nedenunder.

376 03-07-1922 M Nielsen, Carl (Christian) Gothersgade 19Fredericia1910, Næstform.Beskrevet i B. Ochsners bog. Copier og Forstörrelser udföres efter ethvert Billede indtil Legemsstörrelse. Interieurs Grupper ogProspekter i det Frie tages paa Bestilling. Pladen opbevares for senere Efterbestillinger. Børnebilleder, Portræt,

377 M Nielsen, (Alfred) Emil ved HolbækSnertingeBeskrevet i B. Ochsners bog. Ved Efterbestillinger bedes Navn og No. Opgives. Ca. 1906. Soldaterbillede, Portræt, Børnebilleder,

378 12-05-1910 M Clausen, Hans (Johansen) Jungfernstieg 4HaderslebenBeskrevet i B. Ochsners bog. Modtaget broncemedailje i Flensburg 1906. Vergrösserungen nach jedem Bilde. Die Plattebleibt für Nachbestellungen und Vergrösserungen aufbewahrt.

379 15-01-1916 M Nielsen, J. (Jens) Lodsbygade 77 (99)KoldingBeskrevet i B. Ochsners bog. Portraiter, Prospecter og Reproduktioner. Visitkort Forstørres. 13.02.1826-15.01.1916.

380 M Nielsen, N. P. (Niels Peter) Dronningens Tvergade 33 (Hj. af Borgergade)København K.blev medl. 1890Beskrevet i B. Ochsners bog. Flot bagside. Ca. 1897- ca.1902 og ca. 1908- ca. 1910. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Fulstændig Garanti for absolut Holdbarhed. soldaterbilleder, portræt, familiebilleder,

381 M Nielsen, N. P. (Niels Peter) ( Monty?s eftf.) Gothersgade 11København K.blev medl. 1890Beskrevet i B. Ochsners bog. Soldaterbilleder. Fuldstændig Garanti for absolut Holdbarhed. 27.02.1868-06.1948. Pladen opbevares for Efterbestillinger.2094 Sømandsbillede.

382 M Nielsen, Oluf (Ingvard Christian) SilkeborgBeskrevet i B. Ochsners bog.

383 M Berger, J. D. (Johan Detlef) RendsburgBeskrevet i B. Ochsners bog. glarmester, fotograf og spækhøker

384 M Nielsen, (Christoffer) Sander NygadeSlagelseBeskrevet i B. Ochsners bog. 1866-1883. Verdensudstillingen i Wien1873. Anerkendelsesdiplom og hæderlig omtale. Udstillingen i Slagelse 1867. Overtog i Slagelse Just Hansens Atelier. Portræt, Børnebillede,

385 19-10-1941 Frk Nielsen, (Inger Marie) Sophie Bredegade 18AAlborgblev medl. 1895Beskrevet i B. Ochsners bog. Beskrevet i Aalborgbogen 1967. 1857-1941. Portræt, Brudepar, Børnebilleder,

386 20-03-1935 M Nielsen, Theodor (Vilhelm) Torvet 18Vardeblev medl. 1882Beskrevet i B. Ochsners bog. Etabl. 11.05.1881 i Varde. Søn af J. Nielsen, Kolding. I lære hos faderen. Pladen opbevares for Efterbestilling. Årstal på bagsiden fotografPortræt, Konfirmand, Børnebilleder, Ægtepar, Familiebilleder,

387 M Nielsen, Valdemar Gørløv ST.blev medl. 1897Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Fotograf og BarberMor og barn, børnebilleder,

388 M Nissen, Chr. Vesterbrogade 29Kjøbenhavn VBeskrevet i B. Ochsners bog.

389 01-05-1938 M Nissen, Sophus (Christian) VestergadeMariebomedl. 1891Beskrevet i B. Ochsners bog. 1891-1937. Pladen opbevares for Efterbestilling.

390 M Nyberg, Brødr. (d.v.s. J. og N. Nyberg) Kjøbmagergade 39KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1894- ca. 1907.

391 M Nörgaard, J. (Jens P.) AarsBeskrevet i B. Ochsners bog. Overtog 15-11-1903 atelieret efter Ida Møller. Tilkjendt Præmie i Aarhus 1903.

392 27-02-1948 M Nyberg, N. (Niels Knudsen) Valby Langgade 48 A / Kjøbmagergade 39Valby / Kjøbenhavnblev medl. 1894 / 1910 - 1. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog. Etabl. I Valby 20-11-1887. Pladen opbevares. Billeder forstørres. Børneportræt, Portræt,

393 Odense Fotografiske Galleri Vestergade 7OdenseBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1885, portræt, børnebilleder,

394 M Nedell, H. (Hermann) (J. Duus Nachf.) Grossestr. 9ApenradeBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Forstørrelse efter ethvert Billede indtil Legemsstørrelse. Teksten på bagsiden står på dansk og tysk. Portræt, Børnebilleder,

395 M Offenberg, (Frederik) Carl (Christian) (søstrene Schiøtz eftf.) Frederiksberg Alle 12/Gl Kongevej 128København1910, SekretærBeskrevet i B. Ochsnes bog. Samtlige plader fra Atelierets Grundlæggelse 1892, opbevares fremdeles. Broder til Ludvig Offenberg, se ID396 og ID985. Har et billede med Ludvig Offenbergs navn, men på adressen Gl. Kongevej 128, og på basiden af billedet står: Alle de i Kongl. Hoffotograf Budtz Müllers Atelier Bredgade, fotograferede Plader ere opbevarede.

396 26-11-1904 M Offenberg, Ludvig (Johan) Falkoneralle 57Kjøbenhavn Fblev medl. 1896Beskrevet i B. Ochsners bog. På basiden står: Indehaver af alle Plader fotograferede i Kgl. Hoffotograf Budtz Müllers Atelier, Bredgade.Godthaab 547

397 M Ohm, (Christoph Heinrich) Hermann Gothersgade 49, tæt ved MyntergadeKjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1860-1867. Portræt,

398 08-09-1916 M Olsen, Johannes Rigensgade 28Kjøbenhavn K.1910 - 1. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog. 1889-1916. Beskrevet på bagsiden: Specialitet: indbrænding af fotografier. Pladen opbevares, Soldaterbilleder.

399 Frk Olsen, Julie (Augusta) Bjergegade 17HelsingørBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. 1896 - 1909. soldaterbilleder,

400 M Feddersen, J. (Jacob) TondernBeskrevet i B. Ochsners bog. Die Platte bleibt for Nachbestellungen aufbewahrt. Har et billede fra august 1879. Borgerbrev som guldsmed i Tønder 14-03-1842 og senere fotograf. guldsmed og fotografPortræt

401 M Olsen, P. TH. Fælledvej 11 / Nørrebroes Fælledvej 9KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. På bagsiden litografi af atelier og opstilling af landskabsfotografering. Portrait, Landskab, Stereoskop, Miniatur, Glasbilleder og Forstørrelses Photographi. L. No. For fremtidige Bestillinger. Har et billede aftaget 22. Februar 1872. Opr.snedker, udn. fotografDanske kongerække med Fr. d. VII. i midten. Børn,

402 M Rask, Andersen A. (Anders) KjellerupBeskrevet i B. Ochsners bog. 1899ff. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Billeder forstørres indtil Legemsstørrelse.

403 M Christensen, Carl MariboBeskrevet i B. Ochsners bog.

404 27-08-1904 M Paulsen, C. (Andreas Carl) Badstuegade 184 (gamle Amtstue) / Storegade 430, Grosse StrasseHaderslev, HaderslebenBeskrevet i B. Ochsners bog. "Den nordslesviske Industrie Udstelling 1873", momentoptagelse. Ved Efterbestilling udbedes et Kort. alm. Portrætter,

405 Pedersen & M. Svendsen SkjernBeskrevet i B. Ochsners bog.

406 M Pedersen, C. (Christen) Nykjøbing paa Morsö / MorsBeskrevet i B. Ochsners bog. Fotograf Christen Pedersen, født 2/8 1852, Hellerød, Thisted Amt. Atelier Algade 53, Nykjøbing Mors ca. 1889-1896, filial ca. 1890 i Løgstør. Udstilling i København 1888. Flyttede 1896 til Nakskov hvor han kaldte sig C. Petersen, adresse Veilegade 1, Nakskov. Døde i Californien 1915. (Kilde: Margit Hansen). Omkring 1892 havde bagsiden et litogr. prosp. af Nykøbing M. Ved Efterbestilling bedes opgivet No.. Se ID407, ID1476, ID1790. Løgstørportræt, børnebilleder,

407 M Petersen, C. (Christen) VeilegadeNakskovVar medlem fra 1896Beskrevet i B. Ochsners bog. Fotograf Christen Pedersen, født 2/8 1852, Hellerød, Thisted Amt. Atelier Algade 53, Nykjøbing Mors ca. 1889-1896, filial ca. 1890 i Løgstør. Udstilling i København 1888. Flyttede 1896 til Nakskov hvor han kaldte sig C. Petersen, adresse Veilegade 1, Nakskov. Døde i Californien 1915. Se ID406, ID1476, ID1790.

408 18-05-1951 M/K Pedersen, Chr. & Marie Svendsen (Christian Marius) Skjernblev medl.1898Beskrevet i B. Ochsners bog.

409 18-05-1951 M Pedersen, Chr. M. (Christian Marius) Bredgade, ligefor Grönlunds hotel.Skjernblev medl. 1898. Kasserer, 1910-15.KredsBeskrevet i B. Ochsners bog. På bagsiden et litografi af ateliet. Portræt af ham findes på K.B. . BorrisPortræt,

410 K Pedersen, Johanne Nørrebro 32OdenseIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

411 Pedersen, Kingo OdenseIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

412 Frk Pedersen, Petrine Hvidbjerg ST.Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Billeder forstørres indtil Legemsstørrelse.

413 K Pedersen, Birgitte StoregadeVardeBeskrevet i B. Ochsners bog. Nævnt i beretningen fra D. F. F. juni 1897.

414 18-02-1958 M Perch (Harald) Vesterbrogade 56KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1906-1909

415 Petersen TørringIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

416 29-11-1935 M Petersen, Carl Algade 19Vordingborg (Mern)blev medl. 1897Beskrevet i B. Ochsners bog. Etabl. 24.04.1897. Pladen opbevares for Efterbestilling. Efter pladen til dette Kort leveres Billeder indtil Legemsstörrelse.No 56 Mern Flot cykelbillede, portræt, børnebillede, konfirmand,

417 K Petersen, (Marie) Frederikke Raadhusstræde 2Randersblev medl. 1897Beskrevet i B. Ochsners bog.

418 Petersen, J. Vestergade 60OdenseBeskrevet i B. Ochsners bog.

419 01-02-1905 M Petersen, J. (Jens) Østergade 15 (tidligere Kongens Klub)Kjøbenhavnformand og grunglægger af fotgr. Foren. Stiftet d. 5. April 1879Beskrevet i B. Ochsners bog. Kgl. Hof Photograph. Har billede af dronning Luise, formentlig solgt af H.I. Bing & Søn. Billede af Frederik den 8 som ung ca. 1870. Ukendt vinter 1866.

420 01-02-1905 M Petersen, J. & comp. (Jens) Østergade 34KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1876-1880. Har modtaget en del medailler ( 6 stk.). På bagsiden af et billede står der: Den negative plade er optaget i Kgl. Hof Fotograf J. Petersen & Cos Atelier. Forlagt af C. Ferslew & Co, St. Kongensgade 24, Kjöbenhavn.

421 30-03-1927 M Petersen & Søn, J. (Jens)(søn:Charles Bendix) Østergade 34KjøbenhavnLang beskrivelse i B. Ochsners bog. 1880-ca. 1900. Kgl. Hof-Photograph. Diverse priser og medailler. På bagsiden står: Af dette Portrait kan erholdes uforanderlige Kultryk fra 8x10 Tommer indtil Legemsstørrelse, Naar Nummer og Navn opgives.632

422 M Petersen, Johannes Nørrebrogade 12 (3die Sted fra Söen), 14KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1870-1894. Diplom i Wien i 1873 og 1875, broncemedaille i Malmø 1881. Pladen opbevares. Specialitet Legemstore Fotografier. Uforgjængelige Pigmentfotografier. Portræt, Børnebilleder, Ægtepar,

423 M Petersen, Johannes Eftf. (Carl Viggo) V. Jacobsen-Ellegaard Nørrebrogade 14Kjøbenhavn Nblev jan/feb. Medl. I 1899Beskrevet i B. Ochsners bog. På basiden billeder af forskellige medailler og hædersbevisninger. Ehren Diplom Wien 1875, Bronze Medalje Malmö 1881, Den Nordiske Industri og Landbrugs og Kunstudstilling Kjöbenhavn 1888. Pladen opbevares for Efterbestilling. Forstörrelser indtil Legemsstörrelse. Ved Eftebestilling bedes No. Opgivet.

424 18-02-1931 M Petersen, Peter L. (Lars) (Elfelt) Kjøbmagergade 64 (Hjørnet af Kultorvet)Kjøbenhavn KBeskrevet i B. Ochsners bog. Medalje: Dansk fotograf Forening 1893, Malmø 1896, Stockholm 1897. Sølvmedaille ved verdensudstillingen i Paris 1900. Kgl. Hoffotograf. Pladen opbevares. Navneforandring 1901-11-14 fra Petersen til Elfelt.993 portræt,

425 M Petersen, Vilh. (Carl Vilhelm) Amagertorv 17Kjøbenhavnvar medl. 1880Beskrevet i B. Ochsners bog. 1895-1896

426 Frk Poulsen, Christine Hørdum St.ThyBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1906. Portræt

427 16-04-1938 M Poulsen, Carl (Sofus) Gothersgade 52 / Vesterbrogade 41 (Bjørnsdal)KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 684). For Efterbestilling No.. 1883- 1891. Beg. I 1894 at fremstille fotopapir med navnet Merkur. soldaterbillede, portræt, barnebillede,

428 M Lund, (Søren) Peter Frederiksberggade 15Kjöbenhavn1865 medl. Af Den Fotogr. ForeningBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 532). Ca. 1862 til ca. 1865. portræt,

429 M Poulsen, L. (Laurids) Vejen ST. (Vejen)medl. Jan. 1900Beskrevet i B. Ochsners bog. 1893-1918. Pladen opbevares. Billeder forstørres indtil Legemsstørrelse. portræt, H. L. Truelsen, præst,

430 Frk Poulsen, Marie Karise ST.Beskrevet i B. Ochsners bog.

431 30-04-1923 M Poulsen, Valdemar Højbroplads 7 (Winkel & Magnussens Ejendom)Kjøbenhavn K1910 - 1. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog.

432 M Prytz, August Kirketorvet 12, (Bager Smidts Gaard)HorsensBeskrevet i B. Ochsners bog. Er fra 1ste Marts 1875 flyttet Bager Smidts Gaard på Torvet. Bestilling efter gamle plader fra nr.8 i Borgergade modtages. Fint litografi af Bager Smidts Gaard på bagsiden.

433 Gottlieb, A. (H.) Skomagergade 31Roskildevar medl. I 1900Beskrevet i B. Ochsners bog.

434 K Ramsig, C. (Cathrine J. Anna) ViborgBeskrevet i B. Ochsners bog.

435 M Rasmussen, Anton J. Stubbekjøbingblev medl. 1899Beskrevet i B. Ochsners bog. Litograferet prospekt af Stubbekjøbing på bagsiden

436 M Rasmussen, Chr. (Christian Julius) Guldsmedegade 34 (22)AArhusblev medl. 1896Beskrevet i B. Ochsners bog.

437 M Rasmussen, H. (Henrik Elias) Kjøbmagergade 9 ( 15 ) / Vimmelskaftet 43Kjøbenhavnblev medl. aug. 1882Beskrevet i B. Ochsners bog. Etabl. 1880. Nærværende billede kan erholdes i alle størrelser. Pladen opbevares. portræt, børnebilleder, konfirmand,

438 Rasmussen, K. HaslevBeskrevet i B. Ochsners bog.

439 M Rasmussen, L (Lars) HavdrupBeskrevet i B. Ochsners bog. Postkort fra 1910 med eksteriør af atelieret i Havdrup. snedkersvend og fotograf

440 M Rasmussen, L. (Lars) JernbanegadeLøgstørBeskrevet i B. Ochsners bog. 1907- ca. 1911 Snedkersvend og Fotograf

441 28-03-1911 M Rathsach, C. (Theodor Carl Christian Voss) Slotsgade 23 (Fisketorvet)Frederiksborg1910-2. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog. Frederiksborg slot på bagsiden. Pladen opbevares for Efterbestilling. Lennert Weber: Carl Rathsachs Hillerød, Billede af Hostrup. Billede af riddersalen på Frederiksborg slot. Børnebilleder, Ægtepar, Portræt, konfirmand,

442 M Raupach (Hans Christian Hansen) Storegade No 10RandersBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling. Dansk Fotografisk Forening skriver: Hans Christian Hansen Raupach. Det er vor sørgelige Pligt at meddele Foreningen, at Fotograf HANS CHRISTIAN HANSEN RAUPACH i Randers er afgaaaet ved Døden dersteds den 14. December 1884 i en Alder af 66 Aar. Han bar været Medlem af vor Forening lige sides dens Stiftelse. H. C. RAUPACH var født i Randers den 7. Mai 1818 og var oprindelig Kunstdreier. 1863 lærte han Fotografien hos BUDTZ-MÜLLER og etablerede et Atelier i Randers, dette fortsættes af hans Enke, som i mange Aar har assisteret sin afdøde Mand i hans fotografiske Virksomhed. Kunstdrejer og fotografportræt, børnebilleder,

443 03-07-1939 M Reinau, Chr. (Christian Frederik) LindegadeKalundborg (Kallundborg)blev medl. 1890Beskrevet i B. Ochsners bog. Portraiter Grupper, Prospecter samt Reproduktioner, Forstørrelser indtil Legemsstørrelse. Etabl. 1888 Tegning af Atelier på bagsiden. Specialitet: Ubegrænset Holdbare Emulsionsfotografier i alle Størrelser indtil Legemsstørrelse. Pladen til dette Billede opbevares, ved Eterbestillinger bedes opgivet No.. Cand. Pharm. Og fotografsømand,

444 07-09-1904 M Riberholt (Wilhelm Ferdinand) Rosengade (Centralgaarden det tidligere jernbanehotel)SlagelseBeskrevet i B. Ochsners bog. Fotograf W. RIberholdt er som tidligere meddelt afgaaet ved Døden i en Alder af 75 Aar. R., der saaledes hørte til Veteranerne blandt Danmarks Fotografer var oprindelig Guldsmedemester. I 1858 lagde han sig efter Fotografien og gjorde sig snart bekendt Landet over ved sine smukke Forstørrelser. Indtil 1889 var hans Virksomhed knyttet til Aarhus, hvor hans Søn nu fortsætter Forretningen. I 1889 grundede han i Slagelse et nyt Atelier, som han ledede indtil Alderens Krav for tre Aar siden tvang ham til at søge lidt velfortjent Hvile. Forstørrelser i alle formater. GuldsmedPortræt, Børnebilleder,

445 09-01-1921 M Riberholt, Sophus (Dionysius Jensenius) Vestergade 14AArhusBeskrevet i B. Ochsners bog. Litografi af Aarhusbugten på bagsiden. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Farvelagte soldaterbilleder.

446 M Rieger, V. (Theodor Vilhelm) Kjøbmagergade 11KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

447 M Rieger, (Theodor) Vilhelm (Atelier Premier) Frederiksberggade 2, stuenKøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. På basiden: Dette fotografi er udført ved Elektrisk Lys. Pladen opbevares.6813

448 11-01-1933 M Riise, Frederik Vimmelskaftet 42KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1897-1908. Fremstiller Mignon billeder. Cand. Phil.

449 11-01-1933 M Riise, Fred. (Frederik) Amagertorv 6 (33)KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Fotograferet ved Magniumslys1229 Cand. Phil.

450 M Riise, H. (Harald) Amagertorv 6KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling.

451 M Ring, (Johan) Ancher Industri- & HaandværkerforeningenNykøbing M.Beskrevet i B. Ochsners bog. Søn af Anker Ring.

452 M Johansen, J. P. (Johan Peter) Jægergade 78Aarhusblev okt. 1894 medl.Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares.530

453 M Rye, E. & Co's Østergade 52KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1872-1887. Sølvmedaille ved industriudstillingen for Fyns Stift i Odense 1865. Kong Christians IX` s Belønningsmedaille i guld. Kompagnonen var E. Hohlenberg, 14-09-1876 blev Rye enehaver igen, og Hohlenberg startede for sig selv den 26-09.

454 M Ryland, Th. (Rasmus Theodor)(Atelier Moderne) Torvet 6KorsørBeskrevet i B. Ochsners bog.

455 M Rønnov & Hansen Tivoli Facadebygning / Vesterbrogade 1KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Etableret 18-07-1895. portræt,

456 09-09-1940 M Rønnov, Hans (Wilhelm Siegfred) Nygade 4 (Detailhandlerbanken)Kjøbenhavnmedl. 1891Beskrevet i B. Ochsners bog. A. 1900-ca. 1906. Soldaterbillede, Portræt

457 09-09-1940 M Rønnov, Hans (Wilhelm Siegfred) Torvegade 7 ( 5 )København1910 - 1. Kreds, blev medl. 1895Beskrevet i B. Ochsners bog. Soldaterbillede. Portræt,

458 M Sanberg, F. A. (Ole Frederik Albrecht) KoldingBeskrevet i B. Ochsners bog. 1824-1883

459 M Scharff, H. (Hans Nikolai Henrik) St.Kongensgade 21KjøbenhavnVintage-genbrugstøjBeskrevet i B. Ochsners bog. På bagsiden står følgende: Fotografier paa Brevpapir med brevskriverens Portrait, samt Invitationskort og sange ved festlige Leiligheder m. m. 12 Stk 1Kr. 50. Ordres til Provindserne udföres ved Indsendelsen af et Billede. 1875- Ca. 1887. Pladen opbevares for Efterbestilling.

460 M Schaumann, F. (Johannes) AArslev STBeskrevet i B. Ochsners bog. Malermester og fotograf

461 02-02-1930 M Schaumburg, Jens Peter Conrad Eegholm Nørrebrogade 23 ( 12 ), ved Dronning Louises BroKjøbenhavnblev medl. 1891Beskrevet i B. Ochsners bog. 1888-1894. Litografi af atelieret på bagsiden. Pladen opbevares. Efter dette Kort udføres større Billeder indtil Legemsstørrelse.2351

462 M Schiellerup, Edv. (Edvard Theodor Høiberg) & Co. Nørregade No 21OdenseBeskrevet i B. Ochsners bog. Copiering og af alle Slags Malerier og Portraiter. Pladen opbevares for Efterbestilling. 3 Stykker 1 Krone, 1 Stykke 50 Öre. børnebilleder, konfirmand, portræt,

463 M Schiøttz, Heine (Ferdinand Wilhelm) Rolighedsvej 13Kjøbenhavnblev medl.Beskrevet i B. Ochsners bog. 1895

464 K Schiotz, Søstrene (Anna og Thyra Schiøtz) Frederiksberg alle 12KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Etabl. 08-11-1892. Pladen opbevares og kan forstørres indtil legemsstørrelse.

465 21-06-1903 M Schmidt, F. V. (Frederik Vilhelm) & Søn Nørregade 53, ligefor TorvetHorsensBeskrevet i B. Ochsners bog. Modtaget en medaille i Horsens 1905. Pladen opbevares for Efterbestilling. Cykelbillede, ægtepar, portræt, mor og barn, familiebillede,

466 21-06-1903 M Schmidt, F. W. (Friedrich Wilhelm) Kattesundet 402 (5) / Kattesundsgade 402 / Nørregade 53, ligefor Torvet / Borgergade 8.Horsensmedl. 1896Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling. Lithograph & Photographbillede af godsejer H. Christensen, Rask 1880.

467 M Schmidt, K. D. (Dall) (P.Th. Gravesen) TarmBeskrevet i B. Ochsners bog.

468 M Schmidt, K. Dall Smedegade 2HerningBeskrevet i B. Ochsners bog. Beskrevet i Fotografer i Herning i 100 år. 1901-1906

469 M Crone, Joh & Schnitger Østergade 24KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Joh. P. F./R. V., Lieutenant og fotograf. oldaterbillede, Portræt,

470 03-02-1900 M Schou, (Rudolf) Albert (jun.) Kjøbmagergade 45 og Tivolis Facadebygn.Kjøbenhavn K og VBeskrevet i B. Ochsners bog. Medailje i Chicago 1892. Bag på nogle visitkort står der priser. Ca. 1887-1898. Pladen opbevares. Har et billede med kort over Kjöbmagergade, så man kan se hvor Atelieret ligger. Bag på på nogle visitkort står årstal.4945 Tivolis Facadebygningboghandlerlære, skuespiller og fotografPortræt, Ægtepar,

471 03-02-1900 M Schou, Albert Joh. Hassels Eftf. Vesterbrogade 41 2.sal, Hotel BjørnsdalKjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 744). portræt,

472 20-07-1944 M Schou, Albert jun. (Christian Ludvig Max) Frederiksborggade 1(elevator) Hj. Af Kultorvet-TaarnbygningenKøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Medailje i Chicago 1892, Tidligere Kjøbmagergade 45 Tårnbygningen HJ. Af Kultorvet. Pladen opbevares og forstørres indtil Legemsstørrelse. Årstal på bagsiden. Grundlagt 1872.4945 Ægtepar, Portræt,

473 K Schönberg, C. Amagertorv 4, 3.die SalKjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 756). Ca. 1870 til ca. 1873. Photographistindeportræt,

474 M Schou, (Jens) Valdemar (Theodor) Gothersgade 49, Amagertorv 10-12 , Nørrebrogade 23KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1875-1884. Fra Da. Fot. Foren. V, 1888-89 s. 84. Dødsfald. Den 17- Juni 1888 afgik vor Forenings Medlem, Fotograf Jens Valdemar Theodor Schou ved Døden. Afdøde var født i Kjöbenhavn den 15. Februar 1838 og opnaaede saaledes kun en Alder af 5o Aar. Schou havde oprindelig Lært Drejer¬professionen. Han havde en Tid lang Atelier i Gothersgade, Universitetsboghandler Høsts Ejendom, hvilket han overtog efter Kunstmaler og Fotograf L. Hartmann; derfra flyttede, han til Amagertorv og havde senest sit Atelier paa Nørrebro; Schou var en stille, virksom Mand, afholdt af sine Kolleger; hans helbred havde stedse været svageligt, en i de senere Aar tiltagende Brystlidelse gjorde Ende paa hans Liv. opr. Drejerportræt,

475 M Schreiber, Fritz (Jørgen Elis) (Central Atelieret) Amagertorv 10Københavnblev medl. 1900Beskrevet i B. Ochsners bog.

476 07-10-1908 M Sidenius, J. B. (Jacob Benjamin) Færgestræde 273Nykjøbing p. F.Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 761). Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt, børnebilleder,

477 M Sild, Alfr. (Andreas Alfred Marius) Gothersgade 65, (41)København K.blev medl. 1897Beskrevet i B. Ochsners bog. 1902- ca. 1909. soldaterbilleder,

478 M Sild, Brødr. Sølvgade 86 (ved Sølvtorvet)KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 762). Soldaterbillede. Uden omfotografering, kun ved Opgivelse af Batt. Comp. No. Samt Aargang, kan stadig erholdes Billeder som dette. Pladen opbevares. Grundlagt i 1867. soldaterbillede, portræt,

479 24-05-1902 M Sinding, N. E. (Niels Edvard) St. Kjøbmagergade 15 (Østergade 58, Kong Salomons Apothek)KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 764). 1870-1874, 1874-183. Atelier for Miniaturportraiter og fotografiske Billeder. Billede af Etatsråd Koch, Vemmetofte. portrætter,

480 Skanderborgs Nye Fotografiske Atelier SkanderborgIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

481 17-09-1919 M Sonne, Carl (Christian) Gothersgade 45, indg. Chr. IXs Gade 10KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 768). 1869-1880. Fortjenstmedaille, Kongl. Dansk og Svensk Hoffotograf. Pladen opbevares for Efterbestilling. Har et billede hvor der står "Souvinir" på bagsiden. Fotografens navn stemplet på bagsiden,2694 Photographsoldaterbilleder, sømandsbillede, portræt, student, børneportræt, familiebillede,

482 F Special Atelieret for Kabinetskort Østergade 3Kjøbenhavn KBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 769). Ved Gollmann & Hansen. Tilkendt Medalje Paris 1900, Berlin 1897, Malmö 1896. Fotografering paa mørke Dage og om Aftenen ved elektrisk Lys. Ca. 1906-ca. 1917. Har et billede, hvor der på basiden står: Til April Flyttedag 1905 henflyttes Atelieret til Østergade Nr. 34, og fortsættes under Navn: Atelier "Elegance". Se ID24. Pladen opbevares for Efterbestillinger.3312 portrætter, børnebilleder, ægtepar,

483 M Spelling, Th. (Thor) Lille Torv (Lille Plads)RønneBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 769) Etableret i 1863. Ved fremtidige Bestillinger bedes Löbe No?... Opgivet. Navnet stemplet på forsiden. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Har et visitkortb. Hvor Th. Spelling, Rønne er skrevet i hånden på bagsiden. Etableret 1865. På bagsiden er skrevet 2 årstal for etablering.No 7 Malermester og fotografportræt, børnebilleder, ægtepar, sømand,

484 13-03-1940 M Stahl, Martin (Johan Wilhelm Martin) Rosengade 3Slagelsevar medl. 1900Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 771). Pladen opbevares. Ethvert gammelt Billede omfotograferes Smukt og billigt, samt forstørres indtil Legemsstørrelse. Etabl. 01-05.-1891. Fremstiller Mignonkort (40x78mm)308 portræt, mor og barn, portræt,

485 M Staunstrup, Olaf Helsingørsgade 116 / 33Hillerød1910-2. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 771). Ca. 1903- ?. portræt, konfirmand, børnebilleder,

486 07-04-1939 Frk Steen, Mary (Dorthea Frederikke) (& Co.) Amagertorv 4Kjøbenhavn1910 - 1. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 772). 1884-1918. Kongl. Dansk Hoffotograf for H.M. Dronning Victoria og H.K.H. Prinsessen af Wales. Hoffotograf for H. M. Dronning Alexandre af England. Præmieret på udstillingen Kjøbenhavn 1888. Højeste pris ved verdensudstillingen i Chicago i 1893. Guldmedaille Paris 1900. Pladen opbevares.5135 portræt, ægtepar, børn,

487 24-12-1917 M Jörgensen William (Poul Georg Villiam) (Schippers Eftf.) ApenradeBeskrevet i B. Ochsners bog. Glaspladen opbevares og Efterbestilling paa Portraitter sker bedst vedat indsende foranstående Nummer tilligemed Navnet.

488 05-12-1957 M Steensgaard, N. Dahl (Niels) BørkopBeskrevet i B. Ochsners bog.

489 09-01-1923 K Stratbøcker, J. (A. Juliane Frederikke) Vesterbrogade 30 (Kjöbmagergade 13) (St. Kongensgade 21)KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 780). Pladen opbevares for Efterbestilling. Søster til C. Springer, se ID1100. portræt, børnebilleder, dobbeltportræt,

490 09-01-1923 K Stratböcker, Julie (A. Juliane Frederikke, født Springer) Frederiksberggade 21KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Den negative Plade opbevares.

491 M Støckel, G. (Knud Gottlieb Constantin) Ved Kirken / Store TorvRønneblev medl. 1866Beskrevet i B. Ochsners bog. Anerkendelse for Duelighed og Snille på Bornholms Industriudstilling i Rønne 1881. Ved fremtidige bestillinger bedes løbenummer opgivet. Pladen opbevares for Efterbestillinger. børnebilleder, portræt, far, mor og barn,

492 Bertelsen, J. (Ingeborg) Smedegade 30AakirkebyBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. 1897-1900. Portræt, Børnebilleder

493 M Svale (Severin Valdemar) Søndergade 44HorsensBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 786). Højeste udmærkelse, Vordingborg 1901. Etablerede sig som fotograf i Horsens 1907 og tog navneforandring til Svale. Førhen Wahl-Hansen. (se B. O. s. 835). portræt,

494 18-02-1901 M Svendsen, V. E. (Viggo Emil) Kongens Nytorv 21 / Nørrebrogade 12 / St. Kjöbmagergade 4Kjøbenhavn,1865 var han medl. ,var medl. I 1900Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 789). Hædersdiplom Stockholm 1866. Eneret. Løbe No. for fremtidige Bestillinger. 1861-1863. portræt, børnebilleder,

495 12-07-1920 M Søndenbro, Fr. (Joh. Frederik) Vesterbrogade 63 / 65 ,Hj. Af DannebrogsgadeKjøbenhavn1910 - 1. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 792). Optog ca. 1880 også ferrotypier. Etabl. 1876. For Efterbestilling No..Vester 954Y Tømrermester og fotografportræt, far med børn, familiebillede, børnebilleder, konfirmandbilleder,

496 29-02-1976 M Søndergaard, Bent Kongensgade 100 (18)EsbjergBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 792). portræt,

497 29-01-1930 M Søndergaard, S. K. (Søren Kanne) Brdr. Ferralls Ejendom Langgade 23Nykjøbing F. & NystedBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 793). Litografi af Atelier på bagsiden. Pladen opbevares for Efterbestilling. På forsiden, Atelieret Søndergaards Nye Ejendom. Har formentlig fået en anerkendelse i 1912.No. 170 portræt, ægtepar, børneportræt,

498 M Sørensen, C. Allegade 88, Hjørnet af Allegade og HunderupvejOdenseblev medl. 1896 og igen 1907Beskrevet i Bjørn Ochsners bog. På basiden litografi af huset og atelieret. Billede af Konferentsraad E. Kock. Portræt, Børnebilleder,

499 M Sørensen, Chr. (Christian) Gothersgade 65KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares til Efterbestillinger. Udd. Snedker og fotografsoldaterbillede, portræt,

500 M Sørensen, Chr. P. (Christian Peter) RolighedsvejHalskov Korsørblev medl. 1891Beskrevet i B. Ochsners bog. Etabl. 01-01-1891. Pladen opbevares for Efterbestillinger.25 83

501 M Sørensen, N. (Niels Christian Adam) Kjøbmagergade 9 / Frederiksberggade 19KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

502 M Sørensen, Wilh. (Wilhelm) Gothersgade 17FredericiaBeskrevet i B. Ochsners bog. 20.04.1859- 1906.

503 K Teilmann, Asta Adelgade 87SkanderborgBeskrevet i B. Ochsners bog.

504 M Thaarup, Th. (Thorvald Axel Peter) Gothersgade 21 (Hjørnet af Grønnegade)KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 813). Ca. 1871-1890. Har et billede hvor Gothersgade er stavet som Gotersgade. Pladen opbevares for Efterbestillinger. sømand farvelagt, soldat, børnebillede, portræt, familiebillede,

505 M Thomsen, Chr. filial i Brande Bredgade 21Herningblev medl. 1892Beskrevet i B. Ochsners bog. Beskrevet i Fotografer i Herning i 100 år. 1880-1887 filial i Brande

506 08-03-1932 M Thuesbøl, Th. (Thomas Hansen) Roskilde Apothek Skomagergade 29RoskildeBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 812), medalje i sølv. Kalundborg ( Storegade 108b )gruppebillede, børnebilleder, ægtepar, portræt, soldaterbillede, muslimsk mand, konfirmand,

507 08-03-1932 M Thuesbølske Atelier Dom-ApotheketRoskildeBeskrevet i B. Ochsners bog. Se ID506.

508 M Tillge, V. (Vilhelm) St. Kjöbmagergade 38-2 Sal, lige for PostgaardenKjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 814). 1873-1893. Etabl. 1866. Alle plader opbevares. Tømrersvend og fotografbørneportræt, mor og barn, portræt,

509 M Torkildsen, R. JærnbanegadeHaslevBeskrevet i B. Ochsners bog (s, 817). Boghandler og fotografportræt, børnebilleder,

510 M Tromholt, Emil Guldsmedegade 22AArhusblev medl. 1890Beskrevet i B. Ochsners bog.

511 09-06-1946 M Turck, William (Heinrich) Hovedgaden 35Kgs. Lyngbyblev medl. 1896. 1910-2. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 820). Se ID 134. Pladen opbevares. Ved Efterbestilling bedes Datoen for Fotograferingen opgivet. Der står dato på basiden af billedet. børnebilleder, portræt,

512 11-12-1903 M Tønnies, H. (Johan Georg Heinrich Ludwig) Nytorv 478 ( 8 )AAlborgE.T.Formand 1910-14.kr.Beskrevet i B. Ochsners bog. Sønnen Emil Tønnies overtog forretningen 1899, faderen dør i 1903. E.T. børn Werner og Lilli overtager forretningen i 1923. Beskrevet i Aalborgbogen 1967. Efterbestillinger modtages ved Opgivelse af ovenstaaende Nummer.951 billede af en bro, formentlig over Limfjorden, og solgt af Georg Schultz, Aalborg.

513 15-06-1926 M Vorbeck, A. H. (Adolph Hermann) ved NørregadeHolstebroblev medl. 1883Beskrevet i B. Ochsners bog. Broder til Bernhard Vorbeck. 1864ff. portræt, børnebilleder,

514 M Vorbeck, B. (Bernhard Adolph) Skive, JebergBeskrevet i B. Ochsners bog. 1865-1895. Bror til A. H. Vorbeck. Lærte fotografi af denne. Inden da ved landbruget. Copiering og Forstörring af alle Slags Portraiter indtil Legemstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt, børnebilleder, ægtepar,

515 12-09-1926 K Schiørring, Ingeborg (Vorbeck, Henriette Eftfl.) Hovmeden 9Randersvar medl. Fra 1896 under adressen FrederikshavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Specialitet: Øjebliksbilleder af Børn. Forstørrelser indtil Legemsstørrelse. Enkefrue. Konfirmand, Portræt,

516 M Vorbeck, W. (Gustav Wilhelm) (V. E. Svendsens Eftf.) Taarnbygningen v. Sct.Clemensbro 11AArhusBeskrevet i B. Ochsners bog. På bagsiden billede af ejendommen + domkirken. Efterbestillinger modtages ved opgivelse af No.. Portræt, Børnebilleder,

517 M Waarsøe, Richard Slotsgade 9Hillerød1910-2. Kreds, KassererBeskrevet i B. Ochsners bog. Et billede stemplet 7 nov. 1908. Soldaterbillede.

518 Frk Wasmann, Vilhelmine TorvetFrederikssund1910-2. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling.

519 M Wedel, Otto (Frederik Daniel) St.Helliggeiststræde 36 (Kokkegade)Kjøbenhavn.Beskrevet i B. Ochsners bog. billede af Chr. Flensburg.

520 07-02-1941 M Weirup, F. O. (Frederik Octavius) ST. Mathiasgade 31Viborg (Hvidbjerg Thyholm)Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Af dette Portrait kan faaes gode holdbare Emulsionsbilleder i enhver Störrelse. portræt, børnebilleder, mor og barn,

521 17-07-1900 M Weller (Frantz Clemens Stephan) (Hansen, Schou & Weller) Østergade 15Kjøbenhavn.Beskrevet i B. Ochsners bog.

522 M Wieghorst, K. (Karl Adolf) Søndergade 1, 11(Ankerhus)AArhusBeskrevet i B. Ochsners bog. 1900-1906. pladen opbevares. billede af N. C. Christensen i 1902 formodentlig kendt gymnast med mange medailjer på brystet. Portræt,

523 M Willumsen, N. (Niels) Skindergade 7 / Holmens Kanal 7 (ved siden af Studenterbygningen)KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1846-1869. Fra 1863 Holmens Canal. I Grosserer Gröns nye Eiendom. Daguerreotypist og Photograph

524 M Kolding Nye Fotografiske Atelier (M. A. Caprani) HöfdingsgadeKoldingBeskrevet i B. Ochsners bog. Se ID84 og ID85. Ethver ikke tilfredsstillende udført billede kan ombyttes.

525 M Wils, (Lauritz) Oscar Nygade, senere kaldt Jærnbanegade 6KoldingBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 853). Deltaget i Landes Ausstellung in Graz i 1880. Kulbilleder, Reproductioner og Portraiter i alle Störrelser. Flotte bagsider. Pladen opbevares. (1852-1912) børnebilleder, portræt, ægtepar, MOR OG BARN,

526 11-01-1920 M Wils, Vilhelm (Bernhart) Vestergade 68, 1ste sal (Dinsens Sted) 2det Hus fra Billes Hotel / 17 3die SAL(overfor Discontokassen)OdenseBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 853). Har modtaget en del priser, medailler og anerkendelser. Atelieret grundlagt i 1865. Sølvmedaille i Paris 1872. Pladen opbevares. Portræt,

527 07-01-1947 M Winther, (Carl) Gustav Torvet 1LemvigBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 855). portræt, børnebilleder,

528 07-07-1927 M Worm, N. F. (Niels Ferdinand) Nyport 238 (Ved Gasværket)Slagelsemedl. Fra 1882Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 860). Hædersdiplom Slagelse 1885. Broder til P. Chr. Worm ID529. Pladen opbevares for Efterbestilling. maler, fotografportræt, ægtepar, børnebilleder,

529 11-12-1921 M Worm, P. C. (Peter Christian) KongevejenBirkerødblev medl. 1895Beskrevet i B. Ochsners bog. Broder til N. F. Worm ID528. Maler og fotograf

530 Wulff, J. RandersBeskrevet i B. Ochsners bog.

531 M Wulff, J. (Julius) Vimmelskaftet 37 / Amagertorv 6, Schoustrups Gaard / St. Kjöbmagergade 11KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 861). På bagsiden afbildning af Schoustrups Gaard. Har et billede, hvor der på basiden står Copi. 1864-72 /1893-95. portræt, børnebilleder,

532 K Gram. Kirstine Sommersted /RøddingBeskrevet i B. Ochsners bog. Virksom i Aars ca. 1-4-1896 til 1-6-1898. Portræt

533 16-12-1938 M Yhr, Theodor (Valdemar Johannes) (G. Støckels Eftf.) Store Torv 14Rønne & AAkirkebyblev medl. 1890Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 863). På bagsiden 8 forskellige medailler, som sikkert er fra Støckels tid. På bagsiden står: Af dette Portrait kan bestandig Exemplarer i alle Størrelser indtil Legemsstørrelse erholdes.No 16 Aakirkebyportræt, børnebilleder, familiebilleder, soldaterbillede,

534 M Zachariasen, N. (Niels Peter) JernbanegadeHaslevBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 863). musiker og fotografportræt,

535 M Zehngraf, C. A. (Christian Antoni) Allgade 487AAlborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Beskrevet i Aalborgbogen 1967. Beskrevet i Aalborg-bogen 1967. 1816-1880

536 M Zehngraf, Gebh. (Gebhard) Østergade 162 (16) i Hr. Bager Stillings GaardRandersBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 864). Pladen opbevares for Efterbestillinger. Kopier og Forstörrelser indtil Legemsstörrelse udföres efter alle Portraiter. portræt, børnebilleder,

537 M Olsen, Vilh. Græsted ( Gilleleje )Beskrevet i B. Ochsners bog.

538 M Bang, Carl Hordum St.Beskrevet i B. Ochsners bog.

539 25-07-1930 M Barby, H. J. (Heinrich Johan) Gl. Kongevej 178Frederiksberg V.1910 - 1. KredsBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 143). 1884-1930. Etabl. 1884. Pladen opbevares.32351Y portræt, børnebilleder, familiebillede, soldaterbillede,

540 M Beck, P. H. (Peter Hansen) NørregadeVejen ( Esbjerg )Beskrevet i B. Ochsners bog (149). 1904-1920. Pladen opbeveres for Efterbestillinger. Forstørringer laves efter ethvert Billede indtil Legemsstørrelse. portræt, konfirmand, ægtepar, børnebillede,

541 12-03-1930 M Becker, Axel (Emil Waldemar) BirkerødBeskrevet i B. Ochsners bog. 1894

542 27-09-1935 M Beiter, Andreas Christensen VestergadeRingkjøbing, Tarm1910-15. Kreds (vestjyl.)Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 151). Etabl. 1882 som fotograf. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Copier udføres i alle Störrelser. Forstörrelser af gamle og nye Billeder udföres indtil Legemsstörrelse. bogbinder og boghandlerportræt,børnebilleder, ægtepar, soldaterbillede, familiebillede,

543 M Berg, Axel Kjøbmagergade 60Kjøbenhavnblev medl. 1892Beskrevet i B. Ochsners bog.

544 M Birch, Chr. V. (Christian Valdemar) Jernbanegade 3HjørringBlev medl. 1896Beskrevet i B. Ochsners bog.

545 27-01-1957 M Nielsen, Rasmus CasinoOrtved pr. Ringsted. Karise ST.Beskrevet i B. Ochsners bog. 1899-1906. Litografi af atelier på bagsiden.22

546 M Dyrehauge-Hasle, Jens Peter Kjöbmagergade 60KøbenhavnBlev medl. sept. 1885Beskrevet i B. Ochsners bog. Köbenhavns special Atelier for Börnefotografering. Pladen opbevares. Portræt, børnrbileder, bybilleder,

547 M Kaiser, Carl (Edmund Hugo) Jernbanegade ( indgang Theatergade )NæstvedBeskrevet i B. Ochsners bog. Broder til Henriette Kaiser ID285. Soldaterbillede.

548 M Rasmussen, Chr. (Christian) UlfborgBeskrevet i B. Ochsners bog.

549 M Schuchardt, P. (Jens Peter Norsted) Algade 7, Kongensgade 32Roskilde / EsbjergBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 751). Firma: F. E. Hansen. Født i København 29.06.1865. Fotograferte i Bergen noen få år, deretter fra 1903 i Esbjerg. Virkested: 1900 ca-0000: Bergen; Vågsalmenning 3 Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980 Danmark portræt,

550 M Clausen, Carl (Martin) Købmagergade 12KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Atelier for Kunstfotografi. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Forstørrelser udføres efter ethvert Billede.Byen 3312 KunstfotografPortræt,

551 M Svinding, H. P. (Hans Peter) / SkolegadeHadsund / HolstebroBeskrevet i B. Ochsners bog. Hadsund 1880erne og Holstebro 1890erne. Efter dette Billede kan leveres Fotografier indtil Legemsstørrelse. Pladen opbevares for Efterbestilling. robåd, bryllupsbillede, konfirmander,

552 Lorenzen, H. N. Viøl, SønderjyllandIkke beskrevet i B. Ochsners bog. På tysk side. Photograph & Uhrmacher

553 15-08-1960 M Nörmark, Otto (Lauritz) Nørregade 16NyborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Ved efterbestilling bedes opgivet nr.. Etabl. 22-04-1900.telefon 198 Soldaterbillede.

554 Atelier "Grand Prix" Frederiksberggade 14ikke beskrevet i B. Ochsners bog portræt,

555 Fischers, F. Eftf. Kongegade 22NyborgBeskrevet i B. Ochsners bog

556 Michelsen, H. LügumklosterBeskrevet i B. Ochsners bog. Ehrendiplom Kiel 1896 Børneportræt, Portræt,

557 M Ring, (Niels) Anker (Ring) Havnestræde 328 / Vestergade No 5Thisted / AarhusBeskrevet i B. Ochsners bog. udn.forretningsmand+fotografBarnebillede, Portræt,

558 16-09-1949 M Albert, L. (Leopold) KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog Kgl. Hoffotograf

559 M Andreasen, Carl Mørkøv (Otterup)Beskrevet i B. Ochsners bog Trafikassistent+Fotograf

560 Andersen, Chr. DanmarksgadeFredericiaBeskrevet i B. Ochsners bog

561 M Adrian, P. P. (Peder Pedersen) Østergade / Vestergade 63Rødby / Stubbekjøbingblev medl. Jan./feb. 1897Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 106). Etableret 1-4-1894 i Rødby. Med adresse Vestergade i B. O`s bog, Bag på visitbillede Østergade i Rødby. Broder til R.P.Adrian63 portræt, konfirmandinde, børnebilleder,

562 Atelier Adelson Købmagergade 9KøbenhavnIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Portræt,

563 29-12-1949 M Nielsen, N. (Niels) VestergadeThistedBeskrevet i B. Ochsners bog. Identisk med ID1452. Pladen opbevares. Ved Efterbestillinger bedes opgivet No. 1896-1903

564 M Nielsen, H. J. (Hans Jørgen) Torvet i KjøgeKjøgeBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Ca. 1877. Portræt,

565 M Nissen, Chr. Vesterbrogade 74-76 / Sct. Hans TorvKøbenhavn NMedl. 1897 af Kjöbenhavns fot. Foren.Beskrevet i B. Ochsners bog. Portræt,

566 K Boesen, Anna Jernbanegade 63HaslevBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 176) Udd. Hos Harry Paetz Kbh.portræt, konfirmand,

567 19-04-1969 M Brandt, Carl (Andreas) (Larsen Boes Eftf.) Østergade 19AssensBeskrevet i B. Ochsners bog (s . 184). Højeste udmærkelse på Amtsudstillingen i Assens 1906, for Duelighed og Snille. Etabl. I Assens 1- 1- 1905. portræt, ægtepar,

568 Frk. Buch, A. Frk. Nørregade 16VejleBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 200). Ca. 1900ff. portræt,

569 02-05-1923 M Ballermann, F. (Carl Ferdinand Heinrich) (Central Atelieret) Allgade 7 / Slotsgade 15Aalborgblev medl. 1894Beskrevet i B. Ochsners bog. Beskrevet i Aalborgbogen. 1847-1923.Et billede stemplet med Central Atelieret, Slotsgade 15, AAlborg. 1880-1891

570 M Bærentzen, Paul (Chr.) Østergade 58Kjøbenhavnvar 1897 medl. Af Kbh.Fot.Foren.Beskrevet i B. Ochsners bog

571 M Bayer, R. Emil (Rud) (forhen. W. Gylstorff) Torvegade 10RandersBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 146)Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt,

572 K Boldsen, Julie (Theodora) Torvegade No 8, Lige over for Hotel Royal, og nr.26, 368Veileblev medl. I 1891Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 177). Pladen opbevares for Efterbestillinger. 1891. portræt, børnebilleder,

573 20-02-1962 M Borch, F. (L. Frederik) Søndergade 5Aarhusblev medl. 1899Beskrevet i B. Ochsners bog. 19.03.1875-20.02.1962.

574 Frk Böckmann, Marie frk. Amagertorv No 17København KBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger.

575 M Klink, M. (Anders Marius Jensen) VivildBeskrevet i B. Ochsners bog. Børnebilleder,

576 Pedersen, Rigmor Svinningeikke beskrevet i B. Ochsners bog

577 14-02-1920 M Hansen, H. (Hans) Ringstedgade (Ringstedgaden)Næstved (Nestved)Beskrevet i B. Ochsners bog Prismedaille i Nakskov 1868 Børnebilleder,

578 05-06-1901 M Holm, Chr. (Julius Christian) Østergade 38 (2den Mellembygning) / Blaagaardsgade 2A / Griffenfeldtsgade 8 /Gothersgade 49KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1880-83. Grundlagt 1880. Ca. 1885- ca. 1892. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Børneportrætter, mor og barn, portrætter

579 25-08-1944 M Lefolii, Aage Havnegade 37EsbjergBlev medl.sept. 1893Beskrevet i B. Ochsners bog 1899-1924

580 M Nyberg, J. (Jørgen Knudsen) Frederiksborggade 48Kjøbenhavnblev medl. 1894Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Ca. 1897-1903

581 Frk Lund, Jensine Christensen) Søndergade 8AarhusBeskrevet i B. Ochsners bog

582 18-02-1901 M Svendsen, V. E. (Viggo Emil) Store Torv No 1 / Taarnstedet ved Sct. ClemensbroenAarhusvar medl. 1900Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 789). Medalje i Stockholm 1866 og Medalje i Aarhus 1876. Af dette Portrait kan bestandig Exemplarer i alle Störrelser indtil Legemsstörrelse erholdes. Navn og No. Maa opgives. far og søn, portræt, børnebilleder, soldat,

583 M Wieghorst, K. (Karl Adolf) ST. Mathiasgade 19ViborgBeskrevet i B. Ochsners bog børnebilleder, portræt,

584 M Søberg, C. Kattesund 3SvendborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Fotografisk Atelier, Reproductions & Forstørrelses Anstalt. Billeder i enhver störrelse i Fineste Udførelse. Copier efter gamle Billeder i Kunstnerisk udførelse og med garanteret lighed. Al udefotografering udføres paa bestilling og til billige priser. Fotografering paa mørke dage og om aftenen ved kunstigt lys. Efterbestillinger modtages ved opgivelse af no.

585 M Scharff, H. (Hans Nikolai Henrik) Nørregade 20OdenseBeskrevet i B. Ochsners bog. På bagsiden står følgende: Fotografier paa Brevpapir med brevskriverens Portrait, samt Invitationskort og sange ved festlige Leiligheder m. m. 12 Stk 1Kr. 50. Ordres til Provindserne udföres ved Indsendelsen af et Billede. 1888-1899

586 M Schultz, J. A. (Jens August) (forhen Borring & Schultz) Bredgade 22 (Norgesgade)KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 752). Pladen opbevares for Efterbestilling. Atelieret er beliggende ved jorden. Nekrolog fra Da. fot. Foren. V. 1888-89 s. 51. Den 5te April 1888 afgik vor Forenings Medlem, Fotograf Jens August Schultz ved Døden. Den Afdøde havde i de sidste Aar sit Atelier i Bredgade 22. Den 11te April blev J. A. Schultz: begravet. Foreningen havde sendt en Krands til hans Kiste, ligesom Bestyrelsen og mange Kolleger fulgte Afdøde til hans sidste Hvilested. billede af Biskop Rørdam, portræt, børnebillede,

587 10-04-1944 M Steffensen, Henrik (Ejlert) Tårnbygningen, Hjørnet af Kongensgade og JyllandsgadeEsbjergMedl. af Da. Fot. Foren.Beskrevet i B. Ochsners bog 1896-1904 Lært hos H. Hansen Odense

588 10-04-1944 M Steffensen, Henrik Ejlert Nørregade 49 (overfor St. Hans Kirke)OdenseMedl. af Da.Fot. Foren.Beskrevet i B. Ochsners bog 1904-1912

589 26-06-1919 M Friis-Sløk, Hans Christian Vasen 110LemvigBeskrevet i B. Ochsners bog. Etableret som fotograf April 1874. 1874-1900. På bagsiden et litografi mod havnen og vandet med en vimpel, hvorpå der står "1874 jubilæum 1899". Han fejrer åbenbart 25 års jubilæum. Efterbestilling modtages ved Opgivelse af Couvertens No.. Pladen opbevares. Fotografier forstörres & cupieres, retoucheres. Musiker og Malersvend og senere organistportræt

590 Madsen, M. P. Vestergade 52OdenseBeskrevet i B. Ochsners bog 1893-1900

591 Sørensen, Chr. N. Danmarksgade 7, lige overfor RaadhusetFrederikshavnblev medl. 1896Beskrevet i B. Ochsners bog 1896-1897 Fotograf, Løjtnant

592 04-08-1903 M Winther, J. E. (Jørgen Enevoldsen) VestergadeLemvigBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 856). portræt, børnebilleder

593 M Christiansen, P. C. (Peter) ( Birkedals Eftf.) Brogade 12Christianshavnvar medl. 1883Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. 1879-1887 Sømandsbillede

594 20-04-1943 M Christensen, "Peter" (Peder Christian) (Muncks Eftflgr.) Søndergade 42Horsensblev medl.sept. 1896Beskrevet i B. Ochsners bog. Litografi af atelier på basiden. Ved Efterbestilling udbedes et Kort. Se ID944. udd. Manufakturhandler,manufakturhandler i NæstvedSeilmager E. Johansen, Horsen.

595 05-05-1920 M Christensen, Chr. NørregadeKjøgeBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Opr. MalermesterÆgtepar, Børnebilleder,

596 M Christensen, J. P. RønnedevejFaxeblev medl. sep. 1891Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Faxe LadepladsPortræt, Ægtepar, Mor og Barn, Konfirmand,

597 K Zehngrafs eftf. TorvetHobroBeskrevet i B. Ochsners bog. Er også beskrevet under fotografer i Hobro.

598 Thorsøe Bredgade 20 i StuenKjøbenhavnLængere beskrivelse bag på visitkortet. Portraitmaler

599 Frk Thomle, Pauline Frk. Merløse St. HolbækBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 806). 1904-1915 portræt,

600 M Mauritzen, Peter W. (Atelier Nord) Nørrebrogade 175KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1904-1911TGV 299

601 Pedersen, P. M. (Atelier Moderne) Bredgade 40HerningBeskrevet i B. Ochsners bog. Længere beskrivelse bag på visitkortet. Beskrevet i Fotografer i Herning i 100 år. 1906-1944. Har et billede , hvor Pedersen er stavet med t.126 Portræt, Ægtepar,

602 17-07-1921 M Madsen, N. C. (Niels Christian) Allgade 57 (HJ. af Allgade og Jernbanegade)Aalborgmedl. Af Da. Fot. Foren.Beskrevet i B. Ochsners bog. 1888-1896. Beskrevet i Aalborgbogen. 1858-1922. Ved Efterbestillinger bedes opgivet No.. Portræt, Konfirmand,

603 25-12-1951 Frk Hauschildt Bodil Frk.(Mathilde Bruns Eftf.) Alleen ved KirkegaardenRibeBeskrevet i B. Ochsners bog. 1890-? Kongl. Hoffotograf. Pladen opbevares for Efterbestillinger. opr. Privatlærerinde, senere fotograf

604 M Meyer, Daniel (Jacob) Nygade 236 (Jernbaneatelieret)Holbækvar kun medlem 1897Beskrevet i B. Ochsners bog.

605 Henriksen, Margrethe HadstenIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

606 K Nielsen, Laura (Johanne Dorthea) (Atelier Trianglen) Østerbrogade 78København ØBeskrevet i B. Ochsners bog. Efter dette Billede leveres Forstörrelser indtil Legemsstörrelse i Kul og Emulsion. Pladen opbevares for Efterbestillinger.

607 Hansen, V. Stenlille St.Beskrevet i B. Ochsners bog. Fotograf og Galanterihandler

608 16-08-1912 M Mønsted, Chr. (Otto Christian) Mindesgade 324 (Verden)AarhusBeskrevet i B. Ochsners bog. 1865-1876

609 Atelier Moderne Haarbyikke beskrevet i B. Ochsners bog.

610 M Hansen, C. J. F. (Carl Johan Ferdinand) Adamsgade 4OdenseMedl. Af Fyens Fot. Foren.Beskrevet i B. Ochsners bog. 1897-1908

611 M Hanghøj, Chr. (Christian Michael) Mathiasgade 19, efter 1884 nr. 31ViborgBeskrevet i B. Ochsners bog. 1878-1884

612 Frk Hansen, Dagmar Algade 33 / Slotsgade 2. BankbygningenVordingborg / HillerødBeskrevet i B. Ochsners bog. (S. Wahl-Hansens Eft. I Vordingborg) 1906- ? / 1910-?. portræt

613 M Hansen, N. P. Skt. Hansgade 3Ringsted / Hvalsø ST.Blev medl. 1898Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares.42 Soldaterbilleder, indfødt fra St. Thomas, portræt,

614 Frk Holst, Eva (Klara) Fisketorvet 2OdenseBlev medl. 1896Beskrevet i B. Ochsners bog. 1896-1900. 1. Klasses Atelier. Portræt, Børnebilleder,

615 Hofgreen, Selma & Co Frederiksberggade 21København KBeskrevet i B. Ochsners bog.

616 Frk Hjort, Clara Frk. Jyderup St.Blev medl. 1893Beskrevet i B. Ochsners bog. 1893-1904. Pladen opbevares for Efterbestilling.

617 M Høeg, A. N. (Andreas Nicolai) HavnestrædeThistedBeskrevet i B. Ochsners bog. 1873-1886. Ved Efterbestillinger bedes opgivet No.. Ægtepar, Portræt,

618 16-07-1922 M Jørgensen, Jul. (Julius) Algade 49, Skraas for MuseetAalborgBeskrevet i B. Ochsners bog. 1887-1895. Beskrevet i Aalborgbogen. 1858-1922.

619 24-12-1917 M Jørgensen, V. (Poul Georg Villiam) CasinoRingstedBeskrevet i B. Ochsners bog. Copiering og Forstörrelser udföres efter ethvert Billede indtil Legemsstörrelse. Alt optages i Momentbilleder uden Hensyn til Veiret. Pladen opbevares for Efterbestillinger. 1889. portræt, børnebilleder,

620 Petersen & Søns Eftf., J.og E. Hohlenbergs Eftf. Østergade 32 og Kristen Bernikows gade 1Beskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1910- ca. 1912. Kgl. Hoffotograf. Portræt,

621 Jensen, Anna Frue Haslevblev medl. 1892Beskrevet i B. Ochsners bog.

622 Jensen, C. Sct. Hans TorvKøbenhavn NBeskrevet i B. Ochsners bog. 1907-1909

623 20-11-1932 M Jensen, Regnar Amagertorv 22, Hj. Af WalkendorfsgadeKjøbenhavnblev medl. 1892Beskrevet i B. Ochsners bog. 1896-1904

624 M Iansen, V. (Christensens Efterf.) Nørregade 207KjøgeBeskrevet i B. Ochsners bog. Antagelig Niels Valdemar Iansen, fader til Emil Iansen ID239. Pladen opbevares for efterbestillinger. Slutningen af 1880erne. StorehedingePortræt, Børnebilleder, Ægtepar,

625 M Nielsen, (Rasmus) Carl (Chr. Christensens efterflg.) Mogensgade 20ViborgBeskrevet i B. Ochsners bog. 1884-1891. Tilkjendt hædersdiplom på Viborg Amts Industri og Landbrugsudstilling 1887. Efter dette Billede kan leveres saavel Miniatur som legemstore Fotografier. Pladen opbevares for Efterbestillinger ved opgivelse af Navn. GjedstedPortræt,

626 Atelier "Elegance" Vigikke beskrevet i B. Ochsners bog. For Holdbarheden af ethvert fra Atelier "Elegance" udgaaet Fotografi ydes ubegrænset Garanti. Elektrisk Lys indlagt overalt i Lokalerne. Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt,

627 Teilmann, Asta & Co Nykjøbing M.blev medl. April 1898Beskrevet i B. Ochsners bog

628 Jørgensen, Ch. ( I. B. Sidenius Eftfgr. ) Nykjøbing F.Beskrevet i B. Ochsners bog.

629 Wismers Eftf. NytorvNakskovBeskrevet i B. Ochsners bog. Virksom før 1872. Pladen opbevares for Efterbestillinger.

630 Larsen, L. VestergadeMariboBeskrevet i B. Ochsners bog.

631 20-09-1916 M Fischer, F. (Christian Friedrich Fritz Wilhelm) Stengade 60, ligefor RaadhusetHelsingørblev medl. nov/dec 1899Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Soldaterbillede

632 M Bech, Carl (Adolph) Vestergade 7, overfor RaadhusetOdenseBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 147). 1850-1876. På bagsiden står, eftertryk forbydes. Etableret som daguerreotypist ca. 1850. maler+daguerreotypistportræt, børnebillede,

633 03-07-1939 M Reinau, Chr. (Christian Frederik) Søndergade 15Horsensblev medl. 1890Beskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1912-1938. Cand.pharm.1884

634 Christensen, J. P. (Buchhave-Petersen Eftrf.) Tranebjerg-Samsøblev medl. 1891Beskrevet i B. Ochsners bog. 1890-1911( ID634 og ID596 er samme fotograf)

635 M Andersen, C. (Christian) VestergadeSaxkjøbingBeskrevet i B. Ochsners bog.

636 K Vorbeck, Henriette Hovmeden 9RandersBeskrevet i B. Ochsners bog. 1896- ca. 1901. Datter af Bernhard Vorbeck ID514. 1896-ca. 1901. Specialitet: Øjebliksbilleder af Børn og Forstørrelser indtil Legemsstørrelse. Portræt; Børnebilleder, ægtepar,

637 M Munck, A. (Rasmus Anton) Søndergade 42HorsensBeskrevet i B. Ochsners bog. 1889-1896. Efterbestillinger modtages ved Opgivelse af No..

638 M Hollesen, Frederik (Andreas) Østergade 17Hjørring / Brønderslevblev medl. 1899Beskrevet i B. Ochsners bog. 1898-1914. Portrait Fotografi, Grupper og Børneoptagelser, Studier og Reproduktioner. Forstörrelserefter ethvert Billede i hvilket som helst Format udföres paa holdbare Papirsorter. Udenfor Atelieret: Specialitet: Fotografering i Hjemmene saavel ved Dag som ved kunstigt Lys Optagelser af Gadescener, Bygninger, Forretningslokaler, Maskiner, Landskaber, Dyr o.s.v.. - I Vintermaanederne fotograferes ved kunstigt Lys fra Mörkets Frembud. - Atelieret er lukket alle Søn- og Helligdage. Brønderslevportræt,

639 Frk. Dahl, Fanny (Vilhelmine) AdelgadeHobroBeskrevet i B. Ochsners bog. Er også beskrevet under fotografer i Hobro. 1896-1897.

640 M Jensen, A. (Anders) KannikestrædeGrenaablev medl. April 1889Beskrevet i B. Ochsners bog. Ved Efterbestillinger bedes opgivet No..

641 Andersen, A. Gandrup ST.Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. portræt,

642 M Bay, Søren (Hansen) Asnæs & FaarevejleBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 146). Modtaget sølvmedaille fra Dans Fotografisk Forening. Litografi af Atelieret på bagsiden. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Atelier for Kunst & Fotografi.16 Faarevejle St.portræt,

643 Fotografisk Atelier StorehedingeIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

644 18-02-1930 M Eilertsen, H. (Hans Peder) Strandvejen 185 (ved Kirken)Hellerupblev medl. Nov. 1885Beskrevet i B. Ochsners bog. (forh: 16 Aar etabl: i Frankrig), Elevator. Flere internationale medailjer. Pladen opbevares.Helr. 400x

645 M Hartmann, L. (Friedrich Leopold Hermann) Gothersgade 11 (49)KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1878-1886. Deltog i krigen i 1864. Efterfølger: Budtz & Co., Marie. Amerikanske dobbelt Atelier for Fotografi. Ved Efterbestillinger opgives Navn og No.. portraitmaler og photograf

646 F Hansen, N. C. & Schou Østergade 15. (Kongens klub)KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1867-1869. Kongens Klub. 1-12-1867 til 1869. PortraitmalerFarvebelagt Billede af ung pige med Læsødragt, mor og barn,

647 Frk Madsen, K. (Kirstine Georgine) / Atelier Juelsbakke JuulsbakkeEbeltoftblev medl. Jan,/feb. 1898 som R. MadsenBeskrevet i B. Ochsners bog. For Efterbestillinger Nr. portræt,

648 M Möller, J. G. (Jacob Gilbert) SkindergadeEbeltoftBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares.

649 M Petersen, Frederik Ferdinand Store Kongensgade 21Kjøbenhavnstiftet 20/01/1863/første formandBeskrevet i B. Ochsners bog. 1857-1866. Formand for "Den Fotografiske Forening" stiftet den 20.01.1863. daguerreotypist og fotografportræt, billede af Kirsti Mackeprang,

650 Schou, V. Lille Kjøbmagergade 57Kjøbenhavn Ikke beskrevet i B. Ochsners bog, men muligvis den samme som ID474. portræt,

651 M Nielsen, N. C. (Niels Christian) Chr. Husteds vej 6RingkøbingBeskrevet i B. Ochsners bog. 1914-?178

652 Frk Vestergaard, Dagmar Frøken Tølløse ST.Beskrevet i B. Ochsners bog. 1906-? portræt,

653 M Daugård, L. (Ludvig Jensen) Uldum St.Beskrevet i B. Ochsners bog. 1905-?

654 Frk Blume, Nielsine Vestbirkmedl. 1905Beskrevet i B. Ochsners bog. 1902

655 M Petersen, Heinrich (C. Huseler Nachfolg.) SchleswigIkke beskrevet i B. Ochsners bog, men efterfølgeren er.

656 M Braae (Jens Agger) HelsingørBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 200). 1904-1909. Etableret 28-08-1874. Broder til Joh. Fr. Braa. portræt,

657 M Bloch, H. (Hans Frederik) Mogensgade 5GrenaaBeskrevet i B. Ochsners bog. 1868-1878

658 M Nyboe ,Christen Henriksen VestergadeRingkjøbingblev medl. 1900Beskrevet i B. Ochsners bog. 1878-1885 Electriker + fotograf

659 Atelier Metropole (P. M. M. Christensen) Nygade 4København K.Beskrevet i B. Ochsners bog. 1900-1902

660 27-05-1930 M Bock, Orla (Mikael), (Steen Møllers Eftf.) strax utanfor NorreportHalmstadblev medl.1895Beskrevet i B. Ochsners bog. 1899-1903. 1sta Priset i Ringsted 1895. Samme som ID 62.250 Veinge og Laholm

661 M Aagaard, Niels Peder Nielsen Falkoneralle 33Frederiksbergblev medl. 1895 ,var medl. 1897Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 868). Pladen opbevares for efterbestilling. ID661, ID678 og ID874 er alle på samme adresse. portræt, børnebilleder,

662 02-06-1957 M Kjøller, Alfred HavnegadeAllingeBeskrevet i B. Ochsners bog. Malermester og Fotograf

663 03-02-1905 M Diedrich, (Carl) Heinrich (Ludolph) Sveitserplads (Lige overfor Casino)SlagelseBeskrevet i B. Ochsners bog. 1891-1901 bogbinder og fotograf

664 M Schmidt, Nis (Christensen) Sjællandsgade 512 (24), ligefor RaadhusetFredericiaBeskrevet i B. Ochsners bog. 1870erne

665 M Gaudenzi, Robert (Eftf.) Østergade 3KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1880-1889.

666 Kier, H. Søndergade 15Horsensikke Beskrevet i B. Ochsners bog.

667 05-09-1927 M Christensen, (Jørgen) Sofus Danmarksgade 21FredericiaBeskrevet i B. Ochsners bog. 1880erne. Sølvmedaille 1891, højeste udmærkelse. Copiering og Forstörrelser udföres efter ethvert Billede Indtil Legemstörrelse, Interieurs, Prospecter og Grupper i det Frie tages paa Bestilling. Ved Efterbestilling udbedes et Kort. Soldaterbillede.

668 M Buxbom, J. C. Hansen (Johan Christian) TorvetSaxkjøbingBeskrevet i B. Ochsners bog.

669 Andersen, K. ST. MikkelsgadeSlagelseIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

670 M Andersen, Martin VinderupBeskrevet i B. Ochsners bog (122). Ca. 1917 portræt, ægtepar m. barn,

671 05-04-1937 M Andersen, Laurs Them pr.SilkeborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1906 opr. MurerPortræt, Børnebilleder, Topografiske billeder,

672 K Nielsen, Signe JernbanegadeHaslev / Storehedinge (ligefor kirken)Beskrevet i B. Ochsners bog. 1910-?.

673 K Nielsen, Signe Dubgaard ( A. B. Hansens Eftf.) BanegaardsvejenStruerBeskrevet i B. Ochsners bog. 1898-?. Opr. Sine Overgaard gift Dubgaard Nielsen. Se ID179 og ID180. Ved Efterbestilling bedes opgivet No.. Modtaget anerkendelse i Ringkjøbing Amt, for Duelighed og Snille 1893.

674 Steffensens, H. Ejlert Eftf. Nørregade 49OdenseBeskrevet i B. Ochsners bog. Atelieret overtoges i 1902 af Gustav Bjerknes

675 Jensens, Henning Døttre Frederikssberggade 15, Hjørnet af KattesundKjøbenhavn KBeskrevet i B. Ochsners bog.

676 11-07-1910 M Jeppesen, Adolf (Reinaus Efterfølger) LindegadeKallundborg / KalundborgBeskrevet i B. Ochsners bog. 1903-? Bruger Reinaus papstykker. Sølvmedalje i 1899. Sølvmedaille Dansk foto. Forening 1905. Efterbestilling modtages efter alle i forretningen tagne plader. Sømand (Søridderen).

677 M Friis, John Vesterbrogade 20Kjøbenhavnblev medl. 1896Beskrevet i B. Ochsners bog. 1883-1904. Pladen opbevares for Efterbestillinger. 1883-1904. portræt, børnebilleder, soldaterbilleder,

678 Atelier Falken Falkoner Alle 33Kjøbenhavn FIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares.

679 Frk Jacobsen, Anna Ollerup pr.Vesterskjerninge / ved SvendborgBeskrevet i B. Ochsners bog. 1893-? Pladen opbevares for Efterbestillinger. Gamle Fotografier omfotograferes i hvilken som helst størrelse. Cykelbillede / 2 Cykler. Børnebilleder,

680 M Jørgensen, Poul Danmarksgade 21FredericiaIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

681 12-03-1930 M Becker, Axel (Emil Waldemar) BorupBeskrevet i B. Ochsners bog. 1917-?

682 Frk Bjørkgren, Hulda Agusta (Nielsens Efterfölger) Jernbanegade / Amagerbrogade 45Køge / Kjøbenhavn Cblev medl. 1894Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 166). 1892-? Litografi på bagsiden, Kan være Kjöge aa. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Har et billede med adressen: Amagerbrogade 45, som ikke er beskrevet i B. O.. portræt,

683 Lerche, Fr. Chr. BroackerBeskrevet i B. Ochsners bog. photograph

684 K Fisker, Hedvig Danmarksgade 21Fredericia / StøvringBeskrevet i B. Ochsners bog. 1908-1915. Formentlig datter af Lauritz Sørensen portræt,

685 25-12-1951 K Hauschildt, Bodil Sct. ClemensborgAarhusBeskrevet i B. Ochsners bog. 1908-1922, opr. Privatlærerinde, senere fotograf

686 M Lundhus, Peter VestergadeThistedmedl. 1906Beskrevet i B. Ochsners bog.

687 M Lippert, Ludvig Danmarksgade 21Fredericiablev medl. 1899Beskrevet i B. Ochsners bog. 1899-1906. Pladen opbevares.

688 K Valentin, Helene Langgade 31ValbyBeskrevet i B. Ochsners bog, men som Anna Valentin på samme adresse.

689 K Petersen, Hertha (Camilla) Jahnsensvej, villa "Hertha"GjentofteBeskrevet i B. Ochsners bog. 1905-?

690 M Petersen, (Carl) Vilhelm Vesterbrogade 18, Hj.af Petersens PassageKjøbenhavn Vvar medl. 1880Beskrevet i B. Ochsners bog. 1882-1888. Landsteder, Bygninger, Gravsteder, ectr: udføres efter Bestilling. Fin bagside, men med stempel, navn og adresse.

691 M Rasmussen, L. P. (Lars Peter) Gl. Amagertorv 31Kjöbenhavnmedl. I 1865Beskrevet i B. Ochsners bog. portræt, soldat fald i krigen 1864,

692 Frk Thomle, Pauline Ved RealskolenBallerupBeskrevet i B. Ochsners bog. Se ID 599. Måske den samme fotograf.

693 Bruun & Dreyer Frederiksberggade 19Kjøbenhavn K.Beskrevet i B. Ochsners bog.

694 M Müller R. C. Paul ( Th. Spellings Eftf. ) Lille Torv 3Rønnemedl. af Da. Fot. Foren. 1899Beskrevet i B. Ochsners bog. Samme fotograf som ID 780. Pladen opbevares for efterbestilling. Forstørrelser indtil Legemsstørrelse. familiebillede, portræt, børnebillede, konfirmander,

695 Mottlau, F. C. C. Amagertorv 22, lige overfor Löve-ApotheketKjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Billedet kan forstørres paa Kul i alle Størrelser.831 Grosserer og fotografÆgtepar, Portræt,

696 M Haarup, Carl Valdemar Gjerritsgade 22SvendborgBeskrevet i B. Ochsners bog. 1894-1919. Pladen opbevares. Copiering og Forstörring af alle Portraitter indtil Legemsstörrelse. Fotograf og købmandportræt, børnebilleder,

697 Frk Christensen, Christine E. HøjskolehjemmetOdenseBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. D. s. s. Kristine Kristensen, se ID1601. brudepar, portræt, mor og barn,

698 M Mikkelsen, M. K. (Atelier for Fotografi) S. Draaby pr. Morsøblev medl. sept. 1891Beskrevet i B. Ochsners bog. Trykt på for og bagside, Atelier for Fotografi, men stemplet M. K. Mikkelsen, Fotograf. Portræt, Gruppebillede

699 11-01-1925 M Weishaupt, Anders Peter St. Kongensgade 21 / Møntergade 36, hj. Af GothersgadeKjøbenhavn K.blev medl. 1885Beskrevet i B. Ochsners bog. 1912- . Pladen opbevares for Efterbestillinger. Mor og Barn, Børnebilleder, portræt, soldaterbillede,

700 19-12-1946 M Olsen, Peder Hadsten ST.Beskrevet i B. Ochsners bog. 1894-1913. Bror til astromekanikeren Jens Olsen (1872-1945).

701 Størkler, J. W. SønderborgIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

702 M Nielsen, (Christoffer) Sander (Fotograf Möllers Efterfölger) Kongegade 14NyborgBeskrevet i B. Ochsners bog. 1883-1893. Verdensudstillingen i Wien1873. Anerkendelsesdiplom og hæderlig omtale. Udstillingen i Slagelse 1867. portræt, børnebilleder

703 25-03-1971 M Andresen, Andreas Gr. Strasse 6HaderslebenBeskrevet i B. Ochsners bog.

704 Atelier Esplanade Toldbodvej 2 (hjørnet af St. Kongensgade)KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 134). Efter dette Billede kan erholdes kopier indtil Legemsstørrelse. portræt,

705 M Steinlein, Christian (Frederik Ludvig) Kongegade 22Nyborgblev medl. 1883Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 776). 1883-1888. Pladen opbevares for Efterbestillinger. børnebilleder, soldaterbilleder, portræt,

706 M Nielsen Søe, Niels Peter Frederiksberg AlleKøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1911-1915, men har et billede dateret 1910

707 05-07-1942 M Christensen, Franz (Emanuel) Jernbanegade 3, Østergade 4bHjørringBeskrevet i B. Ochsners bog. 1906-1913

708 Grand Atelier Istedgade 58København VIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

709 Atelier Nora Nørrebrogade 14KøbenhavnIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Billed dateret 1914

710 03-06-1957 M Kofoed, Karl (Morten) Store Torvegade 5RønneBeskrevet i B. Ochsners bog. 1912-? Starter som fotograf på St. Torvegade 54.

711 Columbus Østerbrogade 66 ( om hjørnet ) / Rosenvænget Alle 1Københavnikke beskrevet i B. Ochsners bog. børnebilleder, visitkort sendt som fødselsdagshilsen, portræt,

712 M Mogensen, Gunnar Vestergade 7Silkeborgblev medl. 1895Beskrevet i B. Ochsners bog. Guldmedaille i Paris 1904. Litografi af landskabsfotograf med udsigt til Himmelbjerget på bagsiden. Pladen opbevares. Fremstiller Mignon billeder.107 Portræt, Børnebilleder,

713 15-10-1922 M Collin, A. Th. (Alfred Theodor) overfor BanegaardenLyngbyBeskrevet i B. Ochsners bog. 1888-? Hæderdiplom for fotografier på Nakskov Industriudstilling 1883. Pladen opbevares.41 Børnebilleder, Portræt, Familiebilleder, Folkedragt,

714 M Thygesen, Axel / Vestergade 19Helsinge /ThistedBeskrevet i B. Ochsners bog. 1905-1909 / 1909-? portræt,

715 11-02-1960 M Skovdals Atelier BanegaardsstienHobroBeskrevet i B. Ochsners bog. 1914-1960. Er også beskrevet under fotografer i Hobro. Pictorialist,Portræt

716 M Hansen, Georg Emil Norgesgade 22 / BredgadeKjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1856-1891. Medalje i 1862. Prinsesse Alexandra, Frederik Paludan-Müller(jurist og forfatter). Portræt, Brud, Børnebilleder,

717 M Hansen & Co., Georg E Norgesgade 61. Hj. Af ToldbodvejenKjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Phot. TO H.R.H. The Prince of Wales. PHOTOG. DE LA COUR DE RUSSIE. 1867-1871. Kongl. Hof Photograph. billede af Amtsforvalter i Ribe Henrik? Nielsen, apoteker Niels Nielsens far.

718 18-08-1951 M Saxtorph-Mikkelsen, Jacob Købmagergade 12København KBeskrevet i B. Ochsners bog. 1905-1908

719 M Rye, Emil (Carl Edvard) AarhuusBeskrevet i B. Ochsners bog. 1861-1862. På basiden står Aarhuns. apotekerlære, huslærer, hotelforpagter

720 Frk. Schou, Augusta (Paul Mullers Eft.) Lille TorvRønneBeskrevet i B. Ochsners bog. 1906-? Sølvmedaille i 1906 fra D.F.F. På bagsiden af medaillen står: 1839-1889, præget i anledning af fotografernes 50 års jubilæum. Pladen opbevares for Efterbestillinger.

721 05-01-1931 K Hansen, Magdalene (M.) Ferskesøgade 64NexøBeskrevet i B. Ochsners bog. Hædersdiplom Svaneke 1908. Datter af Joh. Hansen (bagsiden) ID 202. Har flere billeder, hvor faderens bagside er bibeholdt, men forforsiden er trykt med Magdalene Hansen. Billederne har ændret karakter.

722 M Påskesen, Niels (Andersen) AagaardBeskrevet i B. Ochsners bog. Maler og Fotograf

723 M Rolin, Otto Hans Lassen Kongensgade No.10EsbjergBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1886ff. Urmager og fotografÆgtepar, Børnebilleder, Portræt,

724 Dalsgaard Petersen, N. FredericiaBeskrevet i B. Ochsners bog.

725 Dahl, N. M. AmaliegadeBørkopIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger.

726 M Møller, Emil (Bernhard) Nygade 2, Hj. af Vimmelskaftet / Gothersgade No. 421Kjöbenhavn / Viborg / FredericiaBeskrevet i B. Ochsners bog. Slutningen af 1870?erne fotograf i Fredericia. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Soldaterbilleder. Ca. 1870 omrejsende fotograf i Østrig. Mor og Barn, Familiebillede, Portræt, Soldaterbillede,

727 29-12-1949 M Nielsen, Niels FrederiksgadeSkiveBeskrevet i B. Ochsners bog.

728 13-07-1940 M Bryde, Niels Langgade 7Nykøbing F.Beskrevet i B. Ochsners bog (s, 197), men på en anden adresse. Højeste udmærkelse, sølvmedaille 1895 på Fiskeri og Landbrugsudstilling i Nykjøbing. Copiering og Forstørring af alle Slags Portraiter indtil Legemsstørrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. brudepar, portræt

729 K Hegtmann, Anna Tistrup St.Beskrevet i B. Ochsners bog. 1900-1909

730 M Jensen, A. (Andreas) Hjørringblev medl. 1883Beskrevet i B. Ochsners bog. 1863-1886. Ved Efterbestilling opgives No.. Pladen opbevares for Efterbestilling. Børnebilleder, Konfirmandbilleder,

731 Atelier Moderne Nygade 7Holbækikke beskrevet i B. Ochsners bog.380 portræt,

732 Frk Andersen, Margrethe Frøken SnedstedBeskrevet i B. Ochsners bog.

733 Atelier Victoria (Sørensen) VestergadeThistedMuligvis beskrevet i B. Ochsners bog under Peter Sørensen.

734 M Behnke, Martin Torvet 7NyborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Efterbestillinger modtages ved Opgivelse af No..307

735 24-01-1921 M Brandt, Cai Ditlev Hegermann ØstergadeHjørringblev medl. 1885Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 183). 1886-1897. Ved Efterbestilling opgives No.. Fotograf og Portraitmalerægtepar, portræt,

736 Christensen & Danielsen Nygaardsvej 2 Hj. af StrandvejenKøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1914-1920?

737 03-02-1905 M Diedrich, H. (Carl Heinrich Ludolph) (E. Langes Efterf.) Østergade 24KjõbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1863-ca.1882. Har lakeret et dameportræt. bogbinder og fotografPortræt, Børnebilleder, Ægtepar, Student,

738 Rasmussen, Th. VestergadeThistedIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Men en Hans Rasmussen, Vestergade 319a er beskrevet, mon det er en fejl? Mor og Barn

739 M Thorsøe, A. Friis (Niels Anton Arild Friis) Enghaveplads 5KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1904-? portræt, børnebilleder, pige m. hund,

740 Wettern, D. Schulterblatt 59bAltona / Hamburgikke beskrevet i B. Ochsners bog. Die Platte bleibt für Nachbestellung aufbewahrt.

741 M Ingstrup, Jens Michaelsen SkiveBeskrevet i B. Ochsners bog. 1873-1882 Børnebilleder, Konfirmand,

742 06-12-1936 M Hadrup, P. (Peder Hansen) Nørrebrogade 12 / H. C. Ørstedsvej 4 (Lige ved Gl. Kongevej)Københavnblev medl. 1899Beskrevet i B. Ochsners bog. 1907-ca.1909 / 1910-1913.Nora 870 / Vester 4080 Børnebilleder, Portræt,

743 M Lindegaard, Johannes Petter Hj. Af Toldbodg. Og Kongensg. 22 / Kongensgade 12Oslo (Christiania)Beskrevet i B. Ochsners bog. Biografi/historikk: Født i Svendborg på Fyen 02.10.1830, død 10.01.1889. Gift med Kaia Marie Hansen (12.07.1847-13.03.1918). Han eiet gården Mellom-Nes i Asker og kjøpte i 1882 også gården Stokke på auksjon. Her hadde han store planer om å opprette et rekonvalescenthjem for syke, sanatorium m m. men oppga imidlertid snart planene, fordi han ikke kunne få Vestbanen til å anlegge stasjon ved Billingstad. I 1888 solgte han gården igjen. Virkested: 1860 ca-1889: Oslo 1860 ca: Oslo; Kongens Gade 12 1879-0000: Oslo; Toldbodgd. 22 0000-0000: Høland Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980 Østfold fylkes billedarkiv, 1992 Nasjonalitet: Norge I maler- og murerlære i København, derefter på tegneskole.Familieportræt, Topografisk billede fra Oslo.

744 M Hansen, K. (Knud) Glamsbjerg St og KnarreborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Litografi af atelier på bagsiden. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Eftermandens død i 1910, videreførte enken atelieret til 1912. Portræt, Børnebilleder,

745 Jensen, J. M. Hørdum (Hvidbjerg,Hurup, Vestervig, Bedsted)Muligvis den samme J. M. Jensen som er beskrevet i B. Ochsners bog i Hvidbjerg og Hurup

746 Knagh-Jensen & Co. Kjøbmagergade 11KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Legemsstore Fotografier fra 8.50. Pladen opbevares for Efterbestillinger. 1 Dusin Visit Fotografier fra 1 Kr. 50. 1 Dusin Kabinets Fotografier fra Kr. 4. Legemsstore Fotografier fra Kr. 8,50.

747 M Ridiger, Carl (Theodor August) PræstøBeskrevet i B. Ochsners bog.

748 17-09-1900 M Most, (Carl) Peter (Herman) Hotel DU Nord 2 sal, Kongens NytorvKjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1875- ca. 1882. Modtaget en Medalje i 1861 i Kjöbenhavn. På bagsiden, billeder paa Emaillee og Porcelain indbrændes. Etabl. Som fotograf 1858.

749 M Petersen, Adam Østergade 8Randersblev medl. 1896Beskrevet i B. Ochsners bog.1891-?. soldaterfotografSoldaterfotograf

750 01-02-1905 M Petersen, Jens Østergade 15 / Kongens Nytorv 3, ved siden af CharlottenborgKjöbenhavnformand for den fotogr. Foren. 1865Beskrevet i B. Ochsners bog. 1865-1875. Kgl. Hof-Photografh. Medalje i Stockholm 1866 1CL. i Sølv. Belõnnings Medalje i Guld. Bagsidens litografi er trykt i Wien. portræt,

751 Pedersen, M. VestervigIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

752 M Schmidt, A. (Adolf Poulsen) SkovbogadeVardeBeskrevet i B. Ochsners bog. Litografi af forretningen på bagsiden. Forstörrelser efter nye og ældre Billeder leveres indtil Legemsstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Musiker og Fotograf

753 28-12-1930 M Slej, Carl Pedersen Ved TorvetHurup St. (Thy)Beskrevet i B. Ochsners bog. 1898-1903. Priser bag på billedet. På basiden står følgende: Forstørrelses-Anstalt, Gamle billeder omfotograferes, Friluftsbilleder tages på bestilling, Billeder i Gummitryk, i den mørke årstid fotografering ved kunstigt lys. Atelieret er aabent hver Dag til Kl. 7. I den mørke Aarstid Fotografering ved kunstigt Lys. På bagsiden stemplet: kunstigt lys. Portræt, Børnebilleder, mor og barn,

754 26-02-1923 M Abrahamsen, Martinus Kjøbmagergade 11KjøbenhavnBlev medl. 1892Beskrevet i B. Ochsners bog. 1893-1895

755 Frk Atelier Central (Bestyrer Agnes Olsen) Storegade No. 49StegeBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 131). 1914-? Forstørrelser udføres efter ethvert Billede. Pladen opbevares. portræt,

756 M Andersen, L. P. (Lars Peter) (Th.Petersens efterfølger) St. KnudsgadeRingstedBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 121). 1889- . Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt, børnebilleder,

757 M Bock, J. (Jørgen Johannes) SøgadeRingstedBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 174). Nekr. I ber. Fra Da. Fot. Foren. , I 1879-81: JOHANNES BOCK. Den 24. Mai døde i Ringsted, Medlem af vor Forening, Architekt og Fotograf Johannes Bock. Efter at have modtaget sin Uddannelse ved Kunstakademiet i Kjøbenhavn, arbeidede Bock under vor berømte Landsmand Theophilus Hansen i Wien. Hjemkommen til Fædrenelandet, virkede Bock nogen Tid i Kjøbenhavn, hvorpaa, han nedsatte sig i Ringsted og udøvede her, ved Siden af sine andre Forretninger, ogsaa, praktisk Fotografien. Bock nærede en levende Interesse for Kunst, Videnskab og Industri, og har gavnet Ringsted og Omegn meget ved sin fleraarige Virksomhed som Formand og Medlem af Bestyrelsen den derværende Industriforening. Enhver som lærte ham nærmere at kjende, skattede hans aabne og elskværdige Charakter og vil med os beklage hans tidlige Bortgang. Architect og Fotografportræt, sognefoged P. Madsen og familie, Vekjølille,

758 27-05-1930 M Bocks Atelier (Orla Mikael) St. Knudsgade 26Ringstedblev medl. 1895Beskrevet i B. Ochsners bog. Se også ID62 og ID757. Fremstiller Mignon billeder. Soldaterbilleder

759 15-09-1924 M Larsen, H. (Hans) Mogensgade 20Viborgblev medl. 1899Beskrevet i B. Ochsners bog.

760 28-01-1941 M Christensen, Chr. Gl. Amagertorv No. 31Kjøbenhavnvar medl. og senere formandBeskrevet i B. Ochsners bog. Prisbelønnet på udstillingen i Kjøbenhavn 1888. Pladen opbevares. familiebillede, portræt,

761 M Carolsfeld-Krause, Albert Jacob Peter von Conor (F. E. Hansens Eftf.) Ahlgade 7RoskildeBeskrevet i B. Ochsners bog. På basiden står at han anbefaler formindsket og forstørret til alle størrelser og kan udføres som Platinotypi, Transparent, Kulfotografi etc. Børnefotografier. Død i 1928. Pladen opbevares.345 Exam. Pharm. 1885Portræt, Mor og Barn, Børnebilleder,

762 Christiansen, A. RoskildeIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

763 M Dresler, I. F. (Iver Frederik) (tidl. Rye og Fritz) Store Torv (Hjörnet af Store Torv Kjödtorv)(Ved Aaen nærmest Fiskerbroen)AarhuusBeskrevet i B. Ochsners bog. 1865-? Hædersdiplom i Stokholm 1866. Hædersdiplom. Billede fra 24-6-75. På bagsiden står I. E. Dresler på forsiden J. F. Dresler. Fotografisk Atelier for Portraiter, Prospecter og Reproductioner. Farbroder til Valentin Dresler. Originalpladen bevares. Har et billede af Provst Brammer. Maler og FotografPortræt, Udendørsbillede af 3 herrer,

764 16-12-1957 M Fischer, C. F. junr. (Carl Ferdinand) Ryesgade No. 16AarhusBeskrevet i B. Ochsners bog. 1905-1908. Søn af F. Fischer. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Forstørrelser leveres indtil Legemsstørrelse.1481

765 22-02-1906 M Fritz?s Fotogr. Atelier (Andreas) AarhusBeskrevet i B. Ochsners bog. 1863-1865 Maler og fotograf. Uddannet på akad..Topografisk billede,

766 22-12-1916 M Forum, J. C. (Jes Christian) KræmmergadeVardeBeskrevet i B. Ochsners bog. 1865-1880. Ved Efterbestillinger bedes opgivet No. Købmand og Fotograf

767 M Eide, O. (Otto) Sankt Hans Torv 3KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Musikerbillede.

768 Atelier Bon Marsche Gothersgade 83Kjøbenhavn KBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 131). Pladen opbevares for Efterbestillinger. Ca. 1900. portræt,

769 M Glistrup, Johannes C. (Christen) BrogadeNexøBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling. Glistrups efterfølger er formentlig Ipsen & Møller. Fotograf og Malermester

770 Harnisch & C0., E. (Sinding & Chr. Møllers Eft.) Østergade 58 (Kong Salomons Apothek)KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

771 25-08-1944 M Lefolii, Aage Frederiksberggade 40Kjøbenhavn Kblev medl. 1893Beskrevet i B. Ochsners bog.

772 Nielsen, A. W. Vesterbrogade 56 (vis a vis d. kgl. Skydebane)KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

773 Frk Klitgaard-Nielsen, Karen (Elisabeth) Kjøbmagergade 6KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Frøken. 1908 til ca. 1920. portræt, børnebilleder,

774 M Larsen, M. P. (Morten Peter) HadsundBeskrevet i B. Ochsners bog. Stemplet på bagsiden: Kunstigt Lys. hyrekusk, vognmand, konditor, fotograf,børnebilleder,

775 11-03-1932 M Andersen, Knud J. (Jørgen) Røndeblev medl. 1890Beskrevet i B. Ochsners bog. 1894. Børnebilleder

776 M Gylstorff, W. (Wilhelm Peter Heinrich) Torvegade 10, ved LøveapotheketRandersBeskrevet i B. Ochsners bog. Præmieret Flensborg 1882 med Diplom.

777 M Lassen, Björn ØstertorvSkiveBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Startet d. 11-12-1906.

778 Sønderbro, Atelier Amagerbrogade 156RingstedIkke beskrevet i B. Ochsner.

779 M Olsen, Valdemar (Julius) Jernbanegade 15KoldingBeskrevet i B. Ochsners bog. Medalje i Horsens 1905 med indskriften: Arbejde er vej til lykke

780 M Müller, (R. C.) Paul Vesterbrogade 34Københavnblev mel. 1899Beskrevet i B. Ochsners bog.

781 M Jensen, Chr. (Christen) Hornum ( filial i Farsø )Beskrevet i B. Ochsners bog. FarsøBørnebilleder, Portræt,

782 K Andersen & Co, Laurine OdderBeskrevet i B. Ochsners bog.

783 K Boldsen, Frk. Ane Storegade 10RandersBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Etabl. Ca. 1898.

784 K Gadmar, Ane Boldsen RandersBeskrevet i B. Ochsners bog.

785 K Hanghøj, K. (Karen f. Jensen) VestergadeThistedBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling.

786 M Grand Atelier (indehaver Lauritz Olsen) Østergade 50Kjøbenhavnblev medl. I 1866Beskrevet i B. Ochsners bog. Indehaveren belønnet med Prismedaille. Uforanderlige Legemstore Emulsjonsbilleder. 25Kr. Pladen til dette Billede Gjemmes altid. Efter det nye system med Sydlys. Specialitet: Kopier i alle Störrelser af ældre Fotografier. Portræt,

787 Frk. Hasle, Th. Rask (Theodora Sophie) (P: P: Adrians Eftfl.) ØstergadeRødbymedstifter af kredsafdeling for Lolland-Falster af D.f.F.Beskrevet i B. Ochsners bog under Adrian, Peder Pedersen. Overtog forretningen i 1903. Pladen opbevares. Portræt,

788 M Müller & Co, Budtz Bredgade 21, NorgesgadeKjøbenhavnKasserer i 1865Beskrevet i B. Ochsners bog. Kgl: Dansk, Svensk og Norsk- Hoffotograf. Hædret med 10 udmærkelser og Medailler fra europæiske Udstillinger. Billede fra Amalienborg. Billede af skuespiller Fritz Vilhelm Hultmann 1820-94. Billede af forfatteren Henrik Hertz, 1797-1870. Billede af professor, teolog H. N. Clausen 1793-1877.Hædret med 10 Udmærkelser og Medailler fra europæiske Udstillinger. Billede af digter og forfatter Carsten Hauch (1790-1872) muligvis en affotografering af oliemaleri. Henrik Hertz dansk forfatter (1797-1870). Soldaterbillede. Billede af skuespiller Fritz Vilhelm Hultmann 1820-94. Forfatteren Henrik Hertz, 1797-1870. Professor, teolog H. N. Clausen 1793-1877. digter og forfatter Carsten Hauch (1790-1872). Henrik Hertz dansk forfatter (1797-1870). Soldaterbillede.

789 14-10-1908 M Martensen, Fr. (Hans Friedrich Ferdinand) (Central Atelier) Grosse-Strasse 430HaderslebenBeskrevet i B. Ochsners bog. ægtepar, portræt,

790 01-06-1924 M Hollesen, A. (Andreas Marinus) Østergade 60 / Gothersgade 21KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

791 Ankjer, Julie & A. F, Wicklunds fotografiske atelier HelsingørBeskrevet i B. Ochsners bog.

792 01-04-1930 M Brynjølfsson, P. (Pe?tur) ReykjavikBeskrevet i B. Ochsners bog. Kongl. Hoffotograf Ekspedient og Fotograf

793 M Akselsen (Jens Johannes) GørdingBeskrevet i B. Ochsners bog.

794 M Christensen, A. (Kristensen, Jens Ole Andreas) Bonnet St.Beskrevet i B. Ochsners bog.

795 M Mahrt, W. (Waldemar Emil August) BanegaardsvejHobroblev medl. 1894Beskrevet i B. Ochsners bog. 1892-1897. Er også beskrevet under fotografer i Hobro. Efterbestillinger modtages ved Opgivelse af ovenstaaende Nummer. Pladen opbevares.

796 21-01-1922 M Jørgensen, Oluf W. (Waldemar) (Chr. Neuhaus Eftf.) Købmagergade 14KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.Byen 2167y

797 27-08-1901 M Stratbøcker, H. (Peter Hermann Heinrich) Frederiksberggade 21KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

798 24-10-1925 M Augustinus, Wm. (William Anthon Henry) Østergade 15KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 139). 1893- ca. 1896 fotograf, skuespiller, forfatter, filminstruktørportræt, børnebilleder,

799 M Kaysen, A. F. L. (Frederik) Torvegade (skraaes for Posthuset)Veile1865 medl. Af Den Fotgr. Foren.Beskrevet i B. Ochsners bog. Beg. Af 1860erne.

800 M Larsen, Ferd. (Jens Vilhelm Ferdinand) St. Kjøbmagergade No.11, ligefor SilkegadeKjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1864-1869

801 24-07-1927 M Hansen, Rasmus Chr. Ringemedl. Fra 1882Beskrevet i B. Ochsners bog. 1874 i Ryslinge og KorinthKøbmand og fotograf

802 M Wismer, Christian Peter Lauritz Steengaden 408, Steengade 30, skraas for Hotel du NordHelsingørBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 857), billede fra 1882. 1868 - 1881i Helsingør. portræt, børnebilleder,

803 M Christensen, Lauritz Nielsen Apothekergade 310HaderslevBeskrevet i B. Ochsners bog. 1818-1886. Schleswig-Holsteinischer Photographen-Verein 1892 (Dem Verdienste). Hans huatru Helene Elisabeth f. Petersen videreførte forretningen til 01-04-1894, og flyttede ca. 1890 til Apothekergade 310. Enken overdrog 01-04-1894 forretningen til Georg Lindström, der videreførte den til 31-07-1897 under det gamle navn med tilføjelsen: Indehaver Georg Lindström.

804 K Otto, Anna Frederiksberggade 15KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1911-1934

805 Brøcking, F. Grosse-Strasse No 34ApenradeBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1880- ca. 1890. Die Platte bleibt für Nachbestellungen aufbewahrt.

806 28-02-1909 M Dose, Albrecht Wilhelm Friedrich BispegadeHaderslevBeskrevet i B. Ochsners bog. Prämiirt i Rendsburg 1894, Flensburg 1906. Pladen opbevares for Efterbestilling, Navn og Nummer maa opgives.Nr. 74 og 142 Portræt, Børnebilleder,

807 K Monty, Julie Store Kongensgade 21(tæt ved Kongens Nytorv) / Gothersgade 11KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1895- 1898. Billeder indtil legemsstørrelse efter ethvert mindre billede kun 25 kroner. Pladen opbevares. Godt! Holdbart!. 1895-1898. Portræt, Børnebilleder, Familiebilleder, Ægtepar,

808 Jensen, P. GræstedBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling.

809 Haugan & Olsen GræstedIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

810 18-11-1921 M Kock, (Anton) Emil (Ingvar) MarstalBeskrevet i B. Ochsners bog. boghandler, fotograf, skibsreder

811 16-12-1917 M Jørgensen, Karl (C) Vejen StationAskovBeskrevet i B. Ochsners bog. Fornavn med C på forsiden af nogle billeder. På kartonens bagside billede af Karl Jørgensens hus og atelier. 1874-1895. På bagsiden litografi af Flors Höjskole. Identisk med ID281. Ved Efterbestillinger udbedes Kort.

812 Petersen, Chr. SvindingeBeskrevet i B. Ochsners bog.

813 Gram-Poulsen, Andr. Vejen ST.Beskrevet i B. Ochsners bog.

814 07-05-1935 M Jørgensen, Chr. Tranekjær ( Lohals, Humble )Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Portræt

815 M Sørensen, August Gothersgade 65Kjøbenhavn K.blev medl. Marts 1895Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling.

816 M Steffensen, Holger Møllergade 16 (Terrassen)SvendborgBeskrevet i B. Ochsners bog(s. 775). Svoger til E. Arnholtz, hvor han var i lære fra 1892 - 1895. portræt, børnebilleder,

817 Frk. Ohlsen`s Eftf., L (Adda Stenberg) Kongegade 22NyborgBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 777). portræt,

818 M Jensen, Ludvig (August) (Georg Petersens Eftf.) Nørregade 16Nyborgblev medl 1895Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Portræt,

819 M Hansen, Georg E. (Emil) Norgesgade No. 61, HJ. Af ToldbodvejenKjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Kongl. Hof Photograph. Phot. To H.R.H. the Prince of Wales. Photog. De la Cour De Russie. Phot. DE LA Cour De S. M. LE Roi des Hellenes. Diverse medailler og anerkendelser. Etabl. I København 16-05-1854. Eneberettiget. skuespiller Holst, portræt, børnebilleder,

820 16-10-1900 M Langhoff, Eduard (Christian) Vinhusgade 8Næstvedvar medl. Af Kjøbenshavn fotografiske forening 1897Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 501). Ved Efterbestilling bedes opgivet No.. bager, fotografægtepar, portræt

821 Riberholt & Søn Vestergade 14AarhusBeskrevet i B. Ochsners bog. Grundlagt 1887

822 M Andersen, Chr. OtterupBeskrevet i B. Ochsners bog. 1920

823 M Topp, Jacob Møllegade (Møllestræde)KallundborgBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 816). 1870 portræt, gruppebillede,

824 K Svendsen, (Tove) Marie SøndergadeSæbyBeskrevet i B. Ochsners bog.

825 18-02-1958 M Perch.Harald Gothersgade 52KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog 1912-1943

826 27-01-1938 M Pedersen Jul. (Julius Holger) Bredgade 22KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Atelieret er ved Jorden. Pladen opbevares for Efterbestilling. fotograf

827 M Nielsen, Rasmus NystedBeskrevet i B. Ochsners bog. Kjøbmand & fotograf

828 M Jensen, J. P. (Jens Peter) BøvlingbjergBeskrevet i B. Ochsners bog. Den samme som ID 921.

829 06-12-1936 M Hadrup, P.H. (Peder Hansen) RingstedgadeNæstvedblev medl. 1899Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. 01-15-1890-01-12-1891. Portræt

830 M Greve, Otto (Conrad) Nørregade 16Nyborgblev medl. 1883, blev atter medl. 1892.Beskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1882-ca. 1886. Soldaterbilleder.

831 M Christensen, Chr. (Niels Christian) FredericiaBeskrevet i B. Ochsners bog. Søn af Carl Christensen

832 M Rasmussen, Karl M. (Atelier du West) Istedgade 31 (45)København V.medl. 1907Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 700)

833 M Möller, J. Chr. A. (Johan Christian Albert Victor) Kongegade 359NyborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Medhjælper i 16 aar hos hoffotograf Georg E. Hansen i Kjöbenhavn. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Portræt, Soldaterbillede, Børnebillede,

834 M Hansen, Preben (Jens Andreas) (forhen Sander Nielsens Atelier) Kongegade 14Nyborgblev medl. i 1896Beskrevet i B. Ochsners bog. 26-04-1893-1907. Pladen opbevares for Efterbestilling. Kopier og forstørrelser udføres. fotografBørnebilleder,

835 M Bentzon, H. C. (Hans Christian) FredericiaBeskrevet i B. Ochsners bog. 1858- 1869 Glarmester og fotograf

836 06-03-1940 M Jensen, Gotfred Danmarksgade 51Aalborgblev medl. 1896Beskrevet i B. Ochsners bog. Beskrevet i Aalborgbogen. 1869-1940. Lærer og fotograf

837 Atelier Premier (V. (Vilhelm) Jensen ) Frederiksberggade 40 / 2 stuenKøbenhavn KBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Litografi af Købenshavns Rådhus på bagsiden. Elektrisk Lys. Empire og visit.6813 Portræt,

838 M Eriksen, Chr. Kongensgade 71EsbjergBeskrevet i B. Ochsners bog.

839 15-01-1915 M Jensen, Martin NørregadeSkiveBeskrevet i B. Ochsners bog.

840 M Syppli, J. O. (Jens) Eiby StationBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 791). På bagsiden billede af fotografens hus. 1890erne. portræt

841 09-01-1923 K Stratböcker, H. (Peter Hermann Heinrich) Efterfølger Gl. Amagertorv 13KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Efterfølgeren er formentlig hans kone: Stratböcker. A. Juliane (Julie) Frederikke f. Springer. Søster til C. Springer.

842 K Frankel, Anna Djeknegatan 14MalmøBeskrevet i B. Ochsners bog. Enke eller datter efter Sophus Frankel

843 Frk Horsbøl, Maria Kongensgade 32Esbjergblev medl. 1895Beskrevet i B. Ochsners bog.

844 Frk Rantzau, Mathilde Nørrebrogade 27KjøbenhavnBlev medl. 1888Beskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1880. Atelieret er paa 1ste sal.

845 Frk Bøckmann (Marie Antoinette Ernestine) Amagertorv 17KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

846 Frk Nielsen, Dorothea Skomagergade no. 31Roskildeblev medl. 1892Beskrevet i B. Ochsners bog.

847 K Blichert, Kirstine Algade, Hj. Af StrandstienAalborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Stemplet 1902 på bagsiden. Pladen opbevares.

848 Johansens, Oskar Eftf. SlotsgadeFrederiksborgIkke beskrevet i B. Ochsners bog.180

849 20-05-1924 M Jacobsen, (Christian Frederik) Herman SkovgydenMarstalblev medl. 1899Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. På bagsiden et fint litografi af Ateliet.

850 M Jensen, Chr. (Peder Christian D.) Allgade No 1 (ligefor Gravensgade)AalborgBeskrevet i B. Ochsners bog. 1874-1878. Beskrevet i Aalborgbogen.

851 M Christensen, Carl (Vilhelm) Store Torv 1 (Klemenshus)AarhusBeskrevet i B. Ochsners bog.1542

852 08-05-1952 M Granau, Ludvig (N.) Nørrebro 32Odenseblev medl. Af Fyens fot. Foren. I 1897Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling. barberlære, derpå fotofraflære

853 M Povlsen, Povl (Andreas) Gravensgade 15AalborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Broder til Hans Povlsen. Fotograf og Maler

854 M Christensen, C. (Chr). TørringBeskrevet i B. Ochsners bog.

855 M Harboe, E. V. (Edvard Valdemar) Kompanistræde 20KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Medalje i Paris 1862, I Kjöbenhavn 1872, i Wien 1873. malerlære og fotografMotiv fra Dyrehaven, Kronborg Flagbastion, Gammel Strand. Kronborg Flagbastion,

856 Sørensen ChristiansfeldIkke beskrevet i B. Ochsners bog Portræt, Kaffedrikning,

857 M Petersen, S. (Steffen) Tørring ST.Beskrevet i B. Ochsners bog. fotograf og barber

858 M Richter, O. (W.) Chr. Gothersgade 83KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Soldaterbillede.

859 K Petersen, Johanne (Birgitte) VeistrupBeskrevet i B. Ochsners bog. portræt,

860 Atelier du Nord ( I. A.T. Hansen) Nørrebrogade 40VejleBeskrevet i B. Ochsners bog.

861 Licht & Jensen VeileBeskrevet i B. Ochsners bog.

862 24-11-1917 M Tornøe, Frederik Ringe & RyslingeBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 817). Et billede stemplet med "Vimmelskaftet 45 og Badstuestræde 3, København K, 3. nov. 1913".Ryslinge 42 Ringeportræt,

863 M Christensen, M. Thorkild Kongensgade 35EsbjergIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

864 Pedersen, Johs. P. K. Mørkøv St.Beskrevet i B. Ochsners bog

865 29-03-1914 M Hald, H. A. (Herman Lorentz Andreas Gudichsen) Allgade no. 13AalborgBeskrevet i B. Ochsners bog og Aalborgbogen 1967. Beskrevet i Aalborgbogen. 1845-1914.

866 M Povlsen, Povl (Andreas) Struer & VinderupBeskrevet i B. Ochsners bog. Broder til Hans Povlsen. VinderupFotograf og Maler

867 29-01-1948 M Fotografisk Konkurrence Atelier (Julius Folkmann) Østergade 38 (Mellembygningen)Kjøbenhavn KBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Visitkort 3 1/2 Kr. Duz.. Jyderup ST.Portræt, Soldaterbillede, Børnebilleder,

868 23-04-1942 M Lønborg, (Magnus Didrik) Harald (Hansen) Kongensgade 31OdenseBeskrevet i B. Ochsners bog. 1903 ff.1329 Portræt, Børnebilleder,

869 M Lønberg, C. F. (Carl F.) Bredgade 4KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

870 03-07-1902 M Sick, (Niels) Ludvig (Ferdinand) MiddelfartBeskrevet i B. Ochsners bog. Beskrevet på bagsiden som "Anstalt for Lysbilleder" Fotograf og Kæmner (malerlære)

871 M Gylstorffs eftfl. Th. Møller Søndergade 8Aarhusblev medl. 1899Beskrevet i B. Ochsners bog.

872 M Heilskov-Christensen (Peder) Torvegade 10Randersvar medl. I 1900Beskrevet i B. Ochsners bog. Hadsund

873 Frk Sørensen, Agnes (Magdalene) Frøken Ruds-VedbyBeskrevet i B. Ochsners bog.

874 25-04-1915 M Urban, H. (Holger Wilhelm) Falkoneralle 33/23AFrederiksbergBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling. børnebileder, portræt, konfirmand,

875 M Rasmussen, A. (Andreas) RealgadeSorøBeskrevet i B. Ochsners bog. 1894ff.

876 M Rye, E. (Carl Edvard Emil) (Dinesen & Salchov) Overgade i Odense, førhen Petersens Atelier. Overgade 40 i stuen (11)Odenseblev medl. 1865Beskrevet i B. Ochsners bog. Sølvmedaille Odense 1865 på industriudstillingen for Fyns Stift. Kong Christians IX` s Belønningsmedaille i guld. Se ID 229. Overtog Dinesen & Salchovs forretning. aphotekerlære, huslærer, boghandler, fotografportræt,

877 Dinsen, F. Vestergade 17 / Nørregade 20OdenseMuligvis beskrevet i B. Ochsners bog på en anden adresse. Soldaterbillede

878 27-01-1957 M Nielsen, R. (Rasmus) CasinoRingstedblev medl. 1899Beskrevet i B. Ochsners bog. Udmærkelser, priser og medaljer beskrevet på bagsiden af visitkortet. På bagsiden:Litografii af ateliet i Karise. Mine Billeder erholdt højeste Udmærkelse og Extrapræmie i Haslev 1906. Æresdiplom paa Landsudstillingen i Aarhus 1909. Prisbelønning af 1. KL. paa Gewaerts Verdenskonkurrence for kunstnerisk Portrætfotografi i Antwerpen 1912. Samme Aar Broncemedalje for Landskabsbilleder. Dansk Fotografisk Forenings Højeste Udmærkelse: Sølvmedalje 1913.22 Karise St.portæt,

879 M Prytz, A. (August Frederik) Amagertorv 4KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

880 K Andersen, Anna Frøken Jælling, JellingBeskrevet i B. Ochsners bog. En personlig hilsen på bagsiden af fotografen

881 M Svanholt, A. (Anders Christian) (Eftf.) Frisegade 7Nykøbing F.Beskrevet i B. Ochsners bog. Fotograf og musiker

882 M Olsen, K. H. (Knud Hansen) Hyldegaardsvej 7CharlottenlundBeskrevet i B. Ochsners bog.

883 Møller, C. M. NystedIkke beskrevet i B. Ochsners bog? Pladen opbevares.

884 K Svendsen, (Kirsten) Marie Skjernblev medl. 1898Beskrevet i B. Ochsners bog.

885 06-12-1936 M Hadrup, P. (Peder Hansen) Hj. Af Volden og Klostergade / Store Torv 9Aarhusblev medl. 1891Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. 1891-ca. 1896 / ca. 1896-1902. Litografi af atelieret på bagsiden. EbeltoftPortræt, Mor og Barn, Soldaterbillede.

886 18-05-1930 M Bauer (Viggo Cecil) Bredgade 21Kjøbenhavnblev medl. 1895Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 145). Forstørrelser efter nye og ældre Billeder leveres indtil Legemsstørrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt,

887 M Tromholt, Emil A. Møllergade 31 / Gravensgade 15 / Guldsmedegade 22Svendborg / Aalborg / Aarhusblev medl. sept. 1890Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 818). Beskrevet i Aalborgbogen 1967. 1868-. Efterbestillinger modtages ved Opgivelse af No. portræt,

888 Hansen, Chr. TromsøIkke beskrevet i B. Ochsners bog?

889 16-06-1930 Frk Jensen, (Petrea) Anine Vest for BanenBrønderslevmuligvis beskrevet i B. Ochsners bog, samme navn, men bor ved Nørre Nebel St.

890 Nygades Atelier Nygade 7HolbækBeskrevet i B. Ochsners bog. 1890erne. Ægtepar

891 26-09-1948 M Jørgensen, Aug. (Georg August) Rosengade No 3SlagelseBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Portræt

892 20-09-1916 M Fischer, F. (Christian Friedrich Fritz Wilhelm) Gl. Kongevej 178 / Vesterbrogade 29 / Kjöbmagergade 4Kjøbenhavnblev medl. 1887Beskrevet i B. Ochsners bog.

893 17-04-1929 M Mathieu, George Nygaardsvej 2, Hj. Af StrandvejenKøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Specialitet: Studier i gravure-gummi-kul-kunstnerisk udførelse af interiørs-exteriørs-architekturer-gengivelse af iagtagelser-kunstneriske lysvirkninger i fotografi m. m. . Efterbestillinger eller forstørrelser efter nr. Familiebillede, Børnebilleder,

894 Gottliebs, A. Eftf. Roskildeikke beskrevet i B. Ochsners bog?418

895 Frk Peschardt, Anna C. Frøken Torvet CasinoRingstedBeskrevet i B. Ochsners bog. Borup

896 M Søberg, C. Hj. Af Nygade og AhlgadeKorsørBeskrevet i B. Ochsners bog.

897 M Hansen, Chr. (Christian) Stenmagle sognVedde st.Beskrevet i B. Ochsners bog. Portræt

898 Hansen, Chr. NidløseDianalundIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

899 Central-Atelieret TorvetNyborgIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

900 Holdt, M. SøndergadeMiddelfartBeskrevet i B. Ochsners bog. Kopier efter dette og andre Billeder udføres i alle Størrelser. Pladen opbevares. Børnebilleder,

901 Beinthin, H. GudhjemIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

902 28-02-1944 M Lund, Victor (Christian Adolf) Havnegade 32fAllingeBeskrevet i B. Ochsners bog. Samme fotograf som ID 338. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Malermester og Fotograf

903 M Ipsen, Andr. (Hans Andreas) Allinge / NexøBeskrevet i B. Ochsners bog.

904 M Nyholm Olsen, (Christian) SvanekeBeskrevet i B. Ochsners bog.

905 Fulvia (Akademiet "Fulvia") Vesterbrogade 62Kjøbenhavn VBeskrevet i B. Ochsners bog. Fulvia Fotografi Akademiets Atelier.

906 Lauritzen, L. (F. Brockings Nachf.) Grosse Strasse 41ApenradeBeskrevet i B. Ochsners bog. Die Platten werden für Nachbestellungen aufbewahrt und können jederzeit Abzuge sowie Vergrösserungen davon geliefert werden. portrætter

907 25-08-1951 M Gaasvig, N. (Niels Christian) (L.N.Christensens eftf.) Apothekergade 310 (Gravene 433a)HaderslevBeskrevet i B. Ochsners bog. Kunstanstalt for Photographie og Maleri. Ærendiplome Gôrlitz 1895, Trier 1896. Bronze medalje Flensborg 1892. Bronze medalje Kiel 1893. Sølvmedalje Rendsburg 1894. Sølvmedalje Slesvig 1896. Pladen bliver opbevaret. portræt, børnebilleder, mor og barn,

908 M Petersen, Georg (Christian Anton) Nørregade 16 / 55Nyborgblev medl. 1865Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Virksom indtil 1895. Drev desuden malerforretning. portræt,

909 14-07-1955 M Karner, Fritz (Fotograf Gebuhrs tidligere Atelier.) Gravensgade 15, Bispensgade 21 (Købmand Kauffeldts Ejendom)AalborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Beskrevet i Aalborgbogen 1967. 1874-1955. Født i Danmark, død s. st. Blev fotograf i Aalborg fra 1.1.1900. Omreisende fotograf i Norge ca 1896-1900. Virkesteder: 1896 ca-1900: Norge Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980. Et visitkorkbillede hvor Gravensgade 15 er overstemplet med Bispensgade 21.911 Portræt, Børnebilleder, konfirmand,

910 15-10-1906 M Bloch, Th. (Theodor Carl Christian) Søndergade 5AarhusBeskrevet i B. Ochsners bog. Tegner og fotograf

911 K Nielsen, Johanne HinnerupBeskrevet i B. Ochsners bog.

912 Kehlet & Knudsen (Reimert, Erika) Vesterbrogade 40 (ved Det ny Theater)Frederiksberg alle 5KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

913 26-08-1956 M Graversen, Keld ØlgodBeskrevet i B. Ochsners bog. Etabl. 27-10-1891. Efter dette Billede og efter andre Billeder leveres Forstörrelser indtil Legemsstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Fotograf og BarberTo drenge med stor hund,

914 M Jensen, William ØlgodBeskrevet i B. Ochsners bog.

915 K Rasmussen, Helene BrædstrupBeskrevet i B. Ochsners bog.

916 Frk Christiansen, Emilie SkjernBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1890.

917 23-12-1919 M Nielsen, Henrik Vallekilde ved Svinningeblev medl. 1883Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. bogbinder og fotograf

918 Atelier Strandborg STR. 112HellerupIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

919 M Dupont, A. (Carl Alfred) Rosengade 14 / St. Torv 9Odder / Aarhusblev medl. marts 1894Beskrevet i B. Ochsners bog. Odder 1895-1899, Århus ca. 1910- ca. 1918. Portræt,

920 M Hedegaard, J. R. (Jens Zakarias Rasmussen) BrædstrupBeskrevet i B. Ochsners bog. 1696 - 1904. Fik d. 22-07-1905 navneforandring fra Rasmussen. portræt,

921 Pedersen, A. Strandvejen 4StruerIkke beskrevet i B. Ochsners bog

922 Jensen, A. SkolegadeHolstebroIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

923 M Nolken & Petersen Guldsmedegade 33AarhusBeskrevet i B. Ochsners bog. Formentlig den samme som Nolken Petersen, Hans Wahlis

924 02-03-1949 M Post, David L. (Lorenzen) VestergadeFaaborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Skibskok, Bogbinder

925 M Hansen, N. M. (Niels Michael) Brogade (Torvet) / LangelandSvendborgBeskrevet i Bjørn Ochsners bog. Pladen opbeveres for Efterbestillinger. Langeland er ikke beskrevet i B. O. Maler og FotografPastorinde Bock-Bregninge.

926 M Seligmuller, Otto Stadtweg 147SchleswigBeskrevet i Bjørn Ochsners bog. Se Huseler, Carl i Bj.Och. Præmiert i Flensburg 1878, Schleswig 1880, Flensburg 1882

927 15-03-1924 M Sørensen, S. M. (Søren Marinus) Jægersborg Alle No. 38 (højre side fra banen mellem Lindegaardsvej og Annettevej)Charlottenlundvar medl. 1896Beskrevet i Bjørn Ochsners bog (s. 798). Litografi af Bernstorf slot. Pladen opbevares. portræt, mor og børn, børn,

928 Frk Sørensen, Anna Vraa St.Beskrevet i Bjørn Ochsners bog.

929 Frk Mortensen, Hansine RingeBeskrevet i B. Ochsners bog. 1890erne. børneportræt, ægtepar, portræt,

930 M Hansen, E. HelsingørBeskrevet i B. Ochsners bog. På basiden: E. Hansens Fotografiske Atelier Helsingborg, Christianstad, Lund, Malmø, Esløf, Halmstad och Helsingør.

931 20-09-1916 M Fischer, F. (Christian Friedrich Fritz Wilhelm) St.Mathiasgade 19Viborgblev medl. 1899Beskrevet i B. Ochsners bog.

932 Andersen, J. Gothersgade 83KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1865-1867.

933 M Levald, Philip St. Strandstræde 6KjøbenhavnFormodentlig den samme fotograf, som er beskrevet i B. Ochsners bog, men med atelier i Assens.

934 M Klink, M. (Anders Marius Jensen) AxelhusHelsingeBeskrevet i B. Ochsners bog. Billedet er på bagsiden overstemplet med "fotograf M. Klink, Vivild pr. Allingaabro" Børnebilleder, Ægtepar,

935 06-12-1944 M Sehested, Knud StoregadeStegeblev medl. 1894Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 757). Prisbelønnet på Præstø Amts Udstilling i Vordingborg 1901. Flot cykelbillede. Pladen opbevares. cykelbillede, børnebillede, portræt,

936 M Ridiger, Fritz (Carl Christian) PræstøBeskrevet i B. Ochsners bog. Overlod senere forretningen til sønnen Carl Ridiger. Har et billede fra 1869. Uhrmager og Photograph

937 Atelier Birch Lindegaardsvej 39 / Nørrebrogade 148, ved RundelenCharlottenlund / KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1912 - efter 1920 Nørrebrogade 148. Portræt

938 Frk Jensen, Kristine DybadIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

939 Kehlet & Knudsen Frederiksberg Alle 5Ikke beskrevet i B. Ochsners bog

940 M Schmidt, J. (Johannes Frederik) Østergade 16 / TorvetKjøbenhavn / FrederikssundBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling. 1860-1878. portræt, mor og barn,

941 Olsen, H GræstedIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

942 Frk Munch, J. C. Nørrebroes Slotsgade No. 7, 1ste SalKøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Photographistinde

943 Welien, Nils J. Engelholmikke beskrevet i B. Ochsners bog.

944 20-04-1943 M Christensen, Peder (" Peter") Christian Bjergegade 17 / Søndergade 42Helsingør / Horsenblev medl. 1896Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Bag på billederne fra Horsens litografi af huset med atelier. manufakturhandler i Næstvedsoldaterbillede, portræt, børnebilleder,

945 M Nielsen, N. P. (Niels Peter) Gothersgade 41København Kblev medl. 1890Beskrevet i B. Ochsners bog.Byen 2094

946 M Rørbye, Andreas W. Roeskilde1865 medl.Beskrevet i B. Ochsners bog. Civilingenieur og exm. Gartner

947 M Fleischer, Carl Frederik Østergade No. 3KjøbehavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Grosserer, en kort tid fotograf

948 M Birch, August (Wilhelm) Højbroplads No. 7 (imellem store og lille Kirkestræde), Lille Kirkestræde 5. 3die Sal.Kjöbenhavn1865 medl. Af Den Fotografiske Foren.Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 162). 15-10-1867-ca. 1889. Pladen opbevares. portræt,

949 M Dørge, Christian Johan AllingaabroBeskrevet i B. Ochsners bog.

950 07-10-1908 M Schwieger, H. Vorstadt 268KielBeskrevet i B. Ochsners bog. Fra jan. 1857 hus nr. 20. PhotographBørnebilleder, Portræt,

951 Jørgenen, Emilie NystedIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

952 M Elmgaard, Henrik Skt. Mathiasgade 19Viborgblev medl. 1875Beskrevet i B. Ochsners bog. Portræt, Børnebilleder,

953 Jensen, L. Vesterbrogade 29København BIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Portræt, Børnebilleder,

954 K Gadmar, Ane Boldsen Frederiksborg (Hillerød)Beskrevet i B. Ochsners bog.

955 M Nielsen, V. (Carl Valdemar) Kongensgade 71EsbjergBeskrevet i B. Ochsners bog.

956 Ström & Höyberg Nørrebrogade 12KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

957 M Bærentzen, Paul (Chr.) Lille Torvegade 2Christianshavn (Kbh)var medlem i 1897Beskrevet i B. Ochsners bog. Eneret forbeholdt paa Tegningen. Et Billede stemplet på basiden: Cirkus Variete, Kjøbenhavn.

958 M Petersen, P. M. (Peter Madsen) TorvetKøgeBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen hvorefter dette Billede er taget er opbevaret, og lignende kan til enhver Tid erholdes. familiebillede, portræt,

959 M Hansen, Fritz Emil (Lund Hansen) Ahlgade 135 (skraaes for Apotheket)RoeskildeBeskrevet i B. Ochsners bog. Grundlagt i 1864. Fotograf fra 1864. Holbæk og Jyderupdelikatessehandler, senere fotografPortræt, Farvelagt Kvindeportræt,

960 M Hansen, A. (Anders) ST. Kjøbmagergade 4KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Kobberstikker, daguerreotypist, fotograf

961 Nielsen, P. C. Pilestræde 10KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Snedkermester og fotograf

962 M Hansen, J. I. (Jacob Ingertus) Assensoptaget i 1866Beskrevet i B. Ochsners bog.

963 M Dorr, J. H. (Josephus Hugo) beim Nordermark, Ramsharde No 76ApenradeBeskrevet i B. Ochsners bog. Die Plattrbleibt zum Nachbesteller aufbevahrt, Bei Nachbestellungen beliebe man ein Bild herzufügene.

964 M Faber, B. (Baldur) StegeBeskrevet i B. Ochsners bog. Portræt,

965 M Koefoed, M. (Mathias) Brogade 12 (Christianshavn)KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Født i Rønne, Bornholm, død i København. Sønn av sjømann Frederik Christian K. (1786-1853) og Maren Christiane Vesth. Gift 5.7.1843 med Marie Sophie Synnestvedt Børs (1815-), datter av gullsmedmester Christen B. og Hanne Frederikke Synnestvedt, 6 barn. Utdannet urmaker, kom til Tromsø ca. 1839/40 og tok i 1840 borgerskap som urmaker der. Fikk 15 spd. Årlig for å passe tårnuret, men skal ikke alltid ha vært like påpasselig. Etter en tid solgte han sitt hus i Tromsø og ble omreisende fotograf i Troms og Finnmarken med fast atelier i Hammerfest om sommeren. Fra ca.1874-78 arbeidet han som fotograf i København. Virkesteder: 1860-1871 ca: Hammerfest Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980 Urmager og fotograf

966 M Jensen, H. (Hans) Skjelskørvar medl. I 1883 og 1900Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger.

967 Christensen, C. BrenderupNørre-AabyIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

968 Schulenburg, W. A. (Wilhelm Adolph) Gothersgade 52KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares 1 Aar for Efterbestillinger. Farvelagt soldaterbillede.

969 M Tillge, Vilhelm HelsingørBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 814). 1862-1896. Alle plader opbevares. Ved Efterbestilling bedes No. opgivet. Tømresvend og fotografbørnebillede, portræt, mor og barn,

970 M Rasmussen, J. (A. Jens) Østergade 60AssensBeskrevet i B. Ochsners bog.

971 M Hansen, L. (Lars) StegeBeskrevet i B. Ochsners bog.

972 16-12-1957 M Fischer, C. (Carl Ferdinand) Bramstræde 3HelsingørBeskrevet i B. Ochsners bog.

973 20-01-1946 M Sørensen, S. (Søren) "Søborghus"NæstvedBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 799). Ca. 1900. portræt,

974 M Ellemo, Th. (Niels Andreas Theodor) Vordingborgvar medl. 1922Beskrevet i B. Ochsners bog.

975 M Pøckel, Edv. (Eduard Waldemar August) Mellemgaden (skraas for Kjøbmand Birck)Nyborg1865 mdl. Af Den fotogr. Foren.Beskrevet i B. Ochsners bog. Medalje i Odense 1865 og Malmø 1865, hæderlig omtale. Billede af Johanne Winslev og Sofie Winsløv f. Schalburg+Helga Winsløv.

976 27-04-1915 M Braae, Joh. Fr. (Johan Frederik) StoregadeThistedBeskrevet i B. Ochsners bog. For Efterbestilling No..

977 25-10-1922 M Hansen, N. C. (Niels Christian) Østergade 15KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Portraitmaler

978 03-10-1902 M Thiele, (Hans) Anton Store Kjøbmaergade 39KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Landskabsmaler

979 Olsen & Hansen Skomagergade 35RoeskildeBeskrevet i B. Ochsners bog. Prismedaille i Stockholm 1866

980 Rasmussen, Malvine RødbyIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

981 Frk Hansen, Barbara Jellinge / Aarupblev medl. 1896Beskrevet i B. Ochsners bog. Etabl. 1896. Ca. 1902-1910. 1910- ca. 1913.Efter dette Billede kan leveres Fotografier indtil Legemsstørrelse. Pladen opbevares for Efterbestilling. Portræt, børnebillede,

982 K Madsen, Mathilde TårnbygningenLøsning StIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Ægtepar

983 Gottlieb, A. Enkefru Brønniches EjendomNykjøbing Sj.var medl. I 1900Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Ved Efterbestilling opgives No..

984 M Bendtsen, Laurits Vig pr Holbæk (Vig St.)blev medl, 1898Beskrevet i B. Ochsners bog.

985 26-11-1904 M Offenberg, Ludvig Bredgade 21, 2salKjøbenhavn Kblev medl. 1896Beskrevet i B. Ochsners bog. Førhen Budtz Muller & Co, Kongl. Dansk Svensk og Norsk Hoffotograf. Pladerne fra Forretningens Grundlæggelse 1862 ere alle opbevarede. billede af Wilhelm Bergsøe, Dansk forfatter 1835-1911.

986 19-07-1946 M Pors, H. (Hans Lauridsen) Vestergade 35Silkeborgmedl. 1906Beskrevet i B. Ochsners bog. Højeste udmærkelse for fotografi paa Landsudstillingen i Aarhus 1909.TLF. 274 Portræt, Soldaterbillede,

987 18-05-1916 M Litzmann, Carl Heinrich Hovmeden 6 (lige for Helligaandshuset)RandersBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Exam. Jur. , Lærte hos Christensen & Morange.Udendørs portræt af mor og barn. Portrætter.

988 Frk Larsen, Anna SkagenBeskrevet i B. Ochsners bog.

989 M Steen Møller, William Havnegade, Danmarksgade (skraas for Hoffmanns hotel)FrederikshavnBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 772). Se ID1526. Læssøportræt, børnebilleder,

990 Frk Villumsen, Marie (Mary) Frøken Sigersløv ØsterVestbirkBeskrevet i B. Ochsners bog.

991 Nielsen, N FrederikshavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

992 M Wahl-Hansen, S. (Severin Valdemar) Algade 16 (købmand C. Meisners Ejendom)VordingborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Højeste udmærkelse for fotografi ved Amts-Udstillingen i Vordingborg 1901. På bagsiden er trykt: Bestilling modtages paa Billeder af plader taget af d`Hrr. Ludvig og J. Hansen fra Aaret 1873 til Dato. Alt fineste Udførelse. Etabl. 20.02.1898.

993 M Kiær, Valdemar Bispegade, BischoffsstrasseHaderslev, HaderslebenBeskrevet i B. Ochsners bog. Etabl. 17.10.1887

994 03-12-1965 Frk. Andersen, Helga Jernbanegade 24HjørringBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 119). Kirstine Lunds eftf.. ægtepar, portræt

995 04-11-1946 M Brandt, (Olaf Emil Valdemar) Korsør / HelsingeBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Efter dette Billede leveres forstørrelser indtil Legemsstørrelse. Portræt,

996 21-04-1917 M Fabiansen, Martinus N. (Nicolai) Rosensgade 28Aarhusblev medl 1887Beskrevet i B. Ochsners bog. 1886-1900. Portræt

997 Nielsen, G. Chr. Adelgade 63BogenseBeskrevet i B. Ochsners bog.Tlf. 118

998 K Petersen, Mathilda Frederiksvej 7KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Omrejsende fotograf.

999 M Lifler, V. (H: E: Viggo) ( F. Fischers Efterfølger) StoregadeStegeBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1881ff. Pladen opbevares. Portræt, Ægtepar, Børnebilleder,

1000 M Madsen, Fr. (Frederik) (Adrians Eftf.) NakskovIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1001 M Christensen, Chr. RødkjærsbroIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1002 M Thordahl, M. (Martin Christensen) LilletorvNykjøbing M.Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 809). portræt,

1003 M Andresen, Adolf (Christian) (Atelier Stöckler) Gr. Rathausstrasse 23SonderburgBeskrevet i B. Ochsners bog. Die Platten bleiben für Nachbestellungen aufbewahrt und können jederzeit Abzüge sowie Vergrösserungen davon geliefert werden. Portræt,

1004 M Aldewelt, P. B. Vesterbrogade 56KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Atelieret er beliggende ved jorden.

1005 M Borup, Oluf (Atelier Moderne) Amagerbrogade 129KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 179). Dags & Kunstlys AtelierAmager 327 portræt, børnebilleder,

1006 K Boldsen-Gadmar, Fru Ane FrederiksborgBeskrevet i B. Ochsners bog, men ingen oplysninger om Frederiksborg.

1007 09-02-1945 K Bruun, Mathilde Alleen ved KirkegaardenRibeBeskrevet i B. Ochsners bog.

1008 M Bødewadt, Jacob A. (Andreas) Osterstrasse 40TøndernBeskrevet i B. Ochsners bog. Preisgekrønt: Hamburg 1868, Hadersleben 1873. Bei Nachbestellung ist nebenstehende No. Aufzugeben. Guldsmed og Fotograf

1009 Christensen, P. Grosse Strasse 31 / Ecke BahnhofstrasseSonderburgBeskrevet i B. Ochsners bog. Prämiirt mit dem EHRENDIPLOM 1. Klasse auf der Industrie Ausstellung Sonderburg. Die Platte bleibt für Nachbestellungen und Vergrösserungen aufbewahrt. På nogle billeder er der en flot rød baside. Portræt, Familiebilleder, Børnebilleder

1010 27-04-1944 Frk Gomard, Andrea Fisketorvet 2OdenseBlev medl. okt./nov. 1899Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling.1393 Portræt,

1011 M Grønlund, A. (Arnold Wilhelm) Ribevej 5Skjaerbek (Scherrebek)Beskrevet i B. Ochsners bog. 1852 - 1934. portræt,

1012 K Hummeluhre, M. (Marie) hj. Af Østergade og SmedegadeHerningFormentlig den samme som beskrevet i B. Ochsners bog men uden e i efternavnet. Beskrevet i Fotografer i Herning i 100 år. 1901-1906

1013 10-02-1910 M Hansen, (Andreas Peter) Ludvig (Chr. Wismers efterf) Stengade 30HelsingørBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 354). Sølvdiplom i Næstved1892. 1895 - 1899. urmager og fotografportræt, børnebilleder, mor og barn,

1014 M Mahrt, W. (Waldemar Emil August) Fjerritslevblev medl. 1894Beskrevet i B. Ochsners bog.

1015 Frk Mentze, Sophie BrandeBeskrevet i B. Ochsners bog.

1016 M Meulengracht, H. N. (Hans Nicolai) Løgstørblev medl. 1893Beskrevet i B. Ochsners bog.

1017 K Nielsen & Co, Sophie Boulevarden 22AalborgBeskrevet i B. Ochsners bog.

1018 M Ohlsen, L. (Lars Peter Lauritz) (C. A. Zehngrafs eftf.) Hobroblev medl. 1886Beskrevet i B. Ochsners bog. Er også beskrevet under fotografer i Hobro.

1019 03-07-1939 M Reinau, Chr. (Christian Frederik) Østerbrogade 44Kjøbenhavnblev medl. 1890Beskrevet i B. Ochsners bog. Cand. Pharm. Og fotograf

1020 M Scharling, A. (Alfred) Thisted-SnedstedBeskrevet i B. Ochsners bog.

1021 M Busk, S. S. (Søren) DanmarksgadeHolstebroblev medl. 1894Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 206). Modtog en medalje i 1893 for duelighed og snille af Ringkjøbing Amt portræt,

1022 Frk Wrensted, Benedicte Frøken Torvet No 8Horsensblev medl. 1892Beskrevet i B. Ochsners bog.

1023 09-04-1938 M Hansen, H (Hans) Søndergade 11AarhusBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling.

1024 Enkefru Rasmussen, Anna (Salmine) Guldsmedegade 9AarhusBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Ved Efterbestillinger opgives Navn og Nr.. 1906-1917. portræt,

1025 M Michelsen, Tevis Roskildeblev medl. 1882Beskrevet i B. Ochsners bog med W, men bag på visitkortet med enkelt v

1026 Schmidts, N. fotografiske Atelier Beskrevet i B. Ochsners bog.

1027 M Støckler, J. L. (Johan Ludvig) Gr. Rathhausstr. 6 / ved RaadhusetSonderburg / SønderborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Die Platte bleibt für Nachbestellungen aufbewahrt. Pladen opbevares til senere Bestillinger. Mange forskellige bagsider. Nogle billeder med dansk og andre med tysk tekst på bagsiden. Portræt, Børnebilleder, Ægtepar, Familiebilleder, Portræt, Børnebilleder, Ægtepar,

1028 M Nielsen, Chr. (Lars Christian) Møntergade 36, Hjørnet af GothersgadeKjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Kalder sig også L. C. Nielsen eller C. Nielsen. 1867 - 1882. soldaterbillede, portræt, ægtepar,

1029 Olin, C. W. SonderburgBeskrevet i B. Ochsners bog. Die Platte bleibt u Nachbestellungen aufbewahrt.

1030 M Gleerup, Valdemar Dr. Tvergade 33, Hj. Af Borgergade / Gothersgade 49Kjøbenhavn KBeskrevet i B. Ochsners bog, men Valdemar stavet med W og på en anden adresse.

1031 30-04-1923 M Poulsen, Vald. (Valdemar A.) Gothersgade 52Kjøbenhavn KBeskrevet i B. Ochsners bog.

1032 20-09-1916 M Fischer & Co, F. (Christian, Friedrich Fritz Wilhelm) Gl. Kongevej 41B, Hj. af Tullinsgade, Indgang i Tullinsgade.KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Indgang i Tullinsgade. Har et billede med adresse: Sact. Mathiasgade 19, Viborg. Portræt, Konfirmand,

1033 M Petersen, Carl (H. Hansens Efterf.) Vesterbrogade 62Kjøbenhavn VBeskrevet i B. Ochsners bog.

1034 M Olsen, L. Th. (Ludvig Thorvald) ØstergadeNakskov / HorslundeBeskrevet i B. Ochsners bog. 1880-1895, i Horslunde fra 1895. Pladen gjemmes for Efterbestilling. Portræt, Brudepar,

1035 Berthelsen & Lind Vesterbrogade 56Kjøbenhavn VBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 159). 1880. børnebillede

1036 29-11-1912 M Fratz, R. (Frederik Rudolph) Ringstedgade 145NestvedBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 285). Ved Efterbestillinger opgives No. litograf, fotograf og retouchørportræt,

1037 M Skov, Chr. (Christian Rasmussen) Stenstrup ST.Beskrevet i B. Ochsners bog. Portræt, børnebilleder,

1038 Martens, Rud. Norderstrasse 25FlensburgIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1039 Atelier Black & White Købmagergade 4København kIkke beskrevet i B. Ochsners bog. portræt,

1040 07-05-1935 M Jørgensen, Chr. (Christian) SorøBeskrevet i B. Ochsners bog. Etabl. 1908

1041 M Nielsen, Oluf (Ingvard Christian) NestvedBeskrevet i B. Ochsners bog.

1042 M Bech, Peter Lille Kirkestræde 5 Hj. af HøjbropladsKjøbenhavn Kvar medl. 1883Beskrevet i B. Ochsners bog.

1043 M Olsen, P. (Peter) FrederikssundBeskrevet i B. Ochsners bog. På bagsiden: Lager af Uhre, Guld- og Sølvvare, Elektroplet, Optiske, Elektriske og Musikalske Instrumenter, samt Cycler og Symaskiner. Pladen opbevares for Efterbestilling. Fotograf, Uhr-& Instrumentmager

1044 11-01-1925 M Weishaupt, A. P. (Anders Peter) Møntergade 36 Hj. Af GothersgadeKjøbenhavn Kblev medl. I okt. 1885Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Fotografisk organisationsmærke på basiden. 1885-1907. Konfirmand, Portræt, Mor og Barn, Børnebilleder, en smed,

1045 K Biering, Johanne (Frederikke Andrea Salome Sophie) Skomagergade 31(Bager Olsens Ejendom)Roskildeblev medl. 1899Beskrevet i B. Ochsners bog.

1046 10-11-1953 M Andersen, Ad. R. (Adolf Rasmus) Kongensgade 63 (17)Esbjerg / Ribeblev medl. 1891Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 114). På basiden et billede af Esbjergs vandtårn. Ribe ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares saa at der selv efter mange Aars Forløb kan faaes Billede ved at opgive Navn eller No.. mor og børn, portræt, børnebillede,

1047 Dinsen, F. Nørregade 16NyborgBeskrevet i B. Ochsners bog. F.Dinsen er søn af C. A. Dinsen som har forretning på samme adresse.

1048 K Klintø, Anine VestergadeBrønderslevBeskrevet i B. Ochsners bog. børnebillede, konfirmand,

1049 Frk Salling, Kirstine Frøken Vestergade 3Aalestrupmedl. 1907Beskrevet i B. Ochsners bog.

1050 K Atelier Henriette (Ejedes af Henriette Kaiser) Hj. Af Ramsherred og JernbanegadeNestvedBeskrevet i B. Ochsners bog. Ejedes af Henriette Kaiser

1051 M Christensen, Peter Torvegade 10RandersBeskrevet i B. Ochsners bog. Formodentlig den samme fotograf på Vestergade 429 eller 39

1052 M Kittendorff & Aagaard, B. Olsen St. Kjøbmagergade 15KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Axel Theodor Kittendorff, Johan Aagaard, Bernhard Olsen. 1863-1868. Solgt af Chr. Falkenberg, Store Kjöbmagergade No. 17, Bog-Papir og Konsthandel. xylograf og fotografaffotografering af Fr. VI, gemalinde og døtre.

1053 M Motzfeldt, Ludvig Emil Frederiksberggade 13 / Bredgade 4 / Wimmelskaftet 38KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Uddannet som fotogra i Paris 1856. hjul og karetmager, fotografbillede af skuespillerinde Johanne Luise Heiberg 1812-1890. et meget flot vitrotypi,

1054 Vahlendick, J. Friedrichstrasse 8SchleswigFormodentlig den samme fotograf beskrevet i B. Ochsners bog fra Kellinghusen Photograph & Buchbinder

1055 M Rasmussen, L. (Lars) Hornum ST.Beskrevet i B. Ochsners bog. Samme fotograf som ID 439 og 440. 1900-1908

1056 M Wind, Charles (Sophus Wilhelm) Gothersgade 83KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 854). Pladen opbevares. På bagsiden står: Maler og Fotograf. oprindelig malermesterfarvelagt billede af Judithe Petersen f. Eiberg. portræt,

1057 K Atelier Budolfi (Ella Høstrup) Algade 49AalborgBeskrevet i B. Ochsners bog.952

1058 M Hansen, C. L. (Christian Lavrits Sofus) Skomagergade 23RoskildeBeskrevet i B. Ochsners bog.

1059 Thorstenson, B. Langgade 48 ?Kjøbenhavn ValbyIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1060 M Overgaard, Valdemar SkørpingBeskrevet i B. Ochsners bog. Atelier "Mosebo"

1061 Frk Olsen, Agnes BankbygningenHillerødBeskrevet i B. Ochsners bog.

1062 M Offenbergs Eftf. Ludvig (Alexander Clark) Falkoneralle 57FrederiksbergBeskrevet i B. Ochsners bog.Godthaab No 547

1063 Weber, Carl & A. Neumann Spielbuden Platz no 10, Marienstrasse No. 41St. PauliCarl Weber beskrevet i B. Ochsners bog. Flytter i november 1862 til ny adresse. billede af Apotheker Bayer.

1064 14-11-1939 M Mouritzen, Chr. (Christian) RingkjøbingBeskrevet i B. Ochsners bog. Købmand og fotograf

1065 M Kock, L. L. (Laurids Lauridsen) ÆröeskjöbingBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 487). ægtepar, portræt, Emilie Seierup,

1066 M Christensen, C. (Hans Carl Christian) Aarupblev medl.1886Beskrevet i B. Ochsners bog. Gamle Fotografier omfotograferes i hvilken som helst størrelse. Pladerne opbevares. Grupper, Landskaber og Bygninger m. m. aftages paa Bestilling. Litografi af Aarup st. på bagsiden. oprindelig urmagerPortræt,

1067 M Michelsen, C. (Cornelius) RømøBeskrevet i B. Ochsners bog. Photograph af Romö

1068 M Larsen, H. C. (Hans Christian) SilkeborgBeskrevet i B. Ochsners bog. 1828-1890. Pladen opbevares. urmager og fotografmor og søn, børnebilleder, konfirmand,

1069 M Kirchhoff (August Wilhelm) Vesterbrogade 62 (ligefor den Kgl. Skydebane)KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. instrumentmager og pianofortestemmer, fotograf

1070 Smith, F. Adelgade 108MiddelfartBeskrevet i B. Ochsners bog.

1071 M Kampff, (Christian) Harald Vesterbro 10 (forr. Accisebod)KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1863 - ca. 1871. delvis rejsende fotograf.Portræt,

1072 M Hedager, O. P. (Ole Pedersen) Sõndergadeved ApotheketHorsensBeskrevet i B. Ochsners bog.

1073 M Moyel, Julius W. (Wilhelm David Borgen) Niels Juelsgade 13 (Gammelholm)KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

1074 M Schmidt & Malling (Frederik og Rasmus) Gothersgade 21KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

1075 M Sild, Balduin Sølvgade 86 (ved Sølvtorvet)København KBlev medl. 1897Beskrevet i B. Ochsners bog. Dannabrogsflag på bagsiden. Soldaterfotograf. 1902- 1905. Uden omfotografering, kun ved Opgivelse af Nummer, Batl. Comp. Samt Aargang kan stadig erholdes Billeder som dette. soldat

1076 Jensen, J. AarsBeskrevet i B. Ochsners bog.

1077 M Jensen, J. NörreportsgadeRibeblev medl. 1880Beskrevet i B. Ochsners bog. 1880?erne. Visitkort forstørres.

1078 K Møller & Co, Ida (Nathalia, f. Hansen) AarsBeskrevet i B. Ochsners bog.

1079 M Hansen, Harald (C.) Frederiksborggade 10KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1911-ca. 1916.

1080 Lau, J. F. Beckerggrube 202LübeckIkke beskrevet i B. Ochsners bog. børnebillede,

1081 Nielsen, R. (Rasmus) Karise St.Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Litografi af atelier på bagsiden. Fotograf Inge Aasmul og hendes moder har boet og arbejdet i huset. Pladen opbevares for Efterbestilling. Ethvert gammelt Billede omfotografers, forstörrelser indtil legemsstørrelse, ved Efterbestilling bedes tilsendt et Billed. Alle slags billeder indrammes smukt og billigt. Atelieret aabent baade hellig og søgnedage.no. 22 Portræt,

1082 M Bech, Chr. (Peter Christian) Laasbygade 37 / 32Koldingblev medl. 1899Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 147). Etabl. I 1895. Har samarbejdet med B. Bach. B. O. oplyser kun nr. 37, så nr 32 kan være en trykfejl eller han er flyttet. mor med barn, portræt,

1083 Madsen, Kaiser NørrebrogadeVejleikke beskrevet i B. Ochsners bog.

1084 M Johansen, A. (Anders) UldumBeskrevet i B. Ochsners bog.

1085 K Krog, I. (Ida Kirstine) Nørrebrogade 148KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

1086 K Jensen, Anine (H.) Nørre Nebel St.Beskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1910ff. Enkefrue efter P. Jensen. Averterede sept. 1912 atelieret til salg. Portræt

1087 M Rentzmann, Gerhard (Christian Georg) VestergadeVamdrupBeskrevet i B. Ochsners bog.

1088 Jørgensen, Car. Vimmelskaftet 47KøbenhavnIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1089 M Hansen, Julius (Lauritz Peter) FrederiksborgvejSøborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Fotograf og porcelænmaler

1090 K Forthmeiier, Hanna (Petrine) Helsingborg, Ystad, Åby, Engelholm, Wexiö og LaholmBeskrevet i B. Ochsners bog. Beskrevet i Fotograferna af Hans Permbo 2009. Er født i København, men kom tidligt til Sverige. Vid efterbestallning upgifves No.

1091 M Olesen, C. K. (Christen Klemmensen) BrammingeBeskrevet i B. Ochsners bog. Litografi af ejendommen med atelier og Cykelforretning på bagsiden. Aut. Kollektør for Alm. Dansk Vare og Industrilotteri og Landbrugslotteriet. C. K. Olesen & Søn, Cykleforretning, Elektriske Artikler og Installationer.No 15

1092 Lauridsen, Margr. JellingeIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Billeder forstørres indtil Legemssörrelse. Børnebilleder, Portræt,

1093 Thestrup, Dusine Bjerringebro / AllingaabroIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1094 M Zeuthen, Th. (Theodor) LæsøBeskrevet i B. Ochsners bog. Købmand og fotograf

1095 M Wissing, Th. (Thorvald Esben Lind) RingeBeskrevet i B. Ochsners bog. Rejsefotograf

1096 M Rasch, Gustav Stadtweg 32SchleswigIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1097 M Petersen, (Anders) Valdemar Masnedsund (Ore)Beskrevet i B. Ochsners bog.

1098 StrandveisAtelieret Strandvejen 91Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.

1099 Frk Hermansen, Anna (Helene Kirstine) Kjellerupblev medl. I 1892Beskrevet i B. Ochsners bog.

1100 K Springer, C. (Christine N.) Gl. Amagertorv No 4/17KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 770). 26-10-1876-ca. 1884. Søster til Julie Stratböcker, f. Springer. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Fotografistindebørneportræt, portræt,

1101 Petersen, Ad. Pilegade 8AllingeBeskrevet i B. Ochsners bog. Håndstemplet Ad. Petersen-Allinge med violette bogstaver.

1102 M Meyer, D. (Daniel Jacob) Frederiksborggade 48Københavnvar medl. I 1897Beskrevet i B. Ochsners bog.

1103 K+M Krog, I. og G. (Ida & Gustav) Lindegaardsvej 39Charlottenlundmedl. I 1907Beskrevet i B. Ochsners bog.

1104 K Møller, B. (Benedicte Gertrudline Natalie) RødbyBeskrevet i B. Ochsners bog. Benedicte er hustru til Christian Wilhelm

1105 28-02-1929 Jensen, Henning Dötre Frederiksberggade 15, Hj. af KattesundKjöbenhavn Kblev medl. 1895Beskrevet i B. Ochsners bog. Præst, Politiker, Forfatter, Journalist, Fotograf

1106 Hansen, P. StubbekjöbingBeskrevet i B. Ochsners bog.

1107 "GEM" Company (Anclo-American GEM Company) Kjöbmagergade 4KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 128). portræt, ægtepar, børn,

1108 Nielsen, R. (overtaget af M. Hansen) SaxkjöbingBeskrevet i B. Ochsners bog. På bagsiden overskrevet med M. Hansens fotografiske Atelier

1109 K Koopmann, Margrethe Bispensgade 12AalborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Ca. 1897- ca. 1899. Portræt, Soldaterbillede,

1110 K Bokkenheuser, A. (Anna) Vesterbro 97Nykjøbing SjællandBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 176). Datter af C. F. Bokkenheuser. For Efterbestillinger bedes No. opgivet. portræt,

1111 M Schnitger, R. (Rudolph Vilhelm) Østergade 24KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

1112 Henneberg & Rosenstand Gothersgade 30 (i mellembygningen)KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. (1862-1865) Atelier for hotographi og ylographi.

1113 M West, Th. (Theodor) "Solhjem"Auning St.Beskrevet i B. Ochsners bog.

1114 Brandt & Co, Elisabeth (j. Jørgensen) Svejtserpladsen (Lige over for Casino)SlagelseBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 192). Efterbestillinger modtages. - Nekr. I D. F. T. : Fotograf J. Jørgensen af Firmaet E. Brandt & Co. I Slagelse afgik ved Døden den 2. September 1911. Han var født 21. Novbr. 1860, lærte først Murerprofessionen, rejste nogle Aar i Tyskland og nedsatte sig i 1895 i Haderslev, hvor han i 6 Aar drev et Cementstøberi og en Tagstensfabrik. 1901 blev han gift med Frøken Elisabet Brandt, der havde fotografisk Forretning i Slagelse. Hr. Jørgensen lærte da Fotografien og har siden den Tid med Interesse og Dygtighed udelukkende beskæftiget sig med dette Fag.539 portræt, mor og barn, familiebilleder, børnebilleder,

1115 M Lorentzen, N. (Niels) VestergadeSvenborg / RyslingeBeskrevet i B. Ochsners bog. Billede af to damer i robåd. Kjøbmand og fotograf

1116 M Jerndorff, Iust (Carl Paul William) Nyhavn 5 / Lille Kirkestræde 5 (HJ. Af Höibroplads)Kjöbenhavnoptaget i 1866Beskrevet i B. Ochsners bog. På bagsiden står: Fra 15. Nov. 1867 Lille Kirkestræde 5 (HJ. Af Höibroplads). tømrer og fotograf

1117 M Mortensen, J. J. (Johan Jacob) SkiveBeskrevet i B. Ochsners bog. 1860- 1872 Maler og fotograf

1118 Sand Kristensen, (Atelier Heimdal) Gl. Kongevej 41BKjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

1119 M Carstensen, Carl (Christian) Johnstrups Alle 1, hjørnet af H.C.Ørstedsvej,V.Københavnblev medl. 1899Beskrevet i B. Ochsners bog. Reproduktionsanstalt, atelier forfotografi, fotolitografi og ætsning, specialitet, fotografering ved magniumlys.18370 - 27154 Kemigraf

1120 Holm BrønderslevBeskrevet i B. Ochsners bog.

1121 M Bloch, J. T. (Jørgen Theodor) Gothersgade 33 (49)KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Etabl. Som daguerreotypist.

1122 Thomsen & Andresen Gr. Rathhausstr. 6SonderburgBeskrevet i B. Ochsners bog. På bagsiden Atelier Stõckler. Die Platte Bleibt für Nachbestellungen aufbewahrt. Vergrösserungen nach jedem Bilde bis zu Lebensgrösse. Børnebilleder, Portræt,

1123 M Nyblin, Daniel Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.

1124 M Clausen, Peter (Atelier Clausen) Grossestr. 15ApenradeBeskrevet i B. Ochsners bog.

1125 M Schützsack, W. (Max Alexander Wilhelm Storegade 411AabenraaBeskrevet i B. Ochsners bog.

1126 Winther, A. & Co Vimmelskaftet 47Kjøbenhavn KIkke beskrevet i B. Ochsners bog, men på samme adresse er en Jacob Laurentius Braag Winther beskrevet. Pladen opbevares for Efterbestillinger.

1127 K Jensen, Camilla lige for GjætgivergaardenMariboBeskrevet i B. Ochsners bog.

1128 M Holtzweissig, Georg Östergade 10Kjöbenhavnblev medl. 1865Beskrevet i B. Ochsners bog. Portræt,

1129 Schramm, E. SüderthorApenradeBeskrevet i B. Ochsners bog.

1130 M Vahl, W. M. (Wilhelm Martinus) Volden 907AarhuusBeskrevet i B. Ochsners bog. Opticus og physisk instrumentmager

1131 M Kjellovs atelier (Carl Gotthard) Beskrevet i B. Ochsners bog.

1132 M Atelier Mundus (Petersen, Alfred Mondus) Ryesgade 16AarhusBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 136). portræt,

1133 M Vadum, Axel Gothersgade 49KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog under Axel Wadum. 1885-ca. 1890. portræt,

1134 M Atelier du port (Paul Bærentzen) Lille Torvegade 2Copenhague. C (Christianshavn)Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 132). Ca. 1890erne. portræt,

1135 M Lange, E. Østergade No 24KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1854-ca. 1863. Blev udkonkurreret af Striegler. Til visitkortbilleder brugte han et apparat med fire objektiver og forskydelig kassette, så han ved to eksponeringer fik 8 negativer og således kunne få 8 aftryk ad gangen på hvert blad albuminpapir. Pris 6 rigsdaler dusinet. Børnebilleder, Portræt

1136 Ramus, F. H. Gl. Amagertorv 13 /Graabrödretorv 15KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Orgelbygger

1137 M Vorbeck, Bernhard JebergBeskrevet i B. Ochsners bog. Bror til A. H. Vorbeck (513). 01.11.1891- ca. maj 1895.

1138 M Hüseler, Carl Stadtweg 147SchlewigBeskrevet i B. Ochsners bog.

1139 Koch, G. J. Lollfuss 24 / Lollfuss 118-120SchleswigBeskrevet i B. Ochsners bog. HOF-Photograph. Preisgekrönt auf der grossen Photographischen Ausstellung zu Hamburg 1868. Erster preis: Ausstellung Schleswig 1868 u. 1880, Flensburg 1882. Die Platten bleiben Für Nachbestellungen aufbewahrt und können jederzeit Abzüge sowie Vergrösserungen davon geliefert werden. Soldaterbillede. Maler und Photograph

1140 Andersen, P. C. (Peter Chr.) Torvegade 368VejleBeskrevet i B. Ochsners bog.

1141 Reich, Atelier AugustenborgBeskrevet i B. Ochsners bog.

1142 M Knudsen, Peter eftf. Welling & Ingstrup Østergade 8Randersblev medl. 1883Beskrevet i B. Ochsners bog. P. Ingstrup har købt Kemikalier på Løveapot. Welling har tilsvarende købt kemikalier på Løveapoteket.

1143 M Madsen, L. A. (Lars Andreas) HarrendrupBeskrevet i B. Ochsners bog.

1144 13-05-1910 M Jacobsen, H. N. (Hans Nicolaisen) TorvetHolbækblev medl. 1883Beskrevet i B. Ochsners bog. 1871 - 1897. Pladen opbevares for Efterbestilling.

1145 M Timm, P. (Peter Wigo Gotfried) KallundborgBeskrevet i B. Ochsners bog. 1862 1870 Maler og Fotograf

1146 Franklin TorvegadeIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1147 27-05-1912 M Jacobsen, Julius (Marcus) St. Kjöbmagergade 4 / Vimmelskaftet 37KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1866 - 1867. Har et billede fra d. 22 april 1876 med navneetikette på basiden lavet på albuminpapir.

1148 M Steinlein, Chr. (Christian Frederik Ludvig) St. Kongensgade 114, Hj. Af ToldbodveienKjøbenhavn Kblev medl. I 1883Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 776). Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt,

1149 Andersen, P. C. Søndergade 20 (i Hr. Boghandler Einar Jespersens Ejendom)NakskovBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 123). Pladen opbevares. Forstørrelser udføres. Ca. 1907.316 portræt,

1150 Wulffeldts Fotografi-Atelier Beskrevet i B. Ochsners bog.

1151 31-01-1937 M Lövström, Charles (Jacob Ferdinand) Helligkorsgade 16KoldingBeskrevet i B. Ochsners bog. Portræter, Grupper, Börn, Moment optagelse, Copier efter ældre Fotografier, Specialitet Forstörrelser efter ethvert-Billede paa Bromsölv og Platin Papir etc.. Sammensatte grupper, Foreningstableaux, EJENDOMME, Villaer, Kjöretöjer, Heste M. M.. Pladen opbevares for Efterbestillinger. For Holdbarhed og fineste Udförelse garanteres. Soldaterbillede. På bagsiden står der "Erindring" med et felt til at skrive i. uddannet som kunstdrejer

1152 M Frederiksen, Johannes Vimmelskaftet 42 (38)KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Beg. 1860erne til ca 1873

1153 M Christensen, Chr. (Georg Petersens Efterfölger) Nörregade 55NyborgBeskrevet i B. Ochsners bog.

1154 Hansen, K. KolindMørkeIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1155 M Christiansen, K. P. (Knud Peter) Ørbæk St.Beskrevet i B. Ochsners bog. På kartonens bagside litografi af Ørbæk Fotografiske atelier set fra gaden. På bagsiden står: Gamle og nye Billeder omfotograferes og forstörres til største Fuldkommenhed. Garanti for absolut Holdbarhed. 1898ff. Fotograf og Danselærer

1156 K Hallager, Thora (Caroline Andrea) Pilestræde 15KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1861-ca1865. Billede af Sofie Winsløw f. Schalburg. daguerreotypistindeBillede af pastor Winsløv Amerika som ung.

1157 18-11-1908 M Holmblad, Jacob St. Kjöbmagergade 42 (HJ. Af Klareboderne)KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1863-ca. 1864 cand. Polyt. Og fotograf

1158 M Wunderlich, J. (Jacob Emilius) Østergade 10 (Østergade 26, i Haven)KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1862-1863. Malermester senere fotografbillede af etatsraad Schou:

1159 Möller, J. & W. Rünitz Gml. Amagertorv 13KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1860erne

1160 M Hansen, Eduard Kongens Nytorv 1-17KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Omrejsende. Portraitmaler & Photographbillede af Johanne Luise Heiberg.

1161 K Kjärrström, Ester Möllergade 31 / TorvetSvendborg / Rudkjöbingblev medl. I 1896Beskrevet i B. Ochsners bog. Overtog 31-10-1896 Emil Tromholts Atelier i Svendborg. Portræt,

1162 Hansen, R. Gjerritsgade 46 (ved Korsgade)SvendborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Bestillinger paa Större Billeder modtages.

1163 M Bay-Hansen, S. (Søren) AsnæsBeskrevet i B. Ochsners bog. Eksteriør af ateliervilla "Solbakken" ses i litografi på bagsiden. Ca. 1910.

1164 Frk Lund, Karen "Terrassen" ligefor BanegaardenSvendborgblev medl. 1897Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Portræt,

1165 Iris Frederiksberggade 15 3.salKøbenhavnIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1166 M Petersen, N. P. (Niels Peter) hotel LangelandRudkøbingblev medl. 1887Beskrevet i B. Ochsners bog. Af dette Portrait kan bestandig Exemplarer i alle Störrelser indtil Legemstörrelse erholdes. Navn og No. Bedes opgivet. portræt, børneportræt, mor og barn,

1167 Frk Jacobsen, Anna Algade 22Nykøbing M.Beskrevet i B. Ochsners Bog. Chr. Legind visitkort overstemplet med Anna Jacobsen på bagsiden.

1168 M Østergaard, L. J. (Laust Jacobsen) Selde & Fuur, Vestervigblev medl. 1894Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling.

1169 Pedersen, N. (Petersen, N.) Gedved pr. HorsensBeskrevet i B. Ochsners bog undernavnet Petersen, som den 25-02-1907 nævnt i Horsens Apoteks giftprotokol som N. Pedersen. Har et billede, som er stemplet på basiden med fotograf A. Nielsen, Gedved pr. Horsen. Portræt,

1170 M Andersen, K. A. (Kristen Albert) Danmarksgade 5, ved Hjørnet af VendersgadeFredericiaBeskrevet i B. Ochsners bog.

1171 M Christensen, H. (Hans Marius) Nygade 7HolbækBeskrevet i B. Ochsners bog.

1172 28-02-1944 M Lund, Victor (Christian Adolf) Store Torvegade 5RønneBeskrevet i B. Ochsners bog. Samme som ID 338 og 902. På samme adresse er ID710. Malermester og Fotograf

1173 M Henschel, J. (Carl Anton Frantz Joseph) Løvegade (Ved siden af Posthuset)SlagelseBeskrevet i B. Ochsners bog. 1861- 1865 Portræt

1174 K Vorbecks, Henriette Eftfl. Alma Jespersen Hovmeden 9portræt,Beskrevet i B. Ochsners bog. Alma Jespersen har overtaget forretningen efter Ingeborg Schiørring , da I.S. stadig står på basiden. Specialitet: Öjebliksbilleder af Börn, Forstörrelser indtil Legemsstörrelse. portræt, børnebilleder,

1175 16-07-1945 Frk Kaiser, Henriette (Caroline Laura Lovise) Bredegade 2 / Sct. Mikkelsgade 6SlagelseBeskrevet i B. Ochsners bog. Har et billede med adressen Bredgade 2 på forsiden og stemplet med Sct. Mikkelsgade 6 på bagsiden. Børnebillede,

1176 Christensen, L. SandvedIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1177 M Jørgensen, Oluf W. Haarlev St.- senere FaxeBeskrevet i B. Ochsners bog.Byen 2167y Fotograf og musiker

1178 K Amdrup, Mathea (Kirstine) Jernbanegade 298bThistedBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 113). Pladen opbevares for Efterbestilling. 1880erne. børnebillede, familiebillede,

1179 Petersen, H. (Stemplet på bagsiden) Ingen adresseIngen beskrivelser. Stemplet H. Petersen på bagsiden.

1180 Atelier Moderne Nykjøbing Sj.Beskrevet i B. Ochsners bog.

1181 Willumsen, W. Nørre VestergadeHolstebroblev medl. 1883Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 853). Pladen opbevares for Efterbestillinger. Et billede fra en fotograf af samme navn, men fra Ulfborg Station. portræt,

1182 M Wohlert, Chr. (Christian Frederik Bagger) Kongensgade 18EsbjergBeskrevet i B. Ochsners bog.

1183 Frk Andersen, (Maren) Sofie KalundborgBeskrevet i B. Ochsners bog.

1184 M Kirkegaard, R. R. (Rasmus Rasmussen) Veilegade 1NakskovBeskrevet i B. Ochsners bog.

1185 21-04-1917 M Fabiansen, (Martinus Nicolai) FritzehusHobroBeskrevet i B. Ochsners bog. 1900-1917. Er også beskrevet under fotografer i Hobro. Portræt, børnebilleder, familiebilleder,

1186 Frk Madsen, Henriette Lejbølle pr Tranekjær & HumbleBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1904. Pladen opbevares for Efterbestilling. børnebilleder, konfirmand,

1187 M Striegler, (Petr Ludvig) Rudolph Kgs. NytorvKøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Kongl. Hof. Photograph. Har lakeret visitkortbilleder med schellak (1861 og 1862). Indførte visitkortformatet i 1860, 3x2 parisertommer (ca. 82x55mm). Solgte sin forretning i 1863 til Moritz Unna (se ID1676). Billedhugger, forgylder, daguerreotypistPortræt, Billede af opbygningen af Frederiksborg slot, lakeret billede.

1188 M Lassen, L. J. (Laurits Jonathan) RanumBeskrevet i B. Ochsners bog. Fotograf/Boghandler

1189 Hansen, H. C. RomöeBeskrevet i B. Ochsners bog. Formentlig den samme i Højer.

1190 M Poulsen, Waldm. (Paulsen Valdemar) (E. Kocks eftf.) MarstalBeskrevet i B. Ochsners bog.

1191 Lassen, H. J. Ordruppr. RoeskildeBeskrevet i B. Ochsners bog.

1192 M Ryland, Th. (Rasmus Theodor) Møllergade 31SvendborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Samme som id 454

1193 26-04-1943 M Rasmussen, J. (Jens) DanmarksgadeHolstebroblev medl. I 1897Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Børnebilleder, Portræt, Ægtepar,

1194 Schuchardt, P. SønderportVardeBeskrevet i B. Ochsners bog, men på to andre adresser.

1195 M Richter, O. Chr, FaaborgBeskrevet i B. Ochsners bog. 1881-83. Formentlig den samme som Chr. Richter.

1196 K Larsen, Signe VamdrupBeskrevet i B. Ochsners bog med adresse i København.

1197 Jensen, H. Wallstrasse 1RendsburgIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1198 Pedersen, P. OxbølIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1199 M Lind, L. (Petersen Lauritz) VestergadeLemvig / Ringkjøbingblev sept./okt. 1898 medl.Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares.

1200 Sörensen & Möller Gothersgade 65KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 800). Pladen opbevares for Efterbestillinger. Ca. 1870. Se ID 499. portræt, Karen og Niels Truelsen, Høed, Ringsted., Madam Madsen fra Sletten,

1201 Atelier Marrylyst JernbanegadeFrederiksværkIkke beskrevet i B. Ochsners bog

1202 Andreasen, K. P. Ulsted St.Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 126). Etabl.27-02-1895. portræt, mor og barn,

1203 M Hansen, N. M. (Niels Michael) FaaborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Identisk med ID 925 og ID 212

1204 M Madsen, P. (Peter) Præstegade 371KjertemindeBeskrevet i B. Ochsners bog. Han var i 1889 formand for vaabenbrødre-foreningen.

1205 M Holm, J. (Jørgen Jensen) Vestergade 1FaaborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Fotografier copieres, forstörres og retoucheres. Gamle Fotografier omfotograferes i hvilken som helst Störrelse. Prisbelønnet i 1891 for Duelighed og Snille. 1840 møllersvend, senere fotografPortræt, Børnebilleder,

1206 M Petersen, S. & Carl (Atelier Scandinave) Hj. af Bramstræde og StengadeHelsingørDelvis beskrevet i B. Ochsners bog. Litografi af ateliet på bagsiden. Pladen opbevares for senere bestillinger.

1207 K Hvalsøe, B. (Benedikte Gertrudline Nathalie) Sølvgade 86Kjøbenhavnblev april 1893 medl.Beskrevet i B. Ochsners bog. Copiering og Forstörrelse af alle Slags Portraiter indtil Legemsstörrelse, Pladen opbevares for Efterbestilling.

1208 K Lundgaard, Ingeborg KongensgadeEsbjergIkke Beskrevet i B. Ochsners bog, men muligvis den samme, som står under Frk. Lundgaard i Vinderup. Pladen opbevares for Efterbestilling.

1209 24-03-1938 M Fløe, K. P. (Kristen Pedersen) Kongensgade 71EsbjergBeskrevet i B. Ochsners bog.

1210 01-09-1908 M Kjølby, Wilh. (Wilhelm Marinus) Nørregade 20 (Vestergade 1)OdenseBeskrevet i B. Ochsners bog.

1211 06-03-1958 M Kirkegaard, N. P. (Niels Pedersen) Ahlgade 79 (ved Apotheket)Holbækblev medl. 1899Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 473). Efter dette Billede kan leveres Fotografier indtil Legemsstørrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. 1 klasses Atelier. portræt, mor og barn, ægtepar, børnebilleder,

1212 Fotografisk Atelier HørveIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1213 Nielsen & Søn, Henrik VallekildeBeskrevet i B. Ochsners bog.

1214 M Atelier Bellevue (Peter Bloch) KorsgadeNyborgBeskrevet i B. Ochsners bog.

1215 01-02-1930 M Mohr, (Hans Frederik) Immanuel ST. Kongensgade 21 / Sølvgade 86KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Oprettede 1887. Sølvmedaljer i Stockholm 1897 og i Paris 1900. Pladen opbevares. 1914 bestyrer af Gislev aphotek. Cand. Pharm. FabrikantKonfirmand i matrostøj, Portræt

1216 K Christiansen, Emilie HolstedIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1217 M Refslund, M. (Mathias) Jernbanegade 3Hjørringblev medl. 1899Beskrevet i B. Ochsners bog.

1218 M Andersen, Otto St. Mikkelsgade 22ViborgBeskrevet i B. Ochsners bog.

1219 M Bloch, Frederik (F. M. J.) FrisegadeNykjøbing p. F.Nævnt i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling. billede af Thora Gredsted, 28 år / okt. 1883.

1220 M Westergaard, (Magnus) Farum st.Beskrevet i B. Ochsners bog. fotograf, urmager, barber og musikerbørnebilleder,

1221 M Christensen, L. N. (Lauritz Nielsen) Smedegade 300, gamle Latinskole tæt, ved Frue Kirke, Apothekergade 310HaderslevBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Ved Efterbestillinger udbedes et Kort. Opr. Snedkermesterportræt,

1222 K Jones, Agnes Jessensgade 6HorsensIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares931

1223 M Petersen & Co, Georg (Christian Anton) Nørregade No 55NyborgBeskrevet i B. Ochsners bog.

1224 26-09-1948 M Jørgensen, Aug. (Georg August) Østergade 98-99MariboBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger.170

1225 M Hansen, Johan (F. A.) Nr. Alslev St.Beskrevet i B. Ochsners bog. Portræt, Pigeportræt,

1226 K Olsen, Othilia (Marie Kristiane) FuglebjergBeskrevet i B. Ochsners bog.

1227 Nielsen, J. C. Odenseblev medl. Af Fyens fot. Foren.Beskrevet i B. Ochsners bog.

1228 Hansen, E. SandvedBeskrevet i B. Ochsners bog. Ophørt ca. 1918.

1229 M Michelsen, H. P. (Hans Peter) Holebyblev medl. 1896Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Urmager og FotografPortræt, Børnebilleder,

1230 M Hansen, Carl (Peter Wilhelm) (Chr. Nielsens Eftf.) Mõntergade 36, Hj. Af GothersgadeKjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Identisk med ID182

1231 Frk. Schrøder, Atelier (Camilla Petersen) Østergade 55KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1913- ca. 1918. Kom 1912 fra Kiel.

1232 Frk Lillienskjold, Ebba Østergade 55KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

1233 Frk From, E. (Edle Cathrine Marie) Østergade Nr. 3, 4. salKjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

1234 M Sjelborg, (Hans) Peter (H. J. Hansens eftf.) Bogense, forstadenBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 765). Fint litografi af ateliet på bagsiden. 1901-1910. portræt, ægtepar, børnebilleder,

1235 M Hansen, R. (Reinholt) Nørregade 21Odenseblev medl. 1891Beskrevet i B. Ochsners bog. 1892-1907.

1236 12-11-1913 M Fristrup, P. (Peter Raun) Istedgades fotografiske Atelier Istedgade 31, Hjørnet af AbsalonsgadeKjøbenhavn VBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Af denne plade kan bestandig Exemplarer efterbestilles.Har et billede med overklistret mærkat med adressen på Istedgade. Retouchör og Fotograf, senere forfatter og iscenesætter.Ægtepar, Portræt,

1237 30-05-1956 M Corydon, J. L. (Jacob Lauritzen) Valby Langgade 55Københavnblev medl. 1890Beskrevet i B. Ochsners bog. Slutningen af 1890erne. portræt,

1238 K Pedersen, Else HavndalIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1239 27-10-1916 M Lönborg, A. (Christian Adolph Barfod) Amagertorv 6, Hafnias GaardKjõbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Samme som ID343.

1240 Olsen, E. (Vorbecks Eftf.) HolstebroIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1241 06-02-1903 M Willemsen, N. P. (Niels Peter) Østergade 219Bogenseblev medl. 1883Beskrevet i B. Ochsners bog. udlært malersvendportræt, børnebillede,

1242 09-07-1959 M Larsen, Ch. (Christopher)lindegaard TaastrupBeskrevet i B. Ochsners bog. 1904 - 1909. børnebillede, portræt,

1243 M Ansø (Hans, Magnus Carl Jensen) Kordilgade 75KallundborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Kgl. Medalje Malmõ 1914. Diplom 1. klasse Intern Udst. Antwerpen 1912.

1244 K Faber, Søstrene (Anna, Agnete) CordilgadeKallundborgBeskrevet i B. Ochsners bog.

1245 Petersen, Chr. FjerritslevLøgstørIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Præmieret 1900-1902 Fjerritslev.

1246 K Aagaard, Mathilde SæbyIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares Portræt

1247 K Andersen, (Anne) Johanne Søndergade 21 (Drewsensvej 30)SilkeborgBeskrevet i B. Ochsners bog.

1248 Atelier Favorit VejlegadeNakskovIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1249 Juul, A. Grosse Str. 35FlensburgBeskrevet i B. Ochsners bog. Prämiert 1902 u. 1906.

1250 Frk Andersen, Constance Frk. TaarnborgOdderBeskrevet i B. Ochsners bog.

1251 M Andersen, F. P. (Frederik Peder) KværndrupBeskrevet i B. Ochsners bog. Forstörrelse efter dette og andre Billeder udföres. Pladen opbevares for Efterbestilling.

1252 Thorsøe, Friis A. Grand Atelier Istedgade 58Kjøbenhavn VBeskrevet i B. Ochsners bog, men ikke på den adresse. portræt, barnebillede,

1253 25-08-1951 M Gaasvig, N. (Niels Christian) Am Graben 433aHaderslebenBeskrevet i B. Ochsners bog. Kunstanstalt für Photographie u. Malerei.

1254 Frk Fromm, Th. (Thyra) TorvetHolbækBeskrevet i B. Ochsners bog.

1255 M Gollmann, W. (Friedrich Martin Wolfgang) Atelier Populær Østergade 3Köbenhavn KBeskrevet i B. Ochsners bog. Elevator til atelieret. Tilkendt medalje Malmö 1896, Berlin 1897, Paris 1900.7877 Frederiksgade 38

1256 Atelier National Frederiksberggade 2Formodentlig fotograf Vilhelm Rieger ID447

1257 M Hoffgaard, (Andreas) Marius Gothersgade 21(Toldbodvej 2)København KBeskrevet i B. Ochsners bog.

1258 29-10-1914 M Sørensen, Wilh. (Wilhelm) HolbækBeskrevet i B. Ochsners bog. 1908-1914. Se ID1633. ægtepar,

1259 10-09-1947 M Lynged, A. M. (Kirkegaards Eftfg.) Ahlgade 30HolbækBeskrevet i B. Ochsners bog.

1260 Kjær, Chr. VordingborgIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Samme som ID618

1261 K Brandt, Elisabeth CordilgadeKalundborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Efterbestillinger modtages. Børneportræt,

1262 16-07-1922 M Jørgensen, Jul. (Julius) Danmarksgade 54 (HJ. Af Rantzausgade)Aalborgvar medl. 1901Beskrevet i B. Ochsners bog. Litografi af atelier på bagsiden. Beskrevet i Aalborgbogen. 1858-1922. Litografi af atelieret på bagsiden. Børnebilleder, Ægtepar, Portræt,

1263 M Sørensen, Wilh. (Wilhelm) Vestergade 60OdenseBeskrevet i B. Ochsners bog. Samme som ID502. Copiering og Forstörring af alle Slags Portraiter indtil Legemstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger.

1264 Jørgensen, H. P. (Hans Peter) Atelier Malvang Malvang pr EbberupEbberup St.Beskrevet i B. Ochsners bog. maler og fotografportræt,

1265 Lund, T. E. NørregadeMariboBeskrevet i B. Ochsners bog. Etabl. før 1872. Isenkræmmer og fotograf

1266 M Nyholm Olsen, (Christian) LøgstørBeskrevet i B. Ochsners bog.

1267 Ipsen & Møller BrogadeNexøBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Har formentlig overtaget forretningen af J. C. Glistrup (ID769). Har et billede med tryk J. C. Glistrup og hammerstemplet med Ipsen & Møller på selve billedet.

1268 Christensen & Horsbøl Kongensgade 26EsbjergBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. barneportræt, portræt,

1269 M Christensen, (Georg) Ludvig (Jens) Roskildevej 58GlostrupBeskrevet i B. Ochsners bog.

1270 Frk Böckmann, Marie SvinningeBeskrevet i B. Ochsners bog.

1271 "Øresund" Hj. Nygaardsvej og StrandvejIkke beskrevet i B. Ochsners bog

1272 Christensen, L. VestergadeStoreheddingeIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1273 Pedersen, C. Nykøbing F.Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.

1274 24-07-1927 M Hansen, R. (Rasmus Chr.) Ringeblev medl. 1882Beskrevet i B. Ochsners bog. Bestillinger på større Billeder modtages. Filialen i Korinth er aabent hver Søndag. Ved Efterbestillinger opgives No. KorinthKøbmand og fotografPortræt,

1275 M Birck, Chr. V. (Martin Jensens eftf.) Nørregade 31bSkiveformodentlig identisk med ID544, som er beskrevet i B. Ochsners bog.

1276 K Bech, Karen KolindBeskrevet i B. Ochsners bog.

1277 Hansen, H. Eftf. Jernbanegade 9OdenseIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1278 Jensen, V. Vestergade 34OdenseIkke direkte beskrevet i B. Ochsners bog. Bestyredes af C. L. S. Hansen.

1279 Frk Bøgh, Alma BrandeBeskrevet i B. Ochsners bog.

1280 01-05-1938 M Nissen, Sophus (Christian) LanggadeNykjøbing F.blev medl. 1891Beskrevet i B. Ochsners bog. Samme som ID389. Pladen opbevares for Efterbestilling. Portræt, Børnebilleder, Ægtepar

1281 M Nissen, J. (Julius) Ecke SchulwegApenradeBeskrevet i B. Ochsners bog.

1282 Christensens eftf. HillerødFormentlig den samme som ID96 og beskrevet i B. Ochsners bog som Christian Christensen.

1283 M Svendsen, A. (Albert E.) St. Kjøbmagergade 15KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1881- ca. 1884 og ca. 1885- ca. 1887.

1284 Frk Lublin, Hedvig Skolegade 8Nykøbing F.Beskrevet i B. Ochsners bog.

1285 Daugård, P. Krogh Ø. JølbyMorsøIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1286 K Thomsen, Marie UlstrupIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1287 M Andersen, Joh. (Johannes) KirketorvetStorehedingeBeskrevet i B. Ochsners bog.

1288 M Nielsen, A. (Anders) GedvedHorsenBeskrevet i B. Ochsners bog.

1289 Hansen & Christensen Struer & LemvigBeskrevet i B. Ochsners bog.

1290 K Eriksen, Marie (Christine) OdderBeskrevet i B. Ochsners bog.

1291 M Ferslew, H. C. (Hans Christian) Amagertorv 17KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. På bagsiden stemplet med "De Liberale Vælgerforeningers Høstfest den 6th. Septhe. 1890

1292 M Pedersen, M. C. (Mikkel Christian) SkibstedbroBeskrevet i B. Ochsners bog.

1293 Wolffert-Jørgensen Kjøbmagergade 9KjøbenhavnIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1294 Jensen, J. GrambyIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1295 M Sørensen, (Fisker) Lauritz Nørregade 10HorsensBeskrevet i B. Ochsners bog.

1296 07-02-1908 M Zehngraf, Johs. (Johannes) Vestergade 5 (Vestergade 34)Aarhus (Odense)Beskrevet i B. Ochsners bog. Atelier for fotografi, reproduction og portraitmaleri. Odense

1297 Atelier Bellevue Amagerbrogade 139Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.

1298 M Hansen, Carl P. (Peter) HaslevBeskrevet i B. Ochsners bog.

1299 M Nellemann-Andersen (Jens Peter) OdenseBeskrevet i B. Ochsners bog.

1300 M Rimmen, H. F. (Helvig Ferdinand) Griffenfeldtsgade 8KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

1301 M Kaiser (Carl Edmund Hugo) (Central-Atelieret) Axeltorv/Jernbanegade (Indgang Theatergade)NæstvedBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. familiefoto, portræt, soldaterbilleder, børnebilleder,

1302 M Hansen, H. (Hans) Norden 130 (51) / Norderstrasse 51Flensburg & ApenradeBeskrevet i B. Ochsners bog. Die Platte bleibt aufbewahrt. Vergröfserung nach jedem Bilde. På siden står skrevet: Etablirt 1863.

1303 K Hallager, Thora (Caroline Andrea) Kongens Nytorv (Hjörn af Lille Kongensgade No 1)/Pilestræde 15KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. daguerreotypistinde/fotograf

1304 M Birch, A. (August Wilhelm) Lille Kirkestræde 5Kjöbenhavnblev medl. 1865Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 162). Billed+ af Cammerraad Petersen. Billede af Cammerraad Petersen, portræt, mor med børn,

1305 Fratz & Langhoff Hasle & NestvedBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 285 og 501). Se ID820 og ID1036. Ca. 1883. portræt,

1306 K Nielsen, Johanne Vandel St.Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.

1307 06-08-1913 M Monberg, K. (Knud Valdemar) Kattesundet 3 / Gjerritsgade 26SvendborgBeskrevet i B. Ochsners bog. På basiden er stemplet: Fra oktober flyttedag 1900 er mit fotografiske atelier flyttet til Gjerritsgade 26 (tidligere fotografs J. A. Braaes ejendom) Ærbødigst K. V. Monberg. Aalborgbogen 1967. Portræt, Børnebillede, Familieportræt,

1308 M Jørgensen, Chr. (Oluf Peder Christian) Enghaveplads 5KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. fotograf og musiker

1309 Frue Olsen, Agnes (Atelier Marylyst) FrederiksværkBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt, børnebilleder, soldaterbillede,

1310 17-10-1932 M Nielsen, Rasmus Classensgade 3KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

1311 M Olsen, H. J. (Hans Julius) SkibbyBeskrevet i B. Ochsners bog.

1312 K Kaas, L. (Louise) AakirkebyBeskrevet i B. Ochsners bog.

1313 M Hyldgård, R. H. (Rasmus Hansen) St. MikkelsgadeSlagelseBeskrevet i B. Ochsners bog.

1314 M Sørensen, Th. (Theodor Jensen) MathiasgadeViborgBeskrevet i B. Ochsners bog.

1315 M Lindstrøm, Axel (Constantin gustav) ( Julie Boldsens Eftf.) Torvegade 8, lige over for Hotel RoyalVejleBeskrevet i B. Ochsners bog. På bagsiden står: Portarit Fotografi, Grupper og børneoptagelser, studier, reproduktioner. Forstørrelser efter ethvert billede i hvilket som helst format udføres paa holdbare papirsorter. Udenfor atelieret: Specialitet: Fotografering i hjemmene saavel ved som ved kunstigt lys. Optagelser af bygninger, forretningslokaler, maskiner, landskaber, dyr o.s.v.. Pladen opbevares for Efterbestillinger.388

1316 K Nielsen, (Anna) Jensine BjerringbroBeskrevet i B. Ochsners bog.

1317 22-09-1905 M Raun, A. E. (Andreas Christian Emiel) St. Kongensgade 39 / Bredgade 22 / 47 Marmorpladsen (ligefor Arveprinsessens Palais) / Norgesgade 22Københavnmedl. 1883Beskrevet i B. Ochsners bog. Elegante visitkort fra 9 til18 Dus. For Fabrikanter og Handlende udföres Fotografier af Maskiner, Meubler, Varer og lignende. Fortrinlige Billeder efter Amerikansk Methode expeders paa 1 Time. isenkræmmersvend, melhandler, købmand, handskemagePortræt, Mor og Barn

1318 National Atelieret (J. C. Fred Hilfling-Rasmussen) Frederiksberggade 21Kjøbenhavn KBeskrevet i B. Ochsners bog. Medalje for portraiter, hvorpå der står 1839-1889 præget i anledning af fotografiens 50 års jubilæum. Pladen opbevares. Pastor Ochsner. Student, Portræt

1319 M Hölbeling, W. (Wilhelm Heinrich Andreas) Raadhuustorvet no.29RandersBeskrevet i B. Ochsners bog.

1320 M Holm, H. H. Vesterbrogade 18 (56)KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares.

1321 25-01-1930 M Vorbeck, G. W. (Gustav Wilhelm) Thisted / AarhusBeskrevet i B. Ochsners bog. Søn af Bernhard Vorbeck. Ved Efterbestillinger bedes opgivet No. Bestyrer af J. F. Braae?s Atelier i Thisted i 1880erne. portræt,

1322 K Wollenberg, Johanne (Sophie) Faxe LadepladsBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 859). Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt,

1323 M Hansen, P. (Peder Rasmus) VamdrupBeskrevet i B. Ochsners bog.

1324 M Aagaard, P. (Dines Christian Jochum Pontoppidan) KoldingBeskrevet i B. Ochsners bog. Litografi af Koldinghus på bagsiden. Kunstmaler og fotograf

1325 M Steenberg, W. (Wilhelm) AssensBeskrevet i B. Ochsners bog. Organist og fotograf

1326 Halvorsen, H. W. Lille Kjöbmagergade (Ny Apothek)KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

1327 M Meyer, Ludv. W. (Ludv. Wilhelm) Kjøbmagergade 42, Hj. Af Klareboderne ligefor LøvstrædeKjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1891-ca. 1894. Efter gamle billeder tages nye. Ved efterbestilling indsendes billedet.

1328 14-10-1954 M Nørgaard Nielsen, C. (Christen) Ribeblev medl. 1894Beskrevet i B. Ochsners bog. Etabl. 01-09-1894. Portræt,

1329 Pedersen, J. WisbyBeskrevet i B. Ochsners bog. 1864 til 1872 Portrait & Photograf

1330 K Frantzen, C. (Anne Dorthea Cecilie) Guldsmedgade 9AarhusBeskrevet i B. Ochsners bog. (ca. 1917-1920)

1331 Mæhle, Henri Allingaabro (filial i Auning)Beskrevet i B. Ochsners bog.

1332 Frk Antoniussen, J. K. GiveBeskrevet i B. Ochsners bog som Antoniusen (s. 129). Efterbestilling modtages ved Opgivelse af No.. børnebilleder, portræt,

1333 Frk Jensen, Kirstine Kongensgade 14OdenseBeskrevet i B. Ochsners bog.

1334 K Petersen, Albertine SkagenBeskrevet i B. Ochsners bog.

1335 M Møller, C. Th. (Carl Theodor) Kjertemindeblev mrdl. 1899Beskrevet i B. Ochsners bog.

1336 Jensen, Th. Norderhofenden 15FlensborgBeskrevet i B. Ochsners bog (435). Die Platte bleibt für Nachbestellungenu. Vergrösserungen aufbevahrt. 1890erne. portræt, mor og barn, cykelbillede,

1337 M Mertens, (Christian Hinrich) Ludvig Am Gymnasium / Altstadt 223RendsburgBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 558). Die Platte bleibt reservirt. Die Platte bleibt für Nachbestellungen aufbewahrt. Zeichnenlehrer, Portraitmaler og Daguerreotypistbørnefotografi, portræt,

1338 M Boe, (A) Larsen Østergade 19AssensBeskrevet i B. Ochsners bog. April 1899-1905. Pladen opbevares for Efterbestilling. Musiker og Fotograf

1339 K Balleby, Oline StoregadeVardeIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Ægtepar,

1340 K Knudsen, Sinna TistrupBeskrevet i B. Ochsners bog.

1341 M Schützsack, W. (Max Alexander Wilhelm) HaderslebenBeskrevet i B. Ochsners bog.

1342 Olsen, Nyholm StoregadeSvanekeIkke beskrevet i B. Ochsners bog

1343 Madsen, M. C. GiveIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Fotograf og Uhrmager

1344 10-02-1935 M Monsrud, Edw. (Edward) AarhusBeskrevet i B. Ochsners bog. Opr. Bogbinder senere fotograf

1345 M Sand Kristensen (Anders Olaf) H. C. Ørstedsvej 4, Hj. Af Gl. KongevejKjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Atelier Heimdal.2400x & vester 4141

1346 M Kriegsmann, M. (Mathias) Nordermarkt no. 49FlensburgBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 490). Die Originalplatte wird fürNachbestellungen aufbewahrts. Fra ca. 1860. Maler og Daguerreotypistbillede af skovrider Johan Th. Neergaard (1815-1865), børnebilleder,

1347 18-05-1916 M Litzmann, C. H. (Carl Heinrich) Gothersgade 19FredericiaBeskrevet i B. Ochsners bog. Etabl. 1893. Exam. Jurist og fotograf

1348 Frk Andresen, Mary (Jensine) Søndergade 5Aarhusblev medl. I 1893Beskrevet i B. Ochsners bog.

1349 31-07-1934 M Bang, N. Chr. (Niels Christian) Strandgade 11KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. opr. Boghandler

1350 M Olsen, Chr. (Christen) ChristianiaBeskrevet i B. Ochsners bog. 1813-1898. Født på Fyn. Sønn av gårdmann Ole Christensen og Johanne Larsdatter, gift 17.3.1843 med Ingeborg Marie Madsen (16.8.1819-1.5.1875), datter av Mads Endresen og Marie Halvorsdatter. Portrettmaler og retusjør. Arbeidet først som malerhåndverker i Danmark, kom til Norge i 1839 etter å ha vært elev ved Kunstakademiet i København, reiste rundt som portrett-tegner, men slo seg ned i Christiania i 1840-årene. I 1856 etablerte han fotografatelier sammen med C. C. Wischmann med adresse Torvet 18, fra 1857 kom også W. A. Boeckmann med. I 1860 het firmaet "Olsen & Thomsen", og hadde adresse Prindsensgd. 9, fra 1865 Prindsensgd. 11. Fotografiene ble denne tiden signert "Olsen & Thomsen's Photographiske Atelier Christiania". I 1866 var signaturen "Portraitmaler Chr. Olsen (af forrige Firma Olsen & Thomsen, Christiania)", ennu senere "Atelier Chr. Olsen, Portraitmaler, Christiania". I slutten av 1880-årene averterte han at "Portræter efter Fotografi malet i Olie paa Lærred indtil naturlig Størrelse udføres i Portrætmaler Olsens Atelier, Storthingsgd. No. 4". Olsen må ha fotografert selv, men det han var mest opptatt av var å bruke forstørrede fotografier som underlag og male på disse. Thomsen var fotograf Marie T. Virkested: 1856-1898 ca: Oslo; Torvet 18/Prindsensgt 9 og 11 Kilde: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980. Portraittegner og maler

1351 M Jensen, J. Chr. (Jens Christian) MørkeBeskrevet i B. Ochsners bog.

1352 Rasmussen, C. M. GiveBeskrevet i B. Ochsners bog.

1353 Sörensen & Co. Gothersgade 65KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

1354 Moritz Amagertorv 17 (ligefor Niels Hemmingsensgade)(ligefor Lille Helliggeiststræde)KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. På basiden trykt "Øjebliksfotografi" og Hovedstadens lyseste Atelier. På et andet billede står der: Ligefor Helliggeistræde, men med samme adresse. 1881-85. Pladen opbevares for Efterbestilling. Portræt,

1355 M Fölger, F. V. Norgesgade 20Kjöbenhavnblev medl. 1863. 1865 i bestyrelsenBeskrevet i B. Ochsners bog. Kaldte sig oprindelig Völcker, Frederik Wilhelm. Ca. 1862-ca. 1866. fotograf

1356 Möller, Valdm. Brogade 12KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog?

1357 M Klem, Frederik (Johannes Gotfred) Universitetsgade 6Christianiablev medl. 1866Beskrevet i B. Ochsners bog. 1867 i best.. Født i København, død i Christiania. Sønn av Peter Henrich Wolff K. (1722-1835) og Birgitte Marie Hermann (1786-1827), gift 1864 med Kirsten Henriette Rasch (1836-90), datter av Ole R. og Sophie Margrethe Fredrikke Klem (1803-37). Metropolitanskolen inntil 1840, da han ble maler ved Kgl. Porcellainsfabrik. Utskrevet soldat 1848-51. Flyttet så til Fredrikshald til sin slektning Ole Rasch. Her åpnet han etter en tid fotografisk atelier, som han ca. 1865 overlot til Hamilton og flyttet til København som kompanjong i hoffotograf Petersens forretning. Her hadde han tidligere gått i lære. I 1866 åpnet han atelier i Christiania, hvor han overtok Wischmanns plater. Han brukte også firmanavnet "Fredrik Klem & Co.". I 1891 ble atelieret overtatt av Gustav Borgen, som kalte seg "Fr. Klems Eftfg.". Han drev firmaet til 1922. Deretter ble det til 1925 eiet av redaktør Bertrand Marius Steen og bestyrt av den danskfødte fotografen Henry T. Schmidt med firmanavnet "Borgens Atelier". I 1925 døde Steen og forretningen ble overtatt av Helga Olsen (senere gift Krause og flyttet til USA). Schmidt fortsatte som bestyrer til 1929, etterfulgt av Aage Løkke. 15.8.1938 ble firmaet kjøpt av Thore Fredrik Finne, som i 1939 flyttet det fra Karl Johans gate 45 (hvor Borgen var flyttet i 1899) til Karl Johans gate 19. Han hadde også overtatt sin fars firma og drev firmaene sammen frem til 1952, da han solgte forretningen til fotograf Bent Harald Lund, som fortsatt eier og driver atelieret med firmanavnet "Fotograf Finne, Bent Lund". Firmaet har oppbevart glassplater og negativsamlinger etter fotografene Klem, Borgen og Th. Finne. Samlingen dep. i SFFR fra 1987, senere i Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum. Virkesteder: 1866-1891: Oslo; Universitetsgd. 6 1850-1865 ca: Halden Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980 Opr. Porcelænsmaler

1358 23-08-1925 M Atelier Moderne (Const. Philipsen) Kjøbmagergade 12Kjøbenhavnbev medl. feb. marts 1897Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 135 ). Dags og kunstlys. Pladen opbevares for Efterbestilling. Efter dette billede kan leveres Fotografier indtil Legemsstørrelse. Se ID1881. Billede med folkedragt, portræt,

1359 M Jensen, Sophus Vimmelskaftet 45 (Hjörnet af Badstuestræde)KøbenhavnBlev medl. 1865Beskrevet i B. Ochsners bog.

1360 M Raabye, C. A. (Peter Christian Andersen) Rolighedsvej 13KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

1361 Raabye, H. A. Rolighedsvej 13KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Identisk med ID1360. Har identiske billeder med C. A. og H. A. Raabye med samme adresse. Portræt

1362 M Jensen, J. (Jens) Givemedl. I 1907Beskrevet i B. Ochsners bog.

1363 Sørensen-Hammer (Atelier Victoria) Vestergade 8VeileBeskrevet i B. Ochsners bog. Se Hammer (ID655)

1364 M Nissen, (Peter) Ditlev Torvegade 38VeileBeskrevet i B. Ochsners bog. Se ID1362. Kom 1903 fra Fredericia. Pladen opbevares. Samtlige Plader fra fröken A. Buchs Atelier opbevares og Efterbestillinger efter samme modtages. Portræt,

1365 Skovdal Jepsen (Jensens Eftf) GiveBeskrevet i B. Ochsners bog.

1366 M Rosenquist Hansen, J. P. (Jens Peter) Horsensvej 572a, Torvegade 26, Nörrebrogade 32VejleBeskrevet i B. Ochsners bog. Formentlig identisk med ID204. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Portræt, Børnebilleder,

1367 M Dreesen, Wilh. (Wilhelm) Norden 185, Norderstr. 148, Grosse Str. 21, Holstensstrasse 22Flensburg, KielBeskrevet i B. Ochsners bog. Preisgekrönt: Hamburg 1868, Altona 1869, Hadersleben 1873. Bei Nachbestellung wird die Einlieferung einer Karte erbeten. Gegründet 1865. Hofphotograph.

1368 Atelier Victoria RingeIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1369 M Trøst Hansen, Svend Hj. Af Englandsgade og KongensgadeEsbjergBeskrevet i B. Ochsners bog.

1370 M Westermann, V. (Wiggo) Apenrade / Holbæk / VejleBeskrevet i B. Ochsners bog. Glaspladen opbevares til Efterbestillinger efter medfölgende Nummer. Har et billede hvor Apenrade er overstreget og Holbæk er tilføjet med blæk. Apenrade 1870erne, Holbæk 1880erne, Vejle 1880erne. (omrejsende) fotografPortræt,

1371 Frk Malling, Tove Algade 49, ligefor MuseetAalborgblev medl. 1906Beskrevet i B. Ochsners bog.895

1372 Frk Horsbøl, Maria Nørrebrogade 14Københavnblev medl. 1895Beskrevet i B. Ochsners bog.

1373 Pedersen, Chr. DronninglundBeskrevet i B. Ochsners bog.

1374 M Breiner, Johannes (Frederiksen) Østerbrogade 44 (27)KjõbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Af Pladen kan senere efterbestilles. Fotograf

1375 13-07-1940 M Bryde, Niels (egl. Bryde Petersen) Frisegade 192 / SkolegadeNykjøbing, F.Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 197). 1884-ca. 1895. Copiering og Forstörring af alle Slags Portraiter indtil Legemsstørrelse, Plader opbevares for Efterbestillinger. Sølvmedaille i 1895. Pris for "Duelighed og Snille" på Nykjøbing Falser Industri og Landbrugsudstilling. familiebillede, portræt, børnebillede, brudepar,

1376 K Knudsen, Maren N. Nissum/LemvigBeskrevet i B. Ochsners bog.

1377 27-11-1918 M Ottosen, J. (Jens Peter) Torvegade 12RandersBeskrevet i B. Ochsners bog.

1378 M Petersen, Peter N. (Niels) Overgade 11Odenseblev medl. 1887Beskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1900-1915.

1379 25-04-1915 M Urban, H. (Holger Wilhelm) Lige overfor Hotel Isefjord (lige ved Banegaarden)FrederikssundBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for efterbestillinger. Portræt, Børnebilleder, Konfirmand,

1380 M Ganderups Eftf. (Hans Marius Christensen) HolbækBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1910.

1381 M Jensen, A. (Anders) Kjellerupblev medl. 1889Beskrevet i B. Ochsners bog.

1382 K Steffensen, Fru K. (Anna Kirstine) Adelgade (skraas for Apotheket)BogenseBeskrevet i B. Ochsners bog.

1383 M Brandt, F. (Christian Friedrich)(Inhaber: Carl Hansen) FlensburgBeskrevet i B. Ochsners bog. På bagsiden af billedet står: Hofphotograf S. K. H. d. Prinzen Friedrich Carl v. Preussen. Preisgekrönt auf den Photograph Ausstellungen zu Berlin, Paris, etc. Familiebillede,

1384 Buxboms Eftf. TorvetSaxkøbingIkke beskrevet i B. Ochsners bog.767

1385 M Christensen, (Georg) Ludvig (Jens) Adelgade 74BogenseBeskrevet i B. Ochsners bog. Samme som ID1269. Pladen opbevares.118 Konfirmand,

1386 28-01-1931 M Berthelsen, Harald (Victorinus Alexander) Amagerbrogade 156 / 44 / St. Strandstræde 6Sundby / Københavnvar medl. I 1883Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 159). Pladen opbevares for Efterbestilling: KIRKELIGE DATA: 25/2 1853 Født i København 24/2 1853 Døbt i Helliggeistes Kirke Koppevaccineret 28/4 1867 Konfirmeret i Holmens Kirke 25/4 1879 Gift med Oline Josephine Eleonore Schmidt i Vor Frelsers kirke 7/1 1882 Knud Harald fødes 12/12 1883 Karla Ketty fødes 4/5 1886 Oda Gunild fødes 21/7 1888 Orla Hjalmar fødes, dør 27/4 1889 8/5 1893 Edith Ebba fødes 28/1 1931 Dør på Dr. Permins Klinik, Tranegårdsvej i Hellerup. 1/2 1931 Begravet på Vestre Kirkegård, X linie 6, nr 13. Ved pastor Knudson, Margrethevej 13 SKOLEGANG OG UDDANNELSE 1867-71 Ansat i hoffotograf J Petersens forretning, hvor han formentlig er uddannet til fotograf MILITÆRTJENESTE 26/4-27/10 1875 Rekrut ved 13 batallion, 3 kompagni i København 28/10 1875-29/7 1876 Underkorporal samme sted ANSÆTTELSER M M 1867-1871 Ansat hos hoffotograf J Petersen 12/5-29/8 1871 Ansat hos fotograf J E Bøgh i Århus 1871-1875 Ansat hos fotograf Hansen, Schou og Weller, Østergade 15, København ca. 1880-81 Fotograf, Østergade 38, Kbh ca. 1881-83 Fotograf, Store Strandstræde 6, Kbh 1/10 1883-1/4 1888 Bestyrer af Pacht & Crones Fotografiske Etablissement, Vesterbrogade 56, Kbh 1885, 21/7 1888 Fotograf, Oehlenschlägersgade 16, 1sal 1891 Vesterbrogade 56, Kbh V. En tid sammen med Lind ca. 1892-1895 Fotograf, Vesterbrogade 18 ? Fotograf, Amagerbrogade 44, Kbh S okt 1894-1905? Amagerbrogade 156, 2 el. 3 sal (se lejekontrakt)(Dette skulle være samme sted som nr. 44, idet der var sket en administrativ ændring af vejnumre) 1883 Medlem af Dansk Fotograf Forening 3/6 1884 og 26/9 1884 Konkursbo behandlet 13/5 1891 Rejsepas til Finland og retur 26/7 1894 Rejsepas til Finland og Rusland 24/6 1895 Rejsepas til Finland og Rusland 17/9-10/10 1895 Næringsbrev i Stockholm 31/7 1895 Næringsbrev i Kristiania 21/9 1895 Tilladelse til at fotografere Stockholms Slot jan 1901 Harald ansøger om et legat til oprettelse af en tobaksforretning, da fotografforretningen ikke kunne betale sig på grund af den store konkurrence 3/9 1904 Klasselotteri kollektør indtil sin død, herefter overtog Karla kollektionen ? Beværterbevilling, Cafe Jomsborg Strandvejen 102 i Hellerup børneportræt, portræt,

1387 M Hansen, H. J. (Hans Jensen) ForstadenBogenseblev medl. 1895Beskrevet i B. Ochsners bog.

1388 Gottlieb, A. Efterfølger Nykjøbing Sj.Beskrevet i B. Ochsners bog.

1389 Folkets Atelier Gothersgade 52KjöbenhavnIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Portræt,

1390 M Hansen, Preben (Jens Andreas) (Førhen W. Hölbeling) Torvegade 7Randersblev medl. 1893Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling.118 (1178) Amatør?-MalerPortræt, Børnebilleder, Konfirmandinde,

1391 Frk Dahl, Fanny (Vilhelmine) Torvegade 12 (Löve Apotheket)RandersBeskrevet i B. Ochsners bog. 1897-ca.1902

1392 Frk Rahr, A. (Thora Avilda) Paa Vestervold ved St. Pederstrædes MölleKøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1865-1869 Photographistinde

1393 M Nielsen, Carl Torvet 7Nyborgblev medl. 1899Beskrevet i B. Ochsners bog.

1394 Jepsen & Søn, H. (Helene) Møllergade 31SvendborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Diplom Landsudstilling Aarhus 1909.

1395 Riberholt Junior Vestergade 14AarhusBeskrevet i B. Ochsners bog. Specialitet: Forstørrelser efter ældre fotografier fra 5 kroner til højere priser, legemsstørrelse 25 kr.. Soldaterbillede,

1396 M Nielsen, N. C. (Niels Christian) DanmarksgadeHolstebroBeskrevet i B. Ochsners bog.

1397 Mathisen, J. FredensborgIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1398 K Christiansen, Andrea (Blichers Eftf.) FrederikshavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

1399 M Atelier du West (Karl M. Rasmussen) Istedgade 31 (Hjörnet af Absalonsgade)Kjöbenhavn VBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 133). Identisk med ID832. børnebilleder, portræt, ægtepar,

1400 K Christiansen, Valborg Kirke StilllingeBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1914

1401 K Andersen, Marie Pandrup pr. Aabybro St.Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 122). 1908. Pladen opbevares for Efterbestilling. portræt,

1402 Expres Østergade 16KjøbenhavnIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1403 M Schoffer, M. (Moses) Vesterbrogade 56KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

1404 M Schreiber, F. (Fritz Jørgen Elis) (Grugni & Co.) Vesterbrogade 1. sal(Tivoli-facadens Atelier)Kjøbenhavnblev medl. 1900Beskrevet i B. Ochsners bog.17163

1405 K Monberg, Thora (Henriette) TrandbjergBeskrevet i B. Ochsners bog.

1406 M Martens, R. (Rudolph) Algade 38, VeilegadeAalborg, NakskovBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Se ID1038. portræt, ægtepar,

1407 M Hoppe & Co, Alfred Vestergade 7Odenseblev medl. 1890Beskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1886- ca. 1887.

1408 Frk Nielsen, Kirstine BrabrandBeskrevet i B. Ochsners bog.

1409 Christensen, J. P. ØstergadeVraaBeskrevet i B. Ochsners bog. På bagsiden er følgende beskrevet: Enhver Art af Portrætfotografering. Friluftsbilleder tages efter Bestilling. Forstørrelser leveres til alle Priser. Uforanderlige Kulfotografier udføres i alle Farver. I Vintermånederne er Atelieret om Aftenen aabent for Fotografering ved kunstigt Lys

1410 M Hansen, H. Andr. (Hans Andreas) Hesselager St.Beskrevet i B. Ochsners bog.

1411 Frk Mortensen, (Ane) Margrethe OdderBeskrevet i B. Ochsners bog.

1412 Atelier for Portrait og Landskab Beskrevet i B. Ochsners bog.

1413 Tivoli-Facadens Atelier I Vesterbrogade 1salKjøbenhavn BBeskrevet i B. Ochsners bog. Idendisk med ID1404. Togmand,

1414 Godthaabs Fotografiske Anstalt GodthåbBeskrevet i B. Ochsners bog. Billede fra 1909 af Richard.

1415 Atelier Moderne (Oluf Borup) Amagerbrogade 129KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

1416 12-09-1926 Enke Schiørring, Ing. (Ingeborg) (Steen Møllers Eftf.) Frederikshavnvar medl. Fra 1896Beskrevet i B. Ochsners bog. Ved Efterbestillinger bedes Navn og No. Opgivet. Portræt, Ægtepar, Børnebilleder,

1417 M Hansen, N. (Niels Cilius Andreas Samuel) Ved HavnenMarstalblev medl. 1890Beskrevet i B. Ochsners bog. Malermester og Fotograf

1418 M Dreyer, Otto (Ludvig) AlderslystSilkeborgBeskrevet i B. Ochsners bog.

1419 M Larsen, Jens HundslevBeskrevet i B. Ochsners bog.

1420 M Rosenkilde, G. (Georg Henricus) Vingaardstræde No. 1KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 2 billeder med korte vers under portrættet.

1421 Central-Atelieret (ved Bernhard Bach) SkjelskørIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1422 M Modeweg, (Johan) Carl Volden ved St. Peterstr. MölleKjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1864-1866 Urtekræmmer og fotograf

1423 M Schou, Georg (Anesius) KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1846-1861. Dansk fotograf, død i København. Hadde atelier i København 1846 - ca.1861. Død 01.02.1900. Virkested: 1863 ca-1866: Oslo; Dronningensgd. 36 Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980 Danmark urmager

1424 M Holm, Georg (Bendzen) NørresundbyBeskrevet i B. Ochsners bog og Aalborg-bogen 1967. Født i Ålborg . Gift med Signe Cathrine Alexandra Lauritzen, 2 sønner, 2 døtre. Utdannet fotograf hos Frederikke Federspiel i Ålborg, praktiserte i Nørresundby 1901-1905, flyttet så til Ålborg. En kort tid, sannsynligvis omkring 1915/16 oppholdt han seg i Tromsø og drev atelier der, mens atelieret i Ålborg ble bestyrt av hustruen. Han drog så tilbake til Ålborg hvor han var fotograf en tid, men oppga atelieret i 1917 og ble kioskeier. Virkested: 1915 ca: Tromsø Kilde: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.

1425 M Møller, Ad. (Adolf) Lille TorvRønne (Aakirkeby / Nexø)Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 584) portræt, børnebilleder, konfirmand,

1426 Jespersen & Kyhlensø Østerbrogade 72KøbenhavnJespersen er beskrevet i B. Ochsners bog på denne adresse.

1427 M Möller, Chr. N. Christian Nicolai) Nykjöbing paa FalsterBeskrevet i B. Ochsners bog. På basiden af billedet står : mangeaarig Medarbejder hos Hoffotograf Georg E. Hansen i Kjöbenhavn.

1428 M Bodemann, O. (Otto J. E.) ved JernbanestationenMariboBeskrevet i B. Ochsners bog.Pladen opbevares for Efterbestillinger. På basiden påklistret en etiket med Jernbanestationen. Portræt, Ægtepar,

1429 Atelier Columbus Rosenvængets alle 1Kbh. ØBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 131).

1430 Atelier Daguerre Nørrebrogade 14Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.

1431 M Levald, Philip (Chr. Wismers Efterfølger) Steengade 30 (skraas for Hotel du Nord)HelsingørBeskrevet i B. Ochsners bog. Formentlig identisk med ID933. Fotografier forstørres meget billigt, Brystbilleder indtil Legemsstørrelse. English spoken. Alle plader opbevares for Efterbestillinger. Tilkjendt Hæders-Diplom for Fotografier. Soldaterbillede.

1432 Bruun, O. H. Frederiksberggade 19KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog (s, 196). Ca. 1889-ca.1900. ægtepar,

1433 K Blanck &Cie, de Nörrebrogade 12, ved Dronning Louises BroKjöbenhavn NBeskrevet i B. Ochsners bog.

1434 M Sivertsen, N. (Niels) Vordingborg / MariboBeskrevet i B. Ochsners bog. 1880-1882

1435 K Jensen, Anna Ruds VedbyMuligvis den samme Anna Jensen som beskrevet i Bjørn Ochsners fortegnelse. ID621

1436 Jørgensen, P. ??Muligvis beskrevet i B. Ochsners bog. Photograph

1437 M Biering, Edv. (Edvard) Dronningensgade 5OdenseBeskrevet i B. Ochsners bog. Søn af ID651157

1438 M Timm, Johs. (Johannes) (P. P. Hansen?s Nachflgr.) ApenradeBeskrevet i B. Ochsners bog. Identisk med ID213. I B. Ochsners bog står en anden efterfølger.

1439 31-03-1902 M Roikjer, C. W. (Carl Wilhelm) Steengaden 258 (408)HelsingørBeskrevet i B. Ochsners bog. 1865-1868. På basiden står C. V. Roikjer. Deauden står der: Negative kept, ogCopies can alwaijs be obtained. Se ID131.

1440 Frk Hansen, Maren AuningBeskrevet i B. Ochsners bog. Formentlig samme fotograf som ID210. Samme litografi, som på nogle billeder fra N. Snede.

1441 20-01-1946 M Sørensen, S. (Søren) LøgstørIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1442 Olsen, Nyholm LøgstørIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Formentlig den samme som ID1342.

1443 M Speyer, Johan RingeBeskrevet i B. Ochsners bog. Fotograf, Løjtnant og cand. Pharm.

1444 M Jensen, J. J. (Jens Jacob) Kirketorvet 248 ved siden af SparekassenVeileBeskrevet i B. Ochsners bog. Etabl. Som fotograf 1864. Pladen opbevares for Efterbestilling. malermester og fotograf

1445 04-12-1941 M Schouenborg, S. S. (Søren Sørensen) Nygade 1KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1904-1918.

1446 07-09-1904 M Riberholt, Wilh. (Wilhelm Ferdinand) Vestergade 614 (fra og med 1870 Vestergade 14)AarhusBeskrevet i B. Ochsners bog. 1862-1881 udlært guldsmed

1447 Frk Holscher, Anna (Helena) TorvetHolbækBeskrevet i B. Ochsners bog. Copiering og Forstörrelser udföres efter ethvert Billede indtil Legemsstörrelse. Alt optages i Momentbilleder uden Hensyn til Veiret. Pladen opbevares for Efterbestillinger.Billeder fra 1898. Portræt,

1448 M Heichelmann, (Frederik Vilhelm) Emil Storehedinge / StorehedingeBeskrevet i B. Ochsners bog. 1871-1878? Portræt, Topografisk billede af en stor gård,

1449 Holm, H. H. MaaløvIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Navn og sted stemplet på bagsiden.

1450 Hansen, M. Grøntorvet 6Nykjøbing F.Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.

1451 M Jensen, N. S. (Niels Søndergaard) Hadssundvar medl. 1892Beskrevet i B. Ochsners bog. Gamle saavel som nye Fotografier forstörres indtil Legemsstörrelse. Kunstige tænder indsættes. Portræt,

1452 29-12-1949 M Nielsen, N. (Niels) FrederiksgadeSkiveBeskrevet i B. Ochsners bog. Identisk med ID563. Roslev

1453 M Graversen, P. Th. (Poul Thomsen) Skjern-BorisBeskrevet i B. Ochsners bog. Chr. M. Pedersens Plader opbevares for Efterbestilling.42 Portræt

1454 28-02-1944 M Lund, Victor (Christian Adolf) Nørregade 30HolstebroBeskrevet i B. Ochsners bog. Samme som ID 338 og 902 og 1172 Malermester og Fotograf

1455 Frk Hesselbjerg, Andrea UlfborgBeskrevet i B. Ochsners bog.

1456 M Christensen, L. N. (Lauritz Nielsen) Storegade 458HaderslevBeskrevet i B. Ochsners bog. Opr. Snedkermester

1457 M Dreyer, H. P. (Hans Peter) Klostergade 1AarhusBeskrevet i B. Ochsners bog.

1458 M Lihn, N. P. Nielsen (Niels Peter) Hammelvar medl. I 1885Beskrevet i B. Ochsners bog.

1459 21-08-1925 M Skjöth, P. (Povl Povlsen) SöndergadeKoldingBeskrevet i B. Ochsners bog. portræt, ægtepar,

1460 M Madsen, H. M. (Hans Markus) Bispensgade 12AalborgBeskrevet i B. Ochsners bog.

1461 Atelier Central Helligkorsgade 16KoldingBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 131). Ca. 1908. børnebilleder, portræt,

1462 M Bendtsen, G. H. Mörkøv-StationBeskrevet i B. Ochsners bog.

1463 Jensen LangaaIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1464 Frk Hardenberg, Anna Jernbanevej 183 (nuv. Søndre Banevej 9)Frederiksborgblev medl. 1900Beskrevet i B. Ochsners bog. Overtog i 1899 Chr. Christensens atelier. Portræt, Mignonbillede,

1465 K Hansen, Henriette Lejbølle pr. Tranekjær & HumbleHumbleBeskrevet i B. Ochsners bog. D. s. s. Henriette Madsen. bedstemor m. barnebarn, portræt,

1466 M Ohlsen, L. (Lars Peter Lauritz) Kongegade 22Nyborgblev medl. 1886Beskrevet i B. Ochsners bog.

1467 M Langholm, Chr. Torvet 7NyborgBeskrevet i B. Ochsners bog. 1892 - ca. 1896

1468 M Pöckel, Edv. (Eduard Waldemar August) Torvet 7 / Mellemgaden- skraas for Kjöbmand BirckNyborg1865 mdl. Af Den fotogr. Foren.Beskrevet i B. Ochsners bog. Medalje i Odense 1865 og Malmö 1865, Hæderlig omtale. Soldatrebillede.

1469 26-11-1967 Frk Feldt, N. (Nicholine Sofie Elise) & Sjelborgs Eft. ForstadenBogenseHver især beskrevet i B. Ochsners bog.

1470 Central Atelieret TorvetMiddelfartIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1471 M Schmidt, K. Dall Middelfart, Brænderup, Nr. Aaby, AarupBeskrevet i B. Ochsners bog. Fotografering ved Dag og kunstlys. Specialitet: Udefotografering.Aarup 70 rejste som skolebørnsfotograf på motorcykelportræt,

1472 Fotografen Aalborggade 10København ØIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1473 Petersen, Worm (forhen J. Lindegaard) Christiania (Hj, af Kongens og Tolbodgd.)KøbenhavnIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1474 M Rasmussen, R. M. (Rasmus Marius) Ejby St.Beskrevet i B. Ochsners bog. N. Aaby

1475 Frk. Andersen, (Maren) Sofie Cordilgade 108KalundborgBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 124). Efter dette Kort leveres Billeder indtil Legemsstørrelse.4-5-1900 til 20-10-1909. portræt,

1476 M Pedersen, C. (Christen) LøgstørBeskrevet i B. Ochsners bog. Fotograf Christen Pedersen, født 2/8 1852, Hellerød, Thisted Amt. Atelier Algade 53, Nykjøbing Mors ca. 1889-1896, filial ca. 1890 i Løgstør. Udstilling i København 1888. Flyttede 1896 til Nakskov hvor han kaldte sig C. Petersen, adresse Veilegade 1, Nakskov. Døde i Californien 1915. Se ID406, ID407, ID1790.

1477 Federspiels Eftf. NibeBeskrevet i B. Ochsners bog.

1478 K Madsen, (Karen) Ingrid Storegade 31StegeBeskrevet i B. Ochsners bog. Far med Sønner,

1479 Atelier Moderne Ahlgade 49AalborgBeskrevet i B. Ochsners bog ( s. 136 ). portræt,

1480 Martens, H. HoyerBeskrevet i B. Ochsners bog. Atelier für Photographie und Malerei. Maler

1481 K Atelier Moderne (Anna Ibsen) Vestergade 50FaaborgBeskrevet i B. Ochsners bog. På bagsiden: Gamle og Nye Billeder omfotograferes billigst i alle størrelser. 3 stk visit for 1kr.256

1482 Hansen, H. J. (Hans Jensen) Vestergade 50Faaborgblev medl. 1895Beskrevet i B. Ochsners bog. Gamle og nye Billeder omfotograferes billigst. Stort lyst atelier for hurtigste öjebliksoptagelser. Aabent hver Dag ogsaa Söndagene. Ved efterbestillinger 3 Stkr for 1Kr.

1483 Grönlund, Ad. Lügumkloster / ScherrebeckBeskrevet i B. Ochsners bog. 1870erne Portræt, Familiebillede,

1484 M Hansen, Carl NiebüllIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1485 M Kreutzfeldt, Adolf (Heinrich) (Christensens Nachf.) Bahnhofstrasse 1SonderburgBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1910. Die Platten bleiben für Nachbestellungen aufbewahrt. Vergrösserungen nach jedem Bilde.

1486 Atelier du Nord (Ejet af V. Hansen) Østergade 29AssensBeskrevet i B. Ochsners bog.

1487 M Rasmussen, M. C. (Mads Christian) Nedergade 12OdenseBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1879-1880

1488 M Hansen, N. (Niels) (Schjellerups Efterfølger) Nörregade 21OdenseBeskrevet i B. Ochsners bog. 1883-1893

1489 M Pedersen, L. C. (Lars Christian) BrobyværkBeskrevet i B. Ochsners bog.

1490 M Andersen, J. (Johan) Torvegade 7, ligeover for Hotel DagmarRandersBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger.

1491 25-11-1959 M Hansen, (Jens Peter) Thorvald Tranebjerg SamsöBeskrevet i B. Ochsners bog. 1894- ca. 1912/13. Ved efterbestilling opgives nr.. Virksom til 1912 /13. Købte 1-4-1894 for 3000Kr. J. P. Christensens hus med atelier. portræt, mor og barn,

1492 Jensen, A. NibeBeskrevet i B. Ochsners bog.

1493 16-07-1922 M Jørgensen. J. (Julius) Gl. Torvet 1 (ligeoverfor Raadhuset)AalborgBeskrevet i B. Ochsners bog.

1494 M Rasch, Frederik Lunde (Kappendrup)Beskrevet i B. Ochsners bog. Malermester og Fotograf

1495 M Lassen, Eduard Nedergade 12Odensevar medl. 1 årBeskrevet i B. Ochsners bog. 1881-1882

1496 03-07-1922 M Nordstrøm, Carl (Christian) Slotsgade 4RandersBeskrevet i B. Ochsners bog. 1911-1916

1497 Therkildsen, Th. TaulovBeskrevet i B. Ochsners bog.

1498 K Kristensen, Mette VembBeskrevet i B. Ochsners bog.

1499 01-02-1905 M Petersen, J. & Comp. (Jens) Kongens Nytorv 3 (ved siden af Charlottenborg)KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Identisk med ID 750. Den negative Plade opbevares. Diverse anerkendelser og medailler. Kgl. Hof-Photograph.

1500 M Nielsen, L. (Lars) Vesterbro 6 (alleen tilhöire) 18KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1874-1881. Bagpå et enkelt billede er 6 overstreget og 18 tilføjet. Præmiebelönnet ved verdensudstillingen i Wien 1873.

1501 M Birkmose, O. (Krestensen Ole) Vildbjerg St.Beskrevet i B. Ochsners bog. Fotograf og Urmager

1502 M Odense, Chr. (Jørgen Christian) Vestergade 5AarhuusBeskrevet i B. Ochsners bog. Maler & Fotograf

1503 M Hougaard (Ludvig) Lille Kjöbmagergade 57 (Ny Apothek)KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1865

1504 15-01-1915 M Jensen, Martin Torvegade 12RandersBeskrevet i B. Ochsners bog. Identisk med ID839. 1902-1911. På bagsiden står der: Indgang i Porten ved Tugthus Udsalget.

1505 K Rasmussen, Marie BjerringbroIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1506 M Nielsen, H. P. (Hans Peter) Brostræde 17 / TorvetHelsingør / ArendalBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares.

1507 Atelier Moderne (J. Søndergaard & E. Dinesen) Købmagergade 12København KIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1508 Christensen Brønderslevblev medl. 1891Beskrevet i B. Ochsners bog. 1890-1896

1509 Weber & Co., O. FlensburgIkke beskrevet i B. Ochsners bog. På bagsiden står: Copie.

1510 M Hansen, Erik (Peter) FaxeBeskrevet i B. Ochsners bog.

1511 Jensen, Aug. Quern-Dingholz, Schleswig-Flensburgikke beskrevet i B. Ochsners bog.

1512 Kjær, Chr. VigIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Formentlig identisk med ID1260.

1513 M Hansen, M. (Mads) NybølleHøjrup St.Beskrevet i B. Ochsners bog. Cand. Phil., huslærer og fotograf

1514 Frk Nielsen, R. (Rasmine) KlosternakkenPræstøBeskrevet i B. Ochsners bog.

1515 Jacobsen, J. KongegadeNyborgmedl. I 1865Beskrevet i B. Ochsners bog. Mor og barn,

1516 M Lund, P. (Peter Knudsen) Ejby St.Beskrevet i B. Ochsners bog.

1517 K Sonne, Lorentze (Grethe Marie) Fotografinde Vimmelskaftet 38KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1886-1888 Fotografinde

1518 M Christensen, Peter Chr. N. (Christian Niels) ToftlundBeskrevet i B. Ochsners bog.

1519 Christensen & Søn FruegadeNakskovBeskrevet i B. Ochsners bog.

1520 M Hansen, C. C. (Carl Christian) St. Kongensgade 21 (26) (i Haven)KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1872 - 1874. Hans søn er Georg E. Hansen. portræt (maj 1868)

1521 Petersen & Co, Kathinka Amagertorv 22 (Hj. Af Walkendorfsgade)Kjöbenhavnblev indmeldt 1885Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen gemmes for Efterbestilling. Portræt, Mor og Barn,

1522 Jakobsen, Thurid ThorshavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

1523 M Andersen, Bo Sønder Boulevard 43KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

1524 13-02-1920 M Trier, Sigurd Beskrevet i B. Ochsners bog. Amatørfotograf. forfatter, journalist, cand. mag. I nationaløkønom

1525 M Dufva, E. W. (Erik Wilhelm) Nörrebrogade 23Kjöbenhavnblev medl. 1898Beskrevet i B. Ochsners bog.8819

1526 M Steen Møller, (William) Kullagatan 12HelsingborgBeskrevet i B. Ochsners bog. 1sta Priset, Silvermedalj. Samme som ID989. Söderg. 48Porträttfotograf

1527 12-01-1915 K Hammer, C. (Caroline) Wykblev mel. 1881Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 329).

1528 07-09-1918 M Voigt, H. J. (Hans Jacob) GravensteinBeskrevet i B. Ochsners bog. Hof Photograph. Sr. Königlichen Hoheit desPrinzen Christian zu Schleswig - Holstein. Die Platte bleibt zum Nachbestellen aufbewahrt.

1529 Urban, C. C. StoreheddingeIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1530 M Koch, P. C. (Peter Christian) (ved Waldemar Andersen) Vesterbro 43Kjöbenhavnblev medl. 1865Beskrevet i B. Ochsners bog. 1867- ca. 1869. Se Fotogr. Medd. , 9. årg. 1880-81 side 113. portræt

1531 K Braamunk, Clara ØstergadeSkelskørBeskrevet i B. Ochsners bog.

1532 29-06-1923 M Andersen, H. (Hans) Söndergade 17, (Godtfred Becks Eiendom)AarhusBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 118). På basiden: Aristo Fotografi som aldrig falmer. Pladen opbevares og Billeder kan altid erholdes i hvilken som helst Størrelse. Gamle Fotografier forstørres og omfotograferes. uddannet som smed, derefter på Kunstakademietportræt,

1533 M Svanholt (Anders Christian) DanmarksgadeHolstebroBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 787). Se ID 881. Fotograf og musikerportræt, børnebilleder,

1534 Rasmussen, Kaare GudhjemBeskrevet i B. Ochsners bog.

1535 M Holm, A. (Anthon Christian) GudhjemBeskrevet i B. Ochsners bog. Forretningen senere overtaget af Charles Svendsen. Har et billede som er overstemplet med Charles Svendsen. Malermester og fotograf

1536 Nielsen, H. Helsingørsgade 116FrederiksborgIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1537 M Pedersen, Laury (Peter) Griffenfeldtsgade 8, tætved NörrebrogadeKjøbenhavn n.Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Portræt, Konfirmand,

1538 Hansen, H. RyslingeBeskrevet i B. Ochsners bog. Formentlig den samme fotograf i Ringe. Uhrmager og Photograph

1539 Larsen, H. I. RudkjøbingBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt,

1540 27-12-1940 M Hilfling-Rasmussen, Jens Carl Frederik Storthingsgade 14ChristianiaBeskrevet i B. Ochsners bog. Modtaget Prismedaille 1894 fra Dansk Fotogr. Forening. Hilfling-Rasmussen, Jens Carl Frederik (1869-1941) portrett Kommentar: Født på Fyen. Sønn av fotograf Jens Rasmussen (ca. 1841-), begynte som læregutt hos faren i Assens. Kom til København i 1893, bestyrte forskjellige forretninger der og begynte egen forretning ca.1894. Giftet seg samme år. 5.6.1896 kom han til Christiania som operatør hos Borgen og overtok i 1898 Axel Leverins firma, averterte i 1899 at han leverte avtrykk av Leverins plater. Han hadde enerett på fotografering av begivenhetene i 1905 på nært hold, som f. eks. Kong Haakons ankomst, og var med på Kroningsferden i 1906 som fotograf. Drev også kunstforlag. Fra 1907 var han en tid sammen med Ernest Rude i firmaet "Rude & Hilfling", men overlot dette i 1910 til Rude og reiste til Trondheim. Her startet han atelier i Søndre Gade og var lærer ved fotografskolen ved Trondhjems Fagskole. Diverse medaljer i gull og sølv. Ble i 1934 æresmedlem av Nordenfjeldske Fotografers Kreds, som han var en av stifterne av og i 1937 æresmedlem av Norges Fotografforbund. Firmaet ble i 1943 overtatt av sønnen Skjold, som senere gikk i kompaniskap med Thor Melhuus og dannet A/S. Melhuus gikk ut av firmaet etter kort tid, og det opphørte før 1968. Virkesteder: 1910-1941: Trondheim; Søndre Gade 1896 ca-1910: Oslo; Stortingsgaden 14 (og 16). Født 27.11.1895 i København, død 21.09.1968. Sønn av fotograf Jens Carl Frederik H.-R. Sv.br. 1945. Overtok i 1943 det firmaet som faren hadde startet i Trondheim 1910, gikk i 1962 i kompaniskap med Thor Melhuus og dannet A/S, men Melhuus trakk seg ut etter kort tid og firmaet opphørte før 1968. Var faglærer på Fagskolen i Trondheim og oldermann i Trøndelag Fotograflaug 1950-1956. Virkested: 1943-1968: Trondheim; Dronningensgate 9 Kilde: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.7195

1541 Szacinski, Stn. Jr. Kongensgade 12ChristianiaSzacinski, Stanislaw (Stani) (1865-1931) portrett Kommentar: Født i Christiania, død i Skien. Sønn av fotograf Ludwik S., gift 26.2.1903 med Wally Johansen, 5 barn. Læretid hos faren i 6 år fra 1884, drog i 1890 utenlands for å utdanne seg videre. Åpnet eget atelier i Kongensgd. 12 i Christiania i 1893, "Stn. Szacinski jr.", flyttet i 1897 til Prindsensgd. 12. I 1910 flyttet han til Tønsberg, hvor han drev atelier med firmanavnet "St. Szacinski". I 1913 flyttet han til Skien, hvor han hadde atelier til sin død i 1931. Etter hans død fortsatte enken forretningen frem til 1950. Virkesteder: 1910-1913: Tønsberg 1913-1931: Skien 1893-1910: Oslo

1542 M Petersen, Chr. RyslingeBeskrevet i B. Ochsners bog. 1880?erne.

1543 M Kanberg, Gustav Prinzessinstrasse 403RendsburgIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Preisgekrönt auf der Photographischen Ausstellung zu Hamburg, 1871.

1544 M Stürve, Carl Schloss-StrasseHusumIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1545 Schultz, M. B. Norderhofenden 13 (zwischen Bahnhof u. Dampfschiffspavillon)FlensburgIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Atelier für künstlerische Photographie und Malerei. Atelier neu gebaut, modern eingerichtet, bequeme Umkleidezimmer mit eigenem Heim-Atelier, Freilichtatelier, hierfür eigens angelegter Garten, Alles pacterre.806

1546 01-05-1953 K Jensen, Jenny (Jacobine) NørregadeSkiveBeskrevet i B. Ochsners bog. Litografi af atelieret på bagsiden.

1547 M Kaiser, (Johan) Harald (Georg) NørregadeKøgeBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger.

1548 Frk Nielsen, Ingeborg (Kristine Lawrense) VigBeskrevet i B. Ochsners bog.

1549 K Ludvigsen, Hedvig Jernbanegade 4KoldingBeskrevet i B. Ochsners bog.

1550 Frk Børglum, Anna Laasbygade 37KoldingBeskrevet i B. Ochsners bog.

1551 Ovesen, R. Storthingsgaden 14ChristianiaOvesen, R. (-) Kommentar: Startet atelier i Christiania i 1879 eller tidligere, hadde også atelier i Stockholm. Før 1889 overlot han firmaet i Christiania til Christian Gihbsson, som igjen solgte det til Ludvig Forbech i 1898. Han drev det først til 1911, overlot det til Olaf Rasch, men kjøpte det tilbake igjen i 1917 og drev det videre til han i 1921 solgte det til Hugo Wickman. I 1960-årene ble Wickmans slektning Arne Moberg partner i firmaet, da han ble syk kom også Arthur Andersen inn. I 1972 overtok Bjørn Blegen Mobergs del av firmaet og i 1975 også Andersens del, og han har siden drevet firmaet alene. Virkesteder: 1879-1889 ca: Stockholm; Näckstrømsgatan 1 1879-1889 ca: Oslo; Kongensgade 13 b (også bare 13) Samlinger: Gamle Bergen Billedsamling Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980 Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997

1552 Abel & Co., L. ChristianiaAbel, L. & Co., Indehaver Sine Kraft se Kraft, Sine

1553 Busk, E. F. BælumBeskrevet i B. Ochsners bog.

1554 18-09-1945 M Jensen, Chr. (Jens Christian) MarstalBeskrevet i B. Ochsners bog.

1555 M Lund, H. (Hans) (Atelier Central) GrindstedBeskrevet i B. Ochsners bog.

1556 M Høeg, A. N. (Andreas Nicolai) Allgade 13AalborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1886-1893

1557 Frk Lund, Karen Sct. ClemensborgAarhusblev medl. 1897Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Portræt,

1558 M Nielsen, P. (Peter) SkalsAalestrupBeskrevet i B. Ochsners bog. Organist

1559 11-01-1945 M Andersen, Carl AalestrupBeskrevet i B. Ochsners bog.

1560 M Olsen, Vald. (Valdemar Iulius) AhlgadeRoskildeBeskrevet i B. Ochsners bog. Identisk med ID779

1561 23-07-1928 K Jepsen, Helene (Kathrine, f. Vöge) Hovedgaardblev medl. 1896Beskrevet i B. Ochsners bog.

1562 K Tarp, Marie VamdrupBeskrevet i B. Ochsners bog.

1563 15-12-1930 K Hansen, Karen SvanekeBeskrevet i B. Ochsners bog.

1564 M Gregersen, G. (Gregers) AarhusBeskrevet i B. Ochsners bog. 1864-1865. Dansk fotograf. som fotograferte i Aarhus 1864-65. Bilder med hans signatur men uten stedsbetegnelse i OB og NBO, muligens fotografert i Christiania. Virkested: 1864-1865: U. st. Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980. Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR). Photograph

1565 M Hansen, M. (Mads) Søndergade 77SaxkjøbingBeskrevet i B. Ochsners bog. 1870erne og 1880erne. Atelierfor Fotografi. Pladen opbevares for Efterbestillinger. FotografPortræt,

1566 M Enghoff, Joh. København KIkke beskrevet i B. Ochsners bog. portræt

1567 M Jepsen, Chr. (Christian) Gammeltorv No. 293AalborgBeskrevet i B. Ochsners bog.

1568 M Grønnemark, J. (Jens Nielsen) SpørringBeskrevet i B. Ochsners bog. Børnebilleder, Portræt,

1569 Olsen.P. Eftf. HadstenBeskrevet i B. Ochsners bog, som P. Olsen.

1570 K Borgen, Charlotte Danmarksgade 53 (skraas for banken)FrederikshavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1895-1897

1571 Christensen, A. KongerslevBeskrevet i B. Ochsners bog.

1572 Gjerulff, Th. Holsteinsgade 16OdderBeskrevet i B. Ochsners bog.

1573 M Christensen & Søn, (Zehngrafs efterfølger) Vestergade 5AarhusBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger.

1574 Jensen, J. A. Søndergade 11AArhusBeskrevet i B. Ochsners bog.

1575 M Olsen, P. (Ole Peter) (Chr. Christensens Eftf.) Strømgade 10HjørringBeskrevet i B. Ochsners bog. Se ID98. Pladen opbevares. Ved Efterbestillinger bedes opgivet Navn og Nr.. portræt, børnebilleder,

1576 27-04-1915 M Braae, Joh. Fr. (Johan Frederik) Søndergade32AarhusBeskrevet i B. Ochsners bog. 1896-1897

1577 Pedersen, Chr. HadstenBeskrevet i B. Ochsners bog.

1578 Hansen, Chr. RyslingeIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1579 Frk Lassen, Marie NimtofteBeskrevet i B. Ochsners bog.

1580 K Blichert, Kirstine (Frederiksen) Torvet 3NørresundbyBeskrevet i B. Ochsners bog. Litografi af Atelier på bagsiden og trykt 1898. Pladen opbevares.

1581 Axel Classensgade 3KjöbenhavnIkke beskrevet i B. Ochsners bog. ID245 og ID1310 er begge på samme adresse. Absolut holdbare Fotografier i alle Størrelser. Pladen opbevares. Portræt, Ægtepar,

1582 M Eisenhardt, Ad. (Adolf Ove Julius) Holsteingade / Rosengade 14Oddermedl. 1906Beskrevet i B. Ochsners bog. Portræt,

1583 Frk Hansen, S. (Sigrid L.) Store Torv 9AarhusBeskrevet i B. Ochsners bog.

1584 Hansen, P. P. ApenradeBeskrevet i B. Ochsners bog. Portræt,

1585 Mortensen, A. J. LangeskovBeskrevet i B. Ochsners bog.

1586 M Østergaard, John JebjergBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. portræt

1587 M Baltzersen, Kaj SaxkøbingBeskrevet i B. Ochsners bog. 1909-ca. 1919

1588 M Petersen, Johannes Kongens LyngbyBeskrevet i B. Ochsners bog. På basiden står: OBSERVERE: fotografering af Store og mindre Selskaber, Foreningsgrupper, Kjøretøjer, Malerier og Tegninger, Villaer og Værelser.- SPECIALITET: Copier og Forstørrelser efter ethvert nyt og ældre Portrait i correct og kunstret Udførelse. Portraiter i Farver. Moderate Priser.

1589 F Christensen & Henningsen Østerbrogade 41Københavnvar medl. 1897Beskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1896-ca. 1902.

1590 M Schumann, H. (Johan Hermann Engelhardt) Holm 579 (1)FlensburgBeskrevet i B. Ochsners bog. Lithograph og Photographbillede af Gustav Johansen, forhenværende dansk rigsdagsmand.

1591 Atelier Milano Nørrebrogade 175KøbenhavnIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Samme adresse som ID600

1592 13-03-1940 M Stahl, M. (Johan Wilhelm Martin) (K. Wieghorsts eftflg.) Ankerhus Søndergade 1AarhusBeskrevet i B. Ochsners bog. Prisbelønnet paa Landsudstillingen i Aarhus 1909. identisk med ID484. Bestilling paa Fotografering af Grupper, Værelser og Butikker modtages.- Ethvert gammelt Billede omfotograferes smukt og billigt i alle størrelser.- Moderne Forstørrelsesanstalt efter udenlandsk Mønster som tilfredsstiller enhver Fordring af det nyeste paa Fotografiens Omraade.- Denne plade opbevares for Efterbestillinger.899 Portræt,

1593 M Hansen, A. (Anders) Hennetved / Lindelse - LangelandBeskrevet i B. Ochsners bog. 1870erne. Udvandr. til USA i 1879. Pladen opbevares for Efterbestilling. Der Fotograferes bedst mellem 10 - 3. Portræt,

1594 M Hillebrandt, A. (Albert T. H.) Vesterbrogade 41KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1865- ca. 1868.

1595 Frk. Clausen, Nicoline LohalsBeskrevet i B. Ochsners bog. 1909 Børnebilleder, Portræt,

1596 Frk Krøll, L. (Laura Marianne) St. Hans Torv 3KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Hjemmestemplet på bagsiden.

1597 Rützou, Augusta Østerbrogade 50KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1897- ca. 1898.

1598 Dahl, M. Halvrimmen St.Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.

1599 Frk. Frelin, Ida VestergadeLemvigBlev medl. I 1893Beskrevet i B. Ochsners bog.

1600 M Andersen, J. SkibbyBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1891 - 1893

1601 Frk Kristensen Kristine (E.) Dronningensgade 2 / Klostervej 2 (5)OdenseBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Identisk med ID697. 1889 - 1893. Udbyder p. g. a. sygdom forretningen til salg april 1908. soldaterbillede, portræt,

1602 14-04-1932 M Crone. Joh. (Johan P. F.) Östergade 24KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1884 - 1888

1603 Centralatelieret (Tromholts Eftf.) Guldsmedegade 22AarhusIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1604 Central Atelieret JernbanegadeKjøgeIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1605 M Gedde, Carl von AlderslystSilkeborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Portræt, Brudepar,

1606 M Jensen, Chr. L. Tarm St.Beskrevet i B. Ochsners bog.

1607 M Baunsgaard, R. N. (Knud Nielsen) Ry St.blev medl. 1899Beskrevet i B. Ochsners bog under Knud Nielsen Baunsgaard på samme adresse.

1608 Atelier Moderne SilkeborgIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1609 M Jeppesen, Fr. (Frederik Julius) TarmBeskrevet i B. Ochsners bog. 1908.

1610 Wittendorf, K. SkjernIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1611 Ryis, F. SøndergadeSilkeborgIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1612 M Müller, Alfred Vesterbrogade 41KöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1910-1917 Portrætfotograf

1613 Atelier Heimdal (J. C. Pedersen) Drewsensvej 30SilkeborgBeskrevet i B. Ochsners bog. På bagsiden litografi af Juulsø med himmelbjerget i baggrunden.

1614 M Dinesen, E. (Emil Christian Laurentius) (Atelier CHIC) Sct. Hans TorvKjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

1615 M Hvilsted, J. L. (Jørgen Lindegaard) Smedegade 370HorsensBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger.

1616 M Specht, Andr. Holm 12FlensburgIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1617 M Jensen, P. (Povl) N. NebelBeskrevet i B. Ochsners bog.

1618 M Jacobsen, J. Brejninge pr BørkopBeskrevet i B. Ochsners bog. 1907ff

1619 Wiener Atelier Nørregade 20OdenseIkke beskrevet i B. Ochsners bog. På samme adresse er ID585 og ID127

1620 M Central Atelieret (E. Haagensen) AdelgadeHobroBeskrevet i B. Ochsners bog under Haagensen, E. . Er også beskrevet under fotografer i Hobro.

1621 Atelier Otto Vimmelskaftet 47 (over for Yorks Passage)KøbenhavnIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1622 M Hjort, Nicolai N. (Nielsen) RibeBeskrevet i B. Ochsners bog. 1865- ?. Efterbestillinger modtages. Fotograf og Maler

1623 M Wejsholt, Valfred Ved HovedbanenVordingborgBeskrevet i B. Ochsners bog under navnet: Weisholt, C. og Vejsholt, Valfred.

1624 21-06-1921 M Stochholm, P. (Peter Hansen) VardeBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger.

1625 M Andersen, P. ÆröeskjöbingBeskrevet i B. Ochsners bog.

1626 Dinsen, F. TorvetMiddelfartIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Formentlig identisk med ID127, ID877 og ID1074.

1627 M Sørensen, S. (Søren) VamdrupBeskrevet i B. Ochsners bog.

1628 M Pedersen, Chr. SvinningeIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1629 M Jensen, K. L. TarmBeskrevet i B. Ochsners bog.

1630 K Pedersen, Margrethe StoregadeVardeIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1631 K Christensen, M. (Marie Hansine Christine) Gothersgade 21/Falkoneralle 33KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Enkefrue. Ca.1910-ca. 1920. ID661, ID678 og ID874 er alle på samme adresse.

1632 K Sörensen, Karen Skjørping St.Beskrevet i B. Ochsners bog som Karin Sørensen. Ca. 1890-ca. 1895.

1633 29-10-1914 M Sørensen, Wilhelm StegeBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares (s. 800). 1905-1908. Se ID1258. portræt, børnebilleder, ægtepar, soldat,

1634 Frk Madsen, Clara TorvetStegeblev medl. 1899Beskrevet i B. Ochsners bog. 19.09.1876- ? .

1635 M Bech & Bach Losbygade 32KoldingBeskrevet i B. Ochsners bog. Se ID1082.

1636 ? Madsen, P. E. Præstø / KallehaveBeskrevet i B. Ochsners bog. Udendørs børneportræt, Portræt,

1637 M Abrahamsen, Charles (Adolph Ludvig) Bjerggade 17HelsingørBeskrevet i B. Ochsners bog.

1638 F Helsingørs Billedgalleri Stengade 60, ligefor RaadhusetHelsingørBeskrevet i B. Ochsners bog.

1639 14-04-1932 M Crone. Joh. (Johan P. F.) St. Kjøbmagergade 9KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Forretningen henflytter i November til Østergade 13, samme ejendom som Børre Lorenzen.

1640 23-02-1909 M Petersen, P. J. (jun. Peter Johannsen) ApenradeBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares til Efterbestilling.

1641 M Mortensen, M. C. (Martin Christoffer) FruestrædeSvendborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Foto fra 1865.

1642 28-07-1914 M Hassel, Joh. (Johan Christian Emil) Vesterbrogade 33KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1863-1864. Se ID1717 litografmor og barn, portræt,

1643 20-10-1918 M Jacobsen, J. (Jacob Sørensen) Ustrup pr. HorsensBeskrevet i B. Ochsners bog. Børneportræt,

1644 M Støckel, G. (Knud Gottlieb Constantin) (Hilmar Crones Efterf.) Vesterbrogade 56, VKjøbenhavnblev medl. 1866 i den fotografiske forenningBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 785). Anerkendelse for Duelighed og Snille på Bornholms Industriudstilling i Rønne 1881. Ateliet er beliggende ved jorden. Ved Efterbestillinger bedes Löbe No. Opgivet. portræt,

1645 M Andersen, K. A. (Kristen Albert) Adelgade 3SkanderborgBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 120). Copiering og Forstörring af alle Slags Portraitter indtil Legemsstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestilling. børnebillede

1646 M Schou, Anton (Peter) MogensgadeGrenaaBeskrevet i B. Ochsners bog.

1647 M Lansen, M. Gothersgade 83KøbenhavnIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1648 Jacobsen & Co Nörregade 55NyborgIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares.

1649 Atelier Felix Falkoneralle 57KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Ejedes ca. 1910 af A. F. Hansen.

1650 M Schiotz, Søstrene (Anna og Thyra Schiøtz) Eftf. Carl Offenberg Frederiksberg Alle 12KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Samtlige Plader fra Atelierets Grundlæggelse, 1892, opbevares fremdeles. Efter dette Kort udføres større Billeder indtil Legemsstørrelse. Portræt, Børnebilleder

1651 M Suhr, Anton (førhen Striegler?) Kongens Nytorv, Hj. Af lille Kongensgade No 1.KjöBenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1870-ca. 1875. På bagsiden står: Erindingstavle. Har tilsyneladende fået en anerkendelse i Odense 1865.

1652 Atelier Philadelphia Smallegade 16, HavehusetKøbenhavn FIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Fotografering på mørke dage og om aftenen ved elektrisk lys. Pladen opbevares. Se ID47, som er samme adresse.

1653 M Clark, Alexander Falkoneralle 57KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.Godth. 547

1654 M Nielsen, N.P. ( Niels Peder Nielsen Aagaard) Falkoneralle 33blev medl. 1895 ,var medl. 1897Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for efterbestilling. ID661, ID678 og ID874 er alle på samme adresse.

1655 Frue Jensen, Sextine ØstergadeRødbyblev medl. 1894Beskrevet i B. Ochsners bog. Ved Efterbestillinger bedes Navn og No. opgivet. portrætter, bager,

1656 M Usling, J. W. (Ussing, Johan Ludvig) RandersBeskrevet i B. Ochsners bog som Ussing, Johan Ludvig. portræt og dekorationsmaler samt fotograf

1657 M Walther, W. A. Borgergade 45, 3.SalKjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

1658 M Jacobsen, Chr. A. (Christian Andreas Gram Heide) Østergade 4 2. salKjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Cand. Pharm. Købmand, Apotheker

1659 27-10-1916 M Lønborg, Ad. (Christian Adolph Barfod) & Co. Söndergade 282NakskovBeskrevet i B. Ochsners bog. Den negative plade opbevares.

1660 06-08-1913 M Monberg, K. (Knud Valdemar) Bispensgade 12AalborgBeskrevet i B. Ochsners bog og Aalborgbogen 1967. Pladen opbevares for Efterbestilling.

1661 11-03-1944 M Løvstrøm. A. (Axel Jens) From Jernbanegade 3HjørringBeskrevet i B. Ochsners bog. Beskrevet i Aalborgbogen 1967. På basiden står: Til Erindring. Ved Efterbestillinger udbedes et Kort, Billedet kan forstørres til Legemsstørrelse.

1662 M Renard, G. (Gregorius) Klinke 355KielBeskrevet i B. Ochsners bog. portræt-,kunst- og porcelænsmaler, 1843 daguerreot

1663 09-07-1955 M Nielsen, Carl C. (Christian) (Løvstrøms Eftf.) Vinhusgade 8NæstvedBeskrevet i B. Ochsners bog.

1664 M Prytz, August (Frederik) Dæmningen 329, Klæstrups Gaard tætved BankenVeileBeskrevet i B. Ochsners bog. Efterbestillinger modtages. Ca. 1869-1871. fotograf

1665 M Engelhardt, Fritz (Zacharias Nachf.) Neustadt 172HusumIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Die Platte wird für Nachbestellungen aufbewahrt.

1666 M Zehngraf, C. A. (Christian Antoni) (Efterfølger) HobroBeskrevet i B. Ochsners bog. For Efterbestillinger No.. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Ålborgbogen 1967, s. 35-36. Børneportræt, Portræt,

1667 M Mörch, Christian KjöbenhavnIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Bog, Papir og Galanterihandel.

1668 24-12-1917 M Jörgensen, William ApenradeBeskrevet i B. Ochsners bog under navnet Jørgensen, Poul Georg Villiam. Pladen opbevares og Efterbestilling paa Portraitter skeer bedst ved at indsende foranstående Nummer tilligemed Navnet.

1669 M Westermann & Co, V. (Viggo) StoregadeApenradeBeskrevet i B. Ochsners bog.

1670 M Kaiser, Adolf Grosse Strasse 44, dem Kirchweg gegenüberApenradeBeskrevet i B. Ochsners bog.

1671 M Duus, J. Nachf. (H. Nedell) Grossestr. 41ApenradeBeskrevet i B. Ochsners bog. Ifølge B. Ochsners bog hedder efterfølgeren L. Lauritzen. Stempel på bagsiden om efterfølgeren. Die Platte bleibt für Nachbestellungen aufbewahrt.

1672 M Schipper, J. F. (Jürgen Friedrich) Storegade , Hjörnet ved KirkenApenradeBeskrevet i B. Ochsners bog. Glaspladen opbevares og Efterbestilling paa Portraiter skeer bedst ved at indsende foranstaaende nummer tilligemed Navnet. Har et billede af rådmand i Åbenrå Martin Bahnsen og hans kone Marie Dorothea Hansen, gift Bahnsen. Borgerskab i Aabenraa den 08-05-1841, han er søn af kræmmer Nicolai Christian Schipper og Wilhelmina Maria Catharina f. Jacobsen. Blev gift 11-10-1832 med Anna Catharina Bahnsen, som er søster til Martin Bahnsen. opr. Kunstdrejer og handelsmandbillede af rådmand i Åbenrå Martin Bahnsen og hans kone Marie Dorothea Hansen, gift Bahnsen

1673 Meyer, (B) ApenradeBeskrevet i B. Ochsners bog.

1674 Kier & Co., H. B. Grossestrasse 392HaderslebenBeskrevet i B. Ochsners bog.

1675 M Caprani, J. (Jens Jacobsen) Storegade 34AabenraaBeskrevet i B. Ochsners bog.

1676 M Unna, M. (Moritz), förhen Strieglers Atelier. Kongens Nytorv 17KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Förhen Strieglers Atelier. Har leveret billeder af Christian de Meza til Bog & Papirhandel i Flensborg. Portraitmaler og fotografbillede af General Christian de Meza (ca. 1860), Fr. VII stående,

1677 02-02-1908 M Find, (Peter) Theodor Nørregade 36Kjøbenhavnmedl. I 1865Beskrevet i B. Ochsners bog.

1678 M Voigt, H. (Hans) HillerødBeskrevet i B. Ochsners bog. billedskærer, kunstdrejer og fotograf

1679 Bachmann, W. (Vilhelm Frederik Emilius) Helsingörsgade (Kjöbmand Schjötts Gaard)HillerødBeskrevet i B. Ochsners bog.

1680 M Berthelsen, Ingvard SæbyBeskrevet i B. Ochsners bog. For Efterbestillinger opgives No..

1681 K Johansen, Johanne HinnerupBeskrevet i B. Ochsners bog.

1682 Frk Frederiksen, Jørgine lige for Chr. IX BroNykøbing F.Beskrevet i B. Ochsners bog.

1683 09-02-1928 M Hansen, (Ferdinand Peter Nicolai) St. Strandstræde 6KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger.

1684 24-12-1910 M Qvist, (Christian) Christensen Hobroopt. I 1900Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Portræt,

1685 Hansen, R. RingeB. Ochsner beskriver en uhrmager og fotograf ved samme navn, men i Vester Aaby. Uhrmager og fotograf

1686 M Bremer, Chr. F. M. SkaarupBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1911-ca. 1915.

1687 Frk Nielsen, Anna Torvet !0Beskrevet i B. Ochsners bog. 01-09-1918ff.

1688 M Aarup, Arnold St. Kjöbmagergade 4, 3.salKjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

1689 Frk Mogensen, Emilie (Lund Hansens Efterf.) Vestergade 7Odenseblev medl. 1898Beskrevet i B. Ochsners bog. 1896-ca. 1900. Pladen opbevares for Efterbestilling og Forstørrelse. Portræt,

1690 Frk Hummeluhre, M. (Marie) (Møllers Eftf.) LangegadeKjertemindeBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger.

1691 K Pedersen, Johanne Dræby St.Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.

1692 Petersen, J. Overgade 11Odenseblev medl. 1897, men er jan. 1899 ikke medl. Mere.Beskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1895-ca. 1899. Pladen opbevares for Efterbestilling. Fint litografi af to børn på bagsiden.

1693 Jacobsen, M. A. FrederiksborgBeskrevet i B. Ochsners bog.

1694 M Hansen, Johannes (Peter) Nørrebrogade 52KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog, men ikke på denne adresse. Se ID206 og ID207. Dette Billede kan faas i alle Störrelser. Ved Efterbestilling bedes et Billede indsendt. På basiden er stemplet: H. Urbans Efttflgr. Frederikssund. Søn af Joh. Hansen, Nexø.

1695 Jörgensen, (N.) P. (C.) Gothersgade 52KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1865-ca. 1870.

1696 Flarup, F. Grossestr. 75FlensburgBeskrevet i B. Ochsners bog.

1697 M Nielsen, Anton TranebjergSamsøBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 602). Pladen opbevares for Efterbestillinger. Litografi af atelieret på basiden. portræt, konfirmandinde,

1698 Lehmann & Holm (E. & Sophus H.) Frederiksberggade 19KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1888-ca. 1891.

1699 M Philipsen, Lauritz Kjøbmagergade 9 / Amagervej 44, Skraas for Sundby KirkeKjøbenhavn / AmagerBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Af dette Portrait kan bestandige Exemplarer i alle Störrelser indtil Legemsstörrelse erholdes. portræt,

1700 Rörbye, J. H. Barrit St.Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger.

1701 Frk. Stenberg, Amanda (Adda) (Central Atelieret) AdelgadeHobrovar medl. I slutningen af 1880erneBeskrevet i B. Ochsners (s. 777). Kopier og Forstörrelser efter ældre Billeder udføres smukt. Priserne moderate. Pladen opbevares. Præmieret på Industri og Landbrugsudstillingen i Nyborg 1884. Under medailen står præmieret 1894. portræt, børnebilleder,

1702 M Balle, L. (Laurits Lars Nicolai) BrogadenChristianssand / PorsgrundBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling.

1703 M Nielsen, N. & Poulsen, V. Store Vestergade 35AalborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Portræt

1704 Nielsen, P. Danmarksgade 5Fredericia & BrammindeBeskrevet i B. Ochsners bog.

1705 K Nielsen, Bertha Hvalsöpr. Hvalsö Stat.Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Specialitet: Stueinterieur ved Magniumslys.

1706 Lagercreutz, S. FrederiksstadIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Frederiksstad er beskrevet som Friedrichstadt i B. O?s. bog.

1707 Carstenn, Aug. Schlossgarten 2KielIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Prämiirt Flensburg. Für Nachbestellungen bleibt die Platte aufbewahrt.

1708 Atelier Cimbria VejleIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1709 Frk Lautrup, Augusta (Charlotte) AhlgadeKorsørblev sept. 1895 medl.Beskrevet i B. Ochsners bog.

1710 M Munch, Viktor StoregadeHasleIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1711 Kanberg, Ed. Lollfuss 118-120SchleswigIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Die Platte bleibt zum Nachbestellen reservirt. Vergröfserung nach jedem kleinen Bilde.

1712 25-12-1941 M Sivertsen. S. (Sofus Soltau) Vestergade 164eHasleBeskrevet i B. Ochsners bog. Har et billede med håndstemplet S. Sivertsen og 122. Exam. Pharm. 1877

1713 Andersen, Eugene AllingeIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Billedet kan forstörres paa Kul i alle Störrelser.

1714 M Jacobsen, H. P. AllingeBeskrevet i B. Ochsners bog.

1715 M Sundbøll, Ch. L. (Charles Leander) RønneBeskrevet i B. Ochsners bog.

1716 Hansen, H. Guldhøj ved RingeRingeBeskrevet i B. Ochsners bog. 1870erne. Uhrmager & FotografFamiliebillede

1717 M Hassel & Co., Joh. Vesterbrogade 41, Hotel BjörnsdalKjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Compagnon?en var Albert Schou. Se ID1642. (1872-1875)

1718 23-02-1927 M Nodermann, J. (Johan Theodor) Helsingborg och MalmöBeskrevet i B. Ochsners bog. Maler, skuespiller og fra 1863 fotograf

1719 M Lange`s Efterf., E. Østergade 24KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Se ID737, Diedrich.

1720 Notzfeldt Bredgade 4KøbenhavnIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1721 Kaiser & Madsen Præstegade 371KiertemindeBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Se ID1204.

1722 Atelier Adele Frederiksborggade 48KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Ca. 1895-1897.

1723 M Kisum, M. (Marius Christian) SöndergadeNakskovBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares.468

1724 Torvegades Fotografiske Atelier Lige over for M. P. LarsenRandersBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 817). Pladen opbevares for Efterbestillinger, portræt, børnebilleder,

1725 M Hansen, (Carl) Alfred Adelgade 17NystedBeskrevet i B. Ochsners bog.

1726 Frk. Schnack, Anna (forhen Martin Stahl) Rosengade 3SlagelseBeskrevet i B. Ochsners bog. På forsiden står: K. Wieghorst. (Se forklaring under Martin Stahl i B. Ochsners bog.

1727 M Hansen, Erik J. (Jørgen) HesselagerBeskrevet i B. Ochsners bog. Hans søn H. Andr. Hansen (ID1410) overtog atelieret i 1897/98. Copiering og Forstörring af alle Portraiter indtil Legemstörrelse. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Uhrmager og fotograf

1728 Frk Wallensbek, Petra Algade 98MiddelfartBeskrevet i B. Ochsners bog.

1729 M Middelhede, J. (Jens) StoholmBeskrevet i B. Ochsners bog. Fotograf og musiker

1730 Frankel, Andres (se Frænkel, Andreas ID1731) Beskrevet i B. Ochsners bog.

1731 21-06-1929 M Frænkel, Andreas (Frederik Christian) Kjøbmagergade 4KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Bagsiden overstemplet med Kjøbmagergade 4. På basiden står Andres Frankel, men ifølge B. Ochsner er navnet Andres Frænkel. fotograf og retouchør

1732 M Jansen, V. (se Iansen, V. ID624) Beskrevet i B. Ochsners bog.

1733 27-03-1912 M Stæhr, Emil Vesterbrogade 20KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Morbroder til Holger Drachmann. Fortrinsvis rejsende fotograf.

1734 Raaberg, P. (Peter Elkjær) Industrihotellet AlgadeNykjøbing Morsmedlem i 1906Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger.

1735 M Jensen, Elias Lemvig ST.Beskrevet i B. Ochsners bog. Malermester og fotograf

1736 Dynesen, J. A. BrønderslevBeskrevet i B. Ochsners bog.

1737 M Svendsen, Ch. (Charles) HasleBeskrevet i B. Ochsners bog. fotograf og detailhandlerBørnebillede, Portræt,

1738 Fotografiske Atelier, Det St. Kongensgade 26 i HavenKøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1870.

1739 Svendsen?s Efterf?s, V. E. Fotografi Atelier. (Johannes Petersen) Nörrebrogade 12KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Beg. Af 1870erne. Benyttedes af politiet til fotografering af sigtede. Löbe Nr. for fremtidige Bestillinger.

1740 K Pommerencke, Else (Birgitte) Thorshavnblev medl. Jan. 1892Beskrevet i B. Ochsners bog.

1741 M Ehlers, T. C. (Terkel Christensen GrydergadeRibeBeskrevet i B. Ochsners bog. Beg. Af 1860erne. Kunstdrejer og fotograf

1742 Landsperg, F. E. Vesterbrogade 41KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger.

1743 Färber, C. Prinzessinstrasse, NenwerkRendsburgIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Die Platte bleibt zum Nachbestellen aufbewahrt.

1744 Hansen, J. LerbekIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1745 M Condil, Carl Martin Clausen Frederiksberggade 14KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog.

1746 M Meyer, Ludv. W. (Wilhelm) Gothersgade 30, ligefor Regnegade (83, ligefor Rosenborg Bröndanstalt)Kjøbenhavn K.Beskrevet i B. Ochsners bog. Copier efter ethvert selv nok saa gammelt Billede udföres billigst. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Gothersgade 30, ca. 1887-ca. 1890. Gothersgade 83, ca. 1890-ca. 1891.

1747 M Ellegaard, (Carl Viggo) V. Jacobsen (se ID423) Nørrebrogade 14København N.blev jan./febr. 1899 medl.Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling. Forstörrelser indtil Legemsstörrelse. Ved Eftebestilling bedes No. Opgivet.

1748 17-01-1900 M Selmer, Marcus BergenÆresmedlemBeskrevet i B. Ochsner bog. Marcus Selmer 1819-1900 Biografi/historikk: Født i Randers 06.10.1819, død i Bergen 18.01.1900. Sønn av kjøbmann Jacob S. og Vibeke Margrete Hee, gift 19.4.1859 med Ellen Margrethe Rohde, datter av hattemakermester Johan H. R. og Anne Johanne Schnell. 10 barn. Cand. pharm. 1838, bestyrte først apotek i Randers fra 1842. I 1852 kom han, etter først å ha praktisert som daguerreotypist i Stavanger, på "kort gjennomreise" til Bergen, hvor han slo seg ned for resten av livet som daguerreotypist og fotograf. Reiste meget rundt i Norge den første tiden og fotograferte landskapsbilder som ble solgt gjennom bokhandlerne. Meget anerkjent som landskaps- og portrettfotograf. I 1872 utga han "Catalog over Fotografier af Norske Nationaldragter, Landskaber og Stereoskopbilleder. Efter Naturen optagne af M. Selmer i Bergen". Etter 1880 oversatte han og utga W. W. Majorkiewics bok "Publikum i Fotografens Atelier. En Anvisning til hvorledes man skal vælge sin Klædning og forholde sig, forat erholde et godt og smukt Portrait". Han ble kgl. Hoff-fotograf i 1880. Etterhvert la han landskapsfotograferingen på hyllen og ble Bergens ledende portrettfotograf, fotograferte bl.a. Bjørnson i 1857. Dessverre ble platearkivet ødelagt ved hans død, og ingen av hans to sønner som også var fotografer, overtok firmaet. Ærespriser i London 1862, Stockholm 1866, Paris 1867, København 1872 og Wien 1873. Æresmedlem av Dansk Fotografisk Forening og Société Francaise de Photographie, hvor han hadde vært medlem fra 1859. Virkested: 1852-1900: Bergen 1863: Valdres 1852: Stavanger;Øvre Strandgate 16 Kilder: Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980 Sollied, Ragna, Susanne Bonge og Per Jonas Nordhagen: Photograf M. Selmers Bergensbilleder, 1974 Sollied, Ragna: Eldre bergenske fotografer, 1967 Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990 Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985 Skorgvik, Kjell: Sunnmøre og sunnmøringer fotografert av Marcus Selmer i 1850 og -60 årene, Tidsskrift for Sunnmøre historielag , 1986 Dagbladet 28.10.1992 Erlandsen, Roger S.: Skrankar fototeknikken sette for fotografane 1849-72. Nordisk Fotohistorisk Symposium 1980 Erlandsen, Roger S.: Frå kunstnar til handverkar. Fotografene i Bergen 1840-65. Hovudfagsoppgåve i historie. Universitetet i Bergen, 1982 Erlandsen, Roger S.: Det fotografiske visittkortet. Syn og Segn, 1-2/1988 Erlandsen, Roger S.: Maleri og fotografi i norsk kunst rundt 1860. Skandinavisk kunst og fotografi. Munch-Museets skrifter 4, 1988 Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg for hullet! Om fotografiens første hundre år i Norge - 1839-1940, Forlaget Inter-View, 2000 Henriksen, Egil: Fra kuriositet til etablert håndverk. Fotografiets historie i Stavanger til 1880-årene. Stavanger Museums årbok 1992 Tønsbergs Blad 23.10.1992 Anderssson, Espen B.: Det eldste fotografi av Bergen, Gamle Bergen, Årbok for Gamle Bergen Museum, 1982 Norske fotosamlinger, 1989 Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997 Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog. Oslo Kunstforening, 1989 Nasjonalitet: Norge Cand. Pharmaciæ 1838

1749 Killendahl & Asmussen Ahlgade 13HolbækBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1920.

1750 28-09-1919 M Orth, Emil (Cordius Heinrich) St. Strandstræde 6KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Etableret som fotograf i 1863. figurmaler/landskabsmaler/fotografbillede af fru Sarah Orth f. Haynes.

1751 Frölich, Martin Norder Hofenden 9FlensburgIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Photographisches Kunst-Institut.

1752 Petersen & Vogelsang Kongensgade 14EsbjergBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Ca. 1897-1899.

1753 Frk Laasby, Birgitte BrandeBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1912.

1754 Petersen, J. F. (Atelier Norden) LübeckIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1755 06-04-1932 M Paetz`s Eftf.,Harald (Harry Paetz) Bredgade 35KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Se ID302. børnebilleder

1756 M Thiesen, V. (Valdemar) Gjerritsgade 26SvendborgBeskrevet i B. Ochsners bog.

1757 M Billström, Georg Holstenstr. 22KielIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1758 K Hartvig, Eva Frederiksborggade 36KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares.Byen 3645

1759 M Schultz, C. (Carl August Frederik) Söndergade 44HorsensBeskrevet i B. Ochsners bog. Borgerskab som fotograf i Horsens 01-04-1903.

1760 Fjelrad & Co, M. Amagertorv 17KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1886- ca. 1888.

1761 Pedersen, P. Bentsen Kingosgade 5, 3.Kjøbenhavn VIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Navn og adresse er stemplet på bagsiden. Portræt,

1762 M Bröndum (Anders Anthon Villiam) SkiernBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. jernbanefunktionær

1763 M Hansen, (Thorkil) Nicolai Kongegade 14NyborgBeskrevet i B. Ochsners bog.

1764 Frk Mortensen, Katrine Torvet 2HorsensBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Billeder forstørres.

1765 M Varnaa, P. (Peter Christian Andersen) (Niels Brydes Eftf.) Langgade 7NyköbingBeskrevet i B. Ochsners bog. fotograf og konservator

1766 Madsen, Fr. (Frederik SöllestedBeskrevet i B. Ochsners bog.

1767 17-09-1923 M Franzen, Christian (Nissen) Vimmelskaftet 38KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Etabl. Ca. 1888. telegrafist, senere fotograf

1768 M Wohlert, Chr. (Christian Frederik Bagger) Söndergade 42HorsensBeskrevet i B. Ochsners bog. Borgerskab som fotograf i Horsen 26-01-1906,

1769 Kindermann, C. LübeckIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1770 M Ohlsson, Ewald (Atelier Moderne) Gravensgade 15AalborgBeskrevet i B. Ochsners bog, men under et andet fornavn. I Aalborgbogen er navnet Evald beskrevet.

1771 Hirger, H. am Damm 251 ASchleswigIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Soldaterbillede.

1772 M Schnittger, C. N. (Christian Nikolaus) SchleswigBeskrevet i B. Ochsners bog. Die Platte bleibt zum Nachbestellen aufbewahrt. opr. Lysestøber, senere fotograf

1773 Eilmann, H. Angelburger-Str. 645FlensburgBeskrevet i B. Ochsners bog. Die Originalplatte ist für Nachbestellungen aufbewahrt. Fremstillede visitkortfoto i 1860erne. Photograph

1774 Hansen, P. (Peder) StegeBeskrevet i B. Ochsners bog.

1775 K Hansen, Maren RömöIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares.

1776 M Lauritzen, W. (Vilhelm Frederik) (Andersens Eftf.) LanggadeNyköbingvar medl. fra 1880Beskrevet i B. Ochsners bog. På billedets bagside står W, men i B. O. står V. Spicialitet: Kulfotografier samt Forstörrelser af enhver Art. Pladen opbevares. Ligeledes opbevares for Efterbestilling alle Plader tagne af D. Herrer Andersen og J. B. Sidenius fra 1865 til Dato. mor og barn, portræt,

1777 26-05-1909 M Bryndum, A. (Andreas Bernhard) KallundborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Cand. pharmbillede af Johanne Hammer født Jørgensen.

1778 M Kröger, Hans Holm 12FlensburgIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Die Platte bleibt für Nachbestellungen und Vergrösserungen aufbewahrt.

1779 West, (P.) E. (Aug. Prütz Efterfölger) Amagertorv 4KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1866-ca. 1869.

1780 M Allin, Joseph (Fred. Eckardts Eftfl.) Søndergade 23-25AarhusBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. 1907-1919.

1781 Pryh, August (fejllitograferet for: Prytz, August) KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger.

1782 Kaatmann, H. F. Dybböl (Düppel)SönderborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Slutningen af 1860erne. topografiske billeder (mindesmærke og en mølle)

1783 M Jørgensen, (Jens) Nørregade 16VejleBeskrevet i B. Ochsners bog.

1784 Jørgensen, Johannes W. Søndergade 42HorsensBeskrevet i B. Ochsners bog. Portræt,

1785 Paulsen, V. StoregadeAabenraaIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1786 K Hartmann?s Eftf., L. (Budtz & Co., Marie) Gothersgade 11Kjøbenhavn1890beskrevet i B. Ochsners bog. Kompagnonen var frøken M. Matheson, sammen med hvem Marie Budtz i feb. 1890 blev medl. Af Da. Fot. Foren..

1787 Madsen, J. P. Hj. Af Nörregade og Dyrekjöb 6, 4 SalKjöbenhavnIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1788 02-08-1915 M Riis, Charles (Konrad) Vesterbrogade 20KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling.

1789 M Rasmussen, J. (A. Jens) Amagerbro 44 / Amagerbrogade 19Kjöbenhavn CBeskrevet i B. Ochsners bog.Pladen opbevares for Efterbestillinger. 1888-1892. portræt, bedstemor og barnebarn, konfirmand,

1790 M Pedersen, C. (Christen) VejlegadeNakskovBeskrevet i B. Ochsners bog. Flyttede 1896 til Nakskov, hvor han senere kaldte sig C. Petersen. Se ID407. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Ved Efterbestilling bedes opgivet No.. Portræt,

1791 M Kreutzfeldt, A. (Adolf Heinrich) (vorm. Adolf Kaiser) Grossestr. 44ApenradeBeskrevet i B. Ochsners bog. Se ID1485. Die Platte bleibt für Nachbestellungen aufbewahrt. Vergrösserungen können von jedem Bilde angefertigt werden.

1792 11-07-1910 M Jeppesen, A. (Adolf) Skolegade eller Nörre VestergadeHolstebroBeskrevet i B. Ochsners bog. Ved Efterbestillinger bedes opgivet No.. Absolut Holdbarhed garanteres. Se ID676. Har et billede af en ukendt gård.

1793 K Christensen, Sine LemIkke beskrevet i B. Ochsners bog. børneportrætter, kvindeportræt m. hund,

1794 31-05-1973 M Povlsen, Hans P. B. (Peter Børresen) VinderupBeskrevet i B. Ochsners bog. 1907-1912 fotograf og forfatter, senere kommunelærer

1795 M Dahlgaard, I. C. (Ivar Christensen) Kjellerupblev medl. Sept. 1892Beskrevet i B. Ochsners bog. Ved Efterbestillinger bedes opgivet No.. Kalder sig 1901 fisker, fhv. fotograf.

1796 Knudsen, P. Söndergade 42HorsensIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Der er registreret 5 andre fotografer på denne adresse, se ID594, ID1784, ID637, ID1796 og ID1768. Pladen opbevares for Efterbestilling. Portræt

1797 Jacobsen, J. GedvedHorsensIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Portræt,

1798 K Lorenzen, Nanna HaverslevIkke beskrevet i B. Ochsners bog, men muligvis den samme som den Lorenzen, Nanna, fra København, beskrevet i B. O..

1799 K Christiansen, Christine SandvedIkke beskrevet i B. Ochsners bog

1800 Frk. Møller, Karen MørkøvBeskrevet i B. Ochsners bog.

1801 M Hansen, Julius Hyllinge St.Ikke beskrevet i B. Ochsners bog.

1802 M Wohlert, Chr. (Christian Frederik Bagger) DanmarksgadeHolstebroBeskrevet i B. Ochsners bog. Borgerskab som fotograf i Horsen 26-01-1906,

1803 Photogr. Atelier Duburg-WaldstrasseFlensburgIkke beskrevet i B. Ochsnes bog.

1804 M Rasmussen, Johannes SærslevBeskrevet i B. Ochsners bog.

1805 Monty`s Eftfg. (se ID381 Nielsen N. P.) Gothersgade 11se ID381

1806 M Hauerslev, Johannes (Breiners Eftf.) Østerbrogade 27Kjøbenhavn Øblev medl. Nov. 1887Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling. Efter dette Billede kan leveres Fotografier indtil Legemsstørrelse. Grundlagt 1860. Se ID128 fotograf Dresler på samme adresse og Breiners Eftf. ?

1807 M Brostrøm, P. (Per) Vestergade 52OdenseBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1893. Copiering og Forstørring af alle slags Billeder. Ved Efterbestilling opgives No..

1808 26-08-1917 M Olsens Fotografiske Etablissement (stemplet på bagsiden) Studiestræde 17Kjøbenhavn KBeskrevet i B. Ochsners bog. Antagelig snedkermester Ferdinand Olsen.

1809 M Burcharth, Carl (Estrup) Torvet 10AssensBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Chr. Jørgensens Eftfl., se ID278. Haarby

1810 M Demant, J. Nykjöbing paa MorsBeskrevet i B. Ochsners bog. 1878. Pladerne opbevares for Efterbestilling Portræt,

1811 M Gleerup, J. (Jørgen Eriksen)(9) TorvetHorsensBeskrevet i B. Ochsners bog.

1812 M Olsen, Lauritz Østergade 13Fredericia / Kjöbenhavnblev medl. 1866Beskrevet i B. Ochsners bog. Fre. 1863-1864. Kbh. 1890-1893. Prismedaille Stockholm 1866. Fra Kl. 10 til 3 photograferes bedst. Glaspladen opbevares og efter samme kan bestilles Billeder paany. Specialitet: Øjebliksfotografering af Börn. Se ID275. Efter dette Kort faas forstörrede Billeder indtil Legemsstörrelse. portræt, børnebilleder,

1813 M Jensen, H. M. C. (Hansen Magnus Carl) SilkeborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Basiden er håndstemplet og mærket med nr. 3. Tog ca. 1908 navneforandring til Ansø.

1814 M Bruun, E. G. (Emil Georg) NytorvNakskovBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 195). Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt,

1815 Olsen, H. P. (Hans Peter) LanggadeNykjøbing F.Beskrevet i B. Ochsners bog. Konfirmandinde

1816 Hansen, Georg, Jun. (Carl Georg Hansen) Bredgade 22Kjøbenhavn K.Beskrevet i B. Ochsners bog. Georg E. Hansens søn.

1817 Atelier Primus Nørrebrogade 14KjøbenhavnIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Elegant og holdbar udførelse. Pladen opbevares. NYT: Naar en eller flere Voxne bestiller 12 Visitkort til 5 Kroner eller 12 Cabinetkort til 10 Kroner fotograferes et Barn eller Børn gratis eller faar et stort kunstnerisk Billede gratis. portræt, børnebillede,

1818 Jacobsen, A. Kongegade 22NyborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Bestillinger modtages ved Opgivelse af No..

1819 M Crone, Joh. & Schnitger Østergade 24Beskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1888 - Ca. 1897. Joh. P. F. / R. V. .Udst. i København i 1888. Lieutenant og fotograf

1820 09-04-1938 M Hansen, H. (Hans) HammelBeskrevet i B. Ochsners bog. Se også Hansen & Bryde.

1821 Holm, Julius C. (E. Rye & Co`s Efterfølger) Østergade 52KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Holm emigrerede til USA.

1822 M Hansen, Alf. (Alfred Ove) Bredgade 22KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1909-ca. 1914. 1907-1908 i Seydisfjördur, Island.

1823 M Binau, Chr. (P. Chr. H.) ÖstergadeRandersBeskrevet i B. Ochsners bog. Slutningen af 1860erne. Har et billede af Toldassistent M. A. Nielsen, 46aar. Har et billede af Toldassistent M. A. Nielsen, 46aar.

1824 29-05-1905 M Dokkedael, J. H. (Johan Henrik) Nytorv 476Aalborgblev medl. 1891Beskrevet i B. Ochsners bog og Aalborg-bogen 1967, s. 30-31. Da Pladen opbevares, Kunne flere Billeder erholdes, naar ovenstaaende Nr. opgives. Vævemester og fotograf

1825 Lambertsen, E. P. SahlBjerringbro (Bjerteingero)Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger.

1826 M Meier, F. (Friderich Christian Benjamin) St. Anna Plads Nr. 18 (Skraas for Amaliegade)I Kjöbenhavnoptaget i Den fotogr. Foren. 1866Beskrevet i B. Ochsners bog. En etiket på bagsiden med navn og adresse fra ca. 1866. Uddannet boghandler

1827 Revsbech, A. Birkerødblev medl. Jan./febr. 1897Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Fotograf

1828 21-12-1949 M Christiansen, N. (Hans Peter Niels) AxeltorvNæstvedBeskrevet i B. Ochsners bog. Smukt udførte holdbare Billeder i alle Störrelser til moderate Priser, særlig for Cabinet og store Billeder. Ved Efterbestillinger bedes opgivet Navn og No.. På bagsiden et fint litografi af formentlig Axeltorv. Se ID109. Sandvedportræt

1829 13-08-1912 M Bruun, Harald (Albert) Alleen ved KirkegaardenRibeBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 195). Litografi af Ribe domkirke på bagsiden. Se ID1007, som overtager ateliet. Malermester og fotografportræt,

1830 M Atelier Moderne (ved P. Schuchardt (Jens Peter Norsted)) Kongensgade 32EsbjergBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling. Se ID549. portræt

1831 Jacobsen & Comp. J. RøddingIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares til Efterbestilling. portræt

1832 M Stephansen, Brödr. (tidligere J. C. Jacobsen) RöddingBeskrevet i B. Ochsners bog. Kopering og Forstörring af alle Slags Billeder. Pladen opbevares for Efterbestilling. Fotographisk Forretning. På basiden litogr. af eksteriør af huset. Portræt,

1833 M Jansen, Karl Gjerritzgade 42 (Hjørnet ved Korsgade)SvendborgBeskrevet i B. Ochsners bog. Fotografisk Atelier for Øjebliksbilleder. Portraitter, Grupper, Landskaber etc. udføres. Ligesom Forstørrelser fra Visitkort til Legemstørrelse. Glem ikke: 6-9 Maaneders alderen.

1834 Søltoft, D. StenstrupIkke beskrevet i B. Ochsners bog. portræt

1835 K Pedersen, Kirstine Brørup ST.Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Familiebillede,

1836 M Schmidt, N. J. (Nis Jørgensen) Sønderborg / Sonderburg und NorburgBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Forstörrelse efter ethvert Billede ind til Legemsstørrelse. Fotograf og musikerÆgtepar, Børnebilleder,

1837 M Westphal, Vald. StoregadeStegeBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Møens Fotografiske Atelier.9 Portræt,

1838 M Clausen, C. (Carl Martin) LohalsBeskrevet i B. Ochsners bog, men på en adresse i Kbh. Formentlig broder til Nicoline Clausen, se ID1595. Tog navneforandring til Condil. Pladen opbevares. Portræt,

1839 04-01-1901 M Hansen, P. (Peter) Kallundborgblev medl. sept. 1896Beskrevet i B. Ochsners bog. GlarmesterPortræt,

1840 M Traberg, Chr. RudkøbingBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1916. Konfirmand, soldat, børnebilleder,

1841 Sørensen, Frans Østergade 99Mariboblev medl. Sept. / okt. 1898Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Kaptajn, fotografUng pige,

1842 Frk. Larsen, K. (Kirstine) Sønder BorkBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1915-ca. 1920. Ernærede sig tillige med håndarbejde. Portræt, Brudepar,

1843 Frk. Andreasen, Helga SorøBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1907. Se også Atelier Heimdal. Mor og barn,

1844 K Hansen, Anna KannikegadeGrenaaBeskrevet i B. Ochsners bog. 1908. G. med fotograf Mylius Hansen. G. ca. 1915 m. ingeniør Jørgen M. C. Hansen, f. 27-12-1889. Navneforandring ca. 1920 til Vejlfeldt. Portræt

1845 Frk. Vester, K. (Kristine) Torvet, KannikestrædeGrenaaBeskrevet i B. Ochsners bog. Datter af Carl Gerhard Petersen Vester. Ca. 1906. børnebilleder, portræt,

1846 Larsen, Rudolf GrenaaBeskrevet i B. Ochsners bog. 1917-1923. F.1891-1974. Søn af fotograf R. K. Larsen, i lære hos denne samt i Randers og Tyskland. 1915 ansat i Skjern Børnebillede

1847 Brendstrup, I. eller J. NystedIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Udendørsportræt

1848 Christianshavn Konkurrence Atelier Lille Torvegade 7KøbenhavnIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Samme adresse som ID457. Pladen opbevares. Børneportræt

1849 Hansen, C. W. St. Kongensgade 83KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1863-1865. Soldaterbillede

1850 Weiergang, Chr. Sankt Peters Gade 16SlagelseBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1919 Ægtepar,

1851 M Christensen, C. (Carl Anthon) FakkegravBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1906 Kunstmaler og fotografPortræt,

1852 23-07-1919 M Danielsen, J. (Jens Johan) Tjørnelunde pr.SlagelseBeskrevet i B. Ochsners bog. Portræt,

1853 Frk. Blach, Magda (Johanne) HolbækBeskrevet i B. Ochsners bog. Jernbane Atelieret. 1ste Rangs Atelier. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Ægtepar,

1854 Frk. Mølsted, Margrethe TorvetNørresundbyBeskrevet i B. Ochsners bog. Mor og barn,

1855 Lynge, N. A. Nykjöbing M.Beskrevet i B. Ochsners bog. Löbe No. for fremtidige Bestillinger. Ca. 1865. Portræt,

1856 M Pedersen, (Jens) Christian Mathildevej 20Frederiksberg, KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Specialitet: Friluftsfotografering. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Ca. 1890-ca. 1894. Mor og barn,

1857 18-05-1951 M Pedersen, Chr. (Christian Marius) (Carl Brandts Eftf.) Østergade 19Assensblev medl. April/maj 1898Beskrevet i B. Ochsners bog. April 1916-okt. 1919. Se ID409. Soldaterbillede,

1858 K Mogensen, Bolette RødbyBeskrevet i B. Ochsners bog. Etabeleret før 1872. I Rødby Avis 21-08-1872 averterer hun at atelieret ved en flink medhjælpers bistand atter er åbent. Portræt af 2 herrer,

1859 09-12-1944 M Johannsen, Albert (Gustav Thomas Jørn) ClemensborgAarhusBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1903. Portræt

1860 M Strøm, R. (Rudolph Carl) Bredgade 20KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Atelieret er ved Jorden. Portræt,

1861 Szacinski, K. (Kasimir) Kirkestrædet 5KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling. Polen Frankrig. Virksom i Norge 1875-1879. Broder til L. Szacinski, Christiania. Se ID1541. Portræt

1862 M Schou, A. T. (Albert Thorvald) FjordgadenNykjöbing p. M.blev medl. Jan. / feb. 1900Beskrevet i B. Ochsners bog. Efterbestillinger modtages ved Opgivelse af Navn. Har formentlig overtaget N. A. Lynges (ID1855) forretning. Har visitkortbilleder med N. A. Lynges navn overskrevet med A. T. Schou. Et enkelt billed med lit. Af "Niepce. Daguerre. Talbot" på basiden er overskrevet med blæk "A. T. Schou, Nykjøbing M.". Ca. 1883-1887. Portræt, Børnebilleder,

1863 M Schou, A. T. (Albert Thorvald) Storegade 34ApenradeBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1880. Pladen opbevares. Se ID1862 Portræt

1864 Balleby, L. Laurberg Thorsø St.Ikke beskrevet i B. Ochsners bog. portræt, børnebilleder,

1865 Søndergaard Søndergade 15HorsensIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Portræt

1866 Atelier du Nord (ved P. Olsen) Nørrebrogade 175Kjøbenhavn L.Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Konfirmandinde,

1867 Frue Larsen, Augusta AlgadeNibeBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1912. Konfirmand,

1868 Thaarup & Nielsen Gothersgade 21, Hj. af GrønnegadeKjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. 1890 til ca. 1893. MarinerfotografSoldaterbillede

1869 Häger, Theodor GrabenHaderslebenBeskrevet i B. Ochsners bog. Børnebillede,

1870 07-04-1973 M Rudolph, Carl (Niclaus) Apothekerstr. 310HaderslebenBeskrevet i B. Ochsners bog. Børnebilleder,

1871 M Barby, H. H. Allegade 24Frederiksberg Ægtepar,

1872 Enkefrue Hansen, Chr. J. SlangerupBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1908. Ægtepar,

1873 M Dall, Viggo Nørregade 2SkanderborgIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Portræt

1874 Frk Jørgensen, C. (Caroline) ØrstedBeskrevet i B. Ochsners bog. Portræt

1875 Frk. Jensen, Dagmar SkelundBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1910. Nr. for Efterbestillinger. Portræt

1876 K Larsen, Johanne Brørup / Nykøbing MBeskrevet i B. Ochsners bog. Portræt,

1877 M Jensen, P. (Povl Christian) Torning pr. KjellerupBeskrevet i B. Ochsners bog. Gift ca. 1900 med fotograf Marie Nielsen (10-07-1871). Børnebillede,

1878 Bjergegades Atelier HelsingörBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestillinger. Schaumburg, Jens Peter Conrad Eegholm åbnede ateliet 23-08-1887. Se ID461. Portræt,

1879 K Jensen, Rosa Bjært ST.Beskrevet i B. Ochsners bog. 1915. Tillige virksom på Skamlingsbanken (sommerfilial). Datter af købmand Christin Jensen og hustru Sextine. Portræt

1880 M Christensen, Jens F. Vimmelskaftet 30KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners. Ca. 1864 - ca. 1865. familieportræt

1881 23-08-1925 M Philipsen, Lauritz Carl Constantin (Atelier Moderne) Kjøbmagergade 12Kjøbenhavnblev medl. Feb. / marts 1897Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares for Efterbestilling. Efter dette billede kan leveres fotografier indtil Legemsstørrelse. 1896-1898. Se ID1358. portræt,

1882 M Milling, Henrik Christian Krag AxeltorvetNestvedBeskrevet i B. Ochsners bog. Var fotograf fra den 12-01-1864 til 19-02-1870. Milling, Henrik (1835-1880) Han blev født 20. Februar 1835 paa Proprietærgaarden "Frederikshøj" i Svenstrup Sogn (Aalborg Amt) som tilhørte hans Fader, der imidlertid var død før Sønnens Fødsel. Han lærte Farmacien paa Svane-Apoteket i Aalborg fra 1849, tog farmaceutisk Medhjælpereksamen 1854 og Kandidateksamen 1857. 12. Januar 1864 etablerede han sig som Fotograf i Købmand H. A. Hansens Gaard paa Axeltorvet i Næstved (senere Chr. Satterups Gaard). Han stiftede en Gæld paa 165 Rdl. For Anskaffelse af Møbler til Atelieret, en Gæld som han dog hurtigt fik afdraget. - Foruden Fotografier leverede han Albums samt "et smukt Udvalg af Rammer til Visitkort", og da han var i Besiddelse af "ganske udmærkede Maskiner", og da hans Atelier desuden "i enhver Henseende var udstyret saa complet som vel muligt", mente han sig i Stand til at tilfredsstille enhver billig Fordring, som maatte blive stillet til ham. Milling var Medunderskriver af den af 6 NæstvedFotografer den 1. Aug. 1865 offentliggjorte fælles Priskurant. I September 1869 underrettede han sine ærede Kunder om, "at jeg efter min Helbredelse atter befatter mig med Alt til Fotografien henhørende." Atelieret synes saaledes at have været lukket en Tid paa. Grund af Ejerens Sygdom. Milling var en Mand, der havde mange Jern i Ilden. Fra 1. Juli 1865 var han Kollektør for Klasselotteriet, ligesom han ogsaa. Tid efter anden havde Kollektion for andre Lotterier. 1 1865 og 67 havde han oprettet et Kontor for Undersøgelse af Flæsk for Trikiner, og i Juli 1868 aabnede han ved sin Bolig paa Axeltorvet et Udsalg af Brød "af renset Rug efter den i den senere Tid i Kjøbenhavn indførte anerkjendte Methode". Endelig blev han 1. Februar 1869 Agent for Næstved og Omegn for Livsforsikringsanstalten "Imperiale" i Paris. 19. Febr. 1870 ophørte han som Fotograf, og Atelieret blev nedlagt. Trikin-Kontoret og Brødudsalget var sikkert paa dette Tidspunkt allerede lukkede, og mon ikke Forsikringsanstalten i Paris havde indstillet Virksomheden under den fransk-tyske Krig? Han flyttede derefter med sin Lotterikollektion til Købmagergade, hvor han desuden startede Mineralvandfabriken "Fortuna", som han drev til sin Død den 29. April 1880. Han var ugift. Kilde: Arnholtz, Svend: Gamle Næstved Fotografer Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1954 Cand. farm. FotografPortræt,

1883 Olsen & Thomsen ChristianiaBeskrevet i B. Ochsners bog. Se ID1350. Ca. 1865. Portræt

1884 M Jensen, Harald Fr. Vimmelskaftet 30KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1869- ca. 1870. Boghandler, fotograf, bogholder og kassererPortræt,

1885 M Völcker, F. W. (Frederik Wilhelm) Norgesgade (Bredgade) 20KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog. 1862-1866. Portrætmaler, daguerretypist, fotografPortræt,

1886 M Hansen, J. Vordingborgblev medl. Sept. 1896Beskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1890erne. Forstørrelser efter nye og ældre Billeder leveres indtil Legemsstørrelse. Ved Efterbestilling bedes Navn og Nr. opgivet. Portræt

1887 M Mørck, Cormontan Verner I. C. Faxe / StorehedingeBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1864. Portræt,

1888 Atelier Empire (ved Gollmann & Hansen) Amagertorv 17Kjøbenhavn KBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 133). Ca. 1904- ca. 1906. Præmier i Paris 1890, Malmø 1896 og Berlin 1897. Se også Gollmann & Hansen (s. 308). Fotografering paa mörke dage og om aftenen ved elektrisk lys.17528. Y portræt.

1889 Barsøe, P. J. Aalborggade 10, 4salKjøbenhavn ØIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Navn og prisliste stemplet på bagsiden. Børnebillede,

1890 M Rasmussen, J. (A. Jens) (Schumanns Efterfølger) Gjerritsgade 25SvendborgBeskrevet i B. Ochsners bog. 1871-1876. portræt,

1891 M Olsen, Hans Fakse LadepladsBeskrevet i B. Ochsners bog. I B. O. s bog beskrevet Faxe Ladeplads. Ca. 1907 - ca. 1918. portræt

1892 15-06-1975 M Rasmussen, Christian Mathæus Jernbanegade 3HjørringBeskrevet i B. Ochsners bog. Borgerskab som fotograf i Hjørring 19-06-1922. portræt

1893 Frk. Jungersen, Johanne Jernbanegade 3Hjørringblev medl. marts 1895Beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. 1894-1896. konfirmand,

1894 Michelsen, A. Lügumkloster & ScherrebekBeskrevet i B. Ochsners bog. portræt,

1895 Frk. Olsen, (Karen) Marie HavndalBeskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Billeder forstørres indtilnLegemsstørrelse. portræt

1896 M Raahede, Søren HurupIkke beskrevet i B. Ochsners bog. bøenebillede, landarbejdere på høstarbejde,

1897 M Nicolaisen, Anton Gjettrup pr. VestervigBeskrevet i B. Ochsners bog. Glaspladen opbevares til Efterbestillinger efter medfølgende Nummer. Født ca. 1854. oprindelig fisker, selvlært fotograf.portræt,

1898 K Jensen, Jane & Nielsen, Marie HvidbjergIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Pladen opbevares. Forstørrelser af gamle og nye Billeder udføres indtil Legemsstørrelse. børnebillede,

1899 Nørgaard, P. N. BrønderslevBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1902. portræt,

1900 M Dinsen, Carl (Andreas) Lindelse / LangelandBeskrevet i B. Ochsners bog. Alle plader opbevares. portræt,

1901 M Nielsen, Valdemar SproveIkke beskrevet i B. Ochsners bog i denne by, men der er flere fotografer med dette navn. barneportræt

1902 Wohlert & Dombernowsky Söndergade 42HoesensBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1906 - 1911. portræt,

1903 M Mikkelsen, M. P. (Mikkel Peder) SolglimtLi ndelse pr Rudkø bing / OtterupBeskrevet i B. Ochsners bog. Nyborg, Lindelse og Dalby, Otterup ikke beskrevet i B. O. fotograf og urmagerportræt, skorstensfejer,

1904 M Busch, I. F. ( Johan Frederik) NestvedBeskrevet i B. Ochsners bog. På bagsiden står "Maler". Beskrevet i Næstveds fotografer. Maler og fotografægtepar

1905 Frederiksen & Breiner Østergade 3KjøbenhavnBeskrevet i portræt

1906 01-04-1973 M Jensen, (Carl) Erhardt (Nörmarks Eftf.) Nørregade 14NyborgBeskrevet i B. Ochsners bog.Kom 1912 til Nyborg som bestyrer af forretningen. Optog i mange år gruppefotos af møder ved Nyborg Strand. sømand,

1907 M Kier, H(Hans) B(Boskou) Storegade 392HaderslevBeskrevet i B. Ochsners bog. Borskab som maler i Haderslev 26-06-1856. portræt

1908 M Uhrback, S. Jensen GedstedBeskrevet i B. Ochsners bog. Ca. 1910. fotohandler i Vejle ca. 1912.portræt,

1909 M Utzen, Christensen Laurs GjedstedBeskrevet i B. Ochsners bog. Fotograf og malermester. maler og fotograf.portræt, familiebillede, børn,

1910 04-08-1903 M Winther, (Jacob) Laurentius (Braag) Vimmelskaftet 47KjøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 856). Pladen opbevares for Ef6terbestillinger. børnebillede,

1911 Frk. Yde, Maren Falkoner Alle 86KøbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 863). I samarbejde med A. Andersson 1918 - 1920. udlært hos Schaumburg i 1911.portræt,

1912 Ørnstrup L. St. Kongensgade 68KøbenhavnIkke beskrevet i B. Ochsners bog.

1913 M Østerbye, Rudolph Birkerødblev medl. 1892Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 866). Copier og forstørrelser udføres. Alle plader opbeveres for Efterbestillinger. portræt,

1915 Thomsen & Hermansen (Peter Christensens Eftflgr) Bjergegade 17HelsingørBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 808). Pladen opbevares for Efterbestillinger. Etableret 01-08-1893. portræt,

1916 10-01-1926 M Tanggaard - Hansen, Jens A. Losbygade 37KoldingBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 801). 1909. Elev af C. Burcharth. portræt

1917 03-05-1913 M Simonsen, Ad. (Adolph) Bredgade 20Københavnblev medl. 1883 og 1900Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 763). portræt,

1918 Sivehholm, T. OxbølIkke beskrevet i B. Ochsners bog. portræt,

1919 28-12-1902 M Gihbsson, Christian (Braae?s Efterfølger) Bramstræde 3Helsingørmedstifter af fotografisk selskab 1894Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 303). Pladen opbevares. Sølvmedalje i Skien 1891 (Den almindelige norske landsudstilling i Skien) portræt,

1920 K Hansen, Kristine ÆrøskøbingBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 354). Pladen opbevares for Efterbestillinger. Efter dette kort udføres større billeder indtil Legemsstørrelse. På bagsiden står Haslev, som er overstreget og med blæk skrevet Ærøskøbing, på forsiden er det trykt. P.L.P. (Peter L. Petersens kundeprotokol fra 1890erne). portræt

1921 M Sander, Emil Norder - Str. 25FlensburgIkke beskrevet i B. Ochsners bog. Die Platte bleibt für Nachbestellungen aufbewahrt. portræt,

1922 Atelier Folmerhus KolindIkke beskrevet i B. Ochsners bog. konfirmand,

1923 Atelier Fremad Smallegade 16KøbenhavnBeskrevet af B. Ochsner (s. 134). Ejedes ca. 1898 af fhv. telegrafist, fotograf Otto Dømler; ca. 1899 af fotograf J. Hansen. 1898-1900. portræt, børnebillede,

1924 Andersen, A. C. Vimmelskaftet 36KjöbenhavnBeskrevet i B. Ochsners bog ( s. 114). 1865 til 1867. portræt,

1925 M Atelier Moderne (Evald Ohlsson) Gravensgade 15AalborgBeskrevet i B. Ochsners bog ( s. 136 ). portræt,

1926 Atelier Photo København VIkke beskrevet i B. Ochsners bog. portræt,

1927 Atelier Sönderjylland (Ganderup, C.) Jebjerg, SallingIkke beskrevet i B. Ochsners bog (s. 300). Se ID152. Pladen opbevares for Efterbestillinger. portræt, børnebilleder,

1928 Frk. Atelier Valdal (Lauritzen, W. A.) Strandvejen 38HellerupBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 138) portræt,

1929 M Badskjær, Peter Aalborgvej 3SæbyBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 141). portræt, børnebilleder,

1930 Bloch, Peter (Fotografisk Atelier) Nørregade 16NyborgBeskrevet i B. Ochsners bog (s. 171). Ethvert Billede kan forstørres indtil Legemsstørrelse, udføres på uforgængeligt Papir. Pladen opbevares. 1908. portræt,

1931 Bock, P. H. Esbjerg / vejenIkke beskrevet i B. Ochsners bog. portræt,

1932 Frk. Bruun, Sine Støvring ST.Beskrevet i B. Ochsners bog (s. 196). På visitkort staves navnet med et u. portræt,

Luk siden